Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ü
Number of items: 180.

A

A. Gergely, András: A kultúra mint iskola – újabb könyvtükörben. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 139-145. (2010)

Adorján, Mária: Esélyegyenlőség a nyelvoktatásban. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 105-108. (2010)

Aichelburg, Márton: Senior Mentor Program. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 102-105. (2010)

Albert B., Gábor: Történeti oktatás, tankönyvügy, tankönyvrevízió : a CISH 1929-es velencei tanácskozása. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 85-90. (2010)

Altorjay, Tamás: Kézikönyv hangképző tanárok, énekes növendékek részére. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 117-121. (2010)

Andor, Mihály: Közegellenállás : avagy az empirikus szociológiai kutatás ellehetetlenülése. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 122-126. (2010)

Aranyi, Attila: Családi emléktöredékek a szakmunkásképzés történetéből. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 108-121. (2010)

Arató, Ferenc: Egy általános kooperatív modell lehetőségéről. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 106-115. (2010)

B

B. Németh, Mária: A természettudományi tudás/ műveltség értelmezései a nemzeti standardokban. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 92-99. (2010)

Beck, Zoltán: Erdős Lajos mesei világa és meséi. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 150-152. (2010)

Bence, Erika: Az iskola terei. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 130-132. (2010)

Bence, Erika: A gyermeki perspektíva és beszédmód a gyermekirodalom oktatásában. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 134-138. (2010)

Bereczky, Krisztina and Fejes, József Balázs: Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 4. pp. 329-354. (2010)

Bogdán, Péter: Budaörsi pedagógusok a cigányságról. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 157-160. (2010)

Bohács, Krisztina: A dinamikus értékelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 4. pp. 311-328. (2010)

Bolvári-Takács, Gábor: A táncművészképzés intézményesülésének művészetpolitikai és pedagógiai tényezői (1948–1950). In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 77-83. (2010)

Bordás, Andrea: A társadalmi tőke és az iskola. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 145-146. (2010)

Boros, Bianka: Szociális túlélés, tudás, adomány: a wuppertali törökök identifikációi. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 92-104. (2010)

Boros, János: Ludwig Wittgenstein első filozófiája. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 3-19. (2010)

Boros, János: A tudomány, a tudás és az egyetem : filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok. ISBN 978 963 693 058 5

Byram, Michael: Identitást formálunk, vagy kompetenciákat fejlesztünk a többkultúrájú állampolgárok kinevelésében? In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 43-58. (2010)

Bányász-Németh, Tilda and Kovács, Henrik and Pethő, Villő: A tánc- és zenei nevelés megjelenése a 20. század elején kibontakozó életreform-mozgalmak tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 31-46. (2010)

Bárdos, Jenő: Felvezetés. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 35-36. (2010)

Bényi, Klaudia: A történelem didaktikája. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 122-124. (2010)

Bíró, Éva and Olvasztó, Lajos and Kósa, Karolina: Óvodapedagógus hallgatók mentális egészségének felmérése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 4. pp. 285-300. (2010)

Bókay, Antal and Derényi, András: A magyar bolognai folyamat – az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 3-12. (2010)

C

Csupor Zsolt, Jánosné: Az empatikus bánásmód az együttnevelésben. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 97-103. (2010)

Csányi, Erzsébet: A kulturális identitásképzet felnyitása. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 100-104. (2010)

Csányi, Vilmos: Az iskola : (evolúciós áttekintés). In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 82-85. (2010)

Csányi, Vilmos: Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 3-13. (2010)

Csépe, Valéria: Szóhangsúly – Az idegen nyelvek tanításának elfeledett aspektusa? In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 68-76. (2010)

Csíkos, Csaba: A PRIMAS projekt. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 4-12. (2010)

Csíkos, Csaba: Problémaalapú tanulás és matematikai nevelés. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 52-60. (2010)

Csíkos, Csaba: Problémaalapú tanulás és matematikai nevelés. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 52-60. (2010)

