Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 190.

A

Apró, Tibor: Nyelvtanítás, nyelvtanulás európai színvonalon : a Hueber-nyelvkönyvek értékmérői. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 137-140. (2007)

Aquilon, Pierre: A német humanizmus fogadtatása Párizsban a nyomtatványok tükrében (1480-1540). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 99-119. (2007)

Ardamica, Zorán: Irodalomtanítás? A harmadik évezredben? In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 179-186. (2007)

B

Bajomi, Iván and Bruszt, László: Rejtett választóvonalak nyomában : egy magyarországi egyetemi konfliktus. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 71-87. (2007)

Baranyák, Csaba: Háy-olvasás lehetőségei. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 132-139. (2007)

Barbier, Frederic: A komparatisztika mint heurisztikai szükségesség a könyv- és kultúrtörténész számára. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 247-259. (2007)

Barta, Péter: Patru în unu. In: Iskolakultúra, (17) 1. p. 147. (2007)

Bataillon, Louis Jacques: Exemplar és pecia formában terjesztett párizsi teológiai és filozófiai szövegek. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 11-16. (2007)

Batár, Levente: A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig : szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 197-201. (2007)

Belhaj, Abdessamad: Vallás és külpolitika: elméleti megközelítések. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 3-11. (2007)

Bene, Márta: "Kitalált történetek" : 'A látogató' és az 'Útvesztő'. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 141-146. (2007)

Biró, Emese: A társadalmi nemek tudományának küzdelmes intézményesülése a magyar felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 187-193. (2007)

Biró, Enikő: Az interkulturális kompetencia fejlesztésének csapdái. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 70-77. (2007)

Bodnár, Ilona: Mi, testnevelési tanárnők : egy szakma kollektív női identitásának kialakítása. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 60-69. (2007)

Bognár, József and Kovács T., László: Értékelés a testnevelés órán : felső-tagozatos tanulók tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 88-95. (2007)

Borbás, Andrea: Északra bámul ablakom : egy motívum három megvalósulása Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című kötetében. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 147-154. (2007)

Borcsiczky, Edit: "Filozófia mint problémamegoldás" és "a gyakorlat elsőbbsége" : Christine M. Korsgaard. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 124-133. (2007)

Boros, János: Mi az etika? : bevezetés a kortárs etikai diszkussziókba, 1. rész. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 25-36. (2007)

Boros, János: Mi az etika? : bevezetés a kortárs etikai diszkussziókba, 2. rész. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 127-137. (2007)

Boros, János: A gazdaság mint kultúra. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 143-146. (2007)

Boros, János and Orbán, Jolán: A jó élet lehetősége : etika a huszonegyedik században. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 23-24. (2007)

Buda, András: Az infokommunikációs technológiák és a pedagógusok. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 8-13. (2007)

C

Cs. Czachesz, Erzsébet: A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 3-11. (2007)

Csapó, Benő: Csengeri János öröksége - a magyar pedagógia a 21. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 79-90. (2007)

Csapó, Benő: Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban - az első átfogó magyar irodalmi longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 4. pp. 321-355. (2007)

Cseh, László: Időutazás. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 128-131. (2007)

Cseh, Ágnes Gabriella: Szöveges feladatok megoldási képességének vizsgálata : az eltérő szimbólumok hatása a teljesítményekre. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 66-82. (2007)

Csiszár, Rita: Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 136-149. (2007)

Csizér, Kata: Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció : Műszaki Kiadó, Budapest, 2007. 241 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 2. pp. 163-165. (2007)

Csizér, Kata and Kormos, Judit: Az angol nyelvtanulási motiváció alakulása Budapesten tanuló egyetemisták és főiskolások körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 29-43. (2007)

Csámer, Iván: Informatikai eszközök a középiskolák könyvtáraiban. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 67-79. (2007)

Csíkos, Csaba: Néhány EARLI-közeli írásról. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. p. 63. (2007)

Csölle, Anita: Nyelvtanulási motiváció Magyarországon. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 154-155. (2007)

