Items where Author is " Nagy József"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 116.

Article

Nagy József: Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere. In: Iskolakultúra, (26) 2. pp. 119-130. (2016)

Nagy József: Társadalmi globalizáció és planetáris szocializáció. In: Iskolakultúra, (26) 12. pp. 90-95. (2016)

Nagy József: Oktatási rendszerünk jövője : sorsdöntő fejlesztési szükségletek és lehetőségek. In: Iskolakultúra, (22) 3. pp. 25-43. (2012)

Nagy József: A személyiség kompetenciái és operációs rendszere. In: Iskolakultúra, (20) 7-8. pp. 3-21. (2010)

Nagy József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. In: Iskolakultúra, (18) 3-4. pp. 31-38. (2008)

Nagy József: Az íráskészség kritériumorientált fejlődése és fejlesztése. In: Iskolakultúra, (17) 5. pp. 16-22. (2007)

Nagy József: A korrekt értékelés alapjai. In: Iskolakultúra, (16) 12. pp. 83-98. (2006)

Nagy József: A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. In: Iskolakultúra, (16) 4. pp. 121-124. (2006)

Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-10. (2005)

Nagy József: Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása. In: Iskolakultúra, (14) 8. pp. 3-20. (2004)

Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In: Iskolakultúra, (14) 3. pp. 3-26. (2004)

Nagy József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 123-142. (2004)

Nagy József: Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről. In: Iskolakultúra, (13) 8. pp. 40-52. (2003)

Nagy József: Tudástársadalom és oktatási rendszer: az időprobléma. In: Iskolakultúra, (13) 1. pp. 3-11. (2003)

Nagy József: A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (103) 3. pp. 269-314. (2003)

Nagy József: A személyiség alaprendszere : a célorientált pedagógia elégtelensége, a kritériumorientált pedagógia lehetősége. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 22-38. (2001)

Nagy József: Összefüggés-megértés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (100) 2. pp. 141-185. (2000)

Nagy József: Egyéniségfejlesztés. In: Iskolakultúra, (9) 11. pp. 3-18. (1999)

Nagy József: Oktatáspolitika: viták és távlatok. In: Iskolakultúra, (9) 4. pp. 24-34. (1999)

Nagy József: A kognitív készségek és képességek fejlesztése. In: Iskolakultúra, (9) 1. pp. 14-26. (1999)

Nagy József: Az érdekérvényesítő szociális képességek rendszere és fejlesztése. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 34-47. (1998)

Nagy József: Kognitivizmus és az értelem kiművelése. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 57-70. (1998)

Nagy József: A kognitív képességek rendszere és fejlődése. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 3-21. (1998)

Nagy József: A kognitív készségek rendszere és fejlődése. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 3-13. (1998)

Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése : I. rész. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 73-86. (1998)

Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése : II. rész. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 59-76. (1998)

Nagy József: A kognitív rutinok pedagógiai jelentősége. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 3-16. (1998)

Nagy József: Csoportképző hajlam és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 3-13. (1997)

Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 71-77. (1997)

Nagy József: Komponensrendszer-elmélet és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 73-78. (1997)

Nagy József: Kötődési háló és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 61-71. (1997)

Nagy József: Proszocialitás és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 89-101. (1997)

Nagy József: Személyiségfejlődés és nevelés : a fejlődésmodellek integrációjának lehetősége. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 83-93. (1997)

Nagy József: Szociális kommunikáció és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 79-92. (1997)

Nagy József: Énkibontakozás és nevelés : Csíkszentmihályi Mihály próféciája. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 107-117. (1997)

Nagy József: Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetőség. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 63-73. (1997)

Nagy József: Segítő életmódra nevelés. In: Iskolakultúra, (6) 8. pp. 96-104. (1996)

Nagy József: Vélemények az alapműveltségi vizsga koncepciójáról. In: Iskolakultúra, (6) 11. pp. 3-39. (1996)

Nagy József: Pedagógia : a harmadik paradigmaváltás küszöbén? In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 2-6. (1995)

Nagy József: Segítés és pedagógia : Kísérlet a nevelés mibenlétének újraértelmezésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 157-200. (1995)

Nagy József: Nemzeti alaptanterv : tantervi követelmények munkaanyaga - fejlesztési követelmények : előszó. In: Iskolakultúra, (4) 1-2. p. 2. (1994)

Nagy József: Válaszúton a közoktatás. In: Iskolakultúra, (4) 15-16. pp. 170-175. (1994)

Nagy József: Én(tudat) és pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 3-26. (1994)

Simon Péterné and Nagy József: Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége : [doktori védés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 218-220. (1985)

Csapó Benő and Nagy József: A kombinatív képesség és műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 31-50. (1983)

Nagy József: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1975-76 : szerkesztette Kiss Árpád, Nagy Sándor, Szarka József : Budapest 1979. Akadémiai Kiadó. 479 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 235-238. (1980)

Nagy József: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1972-1974. : Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 513 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 299-300. (1976)

Nagy József: Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés : szerkesztette Kiss Árpád : Budapest, 1973. Akadémiai Kiadó. 520 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 340-341. (1974)

Nagy József: Az IIEP és a közoktatástervezés nemzetközi helyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 91-97. (1973)

Nagy József: Az idegen nyelvek tanításának kvantitatív tervezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 240-253. (1968)

Fábián Zoltán and Nagy József: Az olvasástanítás összefüggő szakaszának tantárgypedagógiai vizsgálata (az általános iskola 4. osztályában) : szerk.: Fábián Zoltán és Nagy József, Jászberény, 1967. 266. lap. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 138-140. (1968)

Nagy József: A pedagógiai jelenségek kvantifikálása mint a statisztikai elemzés előfeltétele. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (66) 3-4. pp. 363-382. (1966)

