Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Találatok száma: 222.

A

Adamikné Jászó, Anna: Hagyomány és újítás az anyanyelvi nevelésben. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 98-104. (2002)

Andor, Mihály: Adalék a kritikai szocializmuskritikához. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 74-76. (2002)

Andrić, Edit: Szerb lexikai hatások a vajdasági magyar nyelvben. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 72-76. (2002)

Angyal, Ágnes: Vizuális analfabéták (Ute Benz: Warum sehen Kinder Gewaltfilme?). Iskolakultúra, (12) 5. pp. 118-119. (2002)

Arató, László: Egy tudós hályogkovács esete a magyartanítás elfedett válságával. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 103-110. (2002)

B

Balkovitzné Cynolter, Magda: A házi feladatok didaktikai problémai. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 108-112. (2002)

Ballér, Endre: Az oktatási követelmények néhány ellentmondása. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 69-72. (2002)

Ballér, Endre: A hermeneutika és a neveléstudomány kapcsolódási pontjai : Gadamer: Igazság és módszer. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 21-23. (2002)

Barabási, Tünde: A tanítóképzés rendszere Magyarországon és Romániában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 179-201. (2002)

Baranyák, Csaba: Bús düledékeiden : hozzászólás Halmai Tamás ,Műveltség nélküli nemzedékek?' című írásához. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 37-40. (2002)

Bartha, Csilla: Nyelvi hátrány és iskola. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 84-93. (2002)

Baróthy, Zoltán: Ki a körzetből : identitás és szabadság kérdései Bodor Ádám ,Az érsek látogatása' című regényében. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 83-92. (2002)

Baska, Gabriella: Az európai identitásért (Young Citizens in Europe. Developing Identities in Europe. Learning for a Democratic Europe). Iskolakultúra, (12) 4. pp. 115-117. (2002)

Bella, Tamás: ,Tágra zárt szemek' - nyitott szemmel. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 154-159. (2002)

Bene, Annamária: Nyelvcsere (Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében). Iskolakultúra, (12) 10. pp. 115-117. (2002)

Benkes, Zsuzsa; Petőfi S., János: A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításban. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 67-73. (2002)

Bievenue, Lisa; Barna, József: Az új természettudományos szemlélet (new science) hatása az oktatásra az Egyesült Államokban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 433-444. (2002)

Bikics, Gabriella: Új utak a németországi pedagógusképzésben. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 79-89. (2002)

Boreczky, Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 60-68. (2002)

Braun, József: Alternatívák : az MH Liceum Alapítvány konferencia-kötetéről. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 113-116. (2002)

Brezsnyánszky, László: A Herbart-paradigma magyar neveléstani recepciója. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 38-43. (2002)

Buda, Attila: "Fut velem egy rossz szekér" : Ady-levelek. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 122-126. (2002)

Buda, Mariann: Neveléstudomány az ezredfordulón (Csapó Benő - Vidákovics Tibor [szerk.]: Neveléstudomány az ezredfordulón). Iskolakultúra, (12) 1. pp. 107-113. (2002)

Buda, Mariann: Tanulmányok a neveléstudomány köréből (Báthory Zoltán - Falus Iván [szerk.]: Tanulmányok a neveléstudomány köréből). Iskolakultúra, (12) 10. pp. 107-114. (2002)

Burányi, Péter; Csatay, Richárd: Nyelv, nyelvtörvény, nyelvtudomány. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 73-80. (2002)

Bácsi, János; Bárdos, Jenő; Bereményi, Márta; Bikics, Gabriella; Csákberényiné Tóth, Klára; Csillagné Asztalos, Enikő; Dávid, Gergely; Dávid, Gyula; Erdei, Gyula; Győri, Anna; Hajdú, Zsuzsanna; Huszti, Judit; Kurtán, Zsuzsa; Lantos, Éva; Lőrincz, Ildikó; Mátyás, Judit; Menus, Borbála; Mikes, Melánia; Oszetzky, Éva; Ötvösné Vadnay, Marianna; Petneki, Katalin; Stanitz, Károly; Szende, Aladár; Szénich, Alexandra; Válóczi, Marianna: Nyelvpedagógia.

