Items where Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 110.

A

A. Gergely András: Szociológia a vallásnézet felől - avagy módszer, értékrend, társadalom : Nagy Péter Tibor: Vallásosság -történet, -szociológia. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 107-114. (2022)

Ablonczy-Bugris Annamária: Az EARLI fiatal kutatóinak 26. konferenciája - beszámoló a 2022-es JURE konferenciáról. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 143-151. (2022)

Albert Ágnes and Spissich Boglárka and Csizér Kata: Külföldi tanulmányutak és egyéni különbségek : egy kutatási terület nemzetközi áttekintése és feladatainak meghatározása Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 2. pp. 89-107. (2022)

Almási Tibor and Kenéz Győző and Halmágyi Miklós: Oklevelek Gyula város múltjából = Charters about the history of Gyula. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 155-181. (2022)

Asztalos Éva: Gondolatok a jelenléti csoportmunka mértékéről. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 118-129. (2022)

B

Blazovich László: A középkori európai város születése és jogélete. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 7-31. (2022)

Bánfi Gréta: A diáktárssal támogatott tanulás formái, alkalmazásának előnyei. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 87-100. (2022)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Tanulói aktivitásra alapozott oktatási módszerek alkalmazásának vizsgálata általános és középiskolai tanárok körében. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 3-21. (2022)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet and Fűz Nóra and Kissné Gera Ágnes: Tanulókísérletekre épített, diáktársakkal támogatott természettudományos tanulási program vizsgálata pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 43-60. (2022)

Bánhegyi Mátyás and Fajt Balázs: Helyzetkép a tanulói autonómiáról a digitális oktatás idején : egy kérdőíves felmérés eredményei. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 61-73. (2022)

Bánné Mészáros Anikó: Pedagógusoktól elvárt ellenőrzési-értékelési feladatok - egy kutatás tükrében. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 77-88. (2022)

Bónus Lilla and Korom Erzsébet: Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 2. pp. 109-124. (2022)

C

Csapó Benő: Nagy József szerepe a pedagógiai értékelés magyarországi fejlődésében. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 6-17. (2022)

Csereklye Erzsébet: Janusz Korczak helye az interkulturális pedagógiai gondolkodásban. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 130-133. (2022)

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: A tesztmegoldási motiváció szerepe az alacsony téttel rendelkező tesztek eredményeinek értékelésében. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 44-63. (2022)

Csíkos Csaba: A metakognícióelmélet 21. századi szerepvállalásáról - a számolási készség metakognitív és nem metakognitív komponenseinek példáján. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 18-29. (2022)

Czető Krisztina: Mit gondolnak a tanulók és tanárok az iskoláról? : egy iskolaiattitűd-kutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 30-52. (2022)

Czikkely Zsuzsanna: A magyarországi japánnyelv-oktatás igényéről. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 101-115. (2022)

D

D. Molnár Éva: Önszabályozás a tanulásban. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 30-38. (2022)

Di Blasio Barbara and Ács-Bíró Adrienn: A börtönoktatás hatékonyságának vizsgálata női fogvatartottak körében. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 45-61. (2022)

Donáth Péter: Adalékok a 105 éve létrehozott harmadik pedagógia professzori állás betöltésének történetéhez : Kornis Gyula, Fináczy Ernő, Schneller István, Alexander Bernát játszmája Imre Sándor és Weszely Ödön pozsonyi pályázatának elbírálása során. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 70-93. (2022)

E

Einhorn Ágnes: Idegennyelv-tanítással foglalkozó szervezetek a felsőoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 3. pp. 127-143. (2022)

F

Fajt Balázs: Mit nézel a Netflixen? - avagy hogyan tanuljunk idegen nyelvet sorozatok segítségével. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 104-117. (2022)

Fajt Balázs and Vékási Adél: Szókincsbővítés a Disco Elysium című videójátékban : egy videójáték lexikai lefedettsége. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 93-103. (2022)

