Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É | Ú
Number of items: 167.

A

Aczél Zsófia: Üzemi óvodák 1945 és 1975 között. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 37-55. (2012)

Albert B. Gábor: Piaristák történelemtankönyvei, piaristák tankönyvválasztása : gondolatok a Horthy-korszak tankönyvhasználat-történetéhez. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 46-55. (2012)

Arany Mihály: Nobel-díjasok Szegeden : Konferenciával emlékeztek Szeged Nobel-díjas tudósára. In: Déli Szó Szeged, (5) 3. p. 3. (2012)

Arany Mihály: „Szent-Györgyi Albert tanítványa voltam…”. In: Szegedi Egyetem Magazin, (60) 2. pp. 8-9. (2012)

Arató László: Egymás tükrében : Tóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 93-102. (2012)

Asztalos Kata: A zenei képességek és a zenei műveltség kutatása. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 76-92. (2012)

B

Bacsa Éva: Az idegennyelv-tanulással kapcsolatos meggyőződések vizsgálata általános és középiskolai tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 3. pp. 167-193. (2012)

Bacsa Éva: Exeter fogadta 2011-ben az oktatáskutatókat. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 67-74. (2012)

Bibó István: A tudomány szabadságáért. Bibó István hozzászólása - 1946. In: Szeged, (24) 12. pp. 4-6. (2012)

Bogoly József Ágoston: A Szegedi Tudományegyetem interkulturális emlékezete I. A Szent-Györgyi Albert előtti időszak (1921-1930). In: Magyar Tudomány, (173) 3. pp. 334-339. (2012)

Bogoly József Ágoston: Szent-Györgyi Albert Szegedre érkezésének időszakából. In: Délmagyarország, (102) 71. p. 16. (2012)

Bredács Alice and Kárpáti Andrea: A 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 4. pp. 197-219. (2012)

Bukovits Attila: A filmnyelvi elbeszélés eszközei Krasznahorkai László Az utolsó farkas című művében. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 95-102. (2012)

Burián Miklós: Megjegyzések Nagy József Új Pedagógiai Kultúra című könyvének margójára. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 113-117. (2012)

Burián Miklós: A kortárs zene tanításának elvi és gyakorlati kérdései. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 95-100. (2012)

Bárdos Jenő: A tantárgy-pedagógiák szerkezete, megítélésük kritériumai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 2. pp. 61-75. (2012)

C

Csapó Mónika: Az alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 14-35. (2012)

Csejoszki Mihály: Katolikus nevelés a politikai oktatási rendszerében-a Pannonhalmi Bencés Gimnázium oktatásszociológiai vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 3. pp. 149-166. (2012)

Csizér Kata: A második nyelvi motivációs énrendszer, az önszabályozó tanulás és az énhatékonysági képzetek szerepe a nyelvtanulási motivációban: egy kérdőíves vizsgálat angol szakos egyetemisták körében. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 24-33. (2012)

Csizér Kata and Kormos Judit: A nyelvtanulási autonómia, az önszabályozó stratégiák és a motiváció kapcsolatának vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 1. pp. 3-17. (2012)

Csobánka Zsuzsa: Fogódzó. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 113-115. (2012)

Csíkos Csaba: Melyik a kedvenc tantárgyad? : tantárgyi attitűdök vizsgálata a nyíltvégű írásbeli kikérdezés módszerével. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 3-13. (2012)

Czike Bernadett: A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei – egy átgondolt és jól hasznosítható B3337módszertani füzet bemutatása. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 129-131. (2012)

Czitán Gabriella: A reflexív önmegtapasztalás mint a lélekhez vezető út. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 109-112. (2012)

D

Dancs Katinka and Kinyó László: Szegedi középiskolások attitűdjei a hazai és nemzetközi szintű politikai-közéleti intézmények iránt. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 11-23. (2012)

Dancs Katinka and Kinyó László: Szegedi középiskolások bevándorlók iránti attitűdjei. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 45-61. (2012)