Báthory, Zoltán: Tudásértelmezések a magyar középiskolában. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 69-75. (2002)

Bókay, Antal: Posztkultúra és irodalomtanítás. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 79-86. (2002)

C

Cs. Czachesz, Erzsébet: A műfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a jelentéskonstrukcióban. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 43-52. (2002)

Csapó, Benő: A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése: a gamma koeficiens. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 391-410. (2002)

Csehák, Kálmán: Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény létjogosultságáról. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 62-67. (2002)

Cserhalmi, Zsuzsa: ...valójában mindannyian reménykedünk : reflexiók Halmai Tamás cikkére. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 86-88. (2002)

Csizér, Kata; Dörnyei, Zoltán: Az általános iskolások idegennyelv-tanulási attitűdjei és motivációja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 333-353. (2002)

Csákány, Antalné: Kapkodva haladni? : természetismeret az ötödik osztályban. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 3-7. (2002)

Csányi, Erzsébet: A megszólalás jelentősége : a 'Termelési-regény' és a 'Fövenyóra'. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 132-137. (2002)

Császi, Lajos: A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 94-106. (2002)

Császtvay, Tünde: Éhes költő a ,Veszprém'-mel álmodik : lapkísérlet az 1870-es évek közepén. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 49-56. (2002)

Csíkos, Csaba: Bizonyítástípusok fejlődési modellje. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 78-84. (2002)

Csíkos, Csaba: Hány éves a kapitány? : matematikai szöveges feladatok megértése. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 10-16. (2002)

D

D. Balogh, Irén: Problémamegoldás, alkalmazás és tudásátvitel a középiskolai fizikában. Iskolakultúra, (1) 1. pp. 51-61. (2002)

Dombi, Alice: Gyermekkép-értelmezések a 19-20. század fordulóján. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 39-46. (2002)

Dupcsik, Csaba: Bevándorlók (William Isaac Thomas - Fabian Znanieecki: A lengyel paraszt Európában és Amerikában). Iskolakultúra, (12) 11. pp. 111-114. (2002)

Dánél, Mónika: Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekben. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 13-24. (2002)

Dárdai, Ágnes: Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 62-72. (2002)

Dömötör, Edit: Műfaj és kompozíció - Gion Nándor novellásköteteiről. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 104-116. (2002)

F

Falus, Iván: Szakdolgozat a pedagógiai képzésben. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 73-79. (2002)

Falus, Iván: A tanuló tanár. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 76-80. (2002)

Farkas, Aranka: "...És hát játszik az ember!" : nonszensz hagyományok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 25-36. (2002)

Feketéné Szakos, Éva: Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? Iskolakultúra, (12) 9. pp. 29-42. (2002)

Felkai, László: A kultuszminiszter Lukács György. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 3-9. (2002)

Fenyő, Imre: Hermeneutika és tradíció. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 31-38. (2002)

Fleck, Gábor; Havas, Gábor; Kállai, Ernő; Kemény, István; Kocsis, Károly; Liskó, Ilona; Nagy, Mária; Polónyi, István; Reisz, Terézia; Romano Rácz, Sándor; Szuhay, Péter; Takács, Éva; Virág, Tünde: A cigányság társadalomismerete.

Fröhlich, Ida: A szent és a tisztátalan : ószövetségi és hellénisztikus kori zsidó törvények. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 27-39. (2002)

Fábián, Gyöngyi: Európai dimenziók : az oktatási rendszerek változásainak hatása a tanárképzési rendszerekre. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 94-99. (2002)

Fábián, Márton: Mi van a posztmodern után? Iskolakultúra, (12) 8. pp. 89-92. (2002)

Fóris, Ágota: Beás-magyar szótárak. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 101-102. (2002)

Fóris, Ágota: Szótár és oktatás. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 103-106. (2002)

Fóris, Ágota: Szótár és oktatás.

