Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ü
Találatok száma: 215.

A

Albertné Herbszt, Mária; B. Nagy, Ágnes; Benczik, Vilmos; Fóris, Ágota; Gödéné Török, Ildikó; Kántor, Gyöngyi; Medve, Anna; Sárdi, Edit; Sebestyénné Tar, Éva; Steklács, János; Szinger, Veronika: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.

Andor, Mihály: Lépéskényszer : az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerülése az oktatásban. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 57-70. (2005)

Andor, Mihály: A középiskola-választás sikeressége. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 18-28. (2005)

Angelus, Iván: Művészet-e a tanítás? : koncepció és ismeretanyag a Budapest Kortárstánc Főiskolán. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 130-138. (2005)

B

B. Papp, Eszter: Angol és amerikai kifejezések szótára. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 143-146. (2005)

Baader, Meike Sophia: A vallás és a reformpedagógia bensőséges kapcsolata : a reformpedagógia transzcendens dimenziói, 1880–1950. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 28-37. (2005)

Balla, Mária: Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten : a könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 123-135. (2005)

Balázs, Zoltán: Kereszténység és értékválság. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 47-59. (2005)

Bara, Zsuzsanna: A népiskolai könyvtárak létrejötte. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 69-86. (2005)

Baska, Gabriella; Szabolcs, Éva: Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című folyóiratban 1906–1918. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 5-11. (2005)

Bene, Annamária: A vajdasági magyarok kétnyelvűsége a pszichológus szemével. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 143-144. (2005)

Berecz, Zsuzsa: Az apa megtalálása(?) : Kukorelly Endre: 'TündérVölgy'. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 62-69. (2005)

Birkás, Viola; Fouilleul, Thierry; Hári, Gyula; Janurik, Boglárka; Kálmán, László; Kántor, Gyöngyi; Medve, Anna; Mihalovicsné Lengyel, Alojzia; Mizser, Lajos; Pelczéder, Katalin; Révay, Valéria; S. Novotny, Júlia; Szabó, József; Szabó T., Attila; Székely, Gábor; Szopos, András; Zántó, Edina: Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003.

Bodrogi, Csongor: "Kijavított" jelentések : a fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter 'Javított kiadás' című művében. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 53-61. (2005)

Boreczky, Ágnes: Családtörténet és társadalmi-földrajzi mozgás : a szimbolikus család szerepe. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 140-146. (2005)

Burián, Miklós: Alternatív zenei kísérlet az általános iskola első és második osztályának énekóráin. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 103-106. (2005)

Bárdos, Jenő: A kommunikatív nyelvtanítási irány és a századvég. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 60-72. (2005)

Bérces, Edit: Sportmenedzser-szótár. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 121-124. (2005)

Bérces, Emese: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 136-141. (2005)

C

Cs. Czachesz, Erzsébet: Változó perspektívák az olvasási képesség pedagógiai értelmezésében : út a készségtől a motivált jelentéskonstrukcióig. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 44-52. (2005)

Csanády, Márton: Újhullámok az európai felsőoktatásban : az Európai Unió új tagországainak és tagjelöltjeinek felsőoktatási folyamatai. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 61-78. (2005)

Csapó, Benő: A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 3-10. (2005)

Csehy, Zoltán: Torzulások és torzítások. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 149-152. (2005)

Cserjés, Katalin: Forgatókönyv vagy partitúra? : Hajnóczy Péter: 'A szertartás'; Samuel Beckett: 'Film'. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 124-138. (2005)

Csáky-Pallavicini, Roger; Ittzés, András; Szabó, Tünde; Vári, Andrea; Mesterházy, Andrea; Tomcsányi, Tünde: Autoritás és hivatásválasztás : az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 44-53. (2005)

Csépe, Valéria: A Magyar Pszichológiai Szemle. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 20-21. (2005)

Csíkos, Csaba: Az oktatástudomány "kis tigrisei" : EARLI-konferenciák két új EU-tagállamban. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 99-103. (2005)

Csíkos, Csaba: Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet 4. osztályos tanulók körében a matematika és az olvasás területén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 127-152. (2005)

