Items where Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 172.

Article

A. Gergely András: Test és politikai test : a biopolitika kommunikációja. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 13-23. (2014)

András Ferenc: A tudatlanság fátylán innen és túl. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 229-236. (2014)

András Sándor: 'Az új közép'. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 119-124. (2014)

Arató Ferenc and Balogh László and Bodnár Gabriella and Gyarmathy Éva and Péter-Szarka Szilvia and Vass Vilmos: Ez is tehetséggondozás! In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 100-120. (2014)

Arató László: Ady az iskolában – recepciós apályban és dagályban. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 3-16. (2014)

Bakonyi Krisztina and Hubai Katalin Eszter and Tóth Franciska: A természetes partszakaszok megőrzésének fontossága. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 76-86. (2014)

Balogh Mihály: Varga Domokos, az "abszolút pedagógus". In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 107-118. (2014)

Balogh Mihály: A centralizáció és az iskolai autonómia. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 101-106. (2014)

Bartha Ákos: A könyv útja "a néphez" : hatalmi attitűdök és olvasási szokások a 20. századi Magyarországon. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 55-65. (2014)

Bednanics Gábor: Az emberi test formációi az esztétizmusban. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 24-31. (2014)

Bencéné Fekete Andrea: Erkölcstan, avagy a bölcsesség és tisztesség építőkövei fiataloknak. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 112-116. (2014)

Bencéné Fekete Andrea: Gondolatok Mednyánszky festészetéről Markója Csilla könyve kapcsán. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 104-109. (2014)

Boros János: Az eltűnés esztétikája : filozófiai pasticcio Paul Virilio dromológiájával. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 35-41. (2014)

Buda Mariann and Péter-Szarka Szilvia: Kreativitás és azon túl... : a kreatív klíma mint lehetőség a 21. századi iskola számára. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 33-40. (2014)

Budai László: Aránytévesztések az idegen nyelvi órákon. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 88-99. (2014)

Budai László: Szent-Györgyi Albert az egyetempedagógiáról. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 77-87. (2014)

Báthory Kinga: A szocializáció szerepe az iskolai kommunikációban. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 31-40. (2014)

Bögölyné Róber Judit and Gyenes Viktor: Interdiszciplináris oktatási lehetőségek a környezettan szakterületei és a kémia tantárgy tananyaga között a szakközépiskolai képzésben. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 54-81. (2014)

Csehy Zoltán: Az opera teste, a test operái : testkoncepciók a kortárs operában – tipológiai vázlat. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 47-58. (2014)

Czike Bernadett and Berényi Eszter: A szabályokkal és a társadalmi részvétellel kapcsolatos attitűdök. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 237-254. (2014)

Debreczeni Dániel Géza: A digitális játék-alapú tanulási eszközök tervezésének pedagógiai alapjai. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 15-27. (2014)

Di Blasio Barbara: Pedagógiai lehetőségek tárháza : a társadalmi színházról. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 44-62. (2014)

Dohány Gabriella: Háttérváltozók és a zenei műveltség összefüggésének vizsgálata középiskolások körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 2. pp. 91-114. (2014)

Dávid Gergely: Mitől jó egy nyelvvizsga? In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 3-25. (2014)

Dóra László: A Bales-féle csoportos interakció folyamatelemzés. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 17-30. (2014)

Ercsei Kálmán: Jelentkezők, felvettek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 77-81. (2014)

Erdei Katalin: Nyitott iskola. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 120-121. (2014)

Erdei Mónika: Nyitott iskola. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 117-118. (2014)

Faragó Kornélia: Átrajzolt hagyományok, komplementer újvilágok. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 60-63. (2014)

Fejes József Balázs: A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásában - az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 2. pp. 115-129. (2014)

Fizel Natasa: Kooperáció vagy integráció? A Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködésének szegmensei 1928 és 1932 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 4. pp. 237-257. (2014)

Forray R. Katalin: A diploma felé : cigány diákok a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 72-85. (2014)

Fónai Mihály and Dusa Ágnes Réka: A tanárok presztízsének és társadalmi státuszának változásai a kilencvenes és a kétezres években. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 41-49. (2014)

Földes Györgyi: Vágyszövegek, üres helyek. Erotika és/vagy pornográfia a kortárs prózában. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 40-46. (2014)

Fűz Nóra and Asztalos Kata: A 2013-as müncheni EARLI és EARLI JURE Konferencia. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 99-107. (2014)

Galántai László: Az iskola ideje. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 121-123. (2014)