Fóris, Ágota; Márkus, Éva; Márkus, Katalin: A kétnyelvű kéziszótártól az értelmező szakszótárig (a Magay-Országh-(MO) és a Varga-Lázár-(VL) féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása). Iskolakultúra, (12) 5. pp. 95-98. (2002)

Fűzfa, Balázs: "Sem azé, aki fut..." : szövegszimbolizálódás Ottlik Géza 'Iskola a határon' című regényében. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 85-89. (2002)

Fűzné Kószó, Mária: A környezeti nevelés koncepciói. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 40-50. (2002)

G

Gelencsér, Gábor: Tabló vagy példabeszéd? : történelmi parabolák a hetvenes évek magyar filmművészetében. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 53-65. (2002)

Gombocz, János: Pukánszky Béla: A gyermekkor története : Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 125-127. (2002)

Gordon Győri, János: Iskolarendszer és tehetséggondozás Szingapúrban. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 17-28. (2002)

Gordon Győri, János: A gondolkodási készségek fejlesztésének pedagógiája Szingapúrban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 203-229. (2002)

Gordon Győri, János: A tanárképzés és tanártovábbképzés japán modellje. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 491-515. (2002)

Gradwohl, Eszter: Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 106-109. (2002)

Gremsperger, László: Tanuljunk magyarul... Iskolakultúra, (12) 2. pp. 103-108. (2002)

Győrffy, Iván: Múltrontás és jövőképzés : mítosz és történelem a gyerekember-filmekben. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 66-79. (2002)

Géczi, János: Az illusztráció formái. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 40-55. (2002)

Géczy, János: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata tanárjelöltek körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 31-61. (2002)

Gömöri, György: Angolnyelv-tanítás a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 102-106. (2002)

H

H. Ekler, Judit: Kötélugró klub: interjúk egy próbálkozásról, a cigány kisebbség (sport)sikereiért. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 97-106. (2002)

H. Nagy, Péter: Szimbólum és/vagy allegória : 'A vár fehér asszonya'. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 114-122. (2002)

H. Nagy, Péter; Lőrincz, Csongor; Palkó, Gábor; Török, Lajos: Ady-értelmezések.

Halmai, Tamás: Lét és irodalom. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 115-117. (2002)

Halmai, Tamás: Műveltség nélküli nemzedékek? : kultúra és kulturáltság dilemmái az ezredfordulón. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 81-85. (2002)

Halász, Gábor: Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 3-11. (2002)

Halász, Gábor: A neveléstudományi kutatások intézményi és finanszírozási feltételei : vitaanyag. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 105-122. (2002)

Hamar, Pál; Derzsy, Béla: Testnevelő tanári vélemények aktuális tantervelméleti kérdésekről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 145-157. (2002)

Hansági, Ágnes: Prefiguráció és historizáció : dokumentum és kommentár a kánonban. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 3-9. (2002)

Hegedűs, Gyöngyi: Muszlim és zsidó ismeretelméletek a 10. században. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 19-26. (2002)

Hesz, Györgyi: MoBiMouse - a fordító egér. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 104-106. (2002)

Hoffmann, Rózsa: Érettségi és felvételi külföldön (Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön). Iskolakultúra, (12) 5. pp. 111-115. (2002)

Holik, Ildikó: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp és Wolfgang Mitter (szerk.): Die Schulsysteme Europas : Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2002 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 517-520. (2002)

Hoppál, Mihály: A hagyomány-alapú társadalomról. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 111-114. (2002)

Horn, Klaus-Peter; Mátis, Veronika: A magyar pedagógia recepciója Németországban a XX. század első felében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 265-278. (2002)

Horváth, Zsuzsanna: Az anyanyelvi képzés komplexitása. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 93-98. (2002)

Hunyady, Györgyné: Iskola-imázs : a nevelő intézmény percepciója a szülők körében. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 29-39. (2002)

