Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 212.

Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában : okmánytár II., (1595-1613). ISBN 978-963-9206-663

Iskolakultúra online. - (2009) 1. sz.

Iskolakultúra online. - (2009) 2. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 1-2. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 1-2. sz. melléklet : repertórium (2008).

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 10. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 10. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 11. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 12. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 12. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 12. sz. melléklet : repertórium (2009).

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 3-4. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 3-4. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 5-6. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 5-6. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 7-8. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 7-8. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 9. sz.

Iskolakultúra. - 19. évf. (2009) 9. sz. melléklet.

Magyar Pedagógia. - 109. évf. (2009) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 109. évf. (2009) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 109. évf. (2009) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 109. évf. (2009) 4. sz.

Magyarországi magánkönyvtárak IV. : 1552-1740. ISBN 978-963-2005-614

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon : 1530-1750 : jegyzékszerű források. ISBN 978-963-2005-652

A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. ISBN 978-963-200-568-3

Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya. ISBN 978-963-200-563-8

Aczél Richard and Angyalosi Gergely and Boros János and Fehér M. János and Kálmán C. György and Kelemen János and Odorics Ferenc and Orbán Jolán and Szegedy-Maszák Mihály and Tassoni Luigi and Vajda Mihály and Weiss János: Jacques Derrida szakmai hitvallása : Jacques Derrida: A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem : Előadás és konferencia. ISBN 978 963 693 197 1

Arató László: József Attila: Munkások – Miért és hogyan kellene tanítani? In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 152-159. (2009)

Avedikian Viktória: Egy komplex, emberközpontú módszer a szabad zenei kifejezésért. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 153-156. (2009)

Bacsa Éva: Tanulmányi versenyek tanári szemmel. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 52-69. (2009)

Bagladi Orsolya: A Codex Clusii és az etnomikológia. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 101-108. (2009)

Bakó Mária and Ráb Tímea: Számítógép-használat óvodáskorban. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 89-101. (2009)

Balázs Henrietta: Kik azok a "verekedők"? [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 11-20. (2009)

Bartók István: A Grammatica Hungarolatina (1539) szaknyelvi jelentősége. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 96-100. (2009)

Bence Erika: Az irodalom mint alakulástörténeti szövevény : kutatási és oktatási kérdések. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 147-152. (2009)

Bence Erika: Társművészeti diskurzusok irodalomórán. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 129-134. (2009)

Benkei Kovács Balázs: A felsőfokú szakképzés helyzete az oktatási rendszerben Franciaországban és Magyarországon. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 121-129. (2009)

Biró Zsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudományi kommunikáció jellemzői (1997–2006) : összehasonlító tudományszociológiai elemzés, avagy kísérlet egy nemzetközi kutatás adaptációjára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 1. pp. 49-76. (2009)

Biró Zsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudományi kommunikáció szereplői : tudományszociológiai elemzés a központi pedagógiai folyóiratok szerzőiről (1997–2006). In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 74-100. (2009)

Bolvári-Takács Gábor: A "Debreceni Iskola" monográfiája. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 161-163. (2009)

Borbáth Erika and Tóth Erzsébet: A közművelődés feladatai az iskolarendszeren kívüli formális, informális és nonformális képzésben az iskoláskorúak és a felnőttek körében. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 134-140. (2009)

Boros János: Filozófia! ISBN 978 963 693 177 3

Boros János: Lélek és város. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 111-116. (2009)

Braunitzer Gábor and Kasik László and Benedek György: A kognitív idegtudomány, idegélettan és a neveléstudomány kapcsolata – a társas viselkedés együttes vizsgálatának lehetőségei. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 3-13. (2009)

Bredács Alice: Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 55-72. (2009)

Buda András and Kiss Endre: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 155-169. (2009)

Buda Mariann: Közérzet és zaklatás az iskolában. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 3-15. (2009)

Bárdos Jenő: Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 129-137. (2009)

Ceglédi Erzsébet: A csoportmunka hatása az iskolai teljesítményre. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 95-106. (2009)

Chrappán Magdolna: Csomagolunk, és... maradunk : "Paradigma-nem-váltás" a metodikában. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 144-154. (2009)

Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér and Kinyó László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 3-13. (2009)