Fehérvári Anikó and Felső Edit and Benkő Bernadett and Varga Aranka: Preventív programok a korai iskolaelhagyás csökkentésére a nemzetközi szakirodalom alapján. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 74-82. (2022)

Fejes József Balázs and Mezei Tímea and Vígh Tibor and Szenczi Beáta and Rausch Attila: A Tanári Felelősség Kérdőív és a Tanári Hatékonyság Kérdőív működése pedagógusok és pedagógusjelöltek körében. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 3-26. (2022)

Fekete Imre: Önjavító házi feladatlapokban rejlő lehetőségek az angol nyelvórán : esettanulmány a magyar felsőoktatási kontextusban. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 86-103. (2022)

Fekete Imre and Divéki Rita: A szakmai továbbképzések szerepe az angoltanár-képzésben oktatók IKT készségfejlesztésében: longitudinális esettanulmány a magyar felsőoktatási kontextusban a Covid-19 idején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 1. pp. 21-45. (2022)

Fodor Richárd and Tóth Judit: A történelemdidaktika trendjei a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD) kiadványainak tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 3. pp. 145-167. (2022)

Földi Fanni and Józsa Krisztián: A Hangszertanulási motiváció kérdőív magyar adaptációja. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 96-109. (2022)

Fülöp Márta: A versengés mint szociális érdekérvényesítő képesség : Nagy József elméleti megfontolásai az empirikus kutatások tükrében. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 39-54. (2022)

G

Garai Imre: A szakértői autoritás korlátozására tett kísérletek a középiskolai tanárképzés területén az első világháborút követően. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 62-76. (2022)

H

Halmágyi Miklós: Gyula mezővárosi státusa az oklevelek tükrében. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 67-87. (2022)

Halmágyi Miklós: Szent Móric - Gyula elfelejtett vértanú szentje. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 89-110. (2022)

Herédi Rebeka: Irodalomtanítás - elvárások, szerepek, modellek, megközelítésmódok : pedagógusnézetek vizsgálata fogalomtérképpel. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 110-126. (2022)

Hideg Gabriella and Sezen-Balcikanli Gülfem and Gamze Ceren Ayşegül: A fair play jelentéstartalmának és oktatásmódszertani lehetőségeinek vizsgálata török, kenyai és magyar testnevelő tanárok körében. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 89-103. (2022)

Homoki-Nagy Mária: Mezővárosi jogélet Gyulán a reformkorban. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 137-154. (2022)

Horváth László: A tanulószervezet kontextus-adaptált modellje a magyar köznevelésben a pedagógusok munkahelyi elégedettségének függvényében. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 48-69. (2022)

Horváth László and Baksa Lóránt and Csipke Ágnes and Gutai Lili and Szilágyi Dorka: 21. századi kompetenciák digitális technológiával támogatott fejlesztésének képessége : pilot kutatás a TPACK21 skála adaptálásáról. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 56-71. (2022)

Horváthné Storczer Adrienn and Szenczi Beáta: Az Együttnevelésre vonatkozó Tanári Énhatékonyság Kérdőív hazai adaptációjának működése általános iskolában tanító pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 27-45. (2022)

I

Iványi-Szabó Rita: A közös alkotás öröme - drámapedagógia a magyarórán - Bethlenfalvy Ádám: Dráma a tanteremben : történetek cselekvő feldolgozása. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 95-106. (2022)

J

Jakab György and Patai Rita: Profil és profilalkotás a digitális életvilágban. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 31-43. (2022)

Jakab György and Patai Rita and Timár Borbála and Bethlenfalvy Ádám and Németh Szilvia: A gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok online kockázati kitettsége és digitális médiahasználatának jellemzői. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 13-30. (2022)

Jakab György and Patai Rita and Timár Borbála and Bethlenfalvy Ádám and Rajnai Richárd and Szijártó Zsolt and Németh Szilvia: A gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok médiahasználatát és digitális profilozását célzó akciókutatás. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 3-12. (2022)

Jakab György and Patai Rita and Timár Borbála and Németh Szilvia: A lakásotthonokban élő fiatalok digitális médiahasználati profiljai. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 44-69. (2022)

