Items where Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 278.

Article

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 119-120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 2. p. 120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 3. p. 120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 5. p. 120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 181-184. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 119-120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 119-120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 119-120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 118-120. (2002)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 119-120. (2002)

Díszdoktoravató. In: Új Dunántúli Napló : közéleti napilap, (13.) 264. p. 7. (2002)

III. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA Székház, Budapest, 2003. október 9-11. : [felhívás]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 523-524. (2002)

Könyvtoplista. In: Délmagyarország. p. 8. (2002)

Adamikné Jászó Anna: Hagyomány és újítás az anyanyelvi nevelésben. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 98-104. (2002)

Andor Mihály: Adalék a kritikai szocializmuskritikához. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 74-76. (2002)

Andrić Edit: Szerb lexikai hatások a vajdasági magyar nyelvben. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 72-76. (2002)

Angyal Ágnes: Vizuális analfabéták (Ute Benz: Warum sehen Kinder Gewaltfilme?). In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 118-119. (2002)

Arató László: Egy tudós hályogkovács esete a magyartanítás elfedett válságával. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 103-110. (2002)

Balkovitzné Cynolter Magda: A házi feladatok didaktikai problémai. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 108-112. (2002)

Ballér Endre: Az oktatási követelmények néhány ellentmondása. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 69-72. (2002)

Ballér Endre: A hermeneutika és a neveléstudomány kapcsolódási pontjai : Gadamer: Igazság és módszer. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 21-23. (2002)

Barabási Tünde: A tanítóképzés rendszere Magyarországon és Romániában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 179-201. (2002)

Baranyák Csaba: Bús düledékeiden : hozzászólás Halmai Tamás ,Műveltség nélküli nemzedékek?' című írásához. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 37-40. (2002)

Bartha Csilla: Nyelvi hátrány és iskola. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 84-93. (2002)

Baróthy Zoltán: Ki a körzetből : identitás és szabadság kérdései Bodor Ádám ,Az érsek látogatása' című regényében. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 83-92. (2002)

Baska Gabriella: Az európai identitásért (Young Citizens in Europe. Developing Identities in Europe. Learning for a Democratic Europe). In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 115-117. (2002)

Bella Tamás: ,Tágra zárt szemek' - nyitott szemmel. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 154-159. (2002)

Bene Annamária: Nyelvcsere (Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében). In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 115-117. (2002)

Benkes Zsuzsa and Petőfi S. János: A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításban. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 67-73. (2002)

Bievenue Lisa and Barna József: Az új természettudományos szemlélet (new science) hatása az oktatásra az Egyesült Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 433-444. (2002)

Bikics Gabriella: Új utak a németországi pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 79-89. (2002)

Boreczky Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 60-68. (2002)

Braun József: Alternatívák : az MH Liceum Alapítvány konferencia-kötetéről. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 113-116. (2002)

Brezsnyánszky László: A Herbart-paradigma magyar neveléstani recepciója. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 38-43. (2002)

Buda Attila: "Fut velem egy rossz szekér" : Ady-levelek. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 122-126. (2002)

Buda Mariann: Neveléstudomány az ezredfordulón (Csapó Benő - Vidákovics Tibor [szerk.]: Neveléstudomány az ezredfordulón). In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 107-113. (2002)

Buda Mariann: Tanulmányok a neveléstudomány köréből (Báthory Zoltán - Falus Iván [szerk.]: Tanulmányok a neveléstudomány köréből). In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 107-114. (2002)

Burányi Péter and Csatay Richárd: Nyelv, nyelvtörvény, nyelvtudomány. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 73-80. (2002)

Báthory Zoltán: Tudásértelmezések a magyar középiskolában. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 69-75. (2002)

Bókay Antal: Posztkultúra és irodalomtanítás. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 79-86. (2002)

Classen Albrecht: Gyula Kristó, Die Geburt der ungarischen Nation (Studien zur Geschichte Ungarns. 4.) Tibor Schäfer, Herne 2000. 201. S. [könyvismertetés]. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, (110) 1/4. pp. 244-245. (2002)

