Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | E | G | H | K | L | N | P | R | S | T | U | V | Z | Ú
Találatok száma: 40.

B

Bajkó, Mátyás: Az autonóm törekvések néhány történeti mozzanata a pedagógusképzésben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 303-306. (1994)

Bujtás, László Zsigmond: Dokumentumok Johannes Leusden erdélyi kapcsolataihoz (1673-1699). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 77-101. (1994)

Bárdossy, Ildikó; Várnagy, Elemér: Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban : Lámpás Kiadó, Abaliget, 1993. 173 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 355-356. (1994)

C

Csapó, Benő: Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 53-80. (1994)

Csapó, Benő: Középiskolás tanulók véleménye a társadalmi és iskolai változásokról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 207-229. (1994)

E

Ewald, Paul: Az amerikai felsőoktatási értékelési trendek áttekintése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 179-205. (1994)

Ewald, Paul; Eckstein, Max A.; Noah, Harold J.: Max A. Eckstein és Harold J. Noah: Középiskolai vizsgák : nemzetközi kitekintés a vizsgák rendszerére és gyakorlatára : Yale University Press, 1993. 283 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 153-156. (1994)

G

Gaul, Emil: Egy tantárgy vajúdik : a magyar munkaoktatás ötven éve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 37-51. (1994)

H

Halász, Gábor: Az iskolai autonómia lehetőségei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 307-312. (1994)

Héjjas, Eszter: Katonasors 1664-ben Magyarországon. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 47-50. (1994)

K

Kelemen, Elemér: Az iskola oktatásügyi autonómia történetéről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 313-321. (1994)

Kelemen, Elemér: Neveléstörténet - OPKM. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 113-126. (1994)

Kiss, Tiborné: Az iskolai autonómia lehetőségei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 323-326. (1994)

Kotschy, Beáta: A pedagógusok autonómiája napjaink iskolai gyakorlatában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 327-336. (1994)

Kozma, Tamás: Iskolai autonómia. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 337-340. (1994)

Kékes Szabó, Mihály: A tanárképzés kereteinek kialakulása a kolozsvári egyetemen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 81-94. (1994)

L

Laczkó, Mária; Lundberg, Ingvar; Linnakyla, Pirjo: Ingvar Lundberg és Pirjo Linnakyla: Teaching reading around the world : olvasástanítás világszerte : The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Hague, 1993. 93 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 363-367. (1994)

N

Nagy, Attila: Hol terem a jó olvasó? : egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeiről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 231-252. (1994)

Nagy, József: Én(tudat) és pedagógia. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 3-26. (1994)

Nagy, Mária: Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 27-36. (1994)

Nahalka, István; Farkas, Gyula; Varga, Tibor: Farkas Gyula és Varga Tibor: A természettudományos kutatás menete, módszerei és technikája : oktatási segédlet középiskolások számára : Gondolat Kiadó, Budapest 1993. 193 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 357-362. (1994)

Németh S., Katalin: Felségárulás II. Rudolf udvarában - ismeretlen német színjáték 1594-ből. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 21-34. (1994)

P

Petrikás, Árpád: Iskolai autonómia és önkormányzás a helyi nevelés rendszerében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 341-344. (1994)

Petriné Feyér, Judit; Horánszky, Nándor: Horánszky Nándor (szerk.): Részletek Anglia, Dánia, Németország, Norvégia és Új-Zéland nemzeti tanterveiből, törvényeiből : A tantervelmélet forrásai 15. OKI Budapest. 1993. 250 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 367-372. (1994)

Postlethwaite, T. Neville: A tantervfejlesztés és értékelés feladatai Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 127-141. (1994)

R

Rétat, Piere: Luxe. Kolligátum. pp. 78-89. (1994)

S

Schwarcz, Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. ISBN 963-833-521-1

Schwarz, Katalin: Kósa Jenő magyar nyelvű klarissza rendtörténete 1768-ból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 103-144. (1994)

Schöner, Alfréd: Szemléltető oktatás a XIX. század második felében Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 143-152. (1994)

Sebők, Marcell: Ambrosius Sebestyén levele Forgách Imrének (1597). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 35-45. (1994)

Szabolcs, Éva; Mann, Miklós: Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1993. 156 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 156-157. (1994)

Szijártó, Imre: A jó, a rossz és a hamis : tanárszemmel a tanári autonómiáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 345-348. (1994)

T

Tímár, Éva: Városi és községi iskolák tanítási klímájának sajátosságai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 253-274. (1994)

Tóth, Gábor: A tanítóképző-intézeti rajztanárképzés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 275-291. (1994)

Tóth, Gábor: A tanítóképző-intézeti zenetanárok képzése (1908-1948). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 1-2. pp. 95-111. (1994)

U

Uhl, Gabriella: Gróf Rákóczi Erzsébet levelei Esterházy Pál herceghez (1671-1704). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 51-76. (1994)

V

Varga, András: Az altdorfi egyetem magyar diákjai (1583-1718). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 1-19. (1994)

Vastagh, Zoltán: Az alternativitás kérdése a neveléstudományban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 349-353. (1994)

Z

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (94) 3-4. pp. 293-302. (1994)

Ú

Újj, Anna Mária: Martinovics Ignác: Gyászbeszéd Aloisius de Capuano felett. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (5). pp. 145-186. (1994)

A lista elkészítésének dátuma 2018. August 15. 00:41:14 CEST.