Nagy József: Pedagógiai nyári egyetem Szegeden. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (65) 1. pp. 111-113. (1965)

Barna Gyula and Láng Róbert and Nagy József: A komplex didaktográf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 47-57. (1964)

Nagy József: Észrevételek a középiskolai tanárvizsgálatok reformja tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (39). pp. 31-41. (1930)

Nagy József: A kultúra decentralizációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 161-178. (1929)

Nagy József: Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777-1848 : I-II. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 221-224. (1927)

Nagy József: A fizikus tanárjelöltek kiképzése Németországban és Ausztriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 35-43. (1927)

Nagy József and Richard Gaston: G. Richard : Pédagogie expérimentale : (az Encyclopedie scientifique c. vállalatban) Paris : O. Doin et Fils, 1911. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (23). pp. 33-37. (1914)

Nagy József: Amerikai vélemény a francia középiskolákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (22). pp. 496-499. (1913)

Nagy József: Az általános műveltség fogalma és jelentősége az újabb pedagógiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (22). pp. 24-28. (1913)

Nagy József and Dugas Ludovic: L. Dugas : L' éducation du caractère : Paris : F. Alcan, 1912. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (22). pp. 302-305. (1913)

Nagy József: Az értelmi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 299-302. (1912)

Nagy József: Az új francia középiskolai tanterv mérlege. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 498-501. (1912)

Nagy József: D. Mornet: Les sciences de la nature en France, au XVIII siécle. Un chapitre de l'histoire des idées. Librairie Armand Colin. Paris, 1911. (X + 292 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 91-94. (1912)

Nagy József: Mit olvasnak a francia tanulók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 30-32. (1912)

Nagy József: A modern nyelvi olvasmányok kánona a német reáliskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 296-299. (1912)

Nagy József: A nemzetközi segédnyelv kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 38-39. (1912)

Nagy József: A paedagógia [!pedagógia] viszonya az ethikához [!etikához] és pszichológiához Herbartnál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 221-224. (1912)

Nagy József: Albert Leclère : L'éducation morale rationelle : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 295-300. (1911)

Nagy József: Alfred Ziechner : Herbarts Ästhetik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 363-367. (1911)

Nagy József and Buyse Omer: Amerikai iskolák módszerei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 631-634. (1911)

Nagy József: Az irodalmi érzék fejlődése a gyermekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 634-635. (1911)

Nagy József and Crouzet Paul: Az újságok és a nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 496-497. (1911)

Nagy József: Jules Dubois : Le problème pédagogique : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 512-514. (1911)

Nagy József: L. Dugas : Le probléme [!problème] de l'éducation : : essai de solution par la critique des doctrines pédagogiques : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 175-178. (1911)

Nagy József: Lucien Cellérier : Esquisse d'une science pédagogique : les faits et les lois de l'éducation : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 44-46. (1911)

Nagy József and Machat J. and Hovelaque Emil: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 524-525. (1911)

Nagy József: Wert der Theorie im pädagogischen Streit der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 511-512. (1911)

Nagy József: A harmadik francia szünidei tanulótelep Németországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 24-25. (1911)

Nagy József: A zene helye a középfokú oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (20). pp. 495-496. (1911)

Nagy József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 618-620. (1910)

Nagy József: Az anyanyelvi oktatás Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 346-348. (1910)

Nagy József: Az anyanyelvi oktatás válsága Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 167-168. (1910)

Nagy József: Az erkölcsi nevelés kérdése Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 500-505. (1910)

Nagy József: Az idegen nemzetiségű nyelvtanárok intézménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 229-232. (1910)

Nagy József and Goethe Johann Wolfgang von: Goethe és az idegen nyelvek tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 41-42. (1910)

Nagy József and Lanson Gustave: Lanson Gusztáv: Az irodalmi tanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 640-641. (1910)

Nagy József: Mit szeretnek a tanulók olvasni? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 556-563. (1910)

Nagy József and Mendousse Pierre: P. Mendousse: Du dressage a l'éducation. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 628-631. (1910)

Nagy József and Véroux Gabrielle: Véroux: Az anyanyelvi dolgozatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 576-578. (1910)

Nagy József: A második francia szünidei tanulótelep Németországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 92-93. (1910)

Nagy József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy József and Weil Armand and Chénin Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 318. (1909)

Nagy József and Moll-Weiss Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy József and Luchaire Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 317. (1909)

Nagy József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy József and Crouzet Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy József and Caillat Jules: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy József: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 187. (1909)

Nagy József and Veyssier E.: E. Veyssier : De la Methode pour l'enseignement scolaire des langues vivantes : 2e édition. Paris. Belin Freres. 1905. XVI - 204 l. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 109-111. (1908)

Nagy József: Revue Pédagogique : 1907. június-december. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 498-504. (1908)

Nagy József: Revue Pédagogique : 1908 január-május. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 561-568. (1908)

Nagy József: Revue Universitaire : 1907. jan.-junius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 184-187. (1908)

Nagy József: Revue Pédagogique : L . kötet : 1907 : 1-5 . szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 569-572. (1907)

Nagy József: Revue Universitaire : 1906 okt.-dec. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 572-574. (1907)

Nagy József and Braunschvig Marcel: A gyermekek esztétikai nevelése : részlet Dr . Marcel Braunschvignak a Revue Universitaire XI . évfolyamában megjelent értekezéséből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 595-600. (1907)

Nagy József: Fleury Kolos : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 214-226. (1906)

Nagy József: Fleuy Kolos : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 294-308. (1906)

Book

Nagy József: Történelmi vázlatok.

Nagy József: Nyitra megyének fekvése, határai, kiterjedése, felosztása.

This list was generated on 2023. december 9. 06:02:42 CET.