Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 86.

A

A. Gergely, András: Iskolai tudás, avagy a feltételek függő állapotai. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 97-105. (2020)

A. Gergely, András: Nők, mozgalmak, szociabilitások. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 108-120. (2020)

B

Bene, Adrián: Populáris kultúra és tudomány-népszerűsítés - H. Nagy Péter: A képzelet tudománya : praxeológiai bevezetés. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 105-106. (2020)

Bredács, Alice and Takács, Kíra: A stresszel való megküzdőképesség fejlesztése az iskolában a reziliencia és a pszichológiai immunitás eszközeivel. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 62-84. (2020)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: Didaktikus játékok használata a természettudományos gondolkodás fejlesztésére biológiaórán : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 3-13. (2020)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: Kutatási készségek fejlesztése digitálisjáték-alapú tanulással tantárgyi tartalmon. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 82-96. (2020)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: A játékokkal kapcsolatos fogalmak szakirodalmi áttekintése. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 3-15. (2020)

C

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh, Melinda and Bredács, Alice: Kreativitáskutatás a középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 81-101. (2020)

Cserjés, Katalin: "Írd tovább!" : kommentárok egy félben maradt Hajnóczy-szöveghez : ötletek a továbbíráshoz 11–12-es diákok számára. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 117-124. (2020)

Czini, Zoltán: A kontextus folytonosságának jegyében : az újvidéki Tanulmányok 2020/1. számáról. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 113-115. (2020)

D

D. Nagy, Krisztina: Az iskolai jóllét értelmezésének és modellezésének lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 123-148. (2020)

D. Nagy, Krisztina: A pályadöntések mesterei. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 111-113. (2020)

Di Blasio, Barbara and Antalné Farkas, Ildikó: A gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás (ADHD) gyógyszeres kezelésének megítélése pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 89-115. (2020)

Donáth, Péter: Imre Sándor a köztisztviselői munka párt- és felekezeti elfogultságtól való mentességének szükségességéről s az egyetemi autonómiáról 1924-ben. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 97-116. (2020)

Dringó-Horváth, Ida and Dombi, Judit: A digitális pedagógia tartalmi és módszertani megjelenése a pedagógus-továbbképzésben : egy széleskörű igényfelmérés eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 39-58. (2020)

Dudok, Fanni and Dudok, Réka: A matematikaoktatás környezete : a matematikát oktató pedagógusok vélekedése az oktatási rendszer jellemzőiről. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 14-28. (2020)

E

Engler, Ágnes and Kozek, Lilla and Németh, Dóra Katalin: Családi életre nevelés Magyarországon. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 52-66. (2020)

F

Fehérvári, Anikó: A pécsi szál, avagy Pécs nemcsak a magyar könnyűzene fellegvára. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 116-117. (2020)

Fehérvári, Anikó and Magyar, Éva and Széll, Krisztián: A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata : elméleti és módszertani keretek. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 3-20. (2020)

Fekete, Mariann: Digitális átállás - az első hét tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 77-95. (2020)

Fekete, Tamás and Porkoláb, Ádám: Karanténpedagógia a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 96-112. (2020)

Fizel, Natasa: Habent sua fata libelli : a könyveknek is megvan a maguk sorsa. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 109-110. (2020)

Fodor, Szilvia and Molnár, Adrienn: Karaktererősségek az iskolában : fogalmak, jellemzők és a fejlesztésre irányuló intervenciók. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 20-39. (2020)

Forray R., Katalin: Beck Zoltán a romológiáról. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 106-107. (2020)

Fülöp, Márta and Gordon Győri, János: Árnyékoktatás és verseny - magyar középiskolások és egyetemisták nézetei az ányékoktatás és a verseny kapcsolatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 93-121. (2020)

G

Gajdics, Janka and Gubics, Flórián and Horvát, Barbara and Vatai, Katalin and Szabó, Éva and Jagodics, Balázs: Középiskolás osztályközösségek normarendszerének longitudinális vizsgálata : az első két év eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 18-34. (2020)

Gerlang, Vivien: Korlátok nélkül : a földrajztanulás terei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 91-107. (2020)

Gulya, Nikoletta and Szivák, Judit and Fehérvári, Anikó: A reflektív naplók alkalmazásának lehetőségei a tanárképzésben. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 45-63. (2020)

Györkő, Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : 1. rész. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 83-96. (2020)

Györkő, Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : 2. rész. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 95-107. (2020)

H

Habók, Anita and Magyar, Andrea: Szövegértésre és szövegfeldolgozásra épülő képességfejlesztés megvalósítása online tanulási környezetben. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 40-48. (2020)

