Items where Year is 1991

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 290.

Article

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógia Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának 1991. évi tevékenységéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. p. 243. (1991)

Bevezető. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 3-4. (1991)

Helsinki deklaráció az iskolázás szabadságáról. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 55-57. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 70-80. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 89-96. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 76-80. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 88-96. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 143-160. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 71-80. (1991)

Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 76-80. (1991)

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága 1991. évi tevékenységéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 243-244. (1991)

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tagjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 82-83. (1991)

Megalakult a Tanárképzők Szövetsége. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 86-88. (1991)

Természettudományok tanítása videóval. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 129-131. (1991)

Almási Tibor: Fejezetek a középkor történetéből [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (81) 40. p. 8. (1991)

Andor Mihály: Egy izgalmas nyomozás : Lukács Péter: Színvonal és szelekció. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 109-112. (1991)

Arató László: Egy tantárgyról, ami van is meg nincs is : társadalomismeret. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 7-12. (1991)

B. J. M.: Documenta res Hungaricas tempore regum Andegarensium illustrantia 1301-1387. Preaside Julio Kristó, adiuvantibus Ladislao Blazovich, Geisa Érszegi, Francisco Makk.Band 1: 1301-1305. Hrsg. von Gyula Kristó. JÄTE Universität Budapest, Szeged 1990. [könyvismertetés]. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, (39) 3. p. 477. (1991)

Bagdy Emőke: A hivatásra nevelés : mit tehetünk a pedagógusképzés megújítása érdekében? In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 93-97. (1991)

Balogh Lászlóné: Szerkezetváltás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 57-61. (1991)

Boda Edit: Médiatan - vagy amit akartok : csak lássunk hozzá minél előbb! In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 70-74. (1991)

Boda Edit: A gyermekek jogai, avagy a Janus-Arcú Média : egy médianevelési program körvonalai. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 62-66. (1991)

Bogyay Thomas von: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum II. Commentarii I. Ab initiis usque ad annum 1301.2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. Composuit Emelér Mályusz adjuvante Julio Kristó. Budapest: Akadémiai Kiadó 1988, 603, 500 S. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. NS VIII.)[könyvismertetés]. In: Südost-Forschungen : Internationalen Zeitschrift für Geschichte Kultur und Landeskunde Südosteuropas, (50). pp. 367-368. (1991)

Bán B. András: A csehszlovákiai magyarság iskolái : 1918-1945. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 38-44. (1991)

Bán Ervin: Muriel Picard és Gilles Braun: Les logiciels éducatifs : Presses Universitaires de Francé, Paris, 1987. 128 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 80-81. (1991)

Bíró István: Romániai magyar oktatás az 1990/1991-es tanévben. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 79-82. (1991)

Cech Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1987-1991 : 1. rész : az ELTE TTK Általános Technika Tanszékén 1987-88-ban készített szakdolgozatok címei és néhány mondatos tartalma. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 67-70. (1991)

Cech Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1987-1991. : II. rész : az ELTE TTK Általános Technika Tanszékén 1989 1991-ben készített szakdolgozatok címei és néhány mondatos tartalma. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 64-69. (1991)

Cholnoky Jenő: A Balaton hullámai. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 58-64. (1991)

Csapó Benő: Hagyomány és korszakváltás : a megújul magyar pedagógia programja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 3-6. (1991)

Csoma Gyula: Közoktatási Szolgáltató Iroda. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 111-113. (1991)

Csorba Ferenc: Szabályos testek hajtogatása papírból. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 33-39. (1991)

Czakó Gábor: A normális deviancia. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 61-63. (1991)

Czene Gyula: Esélyegyenlőség : országos egyesület alakult. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 52-55. (1991)

Deme Tamás: Mit tehetünk? : röpirat a tehetség észrevételéért, növeléséért, védelméért, gondozásáért. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 47-50. (1991)

Dippold Péter: A magyarságtudomány kézikönyve. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 115-116. (1991)

Farkas Péter: A 7-8. osztályos oktatási program széthúzásáról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 91-100. (1991)

Fazekas György: Javaslat természettudományos emelt szintű érettségire. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 3-15. (1991)

Fehér Ferenc: Érdemjegytőzsde. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 52-54. (1991)

