Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Találatok száma: 131.

A

Ambrus, Gabriella: Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 78-92. (2008)

Andrews, Paul; Diego-Mantecon, Jose; Vankuš, Peter; Op ‘t Eynde, Peter; Conway, Paul: A tanulók matematikai meggyőződéseinek értékelése : egy három országot érintő összahasonlító vizsgálat. Iskolakultúra Online 2. pp. 141-159. (2008)

Arató, Ferenc: Egy konferencia margójára – avagy létezik-e romológia? Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 124-133. (2008)

B

B. Németh, Mária: Irányzatok a természettudományos nevelésben. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 17-30. (2008)

B. Németh, Mária: A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 3-19. (2008)

Bacsa, Éva: A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 33-49. (2008)

Bacskai, Katinka: Református iskolák tanárai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 359-378. (2008)

Bankó, Marietta: A szakmai életút alakulásának vizsgálata – pályakövetés angoltanárként végzettek körében. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 129-140. (2008)

Bence, Erika: Műfajváltozatok és -diskurzusok: a 19. századi magyar történelmi regény. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 50-61. (2008)

Bocsi, Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 118-128. (2008)

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes: Értékrendi különbségek és kultúraközi interakciók az oktatási órákon. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 69-78. (2008)

Bornemisza, Imre: A térinformatikus teknőc : a térinformatika alapjainak oktatása Logo programnyelv segítségével. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 110-118. (2008)

Boros, János: Filozófia! 1. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 81-102. (2008)

Boros, János: Filozófia! 2. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 23-39. (2008)

Bárd, Edit: Felnőttoktatás a múzeumban. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 141-142. (2008)

C

Condie, Rae; Munro, Bob; Seagraves, Liz; Kenesson, Summer: Az angliai kutatások eredményei az IKT iskolai használatáról. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 103-107. (2008)

Csapó, Benő; Molnár, Gyöngyvér; R. Tóth, Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 3-16. (2008)

Csizér, Kata; Kontráné Hegybíró, Edit; Sáfár, Anna: Siketek és nagyothalló felnőttek idegennyelv-tanulási motivációja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 341-357. (2008)

Csíkos, Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudinális felmérés eredményei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 97-134. (2008)

Czédliné Bárkányi, Éva; Szalay, István; Vármonostory, Endre; Bagota, Mónika: Útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében Szegeden. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 39-46. (2008)

D

Dancsó, Tünde: Az Educational Testing Service (ETS) informatikamérésének tapasztalatai. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 40-55. (2008)

Dorner, Helga; Kárpáti, Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 225-246. (2008)

Dorner, Helga; Major, Éva: A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú tanárképzési kurzus keretében. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-22. (2008)

E

Erdős, Zoltán: Antropológia és etika Köleséri Sámuel műveiben. Iskolakultúra Online 1. pp. 67-91. (2008)

Erdős, Zoltán: Translatio Librorum. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 167-169. (2008)

Eőry, Vilma; Erdősi, Vanda; Gugi, Boglárka; Gyenge, Hajnalka; Herbszt, Mária; Karlovitz, János Tibor; Kántor, Gyöngyi; Kerber, Zoltán; Kontra, György; Kult, Katalin; Medve, Anna; Szabó, Veronika; Szépe, György; Szöllősy, Éva; Terts, István: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III.

F

Fekete, Szabolcs: Antropológia és neveléstörténet. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 137-139. (2008)

Frank D., Dániel: Humánerőforrás és kiadványszerkesztés a 16-17. századi kelet-európai héber nyomdászattörténetben. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 134-137. (2008)

G

Gaul, Emil: Ismerjük még diákjainkat? : a középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése és értékei egy országos ifjúságkutatás tükrében. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 89-101. (2008)

Géczi, János: Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 108-119. (2008)

Géczi, János: Iskolakultúra. Repertórium XVII. évfolyam, 2007. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 1-7. (2008)

Géczi, János: The Roman rose : an anthropological approach. Iskolakultúra Online 1. pp. 1-66. (2008)

H

Halmai, Tamás: Sokközpontú kör. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 151-152. (2008)

Hamar, Pál; Karsai, István: Az iskolai testnevelés affektív jellemzői 11-18 éves fiúk és lányok körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 135-147. (2008)

Hamvai, Csaba; Pikó, Bettina: Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 71-92. (2008)

Havasi, Tamás: Írásbeliség-képiség az internet korában. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 14-26. (2008)

Hercz, Mária: Professzionális tanárképzés az Európai Unióban 1. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 96-123. (2008)

Hercz, Mária: Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 50-65. (2008)

Herzog, Csilla: "Testnevelés, mint a vidámság órája!" : beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 147-151. (2008)

Hoffmann, Zsuzsanna: Görög nevelés és műveltség a hellenizmus korában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 271-282. (2008)

Hollósi, Hajnalka: Gyermekkép, gyermekvilág, gyermekfelfogás változásai pedagógiai megközelítésben. Iskolakultúra Online 1. pp. 92-103. (2008)