Gelencsér András: Előszó. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. p. 3. (2014)

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna and Ilauszki Judit and Gálné Nagy Erika and Szilasy Melinda: Gyakorló pedagógusok a pedagógusi kompetenciákról. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 17-32. (2014)

Grád Károly: Az iskolarendőrség felállítása sajtó- és médiavisszhangjának elemzése. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 50-66. (2014)

Gulyás Enikő: A biblioterápia és a konstruktivizmus kapcsolata. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 43-49. (2014)

Gyarmathy Éva and Czenner Júlia: Diszlexia és diszkrimináció. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 41-50. (2014)

Gönczöl Enikő: Komplex támogató program a hátrányos helyzetű roma gyerekek társadalmi sikerességének előmozdítására Lengyelországban. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 3-17. (2014)

Hegedűs Roland: A "papírgyárak" bezárásának rögös útja − lehet, hogy még nincs vége? In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 115-117. (2014)

Holecz Anita and Molnár Szandra: Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 3-14. (2014)

Horváth László: "Egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!". In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 126-128. (2014)

Horváth László: A fekete tábla : instrukciótól a konstrukcióig. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 119-121. (2014)

Horváth Zsuzsanna and Novák Géza Máté: Az épség és alternatívái : testtudati fókuszok terápiás és színházpedagógiai kontextusokban. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 69-79. (2014)

Hubai Katalin Eszter: "Üvegházhatás a PET-palackban", avagy hogyan mutassuk be az üvegházhatást a tanteremben. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 69-75. (2014)

Hódi Ágnes and Török Tímea: Iránytű az olvasástanítás fejlesztéséhez. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 123-125. (2014)

Imre Anna: Iskolai lemorzsolódást csökkentő oktatáspolitikák. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 65-76. (2014)

Imre Anna and Kállai Gabriella: Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának intézményi tapasztalatai az interjúk tükrében. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 99-116. (2014)

Imre Kornélia and Ferenczi Zita and Dézsi Viktor and Gelencsér András: A baj nem jár egyedül – hőhullámok és levegőszennyezettség. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 96-102. (2014)

Iványi Márton Pál: A közösségi média és a társadalmi mozgalmak. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 66-76. (2014)

Jancsák Csaba: A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 18-27. (2014)

Joó Julianna: A fotóelemzés forrásértéke a múzeumpedagógiában. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 99-110. (2014)

Józsa Gabriella and Józsa Krisztián: A szövegértés, az olvasási motiváció és a stratégiahasználat összefüggése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 2. pp. 67-89. (2014)

Józsa Szilvia: A finn példa. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 124-127. (2014)

Kamarás István: Régióbeli ágensek éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjei. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 145-175. (2014)

Kamarás István: Trencsényi László ajánlott olvasmányai. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 118-119. (2014)

Kapitány János Sándor: A kémiaoktatás esszenciái. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 120-123. (2014)

Kapusi Angéla and Henszlmann Imre: A korszak szava - Henszlmann Imre a művészeti nevelés gyakorlatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 3. pp. 133-148. (2014)

Kasik László: Óvodások szociálisprobléma-megoldó gondolkodása szüleik és pedagógusaik véleménye alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 3. pp. 189-213. (2014)

Kasik László and Guti Kornél and Gáspár Csaba: Hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákok szociálisprobléma-megoldó gondolkodása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 1. pp. 49-63. (2014)

Kasik László and Gál Zita: Mit tekintenek 7, 10 és 14 éves diákok személyközi problémának? In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 3-24. (2014)

Kerber Zoltán and Kojanitz László and Meixner Boglárka: A tankönyvvé nyilvánítási eljárás megítélése a tankönyvi szakértők és tankönyvkiadói szerkesztők körében : egy kutatás tanulságai. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 18-33. (2014)

Keszeg Vilmos: Arcom romló földi mása : az emlékállítás narratív stratégiái. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 3-12. (2014)

Kinyó László and Dancs Katinka: Az identitás és állampolgárság kutatása Európában – beszámoló a CiCe-hálózat 2014-es konferenciájáról. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 119-122. (2014)

Kinyó László and Dancs Katinka: A Rasch-modell elmélete és gyakorlati alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban – egy kézikönyv bemutatása. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 109-112. (2014)

Kis Noémi: Az önszabályozás szerepe a fejlődésben : új kutatási irányok és nemzetközi nézőpontok. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 125-128. (2014)

