Items where Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 118.

Article

A. Gergely András: Iskolai tudás, avagy a feltételek függő állapotai. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 97-105. (2020)

A. Gergely András: Nők, mozgalmak, szociabilitások. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 108-120. (2020)

Bene Adrián: Populáris kultúra és tudomány-népszerűsítés - H. Nagy Péter: A képzelet tudománya : praxeológiai bevezetés. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 105-106. (2020)

Bognár József and Csáki István: Kiemelt akadémiai rendszer labdarúgóinak véleménye a sportágválasztásról, sikerességről és az edzői szerepekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 3. pp. 229-246. (2020)

Bredács Alice and Takács Kíra: A stresszel való megküzdőképesség fejlesztése az iskolában a reziliencia és a pszichológiai immunitás eszközeivel. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 62-84. (2020)

Bónus Lilla and Nagy Lászlóné: Didaktikus játékok használata a természettudományos gondolkodás fejlesztésére biológiaórán : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 3-13. (2020)

Bónus Lilla and Nagy Lászlóné: Kutatási készségek fejlesztése digitálisjáték-alapú tanulással tantárgyi tartalmon. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 82-96. (2020)

Bónus Lilla and Nagy Lászlóné: A játékokkal kapcsolatos fogalmak szakirodalmi áttekintése. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 3-15. (2020)

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda and Bredács Alice: Kreativitáskutatás a középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 81-101. (2020)

Cserjés Katalin: "Írd tovább!" : kommentárok egy félben maradt Hajnóczy-szöveghez : ötletek a továbbíráshoz 11–12-es diákok számára. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 117-124. (2020)

Csizér Kata and Albert Ágnes: Egyéni különbségek kvalitatív kutatása a nyelvpedagógiában : nemzetközi folyóiratok szisztematikus szakirodalmi áttekintése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 3. pp. 203-227. (2020)

Czini Zoltán: A kontextus folytonosságának jegyében : az újvidéki Tanulmányok 2020/1. számáról. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 113-115. (2020)

D. Nagy Krisztina: Az iskolai jóllét értelmezésének és modellezésének lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 123-148. (2020)

D. Nagy Krisztina: A pályadöntések mesterei. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 111-113. (2020)

Di Blasio Barbara and Antalné Farkas Ildikó: A gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás (ADHD) gyógyszeres kezelésének megítélése pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 89-115. (2020)

Donáth Péter: Imre Sándor a köztisztviselői munka párt- és felekezeti elfogultságtól való mentességének szükségességéről s az egyetemi autonómiáról 1924-ben. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 97-116. (2020)

Dringó-Horváth Ida and Dombi Judit: A digitális pedagógia tartalmi és módszertani megjelenése a pedagógus-továbbképzésben : egy széleskörű igényfelmérés eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 39-58. (2020)

Dudok Fanni and Dudok Réka: A matematikaoktatás környezete : a matematikát oktató pedagógusok vélekedése az oktatási rendszer jellemzőiről. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 14-28. (2020)

Engler Ágnes and Kozek Lilla and Németh Dóra Katalin: Családi életre nevelés Magyarországon. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 52-66. (2020)

Fehérvári Anikó: A pécsi szál, avagy Pécs nemcsak a magyar könnyűzene fellegvára. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 116-117. (2020)

Fehérvári Anikó and Magyar Éva and Széll Krisztián: A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata : elméleti és módszertani keretek. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 3-20. (2020)

Fekete Imre: A magyar közoktatásban tanító pedagógusok tapasztalatai a digitális munkarendű oktatásról IKT tudásszintjük tükrében: egy kevert módszertanú kutatás eredményei a Covid-19 idején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 4. pp. 299-325. (2020)

Fekete Mariann: Digitális átállás - az első hét tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 77-95. (2020)

Fekete Tamás and Porkoláb Ádám: Karanténpedagógia a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 96-112. (2020)

Fináncz Judit and Csima Melinda: Pedagógusok szakmai közérzetének konceptuális megközelítése és vizsgálata a koragyermekkori pedagógiai professzióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 3. pp. 247-268. (2020)