Jakab Judit: Hozzá tud-e járulni az iskola a magyar többségi és roma kisebbségi csoportok közötti társadalmi távolság csökkentéséhez? : székelyföldi pedagógusok percepciói. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 18-35. (2022)

Józsa Krisztián: Óriáslépések a pedagógiában : az óvodás és kisiskolás gyermekek fejlesztése. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 55-68. (2022)

Józsa Krisztián and Zsolnai Anikó: Nagy Józsefre emlékezünk. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 3-5. (2022)

K

Kasik László: A szociálisérdek-érvényesítés jellemzői gyermek- és serdülőkorban - a Nagy József-i modell empirikus igazolása és továbbfejlesztése. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 83-97. (2022)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Tóth Edit and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az iskolai kudarcok tényezői - egy lehetséges preventív modell keretei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 1. pp. 3-19. (2022)

Kiss Adél: Tudásszerzés iskola után : a felnőttképzéshez való viszonyulás a székelyföldi térségben. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 36-46. (2022)

Kiss Anna and Soós Sándor and Lakner Zoltán and Tompa Orsolya: Egészséges táplálkozásra nevelés, mint értékközvetítés az iskolában. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 3-20. (2022)

Kiszely Zoltán: Államilag elismert nyelvvizsgák tudományos feldolgozottsága magyarországi alkalmazott nyelvészeti és pedagógiai szakfolyóiratokban. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 22-40. (2022)

Kocsis Ádám: Az oktatási reNdszER kritikája - Radó Péter: Közoktatás és politika. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 123-125. (2022)

Korom Erzsébet: A tanulói tévképzetektől a gondolkodási képességekig : a természettudományos gondolkodás szerepe a fogalmi váltásban. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 98-112. (2022)

Kovács Karolina Eszter and Mercz-Madarassy Kitti: Hátrányos helyzetű térségekben tanuló általános iskolások távolléti oktatással kapcsolatos attitűdjeire ható tényezők. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 22-44. (2022)

Koós Kata: Rögös út vezetett a Nobel-díjhoz. 11 szegedi professzort kért fel jelölőnek a stockholmi közgyűlés. In: Délmagyarország, (112) 117. (2022)

Kuttner Ádám: AR és VR technológia oktatási felhasználási lehetőségei a kiállítási kommunikációban. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 83-94. (2022)

Kálmán Anikó and Kálmán Botond Géza: Az ipar 4.0 kompetenciaigényeinek hatása az iskolarendszerű oktatásra. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 57-73. (2022)

Kárpáti Andrea: Képességfejlesztő vizuális nevelés : Nagy József művészetpedagógiai öröksége. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 69-82. (2022)

Kóger Yvetta: A tankönyvi kérdéskör kútfői, avagy dimenziók a dualizmus korából - Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai : Tanulmányok és forrásgyűjtemény ; A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói, 1867-1918. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 127-131. (2022)

Kóródi Kitti and Szabó Éva and Jagodics Balázs: A Tanulmányi Reziliencia Kérdőív magyar változatának adaptálása általános és középiskolás mintán. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 46-56. (2022)

L

Lantos Tünde: A roma/cigány kultúra érték vagy hátrány? : Orsós Anna (szerk.) : A romológia alapjai. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 158-160. (2022)

Lukács Ágnes and Rácz Péter and Kas Bence: Tankönyvi szövegek nyelvi feldolgozhatóságának mutatói és vizsgálati módszerei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 2. pp. 65-88. (2022)

M

Magyar Andrea: Anyanyelvi szókincs mérésére alkalmazott mérőeszközök szisztematikus szakirodalmi áttekintése, iskolába lépő és iskoláskorú gyermekek szókincsének mérése - szakirodalmi áttekintés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 3. pp. 169-185. (2022)

Majzik Tamás and Bíró Fanni: Beszámoló a XVIII. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 134-142. (2022)

Majzik Tamás and Molnár Gyöngyvér: Induktív gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal támogatott fejlesztő környezetben. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 69-83. (2022)

