Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 161.

A

Alexandrov, Andrea and Fenyődi, Andrea and Jakab, György: Az erkölcstan tantárgy útkeresése : pedagógiai támogató rendszer az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 56-74. (2015)

Apró, Melinda: A szociális kompetencia és a demokratikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulságai alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 215-238. (2015)

B

Babály, Bernadett and Kárpáti, Andrea: A téri képességek vizsgálata a papír alapú és online tesztekkel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 2. pp. 67-92. (2015)

Badó, Attila: Jogismeret a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 94-101. (2015)

Baksa, Brigitta: Iskola és néprajz : a hon- és népismeret oktatásának lehetőségei. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 84-93. (2015)

Beck, Zoltán: Elvalótlanítás és valósabb valóság. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 138-140. (2015)

Bence, Erika: Virtuális irodalomtörténet. ISBN 978 963 693 581 8

Berzsenyi, Emese: A társadalmi gondoskodás és tanítás történelmi előképei. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 100-112. (2015)

Bollók, Gyula and Seregélyesné P. Szabó, Ilona and Stelczné Kurucz, Éva: Az egész napos iskola margójára. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 135-147. (2015)

Boros, Oszkár: Az emlékezet mint konstrukció és hagyomány. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 77-99. (2015)

Buda, Mariann and Péter-Szarka, Szilvia: A kreatív klíma : új irány az iskolai klíma és a konfliktuskezelés kutatásában. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 3-17. (2015)

Burián, Miklós: Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és empátia kapcsolatának miértjeiről, a kozmikus zene. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 104-111. (2015)

Bárczi, Zsófia: Néhány szó a tudományos tudásátadás helyzetéről a szlovákiai magyar irodalomoktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 55-61. (2015)

Bús, Enikő: Tanárképzés Finnországban. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 17-28. (2015)

C

Ceglédi, Erzsébet: A tanulási orientációk és változásaik tanulmányozása középiskolás tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 343-362. (2015)

Csapó, Benő: A kutatásalapú tanárképzés : nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 3-16. (2015)

Csapó, Benő: A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében : értékek és viszonyítási keretek. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 4-17. (2015)

Csizér, Kata and Piniel, Katalin and Kontráné Hegybíró, Edit: Hallássérült diákok idegen nyelvvel kapcsolatos egyéni változóinak vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 1. pp. 3-18. (2015)

Csányi, Vilmos: A tudományról. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 148-159. (2015)

Czenner, Júlia: Diszkalkulia és nyelvtanulás. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 103-114. (2015)

D

D. Molnár, Éva: Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 21-35. (2015)

Dancs, Katinka: Történelemtörténetek. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 210-213. (2015)

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Az iskolai demokrácia és az osztálytermi légkör összefüggéseinek vizsgálata strukturális egyenletek modelljeivel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 363-382. (2015)

Daru, Katalin: Konferencia a kisgyermeknevelésért : EARLI SIG 5., 2014. augusztus 25−27., Jyväskylä. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 89-93. (2015)

Debreczeni, Dániel Géza and Rausch, Attila: A magyar tanulók tudása a tudásszint-mérések tükrében. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 125-129. (2015)

Dorner, Helga and Konyha, Rita: Esettanulmány alapú online kollaboratív tudásépítés vizsgálata - a tudásépítő interakciók kapcsolatrendszere az elégedettséggel és az eredményességgel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 157-181. (2015)

Dóra, László: 3 és 5 – a problémamegoldás hatékonyságának csoportlétszáma. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 35-50. (2015)

F

F. Joó, Anikó: Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 125-128. (2015)

Faragó, Boglárka and Soltész, Péter and Pléh, Csaba: A vizsgára készülés és az IKT-használat kölcsönhatásainak vizsgálata kérdőíves módszerrel. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 15-32. (2015)

Farkas, Erika: A rejtett tudás. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 133-136. (2015)

Farkas, Gábor Farkas: Nádasdy Ferenc könyvtára. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 124-128. (2015)

Farkas, Katalin: Tudományos tudásátadás a történelemoktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 68-73. (2015)

Farkas, László Róbert: Hitoktatás a Csanádi Római Katolikus Egyházmegyében 1945 és 1956 között. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 68-97. (2015)

Fejes, József Balázs and Rausch, Attila and Török, Tímea: Mire gondolnak a magyar tanulók a célstruktúrák-kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 183-213. (2015)