Fizel Natasa: Habent sua fata libelli : a könyveknek is megvan a maguk sorsa. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 109-110. (2020)

Fodor Szilvia and Molnár Adrienn: Karaktererősségek az iskolában : fogalmak, jellemzők és a fejlesztésre irányuló intervenciók. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 20-39. (2020)

Forray R. Katalin: Beck Zoltán a romológiáról. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 106-107. (2020)

Fülöp Márta and Gordon Győri János: Árnyékoktatás és verseny - magyar középiskolások és egyetemisták nézetei az ányékoktatás és a verseny kapcsolatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 93-121. (2020)

Gajdics Janka and Gubics Flórián and Horvát Barbara and Vatai Katalin and Szabó Éva and Jagodics Balázs: Középiskolás osztályközösségek normarendszerének longitudinális vizsgálata : az első két év eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 18-34. (2020)

Gerlang Vivien: Korlátok nélkül : a földrajztanulás terei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 91-107. (2020)

Gulya Nikoletta and Szivák Judit and Fehérvári Anikó: A reflektív naplók alkalmazásának lehetőségei a tanárképzésben. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 45-63. (2020)

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : 1. rész. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 83-96. (2020)

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : 2. rész. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 95-107. (2020)

Habók Anita and Magyar Andrea: Szövegértésre és szövegfeldolgozásra épülő képességfejlesztés megvalósítása online tanulási környezetben. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 40-48. (2020)

Hegyi Ágnes and Jagodics Balázs: Az okostelefon- és YouTube-használat, valamint a serdülők attitűd- és normarendszerének összefüggései az önértékeléssel és a diákok kiégésével : serdülők online normarendszere. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 59-80. (2020)

Hodossi Nóra and Sinka Cecília and Pigniczkiné Rigó Adrien: Probléma vagy ajándék? - Tanítók attitűdvizsgálata a menstruációra való felkészítéssel kapcsolatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 4. pp. 327-346. (2020)

Hornyák Andrea and Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk : avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 70-94. (2020)

Horváth Daniella Dominika and Csordás Tamás and Horváth Dóra and Cosovan Attila: Úgy, mint a nagyok! : kreatív workshop általános iskolásoknak. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 49-66. (2020)

Horváth Futó Hargita: Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 114-117. (2020)

Hrabéczy Anett and Pusztai Gabriella: Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi pályafutása a felsőoktatási adminisztratív adatok tükrében. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 3-23. (2020)

Huszka Noémi and Kinyó László: A Student-Teacher Relationship Scale mérőeszköz adaptációja és struktúrájának faktoranalitikus vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 67-81. (2020)

Hódi Ágnes and Tóth Edit and B. Németh Mária: Mese, plakát vagy táblázat? : 2-8. évfolyamos tanulók szövegértésének jellemzése szövegformák és olvasási műveletek mentén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 1. pp. 71-90. (2020)

Jagodics Balázs and Gajdics Janka and Gubics Flórián and Horvát Barbara and Vatai Katalin and Szabó Éva: Az Észlelt Tanári Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata középiskolás diákok körében. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 46-60. (2020)

Jagodics Balázs and Kóródi Kitti and Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : 2. rész - Az énhatékonyság kapcsolata egyéni jellemzőkkel, valamint a tanári munka egyes tényezőivel. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 24-43. (2020)

Jagodics Balázs and Varga Ramóna and Szénási Szilvia and Nagy Katalin and Szabó Éva: A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 35-49. (2020)

Jakab György: ISKOLA - járvány idején : 1. rész. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 64-76. (2020)

Jakab György: Iskola - járvány idején : második rész. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 53-64. (2020)

Janurik Márta and Szabó Norbert and Józsa Krisztián: A zenei énkép jellemzői és összefüggése a zenei képességekkel hetedik osztályosok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 171-200. (2020)

Jánk István: Új utak a magyar nyelvtan tanításában. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 105-108. (2020)

Józsa Gabriella and Józsa Krisztián: A gyermekkori (CHEXI) és a felnőttkori (ADEXI) végrehajtó funkció kérdőívek magyar nyelvre történő adaptációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 1. pp. 47-69. (2020)

Kiss Anna and Segesdi Gergő: A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 29-46. (2020)