Hegyi, Ágnes and Jagodics, Balázs: Az okostelefon- és YouTube-használat, valamint a serdülők attitűd- és normarendszerének összefüggései az önértékeléssel és a diákok kiégésével : serdülők online normarendszere. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 59-80. (2020)

Hornyák, Andrea and Fodor, Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk : avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 70-94. (2020)

Horváth, Daniella Dominika and Csordás, Tamás and Horváth, Dóra and Cosovan, Attila: Úgy, mint a nagyok! : kreatív workshop általános iskolásoknak. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 49-66. (2020)

Horváth Futó, Hargita: Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 114-117. (2020)

Hrabéczy, Anett and Pusztai, Gabriella: Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi pályafutása a felsőoktatási adminisztratív adatok tükrében. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 3-23. (2020)

Huszka, Noémi and Kinyó, László: A Student-Teacher Relationship Scale mérőeszköz adaptációja és struktúrájának faktoranalitikus vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 67-81. (2020)

J

Jagodics, Balázs and Gajdics, Janka and Gubics, Flórián and Horvát, Barbara and Vatai, Katalin and Szabó, Éva: Az Észlelt Tanári Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata középiskolás diákok körében. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 46-60. (2020)

Jagodics, Balázs and Kóródi, Kitti and Szabó, Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : 2. rész - Az énhatékonyság kapcsolata egyéni jellemzőkkel, valamint a tanári munka egyes tényezőivel. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 24-43. (2020)

Jagodics, Balázs and Varga, Ramóna and Szénási, Szilvia and Nagy, Katalin and Szabó, Éva: A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 35-49. (2020)

Jakab, György: ISKOLA - járvány idején : 1. rész. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 64-76. (2020)

Jakab, György: Iskola - járvány idején : második rész. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 53-64. (2020)

Janurik, Márta and Szabó, Norbert and Józsa, Krisztián: A zenei énkép jellemzői és összefüggése a zenei képességekkel hetedik osztályosok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 171-200. (2020)

Jánk, István: Új utak a magyar nyelvtan tanításában. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 105-108. (2020)

K

Kenesei, István: Hungary turns its back on Europe : dismantling culture, education, science and the media in Hungary : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Kenesei, István: Háttal Európának : a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon : 2010-2019. ISBN 978‐615‐00‐7371‐2

Kiss, Anna and Segesdi, Gergő: A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 29-46. (2020)

Kovács, Ivett Judit and Szivák, Judit and Czachesz, Erzsébet: A mesterpedagógus fokozat és a folyamatos szakmai fejlődés jellemzői óvodapedagógusok nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 3-25. (2020)

Kovács, Krisztina: Adalékok a német népiskolai tanítóképzés intézményesülési folyamatainak történetéből és a néptanítói identitás elemei Lorenz Kellner Neveléstan könyvének tükrében (1868). In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 82-96. (2020)

Kozma, Tamás: Amit a fair play-ről tudni illik - Hideg Gabriella: A fair play jelene, múltja, értéke. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 102-104. (2020)

Kóródi, Kitti and Fürdök, Fruzsina and Szabó, Éva: Iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 50-61. (2020)

Kóródi, Kitti and Jagodics, Balázs and Szabó, Éva: Az észlelt tanári hatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában (1. rész) : a Tanári Énhatékonyság Kérdőív és a Relatív Énhatékonyság Kérdőív pszichometriai vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 38-52. (2020)

Kósa, Maja: Egy történelemről alkotott episztemológiai nézeteket vizsgáló kérdőív magyarországi adaptálása. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 97-109. (2020)

L

Langerné Buchwald, Judit: Az alternatív iskolák helyzetének változása a rendszerváltástól napjainkig. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 70-88. (2020)

Lehotka, Ildikó: Zenehallgatási anyag és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontok az alsó tagozat általános tantervű osztályainak ének-zene tankönyvei alapján. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 96-112. (2020)

Lengyel, Emese: A kodályi zenepedagógia dimenziói. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 108-110. (2020)

Lengyel, Zsanett: Terápiás stratégiák a művészeti oktatásban - Lisa Kay: Therapeutic approaches in art education. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 108-109. (2020)

M

Mayer, József: Két magániskola a Horthy-korszakban : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 67-83. (2020)

Mezei, Tímea and Fejes, József Balázs: Tanári nézetek feltárása a célelmélet TARGETS-dimenziói kapcsán : egy interjúkutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 26-45. (2020)

Mészáros, Ádám: Feminizáció : ok vagy következmény? - Nóbik Attila: A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 110-112. (2020)