Homor, Tivadar: Az embertan- és etikatanítás helyzete a tantervi szabályozás tükrében. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 137-147. (2008)

Honti, György: A Beavató Színházról. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 131-136. (2008)

Huszár, Zsuzsanna: Az idő mint fogalmazási tartalom : az iskolai élet és a felnőttség ritmikai szerkezete tanulói fogalmazások tükrében. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 88-95. (2008)

Háhn, Judit: Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 119-128. (2008)

Hárs, György Péter: Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis? Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 58-65. (2008)

I

Ilyés, Katalin: A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülő, hiperaktivitás jelét mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 11-22. (2008)

Imre, Anna: A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 20-32. (2008)

Inántsy-Pap, Judit: Iskolakezdés és a társas motívumok. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 128-134. (2008)

J

Jakab, György: A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 3-28. (2008)

Jancsó, Daniella: Wittgenstein és Shakespeare. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 95-103. (2008)

Janurik, Márta: Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 107-117. (2008)

Janurik, Márta: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 289-317. (2008)

Julesz, Máté: Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek védelme. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 122-129. (2008)

Julesz, Máté: Környezeti nevelés. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 101-110. (2008)

K

Kamarás, István: Kezelhető-e a konfliktus utakkal és módokkal? : Szekszárdi Júlia új könyvéről. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 142-144. (2008)

Karikó, Sándor: A közösség és a közösségiség újragondolásához : akarunk-e és tudunk-e még közösséget alkotni? Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 123-131. (2008)

Kasik, László: 4-17 évesek szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése a pedagógusok értékelése alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 247-269. (2008)

Kasik, László: A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4,8,11 és 17 éves korban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 149-193. (2008)

Kelemen, Elemér: A magyar nevelésügyi kongresszusok története. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 50-57. (2008)

Kelemen, Rita: Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben. Iskolakultúra Online 2. pp. 176-187. (2008)

Kinyó, László; Kelemen, Rita: Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris előadásai. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 151-159. (2008)

Kis Jenőné Kenesi, Éva: A zene szerepe végzős tanító szakos hallgatók szabadidős tevékenységében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 319-339. (2008)

Kiss, Endre: Nők, férfiak, forradalom : a férfi-nő viszony Gladkov Cement című művében. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 129-137. (2008)

Kárpáti, Ildikó: A szakiskolai tankönyvhasználat : a Tankönyvkutató Intézet által 2007 őszén végzett, a szakiskolai, közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvkutatásának eredményei. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 71-80. (2008)

L

L. Menyhért, László: Amiről a képi források beszélnek... : adalékok a reneszánsz művészeti oktatásának történetéhez. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 149-158. (2008)

Labádi, Gergely: Az olvasással és írással kapcsolatos beállítódások a felvilágosodás kori oktatási-nevelési irodalomban. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 74-89. (2008)

Lengyel, Zsolt: Színek és évek : 10–14 évesek színnevekre adott asszociátumai 1985-ben és 2006-ban. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 56-64. (2008)

Lukács, Csilla; Üröginé Ács, Anikó: A nők esélyegyenlőségének támogatása a felnőttképzésben. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-13. (2008)

Láng, András: Életreform és reformpedagógia. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 145-147. (2008)

Lázár, Ildikó: Értsünk szót! : kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 146-148. (2008)

M

Mann, Miklós: Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958 : szerk.: Farkas Mária. Budapest. Trezor Kiadó, 2008. 830 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 195-196. (2008)

Markó, Róbert: Egy posztmodern kosz-eposz : Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényéről. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 141-145. (2008)

Mihály, Nikolett: Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 76-82. (2008)

Mihály, Ottó: "Szép új világ" – azaz mire is való az iskola? Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 160-165. (2008)

Mikonya, György: A gyermektanulmányozás tudástartalmának formálódása. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 104-111. (2008)

Molnár, Béla: Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 144-147. (2008)

Molnár, Gyöngyvér: A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és a parciális kredit modell. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 66-77. (2008)

Móser, Ádám: Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 139-149. (2008)

N

Nagy, Csilla: Szemléletesség és absztrakció a görög matematikában : egy egységes vizuális nyelv kialakulása. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 90-94. (2008)

Nagy, Csilla: Tudományköziség és komplex szövegértés a középiskolában : a Kép és szöveg című tantárgy vázlata. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 60-70. (2008)

Nagy, József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 31-38. (2008)

Novák, Géza Máté: A méltányosság elvű és multikulturális nevelés esélyei a drámatanításban. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 133-137. (2008)

Nunes, Terezinha: A racionális számok megértése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 5-27. (2008)

Németh, András: A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 3-10. (2008)

Németh, András: A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915). Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 86-103. (2008)

Németh, Regina: Csodáról csoda által. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 143-145. (2008)

Németh, Regina: A gyermekirodalom meghatározó szerepe. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 163-165. (2008)

Némethné Hock, Ildikó: Working Papers in Language Pedagogy (WoPaLP). Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 166-168. (2008)

