Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Találatok száma: 210.

A

Andor, Mihály: Kölcsönhatások. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 135-137. (2006)

András, Sándor: Ornamentika és irodalom. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 5-12. (2006)

Apor, Péter: 1956 az európai történelem tankönyvekben. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 40-41. (2006)

Artiles, Alfredo J.: A gyógypedagógia változó identitása : paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 3-35. (2006)

Asztalos, Éva: Kortárs klasszikusok. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 143-146. (2006)

B

B. Mánya, Ágnes: Pozsonypüspöki iskolatörténete szóban és képekben. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 143-146. (2006)

B. Németh, Mária; Habók, Anita: A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 83-105. (2006)

B. Papp, Eszter: Magyar közmondások orosz szemmel. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 131-133. (2006)

Bagu, Balázs: A nemzet napszámosai : a kárpátaljai magyar oktatás 1944–1953 között. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 122-127. (2006)

Bajomi, Iván: A kisgyermekkori nevelés franciaországi színterei. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 89-102. (2006)

Bajzát, Tünde: Angol szaknyelv a felsőoktatásban. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 132-134. (2006)

Balázs, Miklós: A politikum sajátossága: egy 'Bánk bán'-film tanulságai. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 122-132. (2006)

Bandiné Liszt, Amália: Általános iskolai német nyelvi minta- és kerettantervek komparatív elemzése. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 79-92. (2006)

Bankó, Marietta: Közoktatás és regionális fejlődés. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 137-140. (2006)

Bankó, Marietta: Programértékelés : végzettek a kibocsátó intézmény angoltanár-képzéséről. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 49-60. (2006)

Barakonyi, Károly: EFT kompatibilis mesterszakok. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 90-109. (2006)

Batár, Levente: Nyelvbotlások. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 126-132. (2006)

Baumann, Tímea; B. Nagy, Ágnes; Dóla, Mónika; Farkas, Judit; Kálmán, László; Laczkó, Tibor; Medve, Anna; Oláh Örsi, Tibor; Szabó, Veronika; Szinger, Veronika; Szőllősy, Éva; Szűcs, Tibor: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.

Berszán, István: Az írás és olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 126-132. (2006)

Billard, Aude; Robins, Ben; Dautenhahn, Kerstin; Nadel, Jacqueline: Robota – mini-humanoid robot az autista gyerekek rehabilitációjára. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 44-57. (2006)

Biró, Zsuzsanna Hanna: Nyelvoktatási reformok a 20. század első felében : az Új Iskola nyelvpedagógiája. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 21-32. (2006)

Bodrogi, Csongor: Kosztolányi és József Attila. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 105-113. (2006)

Bogdán, Péter: A "kulturális másság" antológiája. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 103-111. (2006)

Boros, János: Többnyelvűség és demokrácia : programirat fordítóknak. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 59-64. (2006)

Boross, Ottilia: Basák az iskolában. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 33-39. (2006)

Buda, Attila: Az emlékezés mint életértelmezés : Ady Endre két kevéssé ismert versének tükrében. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 47-53. (2006)

Budai, László: Idegennyelv-tudás vagy idegennyelv-sejtés? Iskolakultúra, (16) 4. pp. 61-73. (2006)

Báthory, Zoltán: Közoktatási reformmozaik. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 3-10. (2006)

Bérces, Emese: Helyesírás. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 127-131. (2006)

Bérczi, Szaniszló; Drommer, Bálint; Hegyi, Sándor; Hudoba, György: Informatika tanítása űrszonda modellel. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 83-91. (2006)

Böszörményi-Nagy, Orsolya: Tóth János belső mozija. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 102-105. (2006)

C

Csapó, Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása : az előzetes tudás felmérése és elismerése. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 3-16. (2006)

Csibi, Monika: A tanulási motiváció pszichoszociális tényezői. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 313-327. (2006)

Csizér, Kata; Kormos, Judit: Az interkulturális kapcsolatok és az idegen nyelvi motiváció összefüggései : egy interjúkutatás eredményei. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 12-20. (2006)