Hunyady, Györgyné: Tantárgy és pedagógia. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 72-76. (2002)

J

Jong, Ton de; Molnár, Edit Katalin: Tudáskontstrukció és -megoszlás média-alapú alkalmazásokkal. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 445-457. (2002)

Jámbori, Szilvia: Kevin Durkin (szerk.): Developmental social psychology : from infancy to old age : Blackwell Publishers Inc., Oxford, 776 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 123-125. (2002)

Józsa, Krisztián: Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 79-104. (2002)

K

Kamarás, István: A Mester és Margarita' - mozgóképeskönyvben (Maciej Wojtiszko: A Mester és Margarita). Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 178-180. (2002)

Karasszon, Dénes: Babonás-mágikus eszmék az élettudományok történetében. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 102-106. (2002)

Karikó, Sándor: Konformizmus és nevelés. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 21-28. (2002)

Kelecsényi, László: 100 éve született Ottlik Géza. Ideje van : a 'Továbbélők' kézirat- és kiadástörténetéről. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 79-84. (2002)

Kerekes, Erzsébet: A klasszikus példája : Németh László- és Gadamer-párhuzamok. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 8-12. (2002)

Keresztes, György: Jürgen Habermas: a kommunikatív etika. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 115-117. (2002)

Kiricsi, Zoltán: "Szülőhazám téglái..." : Illyés Gyula ,Mozgó világ' című verséről. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 61-69. (2002)

Kirsi, Haavisto: Erno Lehtinen – Jorma Kuusinen: Neveléspszichológia : Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 2001 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 279-281. (2002)

Kisantal, Tamás: Hogyan olvassuk Móriczot? (Fenyő D. György [szerk.]: A kifosztott Móricz ?). Iskolakultúra, (12) 12. pp. 117-118. (2002)

Kisida, Erzsébet: A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 90-94. (2002)

Kiss, Endre: A herbarti pedagógia filozófiai alapjairól. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 44-52. (2002)

Kiss, Endre: A hermeneutika születése a pozitivizmus tudományelméletének szelleméből. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 28-30. (2002)

Knausz, Imre: Műveltség és autonómia. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 87-102. (2002)

Kocsis, Mihály: Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 66-78. (2002)

Kocsis, Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, 1986–2000. Nemzetközi és hazai tendenciák. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 3-23. (2002)

Kojanitz, László: A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai (Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai). Iskolakultúra, (12) 12. pp. 109-112. (2002)

Korcsog, Balázs: Meisterwerk : Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája - Tarr Béla: Werckmeister harmóniák. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 147-154. (2002)

Korda, Eszter: Gyerekcipőben a gyermekirodalom-tudomány? Iskolakultúra, (12) 10. pp. 76-83. (2002)

Kozma, Tamás: Az oktatásügy hermeneutikája. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 17-20. (2002)

Kugler, Nóra: A magyar nyelv tanításáról. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 99-102. (2002)

Kékesi, Zoltán: Retorika, poétika, történetiség : Eisemann György Mikszáth-könyvéről. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 117-119. (2002)

Kéri, Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek első felében. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 47-59. (2002)

Kéri, Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban.

Kéri, Katalin: A számvetés ideje. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 117-119. (2002)

Köcséné Szabó, Ildikó: A pedagógusok pedagógiája. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 109-112. (2002)

Kőrössy, Judit: A tanárok naiv pszichológiája és a hermeneutik : a gyermekről alkotott vélekedések a pedagógusoknál. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 59-62. (2002)

L

Laczkó, Sándor: "Boldog a nép, melynek kertjében nyílnak e rózsák" (Perecz László: Szép rendbe foglalva). Iskolakultúra, (12) 11. pp. 107-110. (2002)

Lafferthon, Judit; Mendi, Rózsa; Szira, Judit: Mentor-program roma diákoknak. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 24-38. (2002)

Liskó, Ilona: Tantervi reformok a szakképzésben. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 3-15. (2002)

