Items where Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ú
Number of items: 221.

A

Andor Mihály: Kölcsönhatások. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 135-137. (2006)

András Sándor: Ornamentika és irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 5-12. (2006)

Apor Péter: 1956 az európai történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 40-41. (2006)

Artiles Alfredo J.: A gyógypedagógia változó identitása : paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 3-35. (2006)

Asztalos Éva: Kortárs klasszikusok. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 143-146. (2006)

B

B. Mánya Ágnes: Pozsonypüspöki iskolatörténete szóban és képekben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 143-146. (2006)

B. Németh Mária and Habók Anita: A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 83-105. (2006)

B. Papp Eszter: Magyar közmondások orosz szemmel. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 131-133. (2006)

Bagu Balázs: A nemzet napszámosai : a kárpátaljai magyar oktatás 1944–1953 között. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 122-127. (2006)

Bajomi Iván: A kisgyermekkori nevelés franciaországi színterei. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 89-102. (2006)

Bajzát Tünde: Angol szaknyelv a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 132-134. (2006)

Balázs Miklós: A politikum sajátossága: egy 'Bánk bán'-film tanulságai. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 122-132. (2006)

Bandiné Liszt Amália: Általános iskolai német nyelvi minta- és kerettantervek komparatív elemzése. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 79-92. (2006)

Bankó Marietta: Közoktatás és regionális fejlődés. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 137-140. (2006)

Bankó Marietta: Programértékelés : végzettek a kibocsátó intézmény angoltanár-képzéséről. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 49-60. (2006)

Barakonyi Károly: EFT kompatibilis mesterszakok. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 90-109. (2006)

Batár Levente: Nyelvbotlások. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 126-132. (2006)

Baumann Tímea and B. Nagy Ágnes and Dóla Mónika and Farkas Judit and Kálmán László and Laczkó Tibor and Medve Anna and Oláh Örsi Tibor and Szabó Veronika and Szinger Veronika and Szőllősy Éva and Szűcs Tibor: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.

Berszán István: Az írás és olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 126-132. (2006)

Billard Aude and Robins Ben and Dautenhahn Kerstin and Nadel Jacqueline: Robota – mini-humanoid robot az autista gyerekek rehabilitációjára. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 44-57. (2006)

Biró Zsuzsanna Hanna: Nyelvoktatási reformok a 20. század első felében : az Új Iskola nyelvpedagógiája. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 21-32. (2006)

Bodrogi Csongor: Kosztolányi és József Attila. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 105-113. (2006)

Bogdán Péter: A "kulturális másság" antológiája. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 103-111. (2006)

Boros János: Többnyelvűség és demokrácia : programirat fordítóknak. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 59-64. (2006)

Boross Ottilia: Basák az iskolában. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 33-39. (2006)

Buda Attila: Az emlékezés mint életértelmezés : Ady Endre két kevéssé ismert versének tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 47-53. (2006)

Budai László: Idegennyelv-tudás vagy idegennyelv-sejtés? In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 61-73. (2006)

Buettner Garry R. and Schafer Freya Q.: Albert Szent-Györgyi : vitamin C identification. In: The Biochemist, (28) 5. pp. 31-33. (2006)

Báthory Zoltán: Közoktatási reformmozaik. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 3-10. (2006)

Bérces Emese: Helyesírás. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 127-131. (2006)

Bérczi Szaniszló and Drommer Bálint and Hegyi Sándor and Hudoba György: Informatika tanítása űrszonda modellel. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 83-91. (2006)

Böszörményi-Nagy Orsolya: Tóth János belső mozija. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 102-105. (2006)

C

Csapó Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása : az előzetes tudás felmérése és elismerése. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 3-16. (2006)

Csibi Monika: A tanulási motiváció pszichoszociális tényezői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 313-327. (2006)

Csizér Kata and Kormos Judit: Az interkulturális kapcsolatok és az idegen nyelvi motiváció összefüggései : egy interjúkutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 12-20. (2006)

Csíkos Csaba: Tudatosság és metakogníció viszonya : az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 69-82. (2006)

Czeizel Endre: A Szent-Györgyi – Bay – modell / Czeizel Endre. In: Élet és Irodalom, (50) 34. pp. 15-16. (2006)