Csíkos, Csaba: Tudatosság és metakogníció viszonya : az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 69-82. (2006)

Czifra, Réka: Solaris: a tükröt tartó Másik : Lem, Tarkovszkij, Soderbergh. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 132-139. (2006)

Czompa, Gyöngyi: Az 'Édes Anna' jogtörténeti vonatkozásai. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 111-116. (2006)

Czékmán, Orsolya: Matematika lexikon az oktatásban. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 133-136. (2006)

D

Dian, Viktória: Kánonteremtő szándék a magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 143-144. (2006)

Domonkos, Péter: 'Harbach 1944' : Pilinszky János verse egy újraértett olvasáselmélet tükrében. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 80-92. (2006)

Dömötör, Edit: "Poeticitás" vagy "leképezés"? : a detektívtörténet pozíciója. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 116-126. (2006)

E

Eisemann, György: "Mégis új..." : a romantikus költészet modern retorikája Ady lírájában. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 11-17. (2006)

F

F. Dárdai, Ágnes: Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise : 'az ókori Hellász'. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 26-32. (2006)

F. Dárdai, Ágnes; M. Császár, Zsuzsanna: Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 179-191. (2006)

Farkas, Attila Márton: Ikonikus fordulat és a hieroglifák : avagy: mi hasznuk lehet a humanióráknak? Iskolakultúra, (16) 1. pp. 37-45. (2006)

Farkas, György: Gyermek-kör : a gyermekmotívum a kortárs iráni filmben. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 115-122. (2006)

Fehérvári, Anikó; Liskó, Ilona: Az Arany János Program tanulói. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 63-75. (2006)

Fejes, József Balázs; Kasik, László; Kinyó, László: Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 92-97. (2006)

Fenyő D., György: Személyes pedagógiatörténet. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 140-142. (2006)

Franyó, István: Kereszttantervek, kompetenciák és a biológia tanítása. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 17-25. (2006)

Fráter, Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 18-26. (2006)

Fábián, Berta: Még mindig jó palócok. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 143-144. (2006)

Fóris, Ágota: Hét szótár – hét típus : szótárkritikák. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 126-127. (2006)

Fóris, Ágota: A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 79-88. (2006)

Fóris, Ágota; Kozma, László: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 148-150. (2006)

Földes, Györgyi: Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy Eliade : 'nyárdélutáni Hold Rómában'. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 41-46. (2006)

Fügedi, János: A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 108-121. (2006)

G

Gerő, Péter: A mesterséges intelligencia alkalmazása : számítástechnika tanulása felnőtt korban. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 24-33. (2006)

Gintli, Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 27-33. (2006)

Gróz, Andrea: A tanulói szükségletek érvényesülése a 19. század pedagógiai tankönyvirodalmában. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 37-40. (2006)

Györgyi, Zoltán: Fiatal szakmunkások karrierútja. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 56-68. (2006)

Gádor, Anna: Neill és Rogers. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 136-144. (2006)

Gáspár, Csaba: Az emberről : Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 93-98. (2006)

Gáspár, Mihály: A személyiség konzervativizmusa : értékközvetítés és konzervativizmus. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 160-167. (2006)

Géczi, János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány.

Géczi, János: Iskolakultúra : repertórium XVI. évfolyam, 2006. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 1-7. (2006)

Géczi, János: A szocialista gyermekfelfogás a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956-1964. Köznevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 147-168. (2006)

Géczi, János: A szovjet pedagógiai minta : a szovjet és a szovjet minta nyomán kialakított nemzeti törekvések sajtóreprezentációja. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 24-38. (2006)

Górny, Maciej: A magyar '56 és a prágai tavasz a lengyel történelem tankönyvekben 1989 után. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 56-60. (2006)

Gömöry, Kornélia: Tehetséges tanulók intelligenciájának, tanulási stratégiáinak, motivációjának és szorongásának fejlődése "normál" illetve "válogatott osztályokban". Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 213-229. (2006)

H

H. Nagy, Péter: Freud-filológia és hatáskutatás. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 142-144. (2006)

H. Papp, Zsolt: "Mozgóképi szövegértés" – az meg mi? Iskolakultúra, (16) 11. pp. 98-102. (2006)

Habók, Anita: Inkluzív pedagógia. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 136-138. (2006)

