Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 233.

A

Agyagási, Klára: Methodische Bemerkungen zur Erwägung der "Umstrittenen tschuwaschischen Etymologien" von M. Adamović. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (45) 2-3. pp. 439-449. (1991)

Agyagási, Klára: An old cultural term in Chuvash: kěneke – Borrowed from the Middle Russian. In: Slavica : Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, (25). pp. 43-50. (1991)

Almási, Tibor: Fejezetek a középkor történetéből [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (81) 40. p. 8. (1991)

Andor, Mihály: Egy izgalmas nyomozás : Lukács Péter: Színvonal és szelekció. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 109-112. (1991)

Arató, László: Egy tantárgyról, ami van is meg nincs is : társadalomismeret. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 7-12. (1991)

B

B., J. M.: Documenta res Hungaricas tempore regum Andegarensium illustrantia 1301-1387. Preaside Julio Kristó, adiuvantibus Ladislao Blazovich, Geisa Érszegi, Francisco Makk.Band 1: 1301-1305. Hrsg. von Gyula Kristó. JÄTE Universität Budapest, Szeged 1990. [könyvismertetés]. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, (39) 3. p. 477. (1991)

Bagdy, Emőke: A hivatásra nevelés : mit tehetünk a pedagógusképzés megújítása érdekében? In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 93-97. (1991)

Balogh, Lászlóné: Szerkezetváltás a középiskolában. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 57-61. (1991)

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Árva, Judit and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál: Saturated heterocycles. 176[1]. Synthesis and steric structure of quaternary azeto[2,l-a]isoquinoline Stereoisomers. In: Kolligátum. pp. 353-357. (1991)

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Árva, Judit and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál: Sztereoizomer kvaterner azeto[2,l-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 97-103. (1991)

Bernáth, Gábor and Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Lázár, János and Tóth, Gábor: Catalytic dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : abstract. In: Kolligátum. pp. 137-138. (1991)

Bernáth, Gábor and Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál: Syntheses and transformations of isoquinoline-fused saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 36-37. (1991)

Boda, Edit: Médiatan - vagy amit akartok : csak lássunk hozzá minél előbb! In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 70-74. (1991)

Boda, Edit: A gyermekek jogai, avagy a Janus-Arcú Média : egy médianevelési program körvonalai. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 62-66. (1991)

Bodnár, Éva: A bolognai Collegium Illyricum-Hungaricum törvényei (1591). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 7-44. (1991)

Bogyay, Thomas von: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum II. Commentarii I. Ab initiis usque ad annum 1301.2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. Composuit Emelér Mályusz adjuvante Julio Kristó. Budapest: Akadémiai Kiadó 1988, 603, 500 S. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. NS VIII.)[könyvismertetés]. In: Südost-Forschungen : Internationalen Zeitschrift für Geschichte Kultur und Landeskunde Südosteuropas, (50). pp. 367-368. (1991)

Bán, B. András: A csehszlovákiai magyarság iskolái : 1918-1945. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 38-44. (1991)

Bán, Ervin: Muriel Picard és Gilles Braun: Les logiciels éducatifs : Presses Universitaires de Francé, Paris, 1987. 128 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 80-81. (1991)

Bíró, István: Romániai magyar oktatás az 1990/1991-es tanévben. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 79-82. (1991)

C

Cech, Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1987-1991 : 1. rész : az ELTE TTK Általános Technika Tanszékén 1987-88-ban készített szakdolgozatok címei és néhány mondatos tartalma. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 67-70. (1991)

Cech, Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1987-1991. : II. rész : az ELTE TTK Általános Technika Tanszékén 1989 1991-ben készített szakdolgozatok címei és néhány mondatos tartalma. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 64-69. (1991)

Cholnoky, Jenő: A Balaton hullámai. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 58-64. (1991)

Csapó, Benő: Hagyomány és korszakváltás : a megújul magyar pedagógia programja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 3-6. (1991)

