Items where Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 254.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 1. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 10. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 11. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 12. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 12. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 12. sz. melléklet : repertórium (2005).

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 2. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 3. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 4. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 5. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 6-7. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 6-7. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 8. sz.

Iskolakultúra. - 15. évf. (2005) 9. sz.

Magyar Pedagógia. - 105. évf. (2005) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 105. évf. (2005) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 105. évf. (2005) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 105. évf. (2005) 4. sz.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I. : Ősnyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok, régi magyar könyvtár : katalógus. ISBN 963-058-213-9

Székelyudvarhely református és katolikus diáksága 1670-1871. ISBN 963-482-713-6

Szent-Györgyi Lola képei a TIK-ben. In: Délmagyarország, (95) 30. p. 4. (2005)

Szent-Györgyi Lola tárlata. In: Délmagyarország, (95) 29. p. 4. (2005)

Szent-Györgyi Napok. In: Délmagyarország, (95) 270. p. 5. (2005)

Szent-Györgyi villa. In: Délmagyarország, (95) 266. p. 12. (2005)

Albertné Herbszt Mária and B. Nagy Ágnes and Benczik Vilmos and Fóris Ágota and Gödéné Török Ildikó and Kántor Gyöngyi and Medve Anna and Sárdi Edit and Sebestyénné Tar Éva and Steklács János and Szinger Veronika: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. ISBN 963 86745 3 9

Andor Mihály: Lépéskényszer : az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerülése az oktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 57-70. (2005)

Andor Mihály: A középiskola-választás sikeressége. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 18-28. (2005)

Angelus Iván: Művészet-e a tanítás? : koncepció és ismeretanyag a Budapest Kortárstánc Főiskolán. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 130-138. (2005)

B. Papp Eszter: Angol és amerikai kifejezések szótára. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 143-146. (2005)

Baader Meike Sophia: A vallás és a reformpedagógia bensőséges kapcsolata : a reformpedagógia transzcendens dimenziói, 1880–1950. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 28-37. (2005)

Balla Mária: Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten : a könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 123-135. (2005)

Balázs Zoltán: Kereszténység és értékválság. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 47-59. (2005)

Bara Zsuzsanna: A népiskolai könyvtárak létrejötte. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 69-86. (2005)

Baska Gabriella and Szabolcs Éva: Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című folyóiratban 1906–1918. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 5-11. (2005)

Bene Annamária: A vajdasági magyarok kétnyelvűsége a pszichológus szemével. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 143-144. (2005)

Berecz Zsuzsa: Az apa megtalálása(?) : Kukorelly Endre: 'TündérVölgy'. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 62-69. (2005)

Birkás Viola and Fouilleul Thierry and Hári Gyula and Janurik Boglárka and Kálmán László and Kántor Gyöngyi and Medve Anna and Mihalovicsné Lengyel Alojzia and Mizser Lajos and Pelczéder Katalin and Révay Valéria and S. Novotny Júlia and Szabó József and Szabó T. Attila and Székely Gábor and Szopos András and Zántó Edina: Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003. ISBN 963 86745 1 2

Bodrogi Csongor: "Kijavított" jelentések : a fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter 'Javított kiadás' című művében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 53-61. (2005)

Boreczky Ágnes: Családtörténet és társadalmi-földrajzi mozgás : a szimbolikus család szerepe. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 140-146. (2005)

Burián Miklós: Alternatív zenei kísérlet az általános iskola első és második osztályának énekóráin. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 103-106. (2005)

Bárdos Jenő: A kommunikatív nyelvtanítási irány és a századvég. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 60-72. (2005)

Bérces Edit: Sportmenedzser-szótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 121-124. (2005)

Bérces Emese: Magyar nyelvhelyességi lexikon. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 136-141. (2005)

Cs. Czachesz Erzsébet: Változó perspektívák az olvasási képesség pedagógiai értelmezésében : út a készségtől a motivált jelentéskonstrukcióig. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 44-52. (2005)

