Items where Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 112.

Article

Asztalos Réka and Bánhegyi Mátyás and Fajt Balázs and Pál Ágnes and Szénich Alexandra: Hallgatói visszajelzések a kényszertávoktatásra való átállásról és a digitális módszertani megújulásról az egyetemi szaknyelvoktatásban : egy kérdőíves felmérés tanulságai. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 84-100. (2021)

Bajomi Iván: Az elmúlt hetven év franciaországi oktatásügyi változásai. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 70-82. (2021)

Balogh-Pécsi Anett and Kasik László: A kommunikáció szerepe a megküzdés, a szociálisprobléma-megoldás és az asszertivitás serdülőkori fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 118-131. (2021)

Bene Adrián: A "bullshitizáció" és az oktatás : David Graeber: Bullshit munkák. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 93-96. (2021)

Blatt Péterné: A személyiség fejlesztésének lehetőségei a sport által. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 81-90. (2021)

Burján Ágnes: Rilke és Dosztojevszkij. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 12-23. (2021)

Bánhegyi Mátyás and Fajt Balázs: A kooperáció fejlesztése a felsőoktatásban a portfóliómódszer segítségével : hallgatói attitűdváltozás egy kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 72-91. (2021)

Czető Krisztina: Az iskolai attitűd kutatásának kérdései : elméleti modellek és lehetséges mérőeszközök : egy szisztematikus szakirodalmi áttekintés eredményei. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 51-74. (2021)

Dancs Katinka: A társadalomismereti nevelés céljai és a tanórákon alkalmazott módszerek, tevékenységek - egy pedagóguskutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 3-15. (2021)

Dani-Ördög Dalma: Falakon innen, falakon túl - Dúll Andrea, Somogyi Krisztina, Tamáska Máté (szerk.) : Iskolaépítészet Magyarországon: örökség és megújulás. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 109-112. (2021)

Darabos Csenge: Kísérlet az irodalmi kánon expanziójára - Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Török Lajos : Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 176-179. (2021)

Darvai Tibor: Makarenko-értelmezések Magyarországon a hosszú 1950-es években. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 27-40. (2021)

Dombi Judit and Sipos Norbert and Vörös Zoltán and Egervári Dóra and Simon Krisztián and Fodorné Tóth Krisztina and Ambrus Attila József: Online vagy sem - mitől függhet a jövő? : hallgatói tapasztalatok és jövőbeni preferenciák összefüggései a Pécsi Tudományegyetemen. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 130-152. (2021)

Dragon Zoltán: Oktatási platform - platform-oktatás : a járványhelyzet kihívásai és lehetőségei a digitális oktatásban. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 50-61. (2021)

F. Dárdai Ágnes and Kaposi József: A történelemtanítás elmúlt 30 éve, 1990-2020 - helyzetkép és perspektíva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 2. pp. 137-167. (2021)

Fajt Balázs and Török Judit and Kövér Péter: Egyetemi hallgatók digitális oktatással kapcsolatos véleményei : egy feltáró kutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 72-83. (2021)

Fehérvári Anikó: Eredményesség- és méltányosság-kutatások a magyar közoktatásban : szisztematikus irodalomáttekintés 1990-2019. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 90-108. (2021)

Fekete Mariann: Megkoronázott sebezhetőségek. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 54-75. (2021)

Földes Györgyi: A Vasárnapi Kör Dosztojevszkij képe. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 28-38. (2021)

Füsti-Molnár Zsuzsanna and Miklós Péter: Az internethasználat etikai kérdéseinek vizsgálata 9. és 10. évfolyamos gimnazisták körében. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 101-120. (2021)

Godó Katalin: A mentorálás offline és online minőségei a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramban. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 79-114. (2021)

Grüll Tibor: Az ókor alkonya : a NAT 2020 és az új gimnáziumi történelemtankönyv ókori fejezeteinek elemzése. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 68-85. (2021)

Hajdú Dávid: A Kormányhivatal által támogatott álláskeresőknek szóló felnőttképzés területi eloszlása Békés megyében. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 104-117. (2021)

Hornok Máté: Útmutató drámatanároknak. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 104-105. (2021)

Imre Nóra and Török Balázs and Révész László: A házi feladat szerepe a tanulási környezet alakításában : a Komplex Alapprogram fejlesztési tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 25-44. (2021)