Forray R., Katalin: Cigány rulett. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 94-97. (2015)

Fűz, Nóra: Anderseni motívumok Babits Mihály és Nemes Nagy Ágnes művészetében : a gyermeki megismerői pozíció és a tárgyias irányultság archetipikus vonásai. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 100-114. (2015)

G

Gomboczné, Erdei Mónika: Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 98-109. (2015)

Gulyás, Enikő: E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 127-138. (2015)

Gyeszli, Edit and Sántha, Kálmán: Abdukció az osztálytermi interakcióban. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 19-27. (2015)

Gyáni, Gábor: A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 62-67. (2015)

Gál, Zita: Az osztályközösségben mért társas pozíció és a tudatelmélet kapcsolata alsó tagozatos diákok körében. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 36-47. (2015)

Gál, Zita: A tudatelmélet életkori változásainak és szerepének áttekintése óvodáskortól fiatal felnőttkorig. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 59-73. (2015)

Gál, Zita and Kasik, László: A helyzet-és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 297-318. (2015)

Gáspár, Csaba and Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülők körében. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 48-58. (2015)

Gönczöl, Enikő: Getting it right for every child (GIRFEC) : a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődését segítő, integrált támogatórendszer Skóciában. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 160-179. (2015)

H

Habók, Anita: Tanárképzés Németországban. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 29-43. (2015)

Hadobász, Andrea: Recenzió Sándor István: Író és társadalom című könyvéről. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 145-148. (2015)

Herzog, Csilla and Racsko, Réka: Beszámoló a Decoding Messages Konferencia – Jó gyakorlatok az európai médiaértés-oktatásban címmel rendezett nemzetközi konferenciáról. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 76-81. (2015)

Homor, Tivadar: Korszerűség az erkölcstan/etika tanításában. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 127-138. (2015)

Horváth, Erika: A kutatásalapú tanulás (IBL) és a "BINET-BioTár Modell" tapasztalatai a természettudományos oktatás megújításában [melléklet]. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 3-34. (2015)

Horváth, Géza: A szó teste: artikuláció, alkotás és befogadás : az irodalmi antropológia kérdéséhez. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 3-14. (2015)

Horváth, László: Felsőoktatási szakpolitikák tervezése és implementációja longitudinális, komparatív és kauzális perspektívában. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 125-128. (2015)

Hódi, Ágnes and B. Németh, Mária and Korom, Erzsébet and Tóth, Edit: A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 18-30. (2015)

I

Imre, Anna: Gyakorló pedagógusok és pályamodellek. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 134-136. (2015)

Iványi, Márton: Az online közösségi hálózatok és a véleménynyilvánítás pozitív és negatív szabadsága. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 72-88. (2015)

J

Janek, Noémi: A szabad művészetektől az új tudományok házáig. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 128-130. (2015)

Juhász, Dóra: Melyik életkorban a leghatékonyabb az implicit tanulás? In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 117-124. (2015)

Juhász, Valéria: A literátus nemzet megvalósulásának komponensei. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 138-140. (2015)

K

K. Nagy, Emese: A Komplex Instrukciós Program, mint státuszkezelő eljárás. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 33-46. (2015)

Kakusziné Kiss, Gabriella: Aki a legnyomorultabb embert helyezte antropológiája középpontjába: Joseph Wresinski. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 114-123. (2015)

Karasszon, Dénes and Jakó, János: Iskola és egészség : a Sárospataki Református Főiskola iskolaorvosainak munkássága, iskolakórházának története. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 94-108. (2015)

Karikó, Sándor: Nevelésfilozófiai kérdések a pedagógiai kudarcról (Nicolai Hartmann nyomán). In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 90-99. (2015)

Kasik, László: Előszó. Mozaikok a szocialitás köréből. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 3-5. (2015)

Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldás fejlődése serdülőkorban-két longitudinális vizsgálat tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 2. pp. 139-153. (2015)

Kerekes, Pál: Változó könyvészeti előképek a digitalizáció szemszögéből: Gutenberg-átértelmezések, avantgard könyvmegújító törekvések e-könyves nézőpontból. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 113-116. (2015)

Kerekes, Pál and Kiszl, Péter: Az elektronikus könyvről - oktatáson innen és túl. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 56-71. (2015)

Kinyó, László and Bús, Enikő: Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9-12 éves diákok körében. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 31-48. (2015)

