Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal
Number of items: 130.

Article

DSM-10 vektoros házszámos utcatérkép (Szeged). (2019)

Iskolakultúra - Repertórium : XXIX. évfolyam, 2019. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 1-5. (2019)

POIX hely és címadatbázis (Szeged). (2019)

Arató László: Sztoikus-e az Iskola végső üzenete? : a Jakus-Hévizi-hipotézis újragondolása. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 73-80. (2019)

Arató Nikolett and Zsidó András Norbert and Lénárd Kata and Lábadi Beatrix: Az internetes zaklatás áldozata és elkövetője kérdőív (CVBS-HU) és az Európai Cyberbullying Intervenciós Projekt Kérdőív (ECIPQ) magyar adaptációja. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 81-110. (2019)

B. Németh Mária and Korom Erzsébet and Hódi Ágnes and Nagy Lászlóné and Tóth Edit: Máté-effektus vizsgálata : a természetismereti tudás és a szövegértés kapcsolata az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 68-78. (2019)

Bacskai Katinka: Ahol jó tanárnak és diáknak lenni. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 120-123. (2019)

Baska Gabriella: Iskola határhelyzetben. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 107-109. (2019)

Beke Ottó: Az életre kelt módszertan, avagy a performativitás pedagógiája. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 107-111. (2019)

Bence Erika: Szövegekben csemegézve. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 111-113. (2019)

Bence Erika: A posztmigráns irodalomról. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 115-118. (2019)

Bereczki Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 50-70. (2019)

Biró Ildikó: A vizuális kommunikáció tudáselemei, alkotói részképességeinek fejlesztése és értékelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 4. pp. 329-355. (2019)

Buda Mariann and Pásku Judit and Polonyi Tünde and Abari Kálmán: Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 68-93. (2019)

Bányai Éva: Transzkulturális utazás Papp Sándor Zsigmond Gyűlölet című regényében. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 28-34. (2019)

Csapody Miklós: A Magyar PEN Club a rendszerváltozás után. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 87-102. (2019)

Csábi Eszter and Zámbó Ágnes: Az alvás szerepe a tanulási és explicit emlékezeti folyamatokban az érzelmi telítettség függvényében. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 115-127. (2019)

Csók Cintia: "Rögös út vezet a csillagokig", avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 115-118. (2019)

Czető Krisztina: Az iskolához való viszony fogalmi értelmezéseinek összehasonlító vizsgálata : iskolai attitűd, jóllét és elköteleződés. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 17-34. (2019)

Czini Zoltán: Arany János, Oswald Spengler és a CIA Újvidéken. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 111-113. (2019)

D. Molnár Éva and Gál Zita: Egyetemi tanulmányaikat megkezdő hallgatók tanulási mintázata és tanulói profilja. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 29-41. (2019)

Darvai Tibor: A szocialista neveléslélektan megteremtése Magyarországon az 1960-as években. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 47-67. (2019)

Dudik Benedek and Keszei Barbara: Értékek a Rick és Morty című animációs sorozatban. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 68-89. (2019)

Ercse Kriszta: Az egyházi fenntartású iskolák és a szelekció, szegregáció kapcsolata. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 50-72. (2019)

Ercse Kriszta and Radó Péter: A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 8-49. (2019)

Erőss Gábor: "Hallottuk, hogy Robi bá’ kint volt a telepen" : szegregálva befogadni. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 93-111. (2019)

Fehérvári Anikó: Vonzások világa. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 108-109. (2019)

Fejes József Balázs and Szűcs Norbert: Egyházi iskolák és oktatási szegregáció : előszó. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 3-7. (2019)

Flick-Takács Nikolett: Az élethosszig tartó tanulás mérésének kihívásai és a jelenség kutatásának jellegzetességei a nemzetközi kutatásokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 4. pp. 313-328. (2019)

Forray R. Katalin: Új kötetek a magyar ifjúság kutatásáról. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 103-106. (2019)

Gonda Zsuzsa and Molnár Gábor Tamás: Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 33-49. (2019)

Gortva Tamás: A húrelmélettől az irodalmi gyakorlatig. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 114-116. (2019)