Fenyő D. György: Az irodalomtanítás ellentmondásai : I. rész. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 3-6. (1991)

Franyó István: Tantárgyfejlesztés és teljesítményértékelés. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 44-57. (1991)

Fábián Tibor: Nyílt levél Mágenheimék Julcsijához. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 3-7. (1991)

Fáy Gyula and Rizner Dezső: Van-e technika módszertan? In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 18-22. (1991)

Fényes Imre: Hőhalál. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 9-12. (1991)

Füzi László: Németh László politikai gondolkodása. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 134-138. (1991)

Gabnai Katalin: "Ott van, Uram, egy kotlóalja gyermek" : Ali baba és vagy 40 gengszter a Budapesti Kamaraszínházban. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 132-134. (1991)

Gyémánt Csilla: Bene Kálmán : Kalauz a versértelmezéshez. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 117-118. (1991)

Gádor Anna: Személyközpontú szemlélet : létezési mód, terápia, iskola. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 98-107. (1991)

Gáspár Csaba László: Vallástan. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 13-24. (1991)

Géczi János: Az egyetlen föld - egy japán természetfilm sorozatról. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 72-74. (1991)

Hack Frigyes: A függvényfogalomról. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 3-9. (1991)

Hajnal Péter: Érdekes kombinatorikai problémák. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 31-36. (1991)

Halász Gábor: Az OKI kutatási központja. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 56-61. (1991)

Halász Gábor: Oktatáspolitikai koalíciók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 51-62. (1991)

Halász Miklós: Küriózumszagú önismeret : Kristó Gyulával a hungarológiáról. In: Délvilág, (48) 189. p. 4. (1991)

Halász Miklós: Magyarságtudományi seregszemle Szegeden. Önismeretünk: hungarológia. In: Magyar Nemzet, (54) 190. p. 8. (1991)

Halász Tibor: A "6+6" egy lehetséges értelmezéséről. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 47-53. (1991)

Halász Zoltán: Tíz éves a gimnáziumi technika tantárgy. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 71-74. (1991)

Hangay Zoltán: Konferencia a magyartanításról. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 125-127. (1991)

Hanák Péter: A történészek szerepe a rendszerváltásban. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 30-37. (1991)

Havas Péter: A környezeti nevelésről. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 18-24. (1991)

Hoffmann Rózsa: A luxemburgi oktatásról. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 65-70. (1991)

Holnapy Dezső and Brandt Béla: Homogén tudásérzet és az iskolaválság. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 13-17. (1991)

Holéczy Katalin and Pálházy Miklósné and Neuperger Ferenc and Végh Irén: 8. osztályosok tudása biológiából. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 3-32. (1991)

Hortobágyi Katalin: A Gesamtschule iskolatípus és szerepe a német iskolarendszerben. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 86-87. (1991)

Hortobágyi Katalin: A projekt-módszer. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 66-67. (1991)

Horvatovich Sándorné: Ajánlás egy biológia órára. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 48-51. (1991)

Horváth Attila: Elektronikus információcsere - globális nevelési program. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 64-66. (1991)

Ichnád Sándor: Számítógépes irányítási rendszer egyszerű modellezése az iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 8-12. (1991)

J. Király István: Álarc a szélben. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 122-125. (1991)

Jani Tibor: A közlekedés reflexei. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 69-71. (1991)

Juhász-Nagy Pál and Zsolnai László: Az ökológia történeti buktatói. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 3-8. (1991)

Jáki László: Egy folyóirat az oktatástechnika szolgálatában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 144-147. (1991)

Kamarás István: Lehetne például : embertan. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 82-90. (1991)

Kamarás István: Mi is mozgatja az olvasót? És merre? : Nagy Attila: Keresik életük értelmét? : olvasás - könyvtár - szocializáció című könyvéről. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 112-115. (1991)

Karlovitz János: A tan(könyv) ügy. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 26-34. (1991)

Katona Lucia and Dörnyei Zoltán: Az idegen nyelvtudás mérésének új módja - a C-teszt. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 42-51. (1991)

Kelemen Elemér: Az ERIC adatbázis az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. p. 153. (1991)