Cs. Czachesz Erzsébet: A műfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a jelentéskonstrukcióban. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 43-52. (2002)

Csapó Benő: A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése: a gamma koeficiens. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 391-410. (2002)

Csehák Kálmán: Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény létjogosultságáról. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 62-67. (2002)

Cserhalmi Zsuzsa: ...valójában mindannyian reménykedünk : reflexiók Halmai Tamás cikkére. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 86-88. (2002)

Csizér Kata and Dörnyei Zoltán: Az általános iskolások idegennyelv-tanulási attitűdjei és motivációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 333-353. (2002)

Csákány Antalné: Kapkodva haladni? : természetismeret az ötödik osztályban. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 3-7. (2002)

Csányi Erzsébet: A megszólalás jelentősége : a 'Termelési-regény' és a 'Fövenyóra'. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 132-137. (2002)

Császi Lajos: A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 94-106. (2002)

Császtvay Tünde: Éhes költő a ,Veszprém'-mel álmodik : lapkísérlet az 1870-es évek közepén. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 49-56. (2002)

Csíkos Csaba: Bizonyítástípusok fejlődési modellje. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 78-84. (2002)

Csíkos Csaba: Hány éves a kapitány? : matematikai szöveges feladatok megértése. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 10-16. (2002)

D. Balogh Irén: Problémamegoldás, alkalmazás és tudásátvitel a középiskolai fizikában. In: Iskolakultúra, (1) 1. pp. 51-61. (2002)

Demény Lajos: Magyar középkori történet és történetírás. In: A hét : társadalmi, politikai, művelődési hetilap, (32) 10. pp. 9-10. (2002)

Dombi Alice: Gyermekkép-értelmezések a 19-20. század fordulóján. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 39-46. (2002)

Dupcsik Csaba: Bevándorlók (William Isaac Thomas - Fabian Znanieecki: A lengyel paraszt Európában és Amerikában). In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 111-114. (2002)

Dánél Mónika: Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekben. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 13-24. (2002)

Dárdai Ágnes: Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 62-72. (2002)

Dömötör Edit: Műfaj és kompozíció - Gion Nándor novellásköteteiről. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 104-116. (2002)

Falus Iván: Szakdolgozat a pedagógiai képzésben. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 73-79. (2002)

Falus Iván: A tanuló tanár. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 76-80. (2002)

Farkas Aranka: "...És hát játszik az ember!" : nonszensz hagyományok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 25-36. (2002)

Feketéné Szakos Éva: Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 29-42. (2002)

Felkai László: A kultuszminiszter Lukács György. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 3-9. (2002)

Fenyő Imre: Hermeneutika és tradíció. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 31-38. (2002)

Fröhlich Ida: A szent és a tisztátalan : ószövetségi és hellénisztikus kori zsidó törvények. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 27-39. (2002)

Fábián Gyöngyi: Európai dimenziók : az oktatási rendszerek változásainak hatása a tanárképzési rendszerekre. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 94-99. (2002)

Fábián Márton: Mi van a posztmodern után? In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 89-92. (2002)

Fóris Ágota: Beás-magyar szótárak. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 101-102. (2002)

Fóris Ágota: Szótár és oktatás. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 103-106. (2002)

Fóris Ágota and Márkus Éva and Márkus Katalin: A kétnyelvű kéziszótártól az értelmező szakszótárig (a Magay-Országh-(MO) és a Varga-Lázár-(VL) féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása). In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 95-98. (2002)

Fűzfa Balázs: "Sem azé, aki fut..." : szövegszimbolizálódás Ottlik Géza 'Iskola a határon' című regényében. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 85-89. (2002)

Fűzné Kószó Mária: A környezeti nevelés koncepciói. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 40-50. (2002)

