Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ü
Number of items: 215.

A

Albertné Herbszt, Mária and B. Nagy, Ágnes and Benczik, Vilmos and Fóris, Ágota and Gödéné Török, Ildikó and Kántor, Gyöngyi and Medve, Anna and Sárdi, Edit and Sebestyénné Tar, Éva and Steklács, János and Szinger, Veronika: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. ISBN 963 86745 3 9

Andor, Mihály: Lépéskényszer : az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerülése az oktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 57-70. (2005)

Andor, Mihály: A középiskola-választás sikeressége. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 18-28. (2005)

Angelus, Iván: Művészet-e a tanítás? : koncepció és ismeretanyag a Budapest Kortárstánc Főiskolán. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 130-138. (2005)

B

B. Papp, Eszter: Angol és amerikai kifejezések szótára. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 143-146. (2005)

Baader, Meike Sophia: A vallás és a reformpedagógia bensőséges kapcsolata : a reformpedagógia transzcendens dimenziói, 1880–1950. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 28-37. (2005)

Balla, Mária: Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten : a könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 123-135. (2005)

Balázs, Zoltán: Kereszténység és értékválság. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 47-59. (2005)

Bara, Zsuzsanna: A népiskolai könyvtárak létrejötte. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 69-86. (2005)

Baska, Gabriella and Szabolcs, Éva: Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című folyóiratban 1906–1918. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 5-11. (2005)

Bene, Annamária: A vajdasági magyarok kétnyelvűsége a pszichológus szemével. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 143-144. (2005)

Berecz, Zsuzsa: Az apa megtalálása(?) : Kukorelly Endre: 'TündérVölgy'. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 62-69. (2005)

Birkás, Viola and Fouilleul, Thierry and Hári, Gyula and Janurik, Boglárka and Kálmán, László and Kántor, Gyöngyi and Medve, Anna and Mihalovicsné Lengyel, Alojzia and Mizser, Lajos and Pelczéder, Katalin and Révay, Valéria and S. Novotny, Júlia and Szabó, József and Szabó T., Attila and Székely, Gábor and Szopos, András and Zántó, Edina: Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003. ISBN 963 86745 1 2

Bodrogi, Csongor: "Kijavított" jelentések : a fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter 'Javított kiadás' című művében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 53-61. (2005)

Boreczky, Ágnes: Családtörténet és társadalmi-földrajzi mozgás : a szimbolikus család szerepe. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 140-146. (2005)

Burián, Miklós: Alternatív zenei kísérlet az általános iskola első és második osztályának énekóráin. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 103-106. (2005)

Bárdos, Jenő: A kommunikatív nyelvtanítási irány és a századvég. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 60-72. (2005)

Bérces, Edit: Sportmenedzser-szótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 121-124. (2005)

Bérces, Emese: Magyar nyelvhelyességi lexikon. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 136-141. (2005)

C

Cs. Czachesz, Erzsébet: Változó perspektívák az olvasási képesség pedagógiai értelmezésében : út a készségtől a motivált jelentéskonstrukcióig. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 44-52. (2005)

Csanády, Márton: Újhullámok az európai felsőoktatásban : az Európai Unió új tagországainak és tagjelöltjeinek felsőoktatási folyamatai. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 61-78. (2005)

Csapó, Benő: A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 3-10. (2005)

Csehy, Zoltán: Torzulások és torzítások. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 149-152. (2005)

Cserjés, Katalin: Forgatókönyv vagy partitúra? : Hajnóczy Péter: 'A szertartás'; Samuel Beckett: 'Film'. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 124-138. (2005)

Csáky-Pallavicini, Roger and Ittzés, András and Szabó, Tünde and Vári, Andrea and Mesterházy, Andrea and Tomcsányi, Tünde: Autoritás és hivatásválasztás : az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 44-53. (2005)

Csépe, Valéria: A Magyar Pszichológiai Szemle. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 20-21. (2005)