Kemény Pálné: Hervadó tátikák. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 69-70. (1991)

Kiss János: Vélemény a jelenlegi gimnáziumi biológia tankönyvről. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 16-25. (1991)

Kojanitz László: Hadtörténelem fiataloknak. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 116-117. (1991)

Kosztolnyik Zoltán J.: Kristó, Gyula. A vármegyék kialakulása Magyarországon [The Development of the County in Hungary]. Budapest: Magvető, 1988. pp. 465. [könyvismertetés]. In: Austrian history yearbook, (22). pp. 178-180. (1991)

Kovács László: Fizikatanár-képzés Szombathelyen. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 25-30. (1991)

Kovács Sándor: Az iskola-image. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 187-193. (1991)

Kovács Sándor: Pedagógus csoportmunka az újító iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 32-37. (1991)

Kozéki Béla: Az iskola szelleme és nevelési céljai egy összehasonlító vizsgálat tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 63-77. (1991)

Kozéki Béla and Berghammer Rita: Az empátia és az impulzivitás motivációs és nevelési aspektusból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 131-149. (1991)

Kádárné Fülöp Judit: A svéd tanügyigazgatás mai képe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 171-185. (1991)

Kőrösné Mikis Márta and Farkas Károly: Gondolatok a kisgyermekkori informatikaoktatásról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 15-21. (1991)

Lengyel Zoltánné: Tehetségnevelés videofilmmel a történelemórákon. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 126-129. (1991)

Levendel Júlia: Nagyon kérlek : levél a "Liget"-ből. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 63-64. (1991)

Loránd Ferenc: Egy 12 (10+2 vagy 11+1) évfolyamos általános és szakképző iskola modellvariánsainak kifejlesztése. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 58-59. (1991)

Lovizer Ferencné and Koronczai Jánosné: Életközösségek és azok felépítése : többkönyvű biológiaóra a könyvtárban. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 131-135. (1991)

Lovrity Ernő: Telematika az iskolában : számítógépes diáklevelezés. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 10-13. (1991)

Lovász János: Állam és társadalom. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 38-41. (1991)

Láng Gusztáv: Megtanulható-e az anyanyelv? : jegyzetek a tanári nyelvművelésről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 13-21. (1991)

Markó Béla: Ady Endre : Intés az Őrzőkhöz. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 22-26. (1991)

Marx György: Száz éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 42-43. (1991)

Mayer Rudolf: Állásajánlatok 1991-ben? In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 138-139. (1991)

Melocco Miklós: A "nagy közhely". In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 74-76. (1991)

Mihály Ottó: "Az iskola humanizálása". In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 118-123. (1991)

Mihály Ottó: Bemutatkozik az Iskolafejlesztési Központ. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 113-116. (1991)

Miklós Gyula: Zene - zene - zene I. -II. -III. : a Televideo Kiadó sorozata. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 130-132. (1991)

Miltényi Miklós: Hungarodidact ’91 - humán szemmel : Nemzetközi Oktatási, Oktatástechnikai és Képzési Szakkiállítás 1991. október 8-11. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 127-129. (1991)

Molnárné Kis Margit: Szomatikus diszfunkciók és pedagógiai konfliktusok. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 43-49. (1991)

Márok Tamás: A történelem anatómiája [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (81) 155. p. 5. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 56-58. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 63-69. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 59-63. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 79-83. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 138-141. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 66-67. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 43-46. (1991)

Mártonfi György: Folyóiratszemle-beharangozó. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 147-151. (1991)

Nacsa János: Hierophánia, avagy egy ügy és megmutatkozás. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 72-74. (1991)

Nagy Magdolna: A társas érintkezés pszichológiájáról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 143-144. (1991)

Nagy Mária: A tanári szakma változásai. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 60-72. (1991)

Nagy Sándor: Az általános iskola felső tagozatosainak testi fejlettsége és fizikai teljesítőképessége. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 33-42. (1991)

Nemes Nagy Ágnes: Megjegyzések a szabadversről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 3-12. (1991)

Neubauer József: Végre! : hasznos konferencia az INF.O. 91. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 50-51. (1991)

Németh István: Az informatika egyik lehetséges programja. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 60-63. (1991)