D

Dobszay, László: A hangzó hagyomány : a lejegyzett és a rögzített zene. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 34-40. (2005)

Dárdai, Ágnes: A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 120-126. (2005)

Dévény, Ágnes; Loch, Ágnes: Miről szól a nyelvvizsga? : vizsgázók és vizsgáztatók feladatértékelése a szaknyelvi vizsgán. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 85-98. (2005)

Dömsödy, Andrea: Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 12-20. (2005)

E

Eőry, Vilma: A tankönyvszöveg megértése. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 59-62. (2005)

F

Farkas, Károly: Számítógépet az óvodába? : avagy milyen alacsonyra helyezzük a villanykapcsolókat? Iskolakultúra, (15) 11. pp. 67-79. (2005)

Fejes, József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 3-13. (2005)

Fejes, József Balázs; Józsa, Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 185-205. (2005)

Fejős, Zoltán: Néprajz, antropológia – a kulturális örökség és az emlékezet kategóriái. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 41-48. (2005)

Fernengel, András: A kémiatanítás helyzete a közoktatásban. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 110-122. (2005)

Forray R., Katalin: Kié az egyetem? Iskolakultúra, (15) 4. pp. 131-134. (2005)

Forray R., Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 93-97. (2005)

Franyó, István: Biológiatanítás középfokon. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 95-109. (2005)

Fóris, Ágota: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 145-148. (2005)

Fóris, Ágota: A frazeológiától a terminológiáig, a menedzsmenttől a nyelvhelyességig : szótárkritikák. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 120-121. (2005)

Földes, Petra: Egy nemlétező műfaj: a pedagógiai tanácsadás. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 127-130. (2005)

Fürth, Eszter; Kasik, László: A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 3-11. (2005)

G

Gabnai, Katalin: A drámapedagógia hazai honosodása és jelene. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 110-118. (2005)

Garaczi, Imre: Nyelv és kreativitás, avagy megjavítható-e az evolúció? Iskolakultúra, (15) 8. pp. 114-119. (2005)

Gelencsér, Gábor: Egy modern klasszikus. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 148-150. (2005)

Gergely, András; Gergely Andrásné Rácz, Éva: Kutatás cigányúton. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 95-98. (2005)

Gordon Győri, János: Támpontok a tehetséges gyerekek pedagógiájához : Balogh László: Iskolai tehetséggondozás. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 130-136. (2005)

Gróz, Andrea: Kovátsné Németh Mária: Apáczai Csere János - Magyar Encyklopaedia : Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004. 134 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 103-106. (2005)

György, Péter: Minden archívum, minden örökség. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 4-15. (2005)

Géczi, János: Az 1956-os balatonfüredi pedagógus-konferencia elő- és utóélete a pedagógiai sajtóban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 241-261. (2005)

Géczi, János: Az Iskolakultúráról. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 22-24. (2005)

Géczi, János: Iskolakultúra : Repertórium XV. évfolyam, 2005. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-7. (2005)

Géczi, János: Pedagógiai tudásátadás.

Géczi, János: A római világ képeinek rózsája : (1–6. század). Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-27. (2005)

Gönczy, Ágnes: A jelenvaló csoda : a mitologikus és a misztikus Enyedi Ildikó nagyjátékfilmjeiben. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 21-34. (2005)

H

H. Nagy, Péter: A konkrét keret. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 137-143. (2005)

Halmai, Tamás: Közelítések, távlatok. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 149-150. (2005)

Halmai, Tamás: Rejtőzködő hagyomány. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 125-127. (2005)

Halász, Gábor: Opponensi vélemény Nagy Péter Tibor értekezéséről. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 230-237. (2005)

Hargitai, Henrik: Tipográfiai analfabétizmus. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 131-134. (2005)

Heller, Ágnes: Heuréka! : Koestler bevezetése a természetfilozófiába. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 79-84. (2005)

Hercz, Mária: Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 102-107. (2005)

Hercz, Mária: Pedagógusok szakember- és gyermekképe : gondolatok a kognitív fejlődésről vallott nézetek megismerése közben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 153-184. (2005)

Herskovits, Mária: Mit kezdjünk a tehetséggel? Iskolakultúra, (15) 4. pp. 25-36. (2005)

