Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 210.

A

Andor, Mihály: Kölcsönhatások. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 135-137. (2006)

András, Sándor: Ornamentika és irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 5-12. (2006)

Apor, Péter: 1956 az európai történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 40-41. (2006)

Artiles, Alfredo J.: A gyógypedagógia változó identitása : paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 3-35. (2006)

Asztalos, Éva: Kortárs klasszikusok. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 143-146. (2006)

B

B. Mánya, Ágnes: Pozsonypüspöki iskolatörténete szóban és képekben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 143-146. (2006)

B. Németh, Mária and Habók, Anita: A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 83-105. (2006)

B. Papp, Eszter: Magyar közmondások orosz szemmel. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 131-133. (2006)

Bagu, Balázs: A nemzet napszámosai : a kárpátaljai magyar oktatás 1944–1953 között. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 122-127. (2006)

Bajomi, Iván: A kisgyermekkori nevelés franciaországi színterei. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 89-102. (2006)

Bajzát, Tünde: Angol szaknyelv a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 132-134. (2006)

Balázs, Miklós: A politikum sajátossága: egy 'Bánk bán'-film tanulságai. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 122-132. (2006)

Bandiné Liszt, Amália: Általános iskolai német nyelvi minta- és kerettantervek komparatív elemzése. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 79-92. (2006)

Bankó, Marietta: Közoktatás és regionális fejlődés. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 137-140. (2006)

Bankó, Marietta: Programértékelés : végzettek a kibocsátó intézmény angoltanár-képzéséről. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 49-60. (2006)

Barakonyi, Károly: EFT kompatibilis mesterszakok. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 90-109. (2006)

Batár, Levente: Nyelvbotlások. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 126-132. (2006)

Baumann, Tímea and B. Nagy, Ágnes and Dóla, Mónika and Farkas, Judit and Kálmán, László and Laczkó, Tibor and Medve, Anna and Oláh Örsi, Tibor and Szabó, Veronika and Szinger, Veronika and Szőllősy, Éva and Szűcs, Tibor: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.

Berszán, István: Az írás és olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 126-132. (2006)

Billard, Aude and Robins, Ben and Dautenhahn, Kerstin and Nadel, Jacqueline: Robota – mini-humanoid robot az autista gyerekek rehabilitációjára. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 44-57. (2006)

Biró, Zsuzsanna Hanna: Nyelvoktatási reformok a 20. század első felében : az Új Iskola nyelvpedagógiája. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 21-32. (2006)

Bodrogi, Csongor: Kosztolányi és József Attila. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 105-113. (2006)

Bogdán, Péter: A "kulturális másság" antológiája. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 103-111. (2006)

Boros, János: Többnyelvűség és demokrácia : programirat fordítóknak. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 59-64. (2006)

Boross, Ottilia: Basák az iskolában. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 33-39. (2006)

Buda, Attila: Az emlékezés mint életértelmezés : Ady Endre két kevéssé ismert versének tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 47-53. (2006)

Budai, László: Idegennyelv-tudás vagy idegennyelv-sejtés? In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 61-73. (2006)

Báthory, Zoltán: Közoktatási reformmozaik. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 3-10. (2006)

Bérces, Emese: Helyesírás. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 127-131. (2006)

Bérczi, Szaniszló and Drommer, Bálint and Hegyi, Sándor and Hudoba, György: Informatika tanítása űrszonda modellel. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 83-91. (2006)

Böszörményi-Nagy, Orsolya: Tóth János belső mozija. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 102-105. (2006)

C

Csapó, Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása : az előzetes tudás felmérése és elismerése. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 3-16. (2006)

Csibi, Monika: A tanulási motiváció pszichoszociális tényezői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 313-327. (2006)

Csizér, Kata and Kormos, Judit: Az interkulturális kapcsolatok és az idegen nyelvi motiváció összefüggései : egy interjúkutatás eredményei. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 12-20. (2006)

Csíkos, Csaba: Tudatosság és metakogníció viszonya : az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 69-82. (2006)

