Items where Year is 1995

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 426.

A

Agyagási Klára: D. G. Tumaseva, Szlovar gyialektov szibirszkih tatar. (A szibériai tatár nyelvjárások szótára). Izdatyelsztvo Kazanskogo Universzityeta, 1992. In: A magyar nyelvjárások – A Kossuth Lajos tudományegyetem magyar nyelvtudományi intézetének évkönyve, (32). pp. 169-170. (1995)

Albert Gábor: A történelemtanítás új lehetőségeiről. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 78-80. (1995)

Ambrusné Kéri Katalin: Én így tanítom az embertant. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 85-90. (1995)

Angi István: Palestrinától Palestrináig. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 2-9. (1995)

Arató László: Az irodalomóra rétegei : Kölcsey Ferenc: Himnusz. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 35-45. (1995)

Arató László: A Biblia mint kód II. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 38-43. (1995)

Ayton Andrew: Anjou-kori oklevéltár/Documenta res hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301-1387 [könyvismertetés]. In: The English Historical Review, (110) 439. pp. 1243-1245. (1995)

B

Bagdi Marianna: "A zene mindenkié". In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 73-76. (1995)

Bagdy Emőke: Kacagás, kocogás, relaxáció : amit az egészségünkért tehetünk.... In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 112-113. (1995)

Bagi Éva Mária: Robert Coles: The Morál Life of Children (A gyermekek erkölcsi élete) : Houghton Mifflin Company, Boston, 1986. 302 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 367-368. (1995)

Balassa Péter: A nevelés ösvényeiről : vázlat. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 77-78. (1995)

Balla Margit: Homéroszi illusztrációk. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 111. (1995)

Baracsi Gabriella: A huszonötödik év margójára. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 79-82. (1995)

Bardócz András: A kozmikus nevelés pedagógiája. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 149-151. (1995)

Bardócz-Tódor András: Minőség-ellenőrzési rendszerek az oktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 195-196. (1995)

Bartalus Ilona: Kodállyal Kanadában. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 41-45. (1995)

Bartha Árpád: Az üldöző játékok. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 92-96. (1995)

Bartha Árpád: A játék : kooperációs játékok - részlet. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 131-135. (1995)

Batkay Patrícia and Koltai Magdolna: A természetes anyagok feldolgozása. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 81-87. (1995)

Bazsó Edit: A japán oktatás fő gondja : az ijime. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 123-125. (1995)

Benda József: Nyelv és nevelés : idegen nyelvi nevelés a HKT program alsó tagozatán. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 117-119. (1995)

Benkő András and Varga Tibor and Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 53-58. (1995)

Berecz András: Ábel Halásztelken : előadás a meséről és a mesemondókról. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 63-71. (1995)

Bergmann Erzsébet: A megelőzés szolgálatában : problémás esetek a főváros oktatási intézményeiben. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 116-119. (1995)

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesek pedagógiája és a pedagógusok szabadkőművessége. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 48-52. (1995)

Bisztrai Tibor: Fészekmeleg otthonok és kilátótornyok : könyv a hazai katolikus kisközösségekről. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 99-100. (1995)

Blazsetin István and Blažetin Stepjan: Horvát irodalmat a horvát gimnáziumokba. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 132-135. (1995)

Bodolay Géza: Hol volt, hol nem volt... : Önképzőkör-Önképző társaság-Szakkör. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 100-110. (1995)

Boga Bálint: A dohányzás ártalmai. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 124-127. (1995)

Boga Bálint: A nemzedékek közti kapcsolatok. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 127-129. (1995)

Bognár Mária: A diák és környezete a kockázati tényezők szempontjából. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 120-123. (1995)

Bohár András: Antropológia és kultúra. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 131-133. (1995)

Bohár András: Utak a filozófiához : leíró-értékelő panoráma. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 71-75. (1995)

Borbáth Erzsébet: "Nekünk csángóúl könnyebb lett lenne..." : a kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó magyar falvakban. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 105-107. (1995)

Both Mária and Csorba F. László: A gravitáció : a körmozgás dinamikája. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 108-113. (1995)

Bruch Elizabeth A. and Csontos Szabolcs: Multikulturális nevelés - egy válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 19-26. (1995)

Buda Béla: A mentálhigiénés nevelés lehetőségei az iskolában. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 54-58. (1995)

Buda Béla: A pedagógia dilemmája. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 86-89. (1995)

Buday Ádám: Pedagógiai pszichológia : általános iskolai tanulók környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 110-113. (1995)

Buer Jürgen van: Tanárképzés Németországban. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 41-52. (1995)

Bura László: A magyar irodalom tanításának - jelenlegi - gondjai Romániában. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 120-122. (1995)

Bán Ervin: Alain Coulon: L'ethnomethodologie : Presses Universitaires de Francé, 3., javított kiadás : Párizs, 1993. 127 o. Bibliográfia: 124-125. o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 369-370. (1995)

Bán Ervin: L'Europe et les langues. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 135-136. (1995)

Bánréti Zoltán: Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 79-85. (1995)

Bányai Emőke: Az iskolai szociális munka : egy új szakma megjelenése Magyarországon. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 113-115. (1995)

Báthory Zoltán: Beszélgetés a NAT-ról. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 63-78. (1995)

Bíró Béla: Az azonosság tragédiái. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 10-18. (1995)

Bíró Zoltán: Az értelmiség válsága. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 46-51. (1995)

Bíró Zoltán: Iskola és társadalom : a romániai magyar oktatási/nevelési szerkezet a társadalom szemszögéből. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 102-105. (1995)

C

C. Szabolcs Éva: A pedagógusképzés tartalmát érintő elméleti kérdések. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 31-40. (1995)

Chalfen Richard: Fényképező turisták. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 52-57. (1995)

Chikán Bálint: Beke László : Művészet/elmélet. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 163-165. (1995)