Czékmán, Orsolya: Papp Ferenc olvasókönyv. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 206-208. (2007)

D

Derrida, Jacques: Mit jelent a "tanítani" szó? In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 3-16. (2007)

Dobóné Tarai, Éva: Általános iskolai tanulók tudásszerkezete : az anyag és az anyag változásai. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 221-233. (2007)

Donáth, Péter: Nagy László kényszerű számvetése 1922-ből. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 127-135. (2007)

Donáth, Péter and Preska, Gáborné: A magyarországi tanítóképzés néhány felekezeti/nemzetiségi sajátossága 1868–1918. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 88-102. (2007)

Dorner, Helga and Lakatosné Török, Erika: Felkészítés nemzetközi projektekre a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 80-86. (2007)

Dupcsik, Csaba: Szemszögek. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 96-104. (2007)

E

Eisemann, György: Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regényeiben. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 41-47. (2007)

Erdős, Zoltán: Értelmezés és megértés : a magyarországi cigányság korai történetének historiográfiája. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 129-144. (2007)

Eszenyi, Réka: Új eszköz a nyelvtanításban: a számítógépes csevegés (chat) : Miért és hogyan csevegjenek diákjaink a nyelvórán? In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 105-117. (2007)

F

Farkas, Károly: Szintonia – Elica Hungarica : Hogyan lehet kört rajzolni körző nélkül? In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 196-207. (2007)

Farkas, Nóra: Goethe lírája magyarul – az Erlkönig fordításai. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 131-140. (2007)

Fejes, József Balázs: Online tanulóközösségek. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 32-37. (2007)

Fejes, József Balázs and Józsa, Krisztián: Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői : roma és többségi tanulók összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 83-96. (2007)

Fenyő D., György: Modern nagyszótár a posztmodern korban : a magyar nyelv nagyszótára. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 140-143. (2007)

Forray R., Katalin: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 193-196. (2007)

Fűzné Kószó, Mária: Földanya tiszteletére : környezeti nevelési program a Föld Napjára. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 193-196. (2007)

G

Genet, Jean-Philippe: Szövegminták, műfajok, mezők: egy hosszú időtartamot felölelő vizsgálat (1300-1600). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 69-85. (2007)

Gombos, Katalin: A gyereklíra reneszánsza. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 42-58. (2007)

Gordon Győri, János: Bevezetés a pedagógiai komparatisztikába. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 141-147. (2007)

Géczi, János: A magyar neveléstudományi sajtó a 19-20. század fordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 57-66. (2007)

Géczi, János: A tudás átadásának formái a patrisztikában. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 101-122. (2007)

H

H. Ujlaki, Csilla: Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi alakzatai Petri György költészetében. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 155-167. (2007)

Hajdu, Tibor: A középosztály érdekérvényesítő politikája a magyar egyetemek diáklétszám-szabályozásában. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 24-29. (2007)

Halmai, Tamás: Hang és ima : egy Babits-vers a tankönyvírás horizontváltásában. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 78-84. (2007)

Halmai, Tamás: Két verselemzés : Petri György: Felirat; Várady Szabolcs: Amíg ide vissza. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 34-38. (2007)

Heller, Ágnes: A rosszak, a rossz, a gyökeres rossz és a démoni. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 94-103. (2007)

Herzog, Csilla: Beszámoló a Család – Iskola – Játék című konferenciáról. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 164-168. (2007)

Hild, Gabriella: A Magyar Egységes Nyelvérzékmérő Teszt (MENYÉT) vizsgálata hangos gondolkodtatásos eljárással. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 108-116. (2007)

Hollosy, Tibor and Fellner, Zoltán Ákos: Az anatómia múltja és jövője. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 12-22. (2007)

Husz, Mária: Az eredetiség élménye. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 81-100. (2007)

Höffe, Otfried: A haszontalan hasznáról : a filozófia jelentőségéről az ökonomizálódás korszakában. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 104-114. (2007)

