Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Találatok száma: 70.

B

Ballér, Endre: Folyamatosság a magyar neveléstudományban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 107-118. (1992)

Balázs, Mihály; Monok, István: Az első magyar ars historica : Szamosközy István Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 49-86. (1992)

Bernáth, Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. Kolligátum. pp. 107-157. (1992)

Bernáth, Gábor; Fülöp, Ferenc; Huber, Imre: Simple synthesis of alicyclic 1,3-amino alcohol analogues of cns-active compounds. Kolligátum. pp. 76-77. (1992)

Bernáth, Gábor; Fülöp, Ferenc; Spitzner, Roland; Mattinen, Jorma; Pihlaja, Kalevi: Synthesis and ring-chain tautomerism of stereoisomeric 1,3-oxazines condensed with a t-butyl-substituted cyclopentane ring. Kolligátum. pp. 74-75. (1992)

Bernáth, Gábor; Fülöp, Ferenc; Stájer, Géza; Szabó, Angela E.; Sohár, Pál: Synthesis and structure of saturated azeto [1,2-a][3,1] and [2,1-b][1,3] benzoxazines. Kolligátum. pp. 75-76. (1992)

Bernáth, Gábor; Huber, Imre; Szabó, Ágnes; Fülöp, Ferenc; Sohár, Pál: Fused-skeleton pyrimidinones from alicyclic, stereoisomeric β-aminoacids. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

C

Csapó, Benő: Száz év. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 1. pp. 3-4. (1992)

Csengeri, János: Olvasóinkhoz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 1. pp. 25-103. (1992)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: Warwick B. Elley (szerk): How in the world do students read? : The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 1992. 120 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 167-169. (1992)

F

Farkas Teekens, Hanneke: Oktatási innováció és nemzetközi együttműködés : holland-magyar project tanárok továbbképzésére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 131-151. (1992)

Frimpong-Manso, Samuel; Nagy, Katalin; Stájer, Géza; Bernáth, Gábor: Preparation of uracil by cycloreversion : structure of cycloalkane/ene- and Norbornane/ene-fused dihydrouracils. Kolligátum. pp. 221-224. (1992)

Fülöp, Ferenc; Dahlqvist, Martti; Pihlaja, Kalevi: Elektrofil aromás reaktivitás meghatározása tetrahidro-l,3-oxazinok és oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériájával. Kolligátum. pp. 190-192. (1992)

Fülöp, Ferenc; Huber, Imre; Szabó, Ágnes; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: Pirimido[2,l-b]tiazin-6-on szintézise retro Diels—Alder reakcióval. Kolligátum. pp. 25-28. (1992)

Fülöp, Ferenc; Lázár, László; Bernáth, Gábor; Pihlaja, Kalevi: Substituent effects on the ring-chain tautomerism of 1,3-oxazines : abstract. Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Fülöp, Ferenc; Lázár, László; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: Syntheses and conformational analysis of saturated 1,3-oxazino- and oxazolo [4,3-a] isoquinolines : abstracts. Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Fülöp, Ferenc; Pihlaja, Kalevi; Huber, Imre; Bernáth, Gábor; Ribár, Béla; Argay, Gyula; Kálmán, Alajos: Synthesis, reactions and stereochemistry of 3-hydroxymethyl-2,3- dihydro-4H-l,3-benzoxazin-4-one and some perhydrogenated derivatives. Kolligátum. pp. 4963-4970. (1992)

Fülöp, Ferenc; Semega, Éva; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: Saturated heterocycles : Part 189: synthesis and stereochemistry of 2,3-disubstituted 2,5,6,10b-tetrahydroimidazo[5,1-a]isoquinolin-1 -ones. Kolligátum. pp. 168-171. (1992)

Fülöp, Ferenc; Simeonov, Mario; Pihlaja, Kalevi: Formation of l,2-Dihydroquinazolin-4(3H)-ones : reinvestigation of a recently reported 1,3,4-benzotriazepine synthesis. Kolligátum. pp. 531-538. (1992)

Fülöp, Ferenc; Simeonov, Mario; Pihlaja, Kalevi: l,2-dihidrokinazolin-4(3H)-onok képződése : egy nemrégiben leírt 1,3,4-benzotriazepin szintézis felülvizsgálata. Kolligátum. pp. 497-503. (1992)

G

Gaizer, F.; Lázár, László; Kiss, J. T.; Póczik, E.: Protonation and complex formation equilibria of N-(phenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid derivatives-I. the complexes of hida and diethylcarbamoyl-mida. Kolligátum. pp. 257-264. (1992)