Chikán Bálint: Kalauz a modern művészethez. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 69-72. (1995)

Chikán Bálint: Képekben a világ : Lantos Ferenc könyve. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 126-128. (1995)

Chikán Bálint: Maurer. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 94-97. (1995)

Csala Istvánné: Történelemtanításunk válsága. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 131-142. (1995)

Csete Lajos: A Fejér Lipót-matematikaverseny feladatai. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. p. 91. (1995)

Csocsánné Horváth Emmy: Emlékeztető a MTA Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának 1995. május 24-én tartott üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 382-383. (1995)

Csocsánné Horváth Emmy: Emlékeztető az MTA Pedagógiai Bizottsága keretében működő Gyógypedagógiai Albizottság alakuló üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 149. (1995)

Csorba Csaba: Történelemtankönyveink képei. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 70-74. (1995)

Csákvári József: Komplex műelemző módszer a középiskolában. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 94-98. (1995)

Csányi Vilmos: Az etológia emberképe. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 14-26. (1995)

Csóka Magda: Szérűskertiből Szent-Györgyi lett. Csak névcsere történt? In: Képes Újság:Független Képes Hetilap, (36) 26. p. 7. (1995)

Csóka Géza: A sík és a tér egybevágóságai, a szabályos alakzatok szimmetriái. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 2-12. (1995)

Czakó Kálmán: Integrált prevenciós program a magyar iskolarendszer számára. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 51-52. (1995)

Czigány Zoltán: "Ha lehet a hattyúnál - szeretnék veletek találkozni" : Petőfi Sándor levelezéséről. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 34-39. (1995)

Czégény József: „Azt hiszem, újat mondok a magyar történetírásban”. Kristó Gyula új könyvéről: ezredfordulóról, István államalapításáról, rendszerváltásról. In: Halasi Tükör : Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja, (9) 24. p. 6. (1995)

D

De Blij Harm J. and Muller Peter O.: Humángeográfia : kultúra, társadalom és tér. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 71-80. (1995)

Dechy Erzsébet: Hímes tojás : húsvéti tojásírás, tojásfestés. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 136-139. (1995)

Demjén István and Baloghné Ormos Ilona and Demjén Istvánné: Az iskolakert. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 2-14. (1995)

Demény Lajos: Korai magyar történeti lexikon, (9-14. század)(Lexiconul istoriei maghiare timpurii, Secolele 9-14). Redactor principal Gyula Kristó, redactori Pál Engel şi Ferenc Makk, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, 756 p. [könyvismertetés]. In: Studii şi materiale de istorie medie : extras, (13). pp. 205-207. (1995)

Deák András Miklós: A kiscsoportos irodalomoktatás módszertani kérdéseiről. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 154-157. (1995)

Dippold Péter: Könyvtár, dokumentáció, kutatóintézet : a Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 75-83. (1995)

Dreikurs R.: A személyiség egysége. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 87-89. (1995)

Déri Andrea and Huszár Zsuzsanna and Cooper Geoff: Elményalapú tanulás, aktív cselekvést fejlesztő módszerek. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 127-131. (1995)

E

Eigner Judit: Hittansztori? In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 84-85. (1995)

Eszik Zoltán and Kovács László: Iskolaszék az általános művelődési központokban : állampolgári jogosítványok az önkormányzati fenntartású intézmények használatában. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 94-100. (1995)

Érdy Miklós: Hun and Xiong-nu type cauldron finds throughout Eurasia. In: Eurasian studies yearbook : continuation of Ural-altaische Jahrbücher. (1995)

F

F. Ferenczi Rita: Anyanyelven az anyanyelvért. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 34-37. (1995)

Faludi Szilárd: Kötöttség és/vagy szabadság? : vázlat két pedagógia szembenállásnak történetéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 113-118. (1995)

Faludi Szilárd: Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet : Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, 1994. 584. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 144-145. (1995)

Falvay Dávid: Könyvek a reformkorról. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 220-221. (1995)

Farkas Péter and Jakab János: A cigány fiatalok szakképzése. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 54-60. (1995)

Fatalin László: A tudomány térképe. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 106-107. (1995)

Fehér Erzsébet: Emlékeztető. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 150-151. (1995)

Fehér Erzsébet and Kelemen Elemér: Emlékeztető az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága - 1995. március 8-án tartott üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 381-382. (1995)

Fehér Katalin: Az első hazai újságok és folyóiratok a nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 279-292. (1995)

Ferenczi Rita: Lehetőségek vonzásában : a romániai magyar anyanyelvi nevelés esélyei. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 122-126. (1995)

Fersch Attila: A természetvédelmi nevelésről : Nemzeti parkok stratégiája a természetvédelmi szemléletformálásban. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 150-153. (1995)

Fitz Péter: Matti Kujasalo kiállítása Budapesten. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 196-197. (1995)

Flusser Vilém: A design szóról. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 119-121. (1995)

Fodor Gábor: Bevezető ajánlás. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 50. (1995)

Font Márta: Királyportrék az Árpád korból [könyvismertetés]. In: Új Vasárnapi Dunántúli Napló : közéleti, (6) 353. p. 8. (1995)

Forintos György: A lehetséges világoknak az iskola által nyújtott választéka. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 24-30. (1995)

Forray R. Katalin and Hegedűs T. András: Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 7-18. (1995)

Forró Edit: Az iskolakert talaja és vizsgálata. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 15-21. (1995)

Franklin Julianna: Másképp... : magyar származású orosztanárként Amerikában. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 154-160. (1995)

Frick Mária: A mesei erőszak bűvöletéről. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 108-115. (1995)

Fábiánné Nádudvari Tatjána: Idegennyelv-oktatás szociokulturális szemszögből. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 54-60. (1995)

Fáy László: Doxográfia érettségizőknek. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 100-112. (1995)

Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 7-21. (1995)

Fóhn Mária: Élesszétek magatokban a tüzet! In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 120. (1995)

Fónagy Julianna: Az információ és az ember. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 52-53. (1995)

Földényi F. László: A bor sugárzása : Hamvas Béláról - külföldieknek. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 165-168. (1995)

Fűzfa Balázs: "Hegyek, fák, füvek" : Juhász-Nagy Pál: Természet és ember című könyvéről. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 140-141. (1995)

Fűzfa Balázs: Láthatatlan egypercesek. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 115-116. (1995)

G

G. Havas Katalin: Mit értesz azon, hogy...? In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 120-126. (1995)

Gaul Emil: Mindennapok művészete? In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 26-28. (1995)

Gergely Jenő: Az egyházak Magyarországon a Horthy-korszakban. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 26-31. (1995)

Gergely Jenő: Az egyházak Magyarországon a dualizmus időszakában : 1867-1918. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 52-58. (1995)

Gergely Jenő: Az egyházak és az egyházpolitika Magyarországon 1945-től 1956-ig. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 2-7. (1995)

Granasztói Szilvia: Műelemzés : mérés középiskolában. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 80-82. (1995)

Grivelet Stéphane: Reintroducing the Uighur-Mongolian script in Mongolia today : revised version of the article published in Mongolian Studies, XVIII, 1995 : kézirat. (1995)

Györffy István: A filozófia mint életművészet. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 89-91. (1995)

Győrffy Iván: Laplátogató : A bizonyságot körülvevő szavak. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 154-156. (1995)

Gábor Edina: Helyzetgyakorlatok. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 104-111. (1995)

Gábor László and Vajda Zsuzsanna: Gyermekeszmények és iskolai elvárások : egy fővárosi felmérés tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 29-43. (1995)

Gáspár Csaba László: Laplátogató : Szemlélődés Pannonhalmáról. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 82-84. (1995)

Gáspár László: A nevelés természettörténeti előzményei : elméleti pedagógiai tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 27-48. (1995)

Géczi János: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. p. 170. (1995)

Géczi János: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 158. (1995)

H

H. Nagy Péter: Két könyv. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 205-207. (1995)

H. Nagy Péter: A tradíció szinkronitása : Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma című verseskötetéről és recepciójáról. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 76-78. (1995)

Hajnóczi J. Gyula: Róma enciklopédiája. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 68-76. (1995)

Hancz Péter and Zrencsik Andrea and Hídvégi Máté: Vegetáriánus diéták és vallási előírások. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 129-130. (1995)

Hartai László: Fölösleges-e tanítani a mozgóképet? In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 27-35. (1995)

Heffner Anna: Adalékok a keretről. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 1-12. (1995)

Heltai Pál: Fordíthatjuk-e Richard Coeur-de-Lion-t Hódító Vilmosnak? In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 131-145. (1995)

Hermann Róbert: Tetszésdíjas könyv. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 99-103. (1995)

Hoebel E. Adamson and Frost Everett L.: Túl a civilizáción : mit hoz a jövő? In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 44-51. (1995)

Holnapy Dezső and Salah Biri: Szakértői rendszerek. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 2-9. (1995)

Homor Tivadar: Könyvtárpedagógia a helyi tantervben : a könyvtárhasználati követelményrendszer tervezésének szempontjai. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 56-61. (1995)

Horn Gábor: A cigány gyerekek oktatásának fejlesztése : a Soros Alapítvány javaslatai. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 76-82. (1995)

Horpácsi Sándor: Diplomásból értelmiségi : olvasótáborok diplomásoknak a nyolcvanas években. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 164-166. (1995)

Horpácsi Sándor: Jézus élete és tanítása. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 103-104. (1995)

Horpácsi Sándor: Mekkorák a levendulabokrok? : Gion Nándor új regényéről. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 116-117. (1995)

Horváth Endre: Az AIDS és megelőzése : hogyan látja a gyakorló orvos? In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 131-132. (1995)

Horváth István: Milyenek a románok? : irodalom és sztereotípiák. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 123-127. (1995)

Horváth Szabó Katalin: Szociális kompetencia - kreatív konfliktusmegoldás : program tanárok számára. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 133-135. (1995)

Horányi Özséb: Kommunikáció és közoktatás. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 14-19. (1995)

Husén Torsten: A jövőközpontú oktatás - észrevételek. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 93-100. (1995)

Hársfai Péter: In formatika. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 125-126. (1995)

I

Imre Anna: Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 146-153. (1995)

Imre Anna: A nyelvtudás társadalmi háttere. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 62-66. (1995)

Ivanics Mária: Anmerkungen zur Etymologie Hajdú 'Heiduck'. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 391-403. (1995)

Iván Csaba: Bethlen Miklós és műve. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 38-45. (1995)

Iván Csaba: Dante nyomdokain : Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért? In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 57-61. (1995)

Iván Csaba: Mit tanulhatunk a jósoktól? : Czigány Lóránt Gyökértelen, mint a zászló nyele című könyvéről. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 210-212. (1995)

Izsák Lajos: Polgári pártok és vezetőik. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 15-20. (1995)

J

Jankó Annamária: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térképtára. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 28-34. (1995)

Jeney Lajos: Tér, térszervezés, pedagógia. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 149-150. (1995)

Juhász Erzsébet: Beszédhelyzetváltások Mándy Iván Mi az, öreg című művében. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 213-215. (1995)

Juhász Erzsébet: A szeretet öniróniája. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 44-47. (1995)

Juhász Nagy Pál: Töredékek a temészetrajz történetéhez. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 57-62. (1995)

K

K. Csilléry Klára: Néprajzi képeskönyv Erdélyből. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 142-144. (1995)

Kalas György: A hulladék problémája az oktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 17-22. (1995)

