Items where Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 145.

A

Ambrus Gabriella: Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 78-92. (2008)

Andrews Paul and Diego-Mantecon Jose and Vankuš Peter and Op ‘t Eynde Peter and Conway Paul: A tanulók matematikai meggyőződéseinek értékelése : egy három országot érintő összahasonlító vizsgálat. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 141-159. (2008)

Arató Ferenc: Egy konferencia margójára – avagy létezik-e romológia? In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 124-133. (2008)

B

B. Németh Mária: Irányzatok a természettudományos nevelésben. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 17-30. (2008)

B. Németh Mária: A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 3-19. (2008)

Bacsa Éva: A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 33-49. (2008)

Bacskai Katinka: Református iskolák tanárai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 359-378. (2008)

Bankó Marietta: A szakmai életút alakulásának vizsgálata – pályakövetés angoltanárként végzettek körében. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 129-140. (2008)

Beintema Jaap J.: The Last Month of Szent-Györgyi in Groningen. In: Journal of the History of Biology, (41) 1. pp. 159-165. (2008)

Bence Erika: Műfajváltozatok és -diskurzusok: a 19. századi magyar történelmi regény. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 50-61. (2008)

Bocsi Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 118-128. (2008)

Borgulya Istvánné Vető Ágnes: Értékrendi különbségek és kultúraközi interakciók az oktatási órákon. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 69-78. (2008)

Bornemisza Imre: A térinformatikus teknőc : a térinformatika alapjainak oktatása Logo programnyelv segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 110-118. (2008)

Boros János: Filozófia! 1. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 81-102. (2008)

Boros János: Filozófia! 2. : bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 23-39. (2008)

Bárd Edit: Felnőttoktatás a múzeumban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 141-142. (2008)

C

Condie Rae and Munro Bob and Seagraves Liz and Kenesson Summer: Az angliai kutatások eredményei az IKT iskolai használatáról. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 103-107. (2008)

Csaba Csanád: Hetven éve történt. Lehetnek új „Szent-Györgyi Albertjeink”. 2. rész. In: Élet és Tudomány, (63) 1. pp. 13-15. (2008)

Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér and R. Tóth Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 3-16. (2008)

Csizér Kata and Kontráné Hegybíró Edit and Sáfár Anna: Siketek és nagyothalló felnőttek idegennyelv-tanulási motivációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 341-357. (2008)

Csíkos Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudinális felmérés eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 97-134. (2008)

Czédliné Bárkányi Éva and Szalay István and Vármonostory Endre and Bagota Mónika: Útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében Szegeden. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 39-46. (2008)

D

Dancsó Tünde: Az Educational Testing Service (ETS) informatikamérésének tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 40-55. (2008)

Dorner Helga and Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 225-246. (2008)

Dorner Helga and Major Éva: A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú tanárképzési kurzus keretében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-22. (2008)

E

Erdős Zoltán: Antropológia és etika Köleséri Sámuel műveiben. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 67-91. (2008)

Erdős Zoltán: Translatio Librorum. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 167-169. (2008)

Eőry Vilma and Erdősi Vanda and Gugi Boglárka and Gyenge Hajnalka and Herbszt Mária and Karlovitz János Tibor and Kántor Gyöngyi and Kerber Zoltán and Kontra György and Kult Katalin and Medve Anna and Szabó Veronika and Szépe György and Szöllősy Éva and Terts István: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. ISBN 978 963 693 095 0

F

Fekete Szabolcs: Antropológia és neveléstörténet. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 137-139. (2008)

Frank D. Dániel: Humánerőforrás és kiadványszerkesztés a 16-17. századi kelet-európai héber nyomdászattörténetben. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 134-137. (2008)

G

Gaul Emil: Ismerjük még diákjainkat? : a középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése és értékei egy országos ifjúságkutatás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 89-101. (2008)

Gábor Miklós: Egy előszó története. Levelezés Szent-Györgyi Alberttel. In: Orvosi Hetilap, (149) 28. pp. 1335-1337. (2008)

Géczi János: Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 108-119. (2008)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium XVII. évfolyam, 2007. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 1-7. (2008)

Géczi János: The Roman rose : an anthropological approach. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 1-66. (2008)