Csíkos, Csaba: Az oktatástudomány "kis tigrisei" : EARLI-konferenciák két új EU-tagállamban. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 99-103. (2005)

Csíkos, Csaba: Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet 4. osztályos tanulók körében a matematika és az olvasás területén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 127-152. (2005)

D

Dobszay, László: A hangzó hagyomány : a lejegyzett és a rögzített zene. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 34-40. (2005)

Dárdai, Ágnes: A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 120-126. (2005)

Dévény, Ágnes and Loch, Ágnes: Miről szól a nyelvvizsga? : vizsgázók és vizsgáztatók feladatértékelése a szaknyelvi vizsgán. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 85-98. (2005)

Dömsödy, Andrea: Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 12-20. (2005)

E

Eőry, Vilma: A tankönyvszöveg megértése. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 59-62. (2005)

F

Farkas, Károly: Számítógépet az óvodába? : avagy milyen alacsonyra helyezzük a villanykapcsolókat? In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 67-79. (2005)

Fejes, József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 3-13. (2005)

Fejes, József Balázs and Józsa, Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 185-205. (2005)

Fejős, Zoltán: Néprajz, antropológia – a kulturális örökség és az emlékezet kategóriái. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 41-48. (2005)

Fernengel, András: A kémiatanítás helyzete a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 110-122. (2005)

Forray R., Katalin: Kié az egyetem? In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 131-134. (2005)

Forray R., Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 93-97. (2005)

Franyó, István: Biológiatanítás középfokon. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 95-109. (2005)

Fóris, Ágota: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 145-148. (2005)

Fóris, Ágota: A frazeológiától a terminológiáig, a menedzsmenttől a nyelvhelyességig : szótárkritikák. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 120-121. (2005)

Földes, Petra: Egy nemlétező műfaj: a pedagógiai tanácsadás. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 127-130. (2005)

Fürth, Eszter and Kasik, László: A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 3-11. (2005)

G

Gabnai, Katalin: A drámapedagógia hazai honosodása és jelene. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 110-118. (2005)

Garaczi, Imre: Nyelv és kreativitás, avagy megjavítható-e az evolúció? In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 114-119. (2005)

Gelencsér, Gábor: Egy modern klasszikus. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 148-150. (2005)

Gergely, András and Gergely Andrásné Rácz, Éva: Kutatás cigányúton. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 95-98. (2005)

Gordon Győri, János: Támpontok a tehetséges gyerekek pedagógiájához : Balogh László: Iskolai tehetséggondozás. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 130-136. (2005)

Gróz, Andrea: Kovátsné Németh Mária: Apáczai Csere János - Magyar Encyklopaedia : Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004. 134 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 103-106. (2005)

György, Péter: Minden archívum, minden örökség. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 4-15. (2005)

Géczi, János: Az 1956-os balatonfüredi pedagógus-konferencia elő- és utóélete a pedagógiai sajtóban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 241-261. (2005)

Géczi, János: Az Iskolakultúráról. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 22-24. (2005)

Géczi, János: Iskolakultúra : Repertórium XV. évfolyam, 2005. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-7. (2005)

Géczi, János: Pedagógiai tudásátadás. ISBN 963 86745 0 4

Géczi, János: A római világ képeinek rózsája : (1–6. század). In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-27. (2005)

Gönczy, Ágnes: A jelenvaló csoda : a mitologikus és a misztikus Enyedi Ildikó nagyjátékfilmjeiben. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 21-34. (2005)

H

H. Nagy, Péter: A konkrét keret. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 137-143. (2005)

Halmai, Tamás: Közelítések, távlatok. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 149-150. (2005)

Halmai, Tamás: Rejtőzködő hagyomány. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 125-127. (2005)

Halász, Gábor: Opponensi vélemény Nagy Péter Tibor értekezéséről. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 230-237. (2005)

Hargitai, Henrik: Tipográfiai analfabétizmus. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 131-134. (2005)

Heller, Ágnes: Heuréka! : Koestler bevezetése a természetfilozófiába. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 79-84. (2005)