Csanády Márton: Újhullámok az európai felsőoktatásban : az Európai Unió új tagországainak és tagjelöltjeinek felsőoktatási folyamatai. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 61-78. (2005)

Csapó Benő: A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 3-10. (2005)

Csehy Zoltán: Torzulások és torzítások. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 149-152. (2005)

Cserjés Katalin: Forgatókönyv vagy partitúra? : Hajnóczy Péter: 'A szertartás'; Samuel Beckett: 'Film'. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 124-138. (2005)

Csáky-Pallavicini Roger and Ittzés András and Szabó Tünde and Vári Andrea and Mesterházy Andrea and Tomcsányi Tünde: Autoritás és hivatásválasztás : az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 44-53. (2005)

Csépe Valéria: A Magyar Pszichológiai Szemle. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 20-21. (2005)

Csíkos Csaba: Az oktatástudomány "kis tigrisei" : EARLI-konferenciák két új EU-tagállamban. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 99-103. (2005)

Csíkos Csaba: Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet 4. osztályos tanulók körében a matematika és az olvasás területén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 127-152. (2005)

Dobszay László: A hangzó hagyomány : a lejegyzett és a rögzített zene. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 34-40. (2005)

Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 120-126. (2005)

Dévény Ágnes and Loch Ágnes: Miről szól a nyelvvizsga? : vizsgázók és vizsgáztatók feladatértékelése a szaknyelvi vizsgán. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 85-98. (2005)

Dömsödy Andrea: Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 12-20. (2005)

Eőry Vilma: A tankönyvszöveg megértése. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 59-62. (2005)

Farkas Károly: Számítógépet az óvodába? : avagy milyen alacsonyra helyezzük a villanykapcsolókat? In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 67-79. (2005)

Fejes József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 3-13. (2005)

Fejes József Balázs and Józsa Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 185-205. (2005)

Fejős Zoltán: Néprajz, antropológia – a kulturális örökség és az emlékezet kategóriái. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 41-48. (2005)

Fernengel András: A kémiatanítás helyzete a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 110-122. (2005)

Forray R. Katalin: Kié az egyetem? In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 131-134. (2005)

Forray R. Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 93-97. (2005)

Franyó István: Biológiatanítás középfokon. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 95-109. (2005)

Fóris Ágota: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 145-148. (2005)

Fóris Ágota: A frazeológiától a terminológiáig, a menedzsmenttől a nyelvhelyességig : szótárkritikák. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 120-121. (2005)

Földes Petra: Egy nemlétező műfaj: a pedagógiai tanácsadás. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 127-130. (2005)

Fürth Eszter and Kasik László: A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 3-11. (2005)

Gabnai Katalin: A drámapedagógia hazai honosodása és jelene. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 110-118. (2005)

Garaczi Imre: Nyelv és kreativitás, avagy megjavítható-e az evolúció? In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 114-119. (2005)

Gelencsér Gábor: Egy modern klasszikus. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 148-150. (2005)

Gergely András and Gergely Andrásné Rácz Éva: Kutatás cigányúton. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 95-98. (2005)

Gordon Győri János: Támpontok a tehetséges gyerekek pedagógiájához : Balogh László: Iskolai tehetséggondozás. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 130-136. (2005)

Gróz Andrea: Kovátsné Németh Mária: Apáczai Csere János - Magyar Encyklopaedia : Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004. 134 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 103-106. (2005)

György Péter: Minden archívum, minden örökség. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 4-15. (2005)

Géczi János: Az 1956-os balatonfüredi pedagógus-konferencia elő- és utóélete a pedagógiai sajtóban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 241-261. (2005)

Géczi János: Az Iskolakultúráról. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 22-24. (2005)

Géczi János: Iskolakultúra : Repertórium XV. évfolyam, 2005. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-7. (2005)

