Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T
Number of items: 56.

B

B. Németh, Mária and Korom, Erzsébet and Hódi, Ágnes and Nagy, Lászlóné and Tóth, Edit: Máté-effektus vizsgálata : a természetismereti tudás és a szövegértés kapcsolata az általános iskolában. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 68-78. (2019)

Bacskai, Katinka: Ahol jó tanárnak és diáknak lenni. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 120-123. (2019)

Baska, Gabriella: Iskola határhelyzetben. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 107-109. (2019)

Beke, Ottó: Az életre kelt módszertan, avagy a performativitás pedagógiája. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 107-111. (2019)

Bence, Erika: A posztmigráns irodalomról. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 115-118. (2019)

Bereczki, Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 50-70. (2019)

Buda, Mariann and Pásku, Judit and Polonyi, Tünde and Abari, Kálmán: Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 68-93. (2019)

C

Csapody, Miklós: A Magyar PEN Club a rendszerváltozás után. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 87-102. (2019)

Csábi, Eszter and Zámbó, Ágnes: Az alvás szerepe a tanulási és explicit emlékezeti folyamatokban az érzelmi telítettség függvényében. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 115-127. (2019)

Csók, Cintia: "Rögös út vezet a csillagokig", avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 115-118. (2019)

D

D. Molnár, Éva and Gál, Zita: Egyetemi tanulmányaikat megkezdő hallgatók tanulási mintázata és tanulói profilja. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 29-41. (2019)

Darvai, Tibor: A szocialista neveléslélektan megteremtése Magyarországon az 1960-as években. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 47-67. (2019)

Dudik, Benedek and Keszei, Barbara: Értékek a Rick és Morty című animációs sorozatban. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 68-89. (2019)

E

Ercse, Kriszta: Az egyházi fenntartású iskolák és a szelekció, szegregáció kapcsolata. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 50-72. (2019)

Ercse, Kriszta and Radó, Péter: A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 8-49. (2019)

Erőss, Gábor: "Hallottuk, hogy Robi bá’ kint volt a telepen" : szegregálva befogadni. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 93-111. (2019)

F

Fehérvári, Anikó: Vonzások világa. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 108-109. (2019)

Fejes, József Balázs and Szűcs, Norbert: Egyházi iskolák és oktatási szegregáció : előszó. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 3-7. (2019)

Forray, R. Katalin: Új kötetek a magyar ifjúság kutatásáról. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 103-106. (2019)

G

Gonda, Zsuzsa and Molnár, Gábor Tamás: Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 33-49. (2019)

Gulyás, Erzsébet: A könyv, amelynek segítségével megérthetjük az afantáziás gondolkodást. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 141-143. (2019)

Györgyi, Zoltán: Innováció a gazdaságban és az oktatási innováció : az Educatio folyóirat 2018-as nyári számáról. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 110-113. (2019)

H

Hegedűs, Szilvia: A proszociális viselkedés egyes altípusainak megjelenése kiscsoportos óvodás gyermekek viselkedésében. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 39-56. (2019)

Hódi, Ágnes and Tóth, Edit: Elsőéves egyetemi hallgatók szövegértés-fejlettsége és olvasási attitűdjei. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 55-67. (2019)

J

Jagodics, Balázs and Szabó, Éva: Tipikus viselkedésformák és megítélésük feltárása középiskolás osztályközösségekben a normavizsgálat módszerével. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 3-16. (2019)

Jakab, György: Oktatáspolitikusok a "reformhullámvasúton". Iskolakultúra, (29) 6. pp. 96-114. (2019)

Jámbori, Szilvia and Fejes, József Balázs and Gál, Zita and Kasik, László and Szabó Hangya, Lilla and Nagy, Krisztina: Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 18-35. (2019)

Józsa, Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 3-21. (2019)

K

Kalmár, Éva and Szabó, Péter Gábor and Farkas, Katalin: Kalmár László matematikus Kínában : a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei. Kalmár László matematikus Kínában : a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei. p. 46. (2019)