Csende, Ferenc and Günther, Gábor and Dombi, György: 1,3-oxazino- és oxazolo-izoindolon gyűrűtranszformációja ciklohexano-oxazocinonná, illetve oxazoninonná. In: Kolligátum. pp. 11-12. (1991)

Csende, Ferenc and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Aroil-cikloalkán- és norbornánkarbonsavak előállítása és többgyűrűs karbociklusokká és heterociklusokká alakítása. In: Kolligátum. pp. 30-31. (1991)

Csoma, Gyula: Közoktatási Szolgáltató Iroda. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 111-113. (1991)

Csorba, Ferenc: Szabályos testek hajtogatása papírból. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 33-39. (1991)

Czakó, Gábor: A normális deviancia. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 61-63. (1991)

Czene, Gyula: Esélyegyenlőség : országos egyesület alakult. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 52-55. (1991)

D

Deme, Tamás: Mit tehetünk? : röpirat a tehetség észrevételéért, növeléséért, védelméért, gondozásáért. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 47-50. (1991)

Dippold, Péter: A magyarságtudomány kézikönyve. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 115-116. (1991)

F

Farkas, Péter: A 7-8. osztályos oktatási program széthúzásáról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 91-100. (1991)

Fazekas, György: Javaslat természettudományos emelt szintű érettségire. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 3-15. (1991)

Fehér, Ferenc: Érdemjegytőzsde. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 52-54. (1991)

Feketéné Nagy, Katalin and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Ciklohexán- és norbornánkondenzált 1,3-oxazino- és 1,3-oxazepino-izoindolon származékok szintézise és szerkezete. In: Kolligátum. pp. 2-3. (1991)

Fenyő D., György: Az irodalomtanítás ellentmondásai : I. rész. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 3-6. (1991)

Franyó, István: Tantárgyfejlesztés és teljesítményértékelés. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 44-57. (1991)

Frimpong-Manso, Samuel and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált dihidrouracilok és tiouracilok előállítása ás átalakítása. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1991)

Fábián, Tibor: Nyílt levél Mágenheimék Julcsijához. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 3-7. (1991)

Fáy, Gyula and Rizner, Dezső: Van-e technika módszertan? In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 18-22. (1991)

Fényes, Imre: Hőhalál. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 9-12. (1991)

Fülöp, Ferenc: 1,3-heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájának kvantitatív tanulmányozása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and El-Gharib, M. S. A. and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál and Pelczer, István and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 229-237. (1991)

Fülöp, Ferenc and Dahlqvist, Martti and Pihlaja, Kalevi: Electrophilic aromatic reactivities via ring-chain tautomerism of Tetrahydro-1,3-Oxazines and 1,3-Oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 273-275. (1991)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Hönig, Helmut and Seufer-Wasserthal, Peter: trans-2-Cyanocycloalkanols: Versatile Synthons for Alicyclic cis- and trans-l,3-Amino Alcohols : reprint. In: Kolligátum. pp. 42-46. (1991)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Hönig, Helmut and Seufer-Wasserthal, Peter: transz-2-Ciano-cikloalkanolok: új, hatékony szintonok aliciklusos, cisz- és transz- 1,3-aminoalkoholok előállítására. In: Kolligátum. pp. 104-107. (1991)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Bernáth, Ágnes and Sohár, Pál: Synthesis of pyrimido[2,l-b]thiazin-6-one by retro Diels-Alder reaction. In: Kolligátum. pp. 7673-7676. (1991)

Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Preparation of 1-(o-aminobenzoyl)-1-methylhydrazines. In: Kolligátum. pp. 377-378. (1991)

Füzi, László: Németh László politikai gondolkodása. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 134-138. (1991)

G

Gabnai, Katalin: "Ott van, Uram, egy kotlóalja gyermek" : Ali baba és vagy 40 gengszter a Budapesti Kamaraszínházban. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 132-134. (1991)

Grüll, Tibor: Lackner Kristóf beszéde Sopron város dícséretéről (1612). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 45-97. (1991)