Holik, Ildikó: Pedagógusvélemények az egységes tanárképzésről és a gyakorlóiskolákról. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 119-127. (2005)

Homor, Tivadar: Az etikatanítás helyzete a tankönyvek tükrében. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 135-146. (2005)

Horváth, Beáta: Egy érettségi tárgya, egy tárgy érettsége : mozgóképkultúra és médiaismeret. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 71-78. (2005)

Horváth, Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 62-74. (2005)

Hrubos, Ildikó: A 21. század egyeteme : megújulási kényszerek, megőrzendő értékek. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 120-123. (2005)

Hunya, Márta: Virtuális tanulási környezetek. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 53-69. (2005)

Huszár, Zsuzsanna: A munkanapló és a terepnapló a kvalitatív kutatások eszköztárában. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 114-124. (2005)

J

Jakobi, Juliane: A gyermek évszázada javított változatban : az Ellen Key-recepció újraértelmezése. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 17-27. (2005)

Józsa, Krisztián; Nikolov, Marianne: Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 307-337. (2005)

K

K. Nagy, Emese: A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 16-25. (2005)

Kamarás, István: Egy mai lelkigyakorlatos könyv margójára. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 128-130. (2005)

Kamarás, István: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás : Iskolakultúra, Pécs, 2005. 102 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 237-238. (2005)

Kamarás, István: Olvasásügy.

Kardos, József: Opponensi vélemény. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 242-245. (2005)

Karikó, Sándor: Adalék a nevelésfilozófia mai dilemmáihoz. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 134-140. (2005)

Karikó, Sándor: Filozófus és pedagógus egy személyben : Somogyi Józsefről. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 98-102. (2005)

Kecskeméti, Károly: Levéltár és emlékezet. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 23-33. (2005)

Kelemen, Elemér: Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől (1867–1945). Iskolakultúra, (15) 2. pp. 115-119. (2005)

Kelemen, Elemér: Opponensi vélemény. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 238-241. (2005)

Kelemen, Rita; Csíkos, Csaba; Steklács, János: A matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 343-358. (2005)

Keller, Magdolna; Pusztai, Gabriella: Középiskolai vademecum. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 140-149. (2005)

Kende, Anna: "Én nem akarom elkülöníteni semmi szín alatt" : fókuszcsoport vizsgálat az iskolai elhelyezésben érintett szakemberek és szülők körében. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 52-64. (2005)

Kerber, Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései 2. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 107-119. (2005)

Kerber, Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései I. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 97-124. (2005)

Keszthelyi, László: Számítógépterem hatékony karbantartása ssh-val. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 106-109. (2005)

Kinyó, László: A magyar történelmi események, korszakok, megítélése a 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 409-432. (2005)

Kinyó, László: A narratív készségek fejlődése és szerepe a történelemtanításban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 109-126. (2005)

Kispál, Tamás: Két új frazeológiai szótár. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 133-136. (2005)

Kiss, Endre: Alvajárás és érvényesség : Arthur Koestler tudományfejlődés-modellje. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 95-101. (2005)

Kiss, Endre: Az analízis hérosza : találkozás Robert Musillal. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 109-113. (2005)

Kiss, Endre: Az életreform filozófiájának meghatározásához. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 12-16. (2005)

Kojanitz, László: Tankönyvanalízisek. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 135-143. (2005)

Kokas, Károly: Mikrotörténeti morzsák régen volt könyvtárakból. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 136-141. (2005)

Kollár, József: A kiterjesztett elme mint holonikus rendszer : Koestler és a kognitív tudomány. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 108-113. (2005)

Kolozsi, Ádám: Az etnológia új útjai. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 150-154. (2005)

Komlósi, Sándor: Hűséges tanítványok, hűséges nevelők. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 102-104. (2005)

Kormos, Judit; Csizér, Kata: A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: egy kvalitatív módszerekkel történő kutatás tanulságai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 29-40. (2005)

Kulcsár Szabó, Zoltán: A nyelv zenéje: fölösleg és hiány 'A tragédia születésé'-ben. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 105-125. (2005)

Kuttor, Eszter: Közhelyszótár. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 130-133. (2005)