H

Halmai Tamás: Sokközpontú kör. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 151-152. (2008)

Hamar Pál and Karsai István: Az iskolai testnevelés affektív jellemzői 11-18 éves fiúk és lányok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 135-147. (2008)

Hamvai Csaba and Pikó Bettina: Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 71-92. (2008)

Havasi Tamás: Írásbeliség-képiség az internet korában. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 14-26. (2008)

Hercz Mária: Professzionális tanárképzés az Európai Unióban 1. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 96-123. (2008)

Hercz Mária: Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 50-65. (2008)

Herzog Csilla: "Testnevelés, mint a vidámság órája!" : beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 147-151. (2008)

Hoffmann Zsuzsanna: Görög nevelés és műveltség a hellenizmus korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 271-282. (2008)

Hollósi Hajnalka: Gyermekkép, gyermekvilág, gyermekfelfogás változásai pedagógiai megközelítésben. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 92-103. (2008)

Homor Tivadar: Az embertan- és etikatanítás helyzete a tantervi szabályozás tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 137-147. (2008)

Honti György: A Beavató Színházról. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 131-136. (2008)

Huszár Zsuzsanna: Az idő mint fogalmazási tartalom : az iskolai élet és a felnőttség ritmikai szerkezete tanulói fogalmazások tükrében. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 88-95. (2008)

Háhn Judit: Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 119-128. (2008)

Hárs György Péter: Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis? In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 58-65. (2008)

I

Ilyés Katalin: A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülő, hiperaktivitás jelét mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 11-22. (2008)

Imre Anna: A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 20-32. (2008)

Inántsy-Pap Judit: Iskolakezdés és a társas motívumok. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 128-134. (2008)

J

Jakab György: A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 3-28. (2008)

Jancsó Daniella: Wittgenstein és Shakespeare. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 95-103. (2008)

Janurik Márta: Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 107-117. (2008)

Janurik Márta: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 289-317. (2008)

Julesz Máté: Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek védelme. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 122-129. (2008)

Julesz Máté: Környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 101-110. (2008)

K

Kalapos Miklós Péter: The Nobel Laureate Albert Szent-Györgyi – Scientist and Humanist. In: Drug Metabolism and Drug Interactions, (23) 1-2. pp. 3-11. (2008)

Kamarás István: Kezelhető-e a konfliktus utakkal és módokkal? : Szekszárdi Júlia új könyvéről. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 142-144. (2008)

Karikó Sándor: A közösség és a közösségiség újragondolásához : akarunk-e és tudunk-e még közösséget alkotni? In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 123-131. (2008)

Kasik László: 4-17 évesek szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése a pedagógusok értékelése alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 247-269. (2008)

Kasik László: A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4,8,11 és 17 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 149-193. (2008)

Károly László: Yakut names for animals in Pallas's Zoographia. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 295-323. (2008)

Kelemen Elemér: A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 50-57. (2008)

Kelemen Rita: Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 176-187. (2008)

Kinyó László and Kelemen Rita: Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris előadásai. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 151-159. (2008)

Kis Jenőné Kenesi Éva: A zene szerepe végzős tanító szakos hallgatók szabadidős tevékenységében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 4. pp. 319-339. (2008)

Kiss Endre: Nők, férfiak, forradalom : a férfi-nő viszony Gladkov Cement című művében. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 129-137. (2008)

Kovács Gábor: Kiegészítések egy Szent-Györgyi íráshoz. In: Szeged, (20) 1. p. 48. (2008)

Kwon Hyuk-Yang: Remarks on the etymology of MK tewi- 'to clasp, clench, grasp'. In: Altai Hakpo : journal of the Altaic Society of Korea. pp. 165-182. (2008)

Kárpáti Ildikó: A szakiskolai tankönyvhasználat : a Tankönyvkutató Intézet által 2007 őszén végzett, a szakiskolai, közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvkutatásának eredményei. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 71-80. (2008)

L

L. Menyhért László: Amiről a képi források beszélnek... : adalékok a reneszánsz művészeti oktatásának történetéhez. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 149-158. (2008)

Labádi Gergely: Az olvasással és írással kapcsolatos beállítódások a felvilágosodás kori oktatási-nevelési irodalomban. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 74-89. (2008)

