Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 132.

A

A. Gergely, András: Tanító erők és kulturális terek : laudáció Varga Lajos Márton 70. születésnapjára. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 120-122. (2013)

Agg, Zoltán: Néhány gondolat a klímaváltozáshoz való társadalmi-gazdasági alkalmazkodás kérdéseinek kutatásához. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 153-160. (2013)

Albert B., Gábor: A református fiú-középiskolák történelem-tankönyv használata 1926-tól az 1930-as évek közepéig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 2. pp. 119-129. (2013)

András, Ferenc: Erkölcsi fogalmaink klímaváltozása. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 140-146. (2013)

András, Sándor: Önös gondok. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 133-135. (2013)

Apró, Melinda: A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 52-71. (2013)

B

Babály, Bernadett and Budai, László and Kárpáti, Andrea: A térszemlélet fejlődésének vizsgálata statikus és mozgó ábrás tesztekkel. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 6-19. (2013)

Balogh, Sándor: Emberbőr. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 130-137. (2013)

Bathó, Edit and Fejes, József Balázs: Többségi, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos tanulók jövőképe. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 3-16. (2013)

Bence, Erika: A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az irodalomtanításban. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 3-7. (2013)

Benedekfi, István and Buzás, Zsuzsa: Zeneművészeti szakközépiskolás tanulók kottaolvasási készségének vizsgálata szemmozgást követő módszerrel. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 20-33. (2013)

Bolvári-Takács, Gábor: Kollégiumtörténeti monográfia Sárospatakról. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 138-141. (2013)

Borkovits, Margit: Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek testnevelési teljesítményének vizsgálata. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 3-9. (2013)

Boros, János: Időszerű etika : esszék a felelősségről. ISBN 978 963 693 097 4

Brassai, Zoltán: "...futva leírok egy-két szilajságot..." : néhány gondolat az Ányos-prózáról és a fiktív levélről. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 60-65. (2013)

Burián, Miklós: A motiváció mint az esélyegyenlőség forrása. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 90-98. (2013)

Burián, Miklós: A rezonancia szerepe az iskolai motiváció kialakításában. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 115-119. (2013)

Buzás, Zsuzsa and Pásztor, Attila: A 2012-es regensburgi EARLI JURE Konferencia. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 92-98. (2013)

Bálint, Ágnes: Amiről a tankönyvek hallgatnak : az írók viselt dolgai a tankönyvek életrajzaiban. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 44-52. (2013)

Béres, Tamás: Néhány szempont a globális éghajlatváltozással kapcsolatos kulturális mintázatok feltárását és értelmezését célzó átfogó vizsgálat tervéhez. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 30-39. (2013)

Bíró, Ferenc: Ányos Pál és örökösei. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 3-17. (2013)

Bús, Enikő: A probléma-alapú tanítás/tanulás alkalmazása humán tantárgyak területén. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 34-43. (2013)

Bús, Imre: Játék és kultúra : a játék szerepe a gyermekek kultúra-elsajátításában. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 108-115. (2013)

C

Csábi, Eszter: A szenzoros feldolgozás zavara. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 136-137. (2013)

Csíkos, Csaba: Az impakt faktor a neveléstudományi kutatásokban. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 3-16. (2013)

Czike, Bernadett: Háttéranyag a Klímakutatáshoz: A Nemzeti Alaptanterv (NAT) elemzése és egy tankönyv rövid bemutatása. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 147-152. (2013)

D

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Az állampolgári aktivitást befolyásoló kulturális tőke személyes dimenziójának indikátorai: az intézmények iránti bizalom és a bevándorlók iránti attitűdök. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 17-30. (2013)

Daru, Katalin: Alkalmazott tudástérelmélet. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 107-111. (2013)

Demeter, Júlia: Ányos Pál és a "célerányos nemzeti játékszín". In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 66-75. (2013)

Domonkosné Balogh, Irén: "Három az egyben" a kémiához : új tanév, új helyi tanterv, új könyvek a kémia tanításában 2013-tól. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 144-148. (2013)

E

Egyed, Emese: "Tanítványod vagyok" : Ex voto – Barcsay és Ányos viszonyáról. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 50-59. (2013)

Engler, Ágnes: Az élethosszig tartó tanulás gender-szempontú megközelítése. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 3-11. (2013)

F

Farkas, Evelin: Kezdeti lépések a modern magyartanítás felé. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 126-128. (2013)

Farkas, Gábor Farkas: A Budai Krónika Princetonban. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 91-95. (2013)

Fejes, József Balázs: A tanulási környezet motivációs szempontú vizsgálata a célelmélet alapján felső tagozatos tanulók körében. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 44-57. (2013)

Feketéné Szakos, Éva: A felnőttképzés újabb elméleti irányai. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 63-74. (2013)