Gelencsér Gábor: Tabló vagy példabeszéd? : történelmi parabolák a hetvenes évek magyar filmművészetében. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 53-65. (2002)

Gombocz János: Pukánszky Béla: A gyermekkor története : Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 125-127. (2002)

Gordon Győri János: Iskolarendszer és tehetséggondozás Szingapúrban. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 17-28. (2002)

Gordon Győri János: A gondolkodási készségek fejlesztésének pedagógiája Szingapúrban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 203-229. (2002)

Gordon Győri János: A tanárképzés és tanártovábbképzés japán modellje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 491-515. (2002)

Gradwohl Eszter: Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 106-109. (2002)

Gremsperger László: Tanuljunk magyarul... In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 103-108. (2002)

Győrffy Iván: Múltrontás és jövőképzés : mítosz és történelem a gyerekember-filmekben. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 66-79. (2002)

Géczi János: Az illusztráció formái. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 40-55. (2002)

Géczy János: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata tanárjelöltek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 31-61. (2002)

Gömöri György: Angolnyelv-tanítás a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 102-106. (2002)

H. Ekler Judit: Kötélugró klub: interjúk egy próbálkozásról, a cigány kisebbség (sport)sikereiért. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 97-106. (2002)

H. Nagy Péter: Szimbólum és/vagy allegória : 'A vár fehér asszonya'. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 114-122. (2002)

Halmai Tamás: Lét és irodalom. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 115-117. (2002)

Halmai Tamás: Műveltség nélküli nemzedékek? : kultúra és kulturáltság dilemmái az ezredfordulón. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 81-85. (2002)

Halász Gábor: Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 3-11. (2002)

Halász Gábor: A neveléstudományi kutatások intézményi és finanszírozási feltételei : vitaanyag. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 105-122. (2002)

Hamar Pál and Derzsy Béla: Testnevelő tanári vélemények aktuális tantervelméleti kérdésekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 145-157. (2002)

Hansági Ágnes: Prefiguráció és historizáció : dokumentum és kommentár a kánonban. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 3-9. (2002)

Hegedűs Gyöngyi: Muszlim és zsidó ismeretelméletek a 10. században. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 19-26. (2002)

Hegedűs Szabolcs: A történetírás nem lehet politika : sem a magyarok, sem a románok nem voltak őslakosok Erdélyben. In: Délmagyarország : független napilap, (92) 52. IV. (2002)

Hesz Györgyi: MoBiMouse - a fordító egér. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 104-106. (2002)

Hoffmann Rózsa: Érettségi és felvételi külföldön (Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön). In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 111-115. (2002)

Holik Ildikó: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp és Wolfgang Mitter (szerk.): Die Schulsysteme Europas : Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2002 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 517-520. (2002)

Hoppál Mihály: A hagyomány-alapú társadalomról. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 111-114. (2002)

Horn Klaus-Peter and Mátis Veronika: A magyar pedagógia recepciója Németországban a XX. század első felében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 265-278. (2002)

Horváth Zsuzsanna: Az anyanyelvi képzés komplexitása. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 93-98. (2002)

Hunyady Györgyné: Iskola-imázs : a nevelő intézmény percepciója a szülők körében. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 29-39. (2002)

Hunyady Györgyné: Tantárgy és pedagógia. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 72-76. (2002)

Jong Ton de and Molnár Edit Katalin: Tudáskontstrukció és -megoszlás média-alapú alkalmazásokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 445-457. (2002)

Jámbori Szilvia: Kevin Durkin (szerk.): Developmental social psychology : from infancy to old age : Blackwell Publishers Inc., Oxford, 776 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 123-125. (2002)

Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 79-104. (2002)

Kamarás István: A Mester és Margarita' - mozgóképeskönyvben (Maciej Wojtiszko: A Mester és Margarita). In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 178-180. (2002)

Karasszon Dénes: Babonás-mágikus eszmék az élettudományok történetében. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 102-106. (2002)

Karikó Sándor: Konformizmus és nevelés. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 21-28. (2002)