J

Jakab, György: Lehet-e közös magyar-szlovák történelemkönyvet írni? 1. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 38-48. (2007)

Jakab, György: Lehet-e közös magyar-szlovák történelemkönyvet írni? 2. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 50-62. (2007)

Janurik, Márta: Áramlatélmény az iskolai ének-zeneórákon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 4. pp. 295-320. (2007)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 76-92. (2007)

K

Kamarás, István: Múló epizód vagy a visszatapsolt epizodista? : az ember és erkölcs tanítását szolgáló magyarországi pedagógiai innovációról. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 126-135. (2007)

Karády, Viktor: Jews in the Hungarian legal profession and among law students from the emancipation till the shoah. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 37-47. (2007)

Kasik, László: "A nemeknek megfelelő oktatás" : a lányok informatikaoktatásának néhány jellemzője Németországban. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 109-114. (2007)

Kasik, László: A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 21-37. (2007)

Kelemen, Elemér: Az általános iskoláról – a 60. évforduló után. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 3-15. (2007)

Kelemen, Elemér: A tanító a történelem sodrában : tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből. ISBN 963 9696 16 1

Kelemen, Rita: Fejlesztő kísérletek a realisztikus matematikai problémák megoldásában. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 35-46. (2007)

Kelemen, Rita: Iskolakultúra 1991–2005. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 247-250. (2007)

Keserű, József: Műveltség és nevelés : egy tudományos folyóirat születése. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 149-151. (2007)

Kinyó, László: Csengery János szerepe Szeged város tudományos közéletében és a Ferenc József Tudományegyetem fejlődésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 67-77. (2007)

Kis Jenőné Kenesei, Éva: Kodály Zoltán a tanítók képzéséről. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 151-163. (2007)

Kiss, László: Projektpedagógia a felsőoktatásban : egy felmérés tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 103-109. (2007)

Kojanitz, László: A tankönyvek minőségének megítélése : Mi ad értelmet a tankönyvek értékelésének és kutatásának? In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 114-126. (2007)

Koltay, Tibor: Információs műveltség: fogalmak, mítoszok, kommunikáció. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 119-129. (2007)

Kontra, H. Edit: Four questions on the culture of ELT and TTELT. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 29-35. (2007)

Kovács, Henrik: Mérés-értékelés lehetőségei a néptánc oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 2. pp. 111-122. (2007)

Kovácsné Duró, Andrea: Miskolci és pécsi tanárjelöltek értékelési ismeretei és attitűdjei. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 135-142. (2007)

Kozma, Tamás: Az iskola időarcai. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 200-203. (2007)

Kárpáti, Andrea: Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése : bevezetés egy tematikus összeállításhoz. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 3-7. (2007)

Kárpáti, Andrea and Ollé, János: Tanárok informatikai képességeinek és pedagógiai stratégiáinak integrált fejlesztése. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 14-23. (2007)

Kéri, Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A „Debreceni Iskola” Neveléstudománytörténeti vázlata : Gondolat, Budapest, 2007. 424 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 3. pp. 271-274. (2007)

L

Laczkó, Mária: Kísérlet a szövegtani, stilisztikai, grammatikai ismeretek integrált tanítására : Babits Mihály Csak posta voltál című költeményének komplex elemzése. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 25-34. (2007)

Lengyel, György: A gazdasági elit képzettsége és rekrutációja a 20. század végén. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 40-49. (2007)

Ludányi, Lajos: Kémiai Bábel. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 3-18. (2007)

Ludányi, Lajos: A levegő összetételével kapcsolatos tanulói koncepciók vizsgálata. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 117-130. (2007)

Láng, András: Pszichológia pedagógusoknak. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 209-211. (2007)

Lükő, István: Egy tankönyvkutatási beszámoló részletei : a tankönyvek hatásvizsgálata a környezeti nevelésben. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 182-193. (2007)

M

Martin, Henri-Jean: Az európai könyvkiadás a 16. század végén. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 136-160. (2007)

Martin, Henri-Jean: Az írás története és hatalma : V. fejezet. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 17-68. (2007)