M

M. Nádasi, Mária: A tanító tanár. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 80-84. (2002)

Makai, Éva: Komprehenzív válaszok az átmenet kihívásaira. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 106-112. (2002)

Marianne, Nikolov: Kvalitatív szemléletű kutatásokról (Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában). Iskolakultúra, (12) 9. pp. 117-118. (2002)

Marianne, Nikolov: A pszicholingvisztika állásáról (McGroarty, Mary [szerk.]: Annual Review of Applied Linguistics). Iskolakultúra, (12) 8. pp. 116-118. (2002)

Martin, Ferenc: Széchenyi-album (Bereményi Géza: Hídember). Iskolakultúra, (12) 10. pp. 117-118. (2002)

Maráczi, Orsolya: "Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam" : József Attila ,Medvetánc' című kötetének koncepciós struktúrái. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 92-97. (2002)

Maróth, Miklós: A hellenisztikus kor kozmológiái. Iskolakultúra, (12) 1. pp. 3-18. (2002)

Mayer, Erzsébet: Visszapillantó. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 113-116. (2002)

Meleg, Csilla: Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 11-29. (2002)

Merényi, Annamária: Egy felfedezett költőnk : Ungvárnémeti Tóth László versciklusa. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 37-48. (2002)

Mikonya, György: Két Herbart-tanítvány: Karl V. Stoy és Wilhelm Rein. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 27-37. (2002)

Mirnics, Zsuzsa: Körkép a Vajdaságból : a Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványai. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 98-104. (2002)

Molnár, Gyöngyvér: Dominique Simone Rychen és Laura Hersh Salganik (szerk.): Defining and Selecting Key Competencies [A kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása] : Hogrefe and Huber Publishers; Seattle, 2001. 251. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 411-413. (2002)

Molnár, Gyöngyvér: Komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 231-264. (2002)

Molnár, Gyöngyvér: A tudástranszfer. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 65-74. (2002)

Molnár, Krisztina: Számítástechnikai fogalmak értelmező szótára. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 109-111. (2002)

Molnár, Éva: Az önszabályozó tanulás. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 3-16. (2002)

Molnár, Éva: Önszabályozó tanulás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 1. pp. 63-77. (2002)

Munkácsy, Katalin: A matematikatörténet szerepe a matematika tanításában : magyarországi tapasztalatok. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 89-94. (2002)

Márton, Mátyás; Török, Zsolt: Képzés a Térképtárban: az OSZK Térképtára és az ELTE Térképtudományi Tanszéke. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 169-173. (2002)

Mártonfi, György: A rejtett tanterv a kilencvenes években - egy szakközépiskolában. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 63-66. (2002)

Mátrai, Zsuzsa: A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés : öt ország összehasonlítása. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 52-64. (2002)

N

N. Horváth, Béla: Műforma és létszemlélet: József Attila Flóra-verseiről. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 61-68. (2002)

Nagy, Mária: Cigány tanulók az iskolában : a tanárok beszélnek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 301-331. (2002)

Nagy, Péter Tibor: Egyenlőtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 53-65. (2002)

Nagy, Ágnes: Egy horvát-magyar képes szótár. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 102-104. (2002)

Németh, András: Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich : Die Geschichte des Faches an den Universitäten von 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Band 1, : Wien. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2000. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 520-522. (2002)

Németh, András: A hebartianizmus recepciója a pesti egyetemen : esettanulmány. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 5-17. (2002)

Németh, András: A herbartianizmus és a magyar oktatásügy. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 3-4. (2002)

Németh, András: A reformpedagógia gyermekképe : a szent gyermek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 21-32. (2002)

Németh, András: A tanterem és berendezésének története. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 17-28. (2002)

Nóbik, Attila: Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 16-20. (2002)

Nóbik, Attila: Kulcsok a nevelés történetéhez (Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába). Iskolakultúra, (12) 11. pp. 115-117. (2002)

O

Oroszné Perger, Mónika: A szülői nevelési stílus : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 107-114. (2002)

P

Papp, Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 159-178. (2002)

Petőcz, Éva: Szöveghiány-értelmezések a pragmatikus nyelvészetben. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 104-108. (2002)

Petőfi S., János; Benkes, Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a statikus ‘verbális elem + kép/diagram/…’- típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába.