Kovács Ivett Judit and Szivák Judit and Czachesz Erzsébet: A mesterpedagógus fokozat és a folyamatos szakmai fejlődés jellemzői óvodapedagógusok nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 3-25. (2020)

Kovács Krisztina: Adalékok a német népiskolai tanítóképzés intézményesülési folyamatainak történetéből és a néptanítói identitás elemei Lorenz Kellner Neveléstan könyvének tükrében (1868). In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 82-96. (2020)

Kozma Tamás: Amit a fair play-ről tudni illik - Hideg Gabriella: A fair play jelene, múltja, értéke. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 102-104. (2020)

Kóródi Kitti and Fürdök Fruzsina and Szabó Éva: Iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 50-61. (2020)

Kóródi Kitti and Jagodics Balázs and Szabó Éva: Az észlelt tanári hatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában (1. rész) : a Tanári Énhatékonyság Kérdőív és a Relatív Énhatékonyság Kérdőív pszichometriai vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 38-52. (2020)

Kósa Maja: Egy történelemről alkotott episztemológiai nézeteket vizsgáló kérdőív magyarországi adaptálása. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 97-109. (2020)

Langerné Buchwald Judit: Az alternatív iskolák helyzetének változása a rendszerváltástól napjainkig. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 70-88. (2020)

Lehotka Ildikó: Zenehallgatási anyag és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontok az alsó tagozat általános tantervű osztályainak ének-zene tankönyvei alapján. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 96-112. (2020)

Lengyel Emese: A kodályi zenepedagógia dimenziói. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 108-110. (2020)

Lengyel Zsanett: Terápiás stratégiák a művészeti oktatásban - Lisa Kay: Therapeutic approaches in art education. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 108-109. (2020)

Lipták Mónika Zoé and Tarkó Klára: Hétköznapi egészségfogalom - tévképzetek, naiv elméletek, mítoszok vagy laikus értelmezések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 1. pp. 33-46. (2020)

Margitics Ferenc and Figula Erika and Pauwlik Zsuzsa: Az iskolai erőszak tradicionális szerepmintáinak összefüggése a cyberbullying különböző formáival általános és középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 4. pp. 347-371. (2020)

Mayer József: Két magániskola a Horthy-korszakban : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 67-83. (2020)

Mezei Tímea and Fejes József Balázs: Tanári nézetek feltárása a célelmélet TARGETS-dimenziói kapcsán : egy interjúkutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 26-45. (2020)

Mészáros Ádám: Feminizáció : ok vagy következmény? - Nóbik Attila: A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 110-112. (2020)

Novák Ildikó and Fónai Mihály: Gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók idegennyelv-tanulási eredményessége. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 16-35. (2020)

Paksi Borbála and Széll Krisztián and Magyar Éva and Fehérvári Anikó: A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 62-81. (2020)

Pintér Tünde Kornélia and Csíkos Csaba: Tanulók, szülők és tanárok perspektívái az iskolai zenei nevelés céljáról és feladatáról. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 3-25. (2020)

Pléh Csaba: A pszichológia egysége vagy sokszínűsége a mai világban. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 3-24. (2020)

Polónyi István: Harmadik csapás : a felsőoktatási felvételi ingadozásai - avagy az oktatáspolitika társadalomismeretének hiánya. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 25-37. (2020)

Polónyi István: Lefelé az alagsorba. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 3-19. (2020)

Pálvölgyi Lajos: Összetett képességek mérése : dilemmák és megközelítések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 149-170. (2020)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: A csoportmunkához szükséges képességek vizsgálata : a kollaboratív képességek kérdőív validálása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 3. pp. 269-296. (2020)

Roginer Oszkár: Az Újvidéki Tanulmányok 2019/2. számáról. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 110-112. (2020)

Sebestyén Edmond: Pedagógusok támogatása feladatok és kérdőívek kidolgozásában - Hódi Ágnes és Tóth Edit: Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 107-108. (2020)

Sebestyén Edmond: A tanítás-tanulás megváltoztatása az adatokon alapuló döntéshozatalon keresztül. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 125-127. (2020)

