Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal
Number of items: 148.

Article

Ambrus, Gabriella: Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 78-92. (2008)

Andrews, Paul and Diego-Mantecon, Jose and Vankuš, Peter and Op ‘t Eynde, Peter and Conway, Paul: A tanulók matematikai meggyőződéseinek értékelése : egy három országot érintő összahasonlító vizsgálat. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 141-159. (2008)

Arató, Ferenc: Egy konferencia margójára – avagy létezik-e romológia? In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 124-133. (2008)

B. Németh, Mária: Irányzatok a természettudományos nevelésben. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 17-30. (2008)

B. Németh, Mária: A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 3-19. (2008)

Bacsa, Éva: A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 33-49. (2008)

Bacskai, Katinka: Református iskolák tanárai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 359-378. (2008)

Bankó, Marietta: A szakmai életút alakulásának vizsgálata – pályakövetés angoltanárként végzettek körében. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 129-140. (2008)

Bence, Erika: Műfajváltozatok és -diskurzusok: a 19. századi magyar történelmi regény. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 50-61. (2008)

Bocsi, Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 118-128. (2008)

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes: Értékrendi különbségek és kultúraközi interakciók az oktatási órákon. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 69-78. (2008)

Bornemisza, Imre: A térinformatikus teknőc : a térinformatika alapjainak oktatása Logo programnyelv segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 110-118. (2008)

Boros, János: Filozófia! 1. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 81-102. (2008)

Boros, János: Filozófia! 2. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 23-39. (2008)

Bárd, Edit: Felnőttoktatás a múzeumban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 141-142. (2008)

Condie, Rae and Munro, Bob and Seagraves, Liz and Kenesson, Summer: Az angliai kutatások eredményei az IKT iskolai használatáról. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 103-107. (2008)

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér and R. Tóth, Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 3-16. (2008)

Csizér, Kata and Kontráné Hegybíró, Edit and Sáfár, Anna: Siketek és nagyothalló felnőttek idegennyelv-tanulási motivációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 341-357. (2008)

Csíkos, Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudinális felmérés eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 97-134. (2008)

Czédliné Bárkányi, Éva and Szalay, István and Vármonostory, Endre and Bagota, Mónika: Útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében Szegeden. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 39-46. (2008)

Dancsó, Tünde: Az Educational Testing Service (ETS) informatikamérésének tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 40-55. (2008)

Dorner, Helga and Kárpáti, Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 225-246. (2008)

Dorner, Helga and Major, Éva: A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú tanárképzési kurzus keretében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-22. (2008)

Erdős, Zoltán: Antropológia és etika Köleséri Sámuel műveiben. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 67-91. (2008)

Erdős, Zoltán: Translatio Librorum. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 167-169. (2008)

Fekete, Szabolcs: Antropológia és neveléstörténet. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 137-139. (2008)

Frank D., Dániel: Humánerőforrás és kiadványszerkesztés a 16-17. századi kelet-európai héber nyomdászattörténetben. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 134-137. (2008)

Gaul, Emil: Ismerjük még diákjainkat? : a középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése és értékei egy országos ifjúságkutatás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 89-101. (2008)

Géczi, János: Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 108-119. (2008)

Géczi, János: Iskolakultúra. Repertórium XVII. évfolyam, 2007. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 1-7. (2008)

Géczi, János: The Roman rose : an anthropological approach. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 1-66. (2008)

Halmai, Tamás: Sokközpontú kör. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 151-152. (2008)

Hamar, Pál and Karsai, István: Az iskolai testnevelés affektív jellemzői 11-18 éves fiúk és lányok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 135-147. (2008)

Hamvai, Csaba and Pikó, Bettina: Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 71-92. (2008)

Havasi, Tamás: Írásbeliség-képiség az internet korában. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 14-26. (2008)

Hercz, Mária: Professzionális tanárképzés az Európai Unióban 1. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 96-123. (2008)

Hercz, Mária: Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 50-65. (2008)

Herzog, Csilla: "Testnevelés, mint a vidámság órája!" : beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 147-151. (2008)

Hoffmann, Zsuzsanna: Görög nevelés és műveltség a hellenizmus korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 271-282. (2008)

Hollósi, Hajnalka: Gyermekkép, gyermekvilág, gyermekfelfogás változásai pedagógiai megközelítésben. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 92-103. (2008)

Homor, Tivadar: Az embertan- és etikatanítás helyzete a tantervi szabályozás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 137-147. (2008)

Honti, György: A Beavató Színházról. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 131-136. (2008)

Huszár, Zsuzsanna: Az idő mint fogalmazási tartalom : az iskolai élet és a felnőttség ritmikai szerkezete tanulói fogalmazások tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 88-95. (2008)

Háhn, Judit: Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 119-128. (2008)

Hárs, György Péter: Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis? In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 58-65. (2008)

Ilyés, Katalin: A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülő, hiperaktivitás jelét mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 11-22. (2008)

Imre, Anna: A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 20-32. (2008)