Pléh, Csaba: Az olvasás és a megismerési architektúra. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 39-45. (2002)

Pléh, Csaba: Tudások az egyetemen : készségek és tömegek, elitek és műveltségek. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 3-7. (2002)

Podolszkij, Andrei I.: Az értelmi cselekvések szakasos formálása : a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 377-390. (2002)

Polónyi, István: A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 44-56. (2002)

Pozsvai, Györgyi: A Petelei-novellisztika szövegközi metszetben : egy narrációs formula lélektani-nyelvi lebontása. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 70-78. (2002)

Pukánszky, Béla: Előadások a gyermekkor történetéről. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 3-4. (2002)

Pukánszky, Béla: Gyermeküket tanító apák : az apaszerep a 19. század pedagógiai irodalmában. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 5-15. (2002)

Pukánszky, Béla: Herbart, Schneller és Kant az erkölcsi nevelésről. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 18-26. (2002)

Pukánszky, Béla: A tizenkilencedik század gyermekfelfogása. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 13-29. (2002)

Pusztai, Gabriella: Tetten érhető-e a "rejtett tanterv"? Iskolakultúra, (12) 12. pp. 39-47. (2002)

Pócsik, Andrea: Felhívás és kihívás (George Gerbner: A média rejtett üzenete). Iskolakultúra, (12) 10. pp. 114-115. (2002)

R

Rajkovits, Zsuzsanna: Fizikaórán is hasznos biológiaismeretek. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 87-92. (2002)

Reisz, Terézia: A kisebbségi közoktatás-politika helyzete. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 57-72. (2002)

Reisz, Terézia: A tanulók tanulmányi eredményességének területi összefüggései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 475-489. (2002)

Ribár, Béla: "Anyanyelvűsítés". Iskolakultúra, (12) 10. pp. 60-62. (2002)

Rohály, János: Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet (Cavallo, Guglielmo - Chartier, Roger [szerk.]: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban). Iskolakultúra, (12) 1. pp. 113-118. (2002)

Romano Rácz, Sándor: A roma kisebbség és a társadalmi kohézió. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 29-43. (2002)

Rácz I., Péter: Metafizikus nyomkeresők. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 113-115. (2002)

Réthy, Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 3-12. (2002)

Réthy, Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában : az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 281-300. (2002)

S

Salat, Annamária-Enikő; Séra, László: A téri vizualizáció fejlesztése transzformációs geometriai feladatokkal. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 459-473. (2002)

Seress, Ákos: A Bánk bán árnyékában : az ismeretlen Katona József. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 87-91. (2002)

Sipos, Lajos: Új törekvések a humán tárgyak tanításában. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 80-86. (2002)

Somkuti, Gabriella: "A nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye" : az Országos Széchényi Könyvtár Múzeumáról. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 173-177. (2002)

Stemler, Miklós: Applikáció az ezredvégen (Poszler György: Ezredvégi palackposta). Iskolakultúra, (12) 4. pp. 118-120. (2002)

Strauss, Sidney; Beréndi, Márta: A tanítás mint természetes kogníció. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 4. pp. 417-431. (2002)

Sz. Molnár, Szilvia: A képvers-értés története: a történeti avantgárd. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 46-60. (2002)

Sz. Pallai, Ágnes: A Fórum Színház dramaturgiája. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 92-97. (2002)

Szabolcs, Éva: A gyermektanulmányi szemléletmód megjelenése a magyar pedagógiai sajtóban, 1890-1906. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 33-38. (2002)

Szabó, Irma: A "húszak". Iskolakultúra, (12) 2. pp. 80-94. (2002)

Szalai, Nóra: Csőrre töltve : a rajzfilmek agressziója. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 159-165. (2002)

