Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk : avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata

Hornyák Andrea and Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk : avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 70-94. (2020)

[thumbnail of iskolakultura_2020_011_070-094.pdf]
Preview
Cikk, tanulmány, mű
iskolakultura_2020_011_070-094.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Mind a pozitív pszichológiában, mind a közgazdaságtanban központi helyet foglal el a pszichológiai tőke fogalma, Nagy (2017) meghatározása szerint „egy egyén pozitív pszichológiai fejlettségi állapota, amely a következő elemekből építkezik: önhatékonyság, optimizmus, remény, reziliencia”. A humán tőkéhez kapcsolható fogalom a vállalkozói kompetencia is, amely az Európai Unió által megfogalmazott, egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyike. Mindkét tényező szerepet játszik az egyén iskolai és munkahelyi teljesítményében, elégedettségében, valamint a boldogabb élet elérésében. Kutatásunk célja, hogy bemutassuk a pszichológiai tőkének és a vállalkozói kompetenciának a munkaerőpiacon és az oktatásban betöltött szerepét, valamint a pszichológiai tőke, a vállalkozói kompetencia és a teljesítmény közti kapcsolatot. Az adatfelvételt 342 gimnazista, gazdasági középiskolás és egyéb középiskolába járó diák körében végeztük. A lekérdezés módszere kérdőíves felmérés volt, amely több részből épült fel: teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, Általános Énhatékonysági Skála, Életszemlélet Teszt, Remény Skála, Rövid Reziliencia Skála, Vállalkozói kompetencia teszt, Pénzügyi ismeret teszt. Kutatásunk eredményeként pozitív szignifikáns kapcsolatot mutattunk ki a pszichológiai tőke, a vállalkozói kompetencia és az iskolai teljesítmény között. Klaszterelemzéssel sikerült beazonosítanunk 3 különböző csoportot, amelyek a pszichológiai tőke minden elemében különböztek egymástól. A SEM modell alapján meghatároztuk, hogy a vállalkozói kompetencia közvetlenül az énhatékonyságból, a rugalmasságból és a remény-hajtóerő kettőséből táplálkozik. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a pszichológiai tőke magasabb szintjével rendelkező egyének magasabb vállalkozói kompetenciával rendelkeznek és jobb teljesítmény nyújtására képesek. A közoktatás egyik fontos feladatának tartjuk, hogy a pozitív pszichológiai személetmód oktatásba történő beépítésével megtanítsuk a diákokat személyes kompetenciáik felismerésére, gyarapítására, melyen keresztül a teljesítményük és a jóllétük is növekedhet. The concept of psychological capital has a central role in both positive psychology and economics, and can be defined as follows: “the state of positive psychological development of an individual, which builds on the following elements: self-efficacy, optimism, hope and resilience” (Nagy, 2017). Similarly, entrepreneurial competence is also associated with human capital, and is one of the eight key competences required for lifelong learning as defined by the European Union. Both factors are at play in the individual’s performance at school and work, satisfaction and in the pursuit of a happier life. Our research aims to present the role of psychological capital and entrepreneurial competence in the labour market and education, as well as the relationship between psychological capital, entrepreneurial competence and school performance. The survey was conducted with the participation of 342 students from grammar school, economic high school or other high schools. A questionnaire was used in the survey, including multiple subparts: questions on performance, General Self-efficacy Scale, Life Orientation Test, Hope Scale, Brief Resilience Scale, Entrepreneurial competence questionnaire and test on financial knowledge. Our research found a significant positive correlation between psychological capital, entrepreneurial competence and school performance. Our cluster analysis revealed 3 separate groups with completely different psychological capital profiles. By using the SEM model, we managed to identify self-efficacy, flexibility and the combination of hope and motivation as the direct sources of entrepreneurial competence. It can be concluded that individuals possessing a higher level of psychological capital have higher entrepreneurial competence and better school achievement. In our view, public education should – by embracing the approach of positive psychology – take a prominent role in teaching students how to recognise and enrich their personal competences, whereby their performance and well-being can also be improved.

Other title: We do not learn for school but for life - or the relationship between psychological capital and entrepreneurial competence
Item Type: Article
Journal or Publication Title: Iskolakultúra
Volume: 30
Number: 11
ISSN: 1215-5233
Language: magyar
Publisher: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Place of Publication: Szeged
Date: 2020
Page Range: pp. 70-94
Additional Information: Bibliogr.: p. 91-93. ; összefoglalás magyar és angol nyelven
Uncontrolled Keywords: Pszichológiai tőke, Vállalkozói kompetencia, Teljesítmény
Related URLs: http://misc.bibl.u-szeged.hu/57406/
Date Deposited: 2021. Jan. 25. 13:17
Last Modified: 2021. Jan. 25. 13:55
URI: http://misc.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57412

Actions (login required)

View Item View Item