Hercz, Mária: Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 102-107. (2005)

Hercz, Mária: Pedagógusok szakember- és gyermekképe : gondolatok a kognitív fejlődésről vallott nézetek megismerése közben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 153-184. (2005)

Herskovits, Mária: Mit kezdjünk a tehetséggel? In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 25-36. (2005)

Holik, Ildikó: Pedagógusvélemények az egységes tanárképzésről és a gyakorlóiskolákról. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 119-127. (2005)

Homor, Tivadar: Az etikatanítás helyzete a tankönyvek tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 135-146. (2005)

Horváth, Beáta: Egy érettségi tárgya, egy tárgy érettsége : mozgóképkultúra és médiaismeret. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 71-78. (2005)

Horváth, Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 62-74. (2005)

Hrubos, Ildikó: A 21. század egyeteme : megújulási kényszerek, megőrzendő értékek. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 120-123. (2005)

Hunya, Márta: Virtuális tanulási környezetek. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 53-69. (2005)

Huszár, Zsuzsanna: A munkanapló és a terepnapló a kvalitatív kutatások eszköztárában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 114-124. (2005)

J

Jakobi, Juliane: A gyermek évszázada javított változatban : az Ellen Key-recepció újraértelmezése. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 17-27. (2005)

Józsa, Krisztián and Nikolov, Marianne: Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 307-337. (2005)

K

K. Nagy, Emese: A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 16-25. (2005)

Kamarás, István: Egy mai lelkigyakorlatos könyv margójára. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 128-130. (2005)

Kamarás, István: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás : Iskolakultúra, Pécs, 2005. 102 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 237-238. (2005)

Kamarás, István: Olvasásügy. ISBN 963 217 789 4

Kardos, József: Opponensi vélemény. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 242-245. (2005)

Karikó, Sándor: Adalék a nevelésfilozófia mai dilemmáihoz. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 134-140. (2005)

Karikó, Sándor: Filozófus és pedagógus egy személyben : Somogyi Józsefről. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 98-102. (2005)

Kecskeméti, Károly: Levéltár és emlékezet. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 23-33. (2005)

Kelemen, Elemér: Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől (1867–1945). In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 115-119. (2005)

Kelemen, Elemér: Opponensi vélemény. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 238-241. (2005)

Kelemen, Rita and Csíkos, Csaba and Steklács, János: A matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 343-358. (2005)

Keller, Magdolna and Pusztai, Gabriella: Középiskolai vademecum. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 140-149. (2005)

Kende, Anna: "Én nem akarom elkülöníteni semmi szín alatt" : fókuszcsoport vizsgálat az iskolai elhelyezésben érintett szakemberek és szülők körében. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 52-64. (2005)

Kerber, Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései 2. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 107-119. (2005)

Kerber, Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései I. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 97-124. (2005)

Keszthelyi, László: Számítógépterem hatékony karbantartása ssh-val. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 106-109. (2005)

Kinyó, László: A magyar történelmi események, korszakok, megítélése a 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 409-432. (2005)

Kinyó, László: A narratív készségek fejlődése és szerepe a történelemtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 109-126. (2005)

Kispál, Tamás: Két új frazeológiai szótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 133-136. (2005)

Kiss, Endre: Alvajárás és érvényesség : Arthur Koestler tudományfejlődés-modellje. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 95-101. (2005)

Kiss, Endre: Az analízis hérosza : találkozás Robert Musillal. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 109-113. (2005)

Kiss, Endre: Az életreform filozófiájának meghatározásához. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 12-16. (2005)

Kojanitz, László: Tankönyvanalízisek. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 135-143. (2005)

Kokas, Károly: Mikrotörténeti morzsák régen volt könyvtárakból. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 136-141. (2005)

Kollár, József: A kiterjesztett elme mint holonikus rendszer : Koestler és a kognitív tudomány. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 108-113. (2005)

Kolozsi, Ádám: Az etnológia új útjai. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 150-154. (2005)

Komlósi, Sándor: Hűséges tanítványok, hűséges nevelők. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 102-104. (2005)

