Items where Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 133.

A

Ackermanné Kelő Kamilla: Egy lap az iskolakertekért. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 134-140. (2011)

András Ferenc: Antik nevelés – antik filozófia. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 166-168. (2011)

B

Balázs Eszter Anna: Én-építő technikák a nép- és a műmesékben. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 22-29. (2011)

Balázs Éva and Kocsis Mihály and Vágó Irén: "Az idő a gazda mindenben". In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 42-48. (2011)

Beke Tamás: A projektmunka hatásai a természettudományos tantárgyak tanulásában. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 3-21. (2011)

Bence Erika: A hős és a molnárlegény : virtus és értékrend a 19. századi történelmi regényekben. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 175-181. (2011)

Bogdán Péter: Cigánygyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978–1982). In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 61-70. (2011)

Bognárné Kocsis Judit: Pedagógusetikai kódexek bemutatása, vizsgálata. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 72-91. (2011)

Bognárné Kocsis Judit: A Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című projektről. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 3-9. (2011)

Bognárné Kocsis Judit: Zsolnai József pedagógusképe. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 31-37. (2011)

Boreczky Ágnes: Németh András (2010): Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések : Gondolat Kiadó, Budapest. 168 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 184-186. (2011)

Borgulya Istvánné Vető Ágnes and Rab Eszter: Az értékrendek kialakulása és a kultúraközi kommunikáció: mely értékekre neveljük a gyerekeket a családban? In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 30-43. (2011)

Boros János: Demokrácia és szabadság : filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez. ISBN 978 963 693 384 5

Bovier Hajnalka: A napló Mészöly Miklós írásművészetében. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 67-74. (2011)

Bukus Beatrix: A migráns hátterű tanulók körére vonatkozó fogalmak és az adatgyűjtés összefüggésrendszere. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 99-107. (2011)

Burián Miklós: Emlékezés Zsolnai Tanár Úrra : Tanár Úr mint személyiség. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. p. 38. (2011)

Bárdos Jenő: Gergely A. Dávid (2011): Linking Euro Examinations to the Common European Framework of Reference : A Full Report. Euro Examination Centre, Budapest, 84 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 3. pp. 251-254. (2011)

Békés Nóra: Az értelmiségi lét felé haladó roma fiatalok identitásalakulása. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 68-81. (2011)

Bíró Enikő: Nyelvtanulási stratégiák három nyelv határán. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 23-33. (2011)

C

Csehné Papp Imola: A munkaerőpiaci kihívásoknak való megfelelés érvényesítése a szakképzésben. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 83-87. (2011)

Csernyák Hajnalka: Nyelvtanulás két kézzel. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 159-160. (2011)

Csincsik Anikó: Vajdasági magyar nyelvhasználat egyetemisták körében. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 45-58. (2011)

Csoma József: Kutatás és képzés. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 115-117. (2011)

Csányi Erzsébet: A kulturális identitásképzet felnyitása. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 79-82. (2011)

Csányi Erzsébet: A vajdasági innovatív tudástérért. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. p. 2. (2011)

Csányi Vilmos: Gondolkodás és kommunikáció: konstrukciós mechanizmusok az elmében. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 114-117. (2011)

Csönge Tamás: A hús, ami minket (t)akar. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 125-135. (2011)

Czakó Kálmán: A természettudományos tárgyak oktatása : integráló szándék a tanításban. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 39-41. (2011)

D

D. Horváth Gábor: Danubius és Hungaria : politikától mentes és túlterhelt allegóriák a 19. század végén. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 82-86. (2011)

Darvai Tibor: A Tanító című neveléstudományi folyóirat ikonográfiai vizsgálata. 1963, 1970. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 71-86. (2011)

Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 113-115. (2011)

Dobos István: Bevezető. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 3-4. (2011)

Dringó-Horváth Ida: Hogyan válasszunk elektronikus szótárat a nyelvtanuláshoz? In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 141-156. (2011)

E

Erdélyi Tivadar: Létezik-e dunai-identitás a divat terén? In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 92-104. (2011)

F

Fejes József Balázs: A tanulási motiváció új kutatási iránya: a célorientációs elmélet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 1. pp. 25-51. (2011)

Fenyvesi Kristóf: Társasjáték a digitális médiában : a digitális játékok elméletétől a digitális társasjátékokig. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 9-21. (2011)

Flaman Szilvia: A mesehősök lehetséges tipológiái. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 136-148. (2011)

Fleisz Katalin: Életet sugárzó halott betűk : határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 61-67. (2011)