Lengyel Zsolt: Színek és évek : 10–14 évesek színnevekre adott asszociátumai 1985-ben és 2006-ban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 56-64. (2008)

Lukács Csilla and Üröginé Ács Anikó: A nők esélyegyenlőségének támogatása a felnőttképzésben. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 3-13. (2008)

Láng András: Életreform és reformpedagógia. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 145-147. (2008)

Lázár Ildikó: Értsünk szót! : kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 146-148. (2008)

M

Mann Miklós: Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958 : szerk.: Farkas Mária. Budapest. Trezor Kiadó, 2008. 830 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 2. pp. 195-196. (2008)

Markó Róbert: Egy posztmodern kosz-eposz : Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényéről. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 141-145. (2008)

Mihály Nikolett: Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 76-82. (2008)

Mihály Ottó: "Szép új világ" – azaz mire is való az iskola? In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 160-165. (2008)

Mikonya György: A gyermektanulmányozás tudástartalmának formálódása. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 104-111. (2008)

Molnár Béla: Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 144-147. (2008)

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és a parciális kredit modell. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 66-77. (2008)

Móser Ádám: Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 139-149. (2008)

N

Nagy László: 70 éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. In: A Biológia Tanítása, (16) 2. pp. 3-6. (2008)

Nagy Csilla: Szemléletesség és absztrakció a görög matematikában : egy egységes vizuális nyelv kialakulása. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 90-94. (2008)

Nagy Csilla: Tudományköziség és komplex szövegértés a középiskolában : a Kép és szöveg című tantárgy vázlata. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 60-70. (2008)

Nagy József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 31-38. (2008)

Novák Géza Máté: A méltányosság elvű és multikulturális nevelés esélyei a drámatanításban. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 133-137. (2008)

Nunes Terezinha: A racionális számok megértése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 5-27. (2008)

Németh András: A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 3-10. (2008)

Németh András: A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 86-103. (2008)

Németh Regina: Csodáról csoda által. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 143-145. (2008)

Németh Regina: A gyermekirodalom meghatározó szerepe. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 163-165. (2008)

Némethné Hock Ildikó: Working Papers in Language Pedagogy (WoPaLP). In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 166-168. (2008)

Nóbik Attila: Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 39-49. (2008)

P

Pataki Gyula: Fiúkfalva alapítói. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 147-156. (2008)

Perlusz Andrea and Balázs János: Az empátia, tolerancia és segítőkészség vizsgálatára kidolgozott eljárás első alkalmazásának tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 92-98. (2008)

Pető Ildikó: David R. Mitchell: Special educational needs and inclusive education: major themes in education : RoutLedgeFalmer, USA és UK. 2004. 1634 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 93-94. (2008)

Pető Ildikó and Endre Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 112-123. (2008)

Pikó Bettina: Serdülők értékorientációja és egészségmagatartása. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 62-68. (2008)

Pintz Ágnes: Tanulási és magatartási zavarok hatása a nyelvtanulásra – egy esettanulmány. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 47-59. (2008)

Pintér M. Lajos: Kutatói hozzáállás, egyetemi szemlélet. Benedek György professzor névváltoztatással építene a Nobel-díj vonzerejére. In: Szegedi Egyetem, (56) 6. (2008)

Pólya Zoltán: Szellemi kiútkeresés a Csereháton. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 50-64. (2008)

Püski Tamás: Foglalkozási karrierkép a mezőberényi és békési gimnazisták körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 53-69. (2008)

R

Radics Katalin: Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy Hofmannsthal- és egy Ady-versben : egy birodalmi álom és egy álom birodalma. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 65-75. (2008)

Radnóti Katalin: A fizikatanítás hatékonysága. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 79-87. (2008)

Rybatzki Volker: Farbigkeit und Vielfalt : einiges zum Pfau und seinen Bezeichnungen in den zentralasiatischen Sprachen. In: Nairiku Ajia gengo no kenkyū = Studies on the Inner Asian languages. pp. 187-207. (2008)

S

S. Pallós Piroska: Óvodák Fiumében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 65-73. (2008)

Sanda István Dániel: A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 129-142. (2008)