Csíkos, Csaba and Szitányi, Judit and Kelemen, Rita: Vizuális reprezentációk szerepe a matematikai problémamegoldásban. Egy 3. osztályos tanulók körében végzett fejlesztő kísérlet eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 2. pp. 149-166. (2010)

D

D. Molnár, Éva: A tanulás értelmezése a 21. században. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 3-16. (2010)

Dancs, László: A harmincharmadik nemzedék. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 124-128. (2010)

Darvai, Tibor: Kísérlet egy új elmélet meghonosítására : Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 147-150. (2010)

Darvai, Tibor: Sztompka, Piotr: Vizuális szociológia. A fényképezés mint kutatási módszer : Gondolat Kiadó, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs, 212 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 277-279. (2010)

Deres, Kornélia: Kitömött szabadság : az esszéíró Esterházy Péter. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 101-106. (2010)

Derényi, András: A magyar felsőoktatási képesítési keretrendszer átfogó elemzése. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 3-10. (2010)

Dettai, Mária: Fiúk – lányok – gyermekek a pedagógiai sajtóban 1960 és 1969 között [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 14-23. (2010)

Dohány, Gabriella: A zenei műveltség értelmezésének lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 185-210. (2010)

Donáth, Péter: A felsőfokú tanítóképzés megteremtésére irányuló 1918–19, 1938, 1947–48 és 1956–59 évi kísérletek motívumairól. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 86-92. (2010)

Dávid, János and Horváth, Gergely: Munkaerőpiaci esélyek és pályaelhagyás a szakmai képzés végzőseinek körében. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 34-49. (2010)

E

Einhorn, Ágnes: A kétnyelvű oktatás a magyar iskolarendszerben : recenzió Vámos Ágnes könyvéről. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 124-129. (2010)

Endrődy-Nagy, Orsolya: Gyermekkép a 16. századi Németalföldön idősebb Pieter Brueghel művein. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 137-147. (2010)

Engler, Ágnes: A családi háttér szerepe a felsőfokú továbbtanulásban. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 28-37. (2010)

Erdei, Ildikó: Nyelvi életkor és iskolaérettség összefüggései többnyelvű környezetben szocializálódó gyerekeknél. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 17-27. (2010)

F

Falus, Iván: Az OKKR kialakításával kapcsolatos hazai munkálatok történeti áttekintése. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 33-62. (2010)

Feuerstein, Reuven and Falik, Louis H. and Bohács, Krisztina: A közvetített szolilokvia: a nyelv és a kommunikáció mediációja a belső beszéden keresztül. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 2. pp. 97-118. (2010)

Flamich, Mária and Hoffmann, Rita: A tapintható írásrendszerek történeti áttekintése. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 3-17. (2010)

G

Gombos, Georg: Oktatás egy soknyelvű világban : az oktatókat és az oktatási rendszert érintő kihívások. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 59-67. (2010)

Gál L., Gyöngyi: Erdélyi magyar pedagógusok Magyarországra történő áttelepedése a szakirodalom tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 98-104. (2010)

Géczi, János: Iskolakultúra. Repertórium XX. évfolyam, 2010. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 1-8. (2010)

Géczi, János: Sajtó, kép, neveléstörténet : tanulmányok. ISBN 978 963 693 224 4

Géczi, János: A szocialista nevelésügy két képi hangsúlya : az 1960-as és '80-as évek magyar pedagógiai szaksajtójában. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 79-91. (2010)

Géczi, János: A törökbálinti iskolakísérlet. Zsolnai Józseffel beszélget Géczi János [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 3-7. (2010)

Géczi, János and Darvai, Tibor: A sajtófotók gyermekképe a nevelésügyi folyóiratokban 1960-1980. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 35-53. (2010)

H

Hegelsberger, Judit and Boreczky, Ágnes: The RoutledgeFalmer Reader in Multicultural Education. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 129-133. (2010)

Hock, Zsuzsa: A kulturális identitás metamorfózisai. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 109-116. (2010)

Horváth, Zsuzsanna: Szintleírások és teljesítményszintek a közoktatásban : az Országos Képesítési Keretrendszer lehetséges közoktatási vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 63-118. (2010)