Kalmár Gyula: Mire jó a számítógép a zeneoktatásban? In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 72-73. (1995)

Kamarás István: Az embertudományok metaszintje. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 89-92. (1995)

Kamarás István: Komplex : Deme Tamás tanulmánykötetéről. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 141-142. (1995)

Kamarás István: Kongatás félrevert harangokkal : könyvek új vallási jelenségekről. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 112-118. (1995)

Kamarás István: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. p. 162. (1995)

Kardos Mária: Drogproblémák az állami gondozottak körében : a prevenció lehetőségei. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 59-64. (1995)

Karvalics László: Az iskola és az oktatás a változó világban. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 44-56. (1995)

Kassai Ilona: A kommunikáció sikerességére való nevelés. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 60-63. (1995)

Kassai-Farkas Ákos: A kezelés labirintusa. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 65-71. (1995)

Katona Lucia: A nyelvtudás fogalmának új értelmezése. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 67-75. (1995)

Kelemen Elemér: Kiss Árpád emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 97-100. (1995)

Kereszty Éva: Gyógyszer- és drogfogyasztással összefüggő halálesetek. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 139-141. (1995)

Keszeg Vilmos: Szövegerózió az alkalmi költészetben. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 117-120. (1995)

Kindler József: Jólét és haladás. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 90-92. (1995)

Kisida Erzsébet: Az ifjú állampolgárok és jogi védettségük. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 72-76. (1995)

Kiss Antal: Ars predicandi hungarorum : az Utolsó ítélet két megközelítése a középkori magyar prédikációban. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 28-33. (1995)

Kiss Antal: Kötéltánc : gondolatok a Lear király margójára. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 215-220. (1995)

Kiss Antal: Valódi kenyér : Alexa Károly: Magyar Zsoltár című válogatásáról. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 116-117. (1995)

Kiss Antal: Vörösmarty és Jung. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 91-93. (1995)

Kiss Antal: A pajzs nélküli ember : Nagy László karácsonya. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 53-56. (1995)

Kiss Gabriella: Amit nekünk is tanulni kell... In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 45-53. (1995)

Kiss Gabriella: Merlin legújabb varázslata. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 197-201. (1995)

Kiss Irén: Újraolvasva : De Sade márki, az erkölcsforradalmár : filozófia a budoárban. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 110-111. (1995)

Kiss Tamás: Az újrakezdés szellemi és lelki szükséglete : bevezető elmélkedés az ökológiai gondolkodásról és a mitológiai ember természetéről. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 22-39. (1995)

Klotz Irving M.: Wit and wisdom of Albert Szent-Györgyi: a recollection. In: The Chemical Intelligencer. pp. 40-43. (1995)

Kocsis Károly: Magyarország etnikai szerkezete. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 30-39. (1995)

Kocsis Mihály: Az OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Központjának tevékenysége (1990-1995.) : vázlat. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 2-9. (1995)

Komoróczy Emőke: A "jel"-típusú avantgárd újraéledése és alakváltása. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 144-149. (1995)

Komáromi István: A Duna-völgye Ausztriában. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 23-29. (1995)

Komáromi István: A csodálatos bolygó. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 151-153. (1995)

Kormány Gyula: Az első tanévét zárta a beregszászi magyar tanárképző főiskola. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 62-63. (1995)

Kormány Gyula: Könyvújdonságok a földrajztanításhoz. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 145-147. (1995)

Kormány Gyula: A nemzetközi megértésre való nevelés a földrajzoktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 147-151. (1995)

Kovalcsik Katalin: Cigány-magyar olvasókönyv az általános iskola első osztályai számára. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 63-66. (1995)

Kovalcsik Katalin: A tanulás mesebeli kalandja. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 96-101. (1995)

Kovács Katalin: Magán- és szabadiskolák Dániában. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 53-68. (1995)

Kovács Katalin: Másság és tolerancia : egy pedagógiai modell: a Holocaust tanítása. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 110-116. (1995)

Kovács László: Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 148-149. (1995)

Kovátsné Németh Mária: Kornis Gyula kultúraelméleti felfogása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 77-87. (1995)

Kozák Miklós and Filep Miklós: Földtan - földrajz - földtudomány : földrajz -e a mai magyar iskolai földrajz tantárgy? In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 101-106. (1995)

Kronstein Gábor: Régészek a honfoglalás koráról. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 18-21. (1995)

Kronstein Gábor: A történelem vége - kérdőjellel és anélkül. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 143-146. (1995)

Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség enyhítése mozgásterápiával. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 73-84. (1995)

Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség vizsgálata - iskolaérettség. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 27-37. (1995)

Kutas Gyula: Sivatagokról - szárazon. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 154-155. (1995)

Káldi Tamás: Profil tantervbank. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 135. (1995)

Kály-Kullai Károly: Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 136-138. (1995)

Kárpáti Andrea: Balázsné Szűcs Judit : Miből lesz a cserebogár? : vizuális nevelés 2-8 éves korig. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 158-160. (1995)

Kéri Katalin: Tanítók a baranyai római katolikus népiskolákban : 1868-1918. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 36-44. (1995)

Kézdi Balázs: Család és iskola. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 59-62. (1995)

Könczöl Rita: Kelet és Nyugat között : történelmi tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére [könyvismertetés]. In: Szegedi Egyetem : kulturális-közéleti kéthetilap, (35) 8. p. 10. (1995)

Köves József: A tankönyv szerepe a földrajzoktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 94-99. (1995)

Kövessi Erzsébet: Pályakezdők Budapesti Szakiskolája : egy nehéz sorsú innováció távlatai. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 57-72. (1995)

Kühlenwind George: A kisgyerek zsenialitása. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 44-48. (1995)

Kőrösné Mikis Márta: A dörzspapírtól a számítógépig : törekvések az írott nyelv kisgyermekkori elsajátításának taneszközökkel történő elősegítésére. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 49-56. (1995)