Kormos, Judit and Csizér, Kata: A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: egy kvalitatív módszerekkel történő kutatás tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 29-40. (2005)

Kulcsár Szabó, Zoltán: A nyelv zenéje: fölösleg és hiány 'A tragédia születésé'-ben. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 105-125. (2005)

Kuttor, Eszter: Közhelyszótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 130-133. (2005)

Kádár, Péter: A lelkiismeret témaköre az Ember- és társadalomismeret oktatásában : elméleti alapok és didaktikai segédlet. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 26-33. (2005)

Kápolnai, Iván: Iskolák, felekezetek, kurzusok. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 138-143. (2005)

Kápolnai, Iván: Mezőkövesdi évek. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 147-150. (2005)

Kézi, Erzsébet: Nyelvoktatás és iskolai rekrutáció : a lemorzsolódás okai a sárospataki református kollégium tanulói között (1931–1946). In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 97-106. (2005)

Kövesdi, Tibor: Elrejtett dimenziók : rekonstrukció a vizuális nevelésben. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 34-43. (2005)

L

Laczkó, Mária: Különböző szövegek megértése a cím alapján. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 37-51. (2005)

Lakotár, Katalin: "Bennünk élő" szomszédainkról – ismét : visszatérő vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeiről. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 48-54. (2005)

Legáth, Zsolt: Andersen rivaldafényben. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 92-95. (2005)

Ligeti, György: Gyújtós-iskola, demokrácia, civilizáció. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 107-115. (2005)

Liskó, Ilona: Kollégisták. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 3-17. (2005)

Liskó, Ilona: A roma tanulók iskoláztatási esélyei. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 123-126. (2005)

Loboczky, János: Dekorativitás és díszítőművészet Gadamer és Lukács művészetfilozófiájában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 55-61. (2005)

Loránd, Ferenc: A szakmunkás is emberből van! In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 63-66. (2005)

Lovász, Ágnes: Első évfolyamos német szakos egyetemi hallgatók nyelvtanulási motivációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 359-379. (2005)

Lukács, Péter: Akadémiai kapitalizmus? In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 97-103. (2005)

M

Majoros, György: Koestler determinizmus-felfogása. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 102-107. (2005)

Majtényi, György: Oral history. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 148-149. (2005)

Martin, Ferenc: Időhiány : Koltai Lajos: 'Sorstalanság'. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 105-107. (2005)

Martsa, Sándor: Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe : Typotex, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 339-340. (2005)

Meleg, Csilla: Iskola az időben. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 127-134. (2005)

Mezei, Gabriella and Csizér, Kata: Második nyelvi motivációs stratégiák használata az osztályteremben : egy esettanulmány eredményeinek leírása. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 30-42. (2005)

Mikonya, György: Régi tankönyvek mustrája a Széchényi Könyvtárban. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 144-148. (2005)

Mikonya, György: A magyar anarchisták iskolaügyi és életreform törekvései. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 52-62. (2005)

Mirel, Jeffrey: Régi nevelési elvek, új amerikai iskolák : a progresszív nevelés és a nevelési forradalom retorikája. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 65-83. (2005)

Mirnics, Zsuzsa: Környezetnyelv-tanulás – a tolerancia eszköze. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 145-146. (2005)

Mitring, Éva: A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 21-29. (2005)

Mlakár, Zsófia: Kitörés és visszaút. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 151-154. (2005)

Molnár, Gyöngyvér: Az objektív mérés lehetősége : a Rasch-modell. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 71-80. (2005)

Molnár, Gyöngyvér: A probléma-alapú tanítás : az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszere. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 31-43. (2005)

Márfai Molnár, László: Filozófia és nevelés. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 42-46. (2005)

Mártonfi, György: Vélemények az eredményességről és a hatékonyságról. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 75-84. (2005)

Mészáros, György: Kortárs filmek fiatalságképe. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 84-96. (2005)