Habók, Anita: Motiváció, tanulás és tanítás. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 137-140. (2006)

Halmai, Tamás: Megérteni az értelmezhetetlent. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 140-142. (2006)

Harci, Andor: Otthonos elegancia – határon túl. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 134-135. (2006)

Haulis, Zoltán: Egy televíziós, filmes szakmai szótár. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 136-138. (2006)

Hermann, Zoltán: Egy mese és a romantikus kasztráció fogalma : Hans Christian Andersen: 'Az útitárs'. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 42-48. (2006)

Horváthné Moldvay, Ilona: Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 81-97. (2006)

Hubert, Ildikó: Szenci Molnár Albert zsoltárai és a protestáns irodalom. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 173-178. (2006)

Hunya, Márta: Informatika a közoktatásban. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 65-82. (2006)

I

Imre, Anna: Középiskolások iskolázási útjai a kilencvenes években. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 43-55. (2006)

Imre, Anna: Nem kívánt gyerekek? : migránsok a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 139-143. (2006)

Ittzés, András; Szabó, Tünde; Vári, Andrea; Török, Szabolcs; Tomcsányi, Teodóra: A mentálhigiénés szemlélet fejlődése : a Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyság-vizsgálatáról. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 98-110. (2006)

J

Jakab, Edit: Hogyan reprezentálja a nyelv a teret? Iskolakultúra, (16) 5. pp. 68-78. (2006)

Joó, Adrienn: Az elemi népoktatás és a tanítóképzés reformja : a Nemzetnevelés tükrében. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 3-23. (2006)

Józsa, Judit: Alapművek – olaszul tanulóknak. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 121-126. (2006)

K

Kamarás, István: Egy középkori keleti filozófiai tanmese "nyugati" olvasatai : 'a természetes ember' recepciójának vizsgálata. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 62-76. (2006)

Karancz, Gábor: Az utolsó szittya vitéz : nemzeti cserkészetünk hőskora. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 122-125. (2006)

Kasik, László: A társas viselkedés, a tanulmányi teljesítmény és a tanulási-kulturális szokások összefüggése 13-16 éves korban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 231-258. (2006)

Kelemen, Rita: Nemzetközi tendenciák a matematikai szöveges feladatok elméletében. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 56-65. (2006)

Keller, Tamás: A racionalizációs gondolat a társadalomtudományokban és az irodalomban. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 72-79. (2006)

Keserü, Katalin: Ornamentika és modernizmus. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 3-4. (2006)

Kim, Attila: Dr. Philip Zimbardo és Dr. Klaus Thon : a Stanfordi Börtön Kísérlettől a valóságshow-ig. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 133-142. (2006)

Kinney, Mark B.; Barassevich, Tamás: A No child left behind közoktatási törvény az USA-ban: Mit tanultunk 4 év alatt? Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 29-42. (2006)

Kinyó, László: Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 70-79. (2006)

Király, Hajnal: Képregény első látásra : Dino Buzzati 'Szerelem utolsó látásra' című képes poémájáról. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 115-117. (2006)

Kiss, László: Európa pedagógiája az FP-6-os pályázatok tükrében. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 127-133. (2006)

Kiszely, Zoltán: Magyar és angol nyelvű fogalmazások retorikai szerkezete: összefüggések, magyarázatok és pedagógiai implikációk. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 129-146. (2006)

Knausz, Imre: Doxoszophia : műveltség, demokrácia, iskola. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 127-151. (2006)

Kocsis, Katalin: A horror klasszikusai : a doppelgänger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 122-130. (2006)

Kollár, Andrea: Olasz-magyar főnévi valenciaszótár. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 139-141. (2006)

Kormos, Judit: Egyéni különbségek a nyelvtanulásban. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 192-194. (2006)

Kosztolánczy, Tibor: "Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig – jámbor embertársam –, az nekem mindegy." : az 'Új versek' fogadtatásáról. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 54-62. (2006)

