Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 60.

Cikk, tanulmány, mű

Bagi, Éva Mária; Coles, Robert: Robert Coles: The Morál Life of Children (A gyermekek erkölcsi élete) : Houghton Mifflin Company, Boston, 1986. 302 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 367-368. (1995)

Bruch, Elizabeth A.; Csontos, Szabolcs: Multikulturális nevelés - egy válasz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 19-26. (1995)

Bán, Ervin; Coulon, Alain: Alain Coulon: L'ethnomethodologie. : Presses Universitaires de Francé, 3., javított kiadás. Párizs, 1993. 127 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 369-370. (1995)

Csocsánné Horváth, Emmy: Emlékeztető a MTA Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának 1995. május 24-én tartott üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 382-383. (1995)

Csocsánné Horváth, Emmy: Emlékeztető az MTA Pedagógiai Bizottsága keretében működő Gyógypedagógiai Albizottság alakuló üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 149. (1995)

Faludi, Szilárd: Kötöttség és/vagy szabadság? : vázlat két pedagógia szembenállásnak történetéről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 113-118. (1995)

Faludi, Szilárd; Pukánszky, Béla; Németh, András: Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet : Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, 1994. 584. o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 144-145. (1995)

Fehér, Erzsébet: Emlékeztető. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 150-151. (1995)

Fehér, Erzsébet; Kelemen, Elemér: Emlékeztető az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága - 1995. március 8-án tartott üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 381-382. (1995)

Fehér, Katalin: Az első hazai újságok és folyóiratok a nevelésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 279-292. (1995)

Gáspár, László: A nevelés természettörténeti előzményei : elméleti pedagógiai tanulmány. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 27-48. (1995)

Kelemen, Elemér: Kiss Árpád emlékezete. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 97-100. (1995)

Kovátsné Németh, Mária: Kornis Gyula kultúraelméleti felfogása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 77-87. (1995)

Lükő, István: Új tanári szakok és tantervi programjaik. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 119-137. (1995)

Makai, Éva; Galicza, János; Schődl, Lívia: Galicza János - Schődl Lívia: Pedagógusok gubancai : Korona Kiadó, Budapest, 1993. 64 o : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 142-144. (1995)

Medgyes, Péter; Nyilasi, Emese: Pártanítás a tanárképzésben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 355-365. (1995)

Meleg, Csilla: International Conference on Problem-based Learning (PBL) in Higher Education: Inter-faculty, Program-oriented and General Experiences : Svédország, Linköping, 1995. szeptember 24-27. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 377-379. (1995)

Mitchell, Edna; Csontos, Szabolcs: Változások az amerikai pluralizmusban: az oktatás válsága és feladata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 5-18. (1995)

Nagy, József: Segítés és pedagógia : Kísérlet a nevelés mibenlétének újraértelmezésére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 157-200. (1995)

Nagy, Mária: Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-ről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 101-111. (1995)

Nagy, Péter Tibor: Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 59-76. (1995)

Nagy, Péter Tibor: Egyházi iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 293-313. (1995)

Nagy, Péter Tibor: Nagy Péter Tibor: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának az 1994 decemberi felolvasó üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 147-148. (1995)

Nagy, Péter Tibor; Nagy, Mária: Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás : OKI Keraban Kiadó, Budapest, 1994. 104 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 370-373. (1995)

Nagy, Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 251-277. (1995)

Nahalka, István: Egy középiskolásoknak szánt könyv ürügyén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 49-58. (1995)

Nahalka, István: A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 229-250. (1995)

Petriné Feyér, Judit: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának 3. üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. p. 379. (1995)

Petriné Feyér, Judit: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának 4. üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. p. 380. (1995)

Pornói, Imre: Az 1920-as évek népoktatása és a nyolcosztályos népiskola Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 315-331. (1995)

Pukánszky, Béla: Nagy Sándor : 1916-1994. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 3. (1995)

Pukánszky, Béla: Segítő nevelés a pedagógia történetében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 333-342. (1995)

Réthy, Endréné; Bábosik, István; Mezei, Gyula: Bábosik István és Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest, 1994. 273 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 139-142. (1995)

Rókusfalvy, Pál: A pedagógiai kultúra és a pedagógus : a pedagógiai kultúra és kutatásmetodikai problémái a tanárképzés fejlesztésében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 89-96. (1995)

Sallay, Hedvig: Tanári szerepek percepciója: egy általános iskolai felmérés tanulságai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 201-227. (1995)

Szabolcs, Éva; Báthory, Zoltán; Leimu, Kimmo: Báthory Zoltán és Kimmo Leimu: Finnish and Hungárián Education Compared: Selected Issues of Mutual Interest (A finn és magyar oktatás összehasonlítása: néhány közös probléma) : University of Jyvaskyla, Institute for Education Research. Publication series B. Theory into Practice 87, Jyvaskyla, Finland, 1994 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 373-375. (1995)

Vastagh, Zoltán: A tanárképzés fejlesztésének időszerű feladatai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 343-353. (1995)

Várnagy, Elemér: Romológia Tanszék a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 152. (1995)

Teljes mű

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 10. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 11-12. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 11-12. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 13-14. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 15-16-17. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 15-16-17. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 18-19. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 20-21. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 20-21. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 22. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 23. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 23. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 24. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 3-4. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 5. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 6-7. sz.

Iskolakultúra. - 5. évf. (1995) 8-9. sz.

Jezsuita okmánytár I/1. : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. ISBN 963-482-089-1

Jezsuita okmánytár I/2. : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. ISBN 963-482-089-1

Magyar Pedagógia. - 95. évf. (1995) 1-2. sz.

Magyar Pedagógia. - 95. évf. (1995) 3-4. sz.

A lista elkészítésének dátuma 2018. September 23. 17:41:00 CEST.