Daragó Rita Laura: Életreform és zenepedagógia : a 20. század alternatív zeneoktatási módszereinek életreform-vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 3-10. (2012)

Darvai Tibor: Gyorsírás-történet a magyar neveléstudományban. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 106-108. (2012)

Demeter Zayzon Mária: Erdei séta Kozma Tamás professor emeritusszal. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 113-119. (2012)

Di Blasio Barbara: Bizonytalanság vagy stabilitás? In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 126-131. (2012)

Dávid Gergely A.: A szintleírások nyelvének szerepe a közös európai referenciakeret magyar, angol és német nyelvű kiadásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 1. pp. 19-39. (2012)

Dóczi-Vámos Gabriella: Új kutatások a neveléstudományokban 2010. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 75-78. (2012)

Dóra László: A kommunikatív oktatási stílus előnyei. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 90-95. (2012)

F

F. Joó Anikó: Olvasási attitűd: fiú-lány különbségek. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 43-57. (2012)

Farkas Bertalan Péter: A digitális kompetenciafejlesztés tartalmi és szemléleti változásai a Nemzeti alaptanterv természettudományos műveltségi területeiben. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 26-36. (2012)

Farkas Gábor Farkas: A Budai Krónika. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 103-112. (2012)

Fehérvári Anikó: Tanulási utak a szakképzésben. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 3-19. (2012)

Fejes József and Vígh Tibor: A célorientációk megismerésére alkalmas kérdőív fejlesztése klasszikus és valószínűségi tesztelmélet felhasználásával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 2. pp. 93-123. (2012)

Fejes József Balázs: A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 80-95. (2012)

Forray R. Katalin and Marton Melinda: Egyházi szakkollégiumok (Cigány és nem cigány hallgatóknak). In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 35-44. (2012)

Frank Andrea: Igazolt hiányzás? : a pull-out tehetséggondozó módszer működése Izraelben. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 95-107. (2012)

Fülöp Márta and Pressing Zsuzsanna: Pedagógusok nézetei az iskola szerepéről a versengésre és vállalkozásra való felkészítésben. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 44-63. (2012)

G

Gintli Tibor: "Vígasztaló valótlanságok" : az elsodort falu szemléletmódjáról. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 54-59. (2012)

Gottlieb Éva and Huszti Judit and Tóth Ildikó: A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kutatási beszámolója a fogyatékkal élő nyelvvizsgázók esélyegyenlőségének biztosításáról a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgaközpontokban. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 55-70. (2012)

Gyarmathy Éva and Kucsák Julianna: A digitális bennszülöttek képességprofilja : a mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 43-53. (2012)

Győrfyné Kukoda Andrea: Gyerek vagy felnőtt az egyetemi hallgató? Pedagógus vagy andragógus legyen a felsőoktató? In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 48-56. (2012)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium XXII. évfolyam, 2012. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 1-7. (2012)

H

H. Tóth István: Jelzések. NYIK-es tanulók olvasmánymegértéséről. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 78-92. (2012)

Habók Anita: Kollaboratív tanulás és fogalmi térképezés. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 91-93. (2012)

Hamar Pál and Karsai István and Adorjánné Olajos Andrea and Soós István: Az iskolai torna iránti kötődés vizsgálata 11−18 éves tanulók körében. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 34-42. (2012)

Havass Zoltán and Pavlovits Miklós: Szolgálat mindenek felett. Szent-Györgyi nevével Szegeden / ,. In: Szeged : a város folyóirata, (24) 10. pp. 6-10. (2012)

Hegyi Ildikó Katalin: A nyelvi norma kérdése és az oktatás nyelve: összefüggések és dilemmák. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 117-122. (2012)

Herzog Csilla: "A médiaélményt nem elfedni, hanem felfedni kell!" : beszámoló A média hatása gyermekekre és fiatalokra címmel megrendezett VI. Nemzetközi Médiakonferenciáról (Balatonalmádi, 2011. szeptember 26-28.). In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 101-110. (2012)