Czifra Réka: Solaris: a tükröt tartó Másik : Lem, Tarkovszkij, Soderbergh. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 132-139. (2006)

Czompa Gyöngyi: Az 'Édes Anna' jogtörténeti vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 111-116. (2006)

Czékmán Orsolya: Matematika lexikon az oktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 133-136. (2006)

D

Dian Viktória: Kánonteremtő szándék a magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 143-144. (2006)

Dombai Tünde: Húsz éve halt meg Szent-Györgyi Albert : Az első magyar Nobel-díjas. „Egészen más nagy halat nem fogni!”. In: Délmagyarország, (96) 248. (2006)

Domonkos Péter: 'Harbach 1944' : Pilinszky János verse egy újraértett olvasáselmélet tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 80-92. (2006)

Dux László: Szent-Györgyi Albert a XX. század "elveszett fia". In: Tíz év 1996-2006 : adatok, dokumentumok, tények, vallomások. A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Öregdiák Szövetségének életéből. pp. 57-67. (2006)

Dömötör Edit: "Poeticitás" vagy "leképezés"? : a detektívtörténet pozíciója. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 116-126. (2006)

E

Eisemann György: "Mégis új..." : a romantikus költészet modern retorikája Ady lírájában. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 11-17. (2006)

F

F. Dárdai Ágnes: Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise : 'az ókori Hellász'. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 26-32. (2006)

F. Dárdai Ágnes and M. Császár Zsuzsanna: Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 179-191. (2006)

F[ekete] K[lára]: Szent-Györgyi nevét viseli a Rotary Club. In: Délmagyarország, (96) 249. p. 8. (2006)

Farkas Attila Márton: Ikonikus fordulat és a hieroglifák : avagy: mi hasznuk lehet a humanióráknak? In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 37-45. (2006)

Farkas György: Gyermek-kör : a gyermekmotívum a kortárs iráni filmben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 115-122. (2006)

Fehérvári Anikó and Liskó Ilona: Az Arany János Program tanulói. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 63-75. (2006)

Fejes József Balázs and Kasik László and Kinyó László: Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 92-97. (2006)

Fenyő D. György: Személyes pedagógiatörténet. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 140-142. (2006)

Franyó István: Kereszttantervek, kompetenciák és a biológia tanítása. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 17-25. (2006)

Fráter Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 18-26. (2006)

Fábián Berta: Még mindig jó palócok. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 143-144. (2006)

Fóris Ágota: Hét szótár – hét típus : szótárkritikák. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 126-127. (2006)

Fóris Ágota: A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 79-88. (2006)

Fóris Ágota and Kozma László: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 148-150. (2006)

Földes Györgyi: Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy Eliade : 'nyárdélutáni Hold Rómában'. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 41-46. (2006)

Fügedi János: A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 108-121. (2006)

G

Gerő Péter: A mesterséges intelligencia alkalmazása : számítástechnika tanulása felnőtt korban. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 24-33. (2006)

Gintli Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 27-33. (2006)

Gróz Andrea: A tanulói szükségletek érvényesülése a 19. század pedagógiai tankönyvirodalmában. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 37-40. (2006)

Györgyi Zoltán: Fiatal szakmunkások karrierútja. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 56-68. (2006)

Gádor Anna: Neill és Rogers. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 136-144. (2006)

Gáspár Csaba: Az emberről : Pilinszky-versek megvilágításában. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 93-98. (2006)

Gáspár Mihály: A személyiség konzervativizmusa : értékközvetítés és konzervativizmus. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 160-167. (2006)

Géczi János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány. ISBN 963 86745 4 7

Géczi János: Iskolakultúra : repertórium XVI. évfolyam, 2006. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 1-7. (2006)

Géczi János: A szocialista gyermekfelfogás a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956-1964. Köznevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 147-168. (2006)

Géczi János: A szovjet pedagógiai minta : a szovjet és a szovjet minta nyomán kialakított nemzeti törekvések sajtóreprezentációja. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 24-38. (2006)

Górny Maciej: A magyar '56 és a prágai tavasz a lengyel történelem tankönyvekben 1989 után. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 56-60. (2006)