Kelecsényi László: 100 éve született Ottlik Géza. Ideje van : a 'Továbbélők' kézirat- és kiadástörténetéről. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 79-84. (2002)

Kerekes Erzsébet: A klasszikus példája : Németh László- és Gadamer-párhuzamok. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 8-12. (2002)

Keresztes György: Jürgen Habermas: a kommunikatív etika. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 115-117. (2002)

Keresztes Lajos: Vita a székelyekről. Kristó Gyula eredetkutatása [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet, (65) 174. p. 33. (2002)

Kiricsi Zoltán: "Szülőhazám téglái..." : Illyés Gyula ,Mozgó világ' című verséről. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 61-69. (2002)

Kirsi Haavisto: Erno Lehtinen – Jorma Kuusinen: Neveléspszichológia : Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 2001 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 279-281. (2002)

Kisantal Tamás: Hogyan olvassuk Móriczot? (Fenyő D. György [szerk.]: A kifosztott Móricz ?). In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 117-118. (2002)

Kisida Erzsébet: A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 90-94. (2002)

Kiss Endre: A herbarti pedagógia filozófiai alapjairól. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 44-52. (2002)

Kiss Endre: A hermeneutika születése a pozitivizmus tudományelméletének szelleméből. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 28-30. (2002)

Knausz Imre: Műveltség és autonómia. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 87-102. (2002)

Kocsis Mihály: Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 66-78. (2002)

Kocsis Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, 1986–2000. Nemzetközi és hazai tendenciák. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 3-23. (2002)

Kojanitz László: A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai (Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai). In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 109-112. (2002)

Korcsog Balázs: Meisterwerk : Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája - Tarr Béla: Werckmeister harmóniák. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 147-154. (2002)

Korda Eszter: Gyerekcipőben a gyermekirodalom-tudomány? In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 76-83. (2002)

Kozma Tamás: Az oktatásügy hermeneutikája. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 17-20. (2002)

Kugler Nóra: A magyar nyelv tanításáról. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 99-102. (2002)

Kékesi Zoltán: Retorika, poétika, történetiség : Eisemann György Mikszáth-könyvéről. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 117-119. (2002)

Kéri Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek első felében. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 47-59. (2002)

Kéri Katalin: A számvetés ideje. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 117-119. (2002)

Köcséné Szabó Ildikó: A pedagógusok pedagógiája. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 109-112. (2002)

Kőrössy Judit: A tanárok naiv pszichológiája és a hermeneutik : a gyermekről alkotott vélekedések a pedagógusoknál. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 59-62. (2002)

Laczkó Sándor: "Boldog a nép, melynek kertjében nyílnak e rózsák" (Perecz László: Szép rendbe foglalva). In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 107-110. (2002)

Lafferthon Judit and Mendi Rózsa and Szira Judit: Mentor-program roma diákoknak. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 24-38. (2002)

Liskó Ilona: Tantervi reformok a szakképzésben. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 3-15. (2002)

M. Nádasi Mária: A tanító tanár. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 80-84. (2002)

Makai Éva: Komprehenzív válaszok az átmenet kihívásaira. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 106-112. (2002)

Marianne Nikolov: Kvalitatív szemléletű kutatásokról (Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában). In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 117-118. (2002)

Marianne Nikolov: A pszicholingvisztika állásáról (McGroarty, Mary [szerk.]: Annual Review of Applied Linguistics). In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 116-118. (2002)

Martin Ferenc: Széchenyi-album (Bereményi Géza: Hídember). In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 117-118. (2002)

Maráczi Orsolya: "Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam" : József Attila ,Medvetánc' című kötetének koncepciós struktúrái. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 92-97. (2002)

Maróth Miklós: A hellenisztikus kor kozmológiái. In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 3-18. (2002)

Mayer Erzsébet: Visszapillantó. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 113-116. (2002)

Meleg Csilla: Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 11-29. (2002)

