Items where Author is " Bernáth Gábor"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 186.

Bernáth Gábor: Egy egyetem jelentőségét professzorai határozzák meg. Bernáth Gábor beszéde a Szent-Györgyi kiállítás megnyitóján. In: Magyar Kémikusok Lapja, (57) 8. pp. 317-318. (2002)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 5,8-Metano-benzoxazino[2,l-b] és [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-on diasztereomerek előállítása norbornán/én-kondenzált dihidro-l,3-oxazinokból szalicilsav-kloriddal. In: Kolligátum. pp. 184-189. (1992)

Vainiotalo Pirjo and Partanen Tuula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Az N-szubsztitúció hatása a ciklohexénnel kondenzált 2-(N-fenil-imino)-tetrahidro-l,3-oxazinok és analóg tiazinok fragmentációjára. In: Kolligátum. pp. 218-224. (1992)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Ciklohexán- és ciklohexén-kondenzált 2-tioxo-2,3,5,6-tetrahidro-pirimidin-4-(1H)-onok és l,3-tiazino[3,2,-a]dihidropirimidinonok elektronütközéses tömegspektrometriás tanulmányozása. In: Kolligátum. pp. 159-163. (1992)

Szabó János and Fodor Lajos and Bani-Akoto Ernest and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Conformational analysis of s-triazolobenzothiazine derivatives prepared by intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of nitrilimines to 4-aryl-2H-l,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 4957-4962. (1992)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Darstellung von trifunktionalen Thiophenderivaten. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Lázár János and Bernáth Gábor and Tóth Gábor: Dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : formation of unexpected quinonediimine intermediates. In: Kolligátum. pp. 157-161. (1992)

Pihlaja Kalevi and Mäki Esa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Huber Imre: Electron impact ionization mass spectra of some substituted dipyrido[1,2-a:4,3-d] pyrimidinones. In: Kolligátum. pp. 50-52. (1992)

Bernáth Gábor and Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Sohár Pál: Fused-skeleton pyrimidinones from alicyclic, stereoisomeric β-aminoacids. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Neue trifunktionale Thiophenderivate. In: Kolligátum. pp. 18-19. (1992)

Gömöry Ágnes and Somogyi Árpád and Tamás József and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Komáromi István: Norbornán- és norbornén-kondenzált pirimidon- és oxazinon-származékok tömegspektrometriás és MNDO vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 261-272. (1992)

Pihlaja Kalevi and Liukko-Sipi Sirpa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Néhány N-szubsztituált 2-(N-metil-imino)-perhidro-3,l-benzoxazin és analóg tiazin elektronütközéses fragmentációja. In: Kolligátum. pp. 164-168. (1992)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Pirimido[2,l-b]tiazin-6-on szintézise retro Diels—Alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 25-28. (1992)

Frimpong-Manso Samuel and Nagy Katalin and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Preparation of uracil by cycloreversion : structure of cycloalkane/ene- and Norbornane/ene-fused dihydrouracils. In: Kolligátum. pp. 221-224. (1992)

Szabó János and Bani-Akoto Ernest and Dombi György and Günther Gábor and Bernáth Gábor: Ring-closure reaction of N-arylthiomethylaroylamides to 1,3-Benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 1321-1324. (1992)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Saturated heterocycles : Part 189: synthesis and stereochemistry of 2,3-disubstituted 2,5,6,10b-tetrahydroimidazo[5,1-a]isoquinolin-1 -ones. In: Kolligátum. pp. 168-171. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Huber Imre: Simple synthesis of alicyclic 1,3-amino alcohol analogues of cns-active compounds. In: Kolligátum. pp. 76-77. (1992)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Substituent effects on the ring-chain tautomerism of 1,3-oxazines : abstract. In: Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Syntheses and conformational analysis of saturated 1,3-oxazino- and oxazolo [4,3-a] isoquinolines : abstracts. In: Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Bernáth Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 107-157. (1992)