Mészáros, György: A "rossz arcúak" szava: a kritikai pedagógia kihívása. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 84-101. (2005)

N

Nagy, Borbála Cecília: Az egyéni kommunikációs jellemzők szerepe haladó szintű nyelvtanulók esetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 5-27. (2005)

Nagy, Judit: Egészségnevelési programok az iskolai egészségfejlesztés szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 263-282. (2005)

Nagy, József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-10. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-229. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Educatio... In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 16-19. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Válasz az opponensi véleményekre. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 246-262. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 87-93. (2005)

Nádori, László: Sporttal a környezetvédelemért. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 126-130. (2005)

Németh, András: Reformpedagógia és életreform. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 3-4. (2005)

Németh, András: A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 50-70. (2005)

Németh, András: A századelő magyar életreform törekvései. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 38-51. (2005)

Nóbik, Attila: Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 125-131. (2005)

O

Ostergaar, Anne-Marie: Vágyakozás a szekrény világából. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 86-91. (2005)

P

Pallag, Andrea: A megújuló "rajz és vizuális kultúra" érettségi vizsga. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 144-154. (2005)

Papp, Eszter: Idegenszó-tár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 127-130. (2005)

Papp, Katalin and Nagy, Anett: Public Relation és a fizikatanítás. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 21-30. (2005)

Petrolay, Margit: Mese a suszter fiáról. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 79-86. (2005)

Pikó, Bettina and Bak, Judit: A gyermekek egészség- és környezet tudatosságának alakítása. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 54-60. (2005)

Pintér, Borbála: A széttöredezettség mint regényszervezőelem : Kemény Zsigmond három regényéről. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 110-122. (2005)

Pukánszky, Béla: Kodály Zoltán zenepedagógiája és az életreform. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 26-37. (2005)

Pukánszky, Béla: Rousseau gyermekszemlélete és a "fekete pedagógia". In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 3-16. (2005)

Pukánszky, Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. ISBN 963 86745 2 0

Pálvölgyi, Ferenc: A reformpedagógia vallásos dimenziói. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 38-49. (2005)

Pénzes, Ferenc: Volt egyszer egy reformiskola Budán. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 142-143. (2005)

Pócsik, Andrea: A film(elmélet)en túl. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 108-112. (2005)

R

Radnóti, Katalin: Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 5-12. (2005)

Radnóti, Katalin: Korom Erzsébet: Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás : Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005. 192 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 101-103. (2005)

Radnóti, Katalin: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 81-94. (2005)

Radnóti, Katalin: A fizikatanítás pedagógiájának kérdései a fizika évében. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 3-4. (2005)

Reisz, Terézia: Változások Baranya megye középiskoláiban. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 27-41. (2005)

Ritoók, Judit: A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalomban. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 95-109. (2005)

Ritter, György and Egyed, Judit: Tény-kép : dokumentumfilmek a 2005-ös Magyar Filmszemlén. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 138-144. (2005)

Rójáné Oláh, Erika: A régi és az új középszintű matematika érettségi vizsga összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 79-96. (2005)

S

Schein, Gábor: Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970 utáni évtizedekben. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 80-104. (2005)

Schüttler, Tamás: Hídverés a neveléstudomány és a gyakorlat között : a Pedagógiai Szemlétől az Új Pedagógiai Szemléig. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 11-15. (2005)

Seress, Ákos: Thália árnyéka. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 147-148. (2005)

Serfőző, Mónika: Az iskolák szervezeti kultúrája. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 70-83. (2005)

Sipos, Lajos: Akkor is karácsony volt. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 115-120. (2005)

Solymosi Tari, Emőke: "... nem csak a zene kedvéért erőltetjük...". In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 107-110. (2005)

Sonkoly, Gábor: Örökség és történelem : az emlékezet technikái. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 16-22. (2005)

Stribik, Ferenc: Az öngyilkosság az irodalomban. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 80-94. (2005)

Strohner, József: Társadalmi szerepek a vizuális kommunikáció folyamataiban és vizuális nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 283-305. (2005)