Jagodics Balázs and Szabó Éva: Egyetemi hallgatók normáinak összefüggése a motivációval és az észlelt oktatói kiégéssel. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 28-46. (2021)

Jakab György: Történelemtanítás - rendszerváltás idején. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 153-175. (2021)

Jakab György: Nem múló történelmünk : az iskolai történelemoktatási kánon ellentmondásos alapmintázata - első rész. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 63-80. (2021)

Jakab György: Nem múló történelmünk : az iskolai történelemoktatási kánon ellentmondásos alapmintázata - második rész. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 83-108. (2021)

Jancsák Csaba and Kojanitz László and Kósa Maja and Kiss Gábor Ferenc and Mezei Mónika: A gyakorlaton alapuló kutatási tényektől a kutatási tényeken alapuló gyakorlatig - elbeszélt történelem a történelemoktatásban. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 3-15. (2021)

Jáger Borbála and Rausch Attila: A klímaváltozás oktatása nemzetközi kutatások alapján : elméleti megközelítések, hatékony módszerek és tanulási eredmények. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 75-92. (2021)

Józsa Gabriella: Szakközépiskolából a felsőoktatásba : lemorzsolódási veszélyek vizsgálata egy pilotmérés alapján. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 88-103. (2021)

Karagits Kíra Vivien: A pandémián túl - a digitális oktatás kézikönyve : Szűts Zoltán: A digitális pedagógia elmélete. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 98-99. (2021)

Kasik László and Gál Zita and Nagy Zoltán: Perfekcionista és nem perfekcionista serdülők szociálisprobléma-megoldásának és szorongásának jellemzői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 2. pp. 189-208. (2021)

Kende Ágnes and Messing Vera and Fejes József Balázs: Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 76-97. (2021)

Kiss Mária Rita: Videointerjúkkal támogatott 1956-os tanórák hatásainak kvalitatív vizsgálata az általános iskola 8. osztályaiban. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 28-38. (2021)

Kojanitz László: A videóinterjús óratervek elemzésének eredményei és tanulságai. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 54-78. (2021)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció fogalmának tanítása. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 41-54. (2021)

Kontra Attila: Dosztojevszkij hatása Pilinszky János kárhozatról szóló elmélkedéseiben. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 59-65. (2021)

Kovács Edina: A szociális kompetencia fejlesztése drámapedagógiai eszközökkel. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 91-100. (2021)

Kovács Gábor: Dosztojevszkij hatása Gárdonyi kisregényeinek prózaművészetére - Gárdonyi Géza: Ki-ki a párjával. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 3-11. (2021)

Kovács Ivett Judit and Czachesz Erzsébet: Mit szeretnének a szülők? : korai nyelvtanulás az óvodában. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 16-37. (2021)

Kovács Karolina Eszter: A sportperzisztencia vizsgálata az egészség, kapcsolati háló, motiváció és tanulmányi eredményesség függvényében. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 55-71. (2021)

Kuttner Ádám: Kiállítási kommunikáció elméleti hátterének elemzése az iskolai foglalkozások tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 86-98. (2021)

Kálmán Botond and Juhász Tímea and Tóth Arnold: A Covid-19 magyar egyetemi hallgatókra kifejtett hatásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 1. pp. 25-46. (2021)

Kálmán László and Tóth Edit: Óvodapedagógusok, tanítók és szülők vélekedései az iskolakészültségről. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 3-24. (2021)

Káplár-Kodácsy Kinga and Rónay Zoltán and Dorner Helga: Adaptációs stratégiák a felsőoktatásban : egy mentorrendszer tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 115-129. (2021)

Kósa Maja: Történelemtanárok episztemológiai nézeteinek interjús vizsgálata : egy pilot kutatás tanulságai. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 16-27. (2021)

Lannert Judit and Hartai László: Médiaműveltség az iskolában. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 3-27. (2021)

Lanszki Anita: IKT-eszközök a felsőoktatásban - Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Menyhei Zsófia, M. Pintér Tibor, Papp-Danka Adrienn : Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 121-124. (2021)

Lombár Izabella: 4 X 20 esztendő "hősi magvetés" : (szerk.) Bengi László és mtsai : Szenvedélyek, formák, vallomások - In honorem Szávai János - Írások Szávai János 80. születésnapjára. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 132-135. (2021)

Lovizer Lilla: Dosztojevszkij íráspoétikájához : A Megalázottak és megszomorítottak Hoffmann felőli olvasatának lehetőségei. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 74-89. (2021)