Cserjés Katalin: Ene-Liis Semper: Ajtó. Egy fény-árnyék szobor bemutatása : adalékok a kortárs művészet jelenlevővé s az intermedialitás elengedhetetlenné tételéhez a humán tanórákon. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 159-165. (2009)

Csíkos Csaba and Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok nehézségének és érdekességének megítélése 5. osztályos tanulók körében. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 14-25. (2009)

Csíkos Csaba and Steklács János: Olvasásmegértés időkorlát mellett : egy metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet követő vizsgálatának eredményei. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 1-11. (2009)

Darvai Tibor: Öt recenzió, avagy az oktatáspolitikától a mintavétel metodológiájáig. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 137-148. (2009)

Dergán Ádám: El lehet innen menni! Az angol egészségügy egy szegedi családorvos szemével [Interjú]. In: Orvosok Lapja, (6) 9. pp. 10-11. (2009)

Dlusztus Imre: Lézer. In: Szegedi Egyetem, (57) 2. p. 1. (2009)

Dohány Gabriella: Zenei műveltség értékelése a középiskolás fiatalok körében. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 13-23. (2009)

Dohány Gabriella: Zenei élmény az énekórán? In: Iskolakultúra Online 2. pp. 70-79. (2009)

Dombi Judit and Nikolov Marianne and Ottó István and Öveges Enikő: Osztálytermi megfigyelések tapasztalatai szakképző intézmények nyelvóráin. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 16-39. (2009)

Donáth Péter: Nemzeti tematika a magyarországi szocializációban. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 147-152. (2009)

Dávid Andrea: "Ha engeded, letenném e gunyát" : a Kincskeresők szövegének két rétege. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 120-130. (2009)

Erős Ferenc: Egy szociálpszichológiai tanmese. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 107-111. (2009)

Eszenyi Réka: Milyen témák foglalkoztatják az angol alkalmazott nyelvészettel foglalkozó fiatal magyar kutatókat? In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 59-62. (2009)

Fehérvári Anikó: Intenzív felzárkózás? : a nyelvi előkészítő program vizsgálata. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 3-17. (2009)

Fehérvári Anikó: Kik a nyelvi előkészítő képzés nyertesei? In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 62-70. (2009)

Fejes József Balázs and Kasik László and Kinyó László: Bevezetés a mentorálás kutatásába. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 40-54. (2009)

Fényes Hajnalka: Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és az intézményválasztásban. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 106-112. (2009)

Fényes Hajnalka: Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 24-38. (2009)

Fényes Hajnalka: Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 1. pp. 77-101. (2009)

Fóti Péter: Cigányok és négerek az iskolában. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 146-149. (2009)

Fóti Péter: Erőszakos könyvek, erőszakos gyerekek? : A. S. Neill két gyerekkönyvéről. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 143-150. (2009)

Fóti Péter: A szegények Summerhillje : George Dennison A gyerekek életéből. Az "Első utcai" iskola története című könyvéről. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 153-159. (2009)

Fülöp Márta: Az együttműködő és versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 41-59. (2009)

Galántai Dóra and Csizér Kata: A tanár szerepe a diákok idegen nyelvi motivációjának alakításában. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 71-77. (2009)

Gaskó Krisztina: A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben : kísérlet egy tanulási kompetenciaháló megalkotására. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 3-20. (2009)

Gyarmathy Éva: Kognitív Profil Teszt. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 60-73. (2009)

Géczi János: Időegybeesések : várnagy Ildikó kiállításáról. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 98-100. (2009)

Géczi János: Iskolakultúra Repertórium XVIII. évfolyam, 2008. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 3-6. (2009)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium XIX. évfolyam, 2009. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 3-8. (2009)

Gécziné Laskai Judit: Útravaló. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 142-145. (2009)

Gönczy László: Kodály-koncepció: a megértés és alkalmazás nehézségei Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 2. pp. 169-185. (2009)

H. Papp Zsolt: Kézikönyv a hogyanról. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 149-151. (2009)

Habók Anita: Egy térképező technika hatásának vizsgálata általános iskolában. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 77-88. (2009)

Hamar Pál and Huszár M. Ágnes: A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervek tantervelméleti vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 39-49. (2009)

Hercz Mária and Sántha Kálmán: Pedagógiai terek iskolai implementációja : architektúra és funkcionális terek a mindennapok pedagógiai világában. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 78-94. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. ISBN 978 963 693 086 8