Németh László: Levél egy kultúrpolitikushoz. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 13-24. (1991)

Oláh György: Matematika verseny a szlovákiai Komáromban. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 47-48. (1991)

Orosz Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 72-81. (1991)

Orosz Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában II. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 45-59. (1991)

P. T. P.: Pártharcok az önkormányzatban. In: Délmagyarország, (81) 248. p. 15. (1991)

Pajor Géza: Testi fejlettség a testnevelő tagozaton. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 31-40. (1991)

Probáld Ferenc: A földrajz az ezredforduló gimnáziumában : egy új tantervi koncepció vázlata. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 58-66. (1991)

Pőcze Gábor: Iskolafejlesztések a tercier szektor szakemberképzéséért. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 73-77. (1991)

Réthy Endréné: Friedrich Adolph Wielhelm Diesterweg: a tanítók tanítója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 87-103. (1991)

Rósa Géza: Hazai közvéleménykutatások az atomenergetikáról. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 14-17. (1991)

S. Sárdi Margit: Három főrangú ifjú az Eperjesi Kollégiumban : 1667-1670. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 231-242. (1991)

Safáry Orosz Mária: Korai mérleg : a Televideo Kiadó ősszel megjelent videokazettái és az iskolák. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 46-48. (1991)

Sallay Mária and Vinczéné Bíró Etelka: Az OKI Fejlesztési Központja. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 106-111. (1991)

Schiller István: Bérczi Szaniszló : Kristályoktól bolygótestekig. In: Iskolakultúra, (1) 3. p. 55. (1991)

Schiller István: Kovács László : Mikola Sándor. In: Iskolakultúra, (1) 6. p. 74. (1991)

Schiller István: A nagykanizsai matematikai konferencia ürügyén. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 46-47. (1991)

Schmitt Jürgen: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. Textus. Ediderunt Elisabeth Galantai et Julius Kristó. 331 S. II. Commentantarii. Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio Kristó. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. 603 S. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. Budapest: Akad. Kiadó 1985, 1988 = Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, Tomus VII, VIII. [könyvismertetés]. In: Ungarn-Jahrbuch Jahrgang 1990 : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, (18). pp. 265-266. (1991)

Schüttler Tamás: "Transzkulturális mesék" : Nossarat Peseschkian: A tudós meg a tevehajcsár című könyvéről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 77-79. (1991)

Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig : I. rész. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 1-16. (1991)

Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig : II. rész. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 17-32. (1991)

Simon Istvánné: A tárgy, a tanterv és a technikai környezet kapcsolatának elemzése. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 29-32. (1991)

Slater R. Doyle: A tanárképzés új tendenciái az Egyesült Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 31-49. (1991)

Sulyok Erzsébet: A nemzetköziesült magyarságtudomány : Kristó Gyula a történészek megtéréséről. In: Délmagyarország, (81) 187. p. 3. (1991)

Szabolcs Éva: Botond Ágnes: Pszichohistória - avagy a lélek történetiségének tudománya : Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 127 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 79-80. (1991)

Szabó Mária: Az ökológiai szemléletmód : megjegyzések a gimnáziumi biológia ökológia részének tanításához. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 22-26. (1991)

Szebenyi Péter: A NAT készítése közben. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 102-105. (1991)

Szebenyi Péter: Történelemmetodikai kutatások a kelet-európai országokban (1945-1989). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 7-29. (1991)

Szekszárdi Ferencné: Az iskola mint nevelési tér. In: Iskolakultúra, (1) 3. p. 60. (1991)

Szekszárdi Ferencné: A pedagógiai konfliktusok. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 60-61. (1991)

Szekszárdi Ferencné: A zsarnokság vége : Ottlik Géza: Iskola a határon. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 27-31. (1991)

Szolnoky Jenő: Az oktatás jövőjéről. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 124-126. (1991)

Szücs Ervin: Technika az oktatásban - nemzetközi konferencia Finnországban. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 48-51. (1991)

Sárkány Péter: A finn felsőoktatási rendszer. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 51-59. (1991)

T. Kiss Tamás: Lehetne például: ...tan is - ám másról is kellene beszélni! In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 25-29. (1991)