Kis Noémi and Józsa Krisztián: A kiskamaszok és szüleik vélekedése a szülő-gyermek viszonyról. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 19-33. (2014)

Kis-Tóth Lajos and Borbás László and Kárpáti Andrea: Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 50-71. (2014)

Kisvárdai Melinda: Hulladékgazdálkodás és bioetika. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 82-88. (2014)

Kocziszky Éva: Az emberi test és az archeológiai rom : adalékok egy metafora történetéhez a 20. századi német költészetből. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 32-39. (2014)

Kokas Károly: A periodika-digitalizálás és online szolgáltatás mai gondjai és a szegedi SZTE Klebelsberg Könyvtár gyakorlata. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 84-94. (2014)

Kovács Kálmán Árpád: Történeti mintázatok az északi Balaton-térség mai magyar népessége környezeti attitűdjeiben. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 215-228. (2014)

Kovács Zsuzsa: A tudatos fejlődés lehetséges útjai. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 111-113. (2014)

Kováts Nóra and Ferincz Árpád and Horváth Eszter and Eck-Varanka Bettina and Benkő-Kiss Árpád and Paulovits Gábor: Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana Lea, 1834) inváziója a Balatonban. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 137-144. (2014)

Kállai Gabriella: A gyermekvédelmi rendszer és az iskola kapcsolata a korai iskolaelhagyás megelőzéséért. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 55-64. (2014)

Kőpatakiné Mészáros Mária and Mayer József and Vígh Sára: Egész nap az iskolában? In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 34-47. (2014)

Lengyel Edina: Mikroszkopikus algáink jelentősége és lehetséges alkalmazása a környezetpedagógiában. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 87-95. (2014)

Leveleki Magdolna: Adaptáció és/vagy alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatására az élethelyzetek és a szemléletmódok függvényében − a Balaton térség népessége körében végzett empirikus kutatás néhány tapasztalata. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 176-195. (2014)

Losoncz Alpár: Törpék és óriások. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 64-68. (2014)

Madarász Tibor: "Csak az jöjjön katonának...!" : a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium átalakulási folyamata. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 28-37. (2014)

Magyar Andrea: Adaptív tesztek készítésének folyamata. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 26-35. (2014)

Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 4. pp. 259-279. (2014)

Milián Orsolya: Filmes folyóiratok és digitális nyilvánosság. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 69-75. (2014)

Moldován István: A magyar folyóiratok digitalizálása, az összehangolás lehetőségei, digitális átállás. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 76-83. (2014)

Molnár Katalin: Őrizzük az értékeket! In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 112-115. (2014)

Molnár Ágnes and Gácser Vera: Szélsőséges éghajlat – szeszélyes időjárás. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 4-12. (2014)

Molnár Ágnes and Lakatos Mónika and Gácser Vera: Változik-e éghajlatunk? : magyarországi trendek, szélsőségek. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 13-27. (2014)

Monok István: Egy erdélyi fejedelem, aki "választott magyar király". In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 122-125. (2014)

Monok István: "Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa". In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 128-130. (2014)

Morva Péter: Halló, itt a Gyermekrádió! : az önálló Gyermek- és Ifjúsági Osztály létrejötte és első szárnypróbálgatásai 1945 és 1953 között. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 42-54. (2014)

Mártonfi György: A korai iskolaelhagyás és néhány kapcsolódó mutató összefüggése. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 77-90. (2014)

Mészáros Márton: Test – kép – rombolás. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 59-68. (2014)

N. Tóth Ágnes : Mérföldkövek a pedagógussá válás folyamatában-empirikus kutatás a Nyugat-magyarországi Egyetemen végzett pedagógusok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 1. pp. 25-48. (2014)

Nagy Mária: A matematika és a biológia tantárgyak kapcsolata a középiskolában. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 89-101. (2014)

Nebojša Majstorović: A korrupcióellenes pszichológiai beavatkozás. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 44-54. (2014)

Nyirő-Kósa Ilona: A Balaton ásványai. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 39-47. (2014)

Nyitrai Ferenc: Testkép, önértékelés és a kettő közötti kapcsolat kutatása általános iskolás gyerekek körében. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 80-90. (2014)

Parapatics Andrea: A szleng hagyományos funkcióiról a fiatalok szemével. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 63-76. (2014)

Pikó Bettina and Pinczés Tamás: A társas háló és a társas támogatás szerepe a sportban: általános tantervű és sporttagozatos középiskolások összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 36-43. (2014)