L

L. Nagy Zsuzsa: Újraértékelni a Horthy-korszakot. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 21-25. (1995)

Laczkóné Erdélyi Margit: A kettősség értéke és az érték kettőssége : Örkény Vérrokonokjának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 125-128. (1995)

Laczkóné Erdélyi Margit: Örkény István : Macskajáték : részletek egy tanulmányból. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 48-52. (1995)

Lakatos Béla: Etnikai közoktatási feladatok a magyar közoktatás rendszerében. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 83-85. (1995)

Lendvai Vera: Mindig élen járt korosztályában. „Érdekes időszak volt”. In: Képes Újság:Független Képes Hetilap, (36) 18. pp. 2-3. (1995)

Lengyel Éva: Idős ember a családban. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 141-143. (1995)

Liskó Ilona: A helyi iskolakínálat és az önkormányzatok. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 10-20. (1995)

Lászlóffy Aladár: Megmentendő lelkeink avagy magyar irodalom - magyar egyetem. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 127-130. (1995)

Lükő István: Új tanári szakok és tantervi programjaik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 119-137. (1995)

Lőkös István: Karintiai tűnődések. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 147-149. (1995)

Lőkös Péter: Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig [könyvismertetés]. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (39) 37. p. 13. (1995)

Lőrincz Judit: Elfogult ajánlások az olvasásszociológia irodalmából. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 83-87. (1995)

M

Magyari Beck István: Pedagógiai axiológia : javaslat egy új tárgy bevezetésére a tanárképzésben. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 26-30. (1995)

Majer József: Az élőközösségek stabilitása. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 63-70. (1995)

Makai Éva: Galicza János - Schődl Lívia: Pedagógusok gubancai : Korona Kiadó, Budapest, 1993. 64 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 142-144. (1995)

Marcus George E. and Fischer Michael M. J.: Az antropológia mint kultúrkritika. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 78-83. (1995)

Medgyes Péter and Nyilasi Emese: Pártanítás a tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 355-365. (1995)

Meleg Csilla: International Conference on Problem-based Learning (PBL) in Higher Education: Inter-faculty, Program-oriented and General Experiences : Svédország, Linköping, 1995. szeptember 24-27. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 377-379. (1995)

Merényi Józsefné and Győri Ferencné: Tehetséggondozás matematikából a 3. osztályban. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 61-63. (1995)

Mialaret Gaston: Az oktatási szituációkat meghatározó tényezők. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 88-92. (1995)

Mihály Istvánné and Pestiné Darida Ida and Szakács Mihályné: Az óvóképzés tartalmi változásai : tantervelemzés. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 10-18. (1995)

Miltényi Miklós: Az oktatási célú film hatékonyságának összetevői. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 98-101. (1995)

Mitchell Edna and Csontos Szabolcs: Változások az amerikai pluralizmusban: az oktatás válsága és feladata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 5-18. (1995)

Mogyoródi Árpád: Jelzőtűztől a rádióig : a távközlésről a technika tantárgyban. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 21-26. (1995)

Molnár Béla and Makádi Mariann: A Duna-Tisza köze földtani fejlődéstörténete. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 119-129. (1995)

Molnár Gyula: Az iskola autonómiája mint szociológiai probléma. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 31-34. (1995)

Morris Brian: Az afrikai tallenszik személyiségképe. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 74-77. (1995)

Mácsai János: A kereszténység zenéje : Andrew Wilson-Dickson könyve. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 45-47. (1995)

N

Nagy András: A spanyol-amerikai kisebbség oktatása az Egyesült Államokban. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 66-69. (1995)

Nagy Attila: Az olvasás korszerűsége? : olvasáskutatási eredményeken töprengve. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 52-56. (1995)

Nagy Attila: "Mindkét hazából...?" : Kárpátaljai és vajdasági magyar középiskolások olvasáskultúrájáról. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 7-23. (1995)

Nagy Gábor and Pintér Matild: Drogok és gyógyszerek. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 77-84. (1995)

Nagy József: Pedagógia : a harmadik paradigmaváltás küszöbén? In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 2-6. (1995)

Nagy József: Segítés és pedagógia : Kísérlet a nevelés mibenlétének újraértelmezésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 157-200. (1995)

Nagy Mária: Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-ről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 101-111. (1995)

Nagy Péter Tibor: Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 59-76. (1995)

Nagy Péter Tibor: Egyházi iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 293-313. (1995)

Nagy Péter Tibor: Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás : OKI Keraban Kiadó, Budapest, 1994. 104 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 370-373. (1995)

Nagy Péter Tibor: Nagy Péter Tibor: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának az 1994 decemberi felolvasó üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 147-148. (1995)

Nagy Sándorné: Tankönyvkísérlet közben - a másság elfogadásáról. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 8-11. (1995)

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 251-277. (1995)

Nagy Tamás: Számítógépes algebrai rendszerek (CAS) az oktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 2-13. (1995)

Nahalka István: Egy középiskolásoknak szánt könyv ürügyén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 49-58. (1995)

Nahalka István: A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 229-250. (1995)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Kiss Gabriella: Korszerűsítési törekvések a pedagógiai és pszichológiai tárgyak körében a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 86-89. (1995)

Newton Isaac: A világ rendszeréről. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 113-115. (1995)

Németh Károly: A földtudományok szerepe a Montessori Kozmikus Nevelés (Cosmic Education) rendszerében. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 40-49. (1995)

Németh Károly: A tudományok tanítása a Montessori általános iskolákban. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 157-164. (1995)

O

Okváth Imre: Könyvek a NATO-ról és a Nyugat-Európai Unióról. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 151-153. (1995)

Olasz Sándor: Az irodalomtudós vallomása : Tamás Attila: Töprengés az irodalmi értékről. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 108-109. (1995)