Kádár, Péter: A lelkiismeret témaköre az Ember- és társadalomismeret oktatásában : elméleti alapok és didaktikai segédlet. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 26-33. (2005)

Kápolnai, Iván: Iskolák, felekezetek, kurzusok. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 138-143. (2005)

Kápolnai, Iván: Mezőkövesdi évek. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 147-150. (2005)

Kézi, Erzsébet: Nyelvoktatás és iskolai rekrutáció : a lemorzsolódás okai a sárospataki református kollégium tanulói között (1931–1946). Iskolakultúra, (15) 10. pp. 97-106. (2005)

Kövesdi, Tibor: Elrejtett dimenziók : rekonstrukció a vizuális nevelésben. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 34-43. (2005)

L

Laczkó, Mária: Különböző szövegek megértése a cím alapján. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 37-51. (2005)

Lakotár, Katalin: "Bennünk élő" szomszédainkról – ismét : visszatérő vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeiről. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 48-54. (2005)

Legáth, Zsolt: Andersen rivaldafényben. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 92-95. (2005)

Ligeti, György: Gyújtós-iskola, demokrácia, civilizáció. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 107-115. (2005)

Liskó, Ilona: Kollégisták. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 3-17. (2005)

Liskó, Ilona: A roma tanulók iskoláztatási esélyei. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 123-126. (2005)

Loboczky, János: Dekorativitás és díszítőművészet Gadamer és Lukács művészetfilozófiájában. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 55-61. (2005)

Loránd, Ferenc: A szakmunkás is emberből van! Iskolakultúra, (15) 11. pp. 63-66. (2005)

Lovász, Ágnes: Első évfolyamos német szakos egyetemi hallgatók nyelvtanulási motivációja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 359-379. (2005)

Lukács, Péter: Akadémiai kapitalizmus? Iskolakultúra, (15) 2. pp. 97-103. (2005)

M

Majoros, György: Koestler determinizmus-felfogása. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 102-107. (2005)

Majtényi, György: Oral history. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 148-149. (2005)

Martin, Ferenc: Időhiány : Koltai Lajos: 'Sorstalanság'. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 105-107. (2005)

Martsa, Sándor: Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe : Typotex, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 339-340. (2005)

Meleg, Csilla: Iskola az időben. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 127-134. (2005)

Mezei, Gabriella; Csizér, Kata: Második nyelvi motivációs stratégiák használata az osztályteremben : egy esettanulmány eredményeinek leírása. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 30-42. (2005)

Mikonya, György: Régi tankönyvek mustrája a Széchényi Könyvtárban. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 144-148. (2005)

Mikonya, György: A magyar anarchisták iskolaügyi és életreform törekvései. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 52-62. (2005)

Mirel, Jeffrey: Régi nevelési elvek, új amerikai iskolák : a progresszív nevelés és a nevelési forradalom retorikája. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 65-83. (2005)

Mirnics, Zsuzsa: Környezetnyelv-tanulás – a tolerancia eszköze. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 145-146. (2005)

Mitring, Éva: A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 21-29. (2005)

Mlakár, Zsófia: Kitörés és visszaút. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 151-154. (2005)

Molnár, Gyöngyvér: Az objektív mérés lehetősége : a Rasch-modell. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 71-80. (2005)

Molnár, Gyöngyvér: A probléma-alapú tanítás : az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszere. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 31-43. (2005)

Márfai Molnár, László: Filozófia és nevelés. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 42-46. (2005)

Mártonfi, György: Vélemények az eredményességről és a hatékonyságról. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 75-84. (2005)

Mészáros, György: Kortárs filmek fiatalságképe. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 84-96. (2005)

Mészáros, György: A "rossz arcúak" szava: a kritikai pedagógia kihívása. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 84-101. (2005)

N

Nagy, Borbála Cecília: Az egyéni kommunikációs jellemzők szerepe haladó szintű nyelvtanulók esetében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 5-27. (2005)

Nagy, Judit: Egészségnevelési programok az iskolai egészségfejlesztés szolgálatában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 263-282. (2005)