Pinczés Tamás and Pikó Bettina: Flow- és antiflow-élmények az Eysenck-féle személyiségdimenziók tükrében sportoló serdülők és kontrollcsoport körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 4. pp. 221-236. (2014)

Pipoly Ivett and Preiszner Bálint and Seress Gábor and Vincze Ernő and Liker András: Éghajlatváltozás erdőn, mezőn: a vadon élő állatok kutatásának tanulságai. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 103-114. (2014)

Polónyi István: Felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 3-17. (2014)

Porkoláb Ádám: A szociolingvisztikai megközelítésmód érvényesítési problémái a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 87-94. (2014)

Prekopa Dóra: Kezünkben a varázstükör, avagy a reflektív gondolkodás fontossága a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 114-116. (2014)

Pukánszky Judit: A karcsúságideál internalizációja és a testkép kapcsolata fiatal felnőtt nők körében. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 102-110. (2014)

Pál László and Bercsényi Miklós and Nagy Szabolcs and Farkas Valéria and Husvéth Ferenc: A globális felmelegedés hatása az állatok szervezetére. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 127-136. (2014)

Pálvölgyi Krisztián: Kiválasztási mechanizmusok a pedagógusképzésben – nemzetközi trendek és a finn példa. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 64-76. (2014)

Pásztor Attila: Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gondolkodást fejlesztő program hatásvizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 4. pp. 281-302. (2014)

Rab Irén: Levélben értesítsen engem! In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 129-131. (2014)

Radnóti Katalin and Nagy Mária: A matematika és a fizika kapcsolata. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 102-118. (2014)

Rausch Brigitta and Gyenes Viktor: A környezettan-tanári képzés diszciplínáinak megjelenése az erdei iskolák foglalkozás- és tanterveiben. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 96-111. (2014)

Saruga Gáborné Kiss Ildikó: A kétnyelvű gyermekek identitáskonstrukciójának alakulása [melléklet]. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 3-11. (2014)

Sebestyén Nóra: A tanulás mint kulturális konstruktum. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 120-122. (2014)

Simon Katalin: Mit mond a narratív pszichológiai szemlélet, illetve az elbeszélés mint átfogó metateória az irodalomtanításnak? In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 91-98. (2014)

Simon Katalin: Napjaink tanulásszervezési megoldásai a hazai közoktatásban. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 108-119. (2014)

Simon Tünde: EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 48-56. (2014)

Siposné Tavaszi Virág: A tárgyi világ taníthatósága − tárgyelemzési kézikönyv által. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 258-260. (2014)

Sisák István: Mit hozhat a klímaváltozás Magyarország eróziós viszonyaiban? Lehetséges-e a badland-szcenárió? In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 28-38. (2014)

Sivadó Ákos: A klímaváltozás és a felelősség dimenziói. Előzetes tanulmány, a független változók ismertetése. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 196-214. (2014)

Slemmer Józsefné: Az eutanázia megítélése a 18−19 évesek körében. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 67-98. (2014)

Somogyvári Lajos: Az iskolán belüli és kívüli nevelés színterei az 1960-as évek Magyarországán – beavatás az úttörőmozgalmi életbe. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 51-59. (2014)

Somogyvári Lajos: A test meztelensége : képek és diskurzusok a magyar pedagógiai sajtóban a hatvanas, hetvenes években. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 91-101. (2014)

Soponyai Dóra: Objektív alternativitás. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 255-257. (2014)

Szabadi Magdolna: A szociális kompetencia elemeinek, fejlődésének és fejlesztésének feltérképezése zeneterápiás keretben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 3. pp. 149-188. (2014)

Szabó Imre Gábor: Értékelési szubjektivitás a gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 86-95. (2014)

Szollár Anna: Szöveg – szövet – szövevény. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 127-129. (2014)

Szálas Tímea: Bloggal segített angolnyelv-oktatás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (24) 9. pp. 25-42. (2014)

Széll Krisztián: A tanári alkalmassági vizsga intézményi gyakorlatai, (ön)reflexiók. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 117-126. (2014)

Sági Matild and Nikitscher Péter: Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán? : vélemények, javaslatok egy online kérdőíves felmérés alapján. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 82-98. (2014)

Sándor Klára: Vámbéry Ármin és a török-magyar nyelvcsere : Vámbéry mint nyelvész. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 77-86. (2014)

Sántha Kálmán: Qualitative Comparative Analysis: módszertani lehetőség a pedagógiai vizsgálatok számára. In: Iskolakultúra, (24) 6. pp. 3-16. (2014)