Kovacevic, Katarina; Maczák, Márton: A jugoszláv nézőpont. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 60-72. (2006)

Kovács, Gábor: Az intonáció metaforái : Mikszáth Kálmán: 'Bede Anna tartozása'. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 3-14. (2006)

Kovács, Katalin; Váradi, Monika Mária: Többcélú kistérségi társulások : közoktatási hangsúlyokkal. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 3-14. (2006)

Kovátsné Németh, Mária: A 21. század neveléselmélete. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 145-147. (2006)

Krepárt, Melinda: Rozsda Endre ornamentális festészete. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 45-50. (2006)

Kulcsár-Szabó, Zoltán: Testamentalitás és önéletrajziság a 'Vers és valóság'-ban. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 76-91. (2006)

L

L. Varga, Péter: A medialitás létmódja : a ,Történelem, kultúra, medialitás című kötet. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 135-139. (2006)

Laczkó, Mária: Szövegértési teljesítmény a szöveg típusának függvényében. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 39-57. (2006)

Lannert, István: Dramatikus gyakorlatok az idegennyelv-tanításban. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 122-131. (2006)

Lantos, Ferenc: Bartók éve : művészetpedagógiáról a pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolában. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 131-136. (2006)

Lévai, Péter: A néptánc oktatásának lehetséges megújítása. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 105-108. (2006)

M

Margitics, Ferenc; Pauwlik, Zsuzsa: Megküzdési stratégiák preferenciájának összefüggése az észlelt szülői nevelői hatásokkal. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 43-62. (2006)

Marlok, Zsuzsa; Martos, Tamás: Pedagógushivatás – személyiségfejlesztés : pszichodráma a tanárképzésben és -továbbképzésben. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 114-122. (2006)

Marušiak, Juraj: 1956 a szlovák történelemkönyvekben. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 46-56. (2006)

Menyhárt, Adrienn; Kormos, Judit: Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja : egy interjú-vizsgálat tanulságai. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 114-125. (2006)

Mezei, Gabriella: Egy interjú kérdéssor validálása: a motivációs tanítási gyakorlat vizsgálata. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 128-132. (2006)

Mihaljevič Djigunovič, Jelena; Nikolov, Marianne; Ottó, István: Horvát és magyar nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 171-186. (2006)

Mihalovicsné Lengyel, Alojzia: A filantropizmus pedagógiája : Johann Bernhard Basedow munkássága. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 111-120. (2006)

Miheller, Hajnalka: Kettős identitás. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 194-196. (2006)

Mihálka, Réka: "Mint egy vak kismacskát..." : Tolnai Ottó 'Végeladás' című drámája. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 96-104. (2006)

Mirnics, Zsuzsa: Anyanyelvű oktatás – Vajdaság. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 196-198. (2006)

Molnár, Csilla: Beszédtanulás és kognitív tudomány. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 99-103. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 63-80. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 329-344. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 99-113. (2006)

Munkácsy, Katalin: A matematika-tanulás társadalmi meghatározottsága. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 85-92. (2006)

Murai, András: Az emlékezet filmjei : filmvariációk az "ötvenes évekre". Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 99-115. (2006)

Mártonfi, György: Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 28-42. (2006)

Mészáros, György: Mire jó a nyelvművelés? Iskolakultúra, (16) 10. pp. 111-119. (2006)

Mészáros, György: Pilinszky János színházesztétikája. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 44-61. (2006)

N

Nagy, Dóra: A valószínűségi és korrelatív gondolkodás a középiskolában. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 80-93. (2006)

Nagy, Henriett: Az érzelmi intelligenciáról : kapcsolata a tanulmányi eredménnyel és a szociális sikerrel iskoláskorúaknál. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 74-84. (2006)

Nagy, József: A korrekt értékelés alapjai. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 83-98. (2006)

Nagy, József: A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 121-124. (2006)

Nagy, Mária: Magyar tanító, 1911-ben. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 33-48. (2006)

Nagy, Péter: A Kolozsvári Bölcsészkar és Természettudományi Kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 5-28. (2006)

Nikolov, Marianne; Ottó, István: A nyelvi előkészítő évfolyam : az első tanév eredményei angol és német nyelvből. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 49-67. (2006)