Czifra, Réka: Solaris: a tükröt tartó Másik : Lem, Tarkovszkij, Soderbergh. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 132-139. (2006)

Czompa, Gyöngyi: Az 'Édes Anna' jogtörténeti vonatkozásai. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 111-116. (2006)

Czékmán, Orsolya: Matematika lexikon az oktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 133-136. (2006)

D

Dian, Viktória: Kánonteremtő szándék a magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 143-144. (2006)

Domonkos, Péter: 'Harbach 1944' : Pilinszky János verse egy újraértett olvasáselmélet tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 80-92. (2006)

Dömötör, Edit: "Poeticitás" vagy "leképezés"? : a detektívtörténet pozíciója. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 116-126. (2006)

E

Eisemann, György: "Mégis új..." : a romantikus költészet modern retorikája Ady lírájában. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 11-17. (2006)

F

F. Dárdai, Ágnes: Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise : 'az ókori Hellász'. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 26-32. (2006)

F. Dárdai, Ágnes and M. Császár, Zsuzsanna: Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 179-191. (2006)

Farkas, Attila Márton: Ikonikus fordulat és a hieroglifák : avagy: mi hasznuk lehet a humanióráknak? In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 37-45. (2006)

Farkas, György: Gyermek-kör : a gyermekmotívum a kortárs iráni filmben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 115-122. (2006)

Fehérvári, Anikó and Liskó, Ilona: Az Arany János Program tanulói. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 63-75. (2006)

Fejes, József Balázs and Kasik, László and Kinyó, László: Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 92-97. (2006)

Fenyő D., György: Személyes pedagógiatörténet. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 140-142. (2006)

Franyó, István: Kereszttantervek, kompetenciák és a biológia tanítása. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 17-25. (2006)

Fráter, Zoltán: Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 18-26. (2006)

Fábián, Berta: Még mindig jó palócok. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 143-144. (2006)

Fóris, Ágota: Hét szótár – hét típus : szótárkritikák. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 126-127. (2006)

Fóris, Ágota: A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 79-88. (2006)

Fóris, Ágota and Kozma, László: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 148-150. (2006)

Földes, Györgyi: Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy Eliade : 'nyárdélutáni Hold Rómában'. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 41-46. (2006)

Fügedi, János: A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 108-121. (2006)

G

Gerő, Péter: A mesterséges intelligencia alkalmazása : számítástechnika tanulása felnőtt korban. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 24-33. (2006)

Gintli, Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 27-33. (2006)

Gróz, Andrea: A tanulói szükségletek érvényesülése a 19. század pedagógiai tankönyvirodalmában. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 37-40. (2006)

Györgyi, Zoltán: Fiatal szakmunkások karrierútja. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 56-68. (2006)

Gádor, Anna: Neill és Rogers. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 136-144. (2006)

Gáspár, Csaba: Az emberről : Pilinszky-versek megvilágításában. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 93-98. (2006)

Gáspár, Mihály: A személyiség konzervativizmusa : értékközvetítés és konzervativizmus. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 160-167. (2006)

Géczi, János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány. ISBN 963 86745 4 7

Géczi, János: Iskolakultúra : repertórium XVI. évfolyam, 2006. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 1-7. (2006)

Géczi, János: A szocialista gyermekfelfogás a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956-1964. Köznevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 147-168. (2006)

Géczi, János: A szovjet pedagógiai minta : a szovjet és a szovjet minta nyomán kialakított nemzeti törekvések sajtóreprezentációja. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 24-38. (2006)

Górny, Maciej: A magyar '56 és a prágai tavasz a lengyel történelem tankönyvekben 1989 után. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 56-60. (2006)

Gömöry, Kornélia: Tehetséges tanulók intelligenciájának, tanulási stratégiáinak, motivációjának és szorongásának fejlődése "normál" illetve "válogatott osztályokban". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 213-229. (2006)

H

H. Nagy, Péter: Freud-filológia és hatáskutatás. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 142-144. (2006)

H. Papp, Zsolt: "Mozgóképi szövegértés" – az meg mi? In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 98-102. (2006)