Sáska Géza: Húsz év köz- és felsőoktatásáról, körkép. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 3-18. (2014)

Trájer Attila and Bede-Fazekas Ákos and Juhász Péter and Mlinárik Lilla: A klímaváltozás és a városi hősziget-effektus együttes hatása a lepkeszúnyog-fajok által terjesztett emberi megbetegedésekre. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 48-68. (2014)

Tóth Angelika: Hol tart a környezetetika oktatása ma Magyarországon? : egy lehetséges fejlődési irány bemutatása. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 111-119. (2014)

Tóth Edit and Sipos Judit: A rendszerszintű mérések hatása a pedagógusok tanítási gyakorlatára: egy tanári kérdőíves vizsgálat tanulságai. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 38-53. (2014)

Török Tímea: A szavak olvasásától a stratégiahasználatig, avagy miként fejleszthető a magyar olvasástanítás. In: Iskolakultúra, (24) 7-8. pp. 123-125. (2014)

Tőzsér Zoltán: Részvételi célok és akadályok a felnőtt és idős hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 34-43. (2014)

Varga Aranka: Inkluzív szakkollégiumi közösség. In: Iskolakultúra, (24) 5. pp. 28-34. (2014)

Varga Balázs and Veisz Ottó: Hatékony vízfelhasználás a fenntartható gabonatermesztés kulcsa. In: Iskolakultúra, (24) 11-12. pp. 115-126. (2014)

Varga Katalin: A tanári alkalmasság-vizsgálat sajtóvisszhangja. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 127-139. (2014)

Varró Annamária: Nyelvre és poétikára koncentrálva. In: Iskolakultúra, (24) 10. pp. 125-127. (2014)

Voglné Nagy Zsuzsanna and Lippai Edit and Nagy Viktória: Digitális bevándorlók és bennszülöttek – a digitális tudásmegosztás és interaktivitás lehetőségei. In: Iskolakultúra, (24) 1. pp. 57-63. (2014)

Vonderviszt Lajos and Dancs Szabolcs: Jogvédett dokumentumok elektronikus szolgáltatása – az OSZK ELDORADO projektje. In: Iskolakultúra, (24) 3. pp. 95-100. (2014)

Xiaojing Guo: Pekingi egyetemi hallgatók magyarnyelv-tanulási motivációiról. In: Iskolakultúra, (24) 2. pp. 95-103. (2014)

Óhidy Andrea: A lifelong learning-paradigma a németországi és a magyarországi neveléstudományi vitában 1996-2005 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 1. pp. 3-23. (2014)

Book

Boros János: Szenvedély és szükségszerűség : filozófiai vázlatok. ISBN 978 963 693 257 2

Mészáros György: Szubkultúrák és iskolai nevelés : narratív, kritikai pedagógiai etnográfia. ISBN 978 963 693 341 8

Journal

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 1. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 10. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 11-12. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 2. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 3. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 4. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 5. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 6. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 7-8. sz.

Iskolakultúra. - 24. évf. (2014) 9. sz.

Magyar Pedagógia. - 114. évf. (2014) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 114. évf. (2014) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 114. évf. (2014) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 114. évf. (2014) 4. sz.

Manuscript

Karikó Katalin konferenciakártyája [2nd International mRNA Health Conference November 11-12, 2014. Cambridge, Mass., U.S.A.].

Offprint

Czeizel Endre: Egy magyar tudós útja a Nobel-díjig : Szent-Györgyi Albert. In: Rubicon, (25) 12. pp. 24-41. (2014)

Juhász Gyula: A Szent-Györgyi-misszió hatása. In: Rubicon, (25) 12. pp. 16-19. (2014)

Kapronczay Károly: Szent-Györgyi Albert ősei. In: Rubicon, (25) 12. pp. 20-23. (2014)

Kiss Róbert Károly: Szent-Györgyi Albert párizsi kitüntetésének diplomáciai jelentősége. In: Rubicon, (25) 12. (2014)

Kollányi Ágoston: Egy tudós töprengései. In: Élet és tudomány, (69) 10. p. 312. (2014)

N. Szabó József: Szent-Györgyi Albert a kultúrpolitikus. In: Rubicon, (25) 12. p. 55. (2014)

Pukánszky Béla: Szent-Györgyi Albert az egyetempedagógiáról. In: Iskolakultúra, (24) 4. pp. 77-87. (2014)

This list was generated on 2024. július 20. 18:10:39 CEST.