Gömöry Kornélia: Tehetséges tanulók intelligenciájának, tanulási stratégiáinak, motivációjának és szorongásának fejlődése "normál" illetve "válogatott osztályokban". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 213-229. (2006)

H

H. Nagy Péter: Freud-filológia és hatáskutatás. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 142-144. (2006)

H. Papp Zsolt: "Mozgóképi szövegértés" – az meg mi? In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 98-102. (2006)

Habók Anita: Inkluzív pedagógia. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 136-138. (2006)

Habók Anita: Motiváció, tanulás és tanítás. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 137-140. (2006)

Halmai Tamás: Megérteni az értelmezhetetlent. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 140-142. (2006)

Harci Andor: Otthonos elegancia – határon túl. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 134-135. (2006)

Haulis Zoltán: Egy televíziós, filmes szakmai szótár. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 136-138. (2006)

Hermann Zoltán: Egy mese és a romantikus kasztráció fogalma : Hans Christian Andersen: 'Az útitárs'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 42-48. (2006)

Horváthné Moldvay Ilona: Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 81-97. (2006)

Hubert Ildikó: Szenci Molnár Albert zsoltárai és a protestáns irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 173-178. (2006)

Hunya Márta: Informatika a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 65-82. (2006)

I

Imre Anna: Középiskolások iskolázási útjai a kilencvenes években. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 43-55. (2006)

Imre Anna: Nem kívánt gyerekek? : migránsok a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 139-143. (2006)

Ittzés András and Szabó Tünde and Vári Andrea and Török Szabolcs and Tomcsányi Teodóra: A mentálhigiénés szemlélet fejlődése : a Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyság-vizsgálatáról. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 98-110. (2006)

J

Jakab Edit: Hogyan reprezentálja a nyelv a teret? In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 68-78. (2006)

Johanson Lars: Historical, cultural and linguistic aspects of Turkic-Iranian contiguity. In: Turkic-Iranian contact areas : historical and linguistic aspects / edited by Lars Johanson, Christiane Bulut. (2006)

Joó Adrienn: Az elemi népoktatás és a tanítóképzés reformja : a Nemzetnevelés tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 3-23. (2006)

Józsa Judit: Alapművek – olaszul tanulóknak. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 121-126. (2006)

K

Kamarás István: Egy középkori keleti filozófiai tanmese "nyugati" olvasatai : 'a természetes ember' recepciójának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 62-76. (2006)

Karancz Gábor: Az utolsó szittya vitéz : nemzeti cserkészetünk hőskora. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 122-125. (2006)

Kasik László: A társas viselkedés, a tanulmányi teljesítmény és a tanulási-kulturális szokások összefüggése 13-16 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 231-258. (2006)

Kelemen Rita: Nemzetközi tendenciák a matematikai szöveges feladatok elméletében. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 56-65. (2006)

Keller Tamás: A racionalizációs gondolat a társadalomtudományokban és az irodalomban. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 72-79. (2006)

Keserü Katalin: Ornamentika és modernizmus. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 3-4. (2006)

Kim Attila: Dr. Philip Zimbardo és Dr. Klaus Thon : a Stanfordi Börtön Kísérlettől a valóságshow-ig. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 133-142. (2006)

Kinney Mark B. and Barassevich Tamás: A No child left behind közoktatási törvény az USA-ban: Mit tanultunk 4 év alatt? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 29-42. (2006)

Kinyó László: Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 70-79. (2006)

Király Hajnal: Képregény első látásra : Dino Buzzati 'Szerelem utolsó látásra' című képes poémájáról. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 115-117. (2006)

Kiss László: Európa pedagógiája az FP-6-os pályázatok tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 127-133. (2006)

Kiszely Zoltán: Magyar és angol nyelvű fogalmazások retorikai szerkezete: összefüggések, magyarázatok és pedagógiai implikációk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 129-146. (2006)

Knausz Imre: Doxoszophia : műveltség, demokrácia, iskola. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 127-151. (2006)

Kocsis Katalin: A horror klasszikusai : a doppelgänger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 122-130. (2006)

Kollár Andrea: Olasz-magyar főnévi valenciaszótár. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 139-141. (2006)