Gyémánt, Csilla: Bene Kálmán : Kalauz a versértelmezéshez. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 117-118. (1991)

Gádor, Anna: Személyközpontú szemlélet : létezési mód, terápia, iskola. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 98-107. (1991)

Gáspár, Csaba László: Vallástan. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 13-24. (1991)

Géczi, János: Az egyetlen föld - egy japán természetfilm sorozatról. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 72-74. (1991)

Gömöry, Ágnes and Somogyi, Árpád and Tamás, József and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Komáromi, István: Mass spectrometric and mindo study of electron impact induced fragmentation of some norbornane- and norbornene-condensed pyrimidinones and oxazinones. In: Kolligátum. pp. 225-246. (1991)

H

Hack, Frigyes: A függvényfogalomról. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 3-9. (1991)

Hajnal, Péter: Érdekes kombinatorikai problémák. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 31-36. (1991)

Halász, Gábor: Az OKI kutatási központja. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 56-61. (1991)

Halász, Gábor: Oktatáspolitikai koalíciók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 51-62. (1991)

Halász, Miklós: Küriózumszagú önismeret : Kristó Gyulával a hungarológiáról. In: Délvilág, (48) 189. p. 4. (1991)

Halász, Miklós: Magyarságtudományi seregszemle Szegeden. Önismeretünk: hungarológia. In: Magyar Nemzet, (54) 190. p. 8. (1991)

Halász, Tibor: A "6+6" egy lehetséges értelmezéséről. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 47-53. (1991)

Halász, Zoltán: Tíz éves a gimnáziumi technika tantárgy. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 71-74. (1991)

Hangay, Zoltán: Konferencia a magyartanításról. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 125-127. (1991)

Hanák, Péter: A történészek szerepe a rendszerváltásban. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 30-37. (1991)

Havas, Péter: A környezeti nevelésről. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 18-24. (1991)

Himottu, Marja and Pihlaja, Kalevi and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Vainiotalo, Pirjo: Mass spectrometric study of some cycloalkane/ene-condensed 2-thioxo-2,3,5,6-pyrimidin-4(lH)-ones and Cycloalkane/ene-condensed [1,3]Thiazino [3,2-a ]-pyrimidinones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 493-497. (1991)

Hoffmann, Rózsa: A luxemburgi oktatásról. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 65-70. (1991)

Holnapy, Dezső and Brandt, Béla: Homogén tudásérzet és az iskolaválság. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 13-17. (1991)

Holéczy, Katalin and Pálházy, Miklósné and Neuperger, Ferenc and Végh, Irén: 8. osztályosok tudása biológiából. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 3-32. (1991)

Hortobágyi, Katalin: A Gesamtschule iskolatípus és szerepe a német iskolarendszerben. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 86-87. (1991)

Hortobágyi, Katalin: A projekt-módszer. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 66-67. (1991)

Horvatovich, Sándorné: Ajánlás egy biológia órára. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 48-51. (1991)

Horváth, Attila: Elektronikus információcsere - globális nevelési program. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 64-66. (1991)

Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Kóbor, Jenő and Bernáth, Gábor: Cyclic aminoalcohols and related compounds, 36 : simple methods for the preparation of N-alkyltetrahydroisoquinoline-1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 375-379. (1991)

I

Ichnád, Sándor: Számítógépes irányítási rendszer egyszerű modellezése az iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 8-12. (1991)

J

J. Király, István: Álarc a szélben. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 122-125. (1991)

Jani, Tibor: A közlekedés reflexei. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 69-71. (1991)

Juhász-Nagy, Pál and Zsolnai, László: Az ökológia történeti buktatói. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 3-8. (1991)

Jáki, László: Egy folyóirat az oktatástechnika szolgálatában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 144-147. (1991)

K

Kamarás, István: Lehetne például : embertan. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 82-90. (1991)

Kamarás, István: Mi is mozgatja az olvasót? És merre? : Nagy Attila: Keresik életük értelmét? : olvasás - könyvtár - szocializáció című könyvéről. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 112-115. (1991)