Kinyó, László and Dancs, Katinka: 7-12 éves tanulók állampolgári tudásának online vizsgálata és a teljesítmények összefüggése az adatfelvétel során gyűjtött tanulói szintű interakciós adatokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 2. pp. 93-113. (2015)

Kisantal, Tibor: Az írógép reinkarnációja. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 124-134. (2015)

Kisantal, Tibor: A számítógépes grafika lehetőségei az informatika-oktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 89-103. (2015)

Kiss, Henriett: Gramofon és rádió : adalékok az iskolai zenehallgatás hazai történetéhez. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 110-120. (2015)

Kiss, Veronika: A filozófia modern értelemkeresése és műveltségterületekbe integrált oktatása. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 213-216. (2015)

Kojanitz, László: A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 44-52. (2015)

Kovács, Edina: Multidimenzionális képek a felnőtt tanulókról. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 129-132. (2015)

Kovács, Henrik: Olaszliszkától a Népművelési Intézetig, és még azon túl: néptánccal a gyermekek lelkéig és lelkéért. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 136-137. (2015)

Kugler, Nóra: Lehetőségek és akadályok a nyelvtanórai tudáskonstruálásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 28-37. (2015)

Kulcsár Szabó, Ernő: Tárgyi élvezet vagy történő igazság? : az irodalomértés és – oktatás néhány kérdéséhez. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 38-46. (2015)

Kárpáti, László: Kifejezőbb nyelvhasználat - angolul. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 122-124. (2015)

Kárpáti, László: Tisztelgés egy kutató munkássága előtt : tanulmányok Nikolov Marianne tiszteletére. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 87-89. (2015)

Kékes Szabó, Marietta and Szokolszky, Ágnes: Az észlelt valóság : jellegzetességek autizmusban, összevetve a tipikus fejlődéssel. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 18-29. (2015)

Kéri, Katalin: A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 93-113. (2015)

Kónya, Hanna Edit: Romapasztoráció vagy pasztoráló romák? In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 129-131. (2015)

Köböl, Erika and Vidákovich, Tibor: A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 3-17. (2015)

L

Laczi, Renáta and Pelle, Anita and Tabajdi, Gabriella and Végh, Marcell Zoltán: Oktatás, foglalkoztatás, szegénység és társadalmi kirekesztés Magyarországon a válság után. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 118-122. (2015)

Laczkó, Mária: A 22. Nemzetközi Tanulási Konferencia. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 113-117. (2015)

Laczkó, Mária: A beszéd digitális korunkban pedagógusjelölt hallgatók értékítéleteinek tükrében. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 98-109. (2015)

Lannert, Judit and Szekszárdi, Júlia: Miért nem érti egymást szülő és pedagógus? In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 15-34. (2015)

Lennerné Patkó, Ildikó: Kihívás a közoktatásban: a középiskolák közötti átjárhatóság jogi szabályozása. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 115-126. (2015)

Lukács, Fruzsina and Sebő, Tamás: Az egyetemi lemorzsolódás kérdőíves vizsgálata. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 78-86. (2015)

M

Magyar, Andrea and Molnár, Gyöngyvér: A szóolvasási készség online mérésére kidolgozott adaptív és lineáris tesztrendszer összehasonlító hatékonyságvizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 403-428. (2015)

Magyar, Andrea and Thékes, István and Török, Tímea and Asztalos, Kata and Kiss, Renáta Mária: A 2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 82-88. (2015)

Malmos, Edina and Revákné Markóczi, Ibolya: Biológia fogalmakhoz kapcsolódó tévképzetek vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 190-199. (2015)

Manxhuka, Afrodita: Az irodalmi nevelés útjai és lehetőségei : az irodalomtanítás újabb kihívásai a kisebbségben élő magyarok vonatkozásában. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 148-150. (2015)

Mekis D., János: Auctor ante portas : személyes irodalom, epikai hagyomány. ISBN 978 963 693 584 9

Mikonya, György: A régmúlt vonzásában – egy új neveléstörténeti könyvről. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 217-219. (2015)

Molnár, Gyöngyvér and Magyar, Andrea: A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 1. pp. 47-64. (2015)

Molnár, Gyöngyvér and Pásztor, Attila: A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér-és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 239-254. (2015)

Molnár, Gyöngyvér and Pásztor-Kovács, Anita: A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 49-61. (2015)

Molnár, György: Az újmédiáról felsőfokon. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 130-132. (2015)