Kormos Judit: Egyéni különbségek a nyelvtanulásban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 192-194. (2006)

Kosztolánczy Tibor: "Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig – jámbor embertársam –, az nekem mindegy." : az 'Új versek' fogadtatásáról. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 54-62. (2006)

Kovacevic Katarina and Maczák Márton: A jugoszláv nézőpont. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 60-72. (2006)

Kovács Gábor: Az intonáció metaforái : Mikszáth Kálmán: 'Bede Anna tartozása'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 3-14. (2006)

Kovács Katalin and Váradi Monika Mária: Többcélú kistérségi társulások : közoktatási hangsúlyokkal. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 3-14. (2006)

Kovátsné Németh Mária: A 21. század neveléselmélete. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 145-147. (2006)

Krepárt Melinda: Rozsda Endre ornamentális festészete. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 45-50. (2006)

Kulcsár-Szabó Zoltán: Testamentalitás és önéletrajziság a 'Vers és valóság'-ban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 76-91. (2006)

L

L. Varga Péter: A medialitás létmódja : a ,Történelem, kultúra, medialitás című kötet. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 135-139. (2006)

Laczkó Mária: Szövegértési teljesítmény a szöveg típusának függvényében. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 39-57. (2006)

Lampé László: Csapó Árpád emlékezete (1918-1981). In: Orvosi Hetilap, (147) 16. pp. 759-760. (2006)

Lannert István: Dramatikus gyakorlatok az idegennyelv-tanításban. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 122-131. (2006)

Lantos Ferenc: Bartók éve : művészetpedagógiáról a pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolában. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 131-136. (2006)

Lévai Péter: A néptánc oktatásának lehetséges megújítása. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 105-108. (2006)

M

Margitics Ferenc and Pauwlik Zsuzsa: Megküzdési stratégiák preferenciájának összefüggése az észlelt szülői nevelői hatásokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 43-62. (2006)

Marlok Zsuzsa and Martos Tamás: Pedagógushivatás – személyiségfejlesztés : pszichodráma a tanárképzésben és -továbbképzésben. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 114-122. (2006)

Marušiak Juraj: 1956 a szlovák történelemkönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 46-56. (2006)

Menyhárt Adrienn and Kormos Judit: Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja : egy interjú-vizsgálat tanulságai. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 114-125. (2006)

Mezei Gabriella: Egy interjú kérdéssor validálása: a motivációs tanítási gyakorlat vizsgálata. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 128-132. (2006)

Mihaljevič Djigunovič Jelena and Nikolov Marianne and Ottó István: Horvát és magyar nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 171-186. (2006)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: A filantropizmus pedagógiája : Johann Bernhard Basedow munkássága. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 111-120. (2006)

Miheller Hajnalka: Kettős identitás. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 194-196. (2006)

Mihálka Réka: "Mint egy vak kismacskát..." : Tolnai Ottó 'Végeladás' című drámája. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 96-104. (2006)

Mirnics Zsuzsa: Anyanyelvű oktatás – Vajdaság. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 196-198. (2006)

Molnár Csilla: Beszédtanulás és kognitív tudomány. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 99-103. (2006)

Molnár Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 63-80. (2006)

Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 329-344. (2006)

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 99-113. (2006)

Munkácsy Katalin: A matematika-tanulás társadalmi meghatározottsága. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 85-92. (2006)

Murai András: Az emlékezet filmjei : filmvariációk az "ötvenes évekre". In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 99-115. (2006)

Mártonfi György: Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 28-42. (2006)

Mészáros György: Mire jó a nyelvművelés? In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 111-119. (2006)

Mészáros György: Pilinszky János színházesztétikája. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 44-61. (2006)

N

Nagy Dóra: A valószínűségi és korrelatív gondolkodás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 80-93. (2006)

Nagy Henriett: Az érzelmi intelligenciáról : kapcsolata a tanulmányi eredménnyel és a szociális sikerrel iskoláskorúaknál. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 74-84. (2006)

Nagy József: A korrekt értékelés alapjai. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 83-98. (2006)

Nagy József: A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 121-124. (2006)

Nagy Mária: Magyar tanító, 1911-ben. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 33-48. (2006)

