Items where Year is 1933

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 664.

Article

1933. február... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 190-192a. (1933)

A 7000/1925. P. M. számu [!számú] rendelet alapján készített megnyitó mérlegben kimutatott nyugdíjtartalék nem számítható a saját tőkéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 146-147c. (1933)

Adatok a jövedelem és vagyonadó bevallások helyes szerkesztéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 58-60c. (1933)

Adó- és illetékügyi előjegyzési naptár, kapcsolatban az adók és illetékek kézikönyvével : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 32c. (1933)

Adóemelések a Magyar Jogászegyletben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 60-62c. (1933)

Adósvédelmi rendelet : a hitelezők csődbejuttatása iránti kényszerkegyességi eljárásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 3-5b. (1933)

Alapítandó részvénytársaság részére történt ingatlanvásárlás esetén az adásvételi illeték csak egyszer követelhető, ha a megalakult részvénytársaság a vételt a maga nevében kötöttnek elismerte. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 118-119c. (1933)

Az 1928. évi XII. t.-c. rendelkezései alapján átértékelhető pénztartozások csak abban az esetben és oly mérvben értékelhetők át, amikor és amily mérvű átértékelés bírói határozattal vagy bírói úton való érvényesítésre alkalmas okiratban foglalt egyezséggel tényleg megtörtént. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 130-131c. (1933)

Az adóköteles nyers bevételének a megállapításánál a gazdasági javak forgalmi értékét akként kell számításba venni, hogy az év eleji és az évvégi [!év végi] készlet nagyságát össze kell hasonlítani és azon gazdasági javaknál, melyek évvégi [!év végi] készlete kisebb, mint az év eleji volt, az év eleji forgalmi árakat kell számítani, ahol pedig az évvégi [!év végi] készlet nagyobb, mint az év eleji, ott az évnyitó készletnek megfelelő mennyiséget, az évnyitó leltár egységároni, a többletet (a szaporodást) pedig az évvégi [!év végi] forgalmi áron kell számításba venni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 147-148c. (1933)

Az alkalmazottak nyugtatványi illetékének alapját képezik az alkalmazottat személyileg terhelő, de a munkaadó által kifizetett adóösszegek is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 151c. (1933)

Az effektív valorizációs veszteséget nem lehet hozzáadni az eredményszámla egyenlegéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 11c. (1933)

Az irodahelyiséget az állandó házadómentesség megilleti akkor is, ha abban alkalomszerűen kész vagy félgyártmányt adnak el. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 144c. (1933)

Az uj jogszabályok rendszeres feldolgozása a „Polgári Jog"-ban : jogszabálygyüjtemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 10-11a. (1933)

Az állandó házadómentesség nem illeti meg a nyugdíjas gazdasági cseléd és az uradalmi kőműves által lakott épületet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 116-117c. (1933)

Az évközben beszerzett vagyontárgyak értékéből értékcsökkenés címén csak a tényleges használati idő tartamára eső részt szabad leírni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 116c. (1933)

Az örökrész biztosítására szolgáló zálogjog bekebelezésére vonatkozó engedély után az illeték az öröklési illetéktől függetlenül, lerovandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 134c. (1933)

Baracs Marcell. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 394a. (1933)

Beküldött könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 33b. (1933)

Bifurkáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 63a. (1933)

A Budapesti Kereskedelmi Biztosító Intézet által hátralékos járulék behajtása iránti eljárás lefolytatása céljából kiállított meghatalmazás illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 149-150c. (1933)

A Budapesti Ügyvédunió és a Ribáry Csoport. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 24-25b. (1933)

A Civiljogászok Vitatársaságának f. évi november 16-i ülésében dr. Szászy István tartott előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 73a. (1933)

Cíviljogászok Vitatársaságának ülése : Dr. Kende Ernő előadása: Fő a struktura! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 18-21b. (1933)

Debrecenben sem lehet fenékig tejfel... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 247-248a. (1933)

Dr. Glücksthal Andor: Adózás, népjólét és céladaequat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 7-8b. (1933)

Dr. Takács György: „Az adójog zsebkönyve" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 342a. (1933)

Dr. Varannaí István: Deflorációs magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 7b. (1933)

Egy pataki diák látogatása Salzmann schnepfentali intézetében 1806-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 171-174. (1933)

Egyházközség által bérelt ingatlan jövedelemből az adóköteles tiszta jövedelem kiszámításánál a kulturális kiadásokra fordított összegeket a nyers bevételből levonni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 13-14c. (1933)

Fából vaskarikának nevezhetjük... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 249a. (1933)

Ha a perbíróság az alperest a felperes részére megítélt perköltségeknek a jelzálogból való kielégítése útján való viselésére kötelezte, a kiszabás alapján járó határozati illetéket egészen az alperes köteles megfizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 150-151c. (1933)

Hagyatéki eljárás során nem érvényesített közszerzeményi igényt az illetékkiszabás szempontjából sem lehet érvényesíteni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 133-134c. (1933)