Horváth H., Attila: Aranyló rongylabda : fragmentumok a magyar foci virágkoráról. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 127-134. (2010)

I

Illés, Éva: Angol körkép 2009. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 118-120. (2010)

Istenes, Mónika and Péceli, Melinda: Tankötelezettségi korhatárok nemzetközi összehasonlításban. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 3-22. (2010)

J

Jancsák, Csaba: Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola – Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra : Új Mandátum, 2009. 271 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 1. pp. 91-93. (2010)

Julesz, Máté: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség az iskolában. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 117-126. (2010)

Julesz, Máté: A környezeti edukáció jogi, szociológiai és jogszociológiai olvasatban. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 104-109. (2010)

K

Kaiser, Tamás: Fiatal Kutatók Színrelépése: tehetséggondozó műhelyek a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 3-10. (2010)

Kamarás, István: Ígéretes könyv a lelkiismeretről. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 157-159. (2010)

Karikó, Sándor: Nevelés – mi végre? : nevelésfilozófiai megközelítésben. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 84-90. (2010)

Kelemen, Elemér: A pedagógus-továbbképzési kabinettől a pedagógiai intézetig (1969-1979). In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 76-83. (2010)

Kis, Kata: Szexuális kisebbségek és okatás. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 40-57. (2010)

Kiss, Endre: "...tudatosulás útján kifinomult emberszeretet...". Kiss Árpád értelmiségi szerepének filozófiai alapjairól. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 26-33. (2010)

Kiss, Virág: Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 18-31. (2010)

Kissné Zsámboki, Réka: Derék papnék dicsérete : a késő-középkori és újkori protestáns lelkészfeleségek sajátosan összetett szerepkörének bemutatása Luther Márton és Tessedik Sámuel hitveseinek életútján keresztül [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 3-12. (2010)

Kohlmann, Ágnes: Diszlexia és az idegennyelv-oktatás. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 38-48. (2010)

Kojanitz, László: A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 65-81. (2010)

Koltai, Zsuzsa: Helyzetjelentés a hazai múzeumpedagógia eredményeiről és kihívásairól. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 107-123. (2010)

Koltay, Tibor: Az új média és az írástudás új formái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 4. pp. 301-309. (2010)

Koltay, Tibor: Web 2.0. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 148-156. (2010)

Korom, Erzsébet: A tanárok szakmai fejlődése - továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 78-91. (2010)

Korom, Erzsébet: A tanárok szakmai fejlődése − továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 78-91. (2010)

Kállai, Gabriella: Minek nevezzelek? In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 234-236. (2010)

Kárász, Aranka: Az elkötelezett iskola : Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 113-117. (2010)

Kéri, Katalin: Az egyetemes neveléstörténet tág értelmezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 265-276. (2010)

Körmendi, Zsolt: A százéves terv : egy pedagógiai utópia társadalmi összefüggései. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 63-75. (2010)

Körmendy, Zsolt: "A közönségnevelés tudománya" : gondolatok egy nemzetközi szimpózium ürügyén [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 3-13. (2010)

L

Lakatosné Török, Erika: Az innováció értelmezése az oktatásban az információs és kommunikációs technológia vonatkozásában. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 50-59. (2010)

Lesku, Katalin: A fenntarthatóság mint gyermekfilozófiai probléma. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 79-84. (2010)

László, Gyula: A KKK-rendszer és az OKKR viszonya. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 204-230. (2010)

Lőrincz, Dalma: Jobbegyenes – balegyenes : iskolai erőszakkal kapcsolatos cikkek két magyar napilapban (2008–2009). In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 23-34. (2010)

M

Margitics, Ferenc: A szülői bánásmód hatása az iskolai erőszakkal kapcsolatban előforduló magatartásmintákra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 211-238. (2010)

Medve, Anna and Farkas, Judit and Szabó, Veronika: 4x12 mondat : elemzések. ISBN 978 963 693 085 1

Medve, Anna and Szabó, Veronika: Anyanyelv, iskolában és azon kívül : az anyanyelvi nevelés a grammatika aspektusából. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 53-64. (2010)