Géczi János: Pedagógiai tudásátadás. ISBN 963 86745 0 4

Géczi János: A római világ képeinek rózsája : (1–6. század). In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 1-27. (2005)

Gönczy Ágnes: A jelenvaló csoda : a mitologikus és a misztikus Enyedi Ildikó nagyjátékfilmjeiben. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 21-34. (2005)

H. Nagy Péter: A konkrét keret. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 137-143. (2005)

Halmai Tamás: Közelítések, távlatok. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 149-150. (2005)

Halmai Tamás: Rejtőzködő hagyomány. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 125-127. (2005)

Halász Gábor: Opponensi vélemény Nagy Péter Tibor értekezéséről. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 230-237. (2005)

Hargitai Henrik: Tipográfiai analfabétizmus. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 131-134. (2005)

Heller Ágnes: Heuréka! : Koestler bevezetése a természetfilozófiába. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 79-84. (2005)

Hencz Péter: Klebelsberg, Szent-Györgyi és a Dóm téri zenélőóra. In: Délmagyarország, (95) 104. p. 16. (2005)

Hercz Mária: Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 102-107. (2005)

Hercz Mária: Pedagógusok szakember- és gyermekképe : gondolatok a kognitív fejlődésről vallott nézetek megismerése közben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 153-184. (2005)

Herskovits Mária: Mit kezdjünk a tehetséggel? In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 25-36. (2005)

Holik Ildikó: Pedagógusvélemények az egységes tanárképzésről és a gyakorlóiskolákról. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 119-127. (2005)

Homor Tivadar: Az etikatanítás helyzete a tankönyvek tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 135-146. (2005)

Horváth Beáta: Egy érettségi tárgya, egy tárgy érettsége : mozgóképkultúra és médiaismeret. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 71-78. (2005)

Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 62-74. (2005)

Hrubos Ildikó: A 21. század egyeteme : megújulási kényszerek, megőrzendő értékek. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 120-123. (2005)

Hunya Márta: Virtuális tanulási környezetek. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 53-69. (2005)

Huszár Zsuzsanna: A munkanapló és a terepnapló a kvalitatív kutatások eszköztárában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 114-124. (2005)

Jakobi Juliane: A gyermek évszázada javított változatban : az Ellen Key-recepció újraértelmezése. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 17-27. (2005)

Józsa Krisztián and Nikolov Marianne: Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 307-337. (2005)

K. Nagy Emese: A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 16-25. (2005)

Kamarás István: Egy mai lelkigyakorlatos könyv margójára. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 128-130. (2005)

Kamarás István: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás : Iskolakultúra, Pécs, 2005. 102 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 237-238. (2005)

Kamarás István: Olvasásügy. ISBN 963 217 789 4

Kapronczay Károly: Johan Béla (1889-1983). In: Magyar Epidemiológia, (2) 1. pp. 5-11. (2005)

Kardos István: Az antifasiszta Szent-Györgyi Albert. In: Egyenlítő, (3) 3. pp. 58-61. (2005)

Kardos József: Opponensi vélemény. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 242-245. (2005)

Karikó Sándor: Adalék a nevelésfilozófia mai dilemmáihoz. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 134-140. (2005)

Karikó Sándor: Filozófus és pedagógus egy személyben : Somogyi Józsefről. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 98-102. (2005)

Kecskeméti Károly: Levéltár és emlékezet. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 23-33. (2005)

Kelemen Elemér: Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől (1867–1945). In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 115-119. (2005)

Kelemen Elemér: Opponensi vélemény. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 238-241. (2005)

Kelemen Rita and Csíkos Csaba and Steklács János: A matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 343-358. (2005)

Keller Magdolna and Pusztai Gabriella: Középiskolai vademecum. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 140-149. (2005)

Kende Anna: "Én nem akarom elkülöníteni semmi szín alatt" : fókuszcsoport vizsgálat az iskolai elhelyezésben érintett szakemberek és szülők körében. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 52-64. (2005)

Kerber Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései 2. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 107-119. (2005)