Somogyvári Lajos: A nőről való gondolkodás. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 169-172. (2008)

Steklács János: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 138-140. (2008)

Sz. Tóth Gyula: Az idegenforgalomtól a turizmustudásig. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 147-150. (2008)

Szabolcs Éva and Hegedűs Judit: A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 76-85. (2008)

Szabó Veronika: Bolyongások az örök alakulás irodalmában. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 168-172. (2008)

Szekszárdi Júlia: Erősségeink és gyengeségeink (a közoktatás "SWOT-analízise"). In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 117-128. (2008)

Szenczi Beáta: Énkép és tanulás : nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 104-118. (2008)

Szoboszlai-Kiss Katalin: Kézikönyv a filozófiáról. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 146-148. (2008)

Szállási Árpád: Borsos Miklós orvosérmei. In: Orvosi Hetilap, (149) 38. pp. 1815-1817. (2008)

Sántha Kálmán: Új nézőpont a kvalitatív kutatásban. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 144-146. (2008)

Sáska Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. Értelmezési kísérlet (1). In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 3-23. (2008)

T

Takács Gábor: A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: a Káva Kulturális Műhely. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 108-119. (2008)

Tarbay Ede: Balladák, térben és időben. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 99-108. (2008)

Tarcsa Zoltán: Gondolatok az általános művelődési központok jövőjéről. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 119-122. (2008)

Tészabó Júlia: A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a tanítói professzió kialakulásában. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 66-75. (2008)

Tóth Edit: Koretz, Daniel: Measuring up: what educational testing really tells us : Harvard University Press, Cambridge, M.A. 2008. 353 o. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 283-285. (2008)

Tóth László: Kreativitás és szövegértés. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 29-39. (2008)

Tölgyessy Zsuzsanna: Kiből lesz az olvasó? In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 165-167. (2008)

U

Ugrai János: A gyakorlatias népoktatás jegyében : Pestalozzi eszméinek sárospataki megjelenése. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 39-49. (2008)

V

Varga László: Kiválóság és jellem: Szent-Györgyi Albert, az ember. In: Magyar Tudomány, (169) 7. pp. 849-854. (2008)

Varga Csaba: Egy sajátos diszciplína felbukkanása : az európajog oktatásának néhány kérdése. In: Iskolakultúra, (18) 11-12. pp. 83-88. (2008)

Vidákovich Tibor: A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 3. pp. 199-224. (2008)

Vinczéné Szabó Éva: A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9–10. évfolyamon. In: Iskolakultúra, (18) 9-10. pp. 23-38. (2008)

Vámos Ágnes: A kezdő tanár mint hős; a mese és pedagógiai felhasználása. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 24-38. (2008)

Vértes László: A C-vitamin 80 éves. Szent-Györgyi-érem. In: Gyógyszerészettörténet, (6) 2. p. 28. (2008)

Vértes László: Szent-Györgyi és a 80 éves C-vitamin – új érem. In: Gyógyszerészet, (52) 10. p. 622. (2008)

Vígh Tibor: Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései : a német érettségi vizsgafeladatok elemzésének eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (108) 1. pp. 29-51. (2008)

W

Woods Annette: "Mindössze három szóban el tudom mondani mindazt, amit a diverzitásról tudnod kell: mindenki... egy ... egyéniség" : a tanulói különbségek különböző értelmezéseinek jelentősége tanárok és tanárképzők számára. In: Iskolakultúra Online 2. pp. 160-175. (2008)

Z

Zombai Tamás: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti pedagógia című művében. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 137-143. (2008)

Zsolnai Anikó: A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 119-140. (2008)

Zsolnai Anikó and Kasik László and Lesznyák Márta: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban : egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 40-49. (2008)

Á

Áment Erzsébet: ÁMK – Ki kicsoda? : egy innováció eseményei és szereplői (1966–2006). In: Iskolakultúra, (18) 5-6. pp. 159-162. (2008)

Árpás Károly: Egy történet, amely nem felejtődhet el : egy korai Gion-elbeszélés értelmezése. In: Iskolakultúra, (18) 7-8. pp. 104-108. (2008)

This list was generated on 2024. június 25. 20:27:17 CEST.