Merényi, Annamária: Ami a középiskolai tananyagból kimaradt : Ungvárnémeti Tóth László helye az 1810-es esztendők magyar irodalmában. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 91-100. (2010)

Mihály, Ildikó: Nemzetközi tapasztalatok az Európai Képesítési Keretrendszer munkálatai közben. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 11-32. (2010)

Mikonya, György and Pirka, Veronika: Életreform- és társadalmi-pedagógiai megújulási mozgalmak Magyarországon a 20. század elején. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 87-100. (2010)

Molnár, Gyöngyvér: Technológiaalapú mérésértékelés hazai és nemzetközi implementációi. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 22-34. (2010)

Molnár, Lili: Olaszországi kutatás a kommunikációról és a tanulásról. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 111-113. (2010)

Monok, István: Peregrinatio Hungarica. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 159-162. (2010)

Monok, István: A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 130-131. (2010)

Monoriné Papp, Sarolta: A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 53-71. (2010)

Munkácsi, Edit: A magyaros arisztokrata nevelés (1848-1867). In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 91-96. (2010)

Mészáros, György: Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 14-33. (2010)

Mócz, Dóra: Az élethosszig tartó tanulás jelentősége a 40–50 éves korosztály életútjában [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 3-15. (2010)

N

Nagy, József: A személyiség kompetenciái és operációs rendszere. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 3-21. (2010)

Nagy, Lászlóné: A kutatásalapú tanulás/tanítás ('inquiry-based learning/teaching', IBL) és a természettudományok tanítása. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 31-51. (2010)

Nagy, Lászlóné: A kutatásalapú tanulás/tanítás ('inquiry-based learning/teaching', IBL) és a természettudományok tanítása. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 31-51. (2010)

Nagy, Péter Tibor: Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 84-94. (2010)

Nagy, Zsuzsanna: Középső csoportos gyermekek készségfejlettsége : összefüggés a RÖVID DIFER és Piaget feladatai között. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 20-29. (2010)

Navracsics, Judit: A kétnyelvű beszédprodukció jellegzetességei. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 3-16. (2010)

Németh, Nóra Veronika: Új kutatások a neveléstudományokban 2008. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 162-164. (2010)

Németh, Regina: A művészeti nevelés jelentősége a magyar életreform-törekvésekben. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 47-57. (2010)

Németh, Regina: A népművészet és a népi kultúra nevelési vonatkozásai a 20. század elején [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 3-14. (2010)

Németh, Tibor János: Vae victis : fehérek a hadiösvényen – politikum, jogok és iskola. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 3-14. (2010)

O

Orosz, István: A kiszámított holló – avagy a műalkotás filozófiája. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 82-85. (2010)

Ottó, István and Nikolov, Marianne: E-learning a CooSpace rendszerben: egy kísérleti kurzus tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 23-32. (2010)

P

Palláné Szénási, Magdolna: Grimm-mesék a pedagógiai folyamatban. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 131-144. (2010)

Pataki, Annamária: Szocializációs terepek Sopachuyban. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 58-91. (2010)

Pethő, Villő: Nobik Attila és Pukánszki Béla (2010, szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne [Normalitás, abnormalitás és deviancia a neveléstudomány szemével] : Erziehung in Wissenschaft und Praxis. Band 7. : Peter Lang, Frankfurt am Main, 270 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 4. pp. 355-358. (2010)

Petrás, Ede: Az alföld átalakuló főiskolahálózata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 1. pp. 73-89. (2010)

Pilarczyk, Ulrike and Mietzner, Ulrike: A képtudomány módszerei a neveléstudományi és társadalomtudományi kutatásban. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 3-16. (2010)

Pirka, Veronika: Az életreform "megmentés" motívumának megjelenése a 20. század eleji magyar pedagógiai sajtóban, a Népművelés példája alapján [melléklet]. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 3-14. (2010)

Pléh, Csaba: Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 17-29. (2010)

Pléh, Csaba: Darwin és a pszichológusok : a darwini gondolkodásmód változatai, feszültségei és maradandó hatása a pszichológiában. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 3-22. (2010)