Harasztosi Király Ferenc dr. Barrister at Law, az Országos Ügyvédszövetség ügyvezető alelnöke: Ügyvédi kartelljog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 9-10b. (1933)

Használati utasítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 1b. (1933)

Hogyan képzeli az ügyvédség jövőjét? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 28-31b. (1933)

I. Járulékos adók utólagos kivetésénél a K. K. H. Ö. 20. §-ának (2) bekezdése nem nyerhet alkalmazást. - II. A rokkantellátási adó utólagos kivetésénél az alapadók tényleges kivetésének az éve irányadó és közömbös az, hogy az alapadók mely évekre szólnak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 62-64c. (1933)

Ifj. Szigeti László: Követelhet-e erkölcsi kártérítést a tiltott műtéttel eltávolított méhmagzat? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 9b. (1933)

Ismét kisért az ügyvédi díjszabás egységesítésének terve... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 195a. (1933)

A Jogi Hirlap Magánjogi Döntvénytárának most megjelent második kötete... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 520a. (1933)

Kényszeregyességi eljárás alatt álló adózó ellen foganatosított zálogolás feloldása tárgyában a határozathozatal a kényszeregyességi eljárásban eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 149c. (1933)

Köztisztviselő ügyvédek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 64-65a. (1933)

A Magyar Jogászegylet magánjogi szakosztálya... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 471-472a. (1933)

A Magyar Jogászegylet pénzügyi jogi szakosztálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 15-16c. (1933)

A Magyar Jogászegylet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 72-73a. (1933)

Megtörténhetett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 194a. (1933)

Megtörténhetett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 248a. (1933)

Meszlény Arthur. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 345-346a. (1933)

Modern technika és szerzői jog címmel... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 517-518a. (1933)

Márciusi gondolatok . . . In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 245-247a. (1933)

Mérleganalízis, mérlegrevízió. Írta: Dr. Erdély Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 197a. (1933)

Nyugdíjasok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 63-64a. (1933)

Országos Ügyvédszövetség tisztikari ülése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 24b. (1933)

Panaszfelvételi szolgálatot létesített az „Ügyvédek Reformszövetsége"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 194a. (1933)

Politikai összeférhetetlenség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 65-66a. (1933)

Ríchet oblige. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 13-14b. (1933)

- St. E. - A kerületi adófelügyelőségek ezévben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 247a. (1933)

Szerkesztői üzenetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 33-34b. (1933)

Szerződésileg megállapított természetbeni járandóságnak átmenetileg pénzben való megállapítása iránti szerződés nem ügyletújítás és nem esik újabb illeték alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 50c. (1933)

Szomorú valósággá lett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 194-195a. (1933)

Súlyos sérelme az ügyvédségnek... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 194a. (1933)

Telepítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 376-377a. (1933)

Telepítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 92-96c. (1933)

Tábori élet az Unió kávéházban : külön e célra felingerelt tudósítónk harctéri jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 25-27b. (1933)

„Törvényesen védett zugírászat"-nak nevezhetjük azt... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 195a. (1933)

Túlterhelt hagyatéknál az 1920: XXXIV. t.-c. 96. §-ának 3. bekezdése csupán a 88. §. 4., 5. és 6. pontjaiban felsorolt örökösökkel szemben nyer alkalmazást. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 132-133c. (1933)

Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch VIII. évfolyam : [folyóirat-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 31-32c. (1933)

Vasuti [!Vasúti] vendéglőhelyiség bérbeadása esetén a házadóalaphoz hozzászámítandó bérnek tekintendő a bérbeadó vasúttársaság alkalmazottjainak biztosított százalékos étlapkedvezmény értéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 117c. (1933)

Vegyes : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 187-188. (1933)

A bevetett mag értéke és a föld megmívelésére fordított költség az ingatlan vételárának alapjához hozzászámítandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 118c. (1933)

A bpesti kir. ítélőtábla egyes tanácsai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 248-249a. (1933)

A bpesti központi kir. járásbíróságnál... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 195a. (1933)

A budapesti ügyvédi kamara költségvetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 192-193a. (1933)

A budapestkörnyékí [!Budapest környéki] bíróságok... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 249-250a. (1933)

A bérhizlalás a mezőgazdasággal kapcsolatban űzött állathizlalásnak minősül, tehát általános forgalmi adó alá nem vonható, ha a bérhizlalást a mezőgazdaság kapcsán űzik és csupán a saját termésű takarmányt használják fel a bérhizlalás céljára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 117-118c. (1933)

A felebbviteli eljárásban a felebbezési bíróság által kiküldött vagy megkeresett bíró előtt felvett jegyzőkönyv kétszeres illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 151-152c. (1933)

A francia haszonbérleti szerződések revíziójáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 165-166c. (1933)

Úgy hírlik, hogy... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 248a. (1933)

Ügyvédi középpárt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 518a. (1933)

Ügyvédstatisztika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 67-69a. (1933)

A háztulajdonost terhelő csatornadíj megtérítésére a bérlőktől beszedett összegeket a nyers házbérjövedelemhez kell számítani. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 144-145c. (1933)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 45-46. (1933)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 142-143. (1933)