Kapor, Agneš and Ribár, Béla and Mészáros, Csaba and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Stereochemical Studies 124. : structures of (I) cis- and (II) trans-decahydroquinazoline-2-spiro-1'-cycIohexan-4-one. In: Kolligátum. pp. 2632-2635. (1991)

Karlovitz, János: A tan(könyv) ügy. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 26-34. (1991)

Katona, Lucia and Dörnyei, Zoltán: Az idegen nyelvtudás mérésének új módja - a C-teszt. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 42-51. (1991)

Kelemen, Elemér: Az ERIC adatbázis az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. p. 153. (1991)

Kemény, Pálné: Hervadó tátikák. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 69-70. (1991)

Kiss, János: Vélemény a jelenlegi gimnáziumi biológia tankönyvről. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 16-25. (1991)

Kojanitz, László: Hadtörténelem fiataloknak. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 116-117. (1991)

Kokas, Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. ISBN 963-481-814-5

Kosztolnyik, Zoltán J.: Kristó, Gyula. A vármegyék kialakulása Magyarországon [The Development of the County in Hungary]. Budapest: Magvető, 1988. pp. 465. [könyvismertetés]. In: Austrian history yearbook, (22). pp. 178-180. (1991)

Kovács, László: Fizikatanár-képzés Szombathelyen. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 25-30. (1991)

Kovács, Sándor: Az iskola-image. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 187-193. (1991)

Kovács, Sándor: Pedagógus csoportmunka az újító iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 32-37. (1991)

Kozéki, Béla: Az iskola szelleme és nevelési céljai egy összehasonlító vizsgálat tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 63-77. (1991)

Kozéki, Béla and Berghammer, Rita: Az empátia és az impulzivitás motivációs és nevelési aspektusból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 131-149. (1991)

Kádárné Fülöp, Judit: A svéd tanügyigazgatás mai képe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 171-185. (1991)

Kálmán, Alajos and Argay, Gyula and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: X-Ray study of hetero ring flexibility in norbornane and norbornene-fused l,3-oxazin-2-thiones structure of 5,8-methano-r-4-phenyl-c-4a, c-5,6,7,c-8,c- 8a-hexahydro-4H-l,3-benzoxazin-2(3H)-thione. In: Kolligátum. pp. 167-177. (1991)

Kőrösné Mikis, Márta and Farkas, Károly: Gondolatok a kisgyermekkori informatikaoktatásról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 15-21. (1991)

L

Lengyel, Zoltánné: Tehetségnevelés videofilmmel a történelemórákon. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 126-129. (1991)

Levendel, Júlia: Nagyon kérlek : levél a "Liget"-ből. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 63-64. (1991)

Loránd, Ferenc: Egy 12 (10+2 vagy 11+1) évfolyamos általános és szakképző iskola modellvariánsainak kifejlesztése. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 58-59. (1991)

Lovizer, Ferencné and Koronczai, Jánosné: Életközösségek és azok felépítése : többkönyvű biológiaóra a könyvtárban. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 131-135. (1991)

Lovrity, Ernő: Telematika az iskolában : számítógépes diáklevelezés. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 10-13. (1991)

Lovász, János: Állam és társadalom. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 38-41. (1991)

Láng, Gusztáv: Megtanulható-e az anyanyelv? : jegyzetek a tanári nyelvművelésről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 13-21. (1991)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Kálmán, Alajos and Argay, Gyula: Synthesis and stereochemistry of stereoisomers l,3-benzoxazino-l,3- and -3,1-Benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1213-1218. (1991)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 1,3-oxazino [4,3-a] izokinolinok konformációinak szubsztituensfüggése. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Lázár, László and Tari, János and Virág, Miklós and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Egyszerű eljárás az 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolinok előállítására. In: Kolligátum. pp. 6-7. (1991)

M

Markó, Béla: Ady Endre : Intés az Őrzőkhöz. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 22-26. (1991)

Marx, György: Száz éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 42-43. (1991)