Molnár, Gábor Tamás: Szövegértés és irodalomértés a magyarórán – egy Kosztolányi-vers példáján. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 47-54. (2015)

Monok, István: A barlangfestményektől az e-könyvig : Roderick Cave és Sara Ayad könyvtörténete. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 132-135. (2015)

Morva, Péter: Halló, itt a Gyermekrádió! : az önálló Gyermek- és Ifjúsági Osztály létrejötte és első szárnypróbálgatásai 1945 és 1953 között : második rész. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 112-124. (2015)

Märcz, Róbert: Az ECL nyelvvizsga vizsgázókra gyakorolt hatása : egy kérdőíves felmérés eredményei : előtanulmány. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 48-57. (2015)

N

Nagy, Mária and Radnóti, Katalin: Híd a közoktatás és a felsőoktatás között. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 51-76. (2015)

Nagy, Péter Tibor: Az egyetemisták, a szüleik és a zsidó-nem zsidó vegyesházasság. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 47-55. (2015)

Nyitrai, Ágnes: A számolás fejlesztése 4-8 éves korban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 150-153. (2015)

Németh, András: A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 255-294. (2015)

Németh, Zoltán: Misztifikációk : értelmezések szövegek, képek és testek határán. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 30-44. (2015)

O

Olteanu, Lucián Líviusz: A pályaválasztás rendszerelméleti nézőpontból. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 45-55. (2015)

P

Pintér, Henriett: A tudás reprezentációjának vizsgálata a solo taxonómia alkalmazásával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 1. pp. 19-45. (2015)

Pléh, Csaba: A naiv emberismeret és a pszichológia helye a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 74-83. (2015)

Polónyi, István: A hazai felsőoktatás-politika átalakulása. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 3-14. (2015)

Porkoláb, Ádám: Az iskolában elsajátított írott nyelvi norma presztízse az internetes kommunikációban. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 75-89. (2015)

Prievara, Dóra Katalin and Pikó, Bettina: Az interneten eltöltött idő és a problémás használat háttértényezőinek vizsgálata fiatalok körében. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 90-102. (2015)

Pásztor-Kovács, Anita: Kollaboratív problémamegoldó képesség: egy új, integratív elméleti keret. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 3-16. (2015)

Pócsik, Orsolya: Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 102-112. (2015)

R

Radnóti, Katalin: Milyen magasak és milyen nehezek vagyunk? : van-e a kapcsolat az emberek magassága és testtömege között? In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 110-126. (2015)

Rokszin, Adrienn Aranka and Csifcsák, Gábor: A vizuális kategorizáció fejlődésének idegrendszeri alapjai. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 17-31. (2015)

Rácz, Barbara: Játék mindenkinek! : inklúziót támogató elmélet és gyakorlat Olaszországból. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 132-134. (2015)

Rádli, József: A közösségi oldalak hatásának vizsgálata SNI-s tanulók körében. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 111-132. (2015)

S

Schiffer, Csilla: Többszólamúság és inkluzív nevelés. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 154-157. (2015)

Simon, Tünde: A vizuális kommunikáció képességcsoportjának értelmezése és fejlődése 10-12 éves korban. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 32-47. (2015)

Simon, Tünde: A vizuális kommunikáció képességcsoportjának értelmezése és fejlődése 10-12 éves korban. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 32-46. (2015)

Sinkovics, Balázs: Egy rejtett világ fölfedezése – bevezetés a társasnyelvészetbe. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 131-133. (2015)

Somogyvári, Lajos: Az ember, a kultúra és az oktatás biológiai szemlélete. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 128-130. (2015)

Somogyvári, Lajos: Történetek az oktatásról – oktatástörténetek. In: Iskolakultúra, (25) 1. pp. 139-141. (2015)

Szabó, Anna: Pedagógusok életminősége. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 180-189. (2015)

Szabó, Attila and Borkovits, Margit: Egészség, öröm és testmozgás a szabadban. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 121-127. (2015)

Szabó, Diána: Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás a résztvevők oldaláról : a Közép-magyarországi régióban végzett interjús vizsgálat tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 74-92. (2015)

Szabó, Diána: A fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos holisztikus megközelítések kialakulásának összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 319-341. (2015)

Szabó, Dóra Fanni: A reziliencia fejlesztésének lehetőségei. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 135-138. (2015)

Szabó, Norbert: A digitális kotta mint digitális tananyag. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 53-74. (2015)