Szalma, József: Az önálló vajdasági magyar oktatás és felsőoktatás (1992–2002). Iskolakultúra, (12) 10. pp. 41-51. (2002)

Szalontai, Tibor: Matematikatanításunk, nemzetközi mércével. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 84-87. (2002)

Szauder, Erik: Drámapedagógia a magyar felsőoktatásban. Iskolakultúra, (12) 9. pp. 114-116. (2002)

Szauder, Erik: Esélyegyenlőség és törvénykezés. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 97-103. (2002)

Szebenyi, Péter; Vass, Vilmos: Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 30-51. (2002)

Szigeti, Márton: Galois-gráf rajzolása számítógéppel. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 69-74. (2002)

Sándor L., István: Gyermekek játékai : Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 83-86. (2002)

Sáska, Géza: Az elvi és az empirikus nép érdeke : a tankötelezettség és a rejtett tanterv. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 48-58. (2002)

T

Takács, Tímea; Takács, Gábor: Szakközépiskolások analogikus gondolkodása. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 8-16. (2002)

Takács, Viola: Felidézés vagy alkalmazás : fizikatesztek megoldásáról. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 56-68. (2002)

Tallián, Tibor: Haydntól Erkelig: az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára és a zenetudományi kutatás. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 165-169. (2002)

Tarján, Tamás: Nemzeti egyfelvonásos : Hubay Miklós: Te Imre, itt valami ketyeg. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 16-24. (2002)

Teslár, Ákos: Imidzs és hátraarc : Varró Dániel föltűnése. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 137-147. (2002)

Trencsényi, László: Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára. Iskolakultúra, (12) 11. pp. 87-96. (2002)

Trepszker, Zsuzsanna: Nem euklideszi geometriák az iskolában. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 97-108. (2002)

Tárnok, Péter: Az Internet, a számítógép és az idegen nyelvek az óvodapedagógiában. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 74-78. (2002)

Tót, Éva: Informatikai eszközök az iskolában. Iskolakultúra, (12) 8. pp. 93-102. (2002)

Tóth, Eugénia: Magyarország 17 éves szemmel : Babits szellemében. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 126-132. (2002)

Tóth, Lajos: Az óvodától az egyetemig. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 51-60. (2002)

Tóth, László: Szövegmegértés az általános iskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 3. pp. 355-376. (2002)

Tóth, Zoltán: A kémiai fogalmak természete. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 92-95. (2002)

V

V. Gilbert, Edit: A világ - kristályon át : 'A Mester és Margarita'. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 25-36. (2002)

Vaderna, Gábor: A lehetséges egyetlen regény : Kertész Imre: A kudarc. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 77-83. (2002)

Vajda, Gábor: Az alku: belenyugvás a pusztulásba. Iskolakultúra, (12) 10. pp. 67-71. (2002)

Varga, Diána Judit: Magyar-francia kéziszótár. Iskolakultúra, (12) 5. pp. 99-101. (2002)

Vassy, Zoltán: A viking varázskendője : láthatatlan ráció a parahitek világában. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 95-102. (2002)

Vinczellér, Katalin: Nostalgia ad absurdum : Krúdy Gyula színműveiről. Iskolakultúra, (12) 6-7. pp. 57-60. (2002)

Vágó, Irén: Tanulói továbbhaladás - hátrányos helyzetben. Iskolakultúra, (12) 3. pp. 76-97. (2002)

Z

Zrinszky, László: A hermeneutika pedagógiai megértéséről. Iskolakultúra, (12) 12. pp. 24-27. (2002)

Zrinszky, László: A tudás mint andragógiai probléma : tanulás az egész életen át. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (102) 2. pp. 131-144. (2002)

Zsolnai, Anikó; Józsa, Krisztián: A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, (12) 4. pp. 12-20. (2002)

Á

Ábrahám, István: A tankönyvellátás változásai a rendszerváltozás után. Iskolakultúra, (12) 2. pp. 75-80. (2002)

A lista elkészítésének dátuma 2018. November 14. 22:31:42 CET.