Németh, András: A német pedagógiai historiográfia. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 93-110. (2006)

Németh, György: Történelem alulnézetben : két '56-os gyereknapló. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 73-79. (2006)

Nóbik, Attila: Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 41-48. (2006)

P

Pete, Krisztián: A tudomány egésze – tudománypedagógia nélkül. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 139-142. (2006)

Pléh, Csaba: Szótár a fejünkben. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 152-159. (2006)

Prohászka, László: Kisfaludi Strobl Zsigmond Klebelsberg Kuno-portréi. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 133-136. (2006)

Pápai, Zsolt: Friss levegő : a 37. Magyar Filmszemle játékfilmjei. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 125-131. (2006)

R

Rex, Lesley: Az iskolai sikeresség és a társas inklúzió kapcsolata. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 58-70. (2006)

Rix, Jonathan: Egyszerű kezdet : az SLM felhasználása az inkluzív osztályban. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 71-80. (2006)

Ráduly, Zsolt: Az informatika-tudás és a háttérváltozók. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 92-105. (2006)

Rébay, Magdolna: Az egységes leány és fiú középiskola. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 3-21. (2006)

Révész, László; Bognár, József: Az úszásoktatás a rendszerváltozást követő tantervekben. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 34-43. (2006)

S

S. Horváth, Géza: Fiktív vallomás és szövegműködés : Dosztojevszkij: 'Ördögök'. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 28-41. (2006)

Sanda, István Dániel: Korszerű iskolaépítési törekvések Magyarországon : egy 1965–1970 között lezajlott iskolaépítési kutatás aktualitása. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 128-135. (2006)

Sarkadi, Ágnes: A diszlexiás nyelvtanulók angoltanításának kérdései. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 94-101. (2006)

Seress, Ákos: A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáiban. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 92-98. (2006)

Simon, Katalin: A tulipán-vita : lakótelep – humánum – organikus építészet. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 13-27. (2006)

Simon, Mária: A vihar közepén : a cionista ifjúsági mozgalmak ellenállása a német megszállás idején. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 138-141. (2006)

Sinkó, Katalin: A 19. századi ornamentika-teóriák antropológiai vonatkozásairól. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 28-35. (2006)

Somogyvári, Lajos: Géczi János: A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum : Gondolat, Budapest, 2006. 336 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 345-347. (2006)

Strohner, József: A vizuális nevelésről. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 51-69. (2006)

Szabolcs, Éva: Széchy Éva (2005, szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról : Gondolat, Budapest, 250 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 259-260. (2006)

Szabó, Lajos: Hajszálcsövek, nyomáscsoportok. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 145-148. (2006)

Szarvasné Mátó, Veronika; Benkő, Zsuzsanna: Főiskolai hallgatók egészségképe összehasonlító vizsgálat. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 107-127. (2006)

Szegő, György: A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó temetőben. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 36-44. (2006)

Szilvássy, Orsolya: Filmritmus és értékőrzés. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 146-148. (2006)

Szitár, Katalin: Regény és realitás : Németh László: 'Iszony'. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 15-27. (2006)

Szolár, Éva: Az oktatási exklúzió, a társadalmi-gazdasági kirekesztődés és a "bezárkózott" mobilitási csatornák : a romániai cigányok esete. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 187-212. (2006)

Szénási, Zoltán: "Mert a prédikátor Isten trombitája..." : Pázmány prédikációi és a katolikus irodalom. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 168-173. (2006)

Szíjártó, Imre: Tíz gigabyte óraterv. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 131-135. (2006)

Szöllősy, Éva: Sokfunkciós angol egynyelvű szótár haladóknak, számítógépre. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 141-143. (2006)

Sándor, Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 65-74. (2006)

Sándor, Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 17-36. (2006)

Sáska, Géza: Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát-medencéből látszik. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 3-16. (2006)

Sáska, Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni és "nagy" rendszerváltást követő időszakban : értelmezési kísérlet. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 263-285. (2006)

T

Takács, Géza: Roma napló. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 102-110. (2006)