Martin, Henri-Jean: A könyves mesterségek rendszere. Párizs szerepe a könyvforgalomban. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 161-193. (2007)

Martin, Henri-Jean: A könyvkiadás szabályozása: a privilégiumok és az előzetes cenzúra. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 194-207. (2007)

Maróth, Miklós: Erkölcsfilozófia az iszlámban. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 134-141. (2007)

Mayer, József: Az iskolai rendszerű felnőttoktatás fél évtizede. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 67-87. (2007)

Merényi, Annamária: A' Pók, a' Selyem-bogár, a' Poéta és a' Kertész : Ungvárnémeti Tóth László apológjai az 1816-os Versei című kötetben. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 99-107. (2007)

Mesterházi, Zsuzsa: Változik-e a gyógypedagógia identitása? In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 150-163. (2007)

Mezei, Gabriella: Kutatásmódszertan az alkalmazott nyelvtudományban. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 204-206. (2007)

Miklós, Zoltán: Felvételitől avatásig – értékelés a Ludovika Akadémián. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 164-169. (2007)

Molnár, Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 4. pp. 277-293. (2007)

Molnár, Pál: japanoldal.net : japanisztikai internetes tartalomkészítő projekt az online elérhető japán vonatkozású tartalmak tantermi, közösségi felderítésére, értékelésére és megosztására. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 102-108. (2007)

Monok, István: Előszó. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 7-9. (2007)

Munkácsy, Katalin: A ViVe modell. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 87-92. (2007)

Máth, János and Revákné Markóczi, Ibolya: A problémaközpontú módszer hatékonysága a középiskolai biológiatanításban. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 97-113. (2007)

N

Nagy, Csilla: "Lenyúlkönyv" : a fordítás és az értelmezés relációi az Esterházy című mese kapcsán. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 85-89. (2007)

Nagy, Csilla: A fordítás és az értelmező közösségek. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 117-120. (2007)

Nagy, József: Az íráskészség kritériumorientált fejlődése és fejlesztése. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 16-22. (2007)

Nagy, Péter Tibor: Continuity in history textbooks in Eastern Europe : 1980-2000. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 47-53. (2007)

Nagy, Péter Tibor: Tisztelgő konferencia Karády Viktor születésnapjára. In: Iskolakultúra, (17) 2. p. 23. (2007)

Nagy, Péter Tibor: Társadalmilag kanonizált elitek a 19–20. században : egy elitkutatás rekrutációs dilemmái. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 12-22. (2007)

Nagy, Péter Tibor: A nappali és felnőttközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya a rövid huszadik században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 2. pp. 123-139. (2007)

Nádas, Rita and Suto, Irenka: A magabiztosság és a teljesítménybecslés pontosságának kutatása az angol GCSE vizsgák értékelőinél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 3. pp. 169-184. (2007)

Németh, András: Mi is az idő? - történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 54-75. (2007)

Németh, György: A roma kultúra virtuális háza. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 145-147. (2007)

O

Orbán, Gyöngyi: A megfordítás művészete : három kérdés a megértő irodalomoktatásról. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 168-171. (2007)

Orbán, Jolán: Esélyt a humántudományoknak – Derrida tanári hitvallása. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 17-22. (2007)

P

Pajtókné Tari, Ilona: Földrajztanítás az információs társadalomban : a földrajztanár elektronikus eszközkészlete. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 93-101. (2007)

Pang, Ming Fai and Marton, Ferenc: On the paradox of pedagogy : the relative contribution of teachers and learners to learning. In: Iskolakultúra Online 1. pp. 1-28. (2007)

Pap-Szigeti, Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 56-66. (2007)

Pléh, Csaba: A szorongás a pszichológia történetében. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 3-11. (2007)

Polónyi, István: Tömegesedés és elitoktatás. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 30-39. (2007)

Porogi, András: Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 3-20. (2007)

Putnam, Hilary: Filozófia és élet : a harmadik felvilágosodás. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 51-61. (2007)