Orlay Ibolya and Cseres Judit: D. A. D. A : a Magyar Rendőrség Általános Iskolai Drogmegelőzési Programja. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 85-90. (1995)

Ormos Mária: Európa történetének fő kérdései a 20. század első felében. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 43-55. (1995)

Ormos Mária: Történelem és iskola. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 29-34. (1995)

P

P. Nagy Éva: A "tetthelyen" Mészöly Miklós Film-jében : a regény térváltozatainak vizsgálata : részlet. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 110-116. (1995)

Palotayné Lengváry Judit: Nők a katedrán. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 90-93. (1995)

Palágyiné Ruzs-Molnár Katalin: Mi így tanítjuk az informatikát. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 53-55. (1995)

Panek József: Kelet és Nyugat között : tanulmánykötet Kristó Gyula professzor tiszteletére [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (85) 148. p. 4. (1995)

Papp János: A tanári pályaalkalmassági vizsgálatokról. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 19-25. (1995)

Patkóné Bátori Erzsébet: Bábozás. In: Iskolakultúra, (5) 10. p. 59. (1995)

Pethő Ágnes: Egy metaforikus film : Michelangelo Antonioni : Napfogyatkozás. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 117-122. (1995)

Pethő Ágnes: Létfilm az ezredforduló előestéjéről : Lars Von Trier : Európa. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 12-17. (1995)

Petriné Feyér Judit: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának 3. üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. p. 379. (1995)

Petriné Feyér Judit: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának 4. üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. p. 380. (1995)

Pléh Csaba: Világokat nyitni. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 93-96. (1995)

Pogány Ágnes: Magyarországi infláció : 1914-1924. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 189-194. (1995)

Polányi Imre: Emigrációk a Monarchia ellen 1914-1918 : a népszövetség és a kisebbségek. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 56-63. (1995)

Pornói Imre: Az 1920-as évek népoktatása és a nyolcosztályos népiskola Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 315-331. (1995)

Portik Imre: Javaslatok a 7. osztályos kémia tanításához. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 113-115. (1995)

Pukánszky Béla: Nagy Sándor : 1916-1994. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 3. (1995)

Pukánszky Béla: Segítő nevelés a pedagógia történetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 333-342. (1995)

Pál Tamás: A Házirend. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 107-112. (1995)

Pál Tamás: A jogok és a törvény : mit kezdhetnek a diákok egy elhibázott oktatási törvénnyel? In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 77-79. (1995)

Pálhegyi Ferenc: Van-e keresztyén pedagógia? In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 167-178. (1995)

Péterfi Rita: Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 129-130. (1995)

Pölöskei Ferenc: A köztársasági államforma Magyarországon. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 2-14. (1995)

Pőcze Gábor: Hetvenkét kicsi írás az alámerülő világról. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 160-161. (1995)

R

Radnóti Katalin: Komplex természettudomány a magyar fizikatankönyvek tükrében régen és ma. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 79-93. (1995)

Radó Péter: A cigányság oktatásának fejlesztése. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 70-75. (1995)

Reinhardt Theresa: Egy amerikai tanár Erdélyben : sztereotípiák. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 153-157. (1995)

Richman Michelée: A francia antropológia klasszikusairól. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 84-86. (1995)

Rigó Rozália: Tapasztalatok a cigány gyermekekkel foglalkozó intézményekben. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 89-93. (1995)

Romsics Gergely: Esélyegyenlőség és/vagy egyéniségkultusz : gondolatok az amerikai oktatási rendszerről. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 59-63. (1995)

Rácz József: Iskolai egészségmagatartást fejlesztő programok. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 91-94. (1995)

Réger Zita: Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 102-106. (1995)

Réthy Endréné: Bábosik István - Mezei Gyula: Neveléstan : Telosz Kiadó, Budapest, 1994. 273 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 139-142. (1995)

Rétvári László: Földünk-környezetünk. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 153-154. (1995)

Révúti Károly: Ház - tűz - nézőben az Egyházfórumnál. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 101-103. (1995)

Rókusfalvy Pál: A pedagógiai kultúra és a pedagógus : a pedagógiai kultúra és kutatásmetodikai problémái a tanárképzés fejlesztésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. pp. 89-96. (1995)

Róth András Lajos: Könyvtáraink ikonográfiai jelentősége. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 115-121. (1995)

Rózsavölgyi Adél: Kiről szól az előítéletesség? : egy multikulturális oktatási program. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 93-95. (1995)

S

Sallay Hedvig: Tanári szerepek percepciója: egy általános iskolai felmérés tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 201-227. (1995)

Salló László: Graham Greene helyzetei és hősei. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 207-209. (1995)

Salló László: Utópia vagy fantasztikus regény? In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 80-81. (1995)

Salló László: A fiatal Babits világszemlélete. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 128-131. (1995)

Salló László: A varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon : a szürrealizmusról. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 97-98. (1995)

Scheper-Hughes Nancy: Az antropológia vége. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 87-89. (1995)

Schmidtmayr Hartwin: A valláspedagógia integráló szerepe : az osztrák pedagógiai főiskolák tapasztalatai az általános iskolai tanárok képzésében. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 22-28. (1995)

Schnellbach László: Gondozott szövegek. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 76-79. (1995)

Schwarz Arthuro: Marcel Duchamp álnevei. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 1-12. (1995)

Sebő Ferenc: Mikor is volt 1896? : Vikár Béla népdalgyűjteményének datálási problémái. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 35-41. (1995)

Sebők Zoltán: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. p. 258. (1995)

Simon Tamás: A Vénusz. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 115-120. (1995)

Skaliczki Orsolya: A különállás regénye : Nádas Péter: Egy családregény vége. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 113-115. (1995)

Solymosi Judit: "Családi iskolák" Franciaországban. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 64-69. (1995)