Horváth József: Íráspedagógiai tanulmányok. ISBN 978 963 693 428 6

Horváth József: "A szakmai közösségnek tudnia kell ezekről a problémákról" : a plágium kezelése a magyar egyetemi gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 96-110. (2012)

Horváth Kornélia: Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 63-70. (2012)

Horváth Zsófia: A serdülők énképösszetevőinek vizsgálata kisebbségi és többségi helyzetben élő diákok körében. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 20-34. (2012)

Horváthné Kállay Zsófia and Nádasi Zsófia and Gál Franciska and Kolumbán Erika and Benyovszky Andrea: Doktori kutatások a Pető Intézetben. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 20-34. (2012)

Hrubos Ildikó: A társadalmi esélyegyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 57-62. (2012)

Hudáky Rita: Test-kép-töredékek : Tóth Krisztina: Pixel. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 103-116. (2012)

Hunyady Györgyné: Rendszerváltás a tanítóképzésben : kísérleti négyéves képzés a budai tanítóképzőben (1986–1994). In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 36-49. (2012)

Husz Mária: AFUE projekt: a nevelőszülő szakképesítés megújítása francia modell átültetésével három kelet-közép-európai országban. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 17-33. (2012)

Huszár Ágnes: Kik is vagyunk mi, magyarok? In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 100-101. (2012)

Hárs György Péter: Pszichoanalízis és pedagógia. Változatok Ferenczire. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 111-115. (2012)

Hódi Ágnes and Tóth Edit: Az amerikai pedagógiai kutatás múltja és jelene : az amerikai neveléstudományi kutatók szövetsége 2011. évi konferenciájának tükrében. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 83-94. (2012)

Hülber László: A papír- és a számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata különböző item paraméterek mentén. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 13-25. (2012)

J

Jobbágy Enikő: Az olvasási stratégiák használatának hatása az olvasási teljesítményre. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 61-78. (2012)

Józan Anna: Az oktatáskutatás módszertana. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 118-120. (2012)

K

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Egy tudomány jelei. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 118-119. (2012)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: (Gyermek)játékok ('toys and games') jellemzői a kilencvenes és az ezredforduló utáni években. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 83-103. (2012)

Kaposi József: A tankönyv szerepének változásai. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 56-70. (2012)

Karikó Sándor: A "néma tragikum", avagy a "nevelés boldog kényszere"? In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 80-88. (2012)

Kasik László: A szociálisprobléma-megoldó és az induktív gondolkodás kapcsolata 8, 12, 15 és 18 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 4. pp. 243-263. (2012)

Kenesei Éva: A magyar zenei nevelés gyökerei. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 113-117. (2012)

Kiss Tímea: A színházbarát rektor és az irodalmár. In: Szegedi Egyetem Magazin, (60) 2. pp. 23-24. (2012)

Korom Erzsébet and Nagy Lászlóné: Természettudományos ismeretek megértését segítő program az 5−6. évfolyamon. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 3-16. (2012)

Kovács Edina: A hatalom aspektusainak változása a média tanárképében. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 79-89. (2012)

Kovács Krisztina: "Az iskola lelke a tanító." : tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 79-85. (2012)

Kowalská Eva: Pozsony – a tanügyi innováció helyszíne a 18–19. század fordulóján. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 80-90. (2012)

Kruppa Tamás: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 120-124. (2012)

Kukkonka Judit: Levelek a "Hét szél"-ből. Rejtett Szent-Györgyi dokumentumok. In: Szeged : a város folyóirata, (24) 3. pp. 18-20. (2012)

Kunt Zsuzsanna: A 'Braille-galaxis' válsága (?) : eredmények és kérdések az esettanulmányok tükrében. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 37-45. (2012)

Kárpáti Andrea and Szálas Tímea and Kuttner Ádám: Közösségi média az oktatásban – Facebook-esettanulmányok. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 11-42. (2012)

Kéri Júlia: Útjelzők. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 116-117. (2012)