Forrai Márta: A személyiség erősségeinek és a családi háttér szerepének vizsgálata a serdülők iskolai alkalmazkodásában. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 98-111. (2011)

Forray R. Katalin and Kozma Tamás: Visszapillantó. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 71-78. (2011)

Fábián Gyöngyi: Tükörtől tükörig: A pedagógus pályakép változásainak elmúlt negyven éve. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 10-22. (2011)

Fényes Hajnalka: Engler Ágnes (2011): Kisgyermekes nők a felsőoktatásban : Gondolat Kiadó, Budapest. 319 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 4. pp. 333-335. (2011)

G

Gabnai Katalin: Mit tartanak ma versmondásnak? : előadás a József Attila Társaság ülésén. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 118-121. (2011)

Garadnai Erika: Hitvita, avagy ki is a csalárd lélek? : gúnynév és szerzői szerepjáték a felső-magyarországi hitvitában. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 34-41. (2011)

Gróz Andrea: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 182-184. (2011)

Györe Géza: Zsolnai József-bibliográfia : kötetek, tanulmányok, cikkek, recenziók [melléklet]. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 3-24. (2011)

Győri Tamás József: Professzionális portál a tanárképzés szolgálatában : a Közép-dunántúli Régió pedagógusképzését segítő informatikai rendszer. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 106-110. (2011)

Győri-Dani Dóra and Rokszin Adrienn: A vizuális kategorizációs folyamatok elektrofiziológiai korrelátumai. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 112-124. (2011)

Gábor Miklós: Gondolatok Szent-Györgyi Albert flavonokkal folytatott kutatásairól. Megemlékezés a felfedezés 75. évfordulóján. In: Gyógyszerészet, (55) 11. pp. 643-651. (2011)

Gál Attila: Aila-Leena Matthies és Ehrenhard Skiera (2011, szerk.): Finnország művelődési és oktatási rendszere : Gondolat Kiadó, Budapest, 301 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 3. pp. 254-256. (2011)

Gál Attila: A finn tanulók PISA-teljesítményméréseken elért eredményeinek diskurzusai. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 30-39. (2011)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium XXI. évfolyam, 2011. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 1-7. (2011)

H

HIPST konszenzus: Tudománytörténet és a tudomány oktatása. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 68-79. (2011)

Habók Anita: A tanulás tanulásának vizsgálata általános iskolások körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 3. pp. 207-224. (2011)

Hajdu Gábor and Sáska Géza: Bántalmazás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 40-60. (2011)

Hamar Pál and Karsai István and Munkácsi István: Az iskolai testnevelés kötődésvizsgálata 11–18 éves tanulók körében. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 114-119. (2011)

Hamvai Csaba and Pikó Bettina: Optimista sportoló, pesszimista dohányzó? : középiskolások egészségmagatartásának vizsgálata az optimizmus/pesszimizmus tükrében. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 62-70. (2011)

Horváth H. Attila: Az informális tanulás történeti színterei. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 44-54. (2011)

Horváth H. Attila: Differenciált munkaformák : a műhelyfoglalkozás indoka és tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 41-47. (2011)

Horváth H. Attila: Géczi János: Sajtó, kép, neveléstörténet. Tanulmányok : Veszprém, Budapest, Iskolakultúra, 2010. 220 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 1. pp. 105-107. (2011)

Hoványi Márton: A nexustól a textusig : Hajnóczy Péter: Temetés című novellájának értelmezése. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 90-98. (2011)

Hüse Lajos: Kettős mérce az iskola szerepének megítélésében – egy kirekesztéskutatás margójára. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 88-98. (2011)

I

Illés Éva: A szövegértés pragmatikája – egy érettségi feladat elemzése. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 144-156. (2011)

Imre Anna and Fehérvári Anikó: Középiskolai rangsorok : Neuwirth Gábor 80. születésnapjára. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 117-119. (2011)

J

Józsa Krisztián and Hricsovinyi Julianna: A családi háttér szerepe az óvodaiskola átmenet szelekciós mechanizmusában. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 12-29. (2011)

K

Kamarás István: Pedagógiai etikai bevezető : Zsolnai Józsefnek, aki a pedagógiai etikát megpendítette. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 49-55. (2011)

Kasik László: A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi háttere 8–18 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 141-181. (2011)

Koltai Dénes: A pécsi egyetem és Zsolnai József. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 6-7. (2011)

Koltai Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa : a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. ISBN 978 963 693 323 4

Kovács Ferenc Dávid: Kosztolányi és a századforduló neuraszténia-kultusza. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 68-74. (2011)