Merényi Annamária: Egy felfedezett költőnk : Ungvárnémeti Tóth László versciklusa. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 37-48. (2002)

Mikonya György: Két Herbart-tanítvány: Karl V. Stoy és Wilhelm Rein. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 27-37. (2002)

Mirnics Zsuzsa: Körkép a Vajdaságból : a Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványai. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 98-104. (2002)

Molnár Gyöngyvér: Dominique Simone Rychen és Laura Hersh Salganik (szerk.): Defining and Selecting Key Competencies [A kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása] : Hogrefe and Huber Publishers; Seattle, 2001. 251. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 411-413. (2002)

Molnár Gyöngyvér: Komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 231-264. (2002)

Molnár Gyöngyvér: A tudástranszfer. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 65-74. (2002)

Molnár Krisztina: Számítástechnikai fogalmak értelmező szótára. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 109-111. (2002)

Molnár Éva: Az önszabályozó tanulás. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 3-16. (2002)

Molnár Éva: Önszabályozó tanulás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 63-77. (2002)

Munkácsy Katalin: A matematikatörténet szerepe a matematika tanításában : magyarországi tapasztalatok. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 89-94. (2002)

Márton Mátyás and Török Zsolt: Képzés a Térképtárban: az OSZK Térképtára és az ELTE Térképtudományi Tanszéke. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 169-173. (2002)

Mártonfi György: A rejtett tanterv a kilencvenes években - egy szakközépiskolában. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 63-66. (2002)

Mátrai Zsuzsa: A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés : öt ország összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 52-64. (2002)

N. Horváth Béla: Műforma és létszemlélet: József Attila Flóra-verseiről. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 61-68. (2002)

Nagy Mária: Cigány tanulók az iskolában : a tanárok beszélnek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 301-331. (2002)

Nagy Péter Tibor: Egyenlőtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 53-65. (2002)

Nagy Ágnes: Egy horvát-magyar képes szótár. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 102-104. (2002)

Németh András: Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich : Die Geschichte des Faches an den Universitäten von 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Band 1, : Wien. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2000. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 520-522. (2002)

Németh András: A hebartianizmus recepciója a pesti egyetemen : esettanulmány. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 5-17. (2002)

Németh András: A herbartianizmus és a magyar oktatásügy. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 3-4. (2002)

Németh András: A reformpedagógia gyermekképe : a szent gyermek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 21-32. (2002)

Németh András: A tanterem és berendezésének története. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 17-28. (2002)

Nóbik Attila: Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 16-20. (2002)

Nóbik Attila: Kulcsok a nevelés történetéhez (Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába). In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 115-117. (2002)

Oroszné Perger Mónika: A szülői nevelési stílus : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 107-114. (2002)

Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 159-178. (2002)

Petőcz Éva: Szöveghiány-értelmezések a pragmatikus nyelvészetben. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 104-108. (2002)

Pléh Csaba: Az olvasás és a megismerési architektúra. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 39-45. (2002)

Pléh Csaba: Tudások az egyetemen : készségek és tömegek, elitek és műveltségek. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 3-7. (2002)

Podolszkij Andrei I.: Az értelmi cselekvések szakasos formálása : a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 377-390. (2002)

Polónyi István: A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 44-56. (2002)

Popa Klaus: Kristó, Gyula - Makk Ferenc: Die ersten Könige Ungarns. Die Herrscher der Arpadendynastie. Herne: Schäfer 1999, 481 S., 1 Kt., 1 Stammtaf [könyvismertetés]. In: Ungarn-Jahrbuch Jahrgang 2000/2001: Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, (25). pp. 400-402. (2002)

Pozsvai Györgyi: A Petelei-novellisztika szövegközi metszetben : egy narrációs formula lélektani-nyelvi lebontása. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 70-78. (2002)

Pukánszky Béla: Előadások a gyermekkor történetéről. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 3-4. (2002)

Pukánszky Béla: Gyermeküket tanító apák : az apaszerep a 19. század pedagógiai irodalmában. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 5-15. (2002)