Honti György: Beavató Színház : avagy mindannyian Ruszt József köpönyegéből bújtunk elő [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 3-11. (2009)

Hoványi Márton: Halott Sirály? : Zelk Zoltán Sirály című versének értelmezése. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 120-126. (2009)

Jankovics József and Zvara Edina: "Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája" : magyar nyelvű Bibliák a korai újkorban. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 138-147. (2009)

Janurik Márta and Pethő Villő: Flow élmény az énekórán: a többségi és a Waldorf-iskolák összehasonlító elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 3. pp. 193-226. (2009)

Julesz Máté: A jövő generáció IST-szocializációja : "Legyen jobb a gyerekeknek!". In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 111-122. (2009)

Józsa Krisztián and Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 365-397. (2009)

Kamarás István: Emberismeret és etika nálunk és más nemzeteknél. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 125-132. (2009)

Katona-Kiss Attila: A Kárpát-medencei bolgár térhódítás a 9. században : történeti észrevételek a régészet tükrében. In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve = Jahrbuch des Wosinsky Mór Museums. pp. 37-56. (2009)

Károly László: Doerfer, Gerhard (unter Mitwirkung von Michael Knüppel), Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei). Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 2004 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 465-469. (2009)

Kelemen Elemér: Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon. 1945–1960. : Trezor Kiadó, Budapest, 2008. 558 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 2. pp. 187-189. (2009)

Kelemen Elemér: A dunántúli kultúrlejtő : a népoktatás fejlődésének regionális sajátosságai a 19. században. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 55-70. (2009)

Kelemen-Molitorisz Anikó: Szakközépiskolás tanulók olvasásistratégia-használatának felmérése a MARSI kérdőívvel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 3. pp. 287-313. (2009)

Kempf Béla: Verb formation in the Secret History of the Mongols = Igeképzés a Mongolok titkos történetében : Ph.D. disszertáció tézisei. (2009)

Kende Anna: Túlkorosság és esélyegyenlőtlenség az iskola kezdő szakaszában. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 18-34. (2009)

Keserü Katalin: A pécsi ANT Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola növendékeinek Hangzó tárlata. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 133-136. (2009)

Keserű Katalin: Néhány szó az iparművészetről. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 110-121. (2009)

Kincses Nagy Éva: A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei : PhD értekezés tézisei. (2009)

Kinyó László: Nemzetközi és magyarországi állampolgáriműveltség-kutatások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 399-425. (2009)

Kiss László: A pragmatizmus és a konstruktivizmus hatása a pedagógiára. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 113-121. (2009)

Kiss Zsuzsanna: "A világhoz nem alkalmazkodni kell..." : gondolatok egy színházi előadás és egy drámaóra kapcsán. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 169-172. (2009)

Kluknavszky Ágnes and Tóth Zoltán: Tanulócsoportok levegőszennyezéssel kapcsolatos fogalmainak vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 321-342. (2009)

Knausz Imre: A kompetencia szerkezete és a kompetencia-alapú oktatás. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 71-83. (2009)

Kolosai Nedda: "Zenga zének" : a '60-as, '70-es évek kisiskolásainak élményei az emlékezés és a posztmodern pedagógiatörténet-írás tükrében. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 61-76. (2009)

Koltai Zsuzsa: Trendek és tendenciák a múzeumi kultúraközvetítés történetében. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 137-143. (2009)

Koltói Lilla: Tudásmegosztás és-teremtés tanárok online szakmai közösségében. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 42-51. (2009)

Kovács Henrik: Gyermektáncközelben. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 151-153. (2009)

Kovács Zsófia: Néhány gondolat Kiss Árpád szellemi hagyatékáról. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 170-171. (2009)

Kovács Ágnes: A tanár szerepe a tanulók személyiségfejlődésében a tanórai motivációs technikákon keresztül. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 15-23. (2009)

Kraiciné Szokoly Mária: Az élethosszig tartó tanulás kihívásai: középpontban a tanuló szervezet. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 131-143. (2009)

Kwon Hyuk-Yang: An etymology of MK suïr 'rice wine; liquor; alcoholic drink', NK suuy- 'to fall in the mire', NK suki- 'to soak, dip, steep, souse' ModK swī- 'to soak (cloth) in ttïmul (water that has washed rice) so as to gloss it'. In: Daedong Munhwa Yongu = The Journal of Eastern Studies. pp. 139-192. (2009)

