Items where Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 114.

Article

Kerekasztal. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 41-48. (2018)

A. Gergely András: Csendes pudingforradalom. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 126-129. (2018)

A. Gergely András: Kérdéstalány, válaszkétely – humorba formált létmód. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 119-124. (2018)

Alberti Gábor and Szeteli Anna: ℜeALIS: a mi kölcsönös és élethossziglani tudásunk. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 3-14. (2018)

Ambrus Gabriella: Fejezetek a függvénytanítás történetéből : Beke Manó és Varga Tamás koncepciói. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 3-12. (2018)

Bengi László: A Kosztolányi-novella alakváltásai : mitikusság és ismeretelvűség az elbeszélő diszkurzusban. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 39-46. (2018)

Bredács Alice: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a pozitív irányzat mozgalommá válása az oktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 3-22. (2018)

Bérczy Judit Dóra: A kompetencia alapú oktatás, avagy Erdőpedagógia - környezetpedagógia – komplex természettudományos tantárgy. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 3-8. (2018)

Czető Krisztina and Lénárd Sándor: "Általánosságokban gondolkodunk, de a részletekben élünk" : az iskolavezetés és az eredményesség összefüggései. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 76-94. (2018)

Dancs Katinka: A képzelet pedagógiája. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 115-117. (2018)

Doró Katalin: A csalás és a plágium hallgatói megítélése : a kontextus és a hallgatói tréning szerepe. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 25-38. (2018)

Dudok Fanni: A kelet-közép-európai térség országai oktatási rendszerének összehasonlítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 361-383. (2018)

Dávidházi Péter: Megnyitó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 3-6. (2018)

Faragó Boglárka: Médiaeszközök használatának pszichológiai következményei a tanulással összefüggésben. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 23-34. (2018)

Fehérvári Brigitta: A jelen pedagógusai az oktatás jövőjében. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 106-109. (2018)

Fejes Balázs József: Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 39-54. (2018)

Fekete Adrienn and Csépes Ildikó: B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvány : útlevél a diplomás élethez, társadalmi mobilitáshoz. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 13-24. (2018)

Fenyő D. György: A tantervi szabályozás dilemmái és lehetőségei az irodalomtanításban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 13-27. (2018)

Fűz Nóra: Az iskolán kívüli tanórák hatékonyságának megítélése általános iskolás diákok és pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 38-53. (2018)

Galántai Zoltán: Oktatás : problémák és technológiák. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 64-69. (2018)

Gaul-Ács Ágnes and Kárpáti Andrea: Óvodás gyermekrajzok vizsgálata a három narratív rajz képalkotó feladatsorral. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 279-306. (2018)

Gintli Tibor: Kompozíció és orális nyelvhasználat összefüggései az Esti Kornél kalandjai szövegében. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 47-52. (2018)

Győrögné Porcsin Lívia: Leveleki Eszter - egy pedagógus az árral szemben. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 134-136. (2018)

Gál-Szabó Zsófia and Korom Erzsébet: Felsoroló kombinatív feladatok megértésének vizsgálata az elemszám, az ismétlődés és a felcserélhetőség kritériumok alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 385-413. (2018)

Géczi János: Iskolakultúra : repertórium. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 1-6. (2018)

Hamar Pál and Prihoda Gábor and Karsai István: Adalékok az iskolai testnevelés tananyag-kiválasztásához. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 28-38. (2018)

Hartvig Gabriella: Élet, út és írás. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 113-116. (2018)

Hegedűs Szilvia and Nagy Krisztina and Gáspár Csaba: Az ENSEC (European Network for Social and Emotional Competence) hatodik konferenciája. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 107-114. (2018)

Héjja Bella Emerencia: A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválasztási motivációi. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 104-117. (2018)

Hörich Balázs and Bacskai Katinka: Az iskolai lemorzsolódás intézményi jellemzői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 133-156. (2018)

Jakab Zoltán: Tanulhatóak-e a fogalmak? : álláspontok a megismeréstudomány egy nevezetes vitájában. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 81-92. (2018)

Juhász Dóra: A verbális munkamemória fejlődésének vizsgálata 5 éves kortól 85 éves korig. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 35-53. (2018)

Józsa Gabriella and Józsa Krisztián: Végrehajtó funkció : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 175-200. (2018)

Kereszty Zsuzsa and Hunyady Györgyné: Cigány gyerekek és a tanítóképzés. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 95-114. (2018)

Kinyó László: Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek (humán univerzálék) tanításában rejlő lehetőségek az iskola bevezető és kezdő szakaszában. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 64-79. (2018)

Klima Gábor and Kárpáti Andrea: A vizuális nevelés és a médiapedagógia szinergiája : problémák és lehetőségek. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 63-71. (2018)

Kodácsi Boglárka: "Egyszóval... a költészet” : Arany-verselemzések. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 120-124. (2018)

Kolosai Nedda: Kisemberek helytállása. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 115-117. (2018)