Kéri Katalin: Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás az Aranycsapat korában : Gondolat Kiadó, Budapest, 272 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 2. pp. 125-126. (2012)

Kónya György: Környezettani ismeretek a természettudományok tanításában. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 71-79. (2012)

Kőbányai János: Egy sértődés története. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 124-129. (2012)

L

Lengyel Judit and Török Tímea: 11-12. évfolyamos szegedi gimnazisták továbbtanulási elképzelései. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 58-75. (2012)

Lengyel Judit and Török Tímea: 11–12. évfolyamos szegedi gimnazisták továbbtanulási elképzelései. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 50-66. (2012)

Lőkösné Lázár Ilona: Szent-Györgyi és a színésznők : Jegyzet egy régi újságcikkhez : Bulla Elma Szegeden. In: Szeged : a város folyóirata, (24) 6. pp. 34-35. (2012)

M

Magyar Andrea: Számítógépes adaptív tesztelés. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 52-60. (2012)

Majernik Erzsébet: Az olasz nyelvi írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlettségének és néhány háttértényező hatásának vizsgálata gimnazisták körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 2. pp. 77-92. (2012)

Major Lenke: A környezeti nevelés szerepe a környezettudatos magatartás formálásában. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 67-79. (2012)

Manxhuka Afrodita: Jog vagy irodalom? : Avagy: a mesékben mindent szabad? In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 124-126. (2012)

Martinkó József: Az e-learninges tankönyvfejlesztés tapasztalatai a Kaposvári Egyetemen. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 118-123. (2012)

Marton János: Szent-Györgyi Albert és a „magyar pirospaprika”. In: Délmagyarország, (102) 121. p. 14. (2012)

Mikulán Rita and Pikó Bettina: Iskoláskorú sportoló fiatalok káros szenvedélyeinek vizsgálata sportmotivációik és a sportáguk típusa tükrében. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 35-49. (2012)

Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás fejlődése: az intelligencia és a szocioökonómiai háttér befolyásoló hatása 3–11. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 1. pp. 41-58. (2012)

Molnár Gábor: Parmenidész és a bölcsek kö(ny)ve. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 102-108. (2012)

Molnár Melinda: A pedagógiai irónia mint a pedagógiai hatalom kifejeződése. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 24-36. (2012)

N

Nagy Györgyi: Batthyáneum: az alapító és műve. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 94-96. (2012)

Nagy Ildikó and Körmendi Attila and Pataky Nóra: A zaklatás és az osztálylégkör kapcsolata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 3. pp. 129-148. (2012)

Nagy József: Oktatási rendszerünk jövője : sorsdöntő fejlesztési szükségletek és lehetőségek. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 25-43. (2012)

Nagy Péter Tibor: Oktatás -történet, -szociológia. ISBN 978 963 693 238 1

Nagy Péter Tibor: A magyar fogyatékosok iskolázottság-történetéhez. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 3-13. (2012)

Novák Imre: Személyiségünkkel beszélünk magunk között szólva. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 104-108. (2012)

Nótin Ágnes, and Páskuné Kiss Judit and Kurucz Győző: A matematikai szorongás személyen belüli tényezőinek vizsgálata középiskolás tanulóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 4. pp. 221-241. (2012)

O

Orosz Gábor and Karsai Nóra Fruzsina: Az egyetemi oktatók lelkesedésének és a hallgatók csalásának összefüggései. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 3-11. (2012)

P

Papp Gabriella and Mile Anikó: Gyógypedagógiai iskola, EGYMI, referenciaintézmény... In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 76-83. (2012)

Pető Ildikó and Ceglédi Tímea: A pedagógusok SNI-vel szembeni attitűdje SACIE-vel mérve : a Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Scale (SACIE). In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 66-82. (2012)

Pikó Bettina and Hamvai Csaba: Stressz, coping és reziliencia korai serdülőkorban. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 24-33. (2012)

Pléh Csaba: Narratív szemlélet a pszichológiában: az elbeszélés mint átfogó metateória. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 3-24. (2012)