Pukánszky Béla: Herbart, Schneller és Kant az erkölcsi nevelésről. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 18-26. (2002)

Pukánszky Béla: A tizenkilencedik század gyermekfelfogása. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 13-29. (2002)

Pusztai Gabriella: Tetten érhető-e a "rejtett tanterv"? In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 39-47. (2002)

Pócsik Andrea: Felhívás és kihívás (George Gerbner: A média rejtett üzenete). In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 114-115. (2002)

Rajkovits Zsuzsanna: Fizikaórán is hasznos biológiaismeretek. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 87-92. (2002)

Reisz Terézia: A kisebbségi közoktatás-politika helyzete. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 57-72. (2002)

Reisz Terézia: A tanulók tanulmányi eredményességének területi összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 475-489. (2002)

Ribár Béla: "Anyanyelvűsítés". In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 60-62. (2002)

Rohály János: Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet (Cavallo, Guglielmo - Chartier, Roger [szerk.]: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban). In: Iskolakultúra, (12) 1. pp. 113-118. (2002)

Romano Rácz Sándor: A roma kisebbség és a társadalmi kohézió. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 29-43. (2002)

Rácz I. Péter: Metafizikus nyomkeresők. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 113-115. (2002)

Réthy Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 3-12. (2002)

Réthy Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában : az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 281-300. (2002)

Salat Annamária-Enikő and Séra László: A téri vizualizáció fejlesztése transzformációs geometriai feladatokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 459-473. (2002)

Seress Ákos: A Bánk bán árnyékában : az ismeretlen Katona József. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 87-91. (2002)

Sipos Lajos: Új törekvések a humán tárgyak tanításában. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 80-86. (2002)

Somkuti Gabriella: "A nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye" : az Országos Széchényi Könyvtár Múzeumáról. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 173-177. (2002)

Stemler Miklós: Applikáció az ezredvégen (Poszler György: Ezredvégi palackposta). In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 118-120. (2002)

Strauss Sidney and Beréndi Márta: A tanítás mint természetes kogníció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 417-431. (2002)

Sylvester Lajos: Hol vagytok, székelyek? [könyvismertetés]. In: Háromszék - független napilap, (14) 3644. p. 4. (2002)

Sz. Molnár Szilvia: A képvers-értés története: a történeti avantgárd. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 46-60. (2002)

Sz. Pallai Ágnes: A Fórum Színház dramaturgiája. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 92-97. (2002)

Szabolcs Éva: A gyermektanulmányi szemléletmód megjelenése a magyar pedagógiai sajtóban, 1890-1906. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 33-38. (2002)

Szabó Irma: A "húszak". In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 80-94. (2002)

Szalai Nóra: Csőrre töltve : a rajzfilmek agressziója. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 159-165. (2002)

Szalma József: Az önálló vajdasági magyar oktatás és felsőoktatás (1992–2002). In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 41-51. (2002)

Szalontai Tibor: Matematikatanításunk, nemzetközi mércével. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 84-87. (2002)

Szauder Erik: Drámapedagógia a magyar felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (12) 9. pp. 114-116. (2002)

Szauder Erik: Esélyegyenlőség és törvénykezés. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 97-103. (2002)

Szebenyi Péter and Vass Vilmos: Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 30-51. (2002)

Szigeti Márton: Galois-gráf rajzolása számítógéppel. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 69-74. (2002)

Szőcs Géza: Kik vagytok, székelyek? In: Háromszék - független napilap 3716. (2002)

Sándor L. István: Gyermekek játékai : Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 83-86. (2002)

Sáska Géza: Az elvi és az empirikus nép érdeke : a tankötelezettség és a rejtett tanterv. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 48-58. (2002)

Takács Tímea and Takács Gábor: Szakközépiskolások analogikus gondolkodása. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 8-16. (2002)

Takács Viola: Felidézés vagy alkalmazás : fizikatesztek megoldásáról. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 56-68. (2002)

