Items where Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ó
Number of items: 157.

A

A. Gergely András: Regionális egyetem, munkapiac, státuszinkonzisztencia : nők a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 98-100. (2016)

András Ferenc: Egymás szemében. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 3-8. (2016)

Andrássy György: Nyelvek és nyelvi jogok a térben. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 9-19. (2016)

Arató László: Bírálat az Irodalom 9. kísérleti tankönyvről és a hozzá készült digitális tananyagról. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 131-151. (2016)

B

Baka L. Patrik: A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 103-114. (2016)

Balogh Bettina: Izrael innovációs potenciáljának alappillérei. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 65-75. (2016)

Balázs Máté Ádám and Pikó Bettina: Szociális hatások a serdülőkori dohányzásban: a szociális háttér, a család és a kortársak szerepe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 1. pp. 73-89. (2016)

Balázsi Ildikó: A hozzáadottérték-modellek alkalmazása a tanulói teljesítménymérésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 1. pp. 3-23. (2016)

Bence Erika: "Szövevényes" történetek. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 120-122. (2016)

Berényi Eszter: Az autonómiától a szelekcióig : a közpolitika mint a szociológia tárgya. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 3-22. (2016)

Bodó Julianna: Határátlépések, térbeélések. Migránsok a transznacionális térben. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 20-30. (2016)

Bogdán Péter and Némethné Végh Judit: Roma Mentor Projekt: a Barát-modell. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 63-76. (2016)

Boros János: Etika és politika : a demokrácia egyéni felelősség. ISBN 978 963 693 733 1

Borsodi L. László: A költői nyelv haláltánca : Baka István Halál-boleró című versciklusáról. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 37-46. (2016)

Burián Miklós: A lelki egyensúly és a pedagógia : meggondolások a zenei befogadás hullámtani alapjairól. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 118-125. (2016)

Bíró Krisztina: Emlékeim dr. Csapody Veráról. In: Botanikai Közlemények, (103) 1. pp. 1-26. (2016)

Bókay Antal: Az elmondhatatlan és elhallgathatatlan : (antropomorfikus versus figuratív a költészetben, a poétikában és a pszichoanalízisben). In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 51-60. (2016)

Bús Éva: Töredékes szövegképek: az élet- és útírás tropikus vetületei Laurence Sterne műveiben. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 97-115. (2016)

C

Csapó Benő: A tanárképzés és az oktatás fejlesztésnek tudományos háttere. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 3-18. (2016)

Csapó Benő and Csíkos Csaba and Korom Erzsébet: Értékelés a kutatásalapú természettudomány-tanulásban: a SAILS projekt. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 3-16. (2016)

Csehy Zoltán: A térré lett idő. Metaforikus és konkrét térátlépési stratégiák a modern klasszikus zenében, különös tekintettel a lírai szövegek metamorfózisaira. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 31-38. (2016)

Csepcsényi Lajos Lászlóné and Balogh Melinda and Bredács Alice: A probléma-alapú tanulás és tanítás iránti igények és lehetőségek a középfokú építőipari szakképzésben. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 100-119. (2016)

Csima Melinda and Bánfai Bálint and Betlehem József and Jeges Sára and Lampek Kinga and Tancsics Dóra and Deutsch Krisztina: A 0-7 éves korú gyermeket nevelő családok nevelési stílusának feltárására irányuló kutatás módszertani megalapozása, a nevelési stílus differenciáló tényezői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 4. pp. 367-382. (2016)

Csizér Kata and Piniel Katalin: Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 3-13. (2016)

Csíkos Csaba and Korom Erzsébet and Csapó Benő: Tartalmi keretek a kutatásalapú tanulás tudáselemeinek értékeléséhez a természettudományokban. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 17-29. (2016)

Czeglédi Sándor: Történelemtanítás tudományos háttér nélkül? In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 94-96. (2016)

Czike Bernadett: A gyemekkori traumák hatása a biológiai és a szociális fejlődésre - egy lehetséges terápia. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 137-140. (2016)