Mayer, Rudolf: Állásajánlatok 1991-ben? In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 138-139. (1991)

Melocco, Miklós: A "nagy közhely". In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 74-76. (1991)

Mihály, Ottó: "Az iskola humanizálása". In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 118-123. (1991)

Mihály, Ottó: Bemutatkozik az Iskolafejlesztési Központ. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 113-116. (1991)

Miklós, Gyula: Zene - zene - zene I. -II. -III. : a Televideo Kiadó sorozata. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 130-132. (1991)

Miltényi, Miklós: Hungarodidact ’91 - humán szemmel : Nemzetközi Oktatási, Oktatástechnikai és Képzési Szakkiállítás 1991. október 8-11. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 127-129. (1991)

Molnárné Kis, Margit: Szomatikus diszfunkciók és pedagógiai konfliktusok. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 43-49. (1991)

Márok, Tamás: A történelem anatómiája [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (81) 155. p. 5. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 56-58. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 63-69. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 59-63. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 79-83. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 138-141. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 66-67. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 43-46. (1991)

Mártonfi, György: Folyóiratszemle-beharangozó. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 147-151. (1991)

N

Nacsa, János: Hierophánia, avagy egy ügy és megmutatkozás. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 72-74. (1991)

Nagy, Magdolna: A társas érintkezés pszichológiájáról. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 143-144. (1991)

Nagy, Mária: A tanári szakma változásai. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 60-72. (1991)

Nagy, Sándor: Az általános iskola felső tagozatosainak testi fejlettsége és fizikai teljesítőképessége. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 33-42. (1991)

Naumann, Bert and Böhm, Ralf and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Trifunkciós 2-amino-tiofén-származékok szintézise és átalakításai. In: Kolligátum. pp. 5-6. (1991)

Nemes Nagy, Ágnes: Megjegyzések a szabadversről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 3-12. (1991)

Neubauer, József: Végre! : hasznos konferencia az INF.O. 91. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 50-51. (1991)

Németh, István: Az informatika egyik lehetséges programja. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 60-63. (1991)

Németh, László: Levél egy kultúrpolitikushoz. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 13-24. (1991)

Németh S., Katalin: Magyar vonatkozású lovagi játék a heidelbergi fejedelmi udvarban, 1682. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 173-194. (1991)

O

Oksman, Pentti and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Fragmentation and intramolecular cyclization of cyclopentane-fused 2-n- phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and -thiazines under electron impact. In: Kolligátum. pp. 48-49. (1991)

Oláh, György: Matematika verseny a szlovákiai Komáromban. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 47-48. (1991)

Orosz, Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 72-81. (1991)

Orosz, Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában II. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 45-59. (1991)

P

P. T., P.: Pártharcok az önkormányzatban. In: Délmagyarország, (81) 248. p. 15. (1991)

Pajor, Géza: Testi fejlettség a testnevelő tagozaton. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 31-40. (1991)

Parkkinen, Aija and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Formation of 1,3-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivates : a comparative study. In: Kolligátum. pp. 2229-2236. (1991)

Partanen, Tuula and Vainiotalo, Pirjo and Stájer, Géza and Pihlaja, Kalevi: Chemical ionization in stereochemical differentiation of some 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. p. 1. (1991)

Pelczer, István and Szalma, Sándor: Multidimensional NMR and Data Processing. In: Kolligátum. pp. 1507-1524. (1991)

Pihlaja, Kalevi and Liukko-Sipi, Sirpa and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Vainiotalo, Pirjo: Electron ionization fragmentations of some N-Substituted 2-N-Methylimino-4,5-tetramethyleneperhydro-3,l-oxazines and related Thiazines. In: Kolligátum. pp. 230-233. (1991)

Pihlaja, Kalevi and Parkkinen, Aija and Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Bernáth, Gábor: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 4031-4038. (1991)

Probáld, Ferenc: A földrajz az ezredforduló gimnáziumában : egy új tantervi koncepció vázlata. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 58-66. (1991)