Polónyi István: Felsőoktatás és a gazdaság? : szép, új felsőoktatási világ Magyarországon. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 50-56. (2012)

Polónyi István: Álkreditek – áldiplomák? In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 3-10. (2012)

Portik Erzsébet-Edit: Erdélyi magyar kisebbségi sorskérdések a két világháború között. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 60-66. (2012)

Probáld Ferenc and Ütőné Visi Judit: A regionális földrajz tanítása a gimnáziumban. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 96-104. (2012)

Pál József: A szellemi tevékenységek egyenrangúsága : Szent-Györgyi Albert tudományszemléletéről. In: Szeged, (24) 12. pp. 7-11. (2012)

Péter László: A C-vitamin emlékszobája (Tervezet). In: Szeged, (24) 6. p. 35. (2012)

Péter László: Jegyzet az emlékezéshez. In: Szeged : a város folyóirata, (24) 6. p. 35. (2012)

Péter László: Jólét, boldogság, harmónia. (Fini néni sírjánál). In: Szeged, (24) 12. p. 48. (2012)

Péter László: Szent-Györgyi–év [Postabontás]. In: Délmagyarország, (102) 97. p. 11. (2012)

Péter László: A titokzatos Svirbely: Egy szimpatikus fiatalember Szent-Györgyi laborjában. In: Szeged, (24) 8. pp. 6-7. (2012)

R

Radnóti Katalin and Király Béla: A bolognai rendszerű tanárképzés tanulságai. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 105-112. (2012)

Rajki Zoltán: A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1950–1956 között. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 46-54. (2012)

Reinhardtné Barkóczy Emese: Kistérségi társulások a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 96-112. (2012)

S

Sebestyén József: A bolognai képzési rendszer felsőoktatás-terminológiai hatásai. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 71-82. (2012)

Somogyvári Lajos: Közelítések a portrék és az egyszereplős képek jelenségéhez a magyar pedagógiai szaksajtóban (1960-1970). In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 56-75. (2012)

Somogyvári Lajos: Közelítések a portrék és az egyszereplős képek jelenségéhez a magyar pedagógiai szaksajtóban (1960–1970) : 2. rész. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 14-37. (2012)

Somogyvári Lajos: Tankönyv és taneszköz a képeken : összehasonlító vizsgálat az 1960-as évek pedagógiai szaksajtójában. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 71-77. (2012)

Szabó Ildikó: Értelmező közösségek az egyetemi szocializációban. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 130-134. (2012)

Szekeres Ágota: Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális helyzetének felmérése szociometria segítségével. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 3-23. (2012)

Szent-Györgyi Albert: Az egyetem, az akadémia és a tudomány útján. Szent-Györgyi Albert vitaindítója - 1945. In: Szeged, (24) 12. pp. 2-3. (2012)

Szilágyi Barnabás: Közös feladatunk: az olvasás. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 97-99. (2012)

Szitár Katalin: Tudatkritika a prózanyelvben (Németh László poétikájához). In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 3-12. (2012)

Sántha Kálmán: Geo-információk a kvalitatív pedagógiai vizsgálatokban. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 57-65. (2012)

Sántha Kálmán: Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásánál. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 64-73. (2012)

T

Takács Géza: Uderground pedagógia 3. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 108-112. (2012)

Takács Géza: Underground pedagógia 2. Leiner Károly (2010): Elveszett gyerekek országa. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 111-116. (2012)

Takács Géza: Underground pedagógia 4. : L. Ritók Nóra: Bukdácsoló esélyegyenlőség. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 103-105. (2012)

Takács Géza: Underground pedagógia 5. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 113-116. (2012)

Tegyey Gabriella: Francia irodalomtörténet magyarul. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 127-128. (2012)

Tongori Ágota: Az IKT-műveltség fogalmi keretének változása. In: Iskolakultúra, (22) 11. pp. 34-47. (2012)

Torgyik Judit: A romák oktatásának fejlesztési törekvései az Európai Unióban. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 74-84. (2012)

