Items where Author is " Molnár Gyöngyvér"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 56.

Article

Magyar Andrea and Habók Anita and Molnár Gyöngyvér: Számítógépes szókincsmérő teszt kisiskolás diákok részére: alkalmazhatóság, megbízhatóság, működés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (123) 1. pp. 33-47. (2023)

Majzik Tamás and Molnár Gyöngyvér: Induktív gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal támogatott fejlesztő környezetben. In: Iskolakultúra, (32) 7. pp. 69-83. (2022)

Molnár Gyöngyvér: A alapképességek fejlődése : Nagy József szerepe a hazai empirikus neveléstudományi kutatások módszertani megújításában. In: Iskolakultúra, (32) 11. pp. 113-126. (2022)

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: A tesztmegoldási motiváció szerepe az alacsony téttel rendelkező tesztek eredményeinek értékelésében. In: Iskolakultúra, (32) 1. pp. 44-63. (2022)

Molnár Gyöngyvér and Hódi Ágnes and Ökördi Réka and Mokri Dóra: A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása 2-8. évfolyamos diákok tudás- és képességszintjére az olvasásszövegértés, a matematika és a természettudományok területén. In: Iskolakultúra, (31) 2. pp. 3-22. (2021)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: A csoportmunkához szükséges képességek vizsgálata : a kollaboratív képességek kérdőív validálása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (120) 3. pp. 269-296. (2020)

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: A matematikai gondolkodás fejlettségi szintje beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő 5-8. évfolyamos diákok körében : szakértői vélemények kvalitatív elemzése. In: Iskolakultúra, (30) 9. pp. 26-44. (2020)

Molnár Gyöngyvér: Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége : években mérhető különbségek a diákok között. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 3-16. (2019)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei : az eDia online platform. In: Iskolakultúra, (29) 4-5. pp. 16-32. (2019)

Habók Anita and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A magyar diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (119) 1. pp. 53-73. (2019)

Tóth Alisa and Kárpáti Andrea and Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében. In: Iskolakultúra, (29) 1. pp. 17-28. (2019)

Tongori Ágota and Molnár Gyöngyvér: Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 2. pp. 105-132. (2018)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér: Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 1. pp. 73-102. (2018)

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (118) 3. pp. 203-235. (2018)

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése : tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 5-27. (2017)

Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között : logfile elemzések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 221-238. (2017)

Tóth Alisa and Kárpáti Andrea and Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és a színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 399-421. (2017)

Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (116) 4. pp. 427-453. (2016)

Molnár Gyöngyvér: A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. In: Iskolakultúra, (26) 5. pp. 3-16. (2016)

Molnár Gyöngyvér and Pásztor Attila: A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér-és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 3. pp. 239-254. (2015)

Molnár Gyöngyvér and Magyar Andrea: A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 1. pp. 47-64. (2015)

Molnár Gyöngyvér and Pásztor-Kovács Anita: A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. In: Iskolakultúra, (25) 4. pp. 49-61. (2015)

Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A szóolvasási készség online mérésére kidolgozott adaptív és lineáris tesztrendszer összehasonlító hatékonyságvizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (115) 4. pp. 403-428. (2015)

Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (114) 4. pp. 259-279. (2014)

Molnár Gyöngyvér: Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. In: Iskolakultúra, (23) 7-8. pp. 31-43. (2013)

Hülber László and Molnár Gyöngyvér: Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 4. pp. 243-263. (2013)

Magyar Andrea and Magyar Andrea and Molnár Gyöngyvér: A számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonysága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (113) 3. pp. 181-193. (2013)

Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás fejlődése: az intelligencia és a szocioökonómiai háttér befolyásoló hatása 3–11. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (112) 1. pp. 41-58. (2012)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (111) 2. pp. 127-140. (2011)

Tóth Edit and Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. In: Iskolakultúra, (21) 10-11. pp. 124-137. (2011)

Molnár Gyöngyvér: Számítógépes játékon alapuló képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. In: Iskolakultúra, (21) 6-7. pp. 3-11. (2011)

Molnár Gyöngyvér: Technológiaalapú mérésértékelés hazai és nemzetközi implementációi. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 22-34. (2010)

Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér and Kinyó László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. In: Iskolakultúra, (19) 3-4. pp. 3-13. (2009)

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és a parciális kredit modell. In: Iskolakultúra, (18) 1-2. pp. 66-77. (2008)

Csapó Benő and Molnár Gyöngyvér and R. Tóth Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 3-16. (2008)

Molnár Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (107) 4. pp. 277-293. (2007)

Molnár Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 1. pp. 63-80. (2006)

Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (106) 4. pp. 329-344. (2006)

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 99-113. (2006)

Molnár Gyöngyvér: Az objektív mérés lehetősége : a Rasch-modell. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 71-80. (2005)

Molnár Gyöngyvér: A probléma-alapú tanítás : az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszere. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 31-43. (2005)

Molnár Gyöngyvér: Az iskolai és az alkalmazható tudás kettőssége : hazai és nemzetközi mérések tükrében. In: Iskolakultúra, (14) 8. pp. 21-31. (2004)

Molnár Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 319-337. (2004)

Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldás és probléma-alapú tanítás. In: Iskolakultúra, (14) 2. pp. 12-19. (2004)

Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modern tesztelmélet (IRT) eszközökkel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (103) 4. pp. 423-446. (2003)

Molnár Gyöngyvér: Komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelző tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (103) 1. pp. 81-103. (2003)

Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: A képességek fejlődésének logisztikus modellje. In: Iskolakultúra, (13) 2. pp. 57-69. (2003)

Molnár Gyöngyvér: Dominique Simone Rychen és Laura Hersh Salganik (szerk.): Defining and Selecting Key Competencies [A kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása] : Hogrefe and Huber Publishers; Seattle, 2001. 251. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 411-413. (2002)

Molnár Gyöngyvér: Komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 231-264. (2002)

Molnár Gyöngyvér: A tudástranszfer. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 65-74. (2002)

Molnár Gyöngyvér: Az EARLI kilencedik konferenciája. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 59-64. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Az életszerű feladathelyzetekben történő problémamegoldás vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 347-372. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Knowledge Management in the Learning Society : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2000. 257 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 146-148. (2001)

Molnár Gyöngyvér: A tudás alkalmazása új helyzetben. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 15-25. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Einhorn Ágnes: Német nyelv. Mérés - értékelés - vizsga 5. : vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. : Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1998. 452 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (99) 3. pp. 351-354. (1999)

Molnár Gyöngyvér: A tanulás és tanítás kutatásának időszerű kérdései: milyen problémákkal foglalkozik a Learning and Instruction című folyóirat 1998-as évfolyama? In: Iskolakultúra, (9) 8. pp. 18-32. (1999)

This list was generated on 2024. június 14. 15:24:58 CEST.