Magyar Andrea and Szénási Alíz: A tanulás tanulását befolyásoló tényezők. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 97-99. (2021)

Mezei Mónika: Holokauszt-oktatás multimédiás eszközök segítségével. In: Iskolakultúra, (31) 11-12. pp. 39-53. (2021)

Molnár Gyöngyvér and Hódi Ágnes and Ökördi Réka and Mokri Dóra: A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása 2-8. évfolyamos diákok tudás- és képességszintjére az olvasásszövegértés, a matematika és a természettudományok területén. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 3-22. (2021)

Mucsi Gergő and Pethő Villő and Janurik Márta: A ritmikai készségek fejlesztése első osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 2. pp. 101-135. (2021)

Muzsalyiné Molnár Henrietta: A történetmesélés mint pedagógiai eszköz a természettudományos oktatásban. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 101-112. (2021)

N. Kollár Katalin: Az online oktatás tapasztalatai és gyakorlata a pedagógusok nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 23-53. (2021)

Nagy István: Babits - Dosztojevszkijről. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 24-27. (2021)

Nagy Péter Tibor: Kvantitatív és kvalitatív felsőoktatás- és tudománytörténet-írás. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 58-69. (2021)

Németh Szilvia and Rajnai Richárd and Cziboly Ádám and Bethlenfalvy Ádám: A karanténoktatás tapasztalatai szegregátumban és azon kívül : 18 tanulói és szülői fókuszcsoportos beszélgetés alapján. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 17-34. (2021)

Obál Annabella and Hamvai Csaba and Merve Berk and Pikó Bettina Franciska: A szülői nevelési stílus összefüggése pszichológiai és egészségjellemzőkkel serdülő lányok körében. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 3-18. (2021)

P. Márkus Katalin and Pődör Dóra: Lexikográfia és szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 92-107. (2021)

Papp Ágnes Klára: Az "emberfölötti ember" dilemmája Móricznál : Dosztojevszkij és Nietzsche-hatások a Sáraranyban. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 39-50. (2021)

Pál Ágnes and Kóris Rita: Kihívások és perspektívák a hallgatói munka értékelésében : európai szaknyelvoktatók tapasztalatai a kényszertávoktatással kapcsolatban. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 35-49. (2021)

Rausch Attila and Misley Helga: A Covid-19 járványhelyzet hatása a tanárképzés digitalizációs folyamatára. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 62-71. (2021)

Rébay Magdolna: A főnemesek iskolái - a kalocsai érseki főgimnázium esete, 1867-1918. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 2. pp. 169-187. (2021)

Révész László: A tanár-diák kapcsolat jellemzői a testnevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 1. pp. 3-23. (2021)

Révész László and Kälbli Katalin and Vass Zoltán and Csányi Tamás: A testnevelés tanításának lehetőségei a teremellátottság tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 47-68. (2021)

S. Vandan Zaya: A magyar Dosztojevszkij-kultusz Révay Mór János népművelő tevékenységének tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 66-73. (2021)

Sebestyén Krisztina: A hátrányos helyzetűek tanulmányi sikerességének többszempontú értelmezése : Hegedűs Roland: Kompetenciák - Hátrányok - Térségek. Avagy honnan, s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba? In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 125-128. (2021)

Seres Zoltán: Majd akkor megyünk át a hídon... : a 2020-ban megjelent tantervi szabályozók hatása a földrajz tantárgyra és a természettudományokra. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 108-124. (2021)

Somogyvári Lajos and Polyák Zsuzsanna and Németh András: Új elméleti keretek a szocialista neveléstudomány vizsgálatára : a politikai vallás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 1. pp. 85-97. (2021)

Szabó Dóra: Hallgatói haladási utak és rizikófaktorai - helyzetkép a felsőoktatásról - Pusztai Gabriella és Szigeti Fruzsina: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 113-115. (2021)

Szabó Dóra Fanni and Tóth Edit and D. Molnár Éva: A felzárkóztatás nehézségei és támogatásának lehetőségei a gyengén teljesítő iskolákban : egy kérdőíves vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 3-25. (2021)

Szabó Fruzsina and Kovács Karolina and Polonyi Tünde: A múlt öröksége : hátrányos helyzet és idegennyelv-oktatás. In: Iskolakultúra, (31) 7-8. pp. 69-87. (2021)