Gyeresi, A.; Hohmann, J.; Dombi, György: Comparative study on the photostability of nifedipine and nitrendipine. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Gömöry, Ágnes; Somogyi, Árpád; Tamás, József; Stájer, Géza; Bernáth, Gábor; Komáromi, István: Norbornán- és norbornén-kondenzált pirimidon- és oxazinon-származékok tömegspektrometriás és MNDO vizsgálata. Kolligátum. pp. 261-272. (1992)

H

Hajnal, Imre: 125 éves évforduló : emlékezés az Országos Középiskolai Tanáregyesületre. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 3. pp. 223-237. (1992)

Himottu, Marja; Pihlaja, Kalevi; Stájer, Géza; Bernáth, Gábor; Vainiotalo, Pirjo: Ciklohexán- és ciklohexén-kondenzált 2-tioxo-2,3,5,6-tetrahidro-pirimidin-4-(1H)-onok és l,3-tiazino[3,2,-a]dihidropirimidinonok elektronütközéses tömegspektrometriás tanulmányozása. Kolligátum. pp. 159-163. (1992)

Horánszky, Nándor: Tanterv és curriculum : azonosságok és különbségek a hetvenes-nyolcvanas évek magyar és német szakirodalmában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 3. pp. 193-214. (1992)

Huber, Imre; Fülöp, Ferenc; Lázár, János; Bernáth, Gábor; Tóth, Gábor: Dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : formation of unexpected quinonediimine intermediates. Kolligátum. pp. 157-161. (1992)

Huber, Imre; Szabó, Ágnes; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo- and thiazino[2,3-h]quinazolones and cycloalky limino-3(N)-thiazolinylthiazolidines. Kolligátum. pp. 4949-4956. (1992)

K

Karl, Neumann: Családi és intézményes oktatás : történelmi valóság és utópikus modellek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 3. pp. 175-192. (1992)

Kelemen, Elemér: A Magyar Tudományos Akadémia és a neveléstudomány. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 119-130. (1992)

Kokas, Károly: Hagyományos és elektronikus pedagógiai szakinformáció. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 153-166. (1992)

Kovács, Sándor: Az iskolai innováció intézményesítése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 309-317. (1992)

Kulcsár, Péter: Paulus Simoni tézisfüzete. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 87-121. (1992)

L

Lázár, Sándor; Kozéki, Béla: Kozéki Béla: Az iskolaethosz és a személyiségstruktúra kölcsönhatása : Közoktatási kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991.195 o : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 3. pp. 239-240. (1992)

M

Medgyes, Péter: Angol - a kommunikáció pótnyelve : körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 263-283. (1992)

Monok, István: Előszó. A könyves kultúra XIV-XVII. század, (1). pp. 3-4. (1992)

Mészáros, István: Magyar Paedagogia - Magyar Pedagógia (1892-1992). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 1. pp. 5-24. (1992)

N

Nagy, Péter Tibor: Beszámoló az 1992. évi neveléstörténeti felolvasó ülésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 326-327. (1992)

Naumann, Bert; Böhm, Ralf; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor: Darstellung von trifunktionalen Thiophenderivaten. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Naumann, Bert; Böhm, Ralf; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor: Neue trifunktionale Thiophenderivate. Kolligátum. pp. 18-19. (1992)

P

Palkó, Márta: Norbornán- és norbornénvázas azetidinonok gyűrűbővülési reakciói laktiméterékkel. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Pihlaja, Kalevi; Liukko-Sipi, Sirpa; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor; Vainiotalo, Pirjo: Néhány N-szubsztituált 2-(N-metil-imino)-perhidro-3,l-benzoxazin és analóg tiazin elektronütközéses fragmentációja. Kolligátum. pp. 164-168. (1992)

Pihlaja, Kalevi; Mäki, Esa; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor; Huber, Imre: Electron impact ionization mass spectra of some substituted dipyrido[1,2-a:4,3-d] pyrimidinones. Kolligátum. pp. 50-52. (1992)

Pihlaja, Kalevi; Sillanpää, Reijo; Stájer, Géza; Frimpong-Manso, Samuel: X-Ray study of a pentacyclic partially saturated benzothiazolo[2,3-a]isoindolone. Kolligátum. pp. 1021-1023. (1992)

Pukánszky, Béla: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának 1992. évi üléseiről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 325-326. (1992)

R

Riddel, Frank G.; Arumugam, S.; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor: A solid-state NMR study of ring-chain tautomerism in l,3-O,N-heterocycles. Kolligátum. pp. 4979-4984. (1992)

Rouse, Richard H.; Rouse, Mary A.: A könyvkereskedelem a párizsi egyetemen a XII. század második és a XIV. század első felében. A könyves kultúra XIV-XVII. század, (1). pp. 5-41. (1992)