Pőcze, Gábor: Iskolafejlesztések a tercier szektor szakemberképzéséért. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 73-77. (1991)

R

Réthy, Endréné: Friedrich Adolph Wielhelm Diesterweg: a tanítók tanítója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 87-103. (1991)

Rósa, Géza: Hazai közvéleménykutatások az atomenergetikáról. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 14-17. (1991)

S

S. Sárdi, Margit: Három főrangú ifjú az Eperjesi Kollégiumban : 1667-1670. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 231-242. (1991)

Safáry Orosz, Mária: Korai mérleg : a Televideo Kiadó ősszel megjelent videokazettái és az iskolák. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 46-48. (1991)

Sallay, Mária and Vinczéné Bíró, Etelka: Az OKI Fejlesztési Központja. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 106-111. (1991)

Schiller, István: Bérczi Szaniszló : Kristályoktól bolygótestekig. In: Iskolakultúra, (1) 3. p. 55. (1991)

Schiller, István: Kovács László : Mikola Sándor. In: Iskolakultúra, (1) 6. p. 74. (1991)

Schiller, István: A nagykanizsai matematikai konferencia ürügyén. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 46-47. (1991)

Schmitt, Jürgen: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. Textus. Ediderunt Elisabeth Galantai et Julius Kristó. 331 S. II. Commentantarii. Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio Kristó. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. 603 S. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. Budapest: Akad. Kiadó 1985, 1988 = Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, Tomus VII, VIII. [könyvismertetés]. In: Ungarn-Jahrbuch Jahrgang 1990 : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, (18). pp. 265-266. (1991)

Schüttler, Tamás: "Transzkulturális mesék" : Nossarat Peseschkian: A tudós meg a tevehajcsár című könyvéről. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 77-79. (1991)

Sebők, Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig : I. rész. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 1-16. (1991)

Sebők, Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig : II. rész. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 17-32. (1991)

Simon, Istvánné: A tárgy, a tanterv és a technikai környezet kapcsolatának elemzése. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 29-32. (1991)

Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Bernáth, Gábor and Dombi, György: Kondenzáltvázas β-laktámok készítése 1,3,4-oxadiazepinekből. In: Kolligátum. pp. 8-9. (1991)

Sipos, Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. ISBN 963-481-813-7

Slater, R. Doyle: A tanárképzés új tendenciái az Egyesült Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 31-49. (1991)

Sohár, Pál: Policiklusok térszerkezet-felderítése NMR vizsgálatokkal. In: Kolligátum. pp. 283-288. (1991)

Sohár, Pál and Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Bernáth, Gábor: NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of acetonitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydro-oxazines. In: Kolligátum. pp. 706-710. (1991)

Sohár, Pál and Szabó, János and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Szűcs, Erzsébet and Bernáth, Gábor: Synthesis and steric structure of alicycle-fused 1,3-thiazine-β-lactams. In: Kolligátum. pp. 687-692. (1991)

Sohár, Pál and Újszászy, K. and Szabó, János and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor: Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycIe-fused dihydrothiazepines. In: Kolligátum. pp. 928-932. (1991)

Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cyclization of aroylcycloalkanecarboxylic acids to isoindolone-condensed 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 183-184. (1991)

Stájer, Géza and Frimpong-Manso, Samuel and Bernáth, Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,l-b]- and [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbomane/ene-condensed dihydro-l,3-oxazines with salicyl chloride. In: Kolligátum. pp. 753-757. (1991)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Frimpong-Manso, Samuel and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállítása. In: Kolligátum. pp. 372-378. (1991)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Triciklusos azetidinonok előállítása ciklohexán-kondenzált dihidrooxazinok cikloaddíciójával. In: Kolligátum. pp. 3-4. (1991)

Stájer, Géza and Szőke-Molnár, Zsolt and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: cisz- és transz-Cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállítása azetidinonok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. pp. 190-195. (1991)

Sulyok, Erzsébet: A nemzetköziesült magyarságtudomány : Kristó Gyula a történészek megtéréséről. In: Délmagyarország, (81) 187. p. 3. (1991)