Sohár Pál and Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kóbor Jenő: Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 1- and 2- methyl-2H,4H-l,6,7,llb-tetrahydro-l,3-oxazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 4937-4948. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Spitzner Roland and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Synthesis and ring-chain tautomerism of stereoisomeric 1,3-oxazines condensed with a t-butyl-substituted cyclopentane ring. In: Kolligátum. pp. 74-75. (1992)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo- and thiazino[2,3-h]quinazolones and cycloalky limino-3(N)-thiazolinylthiazolidines. In: Kolligátum. pp. 4949-4956. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Stájer Géza and Szabó Angela E. and Sohár Pál: Synthesis and structure of saturated azeto [1,2-a][3,1] and [2,1-b][1,3] benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 75-76. (1992)

Szabó János and Bani-Akoto Ernest and Dombi György and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: Synthesis of quinazolino-l,3-benzothiazine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1513-1517. (1992)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi and Huber Imre and Bernáth Gábor and Ribár Béla and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Synthesis, reactions and stereochemistry of 3-hydroxymethyl-2,3- dihydro-4H-l,3-benzoxazin-4-one and some perhydrogenated derivatives. In: Kolligátum. pp. 4963-4970. (1992)

Riddel Frank G. and Arumugam S. and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: A solid-state NMR study of ring-chain tautomerism in l,3-O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 4979-4984. (1992)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,3-oxazino [4,3-a] izokinolinok konformációinak szubsztituensfüggése. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest and Sohár Pál: 2H-1,3-benztiazinok és a hexahidro-4H-1,3-benztiamin 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója benzonitril-oxiddal. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bani-Akoto Ernest and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 4-aril-2H-1,3-benztiazinok 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója nitriliminekkel. In: Kolligátum. pp. 10-11. (1991)

Csende Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Aroil-cikloalkán- és norbornánkarbonsavak előállítása és többgyűrűs karbociklusokká és heterociklusokká alakítása. In: Kolligátum. pp. 30-31. (1991)

Szabó Ágnes and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Biciklusos pirimidinonszármazékok szintézise retro diels-alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 7-8. (1991)

Bernáth Gábor and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Lázár János and Tóth Gábor: Catalytic dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : abstract. In: Kolligátum. pp. 137-138. (1991)

Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált dihidrouracilok és tiouracilok előállítása ás átalakítása. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1991)

Feketéné Nagy Katalin and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklohexán- és norbornánkondenzált 1,3-oxazino- és 1,3-oxazepino-izoindolon származékok szintézise és szerkezete. In: Kolligátum. pp. 2-3. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállítása. In: Kolligátum. pp. 372-378. (1991)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Bernáth Gábor: Cyclic aminoalcohols and related compounds, 36 : simple methods for the preparation of N-alkyltetrahydroisoquinoline-1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 375-379. (1991)

Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cyclization of aroylcycloalkanecarboxylic acids to isoindolone-condensed 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 183-184. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Partanen Tuula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Effects of N-substitution on the fragmentations of some cyclohexene-fused 2-N-phenyliminoperhydro-3,l-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 125-129. (1991)

Lázár László and Tari János and Virág Miklós and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Egyszerű eljárás az 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolinok előállítására. In: Kolligátum. pp. 6-7. (1991)

Pihlaja Kalevi and Liukko-Sipi Sirpa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization fragmentations of some N-Substituted 2-N-Methylimino-4,5-tetramethyleneperhydro-3,l-oxazines and related Thiazines. In: Kolligátum. pp. 230-233. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Ronkanen Sari and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of some 4β-phenyl-substitutedc cycloaikane-cis-fused l,3-Oxazin-2(3H)-ones,-2(3H)-thiones and l,4-Oxazepin-3(4H)-ones. In: Kolligátum. pp. 253-256. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electronic effects in the electron ionization fragments of 2-aryl substituted octahydro-1,3/3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Oksman Pentti and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Fragmentation and intramolecular cyclization of cyclopentane-fused 2-n- phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and -thiazines under electron impact. In: Kolligátum. pp. 48-49. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest: Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-l,3-benzothiazines and hexahydro-4H-l,3-benzothiazine. In: Kolligátum. pp. 481-484. (1991)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Dombi György: Kondenzáltvázas β-laktámok készítése 1,3,4-oxadiazepinekből. In: Kolligátum. pp. 8-9. (1991)