Kétyi András: Csinál-e forradalmat az interaktív tábla? - az interaktív tábla hatása az osztálytermi tanításra. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 12-23. (2009)

Köpeczi Béla: Prévost abbé, Rákóczi József és Brenner. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 84-94. (2009)

Kövecsesné Gősi Viktória: Az erdei iskola a környezeti nevelés szolgálatában [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 3-10. (2009)

Lakatosné Török Erika and Kárpáti Andrea: Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az Európai Digitális Tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 3. pp. 227-259. (2009)

Lengyel András: A barkochba játék eredetéhez. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 132-136. (2009)

Ludányi Lajos: Tanári tévképzetek kémiából. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 26-35. (2009)

Láng Eszter and Torok Melinda: A lingvisztikai-orális és a vizuális kommunikáció néhány összefüggése. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 129-133. (2009)

Lénárd András: A laikus pedagógiai nézetek megjelenése az interneten [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 3-11. (2009)

Lóránth Ida: Világhírű a szobrász doktor. In: Magyar Orvos, A vényfelírásra jogosult orvosok lapja, (17) 5. pp. 28-31. (2009)

Marusnik Tünde: "Tanárverések". In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 30-43. (2009)

Matóné Szabó Csilla: Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák világa. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 3-22. (2009)

Maár Tiborné: A játék módszerének alkalmazása a tanítás során. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 44-55. (2009)

Mezei Gabriella: Motiváció, nyelvi identitás, második nyelvi motivációs én. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 134-139. (2009)

Molnár Pál: Számítógéppel támogatott együttműködő tanulás online közösségi hálózatos környezetben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 3. pp. 261-285. (2009)

Molnár Éva: Az önszabályozás értelmezései és elméleti megközelítései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 343-364. (2009)

Monoriné Papp Sarolta: A reflektív pedagógusmagatartás motívumhálója : előtanulmány A bennünk élő iskolakép című kutatás számítógépes tartalomelemzéséhez. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 51-58. (2009)

Morva Péter: Műhelyvallomás: egyén és közösség a Zeneakadémián. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 56-58. (2009)

Mártonfi György and Sinka Edit: TISZK-ek, fenntartók, szakképző intézmények : átfogó változások a középfokú szakképzés intézményrendszerében. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 116-130. (2009)

Mátrai Zsuzsa: Új korszak küszöbén: a túlélés pedagógiája. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 122-128. (2009)

Mátóné Szabó Csilla: Az emók: az érzékenyek szubkultúrája [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 12-25. (2009)

Nagy Henriett: Egy objektív érzelmi intelligenciateszt konvergens és prediktív érvényességének empirikus tesztelése. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 20-29. (2009)

Nagy Zsuzsanna: 17 éves tanulók szövegalkotási képessége és szövegekre vonatkozó ítéletei. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 19-31. (2009)

Nagyváradi Andrea: Megjelenés és nevelés. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 3-14. (2009)

Novák Géza Máté: A zümmögés leküzdése : egy drámapedagógiai akciókutatás első tanulságai. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 3-19. (2009)

Nyitrai Ágnes: Mesék és fejlődéssegítő feladatok az 1. és a 2. osztályos olvasókönyvekben. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 3-18. (2009)

Németh András: Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universitäten von 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 429-431. (2009)

Németh Tibor János: Indiánnak iskolát. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 140-145. (2009)

Némethné Tóth Ágnes: Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 2. pp. 105-120. (2009)

Ottó István: A másodiknyelv-elsajátítás pszichológiája. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 139-141. (2009)

Pais-Horváth Szilvia: A nagyvárosok népművészei: graffitisek Szombathelyen. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 32-53. (2009)

Pethő Villő: Az életreform és a zenei mozgalmak : német és magyar ifjúsági zenei mozgalmak összevetése. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 3-19. (2009)

Pethő Villő: A neveléstörténet-írás új útjai. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 158-160. (2009)

Pethő Villő and Janurik Márta: Waldorf iskolába járó és általános tantervű tanulók klasszikus zenéhez fűződő attitűdjének összehasonlító elemzése. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 24-41. (2009)

Pintér M. Lajos: „A sportoló egyetem”. Varró Oszkár könyve a szegedi felsőoktatás sportjáról. In: Szegedi Egyetem, (57) 2. p. 11. (2009)