Pléh, Csaba: Tudás és kompetencia viszonya a tanulás és tanítás tudományában : mit tud a mai pszichológia emberképe nyújtani a nevelésnek? In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 37-42. (2010)

Polónyi, István: A hazai matematikai, természettudományos és műszaki képzés nemzetközi összehasonlításban. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 72-81. (2010)

Pukánszky, Béla: Pedagógiatörténeti témák színgazdagsága az Országos Neveléstudományi Konferencián. In: Iskolakultúra, (20) 3. p. 30. (2010)

Pápay, György: Boros János: Filozófia! : Iskolakultúra könyvek 34. Veszprém, 2009. 96 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 280-282. (2010)

Páva, Rita and Gordon Győri, János: Video Research in the Learning Sciences. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 133-136. (2010)

Péter-Szarka, Szilvia: Az idegennyelv-tanulási motiváció és az azzal összefüggésben álló tanulói jellegzetességek változása a felső tagozatban. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 105-117. (2010)

R

Radnóti, Katalin: A 2009. szeptemberi országos fizika és kémia felmérésekről : a fizika- és a kémiatanítás eredményessége. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 71-78. (2010)

Revákné Markóczi, Ibolya: A 9–10 éves tanulók természettudományos problémamegoldó stratégiájának vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 1. pp. 53-71. (2010)

Rocard, Michel and Csermely, Peter and Jorde, Doris and Lenzen, Dieter and Walberg-Henriksson, Harriet and Hemmo, Valerie: Természettudományos nevelés ma: megújult pedagógia Európa jövőjéért : vezetői összefoglaló. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 13-30. (2010)

Rucska, Andrea: Kis könyv a felelősségről. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 152-154. (2010)

Rusz, Ágnes: Tankönyv az idegenforgalomról – népszerű nyelven. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 141-143. (2010)

Rákó, Erzsébet: A szabadidő eltöltésének lehetőségei a gyermekvédelmi intézményekben. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 43-52. (2010)

Rébay, Magdolna: Az autonómia határai(n) : állami kontra református oktatáspolitika az 1920-as években. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 74-86. (2010)

Révay, Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII-XIX. században Északkelet-Magyarországon. ISBN 978 963 693 255 8

Rózsa, Mária: Erkölcsi folyóiratok – a felvilágosult Pozsonyban. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 121-123. (2010)

Rózsa, Mária: Gyűjtők és gyűjtemények. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 143-147. (2010)

S

Soltész, Márton: "Ami nem is jó, azt is, most is értem" : kulturális és szociálpszichológiai kérdések a mai magyar cserkészetben. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 134-138. (2010)

Soltész, Márton: Jelenvaló s jelenvalóvá tett lét-nyelv. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 120-122. (2010)

Somogyiné Petik, Krisztina: A középkorúak személyiségfejlesztésének andragógiai megközelítése. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 49-70. (2010)

Szabó, Ildikó: Az egyházak közreműködése a nemzeti identitás formálásában a Horthy-korszakban. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 33-52. (2010)

Szabó, Ágnes and Cs. Czachesz, Erzsébet: Módszertani térkép a kulturális és nyelvi diverzitás megértéséhez. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 127-129. (2010)

Szatmári-Bajkó, Ildikó: Káosz, rend, látvány : a káosztudomány ismertetésének lehetősége IKT-eszközökkel a középiskolai oktatás keretében. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 116-131. (2010)

Szenczi, Beáta: Olvasási motiváció: definíciók és kutatási irányok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 2. pp. 119-147. (2010)

Szilvássy, Orsolya: Hogyan elemezzünk mozgóképet? In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 154-156. (2010)

Szolár, Éva: A felsőoktatás reformja és a Bologna-folyamat Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 3. pp. 239-263. (2010)

Szolár, Éva: A nem-egyetemi szektor átalakulásának dinamikája. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 139-141. (2010)

Szontagh, Pál: Együttnevelés a gyakorlatban : szabad iskolaválasztás és integráció. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 128-136. (2010)