Gömöry Ágnes and Somogyi Árpád and Tamás József and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Komáromi István: Mass spectrometric and mindo study of electron impact induced fragmentation of some norbornane- and norbornene-condensed pyrimidinones and oxazinones. In: Kolligátum. pp. 225-246. (1991)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric study of some cycloalkane/ene-condensed 2-thioxo-2,3,5,6-pyrimidin-4(lH)-ones and Cycloalkane/ene-condensed [1,3]Thiazino [3,2-a ]-pyrimidinones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 493-497. (1991)

Sohár Pál and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor: NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of acetonitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydro-oxazines. In: Kolligátum. pp. 706-710. (1991)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,l-b]- and [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbomane/ene-condensed dihydro-l,3-oxazines with salicyl chloride. In: Kolligátum. pp. 753-757. (1991)

Pihlaja Kalevi and Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 4031-4038. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Saturated heterocycles. 176[1]. Synthesis and steric structure of quaternary azeto[2,l-a]isoquinoline Stereoisomers. In: Kolligátum. pp. 353-357. (1991)

Kapor Agneš and Ribár Béla and Mészáros Csaba and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies 124. : structures of (I) cis- and (II) trans-decahydroquinazoline-2-spiro-1'-cycIohexan-4-one. In: Kolligátum. pp. 2632-2635. (1991)

Bernáth Gábor and Lázár László and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Syntheses and transformations of isoquinoline-fused saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 36-37. (1991)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Synthesis and stereochemistry of stereoisomers l,3-benzoxazino-l,3- and -3,1-Benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1213-1218. (1991)

Sohár Pál and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of alicycle-fused 1,3-thiazine-β-lactams. In: Kolligátum. pp. 687-692. (1991)

Sohár Pál and Újszászy K. and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Fodor Lajos and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycIe-fused dihydrothiazepines. In: Kolligátum. pp. 928-932. (1991)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 229-237. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Sztereoizomer kvaterner azeto[2,l-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 97-103. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Triciklusos azetidinonok előállítása ciklohexán-kondenzált dihidrooxazinok cikloaddíciójával. In: Kolligátum. pp. 3-4. (1991)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Trifunkciós 2-amino-tiofén-származékok szintézise és átalakításai. In: Kolligátum. pp. 5-6. (1991)

Kálmán Alajos and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: X-Ray study of hetero ring flexibility in norbornane and norbornene-fused l,3-oxazin-2-thiones structure of 5,8-methano-r-4-phenyl-c-4a, c-5,6,7,c-8,c- 8a-hexahydro-4H-l,3-benzoxazin-2(3H)-thione. In: Kolligátum. pp. 167-177. (1991)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: cisz- és transz-Cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállítása azetidinonok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. pp. 190-195. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: trans-2-Cyanocycloalkanols: Versatile Synthons for Alicyclic cis- and trans-l,3-Amino Alcohols : reprint. In: Kolligátum. pp. 42-46. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: transz-2-Ciano-cikloalkanolok: új, hatékony szintonok aliciklusos, cisz- és transz- 1,3-aminoalkoholok előállítására. In: Kolligátum. pp. 104-107. (1991)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 122-127. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: 2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása. In: Kolligátum. pp. 543-551. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete. In: Kolligátum. pp. 155-160. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: 4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 377-381. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 188, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor: Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism. In: Kolligátum. 186, [1]. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Szabó János and Katócs Ágnes and Fodor Lajos and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Tamás József: Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise. In: Kolligátum. pp. 114-121. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. pp. 615-619. (1990)

Himottu Marja and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones. In: Kolligátum. 215-216, [1]. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. 219-220, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Lötjönen Lenita and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 279-282. (1990)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1990)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor and Stájer Géza and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 277-284. (1990)

Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones. In: Kolligátum. 217-218, [1]. (1990)

Szabó E. Angela and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. In: Kolligátum. pp. 6859-6868. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 496-499. (1990)