Kerber Zoltán: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései I. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 97-124. (2005)

Keszthelyi László: Számítógépterem hatékony karbantartása ssh-val. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 106-109. (2005)

Khabtagaeva Bayarma: A tuva nyelv mongol jövevényszavai : doktori értekezés tézisei. (2005)

Kinyó László: A magyar történelmi események, korszakok, megítélése a 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 409-432. (2005)

Kinyó László: A narratív készségek fejlődése és szerepe a történelemtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 109-126. (2005)

Kispál Tamás: Két új frazeológiai szótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 133-136. (2005)

Kiss Endre: Alvajárás és érvényesség : Arthur Koestler tudományfejlődés-modellje. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 95-101. (2005)

Kiss Endre: Az analízis hérosza : találkozás Robert Musillal. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 109-113. (2005)

Kiss Endre: Az életreform filozófiájának meghatározásához. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 12-16. (2005)

Kojanitz László: Tankönyvanalízisek. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 135-143. (2005)

Kokas Károly: Mikrotörténeti morzsák régen volt könyvtárakból. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 136-141. (2005)

Kollár József: A kiterjesztett elme mint holonikus rendszer : Koestler és a kognitív tudomány. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 108-113. (2005)

Kolozsi Ádám: Az etnológia új útjai. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 150-154. (2005)

Komlósi Sándor: Hűséges tanítványok, hűséges nevelők. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 102-104. (2005)

Kormos Judit and Csizér Kata: A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: egy kvalitatív módszerekkel történő kutatás tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 29-40. (2005)

Kovács Szilvia: Alán harcosok a bizánci hadseregben : 1071-1185. In: Abhivadana : tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. pp. 219-225. (2005)

Kovács Szilvia: Bortz, a Cuman chief in the 13th century. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei 58. pp. 255-266. (2005)

Kulcsár Szabó Zoltán: A nyelv zenéje: fölösleg és hiány 'A tragédia születésé'-ben. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 105-125. (2005)

Kuttor Eszter: Közhelyszótár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 130-133. (2005)

Kádár Péter: A lelkiismeret témaköre az Ember- és társadalomismeret oktatásában : elméleti alapok és didaktikai segédlet. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 26-33. (2005)

Kápolnai Iván: Iskolák, felekezetek, kurzusok. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 138-143. (2005)

Kápolnai Iván: Mezőkövesdi évek. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 147-150. (2005)

Kézi Erzsébet: Nyelvoktatás és iskolai rekrutáció : a lemorzsolódás okai a sárospataki református kollégium tanulói között (1931–1946). In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 97-106. (2005)

Kövesdi Tibor: Elrejtett dimenziók : rekonstrukció a vizuális nevelésben. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 34-43. (2005)

Laczkó Mária: Különböző szövegek megértése a cím alapján. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 37-51. (2005)

Lakotár Katalin: "Bennünk élő" szomszédainkról – ismét : visszatérő vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeiről. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 48-54. (2005)

Legáth Zsolt: Andersen rivaldafényben. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 92-95. (2005)

Ligeti György: Gyújtós-iskola, demokrácia, civilizáció. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 107-115. (2005)

Liskó Ilona: Kollégisták. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 3-17. (2005)

Liskó Ilona: A roma tanulók iskoláztatási esélyei. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 123-126. (2005)

Loboczky János: Dekorativitás és díszítőművészet Gadamer és Lukács művészetfilozófiájában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 55-61. (2005)

Loránd Ferenc: A szakmunkás is emberből van! In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 63-66. (2005)

Lovász Ágnes: Első évfolyamos német szakos egyetemi hallgatók nyelvtanulási motivációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 359-379. (2005)

Lukács Péter: Akadémiai kapitalizmus? In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 97-103. (2005)

Majoros György: Koestler determinizmus-felfogása. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 102-107. (2005)

Majtényi György: Oral history. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 148-149. (2005)