Formádi, Katalin: A klímaváltozás mint kockázat érzékelése és a megoldásával kapcsolatos attitűdök szakirodalmi vizsgálata. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 49-58. (2013)

Forray R., Katalin and Kozma, Tamás: Közösségi tanulás és társadalmi átalakulás : két alföldi "tanuló város" példája. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 3-21. (2013)

Fülöp, Zoltán Ottó: Az 'égből érkezett üzenetek' szerepe és jelentősége az egyéni írásszokásokban. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 53-60. (2013)

G

Garai, Imre: Az Eötvös Collegium mint a tanári elitképzés műhelye – az 1895–1950 között felvettek személyi anyagainak elemzése. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 16-28. (2013)

Golnhofer, Erzsébet and Szabolcs, Éva: Lázár György és a magyar pedológia - mítosz és valóság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 3. pp. 133-151. (2013)

Gyarmathy, Éva: A tehetséggondozás változási kényszere. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 101-109. (2013)

Géczi, János: Iskolakultúra. Repertórium XXIII. évfolyam, 2013. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 1-8. (2013)

Géczi, János: A klímaváltozáshoz való viszonyok. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 118-122. (2013)

H

H. Tóth, István: Jelzések NYIK-es tanulók olvasmánymegértéséről. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 12-27. (2013)

Hamvai, Csaba and Pikó, Bettina: A szituációs megküzdés kognitív elemzése korai serdülők körében : kvalitatív vizsgálati eredmények. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 8-21. (2013)

Harsányiné Petneházi, Ágnes: Társas háló és pszichés jóllét összefüggései a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 53-64. (2013)

Hermann, Zoltán: Ányosról és a Gráciákról. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 89-100. (2013)

Herzog, Csilla and Racsko, Réka: Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 142-144. (2013)

Hubai, Katalin Eszter and Kacsala, István and Karádi-Kovács, Kata and Németh, Dávid and Selmeczy, Géza Balázs: Mi történik a vízbe hulló avarral? In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 109-117. (2013)

Hülber, László and Molnár, Gyöngyvér: Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 4. pp. 243-263. (2013)

J

Jandácsik, Pál: Levélrelikviák Kiss Árpádnéról. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 86-92. (2013)

Jankovics, József and Schiller, Erzsébet: Fragmentumok Ányos Pál életrajzához. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 18-41. (2013)

Janurik, Márta and Józsa, Krisztián: Zenei képességek fejlődése 4 és 8 éves kor között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 2. pp. 75-99. (2013)

Józsa, Krisztián and Fejes, József Balázs: Szemezgetés a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián elhangzott előadásokból. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 3-5. (2013)

Józsa, Krisztián and Imre, Ildikó Andrea: Az iskolán kívüli angol nyelvű tevékenységek összefüggése a nyelvtudással és a nyelvtanulási motivációval. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 38-51. (2013)

K

Kamarás, István: Hazai keresztény válaszok az ökológiai válságra. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 3-29. (2013)

Karikó, Sándor: Gyermekfilozófia – mi végre? In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 65-75. (2013)

Karikó, Sándor: Társadalmi egyenlőtlenségek és nevelés. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 124-133. (2013)

Karlovitz, János: Akadályozott hallgatók a felsőoktatásban? In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 52-60. (2013)

Kis, Noémi: A Pedagógiai Értékelési Konferenciák összehasonlító elemzése. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 123-128. (2013)

Kiss, Endre: Játék mint világmodell, avagy a több "egész" nem több, mint a kevesebb. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 61-72. (2013)

Kiss, Endre: A gyermek kultusza és a málenkij robot között : Faragó László és Az új nevelés kérdései. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 10-15. (2013)

Kiss, Henriett: Zenehallgatás az általános iskolában : új szaktudás kihívása előtt az énekpedagógusok. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 22-32. (2013)

Kojanitz, László: A történelmi gondolkodás fejlesztése. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 28-47. (2013)

Korencsi, Krisztina: (Újra)olvasói reflexiók. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 138-141. (2013)

Kovács, Előd: A valószínűségi gondolkodás kialakulásának és fejlődésének kutatása. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 17-36. (2013)

Kovács, Kálmán Árpád: A humánökológiai alkalmazkodás kultúrtörténete az újabb német szakirodalom tükrében. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 123-139. (2013)

Kovács, Kálmán Árpád and Rajki, Zoltán: Kísérlet a "szektakérdés" fogalmának összehasonlító elemzésére eltérő társadalmi-politikai rendszerekben (kutatásmódszertani vázlat és vitaindító alapvetés). In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 72-90. (2013)

Krassován, Krisztina and Imre, Kornélia and Gelencsér, András: Apadó foszfátkészletek – az intenzív élelmiszertermelés alkonya? In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 101-108. (2013)