Tallián Tibor: Haydntól Erkelig: az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára és a zenetudományi kutatás. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 165-169. (2002)

Tarján Tamás: Nemzeti egyfelvonásos : Hubay Miklós: Te Imre, itt valami ketyeg. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 16-24. (2002)

Teslár Ákos: Imidzs és hátraarc : Varró Dániel föltűnése. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 137-147. (2002)

Trencsényi László: Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára. In: Iskolakultúra, (12) 11. pp. 87-96. (2002)

Trepszker Zsuzsanna: Nem euklideszi geometriák az iskolában. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 97-108. (2002)

Tárnok Péter: Az Internet, a számítógép és az idegen nyelvek az óvodapedagógiában. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 74-78. (2002)

Tót Éva: Informatikai eszközök az iskolában. In: Iskolakultúra, (12) 8. pp. 93-102. (2002)

Tóth Eugénia: Magyarország 17 éves szemmel : Babits szellemében. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 126-132. (2002)

Tóth Lajos: Az óvodától az egyetemig. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 51-60. (2002)

Tóth László: Szövegmegértés az általános iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 355-376. (2002)

Tóth Zoltán: A kémiai fogalmak természete. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 92-95. (2002)

V. Gilbert Edit: A világ - kristályon át : 'A Mester és Margarita'. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 25-36. (2002)

Vaderna Gábor: A lehetséges egyetlen regény : Kertész Imre: A kudarc. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 77-83. (2002)

Vajda Gábor: Az alku: belenyugvás a pusztulásba. In: Iskolakultúra, (12) 10. pp. 67-71. (2002)

Varga Diána Judit: Magyar-francia kéziszótár. In: Iskolakultúra, (12) 5. pp. 99-101. (2002)

Vassy Zoltán: A viking varázskendője : láthatatlan ráció a parahitek világában. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 95-102. (2002)

Vinczellér Katalin: Nostalgia ad absurdum : Krúdy Gyula színműveiről. In: Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 57-60. (2002)

Vágó Irén: Tanulói továbbhaladás - hátrányos helyzetben. In: Iskolakultúra, (12) 3. pp. 76-97. (2002)

Zrinszky László: A hermeneutika pedagógiai megértéséről. In: Iskolakultúra, (12) 12. pp. 24-27. (2002)

Zrinszky László: A tudás mint andragógiai probléma : tanulás az egész életen át. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 131-144. (2002)

Zsolnai Anikó and Józsa Krisztián: A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. In: Iskolakultúra, (12) 4. pp. 12-20. (2002)

Ábrahám István: A tankönyvellátás változásai a rendszerváltozás után. In: Iskolakultúra, (12) 2. pp. 75-80. (2002)

Book

Adam Batthyány und seine Bibliothek. ISBN 390-151-733-2

Batthány Ádám és könyvtára. ISBN 963-200-446-9

A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. ISBN 963-200-447-7

Bácsi János and Bárdos Jenő and Bereményi Márta and Bikics Gabriella and Csákberényiné Tóth Klára and Csillagné Asztalos Enikő and Dávid Gergely and Dávid Gyula and Erdei Gyula and Győri Anna and Hajdú Zsuzsanna and Huszti Judit and Kurtán Zsuzsa and Lantos Éva and Lőrincz Ildikó and Mátyás Judit and Menus Borbála and Mikes Melánia and Oszetzky Éva and Ötvösné Vadnay Marianna and Petneki Katalin and Stanitz Károly and Szende Aladár and Szénich Alexandra and Válóczi Marianna: Nyelvpedagógia. ISBN 963 6418 756

Fleck Gábor and Havas Gábor and Kállai Ernő and Kemény István and Kocsis Károly and Liskó Ilona and Nagy Mária and Polónyi István and Reisz Terézia and Romano Rácz Sándor and Szuhay Péter and Takács Éva and Virág Tünde: A cigányság társadalomismerete. ISBN 963 6418 896

Fóris Ágota: Szótár és oktatás. ISBN 963 6419 124

H. Nagy Péter and Lőrincz Csongor and Palkó Gábor and Török Lajos: Ady-értelmezések. ISBN 963 6419 213

Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban. ISBN 963 6419 221

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a statikus ‘verbális elem + kép/diagram/…’- típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába. ISBN 963 6418 705

Journal

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 1. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 10. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 11. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 12. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 12. sz. melléklet : repertórium (2002).