Habók, Anita: Inkluzív pedagógia. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 136-138. (2006)

Habók, Anita: Motiváció, tanulás és tanítás. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 137-140. (2006)

Halmai, Tamás: Megérteni az értelmezhetetlent. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 140-142. (2006)

Harci, Andor: Otthonos elegancia – határon túl. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 134-135. (2006)

Haulis, Zoltán: Egy televíziós, filmes szakmai szótár. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 136-138. (2006)

Hermann, Zoltán: Egy mese és a romantikus kasztráció fogalma : Hans Christian Andersen: 'Az útitárs'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 42-48. (2006)

Horváthné Moldvay, Ilona: Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 81-97. (2006)

Hubert, Ildikó: Szenci Molnár Albert zsoltárai és a protestáns irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 173-178. (2006)

Hunya, Márta: Informatika a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 65-82. (2006)

I

Imre, Anna: Középiskolások iskolázási útjai a kilencvenes években. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 43-55. (2006)

Imre, Anna: Nem kívánt gyerekek? : migránsok a magyar közoktatásban. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 139-143. (2006)

Ittzés, András and Szabó, Tünde and Vári, Andrea and Török, Szabolcs and Tomcsányi, Teodóra: A mentálhigiénés szemlélet fejlődése : a Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyság-vizsgálatáról. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 98-110. (2006)

J

Jakab, Edit: Hogyan reprezentálja a nyelv a teret? In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 68-78. (2006)

Joó, Adrienn: Az elemi népoktatás és a tanítóképzés reformja : a Nemzetnevelés tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 3-23. (2006)

Józsa, Judit: Alapművek – olaszul tanulóknak. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 121-126. (2006)

K

Kamarás, István: Egy középkori keleti filozófiai tanmese "nyugati" olvasatai : 'a természetes ember' recepciójának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 62-76. (2006)

Karancz, Gábor: Az utolsó szittya vitéz : nemzeti cserkészetünk hőskora. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 122-125. (2006)

Kasik, László: A társas viselkedés, a tanulmányi teljesítmény és a tanulási-kulturális szokások összefüggése 13-16 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 231-258. (2006)

Kelemen, Rita: Nemzetközi tendenciák a matematikai szöveges feladatok elméletében. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 56-65. (2006)

Keller, Tamás: A racionalizációs gondolat a társadalomtudományokban és az irodalomban. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 72-79. (2006)

Keserü, Katalin: Ornamentika és modernizmus. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 3-4. (2006)

Kim, Attila: Dr. Philip Zimbardo és Dr. Klaus Thon : a Stanfordi Börtön Kísérlettől a valóságshow-ig. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 133-142. (2006)

Kinney, Mark B. and Barassevich, Tamás: A No child left behind közoktatási törvény az USA-ban: Mit tanultunk 4 év alatt? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 29-42. (2006)

Kinyó, László: Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 70-79. (2006)

Király, Hajnal: Képregény első látásra : Dino Buzzati 'Szerelem utolsó látásra' című képes poémájáról. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 115-117. (2006)

Kiss, László: Európa pedagógiája az FP-6-os pályázatok tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 127-133. (2006)

Kiszely, Zoltán: Magyar és angol nyelvű fogalmazások retorikai szerkezete: összefüggések, magyarázatok és pedagógiai implikációk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 129-146. (2006)

Knausz, Imre: Doxoszophia : műveltség, demokrácia, iskola. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 127-151. (2006)

Kocsis, Katalin: A horror klasszikusai : a doppelgänger-motívum Hoffmann, Poe és Stevenson műveiben. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 122-130. (2006)

Kollár, Andrea: Olasz-magyar főnévi valenciaszótár. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 139-141. (2006)

Kormos, Judit: Egyéni különbségek a nyelvtanulásban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 192-194. (2006)

Kosztolánczy, Tibor: "Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig – jámbor embertársam –, az nekem mindegy." : az 'Új versek' fogadtatásáról. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 54-62. (2006)

Kovacevic, Katarina and Maczák, Márton: A jugoszláv nézőpont. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 60-72. (2006)