Nagy, József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-10. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-229. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Educatio... Iskolakultúra, (15) 4. pp. 16-19. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Válasz az opponensi véleményekre. Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 246-262. (2005)

Nagy, Péter Tibor: Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 87-93. (2005)

Nádori, László: Sporttal a környezetvédelemért. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 126-130. (2005)

Németh, András: Reformpedagógia és életreform. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 3-4. (2005)

Németh, András: A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 50-70. (2005)

Németh, András: A századelő magyar életreform törekvései. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 38-51. (2005)

Nóbik, Attila: Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 125-131. (2005)

O

Ostergaar, Anne-Marie: Vágyakozás a szekrény világából. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 86-91. (2005)

P

Pallag, Andrea: A megújuló "rajz és vizuális kultúra" érettségi vizsga. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 144-154. (2005)

Papp, Eszter: Idegenszó-tár. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 127-130. (2005)

Papp, Katalin; Nagy, Anett: Public Relation és a fizikatanítás. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 21-30. (2005)

Petrolay, Margit: Mese a suszter fiáról. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 79-86. (2005)

Pikó, Bettina; Bak, Judit: A gyermekek egészség- és környezet tudatosságának alakítása. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 54-60. (2005)

Pintér, Borbála: A széttöredezettség mint regényszervezőelem : Kemény Zsigmond három regényéről. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 110-122. (2005)

Pukánszky, Béla: Kodály Zoltán zenepedagógiája és az életreform. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 26-37. (2005)

Pukánszky, Béla: Rousseau gyermekszemlélete és a "fekete pedagógia". Iskolakultúra, (15) 9. pp. 3-16. (2005)

Pukánszky, Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben.

Pálvölgyi, Ferenc: A reformpedagógia vallásos dimenziói. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 38-49. (2005)

Pénzes, Ferenc: Volt egyszer egy reformiskola Budán. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 142-143. (2005)

Pócsik, Andrea: A film(elmélet)en túl. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 108-112. (2005)

R

Radnóti, Katalin: Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Iskolakultúra, (15) 10. pp. 5-12. (2005)

Radnóti, Katalin: Korom Erzsébet: Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás : Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005. 192 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 101-103. (2005)

Radnóti, Katalin: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 81-94. (2005)

Radnóti, Katalin: A fizikatanítás pedagógiájának kérdései a fizika évében. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 3-4. (2005)

Reisz, Terézia: Változások Baranya megye középiskoláiban. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 27-41. (2005)

Ritoók, Judit: A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalomban. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 95-109. (2005)

Ritter, György; Egyed, Judit: Tény-kép : dokumentumfilmek a 2005-ös Magyar Filmszemlén. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 138-144. (2005)

Rójáné Oláh, Erika: A régi és az új középszintű matematika érettségi vizsga összehasonlítása. Iskolakultúra, (15) 9. pp. 79-96. (2005)

S

Schein, Gábor: Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970 utáni évtizedekben. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 80-104. (2005)

Schüttler, Tamás: Hídverés a neveléstudomány és a gyakorlat között : a Pedagógiai Szemlétől az Új Pedagógiai Szemléig. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 11-15. (2005)

Seress, Ákos: Thália árnyéka. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 147-148. (2005)

Serfőző, Mónika: Az iskolák szervezeti kultúrája. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 70-83. (2005)

Sipos, Lajos: Akkor is karácsony volt. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 115-120. (2005)

Solymosi Tari, Emőke: "... nem csak a zene kedvéért erőltetjük...". Iskolakultúra, (15) 4. pp. 107-110. (2005)

Sonkoly, Gábor: Örökség és történelem : az emlékezet technikái. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 16-22. (2005)

Stribik, Ferenc: Az öngyilkosság az irodalomban. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 80-94. (2005)

Strohner, József: Társadalmi szerepek a vizuális kommunikáció folyamataiban és vizuális nevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 283-305. (2005)

Szabó-Gilinger, Eszter: Tollefson, J. W. és Tsui, A. B. M. (szerk.): Medium of instruction policies. Which agenda? Whose agenda? : Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2004. 306 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 433-435. (2005)

Szekrényes, Miklós: A gyilkos tekintete : a narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt 'Az ígéret' című kisregényében és Fehér György 'Szürkület' című filmjében. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 70-79. (2005)