Martin Ferenc: Időhiány : Koltai Lajos: 'Sorstalanság'. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 105-107. (2005)

Marton János: „Mindig nagy horoggal horgásztam” : Szent-Györgyi Albert Nobel-díja és Szeged / Marton János. In: Szeged, (17) 2. pp. 7-10. (2005)

Marton János: Szeged Szent-Györgyi Albertje. In: Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Hírlevél, (16) 10. pp. 15-16. (2005)

Martsa Sándor: Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe : Typotex, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 339-340. (2005)

Meleg Csilla: Iskola az időben. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 127-134. (2005)

Mezei Gabriella and Csizér Kata: Második nyelvi motivációs stratégiák használata az osztályteremben : egy esettanulmány eredményeinek leírása. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 30-42. (2005)

Mikonya György: Régi tankönyvek mustrája a Széchényi Könyvtárban. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 144-148. (2005)

Mikonya György: A magyar anarchisták iskolaügyi és életreform törekvései. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 52-62. (2005)

Mirel Jeffrey: Régi nevelési elvek, új amerikai iskolák : a progresszív nevelés és a nevelési forradalom retorikája. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 65-83. (2005)

Mirnics Zsuzsa: Környezetnyelv-tanulás – a tolerancia eszköze. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 145-146. (2005)

Mitring Éva: A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 21-29. (2005)

Mlakár Zsófia: Kitörés és visszaút. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 151-154. (2005)

Molnár Gyöngyvér: Az objektív mérés lehetősége : a Rasch-modell. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 71-80. (2005)

Molnár Gyöngyvér: A probléma-alapú tanítás : az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszere. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 31-43. (2005)

Márfai Molnár László: Filozófia és nevelés. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 42-46. (2005)

Mártonfi György: Vélemények az eredményességről és a hatékonyságról. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 75-84. (2005)

Mészáros György: Kortárs filmek fiatalságképe. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 84-96. (2005)

Mészáros György: A "rossz arcúak" szava: a kritikai pedagógia kihívása. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 84-101. (2005)

Nagy Borbála Cecília: Az egyéni kommunikációs jellemzők szerepe haladó szintű nyelvtanulók esetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 5-27. (2005)

Nagy Judit: Egészségnevelési programok az iskolai egészségfejlesztés szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 263-282. (2005)

Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-10. (2005)

Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 3-229. (2005)

Nagy Péter Tibor: Educatio... In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 16-19. (2005)

Nagy Péter Tibor: Válasz az opponensi véleményekre. In: Iskolakultúra, (15) 6-7. pp. 246-262. (2005)

Nagy Péter Tibor: Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 87-93. (2005)

Nyerges András: Szent-Györgyi és a vitaminhiányos közélet. In: Egyenlítő, (3) 4. pp. 52-53. (2005)

Nádori László: Sporttal a környezetvédelemért. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 126-130. (2005)

Németh András: Reformpedagógia és életreform. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 3-4. (2005)

Németh András: A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 50-70. (2005)

Németh András: A századelő magyar életreform törekvései. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 38-51. (2005)

Nóbik Attila: Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 125-131. (2005)

Ostergaar Anne-Marie: Vágyakozás a szekrény világából. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 86-91. (2005)

Pallag Andrea: A megújuló "rajz és vizuális kultúra" érettségi vizsga. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 144-154. (2005)

Pap Kornélia and Marton János: Emléktáblát Szent-Györgyinek! In: Délmagyarország, (95) 264. p. 12. (2005)

Papp Eszter: Idegenszó-tár. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 127-130. (2005)

Papp Katalin and Nagy Anett: Public Relation és a fizikatanítás. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 21-30. (2005)

Petrolay Margit: Mese a suszter fiáról. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 79-86. (2005)

Pikó Bettina and Bak Judit: A gyermekek egészség- és környezet tudatosságának alakítása. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 54-60. (2005)