Takács Viola: Fizika felmérés a kéttannyelvű gimnáziumokban. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 50-57. (1991)

Tandi Lajos: „Szeged szebb lesz, mint volt” : nyomdában a város monográfiájának harmadik kötete, avagy helytörténetírás rendszerváltás idején. In: Délmagyarország, (81) 59. p. 3. (1991)

Tarján Tamás: A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről : vázlatpontok a tanárképzés és - továbbképzés kérdésköreihez - objektív és szubjektív hangon. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 78-92. (1991)

Thuránszky Judit and Nagy Mihály: Egy lehetséges technika és informatika tanterv. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 40-45. (1991)

Thuránszky Judit and Nagy Mihály: Szakmai program technika és informatika tantervhez. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 51-60. (1991)

Tompa Klára: Taneszközök, taneszközök... In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 75-79. (1991)

Tompa Klára: Tanárjelöltek és az információs technológia Magyarországon és Finnországban, 1991-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 105-130. (1991)

Trencsényi Imre: De profundis. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 69-72. (1991)

Trencsényi László: Az IFK Magyarország térképén. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 117-118. (1991)

Trencsényi László: Az aquincumi csata - egyenlőtlen erőviszonyokkal. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 82-83. (1991)

Trencsényi László: Fellegi Ádám tanít. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 83-84. (1991)

Trencsényi László: Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 153-176. (1991)

Trencsényi László: Iglice szívem... : Szvorák Kati új lemeze kapcsán. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 121-122. (1991)

Trencsényi László: A Lutra-jelenség. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 67-68. (1991)

Trencsényi László: Palackposta : avagy gyerekek az Európa-kompon. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 83-86. (1991)

Tőrös Róbert: Gyarmati István akadémikus - a megszállott. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 67-69. (1991)

Tőrös Róbert: Pro & kontra : az Országos Oktatástechnikai Központ ismeretterjesztő filmje. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 46-47. (1991)

Urbán János: Kombinatorikai feladatok középiskolásoknak. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 36-42. (1991)

Urbán Teréz: Csokonai tanítása az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 27-43. (1991)

Varga Antal: Száz éves a Bolyai János Matematikai Társulat. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 25-31. (1991)

Vastagh Zoltán: Zsákutca vagy fejlesztő élettér? In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 139-143. (1991)

Vastagh Zoltán: A tanulók társas viszonyainak elemzéséből következő pedagógiai tanulságok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 157-170. (1991)

Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskoláról röviden. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 61-63. (1991)

Vesztróczy László: Az általános iskolai fizika és technika tantárgyak kapcsolata : különös tekintettel a technika tantárgyhoz kifejlesztett ismerethordozókra. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 23-28. (1991)

Vincze László: Appendix neveléstörténeti munkákhoz : a "fekete pedagógia" történetéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 195-214. (1991)

Vámos Ágnes: Az iskolarendszer kétnyelvűségének vizsgálati szempontjai. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 67-71. (1991)

Várnagy Elemér: Nevelés- és Művelődéstörténeti Közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 151-152. (1991)

Welcher Antalné: Egy csodaszép matematikakönyvről. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 42-43. (1991)

Zalán Tibor: Szúrópróba. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 119-121. (1991)

Zsolnai Anikó: A zöld pedagógia kísértése. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 135-137. (1991)

Zábó Magdolna: A kémia tanításához készült filmek. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 35-46. (1991)

Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat : fizika 8. osztály. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 5-14. (1991)

Zátonyi Sándor: A reformáció kori csepregi kollégium : 1557-1643. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 215-230. (1991)

Érszegi Géza: Egy új Anjou-kori okmánytár [könyvismertetés]. In: Magyar Múzeum : az Új Erdélyi Múzeum folytatása, (1) 1/4. pp. 177-178. (1991)

Book

Albizálás erdélyi városokban és falvakban. ISBN 963-481-858-7

De Typographiis Et Typographis Unitariorum in Transylvania : Bibliotheca Scriptorum Transylvano-Unitariorum. ISBN 963-481-880-3

Erdélyi könyvesházak I. : Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekontstrukciója 1579-1604. ISBN 963-481-811-0

Erdélyi könyvesházak II. : Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. ISBN 963-481-810-2

Fekete könyv : az erdélyi ferences kusztódia története : Kájoni János kézirata 1684. ISBN 963-481-809-9

Lymbus Művelődéstörténeti Tár III.