D

Dancs Katinka: Kultúra - iskola - nemzetközi azonosságtudat a nemzeti identitás értelmezése és vizsgálatának lehetőségei általános iskolások körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 4. pp. 403-425. (2016)

Demjén Zita and Szabó Tibor: Fejlesztési lehetőségek a fogyatékossággal élő hallgatók segítésében. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 25-35. (2016)

Dombi Edina and Kovács Ádám Gábor: Időparadoxon : hasznosítsd újra a tegnapot, élvezd a mát és légy úrrá a holnapon! In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 96-98. (2016)

E

Edvy László: Társadalmi elvárás-e a fizikai inaktivitás orvoslása? : a Pannon Egyetem által felvállalt egészségfejlesztés társadalmi hátterének szociálpszichológiai elemzése. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 108-114. (2016)

F

Faragó Kornélia: Közelségek és distanciák. A térbeli létérzés határ(talanság)airól. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 39-46. (2016)

Ferwagner Péter Ákos: Az erőszak első megnyilvánulásai és következményei Palesztinában : zavargások "nabi Músza" ünnepén és Jaffában (1920–1921). In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 31-45. (2016)

Frigy Szabolcs-István: Mondd meg a kompozíciódat, megmondom, ki vagy. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 142-143. (2016)

Fáyné Dombi Alice and Hódi Ágnes and Kiss Renáta: IKT az óvodában: kihívások és lehetőségek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 1. pp. 91-117. (2016)

Földes Györgyi: A nyelv mint ellenség. Agota Kristof szövegei. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 47-54. (2016)

G

Gintli Tibor: Metanarratív kommentárok a Szent Péter esernyője szövegében. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 79-86. (2016)

Gombás Judit and Tóthné Kälbli Katalin: Látássérült tanulók inkluzív testnevelés oktatását nehezítő tényezők és oktatásmódszertani sajátosságok. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 125-135. (2016)

Géczi János and Kamarás István: Hittankönyvek az emberről, erkölcstankönyvek a vallásról. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 116-124. (2016)

Gúti Erika: A németalföldi kultúrtér - magyar áthallásokkal : Hollandia, Belgium és a Dél-afrikai Köztársaság nyelv és oktatáspolitikája az 1990-es években. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 123-136. (2016)

H

Habók Anita: Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 23-38. (2016)

Hegedűs Roland: Tizedik osztályos tanulók teljesítményének területi különbségei. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 16-30. (2016)

Hegedűs Szilvia: A proszociális viselkedés fejlődése és fejlesztése kisgyermekkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 2. pp. 197-218. (2016)

Hegedűs Szilvia: A társas viselkedés fejlesztéséről. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 119-121. (2016)

Herczegné Goldschmidt Zsuzsanna: Papíralapú és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata olvasás-szövegértés területén 4. évfolyamos diákok körében. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 30-43. (2016)

Hernádi Mária: Költői tudatosság és lírai önreflexió [Z. Urbán Péter: Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében c. könyvéről]. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 126-127. (2016)

Herzog Csilla: "Az új mediális környezetben a gyerekeknek már nem válaszokra, hanem jól feltett kérdésekre van szükségük..." Beszámoló A média hatása gyermekekre és fiatalokra címmel megrendezett VIII. Nemzetközi Médiakonferenciáról (Balatonalmádi, 2015. szeptember 29. - október 1.). In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 110-115. (2016)

Herzog Csilla and Racsko Réka: Táblagép az osztályteremben : az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 3-22. (2016)

Horváth Gábor and Nagy-Czirok Lászlóné and Kiszi Magdolna: Coriolis a lefolyóban? : egy elterjedt tévhit iskolai vizsgálata probléma-, élményés kutatásalapú módszerrel. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 111-122. (2016)

Horváth Kornélia: A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai elköteleződéséről (József Attila – Pilinszky János – Petri György). In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 71-81. (2016)

Hunyady Györgyné: Diszfunkcionális nevelési hatások funkcionális kutatása. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 80-87. (2016)

