Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 97.

A

A. Gergely, András: Csendes pudingforradalom. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 126-129. (2018)

A. Gergely, András: Kérdéstalány, válaszkétely – humorba formált létmód. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 119-124. (2018)

Alberti, Gábor and Szeteli, Anna: ℜeALIS: a mi kölcsönös és élethossziglani tudásunk. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 3-14. (2018)

Ambrus, Gabriella: Fejezetek a függvénytanítás történetéből : Beke Manó és Varga Tamás koncepciói. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 3-12. (2018)

B

Bengi, László: A Kosztolányi-novella alakváltásai : mitikusság és ismeretelvűség az elbeszélő diszkurzusban. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 39-46. (2018)

Bredács, Alice: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a pozitív irányzat mozgalommá válása az oktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 3-22. (2018)

Bérczy, Judit Dóra: A kompetencia alapú oktatás, avagy Erdőpedagógia - környezetpedagógia – komplex természettudományos tantárgy. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 3-8. (2018)

C

Czető, Krisztina and Lénárd, Sándor: "Általánosságokban gondolkodunk, de a részletekben élünk" : az iskolavezetés és az eredményesség összefüggései. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 76-94. (2018)

D

Dancs, Katinka: A képzelet pedagógiája. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 115-117. (2018)

Doró, Katalin: A csalás és a plágium hallgatói megítélése : a kontextus és a hallgatói tréning szerepe. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 25-38. (2018)

Dudok, Fanni: A kelet-közép-európai térség országai oktatási rendszerének összehasonlítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 361-383. (2018)

Dávidházi, Péter: Megnyitó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 3-6. (2018)

F

Faragó, Boglárka: Médiaeszközök használatának pszichológiai következményei a tanulással összefüggésben. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 23-34. (2018)

Fehérvári, Brigitta: A jelen pedagógusai az oktatás jövőjében. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 106-109. (2018)

Fejes, Balázs József: Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 39-54. (2018)

Fekete, Adrienn and Csépes, Ildikó: B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvány : útlevél a diplomás élethez, társadalmi mobilitáshoz. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 13-24. (2018)

Fenyő, D. György: A tantervi szabályozás dilemmái és lehetőségei az irodalomtanításban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 13-27. (2018)

Fűz, Nóra: Az iskolán kívüli tanórák hatékonyságának megítélése általános iskolás diákok és pedagógusok körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 38-53. (2018)

G

Galántai, Zoltán: Oktatás : problémák és technológiák. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 64-69. (2018)

Gaul-Ács, Ágnes and Kárpáti, Andrea: Óvodás gyermekrajzok vizsgálata a három narratív rajz képalkotó feladatsorral. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 279-306. (2018)

Gintli, Tibor: Kompozíció és orális nyelvhasználat összefüggései az Esti Kornél kalandjai szövegében. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 47-52. (2018)

Győrögné Porcsin, Lívia: Leveleki Eszter - egy pedagógus az árral szemben. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 134-136. (2018)

Gál-Szabó, Zsófia and Korom, Erzsébet: Felsoroló kombinatív feladatok megértésének vizsgálata az elemszám, az ismétlődés és a felcserélhetőség kritériumok alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 385-413. (2018)

Géczi, János: Iskolakultúra : repertórium. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 1-6. (2018)

H

Hamar, Pál and Prihoda, Gábor and Karsai, István: Adalékok az iskolai testnevelés tananyag-kiválasztásához. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 28-38. (2018)

Hartvig, Gabriella: Élet, út és írás. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 113-116. (2018)

Hegedűs, Szilvia and Nagy, Krisztina and Gáspár, Csaba: Az ENSEC (European Network for Social and Emotional Competence) hatodik konferenciája. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 107-114. (2018)

Héjja, Bella Emerencia: A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválasztási motivációi. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 104-117. (2018)

Hörich, Balázs and Bacskai, Katinka: Az iskolai lemorzsolódás intézményi jellemzői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 133-156. (2018)

J

Jakab, Zoltán: Tanulhatóak-e a fogalmak? : álláspontok a megismeréstudomány egy nevezetes vitájában. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 81-92. (2018)

Juhász, Dóra: A verbális munkamemória fejlődésének vizsgálata 5 éves kortól 85 éves korig. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 35-53. (2018)

Józsa, Gabriella and Józsa, Krisztián: Végrehajtó funkció : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 175-200. (2018)

K

Kereszty, Zsuzsa and Hunyady, Györgyné: Cigány gyerekek és a tanítóképzés. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 95-114. (2018)

Kinyó, László: Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek (humán univerzálék) tanításában rejlő lehetőségek az iskola bevezető és kezdő szakaszában. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 64-79. (2018)

Klima, Gábor and Kárpáti, Andrea: A vizuális nevelés és a médiapedagógia szinergiája : problémák és lehetőségek. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 63-71. (2018)