Pálffy Kata leveleskönyve : iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602-1606. ISBN 963-481-815-3

Teleki Sámuel albuma. ISBN 963-481-859-5

Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. ISBN 963-481-814-5

Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. ISBN 963-481-813-7

Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. ISBN 963-481-812-9

Book Section

Mutató. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 195-199. (1991)

Bodnár Éva: A bolognai Collegium Illyricum-Hungaricum törvényei (1591). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 7-44. (1991)

Grüll Tibor: Lackner Kristóf beszéde Sopron város dícséretéről (1612). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 45-97. (1991)

Németh S. Katalin: Magyar vonatkozású lovagi játék a heidelbergi fejedelmi udvarban, 1682. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 173-194. (1991)

Vásárhelyi, P. Judit: Johann Joachim von Rusdorf válogatott levelei. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 99-172. (1991)

Journal

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 1-2. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 10. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 3. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 4. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 4. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 5. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 6. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 7-8. sz.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 7-8. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 1. évf. (1991) 9. sz.

Magyar Pedagógia. - 91. évf. (1991) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 91. évf. (1991) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 91. évf. (1991) 3-4. sz.

Manuscript

Zola Hilliard A.: Hilliard A. Zola, a "The Friends of Hungarian Foundation" elnökének levele Patkós Istvánhoz, Buják polgármesteréhez.

Offprint

Agyagási Klára: Methodische Bemerkungen zur Erwägung der "Umstrittenen tschuwaschischen Etymologien" von M. Adamović. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (45) 2-3. pp. 439-449. (1991)

Agyagási Klára: An old cultural term in Chuvash : kěneke - Borrowed from the Middle Russian. In: Slavica : Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, (25). pp. 43-50. (1991)

B. M.: Szent-Györgyi Albert és a Természettudományi Közlöny. In: Természet Világa/ Természettudományi Közlöny, (122) 4. pp. 164-165. (1991)

Bereczki Gábor: Varia Eurasiatica : Festschrift für Professor András Róna-Tas. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Saturated heterocycles. 176[1]. Synthesis and steric structure of quaternary azeto[2,l-a]isoquinoline Stereoisomers. In: Kolligátum. pp. 353-357. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Sztereoizomer kvaterner azeto[2,l-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 97-103. (1991)

Bernáth Gábor and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Lázár János and Tóth Gábor: Catalytic dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : abstract. In: Kolligátum. pp. 137-138. (1991)

Bernáth Gábor and Lázár László and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Syntheses and transformations of isoquinoline-fused saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 36-37. (1991)

Berta Árpád: Gedanken zur Erforschung der Wortbildungselemente im Türkischen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 205-217. (1991)

Csende Ferenc and Günther Gábor and Dombi György: 1,3-oxazino- és oxazolo-izoindolon gyűrűtranszformációja ciklohexano-oxazocinonná, illetve oxazoninonná. In: Kolligátum. pp. 11-12. (1991)

Csende Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Aroil-cikloalkán- és norbornánkarbonsavak előállítása és többgyűrűs karbociklusokká és heterociklusokká alakítása. In: Kolligátum. pp. 30-31. (1991)

Feketéné Nagy Katalin and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklohexán- és norbornánkondenzált 1,3-oxazino- és 1,3-oxazepino-izoindolon származékok szintézise és szerkezete. In: Kolligátum. pp. 2-3. (1991)

Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált dihidrouracilok és tiouracilok előállítása ás átalakítása. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1991)

Fülöp Ferenc: 1,3-heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájának kvantitatív tanulmányozása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 229-237. (1991)