Szász, Antónia: Progresszív zsidó tanulás. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 118-133. (2010)

Sántha, Kálmán: A trianguláció és az MTMM-mátrix kapcsolata a pedagógiai kutatásban. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 54-62. (2010)

Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Nádasi, Zsófia: Sportjátékok személyiségfejlesztő hatása mozgássérült gyermekekre. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 34-42. (2010)

Sáska, Géza: A diplomás pályakövetési rendszer hazai és nemzetközi háttere. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 13-25. (2010)

T

Takács, Gyula: A középiskolai forráselemzés alapjainak bemutatása Julier Ferenc emlékiratának felhasználásával. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 92-101. (2010)

Takács, István Károly: Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés : Iskolakultúra, Veszprém, 2009. 188 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 2. pp. 181-182. (2010)

Torgyik, Judit: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 146-148. (2010)

Trencsényi, László: Gondolatok a könyvtárban – avagy a kunsági Poirot felügyelő. In: Iskolakultúra, (20) 10. pp. 128-130. (2010)

Tánczos, Tímea and Németh, Dezső: A munkamemória mérőeljárásai és szerepük az iskolai szűrésben és fejlesztésben. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 95-111. (2010)

Tóth, Edit: Tesztalapú elszámoltathatóság a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 60-78. (2010)

Tóth, Edit and Barassevich, Tamás: Aktuális hangsúlyok és tendenciák az oktatáskutatás nemzetközi színterén : beszámoló az EARLI 13. konferenciájáról. In: Iskolakultúra, (20) 1. pp. 92-101. (2010)

Tóth, Zsuzsa: Szövegek közelről; nyelvtanulás: képzés és képzetek; kutatásmódszertan a gyakorlatban: WoPaLP 3. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 131-135. (2010)

Tóthné Kosztin, Beáta: A „vízkörforgás” fogalom fejlődésének vizsgálata 2. és 4. osztályos tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 2. pp. 167-180. (2010)

Török, Imre András: Az identitásépülés folyamatai : intimitás és pszichoszexuális fejlődés serdülőkorban. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 30-39. (2010)

Tüske, László: A mítosz és a logosz határán : a középkori arab irodalmi tudatosság Ibn Tabataba poétikája tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 2. pp. 102-111. (2010)

U

Ugrai, János: Érvek és érdekek hálójában – Vita Bécsben a szaktanári rendszer bevezetéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 1. pp. 35-51. (2010)

V

Varga, Andrea: Rendszerváltások rendszerei : a kollektív történelem kísértete és tudás-veszteségei. In: Iskolakultúra, (20) 11. pp. 105-117. (2010)

Varga, Szabolcs: A társadalmi háttér hatása a középiskolai diákok kapcsolatteremtő képességére. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 112-127. (2010)

Veres, Gábor: Kutatásalapú tanulás - a feladatok tükrében. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 61-77. (2010)

Veres, Gábor: Kutatásalapú tanulás – a feladatok tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 12. pp. 61-77. (2010)

Veres, Pál: A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 171-203. (2010)

Verőné Jámbor, Noémi: Többismeretlenes egyenlet : hallgatói vélemények a prostitúció és emberkereskedelem kérdéseiről. In: Iskolakultúra, (20) 4. pp. 101-108. (2010)

Virág, Irén: Nőnevelés – arisztokrata tradíciók. In: Iskolakultúra, (20) 3. pp. 58-73. (2010)

Vogel, Zsuzsa: Iskolaépítészet – rejtett tanterv – holland és magyar szemmel. In: Iskolakultúra, (20) 9. pp. 85-97. (2010)

Z

Zachár, László: A felnőttképzés az OKKR kidolgozása tükrében. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 141-170. (2010)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4–8 éves életkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (110) 1. pp. 5-34. (2010)

Ü

Ütőné Visi, Judit: Lehetséges kimeneti pontok, szakaszhatárok – a kompetenciaalapú NAT és az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) kapcsolódási pontjai. In: Iskolakultúra, (20) 5-6. pp. 119-140. (2010)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:10:22 CEST.