Pintér Henriett: Az írásbeli szövegalkotás: út a tudáshoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 2. pp. 121-146. (2009)

Pintér Henriett: Erkölcsi gondolkodás 9–10 évesek írásbeli szövegalkotásában. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 109-116. (2009)

Pálfi Linda: Kalauz a kommunikáció- és a képelmélet világában. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 149-151. (2009)

Péntek János: A Grammatika pillanata : üdvözlet Kolozsvárról Sylvester János Grammatikájának 470. évfordulóján. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 76-79. (2009)

Péter László: Szent-Györgyi Albert amerikai napjai. In: MediArt 2. pp. 4-8. (2009)

Radnóti Katalin: Néhány gondolat a TIMSS- 2007-es vizsgálat eredményeihez és interpretációjához : mióta gyenge a középiskolából hozott természettudományos tudás? In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 14-25. (2009)

Radnóti Katalin: Zöld könyv 2008. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 103-107. (2009)

Reinhardt Melinda: Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? : a pozitív pszichológia hozzájárulása pedagógiai kérdésekhez. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 24-45. (2009)

Schiffer Csilla: Történelmi esély az együtt nevelésre – a 19. században. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 87-98. (2009)

Segesváry Viktor: A Hollókirály és könyvtára : a magyar reneszánsz idegen szemmel. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 160-169. (2009)

Skilling Peter: Introduction : la vie du Bouddha de Phanigiri. In: Images et imagination : le bouddhisme en Asie : conférences Iéna, 2007-2008, art, archéologie et anthropologie de l'Asie / éd. Peter Skilling. pp. 10-57. (2009)

Skilling Peter: Similar yet different : Buddhism in Siam and Burma in the nineteenth century. In: Emerald cities : arts of Siam and Burma 1775-1950 / Forrest McGill, editor ; Forest McGill and M.L. Pattaratorn Chirapravati, exhibition co-curators. pp. 47-73. (2009)

Somogyvári Lajos: Emlékezés – nemzet – identitás : Klebelsberg Kuno történelem- és nemzetfelfogása. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 113-119. (2009)

Somogyvári Lajos: Narratívum(ok) Brunszvik Teréz életéről és munkásságáról. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 101-109. (2009)

Szabó Sóki László: A magyar oktatófilm története a kezdetektől 1931-ig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 1. pp. 29-47. (2009)

Szabó T. Attila: Az első magyar "doktori iskola" és munkásai Sárváron : tények és talányok a magyar herbalizmus, etnobotanika és orvosi nyelv születésének korából. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 80-95. (2009)

Szakall Judit: Módszertani kézikönyv az iskolák önértékeléséhez. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 141-143. (2009)

Szakál Gyula: Karrierképek, siker és a társadalmi tőke a szakképző intézetekben tanuló fiatalok körében. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 59-71. (2009)

Szakály Sándor: A történelem és a hadtörténelem oktatása a magyar katonatisztképző intézményekben, 1872-1945. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 127-132. (2009)

Szilvay Géza: Színes Húrok – Colour Strings, egy zenepedagógiai alternatíva. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 139-142. (2009)

Szilágyi-Nagy Ildikó: A semleges test : a neutrális test elve és a flow alkalmazása amatőrök és félprofik táncoktatásában. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 75-87. (2009)

Szolár Éva: Az európai felsőoktatás átalakulása és a Bologna-folyamat céljai. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 95-119. (2009)

Szolár Éva: A Bologna-folyamat kritikai fogadtatása a felsőoktatás-kutatás irodalmában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 2. pp. 147-167. (2009)

Szolár Éva: Kehm, B. M., Huisman, J. és Stensaker, B. (szerk.): The european higher education area: perspectives on a moving target [Az Európai Felsőoktatási Térség, mint mozgó célpont] : Sense Publishers, Rotterdam, Boston, Taipai. 2009. 344 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 3. pp. 315-317. (2009)

Szolár Éva: Zajda, J. (szerk.): International handbook on globalization, education and policy research: global pedagogies and policies : Springer, Netherlands, 2005. 827 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 4. pp. 427-428. (2009)

Sági Zsuzsa: Találkozásom a fórumszínházzal. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 131-139. (2009)

Sántha Kálmán: Körkép a hazai kvalitatív pedagógiai kutatásokról. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 73-83. (2009)