Manxhuka Afrodita: Újragondolt kötelezők : Lőrincz Andrea - Nagy Ádám: Égi megbízás - Az ember tragédiája. In: Iskolakultúra, (32) 10. pp. 104-106. (2022)

Molnár Gyöngyvér: A alapképességek fejlődése : Nagy József szerepe a hazai empirikus neveléstudományi kutatások módszertani megújításában. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 113-126. (2022)

Munkácsy Balázs and Scharle Ágota: Felkészült-e a magyar közoktatás a következő évtized gazdasági és társadalmi kihívásaira? In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 31-47. (2022)

Mónus Ferenc: A fenntarthatóságra nevelési törekvések hatásának értékelése hazai középiskolákban és kapcsolódó kutatásmódszertani ajánlások. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 3-29. (2022)

Mónus Ferenc and Bacskai Katinka and Varga Attila and Berze Iván Zsolt and Néder Katalin and Dúll Andrea: Általános- és középiskolás diákok környezettudatosságát meghatározó tényezők a Fenntarthatósági Témahét 2021-es nagymintás vizsgálata alapján. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 47-68. (2022)

N

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: A tudomány természete (Nature of Science, NOS) és szerepe a természettudományos nevelésben. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 84-102. (2022)

Nyitrai Ágnes: A kompetenciaalapú szemlélet a bölcsődepedagógiában. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 127-136. (2022)

Néma Judit-Eszter: A családi literáció szerepe rurális közegben élő diplomás családok olvasóvá nevelői habitusában. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 89-109. (2022)

Németh Csaba: Maróti János és a gyulai uradalom. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 111-136. (2022)

Németh Ákos: Közép-Európa vonzásában : az újvidéki Tanulmányok 2021/2. számáról. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 118-121. (2022)

Németh Ákos: Rúzsa Magditól Ágnes Asszonyig : az újvidéki Tanulmányok 2021/1. számáról. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 120-123. (2022)

P

Petrovics István: Városok és központi helyek a középkori Duna-Tisza-Maros közben. In: Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market Towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain. pp. 33-65. (2022)

Pléh Csaba: A téri nyelv Nagy József vizsgáló módszereiben és a fejlődési pszicholingvisztikában. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 137-141. (2022)

Polónyi István: Az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 3-22. (2022)

Prajda Anita and Jagodics Balázs: A cyberbullying vizsgálata egyetemi hallgatók körében a kiégés és az önértékelés tükrében. In: Iskolakultúra, (32) 2. pp. 21-42. (2022)

R

Radó Péter: Az oktatás alkalmazkodását szolgáló kormányzás intézményi feltételei öt kelet-európai országban. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 3-30. (2022)

Rajnai Richárd and Szijártó Zsolt: A kiskorúak online kitettségét mérő kérdőív alkalmazása : a nevelőszülős családok körében végzett adatfelvétel módszertani tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 70-83. (2022)

Réti Júlia: Az irodalomoktatás helyzete napjainkban az oktatáspolitikai döntések tükrében. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 74-88. (2022)

Rónay Zoltán and Kormos Kevin: A jog védőháló vagy fenyegetés? : jelenlegi és leendő tanárok, valamint diákok vélekedése a jogról. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 83-92. (2022)

S

Sebestyén Edmond and Tóth Edit: Tanárszakos hallgatók adathasználattal kapcsolatos hatékonyság- és szorongásérzete. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 3-21. (2022)

Seres Zoltán and Makádi Mariann: Változik-e a földrajztanítás módszertani kultúrája? In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 84-102. (2022)

Siegler Anna and Arató Nikolett and Bigazzi Sára: A tanárok szerepe a bántalmazás megelőzésében, felismerésében és kezelésében. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 53-69. (2022)

Simon Mária: Kolónia Michalowkában - Janusz Korczak: Mózsi, Józsi, Samu és a többiek. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 113-117. (2022)