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 2. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 3. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 4. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 5. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 6-7. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 8. sz.

Iskolakultúra. - 12. évf. (2002) 9. sz.

Magyar Pedagógia. - 102. évf. (2002) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 102. évf. (2002) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 102. évf. (2002) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 102. évf. (2002) 4. sz.

Offprint

Emléktáblát avatnak. In: Délmagyarország, (92) 109. p. 5. (2002)

Szent-Györgyi Albert emléktábláját avatták. In: Délmagyarország, (92) 110. (2002)

Szent-Györgyi-napok. In: Délmagyarország, (92) 258. p. 7. (2002)

Szent-Györgyi–évforduló. In: Magyar Kémikusok Lapja, (57) 1-2. pp. 44-45. (2002)

Adam Volker: Zur Diskussion um Sprache und türkische Identität in der aserbaidschanischen Presse (1903-1914). In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 128-155. (2002)

Agyagási Klára: Adalékok az or. brága 'házi sör' szó etimológiájához. In: Cirill és Metód példáját követve ... : tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. pp. 1-5. (2002)

Agyagási Klára: K voprosu o poâvlenii sverhkratkih labial'nyh glasnyh v marijskih dialektah. In: Volgan alueen kielikontaktit = Âzykovye kontakty Povolž'â. pp. 70-86. (2002)

Agyagási Klára: Nazvanie čeremis v srednevekovyh istočnikah. In: Permistika 9.. pp. 102-109. (2002)

Aydemir Hakan: Új kutatási irány a kun-magyar nyelvi kapcsolatok terén. In: A Jászkunság kutatása, (2000). pp. 155-166. (2002)

Bernáth Gábor: Egy egyetem jelentőségét professzorai határozzák meg. Bernáth Gábor beszéde a Szent-Györgyi kiállítás megnyitóján. In: Magyar Kémikusok Lapja, (57) 8. pp. 317-318. (2002)

Johanson Lars: Contact-induced change in a code-copying framework. In: Language change : the interplay of internal, external and extra-linguistic factors / edited by Mari C. Jones, Edith Esch. pp. 285-313. (2002)

Johanson Lars: Do languages die 'structuritis'? : on the role of code-copying in language endangerment. In: Rivista di linguistica = Italian journal of linguistics. pp. 249-270. (2002)

K[örtvélyessy] Gy[ula]: Mérföldkő a kémia történetében. In: Magyar Kémikusok Lapja, (57) 7. pp. 285-286. (2002)

Kisimre Ferenc: Szegedi repüléstörténeti csemege. Szent-Györgyi Albert is szeretett vitorlázni. In: Délmagyarország, (92) 186. p. 6. (2002)

Laut Jens Peter: Die zehn Gebote auf Alttürkisch : Betrachtungen zur Daśakarmapathāvadānamālā. In: Nairiku Ajia gengo no kenkyu = Studies on the Inner Asian languages. pp. 61-76. (2002)

Polgár Szabolcs: A Volga-vidékről a Kárpát-medencéig vezető utak említése egy muszlim forrásban és a magyar fejedelmi székhely a 10. század első évtizedeiben. In: Központok és falvak a honfoglalás és kora árpád-kori Magyarországon / [szerk. Kisné Cseh Julianna]. pp. 217-232. (2002)

Zimonyi István: A Ǧayhānī-hagyomány magyar fejezete : gépelt kézirat. (2002)

This list was generated on 2024. július 16. 12:51:06 CEST.