Új magyar könyvek és füzetek : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 84-86. (1933)

A jegyzőkönyvi illeték mérvére nincs befolyással a csupán írásban támasztott és a bírósági tárgyaláson szóval elő nem terjesztett viszontkereset. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 131c. (1933)

A kisközgyűlés megvalósítása mellett szavazott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 194a. (1933)

Állategészségügy. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 271-273a. (1933)

A magánjog halála. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 2-3b. (1933)

A már jogerősen megállapított adóalapokból a be nem vallott köztartozások utólagos levonása a K. K. H. Ö. 19. §. alapján igényelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 15c. (1933)

A perbeli egyezségbe foglalt biztosítéki jelzálog bekebelezési engedély illetékköteles, ha a jelzálogjog nem kizárólag az egyezségben foglalt kötelezettség biztosítására szolgál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 131-132c. (1933)

A rendes üzemterv szerint kezelt erdőknél, ha a vágás több évről összevonva történik, az eladásból eredő egész vételárnak egy-egy évre eső hányadát kell számításba venni akkor ís, ha a vételár nem egyszerre, hanem több évi részletben válik esedékessé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 12-13c. (1933)

Áruszállítás ellenértéke fejében kapott és megadózott váltók prolongálása után lerótt általános forgalmi adó visszatérítését a befizetéstől számított hat hónap alatt lehet kérni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 49-50c. (1933)

Árverési vevő adószámlájára nem lehet átvezetni a forgalmi engedély megadását megelőző időre eső közúti adót. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 148-149c. (1933)

Összeférhetetlenség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 63a. (1933)

Összeférhetetlenségi zsűri. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 65a. (1933)

A szavazati jog szabályozása a részvényesek közgyűlésén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 166-167c. (1933)

A telekkönyv-vezető nem honoratior. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 174-175a. (1933)

A telekkönyvi mutatók valorizálásának jogi helyzete a személyiségi jog prähisztorikus dologjogi alkatelemeinek szerteágazó vetületeiben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 11b. (1933)

A tiszta jövedelem kiszámításánál az összes jövedelemforrások együttes összegéből a megelőző évben tényleg fizetett közúti adót is lé lehet vonni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 11-12c. (1933)

A társulati adó változásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 169c. (1933)

A társulati adónál az adóköteles nyereséget az üzleti (gazdasági) év megváltoztatása folytán akkor is a két mérleg együttes eredménye alapján kell megállapítani, ha a két mérleg nem egy naptári évben készült. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 145-146c. (1933)

A törvénykezési illetékről szóló 1914: XLIII. t.-c. 57. §-ának azon rendelkezése, hogy a bíróság által hiánypótlás végett visszaadott beadványok újbóli benyújtása esetében a beadványi illetéket újból le kell róni, a kényszeregyezségi eljárásban nem nyerhet alkalmazást. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 64c. (1933)

A váltófízetési meghagyások végrehajtható kiadmányainak... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 249a. (1933)

A városnak a kisüstök használatáért a termelőktől szedett díjazásból és a vámpálinkák értékesítéséből származó bevétele általános forgalmi adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 47-49c. (1933)

Alföldy, Ede: Igazságügyi racionalizálás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 91-98a. (1933)

Almásy, Károly: Az alkalmazottak nyugtailletéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 43-47c. (1933)

Altenberg, Bruno: Uj [!Új] német szükségrendelet a jelzálogos követelések és telekadósságok esedékességéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 54-57a. (1933)

Arday, Pál: Reigbert, Robert: Ausdruckspsychologie und praktische Pädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 43-44. (1933)

Arday, Pál and Pintér, Jenő: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 14. számú értesítője, 1932-1933 : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 180-181. (1933)

Auerbach, J.: A ráadás a német törvényhozásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 187-190a. (1933)

Balassa, Brunó: Kemény F.: Erziehung und Unterricht in Ungam nach dem Weltkrieg : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 84. (1933)

Balla, Ignác: Adós eltartása a hitelezők terhére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 500-504a. (1933)

Balla, Ignác: Az elidegenítési és terhelési tilalom hatályos-e köztartozásokkal szemben? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 319-321a. (1933)

Balla, Ignác: Dr. Balla Ignác: A magyar jog mint francia jog és a francia jog mint magyar jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 10-11b. (1933)

Balla, Ignác: Dr. Sárffy Andor: Magánjogi alapismeretek : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 393a. (1933)

Balla, Ignác: Hatóságilag megvont illetékamnesztia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 30-31c. (1933)

Balla, Ignác: Kettős mutató a Grill-féle Törvénytárakhoz : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 342-343a. (1933)

Balla, Ignác: Kötelező boszuállás [!bosszúállás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 39-43a. (1933)

Balla, Ignác: A Kúria 57. sz. polgári jogegységi döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 356-359a. (1933)

Balla, Ignác: Törvényileg támogatott álláshalmozás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 269-270a. (1933)

Balla, Ignác: A devizarendeletek és a perköltség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 386-388a. (1933)

Barankay, Lajos: Nemzetnevelés és telepítésügy a németeknél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 145-158. (1933)