Sántha Kálmán: Új nézőpont a kvalitatív kutatásban. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 101-102. (2009)

Sőrés Anett: Esélyegyenlőtlenség a kezdetektől : szelekció és szegregáció az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 46-61. (2009)

Takács Géza: Pécsi egyetemi fejezet – értelmezési zárlat. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 150-157. (2009)

Tarbay Ede: Önazonosságunk kulcsa. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 122-129. (2009)

Tomasz Gábor: A sokszínű magániskolák. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 35-50. (2009)

Trencsényi László: Mi is az a "Bihari-iskola"? In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 144-146. (2009)

Trencsényi László: Nehéz fiúk : interjúk és esettanulmányok a 2007-es miskolci agressziókutatásból. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 72-80. (2009)

Tusa Cecília: A pedagóguspálya pályapedagógiai követelményei összhangjának problematikája a pedagógiai kreatológia vonatkozásában. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 102-110. (2009)

Tóth Edit and Regényi Enikő and Takács István Károly and Kasik László: A kötődéskutatás pedagógiai vonatkozásai : az anya-gyermek kötődés és zavarai. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 58-75. (2009)

Tóth Péter: A tanulási stílus vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 36-54. (2009)

Tölgyessy Zsuzsanna: Az ifjúsági sajtó nyelve [melléklet]. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 12-29. (2009)

Tölgyessy Zsuzsanna: Debreczeni Tibor új könyvéről. In: Iskolakultúra, (19) 5-6. pp. 156-158. (2009)

Tölgyessy Zsuzsanna: Egy könyv Petrolay Margittól – Petrolay Margitról. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 163-164. (2009)

Túri Virág Réka: Egy táncpedagógus utazásai Kelet és Nyugat között. In: Iskolakultúra, (19) 1-2. pp. 63-75. (2009)

Ujhelyi Adrienn: Iskola 2.0. : digitális generáció az oktatásban. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 54-60. (2009)

Ujlaky István: Felvett nevek. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 117-125. (2009)

Vajda Barnabás: Dokumentumfilm a történelem oktatásában. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 151-152. (2009)

Vajda Zsuzsanna: Megjegyzések Knausz Imre A kompetencia szerkezete és a kompetencia-alapú oktatás című írásához. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 87-96. (2009)

Vajda Zsuzsanna: Siettetett gyerekek. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 3-14. (2009)

Vass Vilmos: Az attitűdök forradalma. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 84-86. (2009)

Vass Vilmos and Perjés István: A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 81-100. (2009)

Verók Attila: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai. In: Iskolakultúra, (19) 9. pp. 146-149. (2009)

Verók Attila: Bibliotheca Nationis Hungariae, 1755. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 166-168. (2009)

Verók Attila: Gyermeksorsok a kora újkori árvaházakban. In: Iskolakultúra, (19) 11. pp. 158-162. (2009)

Vincze Szilvia: Diplomások munkaerőpiaci kereslete. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 26-40. (2009)

Virág Tünde: Hátrányos helyzetű cigány fiatalok középfokú oktatási intézményei és lehetőségei. In: Iskolakultúra, (19) 12. pp. 101-115. (2009)

Vizin Gabriella: Miért nem működik még mindig? : érvek az iskolapszichológusi hálózat kiépítése mellett. In: Iskolakultúra, (19) 7-8. pp. 97-112. (2009)

Vámos Ágnes: A két tanítási nyelvű iskolák tankönyv- és taneszközellátottsága és ennek hatása a tannyelvpedagógiára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (109) 1. pp. 5-27. (2009)

Vértes László: Adalékok Szent-Györgyi Albert életéhez. In: Lege Artis Medicinae = LAM, (19) 6-7. pp. 436-438. (2009)

Zergollern-Miletić Lovorka and Horváth József: Eredetiség zágrábi és pécsi egyetemisták angol nyelvű írásaiban. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 50-57. (2009)

Zsolnai Anikó: Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (19) 10. pp. 3-12. (2009)

Újszászi Ilona: Időutazás a 2010-ben 100 éves Délmagyarországgal:1973 (64. rész) Szent-Györgyi Szegedre látogat. In: Délmagyarország, (99) 207. p. 8. (2009)

This list was generated on 2024. július 24. 17:21:20 CEST.