Kodácsi, Boglárka: "Egyszóval... a költészet” : Arany-verselemzések. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 120-124. (2018)

Kolosai, Nedda: Kisemberek helytállása. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 115-117. (2018)

Kovács, Edina: Pedagógushallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 3-11. (2018)

Kovács, Eszter Karolina: A motiváció szerepe a felsőoktatási lemorzsolódásban és perzisztenciában. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 55-63. (2018)

Kovács, Ivett: Egy óvodai innováció története. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 118-125. (2018)

Kovács, Klára: Magyarországi és határon túli hallgatók egészségrizikó-magatartását befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 27-54. (2018)

Kovács, Klára: A sportolás és a perzisztencia összefüggésének vizsgálata öt ország hallgatóinak körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 234-254. (2018)

Krausz, Anita: Egyenlő esélyek az iskolában, út az inkluzivitás felé. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 116-118. (2018)

Kulin, Ferenc: A történetiség elve és a "jelen horizontja" az irodalomtanítás kánonjaiban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 7-12. (2018)

Károly, Márton and Alberti, Gábor and Szeteli, Anna: Kinél a vágy? - az informatív kérdés és a kérés dimenziói. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 15-27. (2018)

Kárpáti, Eszter and Bagi, Anita and Szendi, István and Tóth, Lujza Beatrix and Janacsek, Karolina and Hoffmann, Ildikó: Rekurzió egy szkizoaffektív zavarral élő személy diskurzusaiban : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 40-54. (2018)

Kárpáti, Eszter and Kleiber, Judit: A mentális állapot változásának szerepe egy diskurzus szerveződésében. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 28-39. (2018)

Kékes Szabó, Marietta: Társas vakság és annak korrelátumai autizmus spektrum zavarban. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 35-62. (2018)

Kékes Szabó, Marietta: A lélektan mint lélekgyógyászat : a freudi paradigma kialakulása és fejlődése. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 81-89. (2018)

Kékesi, Balázs: A döntéshozó test : a narratívák döntés-befolyásoló ereje a megtestesült kogníció hipotézis alapú kognitív nyelvészet perspektívájából. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 55-65. (2018)

L

Lukács-Nagy, Gitta and Fodor, Szilvia: Hogyan dicsérjek? : a dicséretek hatása a feladatválasztásra és az intelligencia formálhatóságára vonatkozó szemléletmódra. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 64-73. (2018)

Lövétei, László Lázár: Széljegyzetek a román Toldihoz. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 118-119. (2018)

M

Magyar, Andrea and Habók, Anita: Olvasási stratégiák vizsgálata angol nyelvű szövegértési feladatokban 10-14 éves nyelvtanulók körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 22-37. (2018)

Manxhuka, Afrodita: Egy digitális tananyagcsomag a szövegértési készség - mint tantárgyközi kompetencia - fejlesztésére a 9-12. évfolyamok számára. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 54-60. (2018)

Manxhuka, Afrodita: A queer szubkultúra vizuális kódjai. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 72-78. (2018)

Markos, Valéria: A fogadószervezetek koordinátorainak tapasztalatai az iskolai közösségi szolgálatról. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 12-27. (2018)

Miskolczi, Péter and Bársony, Fanni and Király, Gábor: Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban : elméleti, magyarázati utak és kutatási eredmények összefoglalása. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 87-105. (2018)

Molnár, Gábor Tamás and Gonda, Zsuzsa: Digitális annotáció az irodalomtanításban : egy pilot vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 113-127. (2018)

Molnár, Pál and Pintér, Henriett: Az együttműködés iránti attitűd hatása a közös tanulás és a közösséghez tartozás észlelésére kutatásalapú tanulásban részt vett tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 3-26. (2018)

Molnár, Pál and Pintér, Henriett and Tóth, Edit: A szakmai együttműködések leképeződése a hazai neveléstudományi folyóiratokban : a társszerzői hálózat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 327-360. (2018)

Mándoki, Noémi: Korai kötődés, anya-gyermek interakciók és autizmus spektrum zavar. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 255-278. (2018)

Mészáros, Márton: "Csak én írok, versemnek hőse : semmi" : Kovács András Ferenc taníthatósága a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 35-40. (2018)

Mórocz, Gábor: Ismerős másvilág : Thanatológiai problémák Kosztolányi Dezső Ének a semmiről című költeményében. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 101-107. (2018)

N

Nagy, Gyula and Molnár, Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 203-235. (2018)

Németh, Dóra: Közelebb a természethez. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 121-123. (2018)

O

Orgoványi-Gajdos, Judit: Pedagógusok problémamegoldó gondolkodásának jellemzői a tanítási tapasztalat tükrében egy oktatási programra vonatkozó vizsgálaton keresztül. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 61-75. (2018)

Orosz, Csaba and Havasi, Tamás and Gaul, Emil and Tóth, Tibor: Digitális kultúra a kortárs képzőművészetben és a művészetpedagógiában. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 63-89. (2018)