Szemes, Péter: Triboulet, a groteszk reprezentánsa. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 120-124. (2005)

Szinger, Veronika: A cigányság és a közkönyvtár. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 146-151. (2005)

Szoboszlai Kiss, Katalin: Arthur Koestler Platón-értelmezéséről. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 85-94. (2005)

Sztrinkóné Nagy, Irén: A női szerep változásai és a reformpedagógia. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 63-68. (2005)

Szívós, Mihály: Politika, irodalom, etika és tudomány Koestler Artúr munkásságában, 1937 és 1954 között. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 73-78. (2005)

Szöllõsy, Éva: The Oxford Compact English Dictionary. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 142-145. (2005)

Sáska, Géza: Tehetség-felfogások : adalékok a természetelvű pedagógiák eszmetörténetéhez. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 127-136. (2005)

Sáska, Géza: A társadalmi egyenlőség antikapitalista képzete a posztszocialista oktatáspolitikai ideológiákban : 2. rész. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 83-99. (2005)

T

Takács, Viola: Tanár szakos hallgatók véleménye romákról : strukturális elemzés. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 14-26. (2005)

Tomsics, Emőke: Nemzeti identitás és fotográfia : a fénykép emlékezetformáló szerepének kialakulása. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 49-56. (2005)

Trencsényi, László: "Aki minket nem szeret, kapja be az egeret..." : gyermektánc Antológia. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 143-145. (2005)

Turmezeyné Heller, Erika; Máth, János; Balogh, László: Zenei képességek és iskolai fejlesztés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 207-236. (2005)

Tánczos, Judit; Máth, János: Attitűdbeli és motivációs sajátosságok az idegen nyelv tanulásában. Iskolakultúra, (15) 12. pp. 43-47. (2005)

Tészabó, Júlia: A gödöllői művésztelep és a nevelés. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 17-25. (2005)

Tódor, Erika Mária: A kódváltás és az aszimmetrikus kétnyelvűség nyelvpedagógiai összefüggései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 41-58. (2005)

Tófalvy, Tamás: Szüntelen tanulás. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 134-138. (2005)

Tóth, Zoltán: A tudásszerkezet és a tudás szerveződésének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 59-82. (2005)

Tötős, Miklós: Bibliai lexikon. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 124-127. (2005)

U

Ugrai, János: Modernizáció tollvonással. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 145-148. (2005)

Ujlaky, István: A 20. század a gimnáziumi történelem tankönyvekben. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 3-20. (2005)

V

Vajda, Zsuzsanna: Gyerekek a képernyőn. Iskolakultúra, (15) 1. pp. 35-52. (2005)

Veres, András: Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 3-15. (2005)

Vidákovich, Tibor: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 437-460. (2005)

Vincze, Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, (15) 8. pp. 29-41. (2005)

Vágó, Irén: Ki mit talált ki? : a középiskolák alkalmazkodásának típusai. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 42-58. (2005)

Vígh, Tibor: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 381-407. (2005)

Vörös, Adél: A rövidfilm esete a mozgóképoktatással. Iskolakultúra, (15) 11. pp. 138-143. (2005)

W

Wagner, Éva: A problémacentrikus fizika-tanítás szerepe a tanulók gondolkodásának fejlesztésében. Iskolakultúra, (15) 10. pp. 13-20. (2005)

Z

Zrinszky, László: Egy tudományág láthatóvá válik : az andragógia szerepnövekedése. Iskolakultúra, (15) 2. pp. 103-107. (2005)

É

Éger, Veronika: Nem ember szívébe való nagy kínok... : Euripidész és József Attila a Katona József Színházban. Iskolakultúra, (15) 5. pp. 112-114. (2005)

Éger, Veronika: Országomat egy lóért! : a 'III. Richárd' a Nemzetiben. Iskolakultúra, (15) 4. pp. 147-149. (2005)

Ü

Ütőné Visi, Judit: A földrajz tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. Iskolakultúra, (15) 3. pp. 123-139. (2005)

A lista elkészítésének dátuma 2018. November 15. 02:38:01 CET.