Tarján, Tamás: Tom Sawyer a Corvin-közben : '56-ról a diákszínház nyelvén. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 137-140. (2006)

Tetler, Susan: Inkluzív osztályok : a tanítás és tanulás modelljei, dilemmák és kihívások. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 36-43. (2006)

Tischler, János: Varsó – Budapest, 1956 : a lengyel október és a magyar forradalom kölcsönhatásai. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 111-122. (2006)

Tison, Hubert: Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem tankönyvekben. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 41-46. (2006)

Trencsényi, Imre: Húzd meg, ereszd meg... : válogatás a magyarországi mozgalompedagógia dokumentumaiból. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 134-138. (2006)

Trencsényi, László: Élektra, a posztmodern. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 148-150. (2006)

Tverdota, György: "Rákóczi, akárki, jöjjön valahára" : Ady Endre kuruc-verseiről. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 34-40. (2006)

Tánczos, Judit: A kognitív folyamatok zavarainak hatása az idegen nyelv tanulására. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 3-11. (2006)

Tímár, Éva: Tantestületi légkörvizsgálat. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 11-23. (2006)

Tóth, Helga: Franciaországi romák beiskoláztatása. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 124-127. (2006)

Tóth, László: Új módszer a kreativitás megállapítására: a Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 287-311. (2006)

Tüske, László: A vallástudó és a laikus értelmiség a huszadik századi Egyiptomban. Iskolakultúra, (16) 5. pp. 103-123. (2006)

V

Vajda, Barnabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 120-128. (2006)

Vajda, Barnabás: Süsü mint a Kádár-korszak metaforákba burkolt kritikája. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 117-122. (2006)

Vajda, Zsuzsanna; Sujbert, Monika: Együtt nevelés vagy külön nevelés? : dilemmák a másság ellátásában Európában. Iskolakultúra, (16) 12. pp. 15-27. (2006)

Varga, Attila: Diákok környezeti attitűdjei. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 58-64. (2006)

Varga, Kornél: Civil mozgalom az értő tanulásért. Iskolakultúra, (16) 4. pp. 145-146. (2006)

Varga, László: A Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegye népiskoláinak történetéből (1920–1948). Iskolakultúra, (16) 4. pp. 22-36. (2006)

Varga, Zoltán: Húsz per hét : a 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 116-120. (2006)

Vargáné Kiss, Katalin: A 'Longman Business English Dictionary'. Iskolakultúra, (16) 6. pp. 144-145. (2006)

Vass, László: A vizuális költemények csoportosítása Nagy László alkotásai alapján. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 46-55. (2006)

Vasy, Géza: Nagymonográfia Radnóti Miklósról. Iskolakultúra, (16) 11. pp. 140-146. (2006)

Veres, András: Ady-konferencia. Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 3-10. (2006)

Vincze, Teréz: A filmelmélet hasznáról. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 110-115. (2006)

Virágné Horváth, Erzsébet: Zeneterápia – mindenkinek. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 148-149. (2006)

Vlcskó, Katalin: A pszichológia mint középiskolai tantárgy tantervi koncepciói. Iskolakultúra, (16) 10. pp. 140-144. (2006)

Voigt, Vilmos: Magyar cirkusztörténet. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 130-134. (2006)

Vámos, Ágnes: A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola első tanéve. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 77-89. (2006)

Várady, Zsuzsa: Platonov gépzongorára : Csehov és Mihalkov. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 75-95. (2006)

Végh, Balázs Béla: Nomen est omen. Iskolakultúra, (16) 3. pp. 144-146. (2006)

Vörös, Adél; Fecskó, Edina; Bálint, Kati: A Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának munkájáról. Iskolakultúra, (16) 9. pp. 105-114. (2006)

Z

Zalay, Szabolcs: Konstruktivizmus és drámapedagógia. Iskolakultúra, (16) 1. pp. 66-71. (2006)

Zátonyi, Sándor: Hatvan éves az általános iskola. Iskolakultúra, (16) 2. pp. 49-58. (2006)

A lista elkészítésének dátuma 2018. November 18. 07:17:02 CET.