Péronnet, Michel: A francia püspökök és a könyv a 16. században. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 86-98. (2007)

Q

Quelhas, Ana Cristina and Juhos, Csongor and Senos, Jorge: Tényelleni (counter-factual) gondolkodás egyetemi tanulási kontextusban. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 74-81. (2007)

R

Radics, Katalin: Az ős Kaján és Georg Bendemann : Ady és Kafka. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 23-33. (2007)

Radnóti, Katalin: Tudásmérés. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 242-247. (2007)

Rorty, Richard: Csapdában Kant és Dewey között : a morálfilozófia jelenlegi helyzete. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 62-72. (2007)

S

Scheidl, Róbert: A tudásszint és a fogalomrendszer fejlettsége az "állam" témakörében a 6. évfolyam elején. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 177-186. (2007)

Schweitzer, Gábor: Adalékok az Országos Rabbiképző Intézet 1914 előtti történetéhez. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 103-113. (2007)

Shirbagi, Naser: Egyetemi oktatók szervezeti elkötelezettsége, és annak kapcsolata a szervezeti kultúrával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 3. pp. 185-203. (2007)

Simonin, Michel: Beszélhetünk-e kiadói politikáról a 16. század végén? : Vincent Sertenas-nak a palota egyik könyvkereskedőjének esete. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 120-135. (2007)

Simonné Pallós, Piroska: "Hazának használj!" : a fiumei tengerészképzésről. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 48-55. (2007)

Simándi, Szilvia: Rousseau vagy az utazásról és a turizmus. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 90-98. (2007)

Singer, Peter: Éhség, bőség, és moralitás. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 73-83. (2007)

Soproni, Zsuzsanna: Angol nyelvtanárok a doktori képzésben. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 123-137. (2007)

Suhajda, Péter: Halmozódó terek és idők szimultaneitása : Dsida Jenő: Interieur. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 192-198. (2007)

Szabó, Ildikó: Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 50-70. (2007)

Szabó, Rita: Kép, idő, hang és mozdulat : Nádas Péter: A fotográfia szép története. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 23-37. (2007)

Szarka, Emese: A remitologizálás egyik modern kori magyar "jelensége" : Böszörményi Gyula Álom-világa. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 59-80. (2007)

Szaszkó, Rita: Felnőtt nyelvtanulók motivációja és interkulturális találkozásai. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 138-144. (2007)

Szenczi, Beáta: Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése : Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 295 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 91-92. (2007)

Szerencsés, György: Oktatási e-portfolió és informatikai kompetencia. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 24-31. (2007)

Szolcsányi, Tibor: Racionalitás és etika. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 115-123. (2007)

Szolár, Éva: Ki finanszírozza a romániai közoktatást? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 3. pp. 205-231. (2007)

Szontagh, Pál: Érték, rend, értékrend az iskolában. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 125-128. (2007)

Szálkáné Gyapay, Márta: Módszertani kérdések a nyelvoktatásban. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 199-200. (2007)

Szécsi, Gábor: Etika és politikai kommunikáció. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 142-148. (2007)

Szénich, Alexandra: A felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges németnyelv-tudás. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 49-59. (2007)

Szücs, László Gergely: Volt-e a magyar filozófiaoktatásnak aranykora? In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 169-179. (2007)

Sántha, Kálmán: A kvalitatív metodológiai követelmények problémái. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 168-177. (2007)

T

Tar, Ibolya: A klasszika filológus Csengery. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 49-55. (2007)

Tarbay, Ede: Népballadáinkról. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 233-241. (2007)

Tartsayné Németh, Nóra: Személyesség a távoktatásban : a facilitátor (mentor) szerepe a pedagógusok IKT-kompetenciájának fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 38-47. (2007)

Thorsteinsson, Gisli and Page, Tom and Lehtonen, Miika: A számítástechnika tanítás pedagógiai dimenziói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 2. pp. 95-109. (2007)