Inántsy-Pap, Judit: Iskolakezdés és a társas motívumok. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 128-134. (2008)

Jakab, György: A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 3-28. (2008)

Jancsó, Daniella: Wittgenstein és Shakespeare. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 95-103. (2008)

Janurik, Márta: Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 107-117. (2008)

Janurik, Márta: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 289-317. (2008)

Julesz, Máté: Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek védelme. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 122-129. (2008)

Julesz, Máté: Környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 101-110. (2008)

Kamarás, István: Kezelhető-e a konfliktus utakkal és módokkal? : Szekszárdi Júlia új könyvéről. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 142-144. (2008)

Karikó, Sándor: A közösség és a közösségiség újragondolásához : akarunk-e és tudunk-e még közösséget alkotni? In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 123-131. (2008)

Kasik, László: 4-17 évesek szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése a pedagógusok értékelése alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 247-269. (2008)

Kasik, László: A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4,8,11 és 17 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 149-193. (2008)

Kelemen, Elemér: A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 50-57. (2008)

Kelemen, Rita: Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 176-187. (2008)

Kinyó, László and Kelemen, Rita: Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris előadásai. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 151-159. (2008)

Kis Jenőné Kenesi, Éva: A zene szerepe végzős tanító szakos hallgatók szabadidős tevékenységében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 319-339. (2008)

Kiss, Endre: Nők, férfiak, forradalom : a férfi-nő viszony Gladkov Cement című művében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 129-137. (2008)

Kárpáti, Ildikó: A szakiskolai tankönyvhasználat : a Tankönyvkutató Intézet által 2007 őszén végzett, a szakiskolai, közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvkutatásának eredményei. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 71-80. (2008)

L. Menyhért, László: Amiről a képi források beszélnek... : adalékok a reneszánsz művészeti oktatásának történetéhez. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 149-158. (2008)

Labádi, Gergely: Az olvasással és írással kapcsolatos beállítódások a felvilágosodás kori oktatási-nevelési irodalomban. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 74-89. (2008)

Lengyel, Zsolt: Színek és évek : 10–14 évesek színnevekre adott asszociátumai 1985-ben és 2006-ban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 56-64. (2008)

Lukács, Csilla and Üröginé Ács, Anikó: A nők esélyegyenlőségének támogatása a felnőttképzésben. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-13. (2008)

Láng, András: Életreform és reformpedagógia. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 145-147. (2008)

Lázár, Ildikó: Értsünk szót! : kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 146-148. (2008)

Mann, Miklós: Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958 : szerk.: Farkas Mária. Budapest. Trezor Kiadó, 2008. 830 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 195-196. (2008)

Markó, Róbert: Egy posztmodern kosz-eposz : Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényéről. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 141-145. (2008)

Mihály, Nikolett: Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 76-82. (2008)

Mihály, Ottó: "Szép új világ" – azaz mire is való az iskola? In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 160-165. (2008)

Mikonya, György: A gyermektanulmányozás tudástartalmának formálódása. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 104-111. (2008)

Molnár, Béla: Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 144-147. (2008)

Molnár, Gyöngyvér: A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és a parciális kredit modell. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 66-77. (2008)

Móser, Ádám: Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 139-149. (2008)

Nagy, Csilla: Szemléletesség és absztrakció a görög matematikában : egy egységes vizuális nyelv kialakulása. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 90-94. (2008)

Nagy, Csilla: Tudományköziség és komplex szövegértés a középiskolában : a Kép és szöveg című tantárgy vázlata. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 60-70. (2008)

Nagy, József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 31-38. (2008)

Novák, Géza Máté: A méltányosság elvű és multikulturális nevelés esélyei a drámatanításban. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 133-137. (2008)

Nunes, Terezinha: A racionális számok megértése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 5-27. (2008)

Németh, András: A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 3-10. (2008)

Németh, András: A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 86-103. (2008)

Németh, Regina: Csodáról csoda által. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 143-145. (2008)

Németh, Regina: A gyermekirodalom meghatározó szerepe. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 163-165. (2008)

Némethné Hock, Ildikó: Working Papers in Language Pedagogy (WoPaLP). In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 166-168. (2008)

Nóbik, Attila: Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 39-49. (2008)

Pataki, Gyula: Fiúkfalva alapítói. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 147-156. (2008)

Perlusz, Andrea and Balázs, János: Az empátia, tolerancia és segítőkészség vizsgálatára kidolgozott eljárás első alkalmazásának tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 92-98. (2008)

Pető, Ildikó: David R. Mitchell: Special educational needs and inclusive education: major themes in education : RoutLedgeFalmer, USA és UK. 2004. 1634 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 93-94. (2008)

Pető, Ildikó and Endre, Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 112-123. (2008)

Pikó, Bettina: Serdülők értékorientációja és egészségmagatartása. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 62-68. (2008)

Pintz, Ágnes: Tanulási és magatartási zavarok hatása a nyelvtanulásra – egy esettanulmány. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 47-59. (2008)

Pólya, Zoltán: Szellemi kiútkeresés a Csereháton. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 50-64. (2008)