Siegler Anna: Iskolai bántalmazás a diákok perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 61-75. (2020)

Simon Tünde and Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikációs képesség online diagnosztikus mérése 4-6. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 1. pp. 3-31. (2020)

Somogyvári Lajos: Utazások és találkozások az irodalomtudományban. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 113-115. (2020)

Szabadi Magdolna: A zeneterápia története és pedagógiai vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 85-95. (2020)

Szabó Renáta Krisztina and Fodor Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 65-82. (2020)

Szabó Éva and Bátor Bettina and Bobor Péter and Korláth Petra and Szappanos Csilla and Jagodics Balázs: Mi van a kiégés-fogékonyság mögött? : pedagógusok munkahelyi nehézségeinek feltárása kvalitatív és kvantitatív eljárással. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 3-17. (2020)

Szitás Teodóra and Kasik László: Óvodások szociálisprobléma-megoldásának hazai és nemzetközi vizsgálatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 4. pp. 373-389. (2020)

Szivák Judit and Kálmán Orsolya and Pesti Csilla and Rapos Nóra and Vámos Ágnes: A pedagógus professzió hazai megújításának esélyei a mesterpedagógus programok tükrében. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 3-24. (2020)

Széll Krisztián and Szabó Lilla and Fehérvári Anikó: Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 21-40. (2020)

Szűts Zoltán: Digitális pedagógia módszertanok a VUCA (gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, ellentmondásos) világában. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 76-90. (2020)

Sántha Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés és a strukturálatlan reflektív napló a tanárok reflektív gondolkodásának feltárásában. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 25-38. (2020)

Sárospataki Barnabás: A pedagógiai helyzetekben rejlő szexualitás : ...egy mellőzött és tabusított téma értelmezési lehetőségei egy empirikus kutatás fényében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 47-69. (2020)

Thékes István: Egy nyelvtanulást segítő online alkalmazás, a Xeropan hatása az idegennyelv-tanulás folyamataira. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 36-51. (2020)

Turós Mátyás and Dorner László: Pedagógusok egy fejlesztési program fókuszában. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 44-69. (2020)

Tókos Katalin and Rapos Nóra and Szivák Judit and Lénárd Sándor and T. Kárász Judit: Osztálytermi tanulási környezet vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 41-61. (2020)

Vadász Viola: Hétvégi magyar iskolák és óvodák közelebbről : a Tel-Avivi Magyar Iskola és Óvoda. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 84-104. (2020)

Vincze Györgyi: DBT skills in schools : érzelemszabályozás, feszültségtűrés és interperszonális hatékonysági készségek fejlesztése az iskolában. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 113-116. (2020)

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: A matematikai gondolkodás fejlettségi szintje beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő 5-8. évfolyamos diákok körében : szakértői vélemények kvalitatív elemzése. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 26-44. (2020)

Book

Vadbiológia 2020.

Kenesei István: Hungary turns its back on Europe : dismantling culture, education, science and the media in Hungary : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Kenesei István: Háttal Európának : a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Journal

Iskolakultúra : 30. évf. (2020) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 10. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 11. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 12. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 3. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 4-5. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 6. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 7. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 8. sz.

Iskolakultúra. - 30. évf. (2020) 9. sz.

Kreatív. - XXIX. évfolyam 4. szám.

Kreatív. - XXIX. évfolyam 5-6. szám.

Kreatív. - XXIX. évfolyam 7. szám.

Magyar Pedagógia : 120. évf. (2020) 1. sz.

Magyar Pedagógia : 120. évf. (2020) 2. sz.

Magyar Pedagógia : 120. évf. (2020) 3. sz.

Magyar Pedagógia : 120. évf. (2020) 4. sz.

Offprint

Képzelt riport Szent-Györgyi Alberttel, a C-vitamin felfedezőjével [Ralph W. Moss Szent-Györgyi Albert c. könyve alapján]. In: Goodwill Egészség-Magazin. pp. 12-13. (2020)

A szakma megbecsülése fontos mindannyiunknak-bővül a Szent-Györgyi Albert Orvosi-díj. In: Goodwill Egészségmagazin 2019-20. (2020)

This list was generated on 2024. július 16. 22:39:51 CEST.