Hódi Ágnes and Tóth Edit: A különböző szocioökonómiai státuszú tanulók iskolakezdéskor mért elemi alapkészségeinek és a későbbi szövegértés teljesítményének alakulása az óvodában eltöltött évek tükrében. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 51-72. (2016)

J

J. Nagy László: A villámháború és Magyarország. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 58-64. (2016)

Janurik Márta and Józsa Krisztián: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 1. pp. 25-50. (2016)

Juhász Dóra and Szabó-Balogh Virág: Rövidtávú emlékezet és munkamemória-kapacitás autizmusban. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 36-47. (2016)

Jánk István: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet digitális tananyagairól. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 123-130. (2016)

Jánosi Eszter: De hát nincs odaírva! : az ötödik évfolyamos szövegalkotási feladatok utasításainak elemzése. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 54-62. (2016)

Józsa Krisztián: Kihívások és lehetőségek az óvodai fejlesztésben. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 59-74. (2016)

K

Kalmár Zoltán: Hogyan vált Izrael tengeri hatalommá? In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 76-81. (2016)

Karikó Sándor: Európaiság és pedagógia – mi végre? : Lehet még európaiságra nevelni? In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 96-107. (2016)

Karikó Sándor: Mire taníthat a halál? : a halál nevelésfilozófiai megközelítéséről. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 116-127. (2016)

Kasik László and Guti Kornél and Tóth Edit and Fejes József Balázs: Az elkerülés mint folyamat - az elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 2. pp. 219-253. (2016)

Kecskeméti Judit and D. Molnár Éva: 8. és 9. évfolyamos tanulók földrajztanulásának sajátosságai a tanítási módszerekkel összefüggésben. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 58-72. (2016)

Kiss Dóra and Szekeres Ágota: Egy és két enyhén értelmi fogyatékos tanulót integráló osztályközösségek összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 3-15. (2016)

Kiss Endre: A szimmetria terei. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 55-62. (2016)

Kiss Gabriella: "Nem árulok sem kemény, sem reménydrogot" : egy jól használható, kortárs csali (Heiner Müller: Hamletgép). In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 82-89. (2016)

Kissné Gera Ágnes: Élmények és értékek a kutatásalapú tanulás kipróbálása során. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 89-100. (2016)

Koltay Tibor: Médiaműveltség, digitális bennszülöttek: a mítoszok vége? In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 102-109. (2016)

Korom Erzsébet and Csíkos Csaba and Csapó Benő: A kutatásalapú tanulás megvalósításának feltételei a természettudományok tanításában. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 30-42. (2016)

Korom Erzsébet and Pásztor Attila and Gyenes Tamás and B. Németh Mária: Kutatási készségek online mérése a 8-11. évfolyamon. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 117-130. (2016)

Kovács Edina: Tükröt tart; segít máshogy hazamenni : a playback módszer lehetséges alkalmazása az előítéletesség csökkentésére. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 19-30. (2016)

Kovács Gábor: A "valami" jelentése Arany János költészetében. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 61-70. (2016)

Kovács Nóra and Kékes Szabó Marietta: Családkép és családideál napjainkban, avagy kisiskolások és pubertáskorú fiatalok vélekedései a családról. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 25-46. (2016)

Kovács Árpád: Altum silentium : egy gondolkodó irodalmár szellemi portréjához. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 34-50. (2016)

Kozma Tamás: Oktatás vagy tanulás? In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 108-118. (2016)

Kádár József: Abdalláh király és Izrael. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 46-57. (2016)

Kárpáti László: Előre a lenini úton! – avagy újra oroszul tanulok. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 123-125. (2016)

Kékes Szabó Marietta: A tárgyválasztás és -használat sajátosságai óvodás és kisiskolás gyermekek körében. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 39-57. (2016)

L

Ladányi István: A semmit mondás változatai és jelentései Tolnai Ottó árvacsáth verseiben. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 82-87. (2016)

M

M. Császár Zsuzsanna and Wusching Á. Tamás: Oktatás és tér. Válogatás az oktatásföldrajz nemzetközi és hazai kutatásaiból. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 84-95. (2016)