Baranyai, Erzsébet: Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 179. (1933)

Beck, Salamon: A 4420/1918. számú rendelet judikaturájához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 371-372a. (1933)

Beck, Salamon: Az engedményes speciális illetékessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 35-36a. (1933)

Beck, Salamon: Dr. Almási Antal kir. kúriai bíró, egyetemi ny. rk. tanár: Dologi jog II. k. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 79-90a. (1933)

Beck, Salamon: Dr. Beck Salamon: Dologi ellenkötelem - létszaki érdekcsillámok bifurkációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 6-7b. (1933)

Beck, Salamon: Harmadikok javára történő marasztalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 452-453a. (1933)

Beck, Salamon: Jogszabály nem ismerése - ment. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 412-415a. (1933)

Beck, Salamon: Közbenszóló ítélet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 376a. (1933)

Beck, Salamon: Külley Rhorer Víctor: Életbiztosítási joggyakorlat : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 287-288a. (1933)

Beck, Salamon: Római Jog. Irta: Dr. Személyi Kálmán : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 391-392a. (1933)

Beck, Salamon: A hitelezői késedelem tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 313-315a. (1933)

Beck, Salamon: A megbízásnélküli ügyvitel kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 209-213a. (1933)

Beck, Salamon: A nemvagyoní kár a versenytörvényben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 97-99c. (1933)

Beck, Salamon: A részleges érvényesség kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 180-182a. (1933)

Beck, Salamon and Kende, Ernő and Szűcs, Miklós: Struktúraváltozás a jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 131-138a. (1933)

Beck, Salamon and Marton, Géza: "Perveszteség perbenállás nélkül.". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 504-506a. (1933)

Borsodi, Miklós: I., Igényper nem létező felperes nevében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 46-48a. (1933)

Borsodi, Miklós: II. Törvényes zálogjog és igényper. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 48-51a. (1933)

Bratmann, Pál: Munkabéruzsora vagy midőn a szorult helyzetben levő fél előlegez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 112-113c. (1933)

Brozik, Bódog: Az elcsatolt cseh területen működő ügyvédek helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 66a. (1933)

Brozik, Bódog: Németország. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 67a. (1933)

Brózik, Félix: A külföldi hitelezők perei és az ügyvédség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 390-391a. (1933)

Bíró, György: Munkabérkövetelések a mezőgazda-munkaadó csődjében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 127-129c. (1933)

Böhm, Ferenc: A kártyaveszteség kifizetésével kapcsolatos kölcsönügyletről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 176-179a. (1933)

Dach, József: Aranydollár-tartozások teljesítése pengőben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 106-111c. (1933)

Dajkovich, ifj. István: A relatív szegénységi jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 510-512a. (1933)

Deutsch, Maurus: Devizajogi határozatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 51-54a. (1933)

Deutsch, Maurus: Devizarendszabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 184-187a. (1933)

Deutsch, Maurus: Valuta tartozások és aranyklauzula a bécsi Legfelsőbb Törvényszék döntései szerint. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 221-223a. (1933)

Ehrnthal, Aladár and Nagy, ifj. Dezső: Tulajdonjog a követelésen : hozzászólás dr. ifj. Nagy Dezső cikkéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 457-460a. (1933)

Ernyei, Béla and Tukács, Albert: A jövedéki büntetőjog és jövedéki büntetőeljárás. Írta: Dr. Tukács Albert : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 168-169c. (1933)

Fazekas, Oszkár: A védjegyutánzat kritériuma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 121-127c. (1933)

Fonyó, György: Biztosítási szerződés - naturalis obligatio. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 419-422a. (1933)

Fonyó, György: Biztosítási szerződés átszállása tulajdonátruházás esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 128-131a. (1933)

Fonyó, György: Biztosításjogi döntések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 462-465a. (1933)

Frank, Antal: Bene Lajos: Számolástanítás az elemi iskola I. osztályában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 40-41. (1933)

Frank, Antal: Ligety István: A katolikus tanító eszményképe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 180. (1933)

Frigyes, Béla: A tőzsdei szokványok reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 137-141c. (1933)

Fränkel, Pál: Az 1932. év törvényalkotásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 27-30a. (1933)

Fränkel, Pál: Behajthatók-e a 25 pengőn aluli követelések? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 432-434a. (1933)

Fränkel, Pál: Dr. Fränkel Pál: Ügyvéd 1933. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 17b. (1933)

Fränkel, Pál: Dr. Medvigy Gábor: A földteherrendezés és a kamat sorsdöntő problémái : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 472-474a. (1933)

Fränkel, Pál: A budapesti ügyvédi kamara jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). pp. 331-333. (1933)

Glücksthal, Andor: Dr. Schwartz Tibor: A kereskedelmi vétel jogszabályai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 138-139a. (1933)

Goldberger, József: A Zola-eset. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 425-428a. (1933)

Grossmann, László: Dr. Harmath Zoltán: Ideiglenes intézkedések : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 291-292a. (1933)

Grossmann, László: Elállás a részletügylettől. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 142-144c. (1933)