Stier Miklós: Gondolatok az osztrák kisebbségi politikáról. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 32-33. (1995)

Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása : az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban : II. rész. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 123-130. (1995)

Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 48-58. (1995)

Szabadka Péter: Béke Nevelőotthon. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 144-145. (1995)

Szabolcs Éva: Báthory Zoltán és Kimmo Leimu: Finnish and Hungárián Education Compared: Selected Issues of Mutual Interest (A finn és magyar oktatás összehasonlítása: néhány közös probléma) : University of Jyvaskyla, Institute for Education Research. Publication series B. Theory into Practice 87, Jyvaskyla, Finland, 1994 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 373-375. (1995)

Szabó Tibor: Újabb dokumentumok Szent-Györgyi Albert családjáról. In: Confessio: a Magyarországi Református Egyház figyelője, (19) 1. pp. 97-99. (1995)

Szabó Ferenc: A keresztény pedagógia perszonalista megközelítése. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 64-71. (1995)

Szabó Ferenc: A személy és a szépség védelmében. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 92-98. (1995)

Szabó Ildikó and Horváth Ágnes: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 48-53. (1995)

Szabó Ildikó and Örkény Antal: A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 19-47. (1995)

Szabó János: Cigányság - iskolázottság - katonai szolgálat. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 61-69. (1995)

Szabó Kornélia: Gyerekek filozófiája : hogyan szerethetjük az állatokat, ha megesszük őket? In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 40-43. (1995)

Szabó Kornélia: Könyv a kooperatív technikákról. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 79-80. (1995)

Szabó Károly: Felnőttek, tanulás, művelődés. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 118-123. (1995)

Szabó Mária: A környezettan mint komplex tárgy oktatásának szükségessége és módszerei. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 2-6. (1995)

Szabó Pál Tivadar: Pedagógusok a szülőkkel 1-4. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 139-142. (1995)

Szabó Ákosné: Lakóközösségi modellek : a tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok diákotthonaiban. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 113-118. (1995)

Szakály Sándor: Egy diplomata emlékezése. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 149-151. (1995)

Szakály Sándor: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. p. 169. (1995)

Szakály Sándor: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. p. 158. (1995)

Szakály Sándor: Magyarország bekapcsolódása a Szovjetunió elleni háborúba. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 40-47. (1995)

Szegál Borisz: A cigány gyermekek oktatásának fejlesztése a nemzetközi összehasonlítás tükrében. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 85-88. (1995)

Szegő György: Kelet-európai gravitáció. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 93-94. (1995)

Szekszárdi Ferencné: Kész őrület : reflexiók egy novellára. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 105-109. (1995)

Szemán Józsefné: A cigány gyermekek óvodai nevelése. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 2-6. (1995)

Szentirmai Attila: Oktatási-nevelési rendszerünk hibái és ellentmondásai. In: Iskolakultúra, (5) 5. pp. 64-71. (1995)

Szentpéteri József: Megjegyzések a Szegedi középkortörténeti könyvtár első három kötetéhez [könyvismertetés]. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, (129) 1. pp. 220-224. (1995)

Szepesi Attila: Egyedül mindenkivel. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 153-154. (1995)

Szepesi Attila: Róma, szellemváros. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. p. 162. (1995)

Szitányi György: 1100 esztendő : megújuló történelem. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 151-153. (1995)

Szokody Sándorné: Házi dolgozatok a nyolcosztályos gimnázium történelemtanításában : módszer és tapasztalat. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 143-146. (1995)

Szántó Tibor: Kis kece lányom. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 94-99. (1995)

Székely G. Tibor: Az állampolgári nevelés magyar modellje : ikerkönyv a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatokról. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 88-89. (1995)

Szépe György: A nyelvi és kommunikációs nevelés időszerű kérdései. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 20-25. (1995)

Szíjártó Imre: "Ha jó filmet akarunk alkotni". In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 76-86. (1995)

Szíjártó Imre: A film mint tananyag : két videoanyag használatának tapasztalatai a mozgóképes oktatásban. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 122-125. (1995)

Szücs Ervin: A technikai műveltség helye az általános műveltségben és az iskolai oktatási rendszerben. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 44-49. (1995)

Sághy Erna: Peremhelyzetben : alternatív pedagógiai módszerek esélye cigány gyermekek oktatásában. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 136-139. (1995)

Sándor Gertrúd: A könyv és az olvasás : az információs kultúra fejlesztése. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 55-58. (1995)

Sávoly Mária: Forrásgyűjtemény a német kérdésről. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 142-143. (1995)

Sávoly Mária: A szinkron metszet és időszintézis történelem "tankönyvei". In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 103-104. (1995)

T

Takács Gáborné: Matematika feladatmegoldó versenyek felsőtagozatosoknak. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 96-107. (1995)

Takács Géza: A Gaia-komplexus : jegyzetek Luc Ferry Új rend: az ökológia című könyvéhez. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 99-102. (1995)

Takács Viola: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 22. p. 90. (1995)

Tallós Péter: Gondolatfoszlányok : részletek egy játékból. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 105-108. (1995)

Tarján Gábor: Néprajz az iskolában. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 27-33. (1995)

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi kérdés és nemzetiségpolitika Magyarországon : a két világháború között - és azóta. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 34-42. (1995)

Tomiš Karol: Petőfi verseinek szlovák fordításai. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 116-121. (1995)

Toró Tibor: Megvalósul-e Einstein utolsó álma: "Physica more Geometrico"? In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 2-16. (1995)

Trencsényi Imre: A közösségi iskolák. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 121-123. (1995)

Trencsényi László: Egy táncegyüttes emlékkönyvébe. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 123-125. (1995)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 5. p. 90. (1995)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. p. 138. (1995)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 24. p. 114. (1995)

Tringer Ágoston: A közép-európai villamosenergia-rendszerek együttműködése az európai integráció keretében. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 130-139. (1995)