Magyar Andrea: Innováció és technológia a 21. századi oktatásban: a finn tanulási ökoszisztémák építőkövei és a rendszer működése. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 144-146. (2016)

Manxhuka Afrodita: Aktualizált klasszikusok, avagy a legújabb populáris regényekben rejlő pedagógiai lehetőségek. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 67-75. (2016)

Mayer Erzsébet: Kelle Antal ArtFormer sakkjátéka mint modern népmese. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 115-117. (2016)

Medgyes Sándor: Tóth Árpád műveinek recepciója. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 93-101. (2016)

Mesterházy Mária and Vámos Ágnes: Pedagógusok nézetei az érzelmi kompetenciáról. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 16-33. (2016)

Misetáné Burján Anita and Birkás György: Út a középiskolába... : a matematikai tudásszint diagnosztikus vizsgálata Magyarországon az alapfokú és a középfokú oktatás határán. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 76-102. (2016)

Mizera Tamás: Tanító a ködből. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 128-130. (2016)

Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 4. pp. 427-453. (2016)

Molnár Gyöngyvér: A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 3-16. (2016)

Molnár Pál: Tanulóközösségek ismeretségi hálóinak strukturális mintázatai és jellegzetességei. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 77-98. (2016)

Molnár Pál: Tudásépítő tanulóközösségek interakciós hálói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 3. pp. 283-313. (2016)

Mákné Karika Tímea: Racionális hibák a törtes műveletvégzés során : az 5. osztályosok törtreprezentációi és a műveletvégzés során elkövetett racionális hibák. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 63-78. (2016)

Málovics György: Mire jó a tanoda? In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 125-128. (2016)

Mátrai Zsuzsa: Kifektetés az emberi tőkéből. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 100-108. (2016)

Ménes András: A biokémiától az orvosi Nobel-díjig : harminc éve hunyt el Szent-Györgyi Albert. In: Magyar Kémikusok Lapja, (71) 10. pp. 322-323. (2016)

N

Nagy Gyula: Tudománymetria és neveléstudomány. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 50-62. (2016)

Nagy József: Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 119-130. (2016)

Nagy József: Társadalmi globalizáció és planetáris szocializáció. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 90-95. (2016)

Nagy Lászlóné and Nagy Márió Tibor: Kutatásalapú tanítás-tanulás a biológiaoktatásban és a biológiatanár-képzésben. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 57-69. (2016)

Nagy Ádám: Nem a mi kutyánk kölke. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 138-140. (2016)

Nemes Gyöngyi: A nyelvi hátrányos helyzet és az anyanyelvi olvasás diagnosztikus értékelése – elméletek, módszerek. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 47-53. (2016)

Németh Veronika and Orosz Gábor: A reakciósebesség című SAILS tanulási egység kipróbálásának tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 81-88. (2016)

Németh Zoltán: A migráns irodalom lehetőségei a közép-európai irodalmakban. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 63-69. (2016)

Nógrádi Stella: A matematikai kompetencia elemeinek alkalmazása a történelmi feladatok megoldásában. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 63-79. (2016)

O

Olláry-Knoll Ildikó: Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia innovatív törekvései és értékállósága. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 87-99. (2016)

Olláry-Knoll Ildikó: Pascali antropológia. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 131-141. (2016)

P

Pikó Bettina and Dobos Bianka: A zenei teljesítményszorongás rizikó- és protektív faktorai : a stressz, az önbizalom és az énhatékonyság vizsgálata. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 73-80. (2016)

Pintér Tünde: Élet a Gyermekek Házában [Maria Montessori (2011): A gyermek felfedezése c. könyvéről]. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 134-136. (2016)

Polónyi István: A magyar emberi erőforrás fejlettsége – két nemzetközi mutató tükrében. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 3-13. (2016)

Polónyi István: A neveléstudomány helyzetéről. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 3-20. (2016)

Prievara Dóra Katalin: Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 2. pp. 151-169. (2016)