Nagy Péter: A Kolozsvári Bölcsészkar és Természettudományi Kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 5-28. (2006)

Nikolov Marianne and Ottó István: A nyelvi előkészítő évfolyam : az első tanév eredményei angol és német nyelvből. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 49-67. (2006)

Németh András: A német pedagógiai historiográfia. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 93-110. (2006)

Németh György: Történelem alulnézetben : két '56-os gyereknapló. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 73-79. (2006)

Nóbik Attila: Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 41-48. (2006)

P

Pap Kornélia and Marton János: Szent-Györgyi Albertről – pontosan / Pap Kornélia, Marton János. In: Délmagyarország, (96) 253. p. 12. (2006)

Pete Krisztián: A tudomány egésze – tudománypedagógia nélkül. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 139-142. (2006)

Pléh Csaba: Szótár a fejünkben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 152-159. (2006)

Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond Klebelsberg Kuno-portréi. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 133-136. (2006)

Pápai Zsolt: Friss levegő : a 37. Magyar Filmszemle játékfilmjei. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 125-131. (2006)

R

Rex Lesley: Az iskolai sikeresség és a társas inklúzió kapcsolata. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 58-70. (2006)

Rix Jonathan: Egyszerű kezdet : az SLM felhasználása az inkluzív osztályban. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 71-80. (2006)

Ráduly Zsolt: Az informatika-tudás és a háttérváltozók. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 92-105. (2006)

Rébay Magdolna: Az egységes leány és fiú középiskola. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 3-21. (2006)

Révész László and Bognár József: Az úszásoktatás a rendszerváltozást követő tantervekben. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 34-43. (2006)

S

S. Horváth Géza: Fiktív vallomás és szövegműködés : Dosztojevszkij: 'Ördögök'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 28-41. (2006)

Sanda István Dániel: Korszerű iskolaépítési törekvések Magyarországon : egy 1965–1970 között lezajlott iskolaépítési kutatás aktualitása. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 128-135. (2006)

Sarkadi Ágnes: A diszlexiás nyelvtanulók angoltanításának kérdései. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 94-101. (2006)

Seress Ákos: A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáiban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 92-98. (2006)

Simon Katalin: A tulipán-vita : lakótelep – humánum – organikus építészet. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 13-27. (2006)

Simon Mária: A vihar közepén : a cionista ifjúsági mozgalmak ellenállása a német megszállás idején. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 138-141. (2006)

Sinkó Katalin: A 19. századi ornamentika-teóriák antropológiai vonatkozásairól. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 28-35. (2006)

Somogyvári Lajos: Géczi János: A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum : Gondolat, Budapest, 2006. 336 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 345-347. (2006)

Strohner József: A vizuális nevelésről. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 51-69. (2006)

Szabolcs Éva: Széchy Éva (2005, szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról : Gondolat, Budapest, 250 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 259-260. (2006)

Szabó Lajos: Hajszálcsövek, nyomáscsoportok. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 145-148. (2006)

Szarvasné Mátó Veronika and Benkő Zsuzsanna: Főiskolai hallgatók egészségképe összehasonlító vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 107-127. (2006)

Szegő György: A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó temetőben. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 36-44. (2006)

Szent-Györgyi András: Az aktomiozin 64 éve = 64 Years of actomyosin. In: Biokémia, (30) 1. pp. 2-6. (2006)

Szilvássy Orsolya: Filmritmus és értékőrzés. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 146-148. (2006)

Szitár Katalin: Regény és realitás : Németh László: 'Iszony'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 15-27. (2006)

Szolár Éva: Az oktatási exklúzió, a társadalmi-gazdasági kirekesztődés és a "bezárkózott" mobilitási csatornák : a romániai cigányok esete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 187-212. (2006)

Szénási Zoltán: "Mert a prédikátor Isten trombitája..." : Pázmány prédikációi és a katolikus irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 168-173. (2006)

Szíjártó Imre: Tíz gigabyte óraterv. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 131-135. (2006)

Szöllősy Éva: Sokfunkciós angol egynyelvű szótár haladóknak, számítógépre. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 141-143. (2006)

Sándor Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 65-74. (2006)

Sándor Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 17-36. (2006)