Pricken A. and Franke Patrick and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen. In: Kolligátum. pp. 740-742. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 568-571. (1990)

Sohár Pál and Bernáth Gábor and Frimpong-Manso Samuel and Szabó E. Angela and Stájer Géza: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1045-1050. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. 323-324, [1]. (1990)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition. In: Kolligátum. 189, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor and Laato Heimo and Parkkinen Aija: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 243-244, [1]. (1990)

Bernáth Gábor and Semega Éva and Fülöp Ferenc and Sohár Pál: Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds. In: Kolligátum. 187, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Bernáth Gábor: Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies. In: Kolligátum. 65-82, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 957-962. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Dombi György and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles. In: Kolligátum. pp. 951-955. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1885-1892. (1990)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. pp. 1495-1498. (1990)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. In: Kolligátum. pp. 1943-1950. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives. In: Kolligátum. pp. 4039-4048. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. In: Kolligátum. pp. 1023-1026. (1990)

Bernáth Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 59-63, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Tóth Gábor and Pricken A. and Pflegel Peter: Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one. In: Kolligátum. pp. 109-110. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 803-809. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. 328-330, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and El-Gharib M. S. A. and Bernáth Gábor: Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 60-61. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues. In: Kolligátum. 325-327, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise. In: Kolligátum. pp. 349-356. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones. In: Kolligátum. pp. 115-118. (1990)

Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Huber Imre and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,3-benzizotiazolok előállitása [!előállítása] a 2-aril- és 4-aril-1,3-benztiazinok oxidativ [!oxidatív] gyürütranszformációjával [!gyűrűtranszformációjával]. In: Kolligátum. 179, [1]. (1989)

Dombi György and Szalma Sándor and Szabó János and Bernáth Gábor: 2H- és 4H-1,3-benztiazin izomerek bázicitásának, kvaternerezésének és stabilitásának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 535-537. (1989)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 3,4-diszubsztituált 1,6,7,11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 171, [1]. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: A 3-metil-2H-1,3-benztiazinium-jodidok lugos [!lúgos] hidrolizise [!hidrolízise]. In: Kolligátum. 177, [1]. (1989)

Ribár Béla and Kapor Agneš and Kálmán Alajos and Argay Gyula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 5,6-Tri-, 5,6-tetra- és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása : a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-tetrametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (I), a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on (c-II) és a 2-spiropentametilén-transz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (t-II) szerkezete. In: Kolligátum. pp. 553-559. (1989)

Huber Imre and Lázár János and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 6-azakinazolinon származékok dehidrogénezése. In: Kolligátum. p. 176. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Alkaline hydrolysis of 3-methyl-2H-1,3-benzothiazinium iodides. In: Kolligátum. pp. 789-791. (1989)

Dombi György and Szalma Sándor and Szabó János and Bernáth Gábor: Basicity, quaternization and hydrolysis of 2H- and 4H-1,3-benzothiazine isomers. In: Kolligátum. pp. 587-590. (1989)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Benzizotiazolok szintézise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 455-461. (1989)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: (Beta)-aminosav-etilészterek reakciója 2-klór-etilizotiocianáttal. In: Kolligátum. 175, [1]. (1989)

Szabó A. Enikő and Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált fenilszubsztituált 1,3- és 1,4-heterociklusok előállítása. In: Kolligátum. 169, [1]. (1989)

Sohár Pál and Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor: Configuration and solvent-dependent conformation of thiaprotoberberines. In: Kolligátum. pp. 145-149. (1989)

Szabó János and Fodor Lajos and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cycloaddition and ring transformation reactions of 2-aryl- and 4-aryl-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó János and Sohár Pál and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Kövesdi István: Dibenzoditiocin származékok szintézise és konformációanalizise [!konformációanalízise]. In: Kolligátum. 180, [1]. (1989)

Lázár János and Dombi György and Szalma Sándor and Bernáth Gábor and Tamás József: Egy pirrolo [2,1-a]izokinolin származék képződése Zapp-Klingemann reakcióval. In: Kolligátum. 172, [1]. (1989)

Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Kondenzáltvázas pirimidindionok előállítása azetidinon-karbamidok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. 170, [1]. (1989)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectrometric intramolecular cyclization reactions of some 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 1453-1459. (1989)

Pricken A. and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Mikrocoulometrische und präparative Elektrolyse von trans- und cis-Decahydropyrido[2,1-b]chinazolin-11-on. In: Kolligátum. pp. 454-455. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Norefedrin- és norpszeudofedrin-származék 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. 174, [1]. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Norefedrinből és norpszeudoefedrinből nyert 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. pp. 399-403. (1989)

Sohár Pál and Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Preparation and structure of cycloalkane-condensed [1,3]thiazino[3,2-a]pyrimidinones. In: Kolligátum. pp. 959-963. (1989)

Stájer Géza and Bernáth Gábor and Szőke-Molnár Zsolt and Sohár Pál: Preparation of condensed-skeleton pyrimidinediones by ring transformation of azetidinone-urea derivatives. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of cycloalkane- and norbornane-condensed phenyl-substituted 1,3- and 1,4-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidine derivatives of norephedrine and norspeudoephedrine, and their synthetic applications. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidines prepared from norephedrine and norpseudoephedrine. In: Kolligátum. pp. 4317-4324. (1989)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Pelczer István: Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise. In: Kolligátum. pp. 212-215. (1989)

Lázár László and Pelczer István and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Részlegesen telített, sztereoizomer tetraciklusos benzoxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 173, [1]. (1989)

Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure of norbornene-fused 1,3-oxazine double cycloadducts. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Sohár Pál and Bernáth Gábor and Stájer Géza and Szabó E. Angela: Structure of norbornene-fused 3,1-oxazine double cycloadducts. In: Kolligátum. pp. 872-876. (1989)

Sohár Pál and Kövesdi István and Szabó János and Katócs Ágnes and Fodor Lajos and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Tamás József: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocin derivatives. In: Kolligátum. pp. 760-766. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Lázár László and Semega Éva and Sohár Pál: Synthesis and stereochemistry of angularly condensed tricyclic tetrahydroisoquinolines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of 1,2-benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl- and 4-aryl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 2731-2736. (1989)

Szabó János and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of 4-thia analogues of isoquinoline alkaloids. In: Kolligátum. pp. 463-471. (1989)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál and MacLean David B. and Smith Richard W. and Ninomiya Ichiya and Naito Takeaki: Synthesis of 6H,8H-isoquino[2,3-c][1,3]benzothiazin-8-ones. In: Kolligátum. pp. 333-337. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Katócs Ágnes and Sohár Pál: Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberberines by photocyclization. In: Kolligátum. pp. 165-168. (1989)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Huber Imre and Stájer Géza and Sohár Pál: Synthesis, stereochemistry, retro Diels-Alder and ring transformation reactions of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Sztereoizomer kondenzáltvázas telitett [!telített] 1,3-tiazin-(beta)-laktámok szintézise és gyürütranszformációs [!gyűrűtranszformációs] reakciói. In: Kolligátum. 178, [1]. (1989)

Pricken A. and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Struktur und polarographischer Reaktivität sowie zur Stabilität partiell hydrierter 2H-Pyrimido[6,1-a]isochinolinderivate. In: Kolligátum. pp. 694-697. (1989)

Ribár Béla and Kapor Agneš and Kálmán Alajos and Argay Gyula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: X-ray study of the hetero ring flexibility in 5,6-tri, 5,6-tetra- and 5,6-penta-methylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-ones : the structures of 2-spiropentamethylene-cis-5,6-tetramethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (I), 2-spiropentamethylene-cis-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (c-II) and 2-spiropentamethylene-trans-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-one (t-II). In: Kolligátum. pp. 125-139. (1989)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Application of phenyl-substituted norbornane 1,3-aminoalcohols for preparation of heterocycles. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi and Mattinen Jorma: Characterization of three-component ring-chain tautomeric equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Conformational analysis of the crystalline compound 5,8-methano-4ar,5c,6,7,8c,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione as studied by X-ray diffraction method. In: Kolligátum. 29-30, [1]. (1988)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál and Argay Gyula and Kálmán Alajos and Tamás József: Conversion of 6-(alpha)-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2',3'-dimethoxy-benzo)-1-thiaoctem in the presence of base. In: Kolligátum. pp. 7181-7184. (1988)