Kovács, Gábor: Az intonáció metaforái : Mikszáth Kálmán: 'Bede Anna tartozása'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 3-14. (2006)

Kovács, Katalin and Váradi, Monika Mária: Többcélú kistérségi társulások : közoktatási hangsúlyokkal. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 3-14. (2006)

Kovátsné Németh, Mária: A 21. század neveléselmélete. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 145-147. (2006)

Krepárt, Melinda: Rozsda Endre ornamentális festészete. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 45-50. (2006)

Kulcsár-Szabó, Zoltán: Testamentalitás és önéletrajziság a 'Vers és valóság'-ban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 76-91. (2006)

L

L. Varga, Péter: A medialitás létmódja : a ,Történelem, kultúra, medialitás című kötet. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 135-139. (2006)

Laczkó, Mária: Szövegértési teljesítmény a szöveg típusának függvényében. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 39-57. (2006)

Lannert, István: Dramatikus gyakorlatok az idegennyelv-tanításban. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 122-131. (2006)

Lantos, Ferenc: Bartók éve : művészetpedagógiáról a pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolában. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 131-136. (2006)

Lévai, Péter: A néptánc oktatásának lehetséges megújítása. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 105-108. (2006)

M

Margitics, Ferenc and Pauwlik, Zsuzsa: Megküzdési stratégiák preferenciájának összefüggése az észlelt szülői nevelői hatásokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 43-62. (2006)

Marlok, Zsuzsa and Martos, Tamás: Pedagógushivatás – személyiségfejlesztés : pszichodráma a tanárképzésben és -továbbképzésben. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 114-122. (2006)

Marušiak, Juraj: 1956 a szlovák történelemkönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 46-56. (2006)

Menyhárt, Adrienn and Kormos, Judit: Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja : egy interjú-vizsgálat tanulságai. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 114-125. (2006)

Mezei, Gabriella: Egy interjú kérdéssor validálása: a motivációs tanítási gyakorlat vizsgálata. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 128-132. (2006)

Mihaljevič Djigunovič, Jelena and Nikolov, Marianne and Ottó, István: Horvát és magyar nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 171-186. (2006)

Mihalovicsné Lengyel, Alojzia: A filantropizmus pedagógiája : Johann Bernhard Basedow munkássága. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 111-120. (2006)

Miheller, Hajnalka: Kettős identitás. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 194-196. (2006)

Mihálka, Réka: "Mint egy vak kismacskát..." : Tolnai Ottó 'Végeladás' című drámája. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 96-104. (2006)

Mirnics, Zsuzsa: Anyanyelvű oktatás – Vajdaság. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 196-198. (2006)

Molnár, Csilla: Beszédtanulás és kognitív tudomány. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 99-103. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 63-80. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 329-344. (2006)

Molnár, Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 99-113. (2006)

Munkácsy, Katalin: A matematika-tanulás társadalmi meghatározottsága. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 85-92. (2006)

Murai, András: Az emlékezet filmjei : filmvariációk az "ötvenes évekre". In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 99-115. (2006)

Mártonfi, György: Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 28-42. (2006)

Mészáros, György: Mire jó a nyelvművelés? In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 111-119. (2006)

Mészáros, György: Pilinszky János színházesztétikája. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 44-61. (2006)

N

Nagy, Dóra: A valószínűségi és korrelatív gondolkodás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 80-93. (2006)

Nagy, Henriett: Az érzelmi intelligenciáról : kapcsolata a tanulmányi eredménnyel és a szociális sikerrel iskoláskorúaknál. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 74-84. (2006)

Nagy, József: A korrekt értékelés alapjai. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 83-98. (2006)

Nagy, József: A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 121-124. (2006)

Nagy, Mária: Magyar tanító, 1911-ben. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 33-48. (2006)

Nagy, Péter: A Kolozsvári Bölcsészkar és Természettudományi Kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 5-28. (2006)

Nikolov, Marianne and Ottó, István: A nyelvi előkészítő évfolyam : az első tanév eredményei angol és német nyelvből. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 49-67. (2006)

