Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 43.

A

A. Gergely, András: Nők, mozgalmak, szociabilitások. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 108-120. (2020)

B

Bredács, Alice and Takács, Kíra: A stresszel való megküzdőképesség fejlesztése az iskolában a reziliencia és a pszichológiai immunitás eszközeivel. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 62-84. (2020)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: Didaktikus játékok használata a természettudományos gondolkodás fejlesztésére biológiaórán : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 3-13. (2020)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: A játékokkal kapcsolatos fogalmak szakirodalmi áttekintése. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 3-15. (2020)

D

D. Nagy, Krisztina: A pályadöntések mesterei. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 111-113. (2020)

Di Blasio, Barbara and Antalné Farkas, Ildikó: A gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás (ADHD) gyógyszeres kezelésének megítélése pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 89-115. (2020)

Dudok, Fanni and Dudok, Réka: A matematikaoktatás környezete : a matematikát oktató pedagógusok vélekedése az oktatási rendszer jellemzőiről. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 14-28. (2020)

E

Engler, Ágnes and Kozek, Lilla and Németh, Dóra Katalin: Családi életre nevelés Magyarországon. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 52-66. (2020)

F

Fehérvári, Anikó: A pécsi szál, avagy Pécs nemcsak a magyar könnyűzene fellegvára. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 116-117. (2020)

Fizel, Natasa: Habent sua fata libelli : a könyveknek is megvan a maguk sorsa. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 109-110. (2020)

Fodor, Szilvia and Molnár, Adrienn: Karaktererősségek az iskolában : fogalmak, jellemzők és a fejlesztésre irányuló intervenciók. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 20-39. (2020)

G

Gajdics, Janka and Gubics, Flórián and Horvát, Barbara and Vatai, Katalin and Szabó, Éva and Jagodics, Balázs: Középiskolás osztályközösségek normarendszerének longitudinális vizsgálata : az első két év eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 18-34. (2020)

Gerlang, Vivien: Korlátok nélkül : a földrajztanulás terei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 91-107. (2020)

H

Habók, Anita and Magyar, Andrea: Szövegértésre és szövegfeldolgozásra épülő képességfejlesztés megvalósítása online tanulási környezetben. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 40-48. (2020)

Horváth, Daniella Dominika and Csordás, Tamás and Horváth, Dóra and Cosovan, Attila: Úgy, mint a nagyok! : kreatív workshop általános iskolásoknak. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 49-66. (2020)

Horváth Futó, Hargita: Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 114-117. (2020)

Huszka, Noémi and Kinyó, László: A Student-Teacher Relationship Scale mérőeszköz adaptációja és struktúrájának faktoranalitikus vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 67-81. (2020)

J

Jagodics, Balázs and Gajdics, Janka and Gubics, Flórián and Horvát, Barbara and Vatai, Katalin and Szabó, Éva: Az Észlelt Tanári Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata középiskolás diákok körében. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 46-60. (2020)

Jagodics, Balázs and Varga, Ramóna and Szénási, Szilvia and Nagy, Katalin and Szabó, Éva: A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 35-49. (2020)

Jánk, István: Új utak a magyar nyelvtan tanításában. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 105-108. (2020)

K

Kenesei, István: Hungary turns its back on Europe : dismantling culture, education, science and the media in Hungary : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Kenesei, István: Háttal Európának : a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Kiss, Anna and Segesdi, Gergő: A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 29-46. (2020)

Kovács, Krisztina: Adalékok a német népiskolai tanítóképzés intézményesülési folyamatainak történetéből és a néptanítói identitás elemei Lorenz Kellner Neveléstan könyvének tükrében (1868). In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 82-96. (2020)

Kóródi, Kitti and Fürdök, Fruzsina and Szabó, Éva: Iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 50-61. (2020)

Kósa, Maja: Egy történelemről alkotott episztemológiai nézeteket vizsgáló kérdőív magyarországi adaptálása. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 97-109. (2020)

L

Langerné Buchwald, Judit: Az alternatív iskolák helyzetének változása a rendszerváltástól napjainkig. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 70-88. (2020)

Lehotka, Ildikó: Zenehallgatási anyag és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontok az alsó tagozat általános tantervű osztályainak ének-zene tankönyvei alapján. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 96-112. (2020)

M

Mayer, József: Két magániskola a Horthy-korszakban : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 67-83. (2020)

Mezei, Tímea and Fejes, József Balázs: Tanári nézetek feltárása a célelmélet TARGETS-dimenziói kapcsán : egy interjúkutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 26-45. (2020)

N

Novák, Ildikó and Fónai, Mihály: Gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók idegennyelv-tanulási eredményessége. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 16-35. (2020)

P

Pintér, Tünde Kornélia and Csíkos, Csaba: Tanulók, szülők és tanárok perspektívái az iskolai zenei nevelés céljáról és feladatáról. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 3-25. (2020)

Polónyi, István: Lefelé az alagsorba. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 3-19. (2020)

R

Roginer, Oszkár: Az Újvidéki Tanulmányok 2019/2. számáról. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 110-112. (2020)

S

Siegler, Anna: Iskolai bántalmazás a diákok perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 61-75. (2020)

Somogyvári, Lajos: Utazások és találkozások az irodalomtudományban. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 113-115. (2020)

Szabadi, Magdolna: A zeneterápia története és pedagógiai vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 85-95. (2020)

Szabó, Éva and Bátor, Bettina and Bobor, Péter and Korláth, Petra and Szappanos, Csilla and Jagodics, Balázs: Mi van a kiégés-fogékonyság mögött? : pedagógusok munkahelyi nehézségeinek feltárása kvalitatív és kvantitatív eljárással. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 3-17. (2020)

Szűts, Zoltán: Digitális pedagógia módszertanok a VUCA (gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, ellentmondásos) világában. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 76-90. (2020)

Sárospataki, Barnabás: A pedagógiai helyzetekben rejlő szexualitás : ...egy mellőzött és tabusított téma értelmezési lehetőségei egy empirikus kutatás fényében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 47-69. (2020)

T

Thékes, István: Egy nyelvtanulást segítő online alkalmazás, a Xeropan hatása az idegennyelv-tanulás folyamataira. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 36-51. (2020)

V

Vadász, Viola: Hétvégi magyar iskolák és óvodák közelebbről : a Tel-Avivi Magyar Iskola és Óvoda. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 84-104. (2020)

Vincze, Györgyi: DBT skills in schools : érzelemszabályozás, feszültségtűrés és interperszonális hatékonysági készségek fejlesztése az iskolában. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 113-116. (2020)

This list was generated on 2020. September 28. 23:55:01 CEST.