Grossmann, László: Hatályos-e a kereskedelemügyi miniszter felhívására utólag bemutatott kartelmegállapodás? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 218-221a. (1933)

Grossmann, László: A Pp. 599. §-ának judikaturájához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 512-513a. (1933)

Grossmann, László: A fényképezett személy szerzői joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 428-430a. (1933)

Groák, László: Gazdaságjogi kérdések és az ügyvédi rend. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 235-244a. (1933)

Gyulai, Ágost: Lux Gyula: Modern nyelvoktatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 134-136. (1933)

Gyulai, Ágost and Váradi, József: Vegyes : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 143-144. (1933)

György, Ernő: Kezesség és kényszeregyesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 278-281a. (1933)

Gárdonyi, István: A 4140/1932. M. E. számú rendelet, és a függőszámlára való fizetés kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 311-313a. (1933)

Gáspár, Pál: Keilhacker, M.: Der ideale Lehrer nach der Auffassung der Schüler : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 80-83. (1933)

Görög, Frigyes: Az uj [!új] gazdavédelmi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 11-17a. (1933)

Habermann, Gusztáv: Fellebbezés a perköltség kérdésében az egyszerűsítési törvény alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 513-517a. (1933)

Hajnal, Henrik: Das Eherecht Ungarns : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 288-291a. (1933)

Hajnal, Henrik: A Kúria újabb házassági perjogi gyakorlata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 150-156a. (1933)

Halom, István: Az uj [!új] lakbérleti szabályrendelet-tervezetről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 440-444a. (1933)

Halom, István: Érvényes-e a jogügylet, mellyel a korlátolt felelősségű társaság a saját üzletrészét megszerzi? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 113-115c. (1933)

Harmath, Zoltán: Lehet-e a végrehajtást foganatosítani, ha az fel van függesztve? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 43-46a. (1933)

Heinrich, János and Davori Relkovic, Néda: Relkovic Néda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586-1640). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 182. (1933)

Hoff, György: Jogéleti munkaterv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 469-471a. (1933)

Hoff, György: Max Homburger: Aufsíchtsrat and Bilanzprüfer ím neuen Aktienrecht. 1931 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 196-197a. (1933)

Huppert, Leó: Cégvalódiság és tisztességtelen verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 123-126a. (1933)

Huppert, Leó: Dr. Huppert Leó: A kényszeregyezségi kvóta felszívódása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 14b. (1933)

Huppert, Leó: Dr. Nizsalovszky Endre: A kereskedelmi jog jogszabályai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 341-342a. (1933)

Huppert, Leó: Hitelezési csalás és hitelezői érdeket veszélyeztető cselekmény : a Reichsgericht gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 87-92c. (1933)

Huppert, Leó: Hiteljogi bírói gyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 168-174a. (1933)

Huppert, Leó: Kezesség és kényszeregyesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 282-283a. (1933)

Huppert, Leó: Törvényjavaslat az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenyről szóló 1923: V. t.-c. módosítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 53-58c. (1933)

Huppert, Leó: A részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságoknál a szolgálati járandóságokat csökkentő 4600/1933. M. E. sz. rend. egyes intézkedéseiről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 308-311a. (1933)

Huppert, Leó: A részvénytörvény előkészítése. A magyar részvényjogi reform anyagának előkészítése a magyar Jogászegylet által kiküldött Bizottság munkálata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 518-520a. (1933)

Huszti, József: Kornis Gyula: Az államférfi : a politikai- lélek vizsgálata : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 69-71. (1933)

Hódy, János: Hozzászólás az ügyvédi költségrendszer reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 337-341a. (1933)

Iványi, Lajos: A társadalombiztosítási bíráskodás 1930-1932. évi joganyaga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 35-42c. (1933)

Jablonkay, Géza: Néhány kérdés az új lakásrendelettel kapcsolatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 214-217a. (1933)

Karl, János: Benkő Gyula: Jegyzetek a földrajztanítás módszertanához : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 136-137. (1933)

Karl, János: Varga Gábor: A földrajztanítás szimbolikus szemléltető eszközei és azok módszertani alkalmazása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 136-137. (1933)

Kempelen, Attila: Hermsmeier, F.: Experimentell-psychologische Unteruchungen zur Charakterforschung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 44-45. (1933)

Kemény, Ferenc: Ehrle, Franz: Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 42. (1933)

Kemény, Ferenc: Ernst Dimnet: Die Kunst des Denkens : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 41-42. (1933)

Kemény, Ferenc: Giese, Fritz: Bildungsideale im Maschinenzeitalter. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 184-185. (1933)

Kemény, Ferenc: Hermann-Cziner Alice-Lénárt Edith: Az új rendszerű tanítás eredményei : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 72-73. (1933)

Kemény, Ferenc: Humbert, Jules: Histoire illustrée de la littérature latine : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 83-84. (1933)

Kemény, Ferenc: Kerschensteiner, Georg: Theorie der Bildungsorganisation : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 138-140. (1933)

Kemény, Ferenc: Magyar Minerva : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 37-38. (1933)