Németh, András: A német pedagógiai historiográfia. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 93-110. (2006)

Németh, György: Történelem alulnézetben : két '56-os gyereknapló. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 73-79. (2006)

Nóbik, Attila: Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 41-48. (2006)

P

Pete, Krisztián: A tudomány egésze – tudománypedagógia nélkül. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 139-142. (2006)

Pléh, Csaba: Szótár a fejünkben. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 152-159. (2006)

Prohászka, László: Kisfaludi Strobl Zsigmond Klebelsberg Kuno-portréi. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 133-136. (2006)

Pápai, Zsolt: Friss levegő : a 37. Magyar Filmszemle játékfilmjei. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 125-131. (2006)

R

Rex, Lesley: Az iskolai sikeresség és a társas inklúzió kapcsolata. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 58-70. (2006)

Rix, Jonathan: Egyszerű kezdet : az SLM felhasználása az inkluzív osztályban. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 71-80. (2006)

Ráduly, Zsolt: Az informatika-tudás és a háttérváltozók. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 92-105. (2006)

Rébay, Magdolna: Az egységes leány és fiú középiskola. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 3-21. (2006)

Révész, László and Bognár, József: Az úszásoktatás a rendszerváltozást követő tantervekben. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 34-43. (2006)

S

S. Horváth, Géza: Fiktív vallomás és szövegműködés : Dosztojevszkij: 'Ördögök'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 28-41. (2006)

Sanda, István Dániel: Korszerű iskolaépítési törekvések Magyarországon : egy 1965–1970 között lezajlott iskolaépítési kutatás aktualitása. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 128-135. (2006)

Sarkadi, Ágnes: A diszlexiás nyelvtanulók angoltanításának kérdései. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 94-101. (2006)

Seress, Ákos: A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáiban. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 92-98. (2006)

Simon, Katalin: A tulipán-vita : lakótelep – humánum – organikus építészet. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 13-27. (2006)

Simon, Mária: A vihar közepén : a cionista ifjúsági mozgalmak ellenállása a német megszállás idején. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 138-141. (2006)

Sinkó, Katalin: A 19. századi ornamentika-teóriák antropológiai vonatkozásairól. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 28-35. (2006)

Somogyvári, Lajos: Géczi János: A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum : Gondolat, Budapest, 2006. 336 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 345-347. (2006)

Strohner, József: A vizuális nevelésről. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 51-69. (2006)

Szabolcs, Éva: Széchy Éva (2005, szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról : Gondolat, Budapest, 250 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 259-260. (2006)

Szabó, Lajos: Hajszálcsövek, nyomáscsoportok. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 145-148. (2006)

Szarvasné Mátó, Veronika and Benkő, Zsuzsanna: Főiskolai hallgatók egészségképe összehasonlító vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 2. pp. 107-127. (2006)

Szegő, György: A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó temetőben. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 36-44. (2006)

Szilvássy, Orsolya: Filmritmus és értékőrzés. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 146-148. (2006)

Szitár, Katalin: Regény és realitás : Németh László: 'Iszony'. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 15-27. (2006)

Szolár, Éva: Az oktatási exklúzió, a társadalmi-gazdasági kirekesztődés és a "bezárkózott" mobilitási csatornák : a romániai cigányok esete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 3. pp. 187-212. (2006)

Szénási, Zoltán: "Mert a prédikátor Isten trombitája..." : Pázmány prédikációi és a katolikus irodalom. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 168-173. (2006)

Szíjártó, Imre: Tíz gigabyte óraterv. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 131-135. (2006)

Szöllősy, Éva: Sokfunkciós angol egynyelvű szótár haladóknak, számítógépre. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 141-143. (2006)

Sándor, Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 65-74. (2006)

Sándor, Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 17-36. (2006)

Sáska, Géza: Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát-medencéből látszik. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 3-16. (2006)

Sáska, Géza: A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni és "nagy" rendszerváltást követő időszakban : értelmezési kísérlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 263-285. (2006)