Kasik, László and Gál, Zita and Jámbori, Szilvia and Fejes, József Balázs and Nagy, Krisztina and Szabó Hangya, Lilla: Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 49-61. (2019)

Koi, Ágnes: Az oktatás korproblémái. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 112-114. (2019)

Kárpáti, Andrea and Nagy, Angelika: Digitális kreativitás : a vizuális és informatikai kultúra szinergiája. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 86-98. (2019)

Kárpáti, László: Egy nyelvkönyv a sikeresebb idegennyelv-használatért. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 90-102. (2019)

L

Lanszki, Anita: Tanulói kreativitás fejlesztése digitális történetmesélés segítségével. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 71-85. (2019)

Lénárd, András: A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 99-114. (2019)

M

Molnár, Gyöngyvér: Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége : években mérhető különbségek a diákok között. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 3-16. (2019)

Molnár, Gyöngyvér and Csapó, Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei : az eDia online platform. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 16-32. (2019)

N

Nagy, Krisztina and Gál, Zita and Jámbori, Szilvia and Kasik, László and Fejes, József Balázs: A tanulói jóllét és az önértékelés jellemzőinek feltárása középiskolások és egyetemisták körében. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 3-17. (2019)

Nagy, Péter Tibor: Vallásváltoztatás és szociológia. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 57-67. (2019)

Neumann, Eszter and Berényi, Eszter: Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra, (29) 7. pp. 73-92. (2019)

P

Pikó, Bettina Franciska and Kiss, Hedvig: Dohányzás és okostelefon-függőség fiatalok körében : a motivációk differenciáló szerepe klaszterelemzésben. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 36-46. (2019)

Pléh, Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában. Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 3-15. (2019)

Polónyi, István: Anomáliák a felsőoktatás-finanszírozásban. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 88-95. (2019)

Pálfy, Miklós: Kavicsok közt. Kavicsok közt. (2019)

Pásztor, Attila: Induktív és kombinatív gondolkodás fejlettségének online vizsgálata egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók körében. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 42-54. (2019)

Péntek-Dózsa, Melinda and Séllei, Beatrix: A kézírás és a gépírás összehasonlító vizsgálata a Mozgásjavító Általános Iskolában. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 62-87. (2019)

R

Rákó, Erzsébet: A gyermekotthonok feladata a roma gyerekek nevelésében. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 128-140. (2019)

S

Schiller, Mariann: Újgenerációs. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 112-119. (2019)

Sitku, Krisztina: Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége : a társadalmi tudásmegosztás hatásai. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 17-35. (2019)

Somogyvári, Lajos: A hazai felsőoktatásba való bejutás az ötvenes évek első felében. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 103-104. (2019)

Szabó, Lilla and Jámbori, Szilvia and Gál, Zita and Kasik, László and Fejes, József Balázs: Serdülők és fiatal felnőttek identitása az önértékelés és a társas támogatás függvényében. Iskolakultúra, (29) 6. pp. 36-48. (2019)

Szabó, Lilla and Rausch, Attila and Zsolnai, Anikó: A pedagógus-diák közötti kötődés jellemzése egy hazai vizsgálat tükrében. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 22-38. (2019)

T

Trendl, Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez. Iskolakultúra, (29) 2-3. pp. 105-107. (2019)

Tánczikné Varga, Szilvia and Pásztor, Attila and Steklács, János: A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógép-alapú fejlesztése alsó tagozaton. Iskolakultúra, (29) 8. pp. 94-106. (2019)

Tóth, Alisa and Kárpáti, Andrea and Molnár, Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 17-28. (2019)

Tölgyessy, Zsuzsanna: Az élőszavas mesemondásra épülő interaktív népmese-feldolgozás. Iskolakultúra, (29) 1. pp. 79-86. (2019)

This list was generated on 2020. January 28. 01:21:46 CET.