Fülöp Ferenc and Dahlqvist Martti and Pihlaja Kalevi: Electrophilic aromatic reactivities via ring-chain tautomerism of Tetrahydro-1,3-Oxazines and 1,3-Oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 273-275. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: trans-2-Cyanocycloalkanols: Versatile Synthons for Alicyclic cis- and trans-l,3-Amino Alcohols : reprint. In: Kolligátum. pp. 42-46. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: transz-2-Ciano-cikloalkanolok: új, hatékony szintonok aliciklusos, cisz- és transz- 1,3-aminoalkoholok előállítására. In: Kolligátum. pp. 104-107. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Ágnes and Sohár Pál: Synthesis of pyrimido[2,l-b]thiazin-6-one by retro Diels-Alder reaction. In: Kolligátum. pp. 7673-7676. (1991)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Preparation of 1-(o-aminobenzoyl)-1-methylhydrazines. In: Kolligátum. pp. 377-378. (1991)

Gyarmati Imre: The names of the Milky Way in the Turkic languages. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 225-233. (1991)

Gömöry Ágnes and Somogyi Árpád and Tamás József and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Komáromi István: Mass spectrometric and mindo study of electron impact induced fragmentation of some norbornane- and norbornene-condensed pyrimidinones and oxazinones. In: Kolligátum. pp. 225-246. (1991)

Halén Harry: Die uigurischen Mannerheim-Fragmente 2. In: Studia Orientalia. pp. 161-169. (1991)

Halén Harry: Tuvan (Soyot) folk-religious implements in the National Museum of Finland : collected by A. O. Heikel. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal de la Société Finno-ougrienne. pp. 79-110. (1991)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric study of some cycloalkane/ene-condensed 2-thioxo-2,3,5,6-pyrimidin-4(lH)-ones and Cycloalkane/ene-condensed [1,3]Thiazino [3,2-a ]-pyrimidinones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 493-497. (1991)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Bernáth Gábor: Cyclic aminoalcohols and related compounds, 36 : simple methods for the preparation of N-alkyltetrahydroisoquinoline-1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 375-379. (1991)

Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban : kandidátusi értekezés tézisei. (1991)

Kakuk Zsuzsa: Ein krimkaraimischen Wörterverzeichnis. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 347-401. (1991)

Kakuk Zsuzsa: Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest, 1986 : review. In: Archivum Eurasiae Medii Aevi. pp. 279-295. (1991)

Kapor Agneš and Ribár Béla and Mészáros Csaba and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies 124. : structures of (I) cis- and (II) trans-decahydroquinazoline-2-spiro-1'-cycIohexan-4-one. In: Kolligátum. pp. 2632-2635. (1991)

Kálmán Alajos and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: X-Ray study of hetero ring flexibility in norbornane and norbornene-fused l,3-oxazin-2-thiones structure of 5,8-methano-r-4-phenyl-c-4a, c-5,6,7,c-8,c- 8a-hexahydro-4H-l,3-benzoxazin-2(3H)-thione. In: Kolligátum. pp. 167-177. (1991)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Synthesis and stereochemistry of stereoisomers l,3-benzoxazino-l,3- and -3,1-Benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1213-1218. (1991)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,3-oxazino [4,3-a] izokinolinok konformációinak szubsztituensfüggése. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Lázár László and Tari János and Virág Miklós and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Egyszerű eljárás az 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolinok előállítására. In: Kolligátum. pp. 6-7. (1991)

Marczell Péter: Áprilisi gondolatok Kőrösi Csoma Sándorról : kézirat. (1991)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Trifunkciós 2-amino-tiofén-származékok szintézise és átalakításai. In: Kolligátum. pp. 5-6. (1991)

Oksman Pentti and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Fragmentation and intramolecular cyclization of cyclopentane-fused 2-n- phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and -thiazines under electron impact. In: Kolligátum. pp. 48-49. (1991)

Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Formation of 1,3-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivates : a comparative study. In: Kolligátum. pp. 2229-2236. (1991)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Pihlaja Kalevi: Chemical ionization in stereochemical differentiation of some 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. p. 1. (1991)

Pataki Sándor: Szent-Györgyi kocsija aknára futott… „Nagy volt a gödör és mély…” Egykori „közmunkás” az eltemetett szovjet katonákról [Interjú]. In: Délmagyarország, (81) 202. p. 7. (1991)

Pelczer István and Szalma Sándor: Multidimensional NMR and Data Processing. In: Kolligátum. pp. 1507-1524. (1991)

Pihlaja Kalevi and Liukko-Sipi Sirpa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization fragmentations of some N-Substituted 2-N-Methylimino-4,5-tetramethyleneperhydro-3,l-oxazines and related Thiazines. In: Kolligátum. pp. 230-233. (1991)