T

Takács, Géza: Roma napló. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 102-110. (2006)

Tarján, Tamás: Tom Sawyer a Corvin-közben : '56-ról a diákszínház nyelvén. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 137-140. (2006)

Tetler, Susan: Inkluzív osztályok : a tanítás és tanulás modelljei, dilemmák és kihívások. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 36-43. (2006)

Tischler, János: Varsó – Budapest, 1956 : a lengyel október és a magyar forradalom kölcsönhatásai. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 111-122. (2006)

Tison, Hubert: Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 41-46. (2006)

Trencsényi, Imre: Húzd meg, ereszd meg... : válogatás a magyarországi mozgalompedagógia dokumentumaiból. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 134-138. (2006)

Trencsényi, László: Élektra, a posztmodern. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 148-150. (2006)

Tverdota, György: "Rákóczi, akárki, jöjjön valahára" : Ady Endre kuruc-verseiről. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 34-40. (2006)

Tánczos, Judit: A kognitív folyamatok zavarainak hatása az idegen nyelv tanulására. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 3-11. (2006)

Tímár, Éva: Tantestületi légkörvizsgálat. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 11-23. (2006)

Tóth, Helga: Franciaországi romák beiskoláztatása. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 124-127. (2006)

Tóth, László: Új módszer a kreativitás megállapítására: a Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 287-311. (2006)

Tüske, László: A vallástudó és a laikus értelmiség a huszadik századi Egyiptomban. In: Iskolakultúra, (16) 5. pp. 103-123. (2006)

V

Vajda, Barnabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 120-128. (2006)

Vajda, Barnabás: Süsü mint a Kádár-korszak metaforákba burkolt kritikája. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 117-122. (2006)

Vajda, Zsuzsanna and Sujbert, Monika: Együtt nevelés vagy külön nevelés? : dilemmák a másság ellátásában Európában. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 15-27. (2006)

Varga, Attila: Diákok környezeti attitűdjei. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 58-64. (2006)

Varga, Kornél: Civil mozgalom az értő tanulásért. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 145-146. (2006)

Varga, László: A Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegye népiskoláinak történetéből (1920–1948). In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 22-36. (2006)

Varga, Zoltán: Húsz per hét : a 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 116-120. (2006)

Vargáné Kiss, Katalin: A 'Longman Business English Dictionary'. In: Iskolakultúra, (16) 6. pp. 144-145. (2006)

Vass, László: A vizuális költemények csoportosítása Nagy László alkotásai alapján. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 46-55. (2006)

Vasy, Géza: Nagymonográfia Radnóti Miklósról. In: Iskolakultúra, (16) 11. pp. 140-146. (2006)

Veres, András: Ady-konferencia. In: Iskolakultúra, (16) 7-8. pp. 3-10. (2006)

Vincze, Teréz: A filmelmélet hasznáról. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 110-115. (2006)

Virágné Horváth, Erzsébet: Zeneterápia – mindenkinek. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 148-149. (2006)

Vlcskó, Katalin: A pszichológia mint középiskolai tantárgy tantervi koncepciói. In: Iskolakultúra, (16) 10. pp. 140-144. (2006)

Voigt, Vilmos: Magyar cirkusztörténet. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 130-134. (2006)

Vámos, Ágnes: A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola első tanéve. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 77-89. (2006)

Várady, Zsuzsa: Platonov gépzongorára : Csehov és Mihalkov. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 75-95. (2006)

Végh, Balázs Béla: Nomen est omen. In: Iskolakultúra, (16) 3. pp. 144-146. (2006)

Vörös, Adél and Fecskó, Edina and Bálint, Kati: A Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának munkájáról. In: Iskolakultúra, (16) 9. pp. 105-114. (2006)

Z

Zalay, Szabolcs: Konstruktivizmus és drámapedagógia. In: Iskolakultúra, (16) 1. pp. 66-71. (2006)

Zátonyi, Sándor: Hatvan éves az általános iskola. In: Iskolakultúra, (16) 2. pp. 49-58. (2006)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:56:21 CEST.