Szabó, Zoltán András: Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 78-91. (2015)

Szabó, Zsófia Gabriella and Korom, Erzsébet and Pásztor, Attila: A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 383-401. (2015)

Szabó, Éva and Zsadányi, Zsuzsa and Szabó Hangya, Lilla: Ki szeret iskolába járni? : az iskolai kötődés, a motiváció, az énhatékonyság és a tanulmányifelelősség-vállalás vizsgálata. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 5-20. (2015)

Szabó-Balogh, Virág: Autizmus: az örök kirakó? In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 3-18. (2015)

Szomju, László and Habók, Anita: Matematikai szöveges feladatok és tanulási szokások kapcsolatának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 15-31. (2015)

Szunyogné Bogdán, Hajnalka: A digitális pedagógia helyzete és sajátosságai az alapfokú oktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 58-75. (2015)

Szűcs, Beáta and Kovács, Zoltán and Szabó, László: Szélsőséges időjárás – gazdasági kockázatok. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 47-58. (2015)

Szűgyi, Jerne: Fantom-gyerekek : a korai iskolaelhagyással, lemorzsolódással összefüggő oktatáspolitikai intézkedések az iskolai mulasztások statisztikai adatainak tükrében. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 109-122. (2015)

Sántha, Kálmán: Kvalitatív Komparatív Analízis a pedagógiai térábrázolásban. In: Iskolakultúra, (25) 3. pp. 3-14. (2015)

T

Thékes, István: Angol mint idegen nyelvi szótudás mérése egy diagnosztikus komplex online teszttel fiatal nyelvtanulók körében. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 28-55. (2015)

Thékes, István: Vízió és motiváció a nyelvtanulásban. In: Iskolakultúra, (25) 2. pp. 123-125. (2015)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Bevezetés: tudomány és iskolai oktatás. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. p. 3. (2015)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv visszahumanizálása az oktatásban. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 18-27. (2015)

Torgyik, Judit: A gyermekmúzeumok pedagógiai háttere és fejlődésének állomásai. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 139-146. (2015)

Trencsényi, László: Határ-esetek, átmenetek. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 133-135. (2015)

Tóth, Edit: Az országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 2. pp. 115-138. (2015)

Tóth, János: Az együttműködés lehetőségeiről és feltételeiről a tanulásmenedzselő rendszerek esetében. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 56-67. (2015)

Tóth, Ágnes: A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az '50-es évek első felében. In: Iskolakultúra, (25) 9. pp. 75-89. (2015)

Tóth-Szerecz, Ágnes: Sajátos nevelési igényű gyermekek az iskolarendszerben, inkluzív nevelés. In: Iskolakultúra, (25) 11. pp. 115-120. (2015)

Török, Tímea and Rausch, Attila: Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 200-207. (2015)

U

Ulicza, Nikolett and Gajdos, Dóra and Bőthe, Beáta and Tóth-Király, István and Orosz, Gábor: A Rövid Egyetemi Unalom Kérdőív faktorstruktúrája. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 69-77. (2015)

V

Velkey, Kristóf: A lengyel oktatási reform a PISA vizsgálatok tükrében. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 92-110. (2015)

Viczay, Ildikó and Kontra, József: Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 62-77. (2015)

Vrábel, Tünde: Múzeumelmélet – nem csak muzeológusoknak. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 141-145. (2015)

Vígh-Kiss, Erika Rozália: Honnan hová tartunk? : iránytű a szociális fejlődés segítéséhez. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 90-94. (2015)

Vígh-Kiss, Erika Rozália: Új lehetőségek a matematikai képességek diagnosztizálásában. In: Iskolakultúra, (25) 5-6. pp. 208-210. (2015)

Vígh-Kiss, Erika Rozália: A metakogníció tárgykörében végzett legújabb kutatások eredményei : beszámoló az EARLI Metacognition szakcsoportjának (SIG, Special Interest Group) 2014-es konferenciájáról. In: Iskolakultúra, (25) 12. pp. 121-133. (2015)

Vörös, Katalin: Neveléstörténeti polifónia Pukánszky Béla tiszteletére. In: Iskolakultúra, (25) 7-8. pp. 157-161. (2015)

Z

Zsolnai, Anikó and Rácz, Anna and Rácz, Kata: Szociális és érzelmi tanulás az iskolában. In: Iskolakultúra, (25) 10. pp. 59-68. (2015)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 17:15:05 CEST.