Grad Marcin: Három magyar a Balti-tengernél : a Balti-tenger és Gdańsk Somlyó György, Pethő Tibor és Ruffy Péter szemével. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 5-27. (2019)

Gulyás Erzsébet: A könyv, amelynek segítségével megérthetjük az afantáziás gondolkodást. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 141-143. (2019)

Gurka Éva and Németh Adrienn and Dancs Katinka: Beszámoló a XVII. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 99-106. (2019)

Györgyi Zoltán: Innováció a gazdaságban és az oktatási innováció : az Educatio folyóirat 2018-as nyári számáról. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 110-113. (2019)

Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: Az észlelt tanulmányi sikeresség és az iskolai jóllét pszichológiai erőforrásainak összefüggései középiskolás diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 4. pp. 265-286. (2019)

Gál-Szabó Zsófia and Korom Erzsébet: A kombinatív gondolkodás longitudinális vizsgálata : a teszten nyújtott teljesítmény és a feladatok megértésének változása 4-5. és 6-7. évfolyamok között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 1. pp. 3-18. (2019)

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A magyar diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 1. pp. 53-73. (2019)

Hegedűs Szilvia: Osztályfőnöki óra : lehet másképp! In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 107-110. (2019)

Hegedűs Szilvia: A proszociális viselkedés egyes altípusainak megjelenése kiscsoportos óvodás gyermekek viselkedésében. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 39-56. (2019)

Hegedűs Szilvia: A szociális és az érzelmi kompetencia összetevőinek fejlesztésére irányuló néhány program a nemzetközi és a hazai gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 21-37. (2019)

Hernádi Mária: A jelenlét tapasztalata az Iskolában. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 16-22. (2019)

Horváth Csaba: "...inkább csutka volt, mint cigaretta, de takarékosan végigszívtuk” : milyen életre nevel az Iskola a határon? In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 65-72. (2019)

Hrbácsek Magdaléna: Andrea Coddington A zsidó nő című regényének jellemző jegyei a bináris oppozíció szemszögéből. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 35-45. (2019)

Huszka Noémi and Kinyó László: A tanító és a tanuló közötti kapcsolat vizsgálatának lehetőségei kisiskolás korban. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 3-13. (2019)

Hódi Ágnes and Tóth Edit: Elsőéves egyetemi hallgatók szövegértés-fejlettsége és olvasási attitűdjei. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 55-67. (2019)

Iványi-Szabó Rita: Olvasási kedv és kánonok a digitális korban : gondolatok Hansági Ágnes Láthatatlan limesek című tanulmánygyűjteményéről. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 117-125. (2019)

Jagodics Balázs and Szabó Éva: Tipikus viselkedésformák és megítélésük feltárása középiskolás osztályközösségekben a normavizsgálat módszerével. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 3-16. (2019)

Jakab György: Oktatáspolitikusok a "reformhullámvasúton". In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 96-114. (2019)

Jakab György: Pedagógiai "változásipar". In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 101-130. (2019)

Jefremov Dmitrij A.: A lexikai-szemantikai transzformációkról a magyar nyelvről udmurt nyelvre történő fordításban. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 46-53. (2019)

Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Gál Zita and Kasik László and Szabó Hangya Lilla and Nagy Krisztina: Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 18-35. (2019)

Jámbori Szilvia and Kőrössy Judit and Szabó Éva: A reziliencia, az énhatékonyság és az iskolai kötődés szerepe a szándékos önszabályozás folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 1. pp. 75-94. (2019)

Józsa Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 3-21. (2019)

Józsa Gabriella: Reziliens szakgimnazisták felvételi mintázatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 2. pp. 151-169. (2019)

Karikó Sándor: Mit kaphatunk a filozófiától és a pedagógiától? : gondolatok a szellem bátorságáról és a lélek kiválóságáról. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 98-109. (2019)

Kasik László and Gál Zita: Serdülők általános és specifikus negatív orientációja kortársi problémáikkal kapcsolatban : kérdőíves és történetalapú elemzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 2. pp. 113-129. (2019)

Kasik László and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Fejes József Balázs and Nagy Krisztina and Szabó Hangya Lilla: Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 49-61. (2019)