Kovács Edina: Pedagógushallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 3-11. (2018)

Kovács Eszter Karolina: A motiváció szerepe a felsőoktatási lemorzsolódásban és perzisztenciában. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 55-63. (2018)

Kovács Ivett: Egy óvodai innováció története. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 118-125. (2018)

Kovács Klára: Magyarországi és határon túli hallgatók egészségrizikó-magatartását befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 27-54. (2018)

Kovács Klára: A sportolás és a perzisztencia összefüggésének vizsgálata öt ország hallgatóinak körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 234-254. (2018)

Krausz Anita: Egyenlő esélyek az iskolában, út az inkluzivitás felé. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 116-118. (2018)

Kulin Ferenc: A történetiség elve és a "jelen horizontja" az irodalomtanítás kánonjaiban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 7-12. (2018)

Károly Márton and Alberti Gábor and Szeteli Anna: Kinél a vágy? - az informatív kérdés és a kérés dimenziói. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 15-27. (2018)

Kárpáti Eszter and Bagi Anita and Szendi István and Tóth Lujza Beatrix and Janacsek Karolina and Hoffmann Ildikó: Rekurzió egy szkizoaffektív zavarral élő személy diskurzusaiban : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 40-54. (2018)

Kárpáti Eszter and Kleiber Judit: A mentális állapot változásának szerepe egy diskurzus szerveződésében. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 28-39. (2018)

Kékes Szabó Marietta: Társas vakság és annak korrelátumai autizmus spektrum zavarban. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 35-62. (2018)

Kékes Szabó Marietta: A lélektan mint lélekgyógyászat : a freudi paradigma kialakulása és fejlődése. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 81-89. (2018)

Kékesi Balázs: A döntéshozó test : a narratívák döntés-befolyásoló ereje a megtestesült kogníció hipotézis alapú kognitív nyelvészet perspektívájából. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 55-65. (2018)

Lukács-Nagy Gitta and Fodor Szilvia: Hogyan dicsérjek? : a dicséretek hatása a feladatválasztásra és az intelligencia formálhatóságára vonatkozó szemléletmódra. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 64-73. (2018)

Lövétei László Lázár: Széljegyzetek a román Toldihoz. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 118-119. (2018)

Magyar Andrea and Habók Anita: Olvasási stratégiák vizsgálata angol nyelvű szövegértési feladatokban 10-14 éves nyelvtanulók körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 22-37. (2018)

Manxhuka Afrodita: Egy digitális tananyagcsomag a szövegértési készség - mint tantárgyközi kompetencia - fejlesztésére a 9-12. évfolyamok számára. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 54-60. (2018)

Manxhuka Afrodita: A queer szubkultúra vizuális kódjai. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 72-78. (2018)

Markos Valéria: A fogadószervezetek koordinátorainak tapasztalatai az iskolai közösségi szolgálatról. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 12-27. (2018)

Miskolczi Péter and Bársony Fanni and Király Gábor: Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban : elméleti, magyarázati utak és kutatási eredmények összefoglalása. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 87-105. (2018)

Molnár Gábor Tamás and Gonda Zsuzsa: Digitális annotáció az irodalomtanításban : egy pilot vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 113-127. (2018)

Molnár Pál and Pintér Henriett: Az együttműködés iránti attitűd hatása a közös tanulás és a közösséghez tartozás észlelésére kutatásalapú tanulásban részt vett tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 3-26. (2018)

Molnár Pál and Pintér Henriett and Tóth Edit: A szakmai együttműködések leképeződése a hazai neveléstudományi folyóiratokban : a társszerzői hálózat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 327-360. (2018)

Mándoki Noémi: Korai kötődés, anya-gyermek interakciók és autizmus spektrum zavar. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 255-278. (2018)

Mészáros Márton: "Csak én írok, versemnek hőse : semmi" : Kovács András Ferenc taníthatósága a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 35-40. (2018)

Mórocz Gábor: Ismerős másvilág : Thanatológiai problémák Kosztolányi Dezső Ének a semmiről című költeményében. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 101-107. (2018)

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 203-235. (2018)

Németh Dóra: Közelebb a természethez. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 121-123. (2018)

Orgoványi-Gajdos Judit: Pedagógusok problémamegoldó gondolkodásának jellemzői a tanítási tapasztalat tükrében egy oktatási programra vonatkozó vizsgálaton keresztül. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 61-75. (2018)

Orosz Csaba and Havasi Tamás and Gaul Emil and Tóth Tibor: Digitális kultúra a kortárs képzőművészetben és a művészetpedagógiában. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 63-89. (2018)

Parapatics Andrea: Regionalizmusok Szabó Magda Szüret című elbeszélő költeményében. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 74-80. (2018)

Pikó Bettina and Obál Annabella: A testképpel összefüggő és pszichológiai tényezők szerepe a serdülő lányok médiabeli megjelenéssel kapcsolatos attitűdjeiben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 309-325. (2018)