Kemény, Ferenc: Schnürer, Gustav: Die Anfänge der abendländischen Völkergemeinschaft : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 42. (1933)

Kemény, Ferenc: Vegyes : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 86-87. (1933)

Kemény, Ferenc and Tettamanti, Béla and Márer, Erzsébet: Vegyes : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 47-48. (1933)

Kenyeres, Elemér: Méhes Gyula: Kémiai kísérletek : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 39-40. (1933)

Kenyeres, Elemér and Baranyai, Erzsébet: Baranyai Erzsébet: Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 73-77. (1933)

Keszthelyi, Nándor: A nemzeti munkaterv gazdasági programmja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 17-29c. (1933)

Király, Ferenc: Kuncz Ödön: A biztosítás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 284-287a. (1933)

Kiss, József and Kiss, Sándor: Kiss Sándor: Az elemi iskolai számtan- ás mértantanítás módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 137-138. (1933)

Kneppó, Sándor: Mi van a külföldi államokkal kötött adóügyi egyezményekben ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 65-74c. (1933)

Kohner, Arthur: Mezőgazdasági adósvédelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 17-21a. (1933)

Kohner, Arthur: A gazdatartozások fizetésének ujabb [!újabb] szabályozásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 475-493a. (1933)

Kohner, Arthur: "A teljesítési igény kizárása". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 155-159c. (1933)

Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Az ötvenéves középiskolai törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 97-110. (1933)

Kornis, Gyula and Frank, Antal and Nagy, Zsigmond and Gyulai, Ágost: Magyar Paedagogiai Társaság : [felolvasások]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 87-96. (1933)

Kornis, Gyula and Kiss, József: Magyar Paedagogiai Társaság : [felolvasó ülések, székfoglalók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 144. (1933)

Kramer, Emil: Törvényjavaslat a zugirászatról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 493-495a. (1933)

Lux, Gyula: Az idegen nyelvi szótanulás nyelvlélektani vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 122-133. (1933)

Láczer, István: Russel, Bertrand: Education and the Social Order : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 140-142. (1933)

Major, Róbert: A kötött devizagazdálkodás kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 74-85c. (1933)

Major, Róbert: A tíz éves fascizmus gazdasági mérlege. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 1-11c. (1933)

Marton, Géza: Perveszteség perbenállás nélkül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 435-440a. (1933)

Martos, Nóra: Állampolgári nevelés az Ameriaki Egyesült Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 19-29. (1933)

Medvigy, Gábor: Előhang. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 293-296a. (1933)

Meller, Victor: Mennyi is az a 2°/○○-es minimális társulati adó? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 141-142c. (1933)

Merész, Fülöp: Hanselmann, Heirich: Geschlechtliche Erziehung des Kindes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 83. (1933)

Meszlény, Artur: Meszlény Arthur ... A magyar jog fejlődésének történeti áttekintése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 5-6b. (1933)

Meszlény, Artur: Visszaélés a joggal. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 1-10a. (1933)

Mezey, István: Szovjetoroszország családi és házassági joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 102-109a. (1933)

Mitrovics, Gyula: A pedagógia és a pszichológia kapcsolata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 110-122. (1933)

Mittler, Hugó: A kereskedelmi üzlet (fonds de commerce) eladóját terhelő versenytilalom a francia jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 163-165c. (1933)

Márer, Erzsébet: Netzer, Johannes: Das pädagogische Problem der Überparteilichkeit : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 186-187. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: Az 1932. évi joggyakorlat tanulságai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 30-35a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: Az új váltótörvény javaslata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 153-155c. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: A Magyar Nemzeti Bank joghatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 156-160a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: Tulajdonjog a követeléseken. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 359-367a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: A bírói ut [!út] kizárása és az ügyvédség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 322-327a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső and Ehrnthal, Aladár: Megjegyzések Dr. Ehrnthal Aladár hozzászólására. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 460-461a. (1933)

Nagy, Emil: Nagy Emil: Feljegyzéseim Nagybritanniából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 22-23b. (1933)

Nagy, József Béla: Hehlmann, W.: Pädagogisches Wörterbuch : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 45. (1933)

Nagy J., Béla: Az osztrák középiskolai tanárképzés és tanárvizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 67-69. (1933)

Nagy J., Béla: A porosz középiskolai tanárképzés és tanárvizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 174-178. (1933)

Nemesné Müller, Márta: Életegységben folyó tanítás a "családi iskolában". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 1-19. (1933)

Neugröschel, Endre: Az Országos Ügyvédszövetség IV. vándorgyűlése (Pécs 1933. junius [!június] 28.-julius [!julius] 1.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 381-386a. (1933)

Nizsalovszky, Endre: Átértékelés gyámpénztárba befizetés után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 346-354a. (1933)

Nyulászi, Alajos: Végrehajtás lábon álló termésre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 36-39a. (1933)

Nyulászi, Alajos: A kényszeregyességi joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 296-308a. (1933)

Pethő, Tibor: Időszerű váltójogi kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 113-118a. (1933)