Király Tímea: Szövegértelmezések : emlékkonferencia Bori Imre munkásságáról Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 95-98. (2019)

Kis Noémi and Józsa Krisztián: Az otthoni környezet hatása az óvodás gyermekek elsajátítási motivációjára : egy longitudinális vizsgálat eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 3. pp. 243-261. (2019)

Koi Ágnes: Az oktatás korproblémái. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 112-114. (2019)

Kojanitz László: A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái : harcba szállunk-e az "intellektuális alvilággal"? In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 54-77. (2019)

Kontráné Hegybíró Edit and Csizér Kata: Felsőoktatásban tanuló siket és súlyos fokban nagyothalló hallgatók idegennyelv-tanulási motivációja : egy klaszterelemzésből levonható következtetések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 2. pp. 97-112. (2019)

Kádár Anett and Farsang Andrea: Általános iskolai és középiskolás diákok lemeztektonikai tévképzetei egy kvalitatív, keresztmetszeti vizsgálat tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 1. pp. 19-52. (2019)

Kálmán Anikó: A regionális ökoszisztéma és az egyetemek szerepe az innovációs folyamatban. In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 51-68. (2019)

Kálmán Orsolya: A felsőoktatás oktatói : elképzeléseik a tanításról és a saját szakmai tanulásukról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 3. pp. 173-197. (2019)

Kárpáti Andrea and Nagy Angelika: Digitális kreativitás : a vizuális és informatikai kultúra szinergiája. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 86-98. (2019)

Kárpáti László: Egy nyelvkönyv a sikeresebb idegennyelv-használatért. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 90-102. (2019)

Lanszki Anita: Tanulói kreativitás fejlesztése digitális történetmesélés segítségével. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 71-85. (2019)

Lénárd András: A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 99-114. (2019)

Molnár Gyöngyvér: Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége : években mérhető különbségek a diákok között. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 3-16. (2019)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei : az eDia online platform. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 16-32. (2019)

Mosza Diána: Test és hatalom viszonya az Iskola a határonban. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 33-42. (2019)

Nagy Erzsébet and Jámbori Szilvia: Az iskolai zaklatás jellemzői a boldogságóra programban részt vevő osztályokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 2. pp. 131-150. (2019)

Nagy Krisztina and Gál Zita and Jámbori Szilvia and Kasik László and Fejes József Balázs: A tanulói jóllét és az önértékelés jellemzőinek feltárása középiskolások és egyetemisták körében. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 3-17. (2019)

Nagy Péter Tibor: Vallásváltoztatás és szociológia. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 57-67. (2019)

Nagy Zoltán: A perfekcionizmus értelmezése, mérése és iskolai vetületeinek bemutatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 3. pp. 199-217. (2019)

Neumann Eszter and Berényi Eszter: Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. In: Iskolakultúra, (29) 7. pp. 73-92. (2019)

Németh Zoltán: Előszó. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 3-4. (2019)

Osztroluczky Sarolta: A mindenség ernyőjére kivetítve : 60 éves az Iskola a határon. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 14-15. (2019)

Osztroluczky Sarolta: "...nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte..." : arc, nyak és tarkó Ottlik Géza elbeszélő prózájában. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 23-32. (2019)

Parapatics Andrea: Változó attitűdök a szleng használatában. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 66-84. (2019)

Pikó Bettina Franciska and Kiss Hedvig: Dohányzás és okostelefon-függőség fiatalok körében : a motivációk differenciáló szerepe klaszterelemzésben. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 36-46. (2019)

Pintér Henriett and Molnár Pál: Írást segítő és gátló tényezők egyetemi hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 35-65. (2019)

Pléh Csaba: Az ezredforduló pszichológiája. In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 69-100. (2019)

Pléh Csaba: Az ezredforduló pszichológiája II. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 3-16. (2019)

Pléh Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 3-15. (2019)

Polónyi István: Anomáliák a felsőoktatás-finanszírozásban. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 88-95. (2019)

Pásztor Attila: Induktív és kombinatív gondolkodás fejlettségének online vizsgálata egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 42-54. (2019)

Pásztor-Kovács Anita: A kollaboráció hatékonyságának feltételei és mérési lehetőségei. In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 3-20. (2019)