Toldi, Zoltán: A környezeti nevelésről – egy gyakorló pedagógus szemével. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 172-182. (2007)

Toronyi, Zsuzsanna: Votívkéz és kanalacska : a Történeti Ötvösmű kiállítás (1884 február-május) judaikái. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 114-124. (2007)

Tókos, Katalin: Csoporthatások és -folyamatok : értelmezési/befogadási kontextus elemzése az emberismeret-önismeret tantárgy tanításában. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 186-192. (2007)

Tót, Éva: Informatika az iskolában, 1999-2006. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 31-40. (2007)

Tóth, Péter: Gondolkodásfejlesztés informatika órán. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 47-65. (2007)

Tóth, Zoltán: Fogalmi váltás – szemléletváltás. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 144-146. (2007)

Tóth, Zoltán and Kiss, Edina: A fizikai és kémiai változások azonosításával kapcsolatos tudásszerkezet. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 19-30. (2007)

Török, Balázs: Az óvodai csoportszobai számítógépek. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 115-126. (2007)

Török, Dóra and Csizér, Kata: Nyelvtanulási motiváció az angol szakos egyetemisták körében. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 38-49. (2007)

Török, Gábor: Az esztétikán innen és túl? : a tömegfilm esztétikai megközelítése. In: Iskolakultúra, (17) 1. pp. 120-126. (2007)

Tüske, László: Az európai iszlám kérdéseihez. In: Iskolakultúra, (17) 6-7. pp. 12-24. (2007)

U

Ubani, Martin: A vallás értelmezései : kvalitatív vizsgálat a vallási műveltség különbségeiről finn gyerekek és teológus hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 64-73. (2007)

V

Vajda, Barnabás: Modernizálódó történelemtanítás – kisebbségi helyzetben. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 110-119. (2007)

Vajda, Barnabás: A történelemoktatás elméleti dilemmái. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 152-153. (2007)

Varga, József and Józsa, Krisztián and Pap-Szigeti, Róbert: Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése 7. osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 1. pp. 5-27. (2007)

Varga, Kornél: Kompetencia, tudástranszfer és önszabályozó tanulás – egy informatikus szemével. In: Iskolakultúra, (17) 4. pp. 48-66. (2007)

Verschaffel, Lieven and Torbeyns, Joke and Luwel, Koen and Van Dooren, Wim and De Smedt, Bert: A stratégiahasználat rugalmassága az alsó tagozatos matematikában: elemzés és fejlesztés. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 92-102. (2007)

Veyrin-Forrer, Jeanne: Könyvkészítés a 16. században. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (3). pp. 208-246. (2007)

Vincze, László: Kisebbségi felsőoktatás és identitás : a finn példa. In: Iskolakultúra, (17) 8-10. pp. 208-221. (2007)

Vossenkuhl, Wilhelm: A jó lehetősége : etika a 21. században. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 37-50. (2007)

Vári, Judit: Interkulturális kommunkáció. In: Iskolakultúra, (17) 2. pp. 146-147. (2007)

Végh, Balázs Béla: Tündérkertünk gyermekversei. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 39-41. (2007)

Vékony, Gábor: Bejárat a panelbe. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 202-204. (2007)

Vígh, Tibor: A vizsgák tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának elméleti és empirikus kutatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 2. pp. 141-161. (2007)

W

Walzer, Michael: Morális minimalizmus. In: Iskolakultúra, (17) 3. pp. 84-93. (2007)

Whitebread, David and Pino Pasternak, Deborah and Sangster, Claire and Coltman, Penny: A metakogníció nemverbális indikátorai kisgyermekkorban. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 82-91. (2007)

Z

Zalay, Szabolcs: A konstruktív drámapedagógia a pedagógiai filozófia rendszertanában. In: Iskolakultúra, (17) 11-12. pp. 144-151. (2007)

Zsolnai, Anikó and Lesznyák, Márta and Kasik, László: A szociális és érzelmi kompetencia néhány készségnek fejlettsége óvodás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 3. pp. 233-270. (2007)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:46:47 CEST.