Nóbik, Attila: Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 39-49. (2008)

P

Pataki, Gyula: Fiúkfalva alapítói. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 147-156. (2008)

Perlusz, Andrea; Balázs, János: Az empátia, tolerancia és segítőkészség vizsgálatára kidolgozott eljárás első alkalmazásának tapasztalatai. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 92-98. (2008)

Pető, Ildikó: David R. Mitchell: Special educational needs and inclusive education: major themes in education : RoutLedgeFalmer, USA és UK. 2004. 1634 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 93-94. (2008)

Pető, Ildikó; Endre, Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005). Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 112-123. (2008)

Pikó, Bettina: Serdülők értékorientációja és egészségmagatartása. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 62-68. (2008)

Pintz, Ágnes: Tanulási és magatartási zavarok hatása a nyelvtanulásra – egy esettanulmány. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 47-59. (2008)

Pólya, Zoltán: Szellemi kiútkeresés a Csereháton. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 50-64. (2008)

Püski, Tamás: Foglalkozási karrierkép a mezőberényi és békési gimnazisták körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 53-69. (2008)

R

Radics, Katalin: Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy Hofmannsthal- és egy Ady-versben : egy birodalmi álom és egy álom birodalma. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 65-75. (2008)

Radnóti, Katalin: A fizikatanítás hatékonysága. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 79-87. (2008)

S

S. Pallós, Piroska: Óvodák Fiumében. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 65-73. (2008)

Sanda, István Dániel: A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 129-142. (2008)

Somogyvári, Lajos: A nőről való gondolkodás. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 169-172. (2008)

Steklács, János: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 138-140. (2008)

Sz. Tóth, Gyula: Az idegenforgalomtól a turizmustudásig. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 147-150. (2008)

Szabolcs, Éva; Hegedűs, Judit: A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 76-85. (2008)

Szabó, Veronika: Bolyongások az örök alakulás irodalmában. Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 168-172. (2008)

Szekszárdi, Júlia: Erősségeink és gyengeségeink (a közoktatás "SWOT-analízise"). Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 117-128. (2008)

Szenczi, Beáta: Énkép és tanulás : nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. Iskolakultúra Online 1. pp. 104-118. (2008)

Szoboszlai-Kiss, Katalin: Kézikönyv a filozófiáról. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 146-148. (2008)

Sántha, Kálmán: Új nézőpont a kvalitatív kutatásban. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 144-146. (2008)

Sáska, Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. Értelmezési kísérlet (1). Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 3-23. (2008)

T

Takács, Gábor: A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: a Káva Kulturális Műhely. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 108-119. (2008)

Tarbay, Ede: Balladák, térben és időben. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 99-108. (2008)

Tarcsa, Zoltán: Gondolatok az általános művelődési központok jövőjéről. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 119-122. (2008)

Tészabó, Júlia: A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a tanítói professzió kialakulásában. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 66-75. (2008)

Tóth, Edit: Koretz, Daniel: Measuring up: what educational testing really tells us : Harvard University Press, Cambridge, M.A. 2008. 353 o. : [könyismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 283-285. (2008)

Tóth, László: Kreativitás és szövegértés. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 29-39. (2008)

Tölgyessy, Zsuzsanna: Kiből lesz az olvasó? Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 165-167. (2008)

U

Ugrai, János: A gyakorlatias népoktatás jegyében : Pestalozzi eszméinek sárospataki megjelenése. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 39-49. (2008)

V

Varga, Csaba: Egy sajátos diszciplína felbukkanása : az európajog oktatásának néhány kérdése. Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 83-88. (2008)

Vidákovich, Tibor: A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 199-224. (2008)

Vinczéné Szabó, Éva: A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9–10. évfolyamon. Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 23-38. (2008)

Vámos, Ágnes: A kezdő tanár mint hős; a mese és pedagógiai felhasználása. Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 24-38. (2008)

Vígh, Tibor: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései : a német érettségi vizsgafeladatok elemzésének eredményei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 29-51. (2008)

W

Woods, Annette: "Mindössze három szóban el tudom mondani mindazt, amit a diverzitásról tudnod kell: mindenki... egy ... egyéniség" : a tanulói különbségek különböző értelmezéseinek jelentősége tanárok és tanárképzők számára. Iskolakultúra Online 2. pp. 160-175. (2008)

Z

Zombai, Tamás: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti pedagógia című művében. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 137-143. (2008)

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. Iskolakultúra Online 1. pp. 119-140. (2008)

Zsolnai, Anikó; Kasik, László; Lesznyák, Márta: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban : egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 40-49. (2008)

Á

Áment, Erzsébet: ÁMK – Ki kicsoda? : egy innováció eseményei és szereplői (1966–2006). Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 159-162. (2008)

Árpás, Károly: Egy történet, amely nem felejtődhet el : egy korai Gion-elbeszélés értelmezése. Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 104-108. (2008)

A lista elkészítésének dátuma 2018. October 21. 03:25:14 CEST.