Péntek-Dózsa Melinda and Séllei Beatrix: A kézírás és a gépírás összehasonlító vizsgálata a Mozgásjavító Általános Iskolában. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 62-87. (2019)

Rábai Dávid: Labdarúgó akadémisták rekrutációjának és elégedettségének vizsgálata a fővárosi és a vidéki akadémiák tükrében. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 85-97. (2019)

Rákó Erzsébet: A gyermekotthonok feladata a roma gyerekek nevelésében. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 128-140. (2019)

Schiller Mariann: Újgenerációs. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 112-119. (2019)

Sebestyén Edmond: A pedagógiai adatvezérelt döntéshozatal : elméleti megközelítések és vizsgálati lehetőségek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 4. pp. 287-312. (2019)

Sitku Krisztina: Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége : a társadalmi tudásmegosztás hatásai. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 17-35. (2019)

Somogyvári Lajos: A hazai felsőoktatásba való bejutás az ötvenes évek első felében. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 103-104. (2019)

Szabó Lilla and Jámbori Szilvia and Gál Zita and Kasik László and Fejes József Balázs: Serdülők és fiatal felnőttek identitása az önértékelés és a társas támogatás függvényében. In: Iskolakultúra, (29) 6. pp. 36-48. (2019)

Szabó Lilla and Rausch Attila and Zsolnai Anikó: A pedagógus-diák közötti kötődés jellemzése egy hazai vizsgálat tükrében. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 22-38. (2019)

Szávai János: Az Iskola a határon történetszemlélete. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 43-48. (2019)

Trencsényi László: Gyerekkirályfiak, beszélő állatok, csodálatos doktorok : életreform és gyermekirodalom. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 110-114. (2019)

Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez. In: Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 105-107. (2019)

Turós Mátyás: A Waldorf-pedagógia ismeretelméleti háttere és a Waldorf-iskolák szemlélete az infokommunikációs technológiával összefüggésben. In: Iskolakultúra, (29) 10. pp. 115-125. (2019)

Tánczikné Varga Szilvia and Pásztor Attila and Steklács János: A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógép-alapú fejlesztése alsó tagozaton. In: Iskolakultúra, (29) 8. pp. 94-106. (2019)

Tátrai Szilárd: Gereben Énok tündöklése és bukása : a történet társas világának konstruálása az Iskola a határonban. In: Iskolakultúra, (29) 12. pp. 49-64. (2019)

Tóth Alisa and Kárpáti Andrea and Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 17-28. (2019)

Tölgyessy Zsuzsanna: Az élőszavas mesemondásra épülő interaktív népmese-feldolgozás. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 79-86. (2019)

Virág Krisztina and Dudok Réka and Szabó Éva: Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata. In: Iskolakultúra, (29) 9. pp. 38-50. (2019)

Végh Veronika and Pusztafalvi Henriette: Középiskolás diákok nézetei a biológiaórákon alkalmazott interaktív tábla használatról. In: Iskolakultúra, (29) 11. pp. 78-94. (2019)

Öveges Enikő and Kálmán Csaba: A B2 szintű nyelvtudás elérése és igazolása a felsőoktatásba történő felvételihez : nyelvtanárok véleménye egy kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 3. pp. 219-242. (2019)

Book

A Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet "Seminarium Incarnatae Sapientiae" könyvtárának régi állománya. ISBN 978-963-7451-52-2

A Vízrajzi Évkönyv KPD-melléklete, 2016.

A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának XVIII. századi gyűjteményei. ISBN 978 963 7451 46 1

Kalmár Éva and Szabó Péter Gábor and Farkas Katalin: Kalmár László matematikus Kínában : a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei. ISBN 978 963 306 604 1

Pálfy Miklós: Kavicsok közt.

Journal

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 1. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 10. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 11. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 12. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 2-3. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 4-5. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 6. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 7. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 8. sz.

Iskolakultúra. - 29. évf. (2019) 9. sz.

Magyar Pedagógia. - 119. évf. (2019) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 119. évf. (2019) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 119. évf. (2019) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 119. évf. (2019) 4. sz.

This list was generated on 2024. július 14. 18:45:03 CEST.