Kékes Szabó, Marietta: A család mint pszichoszociális háttér szerepe a fiatalok egészségfejlődésére. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 22-36. (2013)

L

Leveleki, Magdolna: Az éghajlatváltozás és az adaptáció néhány lehetséges módozata. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 59-72. (2013)

Lányi, András: Morális klímaváltozás. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 40-48. (2013)

M

Magyar, Andrea and Magyar, Andrea and Molnár, Gyöngyvér: A számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonysága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 3. pp. 181-193. (2013)

Markos, Valéria: Egyetemi élethelyzetek: a kortársi szocializáció dimenziói. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 120-124. (2013)

Molnár, Balázs: A VideoSmart oktatóvideó-portál webstatisztikai mutatóinak felhasználása a tantervfejlesztésben. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 73-85. (2013)

Molnár, Gyöngyvér: Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 31-43. (2013)

Molnár, Pál and Kárpáti, Andrea and Tóth, Edit and Tóth, Krisztina: Egy iskolai laptopprogram tanulságai: mobil számítógépek megjelenése a hazai iskolákban. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 61-83. (2013)

N

Nagy, Mária and Horváth, Gábor and Radnóti, Katalin: Kutatási szöveg tanórai feldolgozása. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 96-108. (2013)

Nagy, Péter Tibor: Egy theológiai tétel vallásszociológiája. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 33-38. (2013)

Nagy, Zsuzsanna: Az anyanyelvoktatás programjainak hatása a fogalmazásképesség fejlettségére. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 58-72. (2013)

Nagy, Zsuzsanna: A fogalmazásértékelés megbízhatósága két független bíráló értékítéletének elemzése alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 3. pp. 153-179. (2013)

Nagy, Ádám and Trencsényi, László: Amit az iskolában sem tanultam meg.... In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 109-125. (2013)

Nebojša, Majstorović: A korruptív gondolkodás és viselkedés terjedése és törvényesítése. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 39-52. (2013)

Novák, Géza Máté and Deszpot, Gabriella and Marjai, Kamilla: Interdiszciplináris művészetpedagógia: intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben (Erasmus IP 2009−2013). In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 114-129. (2013)

Nyitrai, Ágnes and Darvay, Sarolta: A mese és a játék jelenléte a kisgyermekes családok életében. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 73-85. (2013)

Németh, András: A néptanítói szakismeretek konstrukciós folyamatai a 20. század elején - a Néptanítók Enciklopédiája alapján (1911-1915). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 2. pp. 101-118. (2013)

P

Paksi, László: A környezeti problémák iránti érzékenyítés a köznevelésben. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 161-169. (2013)

Pataki, Gyöngyvér: A változtatás kormányzati eszközei. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 130-143. (2013)

Pikó, Bettina and Pinczés, Tamás: Az igazságosság élményének megítélése az iskolában serdülők körében. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 48-57. (2013)

Pintér, Márta Zsuzsanna: Ányos Pál korabeli recepciójához: érzékeny játék – Ányos egyik versével. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 76-88. (2013)

Pléh, Csaba: A pszichológia és a pedagógia klasszikus és új kapcsolatai. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 76-81. (2013)

Pornói, Imre: Állam − tanító − bér − feladat : egy társadalmilag-politikailag-gazdaságilag alapozó pálya kezdő évtizedei. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 104-113. (2013)

Portik, Erzsébet Edit: Az erdélyi magyar kisebbség közművelődési élete a két világháború között. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 99-107. (2013)

Pál-Lukács, Zsófia: Recepció vagy rekonstrukció? In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 129-133. (2013)

Pásztor, Attila: Digitális játékok az oktatásban. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 37-48. (2013)

Pásztor-Kovács, Anita and Magyar, Andrea and Hülber, László and Pásztor, Attila and Tongori, Ágota: Áttérés online tesztelésre – a mérés-értékelés új dimenziói. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 86-100. (2013)

R

Radnóti, Katalin: Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia és Virányi Anita (2013): Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 150 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 4. pp. 265-267. (2013)

Radnóti, Katalin and Adorjánné Farkas, Magdolna: Az iskolai természettudományos oktatás szemlélete. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 49-62. (2013)

Rausch, Attila: Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 101-116. (2013)

Rausch, Attila and Kovács, Gergely: Beszámoló a X. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 99-106. (2013)

Revákné Markóczi, Ibolya: A természettudományos problémamegoldás metakogníciójának mérése a felsőoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 4. pp. 221-241. (2013)

Rokszin, Adrienn Aranka: A vizuális kategorizációs folyamatok érésének feltérképezése 7−15 éves egészséges gyermekek és felnőttek körében. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 37-51. (2013)