Szabó Norbert and Józsa Krisztián and Janurik Márta: Digitális eszközök használata az ének-zene órán : első osztályos tanulókkal folytatott kísérlet eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (121) 1. pp. 47-84. (2021)

Szabó Éva and Jagodics Balázs and Kóródi Kitti: A tanári munkát hátráltató tényezők a 2020. tavaszi digitális oktatás időszakában. In: Iskolakultúra, (31) 6. pp. 3-16. (2021)

Szabóné Oláh Erika: Milyenek a sportiskolák? : Kovács Karolina Eszter: Egészség és tanulás a köznevelési típusú sportiskolákban. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 109-111. (2021)

Szmeskó Gábor: "Válasza az alázat" : Pilinszky és Dosztojevszkij. In: Iskolakultúra, (31) 4. pp. 51-58. (2021)

Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotivációs tényezők első éves óvodapedagógus hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 26-44. (2021)

Szűcs Norbert and Fejes József Balázs: Csodafegyver vagy pótcselekvés? : a tanodamozgalom története és legitimációs kérdései. In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 45-67. (2021)

Sántha Kálmán: A típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus terei a pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárásában. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 19-29. (2021)

Sáska Géza: A pedagógia és a pszichológia a sztálini korban : a Makarenko-jelenség. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 6-26. (2021)

Tary Blanka: Anya-, illetve idegen nyelvi szövegértés vizsgálata pedagógusok véleményének tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 3. pp. 30-50. (2021)

Trencsényi László: Adalékok nemzedékek Makarenko-képéhez : bevezető esszé. In: Iskolakultúra, (31) 5. pp. 3-5. (2021)

Tóth Péter and Pogátsnik Mónika: A mérnökhallgatók induktív gondolkodása. In: Iskolakultúra, (31) 10. pp. 38-57. (2021)

Varga Aranka and Vitéz Kitti and Széll Krisztián: Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen : egy helyzetfelmérő kutatás tükrében. In: Iskolakultúra, (31) 9. pp. 45-62. (2021)

Varga Attila: Miért kell végigülnünk unalmas órák sokaságát? In: Iskolakultúra, (31) 1. pp. 99-103. (2021)

Book

A Vízrajzi Évkönyv KPD-melléklete, 2017.

Nagy Péter Tibor: Vallásosság -történet, -szociológia. ISBN 978-963-306-787-1

Szávay István: Fejezetek a Szávay család történetéből : hét évszázad Magyarországon. ISBN 978-615-01-2560-2

Journal

Aneszteziológia és intenzív terápia. - 51. évf. (2021) 1. sz.

Aneszteziológia és intenzív terápia. - 51. évf. (2021) 2. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 01. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 02. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 03. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 04. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 05. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 06. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 07-08. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 09. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 10. sz.

Iskolakultúra : 31. évf. (2021) 11-12. sz.

Magyar Pedagógia : 121. évf. (2021) 1. sz.

Magyar Pedagógia : 121. évf. (2021) 2. sz.

Offprint

Koós Kata: Ideológiák kereszttüzében.Szent-Györgyi Albert előbb bujdosásra majd később emigrációra is kényszerült. Bujdosás kiábrándulás és emigráció. Többször múlt hajszálon Szent-Györgyi Albert élete. In: Délmagyarország, (111) 27. (2021)

Koós Kata: Mozaikok Szent-Györgyi Albertről.A Nobel-díjas kutatónak az élete is számos érdekességet rejt. In: Délmagyarország, (111) 3. (2021)

Koós Kata: Szent-Györgyi Albert, a reformpedagógus. A Nobel-díjas tudós az egyetem feladatát nem csak az oktatásban látta. In: Délmagyarország, (111) 33. (2021)

Koós Kata: Tudomány és hazaszeretet. Puska helyett mikroszkóp. Háborús hősből lett dezertőr,majd pacifistából kém a Nobel-díjas tudós. In: Délmagyarország, (111) 9. (2021)

Koós Kata: A felkészültség és a véletlen találkozása Nobel-díjat ért. Egy vacsora segítette hozzá Szent-Györgyi Albertet a C-vitamin felfedezéséhez. In: Délmagyarország, (111) 52. (2021)

Szabó Csaba: „A férjem még 84 évesen is szaltózott”. Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia asszony. In: Story a Sztármagazin, (24) 1. pp. 48-49. (2021)

This list was generated on 2024. július 16. 21:19:20 CEST.