N

Novák, Ildikó and Fónai, Mihály: Gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók idegennyelv-tanulási eredményessége. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 16-35. (2020)

P

Paksi, Borbála and Széll, Krisztián and Magyar, Éva and Fehérvári, Anikó: A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 62-81. (2020)

Pintér, Tünde Kornélia and Csíkos, Csaba: Tanulók, szülők és tanárok perspektívái az iskolai zenei nevelés céljáról és feladatáról. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 3-25. (2020)

Pléh, Csaba: A pszichológia egysége vagy sokszínűsége a mai világban. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 3-24. (2020)

Polónyi, István: Harmadik csapás : a felsőoktatási felvételi ingadozásai - avagy az oktatáspolitika társadalomismeretének hiánya. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 25-37. (2020)

Polónyi, István: Lefelé az alagsorba. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 3-19. (2020)

Pálvölgyi, Lajos: Összetett képességek mérése : dilemmák és megközelítések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 2. pp. 149-170. (2020)

R

Roginer, Oszkár: Az Újvidéki Tanulmányok 2019/2. számáról. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 110-112. (2020)

S

Sebestyén, Edmond: Pedagógusok támogatása feladatok és kérdőívek kidolgozásában - Hódi Ágnes és Tóth Edit: Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 107-108. (2020)

Sebestyén, Edmond: A tanítás-tanulás megváltoztatása az adatokon alapuló döntéshozatalon keresztül. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 125-127. (2020)

Siegler, Anna: Iskolai bántalmazás a diákok perspektívájából. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 61-75. (2020)

Somogyvári, Lajos: Utazások és találkozások az irodalomtudományban. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 113-115. (2020)

Szabadi, Magdolna: A zeneterápia története és pedagógiai vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 85-95. (2020)

Szabó, Renáta Krisztina and Fodor, Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 65-82. (2020)

Szabó, Éva and Bátor, Bettina and Bobor, Péter and Korláth, Petra and Szappanos, Csilla and Jagodics, Balázs: Mi van a kiégés-fogékonyság mögött? : pedagógusok munkahelyi nehézségeinek feltárása kvalitatív és kvantitatív eljárással. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 3-17. (2020)

Szivák, Judit and Kálmán, Orsolya and Pesti, Csilla and Rapos, Nóra and Vámos, Ágnes: A pedagógus professzió hazai megújításának esélyei a mesterpedagógus programok tükrében. In: Iskolakultúra, (30) 10. pp. 3-24. (2020)

Széll, Krisztián and Szabó, Lilla and Fehérvári, Anikó: Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 21-40. (2020)

Szűts, Zoltán: Digitális pedagógia módszertanok a VUCA (gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, ellentmondásos) világában. In: Iskolakultúra, (30) 7. pp. 76-90. (2020)

Sántha, Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés és a strukturálatlan reflektív napló a tanárok reflektív gondolkodásának feltárásában. In: Iskolakultúra, (30) 12. pp. 25-38. (2020)

Sárospataki, Barnabás: A pedagógiai helyzetekben rejlő szexualitás : ...egy mellőzött és tabusított téma értelmezési lehetőségei egy empirikus kutatás fényében. In: Iskolakultúra, (30) 1-2. pp. 47-69. (2020)

T

Thékes, István: Egy nyelvtanulást segítő online alkalmazás, a Xeropan hatása az idegennyelv-tanulás folyamataira. In: Iskolakultúra, (30) 6. pp. 36-51. (2020)

Turós, Mátyás and Dorner, László: Pedagógusok egy fejlesztési program fókuszában. In: Iskolakultúra, (30) 11. pp. 44-69. (2020)

Tókos, Katalin and Rapos, Nóra and Szivák, Judit and Lénárd, Sándor and T. Kárász, Judit: Osztálytermi tanulási környezet vizsgálata. In: Iskolakultúra, (30) 8. pp. 41-61. (2020)

V

Vadász, Viola: Hétvégi magyar iskolák és óvodák közelebbről : a Tel-Avivi Magyar Iskola és Óvoda. In: Iskolakultúra, (30) 4-5. pp. 84-104. (2020)

Vincze, Györgyi: DBT skills in schools : érzelemszabályozás, feszültségtűrés és interperszonális hatékonysági készségek fejlesztése az iskolában. In: Iskolakultúra, (30) 3. pp. 113-116. (2020)

Ö

Ökördi, Réka and Molnár, Gyöngyvér: A matematikai gondolkodás fejlettségi szintje beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő 5-8. évfolyamos diákok körében : szakértői vélemények kvalitatív elemzése. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 26-44. (2020)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 00:46:24 CEST.