Ruszoly, József: Búcsú : egy élet a jog és az ész szolgálatában : búcsú Szabó József professzortól. Kolligátum. pp. 139-146. (1992)

Réthy, Endréné; Schirlbauer, Alfred: Alfred Schirlbauer: Junge Bitternis - Eine Kritik der Didaktik : WUV-Universitütsverlag Austria, 1992. 214 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 319-320. (1992)

S

Simeonov, Mario; Fülöp, Ferenc; Sillanpää, Reijo; Pihlaja, Kalevi: 2D variable temperature of conformational complexity in seven-membered cyclic triazepinone/open-chain hydrazones : [előadáskivonat]. Kolligátum. p. 1. (1992)

Slater, R. Doyle: Az iskolai változások folyamata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 245-261. (1992)

Sohár, Pál; Lázár, László; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor; Kóbor, Jenő: Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 1- and 2- methyl-2H,4H-l,6,7,llb-tetrahydro-l,3-oxazino[4,3-a]isoquinolines. Kolligátum. pp. 4937-4948. (1992)

Stájer, Géza; Frimpong-Manso, Samuel; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: 5,8-Metano-benzoxazino[2,l-b] és [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-on diasztereomerek előállítása norbornán/én-kondenzált dihidro-l,3-oxazinokból szalicilsav-kloriddal. Kolligátum. pp. 184-189. (1992)

Szabolcs, Éva: Neveléstörténet és pedagógia. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 3. pp. 215-221. (1992)

Szabolcs, Éva; Pukánszky, Béla; Németh, András: Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet : I. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 157 o. II. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 120 o. III. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 224 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 321-323. (1992)

Szabó, András: Istvánffy Miklós levelei Rákóczi Zsigmondhoz. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 43-47. (1992)

Szabó, András: Jonathas Daniel levele Wittenbergből Caspar Pilciushoz. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 39-42. (1992)

Szabó, János; Bani-Akoto, Ernest; Dombi, György; Bernáth, Gábor; Fodor, Lajos; Sohár, Pál: Synthesis of quinazolino-l,3-benzothiazine derivatives. Kolligátum. pp. 1513-1517. (1992)

Szabó, János; Bani-Akoto, Ernest; Dombi, György; Günther, Gábor; Bernáth, Gábor: Ring-closure reaction of N-arylthiomethylaroylamides to 1,3-Benzothiazines. Kolligátum. pp. 1321-1324. (1992)

Szabó, János; Fodor, Lajos; Bani-Akoto, Ernest; Simonné Talpas, Gizella; Bernáth, Gábor; Sohár, Pál: Conformational analysis of s-triazolobenzothiazine derivatives prepared by intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of nitrilimines to 4-aryl-2H-l,3-benzothiazines. Kolligátum. pp. 4957-4962. (1992)

Szabó, Tibor: Arilszubsztituált transz-2-(amino-metil)-ciklohexanolszármazékok szintézise és átalakításai. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Szabó, Ágnes: Tiazolo[2,3-b]kinazolinonok és homológ heterociklusok szintézise tandem gyűrűzárási reakciókkal. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Szakonyi, Zsolt: t-Butil-ciklopentánnal kondenzált 1,3-oxazinok és 1,3-tiazinok szintézise. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Szelestei Nagy, László: Hranicae Mátyás bejegyzései egy Eber-féle Calendarium historicumban. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 1-37. (1992)

Sávai, János: Pázmány és a szomaszkok. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 123-141. (1992)

T

Tari, János: 1,3-diszubsztituált tetrahidroizokinolvázas vegyületek szintézise és átalakítása. Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Tonk, Sándor: Rozgonyi Varga János önéletírása. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (4). pp. 143-168. (1992)

Trencsényi, László; Kárpáti, Andrea; Rézművesné Nagy, Ildikó: A pluralizmus interorizációja - könyvek a Leonardo Programról : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 2. pp. 170-172. (1992)

Tóth, Gábor: Az apponyi kollégium hallgatói (1906-1949). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 4. pp. 285-307. (1992)

V

Vainiotalo, Pirjo; Partanen, Tuula; Fülöp, Ferenc; Bernáth, Gábor; Pihlaja, Kalevi: Az N-szubsztitúció hatása a ciklohexénnel kondenzált 2-(N-fenil-imino)-tetrahidro-l,3-oxazinok és analóg tiazinok fragmentációjára. Kolligátum. pp. 218-224. (1992)

A lista elkészítésének dátuma 2018. May 24. 17:47:30 CEST.