Pihlaja Kalevi and Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 4031-4038. (1991)

Pászka Imre: Bibó és Szent-Györgyi vitája…. In: Délmagyarország, (81) 194. p. 3. (1991)

Pék Imre: Szent-Györgyi Albert munkatársa volt. Körzeti orvos – aranydiplomával. In: Kisalföld [Győr], (46) 280. p. 5. (1991)

Róna-Tas András: Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, 1986 : könyvismertetés. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 224-230. (1991)

Róna-Tas András: Felelősség a szóért és a hallgatóért. In: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. pp. 235-239. (1991)

Róna-Tas András: Németh Gyula és az erdélyi kérdés. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 10-14. (1991)

Róna-Tas András: Nyelvtörténet és őstörténet. In: Őstörténet és nemzettudat : 1919-1931. pp. 65-71. (1991)

Róna-Tas András: Nyelvtörténet és őstörténet. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. pp. 561-567. (1991)

Róna-Tas András: Pohl, Walter, Die Awaren : ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München : Beck, 1988 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 165-166. (1991)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Dombi György: Kondenzáltvázas β-laktámok készítése 1,3,4-oxadiazepinekből. In: Kolligátum. pp. 8-9. (1991)

Sohár Pál: Policiklusok térszerkezet-felderítése NMR vizsgálatokkal. In: Kolligátum. pp. 283-288. (1991)

Sohár Pál and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor: NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of acetonitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydro-oxazines. In: Kolligátum. pp. 706-710. (1991)

Sohár Pál and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of alicycle-fused 1,3-thiazine-β-lactams. In: Kolligátum. pp. 687-692. (1991)

Sohár Pál and Újszászy K. and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Fodor Lajos and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycIe-fused dihydrothiazepines. In: Kolligátum. pp. 928-932. (1991)

Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cyclization of aroylcycloalkanecarboxylic acids to isoindolone-condensed 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 183-184. (1991)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,l-b]- and [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbomane/ene-condensed dihydro-l,3-oxazines with salicyl chloride. In: Kolligátum. pp. 753-757. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállítása. In: Kolligátum. pp. 372-378. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Triciklusos azetidinonok előállítása ciklohexán-kondenzált dihidrooxazinok cikloaddíciójával. In: Kolligátum. pp. 3-4. (1991)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: cisz- és transz-Cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállítása azetidinonok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. pp. 190-195. (1991)

Szabó Tibor and Zallár Andor: „Az iskolai ifjúság testnevelése” avagy Szent-Györgyi Albert üzenete. In: Szeged : a város folyóirata, (3) 12-13. pp. 51-53. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bani-Akoto Ernest and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 4-aril-2H-1,3-benztiazinok 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója nitriliminekkel. In: Kolligátum. pp. 10-11. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest: Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-l,3-benzothiazines and hexahydro-4H-l,3-benzothiazine. In: Kolligátum. pp. 481-484. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest and Sohár Pál: 2H-1,3-benztiazinok és a hexahidro-4H-1,3-benztiamin 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója benzonitril-oxiddal. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1991)

Szabó Ágnes and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Biciklusos pirimidinonszármazékok szintézise retro diels-alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 7-8. (1991)

Szalma Sándor and Pelczer István and Borer Philip N. and Levy George C.: Selective discrete fourier transformation, an alternative approach for multidimensional NMR data processing. In: Kolligátum. pp. 194-198. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electronic effects in the electron ionization fragments of 2-aryl substituted octahydro-1,3/3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-Oxazines : does it Exist? In: Kolligátum. pp. 438-442. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Partanen Tuula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Effects of N-substitution on the fragmentations of some cyclohexene-fused 2-N-phenyliminoperhydro-3,l-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 125-129. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Ronkanen Sari and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of some 4β-phenyl-substitutedc cycloaikane-cis-fused l,3-Oxazin-2(3H)-ones,-2(3H)-thiones and l,4-Oxazepin-3(4H)-ones. In: Kolligátum. pp. 253-256. (1991)

This list was generated on 2024. május 28. 15:46:16 CEST.