Pelczer István and Dombi György and Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Determination of the configuration and conformation of tetracyclic partly saturated benzoxazines by NMR. In: Kolligátum. 155, [1]. (1988)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Mass spectrometric differentiation of 2, 3-disubstituted pyrimidin-4(3H)-ones and 1,2-disubstituted pyrimidin-4(1H)-ones. Tautomerism between the NH-derivatives. In: Kolligátum. 934-935, [1]. (1988)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pelczer István: One-pot synthesis and stereochemical investigation of partially saturated tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. p. 485. (1988)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of cycloalkane-condensed dihidrouracils by ring expansion of azetidinones. In: Kolligátum. 184, [1]. (1988)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of highly condensed heterocycles by cycloaddition. In: Kolligátum. pp. 182-183. (1988)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of multiple-condensed saturated heterocycles by cycloaddition. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of uracils and dihydrouracils from azetidinones by ring transformation. In: Kolligátum. p. 490. (1988)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Rearrangement of cis-5,6-polymethylene-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazines and thiazines to 5,5-polymethylene-1,3-spirooxazolines and thiazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1988)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ring transformations of 1,3-benzothiazines, 5(1) synthesis of benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl-4H- and 4-aryl-2H-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 2985-2992. (1988)

Fülöp Ferenc and Neuvonen Kari and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor: Ring-chain tautomerism of 2-aryl-substituted-1,3-oxazolidines. In: Kolligátum. 63, [1]. (1988)

Fülöp Ferenc and Csirinyi György and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, 135. Cyclic aminoalcohols and related compounds, 29. : synthesis of condensed-skeleton cis- and trans-2-phenylimino- and 2-methyliminotetrahydro-l,3-thiazines and 1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 193-199. (1988)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Simple methods for preparation of N-substituted 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Bernáth Gábor and Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Szabó E. Angela: Stereochemical studies, 125. Saturated heterocycles, 126. : preparation of norbornane/norbornene-fused 4,1-oxazepin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 671-674. (1988)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Pelczer István and Bernáth Gábor: Stereochemical studies, 142. saturated heterocycles, 148(1) one-pot synthesis of partially saturated tetracyclic benzoxazines; scope and limitations. In: Kolligátum. pp. 2993-2996. (1988)

Pihlaja Kalevi and Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Stereochemistry and the mass spectra of some 1,3- and 3,1-perhydrobenzoxazines. In: Kolligátum. pp. 229-232. (1988)

Bernáth Gábor: Synthesis and stereochemical investigation of condensed-skeleton saturated heterocycles, potential pharmacons : (szekció plenáris előadás). In: Kolligátum. p. 483. (1988)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor: Synthesis of 2-cyanocycloalkyl tetrahydroisoquinolines for pharmacological purposes. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Lázár János and Kóbor Jenő and Bernáth Gábor: Synthesis of pharmacologically active isoquinolinyl-quinazolinones. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Csirinyi György: Synthesis of stereoisomeric 2-phenylimino-3,1-perhydro-benzoxazines and 3,1-perhydrobenzothiazines. In: Kolligátum. pp. 73-82. (1988)

Bernáth Gábor: Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed heterocycles. In: Kolligátum. 1115-1118, [1]. (1988)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Synthesis of thiadiazole, oxadiazole and triazole derivatives with potential pharmacological activity. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis, configuration and solvent-dependent conformation of 5-thiaprotoberberines. In: Kolligátum. 182, [1]. (1988)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: The crystal and molecular structure of 5,8-methano-4ar,5t,6,7,8t,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. 152, [1]. (1988)

Szabó János and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: A new facile synthesis of thiaprotoberberines. In: Kolligátum. pp. 857-861. (1988)

Vainiotalo Pirjo and Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 938-939.

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 109-114.

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Stájer Géza: Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 12-16.

This list was generated on 2024. május 23. 18:32:11 CEST.