Trencsényi László: A szegregáció ellenében. In: Iskolakultúra, (22) 10. pp. 122-125. (2012)

Tánczos Tímea: A végrehajtó funkciók szerepe az iskolában és a verbálisfluencia-tesztek. In: Iskolakultúra, (22) 6. pp. 38-51. (2012)

Tóth Edit: Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. In: Iskolakultúra, (22) 2. pp. 34-45. (2012)

Tőzsér Zoltán: A "nem-tradicionális" hallgató : a nemzetközi szakirodalom tanulságai. In: Iskolakultúra, (22) 1. pp. 89-94. (2012)

V

Vajda Tamás: Szent-Györgyi Albert szegedi paprikája. In: Délmagyarország, (102) 104. p. 11. (2012)

Vastag József: Hozzászólás Szent-Györgyi C-vitamin–felfedezéséhez /. In: Délmagyarország, (102) 114. p. 15. (2012)

Vidor Róbert: Elektronikus tananyag bevezetése a BGF KVIK informatikai képzésébe. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 109-112. (2012)

Vincze Szilvia: Átmenet az oktatásból a munka világába – friss diplomások a munkaerőpiacon. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 85-95. (2012)

Virágné Horváth Erzsébet: Olvasni és lenni : olvasáskultúra és identitás összefüggései. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 116-123. (2012)

Várszeginé Gáncs Erzsébet: A néphagyományok művelődési-pedagógiai alkalmazásának generációi. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 84-96. (2012)

Vígh Tibor: A kétszintű idegen nyelvi érettségi tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatása : egy tanári kérdőíves felmérés eredményei. In: Iskolakultúra, (22) 7-8. pp. 62-79. (2012)

Vígh-Kiss Erika: Kulcs a színvonalas oktatáshoz. In: Iskolakultúra, (22) 5. pp. 102-105. (2012)

Z

Zahorán Csaba: Nemzetépítő történelemkönyvek. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 97-103. (2012)

Zsolnai Anikó: A szociális készségek fejlesztésének nemzetközi és hazai gyakorlata. In: Iskolakultúra, (22) 9. pp. 12-23. (2012)

Zsolnai Anikó and Kasik László: Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 3-19. (2012)

Zsolnai Józsefné: A taneszközökről való gondolkodás változásai a Zsolnai-programokban. In: Iskolakultúra, (22) 12. pp. 93-101. (2012)

É

Érfalvy Lívia: Esti Kornél és a szójátékok: Költői beszédmód Az orvos gyógyítása című novellában. In: Iskolakultúra, (22) 4. pp. 86-94. (2012)

Érfalvy Lívia: Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia. ISBN 978 963 693 388 3

Ú

Ú[jszászi] I[lona]: Szent-Györgyi hallgatója és a Nobel-díjas tudós tanítványának a munkatársa volt. „És ha leönti a ruháját savval?”. In: Délmagyarország, (102) 65. (2012)

Újszászi Ilona: 80 éves a C-vitamin. Hogyan született a citrinkészítmény? Szent-Györgyi, a gyógyító. In: Délmagyarország, (102) 65. (2012)

Újszászi Ilona: Felfedezések a Tisza-parton. Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem professzora 80 éve jelentette be: megtaláltuk a C-vitamint. In: Szegedi Egyetem Magazin, (60) 2. pp. 17-18. (2012)

Újszászi Ilona: Reflektorfényben a „Szegedről jött új hódító” – Emlékhelyek. In: Szegedi Egyetem Magazin, (60) 2. pp. 26-27. (2012)

Újszászi Ilona: A SZAB-székházba költöznek Szent-Györgyi relikviái. In: Délmagyarország, (102) 161. p. 16. (2012)

Újszászi Ilona: Szeged Nobel-díjas tudósa Farkas Erika rádiós riportműsorában. Szent-Györgyi Albert helyei. In: Délmagyarország, (102) 117. p. 8. (2012)

This list was generated on 2024. június 19. 20:16:48 CEST.