Petz, Gedeon and Kornis, Gyula and Bleyer, Jakab and Staud, János and Gyulai, Ágost and Friml, Aladár and Temesy, Győző and Herodek, Károly and Mosdóssy, Imre and Somogyi, József and Boda, István and Bognár, Cecil and Horn, József: Magyar Paedagogiai Társaság : [születésnapi ünnepi ülés, felolvasó ülések, székfoglalók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 188-200. (1933)

Proszvimmer, Béla: Denegatio justitiae. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 109-113a. (1933)

Proszvimmer, Béla: Denegatio justitiae : II. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 145-149a. (1933)

Pályi, Gyula: Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 377-381a. (1933)

Pályi, Gyula: Az ügyvédi képviselet kiterjesztése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 430-432a. (1933)

Pályi, Gyula: Ügyvédi betegbiztosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 335-337a. (1933)

Pályi, Gyula: Ügyvédi érdekképviselet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). pp. 328-331. (1933)

Pályi, Gyula: A pécsi országos ügyvédgyűlés illetékjogi bizottságának munkája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 388-390a. (1933)

Pályi, Gyula: A törvénykezési illetékért való ügyvédi felelősség kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 96c. (1933)

Radák, Olga: Korunk nevelésének főbb problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 49-66. (1933)

Rakovszky, Menyhért: Néhány szó a Jelzálogtörvény 3. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 367-371a. (1933)

Rudolf, Lóránt: Kötelező-e az ellenfél meghallgatása ha az ügyvéd csak az iratok alapján kéri Élt. 18. §. szerint költségeinek megállapítását? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 334-335a. (1933)

Schneller, György: A magasabb érdek szerepe a gazdasági lehetetlenülésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 422-425a. (1933)

Schulcz, Ferenc: Belga törvény az üzletbérek csökkentéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 444-446a. (1933)

Schwartz, Izidor: Magánjogi Törvénykönyvünk Javaslatának 990. §-ához : Schwartz Izidor. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 495-497a. (1933)

Somogyi, Ferenc: Az actoratus a tisztességtelen versenyben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 159-163c. (1933)

Somogyi, József: Szenes Adolf: A számtan- és algebratanítás vezérkönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 38-39. (1933)

Somogyi, József: A tehetség megállapításának problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 158-171. (1933)

Somos, Lajos: Frank Antal: A munkaiskola gyakorlati értéke : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 181. (1933)

Stamberger, Sándor: Végintézkedések kihirdetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 467-469a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az egyik budapesti adófelszólamlási bizottság előtt történt... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédek gyám- és nyugdíjintézete... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 72a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédek reformszövetsége a zugírászat leküzdésére... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédi munkaalkalmak szaporítását... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédi szolidaritás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 69-70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédjelöltek szerzett jogának... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 70-71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédség főleg fiatalabb tagjaiból álló két párt... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 71-72a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédség korlátozott számú rendszerének bevezetése érdekében... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: A Il-ik Országos Ügyvédi Értekezlet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 69a. (1933)

Steinhaus, Ernő: - St. E. - Mint láthatjuk... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 193-194a. (1933)

Steinhaus, Ernő: ...közmegbízatásokból eredő jövedelmek közös felosztását... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 70a. (1933)

Szende, Péter Pál: Szende Péter Pál: A csendes társaság a magyar jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 74-75a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Baleseti kár megtérítési módja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 182-184a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Családi Kör. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 15-17b. (1933)

Szigeti, ifj. László: Dr. Keresztes Gyula: Magyar értékpapírjog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 144a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Fegyverhasználat jogosságának kérdése a polgári perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 126-128a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Jogirodalom és jogfejlődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 75-79a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Közszerzemény és a végrehajtási törvény 49. §-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 448-451a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Lefoglalható-e az OTI alkalmazottak fizetése és egyéb járandósága? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 508-510a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Országos Ügyvédmúzeum. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 434a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Perjogi egyszerűsítési törekvések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 315-317a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Perjogi kérdés a jogegységi tanács előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 277-278a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Szolgáltatások értékaránya visszterhes szerződésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 251-262a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Vitás kérdések a perorvoslati érték körül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 373-376a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Választottbíráskodás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 418-419a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A házasságjogi culpacompensatió elvi alapja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 416-418a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Irta: Dr. Gábor Gyula : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 392-393a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria 56. számú jogegységi döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 354-356a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A végrehajtási eljárás egységes szerkezetben. Összeállították, dr. Pongrácz Jenő és dr. Balassa György : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 144a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Üzembentartó fogalma tárgyi felelősségnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 321-322a. (1933)

Szászy, István: A perköltség és ítéleti illeték biztosítása a magyar nemzetközi perjogban : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 98-101a. (1933)

Tettamanti, Béla and Márer, Erzsébet: A Magyar Paedagogia negyven évfolyamának tartalom- és névmutatója : 1892-1931. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata. pp. 1-305. (1933)

Thein, Alfréd: A versenytörvény módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 410-412a. (1933)

Tinódi Hantos, Sebestyén: Werbőczy István Hármaskönyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 32b. (1933)