Pintér Borbála: A széttöredezettség mint regényszervezőelem : Kemény Zsigmond három regényéről. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 110-122. (2005)

Pukánszky Béla: Kodály Zoltán zenepedagógiája és az életreform. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 26-37. (2005)

Pukánszky Béla: Rousseau gyermekszemlélete és a "fekete pedagógia". In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 3-16. (2005)

Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. ISBN 963 86745 2 0

Pálvölgyi Ferenc: A reformpedagógia vallásos dimenziói. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 38-49. (2005)

Pénzes Ferenc: Volt egyszer egy reformiskola Budán. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 142-143. (2005)

Pócsik Andrea: A film(elmélet)en túl. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 108-112. (2005)

Radnóti Katalin: Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 5-12. (2005)

Radnóti Katalin: Korom Erzsébet: Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás : Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005. 192 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 101-103. (2005)

Radnóti Katalin: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 81-94. (2005)

Radnóti Katalin: A fizikatanítás pedagógiájának kérdései a fizika évében. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 3-4. (2005)

Reisz Terézia: Változások Baranya megye középiskoláiban. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 27-41. (2005)

Ritoók Judit: A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalomban. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 95-109. (2005)

Ritter György and Egyed Judit: Tény-kép : dokumentumfilmek a 2005-ös Magyar Filmszemlén. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 138-144. (2005)

Rójáné Oláh Erika: A régi és az új középszintű matematika érettségi vizsga összehasonlítása. In: Iskolakultúra, (15) 9. pp. 79-96. (2005)

Schein Gábor: Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970 utáni évtizedekben. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 80-104. (2005)

Schüttler Tamás: Hídverés a neveléstudomány és a gyakorlat között : a Pedagógiai Szemlétől az Új Pedagógiai Szemléig. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 11-15. (2005)

Seress Ákos: Thália árnyéka. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 147-148. (2005)

Serfőző Mónika: Az iskolák szervezeti kultúrája. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 70-83. (2005)

Sipos Lajos: Akkor is karácsony volt. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 115-120. (2005)

Solymosi Tari Emőke: "... nem csak a zene kedvéért erőltetjük...". In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 107-110. (2005)

Sonkoly Gábor: Örökség és történelem : az emlékezet technikái. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 16-22. (2005)

Stribik Ferenc: Az öngyilkosság az irodalomban. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 80-94. (2005)

Strohner József: Társadalmi szerepek a vizuális kommunikáció folyamataiban és vizuális nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 3. pp. 283-305. (2005)

Szabó-Gilinger Eszter: Tollefson, J. W. és Tsui, A. B. M. (szerk.): Medium of instruction policies. Which agenda? Whose agenda? : Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2004. 306 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 433-435. (2005)

Szekrényes Miklós: A gyilkos tekintete : a narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt 'Az ígéret' című kisregényében és Fehér György 'Szürkület' című filmjében. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 70-79. (2005)

Szemes Péter: Triboulet, a groteszk reprezentánsa. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 120-124. (2005)

Szinger Veronika: A cigányság és a közkönyvtár. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 146-151. (2005)

Szoboszlai Kiss Katalin: Arthur Koestler Platón-értelmezéséről. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 85-94. (2005)

Sztrinkóné Nagy Irén: A női szerep változásai és a reformpedagógia. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 63-68. (2005)

Szívós Mihály: Politika, irodalom, etika és tudomány Koestler Artúr munkásságában, 1937 és 1954 között. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 73-78. (2005)

Szöllõsy Éva: The Oxford Compact English Dictionary. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 142-145. (2005)

Sáska Géza: Tehetség-felfogások : adalékok a természetelvű pedagógiák eszmetörténetéhez. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 127-136. (2005)

Sáska Géza: A társadalmi egyenlőség antikapitalista képzete a posztszocialista oktatáspolitikai ideológiákban : 2. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 83-99. (2005)

Takács Viola: Tanár szakos hallgatók véleménye romákról : strukturális elemzés. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 14-26. (2005)