Pálmai Dóra: Autentikus és élvezetes – múzeumpedagógiai foglalkozások a zsidóságról. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 129-131. (2016)

Pásztor-Kovács Anita: A kollaboratív problémamegoldó képesség mérésének elméleti és módszertani megfontolásai: egy pilot kutatás eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 1. pp. 51-72. (2016)

R

Radnóti Katalin and Adorjánné Farkas Magdolna: A kutatásalapú tanulás, tanítás és tanárképzés lehetőségei a fizika oktatásában. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 70-80. (2016)

Rausch Attila: Kognitív aktiváció és tanári kompetencia matematikaórán [Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S. és Neubrand, M. (2013): Cognitive activation in the mathematics classroom and professional competence of teachers: Results from the COACTIV project c. könyvéről]. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 132-133. (2016)

Rábai Dávid: A sportolás jótékony hatásai a magyar-román határ menti régió hallgatói körében. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 136-138. (2016)

Réthy Endréné: Miért fontos a tanárok kiegyensúlyozott érzelmi élete, elégedettsége, jól-léte? In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 88-99. (2016)

S

Seidl-Péch Olívia: Hogyan irányítsuk gyermekünk nyelvi fejlődését a két- és többnyelvű környezetben? [Csiszár Rita (2014): Két- és többnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban – Tanácsok, információk, történetek c. könyvéről]. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 129-131. (2016)

Sivadó Ákos: Világátlépések: hogyan kondicionálja a cselekvési tér a társadalomtudományos magyarázatokat. In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 70-81. (2016)

Somogyi Ágota: A SAILS projekt tapasztalatai a pedagógus szemszögéből: a kutatásalapú tanulás szervezésének és értékelésének hatása a pedagógus attitűdjére. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 101-108. (2016)

Somogyvári Lajos: Munkára nevelés a szocialista pedagógiában: az orosz-szovjet előtörténet (1917–1958). In: Iskolakultúra, (26) 1. pp. 82-92. (2016)

Szabadi Magdolna: Az affektív szociális kompetencia kérdőív: a fejlesztés folyamata és az értékelők működésének feltárása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 4. pp. 383-402. (2016)

Szabadi Magdolna: A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tanár szakos hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 14-29. (2016)

Szabó László: A rektori széktől az antifasiszta ellenállásig : Szent-Györgyi Albert életének kevéssé ismert epizódjai. In: Hetek [országos közéleti hetilap], (20) 51-52. pp. 32-33. (2016)

Szabó Diána: Látlelet a pedagógusok befogadó neveléshez-oktatáshoz való hozzáállásáról. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 21-36. (2016)

Szabó Dóra Fanni: A rövidített WHO jól-lét kérdőív gyermekek körében való alkalmazásának lehetőségei. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 113-118. (2016)

Szabó László: Törismeret I. rész : (személyiségtréning történelemórán). In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 110-129. (2016)

Szabó László: Törismeret II. rész : (személyiségtréning történelemórán). In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 97-112. (2016)

Szabó Norbert: Beszámoló a II. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 88-93. (2016)

Szabó Éva and Jagodics Balázs: Erőforrások és követelmények : a tanári kiégés munkahelyi tényezőinek komplex vizsgálata. In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 3-15. (2016)

Szauer Csilla and Galambos Katalin and Papp Gabriella Erzsébet: Pályaorientáció és életpálya-tervezés sajátos nevelési igényű fiatalok számára a hazai képzési gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 17-24. (2016)

Szerdi Ilona: Merjük gyermekeinket gondolkodásra ösztönözni! In: Iskolakultúra, (26) 11. pp. 122-124. (2016)

Szili Katalin: A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 3. pp. 257-282. (2016)

Szili Katalin: A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének számítógép-alapú mérését lehetővé tevő tesztrendszer kidolgozása. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 31-49. (2016)

Szitás Andrea: A női hang és a poétikai identitás meghatározása hat 20. századi francia írónő munkásságában [Tegyey Gabriella (2011): Hangok, összhangzatok. Hat 20. századi francia írónő c. könyvéről]. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 127-129. (2016)