P

Parapatics, Andrea: Regionalizmusok Szabó Magda Szüret című elbeszélő költeményében. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 74-80. (2018)

Pikó, Bettina and Obál, Annabella: A testképpel összefüggő és pszichológiai tényezők szerepe a serdülő lányok médiabeli megjelenéssel kapcsolatos attitűdjeiben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 4. pp. 309-325. (2018)

Pinczés, Tamás and Pikó, Bettina: Szenzoros élménykeresés és az egészségmagatartás kapcsolata pedagógusjelöltek körében. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 54-62. (2018)

Pléh, Csaba: Zárszó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 49-50. (2018)

Pásztor-Kovács, Anita and Pásztor, Attila and Molnár, Gyöngyvér: Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 73-102. (2018)

R

Rábai, Dávid: Lila-fehér mezben : egy fővárosi és egy vidéki labdarúgó akadémia neveléstudományi megközelítésű vizsgálata, összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 53-63. (2018)

Réthy, Endréné: Könyvekről : parabola az osztrák képzés, kutatás helyzetéről. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 128-132. (2018)

S

Sebestyén, Krisztina: "Szerintem a tanulás az egy kitörési pont". In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 129-131. (2018)

Semsey, Gábor: Szexuális nevelés az iskolában. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 17-34. (2018)

Sukhbaatar, Batdulam and Tarkó, Klára: Contexts of school and Herder family communication in Mongolia : a conceptual framework. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 157-174. (2018)

Szabó, Éva and Litke, Márta and Jagodics, Balázs: Az óvodapedagógusok kiégésének vizsgálata a munkaértékek tükrében. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 51-63. (2018)

Szilvássy, Orsolya: Dante 750. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 131-133. (2018)

Szilágyi, Zsófia: Iskolaregény helyett "iskolanovellát"? : Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig és Tóth Krisztina : A tolltartó. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 28-34. (2018)

Szitás, Andrea: A hiány szemantikájának megértése Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetében. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 137-138. (2018)

Sárospataki, Barnabás: "Majd írj rám Fészen, és megdumáljuk..." : Tanár–diák kommunikáció a Facebookon, az iskolai kapcsolat online kiterjeszthetőségének lehetőségei és kockázatai - I. rész. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 108-117. (2018)

Sárospataki, Barnabás: "Majd írj rám Fészen, és megdumáljuk..." : Tanár–diák kommunikáció a Facebookon, az iskolai kapcsolat online kiterjeszthetőségének lehetőségei és kockázatai - II. rész. In: Iskolakultúra, (28) 8-9. pp. 79-106. (2018)

T

Takács, Nándor: Kreatív gyakorlatok megtervezésének alapelvei az irodalomoktatásban. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 70-76. (2018)

Tongori, Ágota and Molnár, Gyöngyvér: Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 105-132. (2018)

Turós, Mátyás: A Waldorf-pedagógia képe az emberről és az életkori sajátosságairól. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 113-120. (2018)

Tóth, Gabriella and Jámbori, Szilvia: Új vizeken járok - a felnőttkori pályaváltás pszichés erőforrása. In: Iskolakultúra, (28) 1-2. pp. 90-103. (2018)

Tóth, László and Kós, Nóra: A differenciált foglalkoztatás hatása a közösség iránti beállítódás alakulására felső tagozatos tanulóknál. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 93-112. (2018)

Tóth, Zsolt Balázs and Tóth, Anna Dorina: Néptáncoktatás Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településein. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 77-86. (2018)

V

Varga, András: Régi könyves ABC. ISBN 978 963 7451 35 5

Varga, László: A felsőfokú oktatásban részvevők létszámra ható jogi, makró- és mikroökonómiai folyamatok. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 90-102. (2018)

Velkey, Kristóf: Állandó változásban : a lengyel oktatás strukturális reformjainak előképe a harmincas években. In: Iskolakultúra, (28) 10-11. pp. 103-112. (2018)

Vincze, Tamás: Németh László tanáreszménye. In: Iskolakultúra, (28) 7. pp. 80-100. (2018)

Viszket, Anita and Hoss, Alexandra: Az internetes keresési kifejezések tudatelméleti összefüggései. In: Iskolakultúra, (28) 5-6. pp. 66-80. (2018)

Váradi, Judit and Dragony, Gábor: Az egyházi iskolák szerepe a zenei nevelésben. In: Iskolakultúra, (28) 12. pp. 3-16. (2018)

Vígh-Kiss, Rozália Erika: A szociálisprobléma-megoldás jellemzői és fejlesztési lehetőségei. In: Iskolakultúra, (28) 3-4. pp. 110-112. (2018)

Ö

Öveges, Enikő: A nyelvi előkészítő évfolyam kezdete és megvalósulása : tapasztalatok és eredmények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 55-71. (2018)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:34:11 CEST.