Tomsics Emőke: Nemzeti identitás és fotográfia : a fénykép emlékezetformáló szerepének kialakulása. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 49-56. (2005)

Trencsényi László: "Aki minket nem szeret, kapja be az egeret..." : gyermektánc Antológia. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 143-145. (2005)

Turmezeyné Heller Erika and Máth János and Balogh László: Zenei képességek és iskolai fejlesztés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 2. pp. 207-236. (2005)

Tánczos Judit and Máth János: Attitűdbeli és motivációs sajátosságok az idegen nyelv tanulásában. In: Iskolakultúra, (15) 12. pp. 43-47. (2005)

Tészabó Júlia: A gödöllői művésztelep és a nevelés. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 17-25. (2005)

Tódor Erika Mária: A kódváltás és az aszimmetrikus kétnyelvűség nyelvpedagógiai összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 41-58. (2005)

Tófalvy Tamás: Szüntelen tanulás. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 134-138. (2005)

Tóth Zoltán: A tudásszerkezet és a tudás szerveződésének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 1. pp. 59-82. (2005)

Tötős Miklós: Bibliai lexikon. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 124-127. (2005)

Ugrai János: Modernizáció tollvonással. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 145-148. (2005)

Ujlaky István: A 20. század a gimnáziumi történelem tankönyvekben. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 3-20. (2005)

Vajda Zsuzsanna: Gyerekek a képernyőn. In: Iskolakultúra, (15) 1. pp. 35-52. (2005)

Van Vollenhovenné Kenessey Ilona: Albert Szent-Györgyi, de ontdekker van vitamine C. In: Mikes International, (5) 2. pp. 36-40. (2005)

Van Vollenhovenné Kenessey Ilona: Albert Szent-Györgyi, the discoverer of vitamin C. In: Mikes International, (5) 2. pp. 31-35. (2005)

Van Vollenhovenné Kenessey Ilona: Szent-Györgyi Albert. In: Mikes International, (5) 2. pp. 23-30. (2005)

Veres András: Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 3-15. (2005)

Vidákovich Tibor: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 437-460. (2005)

Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. In: Iskolakultúra, (15) 8. pp. 29-41. (2005)

Volker Adam: Umdeutung der Geschichte im Zeichen des Nationalismus seit dem Ende der Sowjetunion: das Beispiel Aserbaidschan. In: Osmanismus, Nationalismus Und Der Kaukasus : Muslime und Christen, Türken und Armenier im 19. und 20. Jahrhundert. pp. 21-41. (2005)

Vágó Irén: Ki mit talált ki? : a középiskolák alkalmazkodásának típusai. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 42-58. (2005)

Vértes László: Szent-Györgyi Albert munkatársa, Bencsáth Aladár. In: Szegedi Műhely, (44) 1. pp. 46-48. (2005)

Vígh Tibor: A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (105) 4. pp. 381-407. (2005)

Vörös Adél: A rövidfilm esete a mozgóképoktatással. In: Iskolakultúra, (15) 11. pp. 138-143. (2005)

Wagner Éva: A problémacentrikus fizika-tanítás szerepe a tanulók gondolkodásának fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (15) 10. pp. 13-20. (2005)

Zrinszky László: Egy tudományág láthatóvá válik : az andragógia szerepnövekedése. In: Iskolakultúra, (15) 2. pp. 103-107. (2005)

Éger Veronika: Nem ember szívébe való nagy kínok... : Euripidész és József Attila a Katona József Színházban. In: Iskolakultúra, (15) 5. pp. 112-114. (2005)

Éger Veronika: Országomat egy lóért! : a 'III. Richárd' a Nemzetiben. In: Iskolakultúra, (15) 4. pp. 147-149. (2005)

Ütőné Visi Judit: A földrajz tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. In: Iskolakultúra, (15) 3. pp. 123-139. (2005)

This list was generated on 2024. július 16. 14:46:12 CEST.