Szabolcs, Éva: Botond Ágnes: Pszichohistória - avagy a lélek történetiségének tudománya : Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 127 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 79-80. (1991)

Szabó, János and Fodor, Lajos and Bani-Akoto, Ernest and Simonné Talpas, Gizella and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 4-aril-2H-1,3-benztiazinok 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója nitriliminekkel. In: Kolligátum. pp. 10-11. (1991)

Szabó, János and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Simonné Talpas, Gizella and Bani-Akoto, Ernest: Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-l,3-benzothiazines and hexahydro-4H-l,3-benzothiazine. In: Kolligátum. pp. 481-484. (1991)

Szabó, János and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Simonné Talpas, Gizella and Bani-Akoto, Ernest and Sohár, Pál: 2H-1,3-benztiazinok és a hexahidro-4H-1,3-benztiamin 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója benzonitril-oxiddal. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1991)

Szabó, Mária: Az ökológiai szemléletmód : megjegyzések a gimnáziumi biológia ökológia részének tanításához. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 22-26. (1991)

Szabó, Ágnes and Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Biciklusos pirimidinonszármazékok szintézise retro diels-alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 7-8. (1991)

Szalma, Sándor and Pelczer, István and Borer, Philip N. and Levy, George C.: Selective discrete fourier transformation, an alternative approach for multidimensional NMR data processing. In: Kolligátum. pp. 194-198. (1991)

Szebenyi, Péter: A NAT készítése közben. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 102-105. (1991)

Szebenyi, Péter: Történelemmetodikai kutatások a kelet-európai országokban (1945-1989). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 1. pp. 7-29. (1991)

Szekszárdi, Ferencné: Az iskola mint nevelési tér. In: Iskolakultúra, (1) 3. p. 60. (1991)

Szekszárdi, Ferencné: A pedagógiai konfliktusok. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 60-61. (1991)

Szekszárdi, Ferencné: A zsarnokság vége : Ottlik Géza: Iskola a határon. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 27-31. (1991)

Szolnoky, Jenő: Az oktatás jövőjéről. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 124-126. (1991)

Szücs, Ervin: Technika az oktatásban - nemzetközi konferencia Finnországban. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 48-51. (1991)

Sárkány, Péter: A finn felsőoktatási rendszer. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 51-59. (1991)

T

T. Kiss, Tamás: Lehetne például: ...tan is - ám másról is kellene beszélni! In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 25-29. (1991)

Takács, Viola: Fizika felmérés a kéttannyelvű gimnáziumokban. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 50-57. (1991)

Tandi, Lajos: „Szeged szebb lesz, mint volt” : nyomdában a város monográfiájának harmadik kötete, avagy helytörténetírás rendszerváltás idején. In: Délmagyarország, (81) 59. p. 3. (1991)

Tarján, Tamás: A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről : vázlatpontok a tanárképzés és - továbbképzés kérdésköreihez - objektív és szubjektív hangon. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 78-92. (1991)

Thuránszky, Judit and Nagy, Mihály: Egy lehetséges technika és informatika tanterv. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 40-45. (1991)

Thuránszky, Judit and Nagy, Mihály: Szakmai program technika és informatika tantervhez. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 51-60. (1991)

Tompa, Klára: Taneszközök, taneszközök... In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 75-79. (1991)

Tompa, Klára: Tanárjelöltek és az információs technológia Magyarországon és Finnországban, 1991-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 105-130. (1991)

Trencsényi, Imre: De profundis. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 69-72. (1991)

Trencsényi, László: Az IFK Magyarország térképén. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 117-118. (1991)

Trencsényi, László: Az aquincumi csata - egyenlőtlen erőviszonyokkal. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 82-83. (1991)

Trencsényi, László: Fellegi Ádám tanít. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 83-84. (1991)

Trencsényi, László: Hírek. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 153-176. (1991)

Trencsényi, László: Iglice szívem... : Szvorák Kati új lemeze kapcsán. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 121-122. (1991)