Révész, László: Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata az úszás sportágban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 1. pp. 53-72. (2013)

S

Sebestyén, Nóra: Tanuláskoncepciók kulturális beágyazottsága - magyar, kínai és amerikai fiatal felnőttek tanulásfogalmának összevetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 1. pp. 3-28. (2013)

Simor-Hadrik, Zita: Drámajáték a nyelvoktatásban : egy francia módszer olaszórán, az Immeuble. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 82-89. (2013)

Siposné Tavaszi, Virág: Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 117-119. (2013)

Sivadó, Ákos: Oktatás, politika, szociológia – döntéshozás elméletben és gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 142-145. (2013)

Somogyvári, Lajos: Pedagógusképek és -szerepek az 1960-as évek Magyarországán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 1. pp. 29-52. (2013)

Stenger-Kovács, Csilla: Az éghajlatváltozás következménye: szikes tavak és algaközösségeinek veszélyeztetettsége. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 86-94. (2013)

Szabó, Diána: Az érzékelési zavaroktól a fejlesztő terápiákig. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 111-116. (2013)

Szelestei N., László: Az Énekek könyve és Ányos Pál. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 42-49. (2013)

Szenczi, Beáta: Olvasási motiváció 4., 6. és 8. osztályos tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 4. pp. 197-220. (2013)

Szávai, Dorottya: Konfesszió, metanarratív képződmények és megkettőződések Kemény István Kedves Ismeretlen című regényében. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 89-95. (2013)

Sántha, Kálmán: A harmadik paradigma a neveléstudományi vizsgálatokban. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 82-91. (2013)

Sápiné Bényei, Rita: Projektoktatás − Egy természettudományos projekt hatásának tanulói önértékelése. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 96-99. (2013)

Sárospataki, Barnabás: Magyarázkodások Petri Györggyel ismerkedők számára : Petri György életműve kötet- és cikluscímeinek dióhéjában. In: Iskolakultúra, (23) 5-6. pp. 116-129. (2013)

T

Tegyey, Gabriella: Női identitás, poétikai identitás: francia írónők a 19−20. század fordulóján. In: Iskolakultúra, (23) 1. pp. 29-37. (2013)

Torgyik, Judit: Tallózás a neveléstudomány új kutatási eredményei között. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 138-140. (2013)

Trájer, Attila János and Kacsala, István and Padisák, Judit: A klímaváltozás várható hatása a szúnyogok és a lepkeszúnyogok, valamint az általuk terjesztett betegségek jövőbeli elterjedésére. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 73-85. (2013)

Támba, Renátó: Az anya-gyermek kapcsolat a 19−20. század fordulójának szolnoki festészetében. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 110-123. (2013)

Tóth, Krisztina and Hódi, Ágnes: A mérőeszköz-bővítéstől a tesztelési folyamat vizsgálatáig: számítógépes tesztelés nagymintás nemzetközi vizsgálatokban. In: Iskolakultúra, (23) 9. pp. 75-88. (2013)

Tóth, Péter István: A figyelmi kommunikáció: figyelem a face-to-face interakciókban. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 102-114. (2013)

Tóth-Márhoffer, Márta: A táplálkozási szokásokat befolyásoló médiaüzenetek és a klímaváltozás lehetséges összefüggései. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 170-178. (2013)

Tőzsér, Zoltán: Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében? In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 84-101. (2013)

V

Vajda, Zsuzsanna: "Legdrágább kincsünk a gyermek!" : anyaság és gyermeknevelés az '50-es években Magyarországon a Nők Lapja című folyóiratban. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 65-81. (2013)

Varga, Aranka: Hátrányos helyzet az új jogszabályi környezetben. In: Iskolakultúra, (23) 3-4. pp. 134-137. (2013)

Varga, Eszter: A láz, amelyre nincs gyógyszer : a dél-koreai társadalom és az oktatás kapcsolatának problématörténeti bemutatása. In: Iskolakultúra, (23) 10. pp. 93-103. (2013)

Vass, Máté and Magyar, Donát and Padisák, Judit and Hubai, Katalin Eszter: Faodvak: az ökológusok öröme, a fák gyötrelme. In: Iskolakultúra, (23) 12. pp. 95-100. (2013)

Vidákovich, Tibor and Vígh, Tibor and Sominé Hrebik, Olga and Thékes, István: Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 117-130. (2013)

Vincze, Tamás: Az interakció értelmezése, vizsgálatának lehetőségei a pedagógiában. In: Iskolakultúra, (23) 2. pp. 58-64. (2013)

Z

Zentai, Gabriella and Fazekasné Fenyvesi, Margit and Józsa, Krisztián: Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése. In: Iskolakultúra, (23) 11. pp. 131-145. (2013)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 17:42:01 CEST.