Sáska Géza: Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát-medencéből látszik. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 3-16. (2006)

Sáska Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni és "nagy" rendszerváltást követő időszakban : értelmezési kísérlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 263-285. (2006)

T

Takács Géza: Roma napló. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 102-110. (2006)

Tarján Tamás: Tom Sawyer a Corvin-közben : '56-ról a diákszínház nyelvén. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 137-140. (2006)

Tetler Susan: Inkluzív osztályok : a tanítás és tanulás modelljei, dilemmák és kihívások. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 36-43. (2006)

Tischler János: Varsó – Budapest, 1956 : a lengyel október és a magyar forradalom kölcsönhatásai. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 111-122. (2006)

Tison Hubert: Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 41-46. (2006)

Trencsényi Imre: Húzd meg, ereszd meg... : válogatás a magyarországi mozgalompedagógia dokumentumaiból. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 134-138. (2006)

Trencsényi László: Élektra, a posztmodern. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 148-150. (2006)

Tverdota György: "Rákóczi, akárki, jöjjön valahára" : Ady Endre kuruc-verseiről. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 34-40. (2006)

Tánczos Judit: A kognitív folyamatok zavarainak hatása az idegen nyelv tanulására. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 3-11. (2006)

Tímár Éva: Tantestületi légkörvizsgálat. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 11-23. (2006)

Tóth Helga: Franciaországi romák beiskoláztatása. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 124-127. (2006)

Tóth László: Új módszer a kreativitás megállapítására: a Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 287-311. (2006)

Tüske László: A vallástudó és a laikus értelmiség a huszadik századi Egyiptomban. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 103-123. (2006)

V

Vajda Barnabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 120-128. (2006)

Vajda Barnabás: Süsü mint a Kádár-korszak metaforákba burkolt kritikája. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 117-122. (2006)

Vajda Zsuzsanna and Sujbert Monika: Együtt nevelés vagy külön nevelés? : dilemmák a másság ellátásában Európában. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 15-27. (2006)

Varga Attila: Diákok környezeti attitűdjei. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 58-64. (2006)

Varga Kornél: Civil mozgalom az értő tanulásért. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 145-146. (2006)

Varga László: A Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegye népiskoláinak történetéből (1920–1948). In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 22-36. (2006)

Varga Zoltán: Húsz per hét : a 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 116-120. (2006)

Vargáné Kiss Katalin: A 'Longman Business English Dictionary'. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 144-145. (2006)

Varró Oszkár: Egy szegedi „gentleman” – angol úriemberes – alakja a múltból. Emlékezés Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósra. In: SZTE-REO [ A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak lapja], (3) 9. pp. 12-13. (2006)

Vass László: A vizuális költemények csoportosítása Nagy László alkotásai alapján. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 46-55. (2006)

Vasy Géza: Nagymonográfia Radnóti Miklósról. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 140-146. (2006)

Veres András: Ady-konferencia. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 3-10. (2006)

Vincze Teréz: A filmelmélet hasznáról. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 110-115. (2006)

Virágné Horváth Erzsébet: Zeneterápia – mindenkinek. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 148-149. (2006)

Vlcskó Katalin: A pszichológia mint középiskolai tantárgy tantervi koncepciói. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 140-144. (2006)

Voigt Vilmos: Magyar cirkusztörténet. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 130-134. (2006)

Vámos Ágnes: A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola első tanéve. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 77-89. (2006)

Várady Zsuzsa: Platonov gépzongorára : Csehov és Mihalkov. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 75-95. (2006)

Végh Balázs Béla: Nomen est omen. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 144-146. (2006)

Vörös Adél and Fecskó Edina and Bálint Kati: A Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának munkájáról. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 105-114. (2006)

Z

Zalay Szabolcs: Konstruktivizmus és drámapedagógia. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 66-71. (2006)

Zátonyi Sándor: Hatvan éves az általános iskola. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 49-58. (2006)

Ú

Újszászi Ilona: Szent-Györgyi Albert örökösei a mai szegedi tudósok, kutatók. „Ne féljetek gondolkodni…”. In: Délmagyarország, (96) 259. (2006)

This list was generated on 2024. június 25. 20:44:17 CEST.