Kovács Gábor: A világtalan világa : Gárdonyi Géza: Leánynézőben. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 99-119. (2011)

Kovács Katalin: A gyermekek szabadidős tevékenységének alakulása a lakóhely függvényében. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 59-67. (2011)

Kovács Klára: Szabadidő és sport a Debreceni Egyetemen. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 147-162. (2011)

Kovács Krisztina: A néptanítói szakmásodás alakulása két dualizmus kori neveléstan-könyv tanítóképének elemzése tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 4. pp. 289-311. (2011)

Kozma Tamás: A társadalmi tanulás mérése. Egy határokon átnyúló térség (Bihar–Bihor Eurorégió) esete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 3. pp. 189-206. (2011)

Kubinger-Pillmann Judit: Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 48-59. (2011)

Kubinger-Pillmann Judit: Mentorfórum – Mentorképzés. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 111-113. (2011)

Kurtán Zsuzsa: Pedagógiai nyelvhasználat tudományos szövegekben. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 8-17. (2011)

L

Lajkó Brigitta: Asszimilációkutatás a szabadkai magyar végzős középiskolások között. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 37-44. (2011)

Langerné Buchwald Judit: Az alternativitás értelmezési lehetőségei és megjelenése az oktatásban és a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 92-105. (2011)

Lehmann Magdolna and Lugossy Réka and Nikolov Marianne: Az angoltanári MA program értékelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 4. pp. 259-288. (2011)

M

M. Fazekas Ágnes and Cs. Czachesz Erzsébet: Középiskolás tanulók számítógép- és internethasználati szokásai. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 120-134. (2011)

Magyari Sára: Az idő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 17-22. (2011)

Marschall Lívia: "Ha megengedik, hogy ne járjál iskolába, nem? Akkor azt csinálsz, amit te akarsz" : a mátraderecskei fiatalok iskoláztatásának jellemzői. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 50-61. (2011)

Molitorisz Anikó: Tizedik évfolyamos szakközépiskolás tanulók tankönyvolvasási meggyőződései. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 157-165. (2011)

Molnár Gyöngyvér: Számítógépes játékon alapuló képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 3-11. (2011)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 127-140. (2011)

Monok István: Robert Offner új orvoslástörténeti forrásközlése. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 159-160. (2011)

Monoriné Papp Sarolta: A létezés és megismerés virágai : a tanóra jelenségvilágának feltárása és megértése. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 18-24. (2011)

Mándity Krisztina: Nyugati ikonográfiai elemek a magyarországi ortodox falképeken. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 105-111. (2011)

Mátrai Zsuzsa: Intellektus és karakter. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 3-5. (2011)

Mészáros György: Ifjúsági szubkultúrák és "szubkulturális pedagógia" egy iskolai etnográfia fényében. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 22-38. (2011)

N

Nagy Péter Kristóf: Az iskolai fegyelmezés története és jelenlegi paradigmája az Amerikai Egyesült Államok állami iskoláiban. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 134-143. (2011)

Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 3-8. (2011)

Novák Anikó: A Duna misztikuma : a Duna és a vajdasági magyar irodalom. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 87-91. (2011)

Németh Ákos: "Vigasztalásul útnak indulunk..." : határátlépés és kultúraközi közvetítés a két világháború közötti korszak magyar útirajz-irodalmában. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 75-80. (2011)

P

Pavlicsek Zsolt: Zsolnai József professzor és a harcművészetek pedagógiája. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 25-30. (2011)

Pintér Henriett: 8. osztályos mozgássérült tanulók írásbeli véleményalkotásának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 146-158. (2011)

Pléh Csaba: Karácsony Sándor nyelvfelfogása és mai pszicholingvisztika. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 135-145. (2011)

Pornói Rita: A tehetségmentés szerepe a Horthy-rendszer kultúrpolitikájában : esély az esélytelenségben. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 123-133. (2011)

Pusztai Gabriella: Betűkből ácsolt hidak. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 157-159. (2011)

Pusztay Krisztina: Miért utálja (szinte) mindenki a szolfézst? In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 108-112. (2011)

R

R. Tóth Krisztina and Hódi Ágnes: Számítógépes és papír-ceruza teszteredmények összehasonlító vizsgálata az olvasás-szövegértés területén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 4. pp. 313-332. (2011)

S

Schaub Gáborné and Bácsi Kitti: Táplálkozási szokások nemzetközi összehasonlítása 10–12 éves gyermekek körében. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 138-146. (2011)