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó: Mese és mesélés. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 75-83. (2016)

Szélpál Szilveszter and Kopasz Katalin: A kutatásalapú tanulás alkalmazása a tehetséggondozásban. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 109-116. (2016)

Sáska Géza: Az egységes és általános iskola megteremtése. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 44-66. (2016)

T

Takács-Miklósi Márta: A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeinek új rendszere. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 48-62. (2016)

Tasiné Csúcs Ildikó: Szent-Györgyi Albert embermentő levelei. In: Magyar Nemzet, (79) 184. p. 27. (2016)

Tasiné Csúcs Ildikó and Tasi Domonkos Attila: Egy tragikus tévedés és következményei : a szocialista cenzúra kihúzásai Szent-Györgyi Albert önéletrajzi írásaiból. In: Szeged : a város folyóirata, (28) 1. pp. 42-48. (2016)

Trencsényi László and Nagy Ádám: Tanórán innen, iskolán túl: a szociálpedagógiai gondolat létjogosultsága. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 81-97. (2016)

Tóth Dorina Anna: A közösségi felsőoktatási képzési központok az északkeleti peremeken. In: Iskolakultúra, (26) 6. pp. 115-122. (2016)

Tóth Edit and Fejes József Balázs and Patai Jolán and Csapó Benő: Reziliencia a magyar oktatási rendszerben és longitudinális program adatainak tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 3. pp. 339-363. (2016)

Tóth Viktória and Hercz Mária: Észtország a PISA legeredményesebb rendszerei között: okfeltárás és reflexiók észt források tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 3. pp. 315-337. (2016)

Tóth-Mózer Szilvia and Kárpáti Andrea: A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggésrendszere egy empirikus kutatás tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 2. pp. 121-150. (2016)

U

Ujhelyi Mária and Mihali Mária and Kun András István and Kiss Attila: A szervezeti kultúra és a szubkultúrák vizsgálata összeolvadás után egy gazdaságtudományi karon. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 23-50. (2016)

Ungváry Krisztián: Távoli hazafi, Szent-Györgyi Albert ismeretlen - német nyelven, kézzel írt -levele Malinovszkij marsallnak. In: Magyar Nemzet Polgári napilap, (79) 148. pp. 26-27. (2016)

V

Varga József and Madaras Attila and Gáspár Bencéné Vér Katalin: A közoktatás színvonala és finanszírozása közötti kapcsolat Magyarországon 2003–2013 között. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 98-109. (2016)

Vass Dorottea: Amikor a mesehallgatóból meseolvasó lesz : Az olvasásszeretet kialakulásának három próbatétele. In: Iskolakultúra, (26) 7-8. pp. 14-24. (2016)

Veres Gábor: Gondolkodás- és képességfejlesztés: kihívások és megoldások a SAILS projektben. In: Iskolakultúra, (26) 3. pp. 43-56. (2016)

Vincze Tamás: Az írótanári szerepdualizmus problémája Németh László 1950-es és 60-as években konstruált önmeghatározásaiban. In: Iskolakultúra, (26) 9. pp. 73-96. (2016)

Végh Veronika and Zsigmond Csilla and Elbert Gábor and Nagy Zsolt: Genetikai ismeretterjesztés fontossága óvodában és általános iskolában. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 99-110. (2016)

Véry Dalma: Az identitás perspektívái. In: Iskolakultúra, (26) 10. pp. 130-132. (2016)

Z

Zentai Gabriella: Óvoda és nevelés a 21. században. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 55-58. (2016)

É

Érfalvy Livia: Imitáció és önazonosság Móricz Zsigmond Rokonok című művében. In: Iskolakultúra, (26) 4. pp. 47-54. (2016)

Ó

Óhidy Andrea: A 'Roma közösségi kulturális tőke' szerepe roma és cigány nők sikeres iskolai pályafutásában - egy kvalitatív kutatás eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 2. pp. 171-196. (2016)

This list was generated on 2024. június 25. 20:46:08 CEST.