Tringer Ágoston: A villamos energia minőségének jellemzői. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 72-78. (1995)

Tringer Ágoston: A villamos és mágneses erőtér hatásai. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 134-140. (1995)

Tringer Ágoston and Móró István: Vizsgálat a villamosenergia-ipar fogyasztói megítéléséről. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 90-93. (1995)

Tráser László: A történész ringbe száll. In: Délvilág, (52) 105. p. 7. (1995)

Tánczos Ibolya and Toró Jolán: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 126-132. (1995)

Tánczos Vilmos: Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 19-27. (1995)

Tóth József: Környezet - földrajztudomány - iskola. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 50-53. (1995)

Tóth József: A boldog békeidőkről. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. pp. 167-168. (1995)

Török Tamás: A választások elmélete és magyarországi gyakorlata. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 14-32. (1995)

U

Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno tudománypolitikája : "a legkonkrétabb, leggyakorlatibb s ugyanakkor a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus". In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 179-188. (1995)

Urbán Lászlóné: "Hüvelykujjam almafa...". In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 59-60. (1995)

V

V. Molnár László: Az angol történelemtanításról : R. G. Batho előadása az OKI Történelemmetodikai Műhelyében. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. pp. 74-76. (1995)

V. Molnár László: F. I. Jankovic és a délvidéki szerb iskolaügy. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 98-109. (1995)

Vadasi Béláné and Pálfy György and Varga Gusztáv: Három név, egy tanév : a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola története. In: Iskolakultúra, (5) 24. pp. 106-112. (1995)

Varga Lajos: Magyar-angol nyelvű tagozat a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskolában. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 222-229. (1995)

Varga László: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. p. 138. (1995)

Varsics Zita: Gazdálkodás a háztartásban. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 105-106. (1995)

Varsics Zita: Osztályozási modellek - hierarchikus rendszerek. In: Iskolakultúra, (5) 10. pp. 13-26. (1995)

Varsics Zita: A kreativitás margójára. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 125-126. (1995)

Vastagh Zoltán: A tanárképzés fejlesztésének időszerű feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 3-4. pp. 343-353. (1995)

Venter György: Oktatáspolitika - iskolák - tanárképzés Dániában. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 69-81. (1995)

Veresegyházi Béla: Közép-Európa : fikció vagy valóság? In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 101-105. (1995)

Versitz Piroska: A deviancia megelőzésének jogi lehetőségei. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 95-103. (1995)

Veszprémy László: Névtelenek, krónikák : Árpád-kori történeti irodalmunk újabb stílusproblémái [könyvismertetés]. In: Budapesti Könyvszemle - BUKSZ, (7) 2. pp. 172-176. (1995)

Vizi Mária: A reneszánsz arányszemlélete : az aurea sectio mint Balassi-hagyomány a 17. századi magyar költőknél. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. pp. 33-43. (1995)

Vághy László: A Szélcsend, William Golding utolsó előtti regénye. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 112-113. (1995)

Vágó Irén: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 23. p. 114. (1995)

Vámos Tibor: A technika: szolga. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 40-43. (1995)

Vámos Ágnes: Limba romani - cigány nyelvkönyv : speciális kollégiumi alaptankönyv a cigány nyelvet és kultúrát tanuló tanárjelölteknek. In: Iskolakultúra, (5) 1-2. pp. 121-122. (1995)

Várdy Steven Béla: An Encyclopedia of Medieval Hungarian History: The Achievement of the "Szeged School" of Medieval Hungarian Historical Studies. In: Hungarian Studies Review, (22) 1/2. pp. 121-125. (1995)

Várnagy Elemér: Romológia Tanszék a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (95) 1-2. p. 152. (1995)

W

Winberger Eliot: A kamera törzs. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. pp. 58-73. (1995)

Wéber Péter: "Na, ilyen iskolába én is szívesen járnék". In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 59-67. (1995)

Z

Zalán Tibor: Körmös. In: Iskolakultúra, (5) 10. p. 90. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 3-4. p. 169. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 5. p. 89. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. p. 157. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. p. 161. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 11-12. p. 137. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. p. 157. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. p. 257. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 18-19. p. 145. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 20-21. p. 137. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 22. p. 89. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 23. p. 113. (1995)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (5) 24. p. 113. (1995)

Zatykó Judit: "Jelbeszéd az életünk" : a szimbolizáció története és kutatásának módszerei. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 201-205. (1995)

Zelenák József: Kortárssegítő-kortárscsoport. In: Iskolakultúra, (5) 13-14. pp. 145-147. (1995)

Zrinszky László: Filozófia és neveléstudomány. In: Iskolakultúra, (5) 23. pp. 72-75. (1995)

Zsiray Eszter: Pázmány, az író. In: Iskolakultúra, (5) 6-7. pp. 46-51. (1995)

Zsiray Eszter: Pázmány, az író. In: Iskolakultúra, (5) 22. pp. 22-27. (1995)

Zsolnai József: Koncepció a tanárképzés problémáinak számbavételéhez és szervezeti rendjének újragondolásához. In: Iskolakultúra, (5) 15-16-. pp. 1-16. (1995)

Zsolnai József: Kultúra, alkotás, pedagógia. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 35-39. (1995)

Zátonyi Sándor: Különféle feladattípusok - különböző eredmények : gondolatok a követelmények teljesítésének ellenőrzéséről. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 140-144. (1995)

Á

Ádám György and Hámori József and Nádori László and Szépe György: Szentágothai János-emlékülés. In: Iskolakultúra, (5) 8-9. pp. 3-13. (1995)

Ö

Ötvös Zoltán: Kárpát-medence - anno 1000. In: Népszabadság : országos napilap, (53) 194. p. 24. (1995)

This list was generated on 2024. június 25. 20:41:58 CEST.