Trencsényi, László: A Lutra-jelenség. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 67-68. (1991)

Trencsényi, László: Palackposta : avagy gyerekek az Európa-kompon. In: Iskolakultúra, (1) 6. pp. 83-86. (1991)

Tőrös, Róbert: Gyarmati István akadémikus - a megszállott. In: Iskolakultúra, (1) 9. pp. 67-69. (1991)

Tőrös, Róbert: Pro & kontra : az Országos Oktatástechnikai Központ ismeretterjesztő filmje. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 46-47. (1991)

U

Urbán, János: Kombinatorikai feladatok középiskolásoknak. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 36-42. (1991)

Urbán, Teréz: Csokonai tanítása az általános iskolában. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 27-43. (1991)

V

Vainiotalo, Pirjo and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electronic effects in the electron ionization fragments of 2-aryl substituted octahydro-1,3/3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Vainiotalo, Pirjo and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-Oxazines : does it Exist? In: Kolligátum. pp. 438-442. (1991)

Vainiotalo, Pirjo and Partanen, Tuula and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Effects of N-substitution on the fragmentations of some cyclohexene-fused 2-N-phenyliminoperhydro-3,l-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 125-129. (1991)

Vainiotalo, Pirjo and Ronkanen, Sari and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron ionization mass spectra of some 4β-phenyl-substitutedc cycloaikane-cis-fused l,3-Oxazin-2(3H)-ones,-2(3H)-thiones and l,4-Oxazepin-3(4H)-ones. In: Kolligátum. pp. 253-256. (1991)

Varga, András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. ISBN 963-481-812-9

Varga, Antal: Száz éves a Bolyai János Matematikai Társulat. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 25-31. (1991)

Vastagh, Zoltán: Zsákutca vagy fejlesztő élettér? In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 139-143. (1991)

Vastagh, Zoltán: A tanulók társas viszonyainak elemzéséből következő pedagógiai tanulságok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 157-170. (1991)

Vekerdy, Tamás: A Waldorf-iskoláról röviden. In: Iskolakultúra, (1) 4. pp. 61-63. (1991)

Vesztróczy, László: Az általános iskolai fizika és technika tantárgyak kapcsolata : különös tekintettel a technika tantárgyhoz kifejlesztett ismerethordozókra. In: Iskolakultúra, (1) 5. pp. 23-28. (1991)

Vincze, László: Appendix neveléstörténeti munkákhoz : a "fekete pedagógia" történetéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 195-214. (1991)

Vámos, Ágnes: Az iskolarendszer kétnyelvűségének vizsgálati szempontjai. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 67-71. (1991)

Várnagy, Elemér: Nevelés- és Művelődéstörténeti Közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 2. pp. 151-152. (1991)

Vásárhelyi, P., Judit: Johann Joachim von Rusdorf válogatott levelei. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (3). pp. 99-172. (1991)

W

Welcher, Antalné: Egy csodaszép matematikakönyvről. In: Iskolakultúra, (1) 10. pp. 42-43. (1991)

Z

Zalán, Tibor: Szúrópróba. In: Iskolakultúra, (1) 7-8. pp. 119-121. (1991)

Zsolnai, Anikó: A zöld pedagógia kísértése. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 135-137. (1991)

Zábó, Magdolna: A kémia tanításához készült filmek. In: Iskolakultúra, (1) 3. pp. 35-46. (1991)

Zátonyi, Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat : fizika 8. osztály. In: Iskolakultúra, (1) 1-2. pp. 5-14. (1991)

Zátonyi, Sándor: A reformáció kori csepregi kollégium : 1557-1643. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (91) 3-4. pp. 215-230. (1991)

É

Érszegi, Géza: Egy új Anjou-kori okmánytár [könyvismertetés]. In: Magyar Múzeum : az Új Erdélyi Múzeum folytatása, (1) 1/4. pp. 177-178. (1991)

This list was generated on 2021. szeptember 21. 22:52:52 CEST.