Szabó-Gilinger, Eszter: Tollefson, J. W. és Tsui, A. B. M. (szerk.): Medium of instruction policies. Which agenda? Whose agenda? : Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2004. 306 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 433-435. (2005)

Szekrényes, Miklós: A gyilkos tekintete : a narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt 'Az ígéret' című kisregényében és Fehér György 'Szürkület' című filmjében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 70-79. (2005)

Szemes, Péter: Triboulet, a groteszk reprezentánsa. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 120-124. (2005)

Szinger, Veronika: A cigányság és a közkönyvtár. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 146-151. (2005)

Szoboszlai Kiss, Katalin: Arthur Koestler Platón-értelmezéséről. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 85-94. (2005)

Sztrinkóné Nagy, Irén: A női szerep változásai és a reformpedagógia. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 63-68. (2005)

Szívós, Mihály: Politika, irodalom, etika és tudomány Koestler Artúr munkásságában, 1937 és 1954 között. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 73-78. (2005)

Szöllõsy, Éva: The Oxford Compact English Dictionary. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 142-145. (2005)

Sáska, Géza: Tehetség-felfogások : adalékok a természetelvű pedagógiák eszmetörténetéhez. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 127-136. (2005)

Sáska, Géza: A társadalmi egyenlőség antikapitalista képzete a posztszocialista oktatáspolitikai ideológiákban : 2. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 83-99. (2005)

T

Takács, Viola: Tanár szakos hallgatók véleménye romákról : strukturális elemzés. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 14-26. (2005)

Tomsics, Emőke: Nemzeti identitás és fotográfia : a fénykép emlékezetformáló szerepének kialakulása. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 49-56. (2005)

Trencsényi, László: "Aki minket nem szeret, kapja be az egeret..." : gyermektánc Antológia. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 143-145. (2005)

Turmezeyné Heller, Erika and Máth, János and Balogh, László: Zenei képességek és iskolai fejlesztés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 207-236. (2005)

Tánczos, Judit and Máth, János: Attitűdbeli és motivációs sajátosságok az idegen nyelv tanulásában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 43-47. (2005)

Tészabó, Júlia: A gödöllői művésztelep és a nevelés. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 17-25. (2005)

Tódor, Erika Mária: A kódváltás és az aszimmetrikus kétnyelvűség nyelvpedagógiai összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 41-58. (2005)

Tófalvy, Tamás: Szüntelen tanulás. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 134-138. (2005)

Tóth, Zoltán: A tudásszerkezet és a tudás szerveződésének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 59-82. (2005)

Tötős, Miklós: Bibliai lexikon. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 124-127. (2005)

U

Ugrai, János: Modernizáció tollvonással. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 145-148. (2005)

Ujlaky, István: A 20. század a gimnáziumi történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 3-20. (2005)

V

Vajda, Zsuzsanna: Gyerekek a képernyőn. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 35-52. (2005)

Veres, András: Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 3-15. (2005)

Vidákovich, Tibor: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 437-460. (2005)

Vincze, Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 29-41. (2005)

Vágó, Irén: Ki mit talált ki? : a középiskolák alkalmazkodásának típusai. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 42-58. (2005)

Vígh, Tibor: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 381-407. (2005)

Vörös, Adél: A rövidfilm esete a mozgóképoktatással. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 138-143. (2005)

W

Wagner, Éva: A problémacentrikus fizika-tanítás szerepe a tanulók gondolkodásának fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 13-20. (2005)

Z

Zrinszky, László: Egy tudományág láthatóvá válik : az andragógia szerepnövekedése. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 103-107. (2005)

É

Éger, Veronika: Nem ember szívébe való nagy kínok... : Euripidész és József Attila a Katona József Színházban. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 112-114. (2005)

Éger, Veronika: Országomat egy lóért! : a 'III. Richárd' a Nemzetiben. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 147-149. (2005)

Ü

Ütőné Visi, Judit: A földrajz tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 123-139. (2005)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 01:49:57 CEST.