Sebestyénné Kereszthidi Ágnes: Az alsó tagozatos német két tanítási nyelvű oktatás a dokumentumok tükrében. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 163-174. (2011)

Sebestyénné Kereszthidi Ágnes: Két tanítási nyelvű képzésben, alsó tagozaton oktató nyelvtanítók meggyőződéseinek elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 1. pp. 79-103. (2011)

Sominé Hrebik Olga: Az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás összefüggéseinek megközelítései – egy közös értelmezési keret lehetősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 1. pp. 53-77. (2011)

Szabolcs Éva: Biró Zsuzsanna Hanna és Pap K. Tünde (2007, szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban : Gondolat Kiadó, Budapest, 228 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 183-184. (2011)

Szabó Éva and Virányi Barbara: Az iskolai kötődés jelentősége és vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 111-125. (2011)

Szalma Anna-Mária: Oldódó és merev határok – privát fényképek tükrében : egy mezőkeszüi asszony privát fotókorpuszának elemzése. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 5-16. (2011)

Szanyi-F. Eleonóra: A szakképzés és a munkaerőpiac összehangolásának nemzetközi példái. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 112-122. (2011)

Szebeni Rita: A kompetencia-alapú oktatás egy pedagógusszemélyiség vizsgálat tükrében. In: Iskolakultúra, (21) 1. pp. 39-49. (2011)

Sántha Kálmán: A fotóinterjú a pedagógiai architektúra vizsgálatában. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 55-66. (2011)

T

Takács Géza: Underground pedagógia 1. : Fekete Hajnalka: A gyüttment mesél. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 124-131. (2011)

Tapiska Szilvia: A számítógép mint oktatási eszköz a matematikatanításban. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 17-36. (2011)

Thun Éva: Mennyire jártasak a pedagógusok az esélyegyenlőség pedagógiájában? : esélyegyenlőségi intézkedések és az esélyegyenlőség pedagógiájának ismerete és gyakorlata egy közoktatási intézményekben végzett pilot kutatás alapján. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 60-71. (2011)

Trencsényi László: Szövedékek. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 122-123. (2011)

Tóth Csilla: A narratíva társadalmi-kulturális beágyazottsága : identitás, fokalizáció és kontextus Márai Sándor Válás Budán című regényében (Kulturális-kontextuális narratológiai közelítés). In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 42-50. (2011)

Tóth Edit: Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 3. pp. 225-249. (2011)

Tóth Edit and Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 124-137. (2011)

Tóth Edit and Székely László: Háttértényezők hatásának vizsgálata hierarchikus lineáris modellekkel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 1. pp. 5-23. (2011)

Tóth Karolina: Tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 3-16. (2011)

Tóth Levente: Szolgából nemes : egyházi karrierlehetőségek a Bethlen család környezetében. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 81-94. (2011)

Tóth-Márhoffer Márta and Paksi László: Mentori feladatokra jelentkező pedagógusok elvárásai és kompetenciáinak önértékelése. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 29-40. (2011)

V

Vincze Tamás: Meg nem írt pedagógiai cikkek nyomában. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 105-113. (2011)

Virágh Szabolcs: Személyesség, találkozás és dialógus a tanár-diák kapcsolatban. In: Iskolakultúra, (21) 2-3. pp. 149-156. (2011)

W

Wakai Seiji and Vámos Ágnes: A plurikulturális kompetencia megszerzése a tanórákon. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 87-97. (2011)

Wirágh András: "Túl" a fantasztikumon : megjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájához. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 51-60. (2011)

Wirágh András: A kedvező megvilágítás "hermeneutikája" : észrevételek A Pendragon legenda olvasandóságáról. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 120-133. (2011)

Z

Zakariás István: Látvány és versszöveg közötti dialogikus viszony Kovács András Ferenc Madonna gyermekkel című versében. In: Iskolakultúra, (21) 8-9. pp. 95-104. (2011)

Zemplén Gábor: Mi a haszna a természettudományos tárgyak oktatásában a tudománytörténet és a tudományfilozófia diszciplínáinak? : a Történelem és Filozófia a Tudomány Oktatásában (HIPST, avagy TöFiTO) projekt bemutatása. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 56-67. (2011)

Zsolnai Józsefné Mátyási Mária: A tanárképzés megoldásra váró kérdései. In: Iskolakultúra, (21) 12. pp. 23-28. (2011)

É

Érfalvy Lívia: Tropologikus működésmód Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényében. In: Iskolakultúra, (21) 4-5. pp. 75-89. (2011)

This list was generated on 2024. június 14. 20:06:40 CEST.