Püski, Tamás: Foglalkozási karrierkép a mezőberényi és békési gimnazisták körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 53-69. (2008)

Radics, Katalin: Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy Hofmannsthal- és egy Ady-versben : egy birodalmi álom és egy álom birodalma. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 65-75. (2008)

Radnóti, Katalin: A fizikatanítás hatékonysága. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 79-87. (2008)

S. Pallós, Piroska: Óvodák Fiumében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 65-73. (2008)

Sanda, István Dániel: A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 129-142. (2008)

Somogyvári, Lajos: A nőről való gondolkodás. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 169-172. (2008)

Steklács, János: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 138-140. (2008)

Sz. Tóth, Gyula: Az idegenforgalomtól a turizmustudásig. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 147-150. (2008)

Szabolcs, Éva and Hegedűs, Judit: A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 76-85. (2008)

Szabó, Veronika: Bolyongások az örök alakulás irodalmában. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 168-172. (2008)

Szekszárdi, Júlia: Erősségeink és gyengeségeink (a közoktatás "SWOT-analízise"). In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 117-128. (2008)

Szenczi, Beáta: Énkép és tanulás : nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 104-118. (2008)

Szoboszlai-Kiss, Katalin: Kézikönyv a filozófiáról. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 146-148. (2008)

Sántha, Kálmán: Új nézőpont a kvalitatív kutatásban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 144-146. (2008)

Sáska, Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. Értelmezési kísérlet (1). In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 3-23. (2008)

Takács, Gábor: A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: a Káva Kulturális Műhely. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 108-119. (2008)

Tarbay, Ede: Balladák, térben és időben. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 99-108. (2008)

Tarcsa, Zoltán: Gondolatok az általános művelődési központok jövőjéről. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 119-122. (2008)

Tészabó, Júlia: A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a tanítói professzió kialakulásában. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 66-75. (2008)

Tóth, Edit: Koretz, Daniel: Measuring up: what educational testing really tells us : Harvard University Press, Cambridge, M.A. 2008. 353 o. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 283-285. (2008)

Tóth, László: Kreativitás és szövegértés. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 29-39. (2008)

Tölgyessy, Zsuzsanna: Kiből lesz az olvasó? In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 165-167. (2008)

Ugrai, János: A gyakorlatias népoktatás jegyében : Pestalozzi eszméinek sárospataki megjelenése. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 39-49. (2008)

Varga, Csaba: Egy sajátos diszciplína felbukkanása : az európajog oktatásának néhány kérdése. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 83-88. (2008)

Vidákovich, Tibor: A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 199-224. (2008)

Vinczéné Szabó, Éva: A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9–10. évfolyamon. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 23-38. (2008)

Vámos, Ágnes: A kezdő tanár mint hős; a mese és pedagógiai felhasználása. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 24-38. (2008)

Vígh, Tibor: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései : a német érettségi vizsgafeladatok elemzésének eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 29-51. (2008)

Woods, Annette: "Mindössze három szóban el tudom mondani mindazt, amit a diverzitásról tudnod kell: mindenki... egy ... egyéniség" : a tanulói különbségek különböző értelmezéseinek jelentősége tanárok és tanárképzők számára. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 160-175. (2008)

Zombai, Tamás: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti pedagógia című művében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 137-143. (2008)

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 119-140. (2008)

Zsolnai, Anikó and Kasik, László and Lesznyák, Márta: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban : egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 40-49. (2008)

Áment, Erzsébet: ÁMK – Ki kicsoda? : egy innováció eseményei és szereplői (1966–2006). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 159-162. (2008)

Árpás, Károly: Egy történet, amely nem felejtődhet el : egy korai Gion-elbeszélés értelmezése. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 104-108. (2008)

Book

Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon : ferences könyvtárak 1681-1750 ; Függelék : Plébániák és más rendházak könyvtárai. ISBN 978-963-2005-577

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. : XVII. századi nyomtatványok : katalógus. ISBN 978-963-200-552-2

Intézményi- és magángyűjtemények 1541-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 978-963-200-558-4

Eőry, Vilma and Erdősi, Vanda and Gugi, Boglárka and Gyenge, Hajnalka and Herbszt, Mária and Karlovitz, János Tibor and Kántor, Gyöngyi and Kerber, Zoltán and Kontra, György and Kult, Katalin and Medve, Anna and Szabó, Veronika and Szépe, György and Szöllősy, Éva and Terts, István: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. ISBN 978 963 693 095 0

Journal

Iskolakultúra online. - (2008) 1. sz.

Iskolakultúra online. - (2008) 2. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 1-2. sz. melléklet : repertórium (2007).

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 11-12. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 11-12. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 3-4. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 5-6. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 7-8. sz.

Iskolakultúra. - 18. évf. (2008) 9-10. sz.

Magyar Pedagógia. - 108. évf. (2008) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 108. évf. (2008) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 108. évf. (2008) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 108. évf. (2008) 4. sz.

This list was generated on 2021. október 16. 04:25:35 CEST.