Somos Magdolna: Nemzetköziesedés és mobilitás századunkban : Dusa Ágnes Réka: Hallgatók nemzetközi mobilitása a XXI. század elején. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 112-115. (2022)

Szenczi Beáta and Józsa Krisztián: Az énképet vizsgáló SDQ-I (Self-Description Questionnaire-I) kérdőív hazai adaptációja. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 76-95. (2022)

Szentesi Balázs: A szubkulturális működés példái és hatása egy alternatív gimnázium belső diskurzusában. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 3-55. (2022)

Szilvássy Orsolya: Az Isteni Színjáték magyar kommentára - Kelemen János: Dante Alighieri Komédia I. Pokol Kommentár. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 116-118. (2022)

Szántóné Tóth Hajnalka and Szombathelyiné Nyitrai Ágnes and Kontra József: A tanító szakos hallgatók tanítási tevékenysége a környezetismeret-órákon. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 103-122. (2022)

Szász Mária-Magdolna and Sárosi-Blága Ágnes: Az iskola-szülő kapcsolat elemzése szülői percepciók alapján egy székelyföldi, periférikus vidéki térségben. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 3-17. (2022)

Szűts-Novák Rita: Amit Imre Sándorról tudni illik... : Donáth Péter: Konszenzuskereső reformer a válságok és szélsőségek korában: Imre Sándor a nemzeti együttműködés akadályairól, művelődéspolitikai szerepvállalásáról, a köznevelésről, s a magyar pedagógiáról. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 152-157. (2022)

Sághy Miklós: Megregényesített filmek - a novelizáció elmélete és gyakorlata. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 110-112. (2022)

Sántha Kálmán and Tódor Erika-Mária: Szövegek a szövegben : kvalitatív kutatásmódszertani szempontok az idézetek szerepéről. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 72-82. (2022)

T

Tary Blanka and Molnár Edit Katalin: A MARSI-R kérdőív magyar adaptációja - olvasási stratégiák vizsgálata anya- és idegen nyelven egyetemi hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (32) 5. pp. 57-75. (2022)

Trencsényi László: A 'szolidaritás' fogalom jelenléte a hatvanas-hetvenes évek tanügyigazgatási és pedagógiai ideológiájában. In: Iskolakultúra, (32) 12. pp. 41-56. (2022)

Török Réka and Csíkos Csaba: Rugalmas tanulási utakon : tanulási és életpálya-tervezési kompetenciák mérése a Gödi Szakképzési Centrum orientációs évfolyamán. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 103-116. (2022)

V

Vajnai Viktória and Szabó Lilla and Gulya Nikoletta: Vízió, vágy, ideológia : a szülők idegennyelv-tanulással kapcsolatos motívumai. In: Iskolakultúra, (32) 6. pp. 104-111. (2022)

Vass Dorottea: D012: Általános iskolás tanulók olvasási motivációját fejlesztő program elméleti alapjai. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 64-86. (2022)

Vit Eszter and Holb Éva Marianna: A felsőoktatási jelentkezőszámok visszaesése és a felvételi követelmények változása egy év távlatából. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 23-43. (2022)

Vályogos Krisztina: Középfokú szakképzésben oktatók szakmai elégedettsége. In: Iskolakultúra, (32) 4. pp. 94-112. (2022)

W

Williams Thomas A.: A feladatközpontú nyelvtanítás (TBLT) elmélete és gyakorlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (122) 1. pp. 47-61. (2022)

Winkler Zsófia and Zsolnai Anikó: A reziliencia és a szociális-érzelmi tanulás segítése óvodás és általános iskolás korban. In: Iskolakultúra, (32) 8-9. pp. 70-85. (2022)

Z

Zsolnai Anikó: Kötődés, iskolai és pedagógiai kötődés. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 142-149. (2022)

Zámbó Bianka: A kortárs magyar líra kéregrétegeinek felfejtése - Szávai Dorottya : A nyírfa kérge: kánonok többszólamúsága - a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. In: Iskolakultúra, (32) 3. pp. 117-119. (2022)

This list was generated on 2024. május 28. 16:57:29 CEST.