Pinczés Tamás and Pikó Bettina: Szenzoros élménykeresés és az egészségmagatartás kapcsolata pedagógusjelöltek körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 54-62. (2018)

Pléh Csaba: Zárszó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 49-50. (2018)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 73-102. (2018)

Rábai Dávid: Lila-fehér mezben : egy fővárosi és egy vidéki labdarúgó akadémia neveléstudományi megközelítésű vizsgálata, összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 53-63. (2018)

Réthy Endréné: Könyvekről : parabola az osztrák képzés, kutatás helyzetéről. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 128-132. (2018)

Sebestyén Krisztina: "Szerintem a tanulás az egy kitörési pont". In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 129-131. (2018)

Semsey Gábor: Szexuális nevelés az iskolában. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 17-34. (2018)

Sukhbaatar Batdulam and Tarkó Klára: Contexts of school and Herder family communication in Mongolia : a conceptual framework. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 157-174. (2018)

Szabó Éva and Litke Márta and Jagodics Balázs: Az óvodapedagógusok kiégésének vizsgálata a munkaértékek tükrében. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 51-63. (2018)

Szilvássy Orsolya: Dante 750. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 131-133. (2018)

Szilágyi Zsófia: Iskolaregény helyett "iskolanovellát"? : Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig és Tóth Krisztina : A tolltartó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 28-34. (2018)

Szitás Andrea: A hiány szemantikájának megértése Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetében. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 137-138. (2018)

Sárospataki Barnabás: "Majd írj rám Fészen, és megdumáljuk..." : Tanár–diák kommunikáció a Facebookon, az iskolai kapcsolat online kiterjeszthetőségének lehetőségei és kockázatai - I. rész. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 108-117. (2018)

Sárospataki Barnabás: "Majd írj rám Fészen, és megdumáljuk..." : Tanár–diák kommunikáció a Facebookon, az iskolai kapcsolat online kiterjeszthetőségének lehetőségei és kockázatai - II. rész. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 79-106. (2018)

Takács Nándor: Kreatív gyakorlatok megtervezésének alapelvei az irodalomoktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 70-76. (2018)

Tongori Ágota and Molnár Gyöngyvér: Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 105-132. (2018)

Turós Mátyás: A Waldorf-pedagógia képe az emberről és az életkori sajátosságairól. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 113-120. (2018)

Tóth Gabriella and Jámbori Szilvia: Új vizeken járok - a felnőttkori pályaváltás pszichés erőforrása. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 90-103. (2018)

Tóth László and Kós Nóra: A differenciált foglalkoztatás hatása a közösség iránti beállítódás alakulására felső tagozatos tanulóknál. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 93-112. (2018)

Tóth Zsolt Balázs and Tóth Anna Dorina: Néptáncoktatás Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településein. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 77-86. (2018)

Varga László: A felsőfokú oktatásban részvevők létszámra ható jogi, makró- és mikroökonómiai folyamatok. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 90-102. (2018)

Velkey Kristóf: Állandó változásban : a lengyel oktatás strukturális reformjainak előképe a harmincas években. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 103-112. (2018)

Vincze Tamás: Németh László tanáreszménye. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 80-100. (2018)

Viszket Anita and Hoss Alexandra: Az internetes keresési kifejezések tudatelméleti összefüggései. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 66-80. (2018)

Váradi Judit and Dragony Gábor: Az egyházi iskolák szerepe a zenei nevelésben. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 3-16. (2018)

Vígh-Kiss Rozália Erika: A szociálisprobléma-megoldás jellemzői és fejlesztési lehetőségei. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 110-112. (2018)

Öveges Enikő: A nyelvi előkészítő évfolyam kezdete és megvalósulása : tapasztalatok és eredmények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 55-71. (2018)

Book

Acta Comeniana 32. (LVI) : archiv pro bádáni o životě a díle Jana Amose Komenského LVI Founded 1910 by Ján Kvačala = International Review of Comenius Studies and early modern intellectual history = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit. ISBN 978-80-7007-617-0

Diplomáciai lexikon : a nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. ISBN 978 963 9862 14 2

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücherbestand zwischen 1801-1850 der Universitätsbibliothek Szeged. ISBN 978 963 306 597 6

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai. ISBN 978-963-306-597-6

Varga András: Régi könyves ABC. ISBN 978 963 7451 35 5

Journal

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 10-11. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 12. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 3-4. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 5-6. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 7. sz.

Iskolakultúra. - 28. évf. (2018) 8-9. sz.

Magyar Pedagógia. - 118. évf. (2018) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 118. évf. (2018) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 118. évf. (2018) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 118. évf. (2018) 4. sz.

Offprint

Varga János: Szent-Györgyi Albert elmaradt Nobel-díjai. In: Valóság, (61) 12. pp. 55-80. (2018)

This list was generated on 2024. július 16. 22:54:43 CEST.