Tänzer, Hugó: Szlovenszkói jogélet az 1932. évben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 224-235a. (1933)

Tóth, György: A H. T. 80. §. utolsó bekezdésének helyes értelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 395-410a. (1933)

Varannai, István: Az ügyvédség 1932-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 57-63a. (1933)

Varannai, István: Deflációs magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 199-209a. (1933)

Varannai, István: Dr. Velenczei Mór: Az uzsora, mint veszélyes üzem : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 31-32b. (1933)

Veress, Pál: Urbán Barnabás: A középiskolai matematika és fizika tanításának szerepe a világnézet kialakításában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 41. (1933)

Vermes, Ödön: A háztulajdon közterhei cím alatt dr. Vermes Ödön... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 169c. (1933)

Vági, József: Devalorizáció a földárak esése miatt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 318-319a. (1933)

Vági, József: Dr. Vági József: Pénzügyjog a magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 14-15b. (1933)

Vági, József: Kártyajáték céljaira adott kölcsön. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 180a. (1933)

Vági, József: Perköltség aranypengőben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 217-218a. (1933)

Vági, József: A bérbeadó perreutasítása 400 pengőn aluli bérkövetelésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 461-462a. (1933)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 446-448a. (1933)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 497-500a. (1933)

Vályi, Lajos: Az uj [!új] mezőgazdasági adósvédelmi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 101-106c. (1933)

Vályi, Lajos: Dr. Vályi Lajos: Ügyvédellenes hangulat a földbirtokvagyon teherálladékában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 12-13b. (1933)

Vályi, Lajos: Végrehajtási és perköltségek a földbirtokvagyon teherálladékában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 160-168a. (1933)

Vályi, Lajos: A gazdasági munkaszerződéseken alapuló követelések védelméről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 262-269a. (1933)

Vályi, Lajos: A mezőgazdasági főldbirtokvagyon adósságainak rendezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 21-27a. (1933)

Vályi, Lajos and Konkoly Thege, Gyula: A magyar föld jelzálogos terhei az 1931. év végén : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 139-143a. (1933)

Váradi, József: Kehrer Károly-Krehnyay Béla: Pedagógiai szemináriumok : III. kötet: A természeti és gazdasági ismeretek, ének, rajz, kézimunka és a testgyakorlás köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 77-78. (1933)

Wagner, Lilla: A Civiljogászok Vitatársaságának nov. 23-iki ülésén dr. Wagner Lilla adott elő ,,A plágium" címen... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 73-74a. (1933)

Wagner, Lilla: „A HT. 80. §. utolsó bekezdésének helyes értelme.". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 453-457a. (1933)

Waldapfel, János: Messer, A.: Einführung in die Philosophie und Pädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 78-80. (1933)

Weszely, Ödön: Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon : A Magyar Pedagógiai Társaság megbízásából Fináczy Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerkesztette Kemény Ferenc. I. rész: Abádi-Juventus. Budapest, Révai Irodalmi Intézet kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 33-37. (1933)

Weszely, Ödön and Vincze, Frigyes and Kovács, Rezső and Friml, Aladár and Nemesné Müller, Márta and Kornis, Gyula and Radák, Olga and Kiss, József and Lux, Gyula and Kovács, Gyula and Tóth, Zoltán: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, székfoglalók, felolvasó ülések]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 48. (1933)

Wittstock, Oszkár: Az erdélyi szász iskolák múltjából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 30-33. (1933)

Zoltán, Emil: Lakbérleti kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 118-123a. (1933)

Zoltán, József: A Magánjogi Törvénykönyv javaslatának felszívódása a bírói gyakorlatba. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 273-277a. (1933)

Árvay, Kálmán: A Jelzálogtörvény 3. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 466-467a. (1933)

Árvay, Kálmán: A keretbiztosítéki jelzálogjog kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 506-508a. (1933)

Éltes, Mátyás: Descoeudres, Alice: L'Éducation des enfants arriérés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 42-43. (1933)

Éltes, Mátyás: Hommage au Dr. Decroly : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 182-184. (1933)

Éltes, Mátyás: Markovics Árpád: Hangképzés és gyakorlatok a beszédhibák elhárítására : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 182. (1933)

Book

A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak az 1931/32. tanévben.

Barna, János: A makói második színkör és a színpártoló egyesület története.

Hvozdzik, Ján: Zovrubný slovník slovensko-madarský a madarsko-slovenský = Szlovák-magyar és magyar-szlovák részletes szótár.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1243-1307.

Wick, Béla: Kassa régi síremlékei : XIV-XVIII. század.

Journal

Egységfront Füzetek. - (1933) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 11.évf. (1933) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 11.évf. (1933) 2.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 11.évf. (1933) 3.sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 10-11. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 12-13. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 14-15. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 16. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 17. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 18. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 19. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 20. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 5-6. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 7-8. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 43. évf. (1933) 9-10. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 3.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 6.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 8.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 27.évf. (1933) 1.sz.

Kacagó hold : a vidámság képes lapja. - 2. évf. (1933) 11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 1. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 10-11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 4-5. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 7. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 10. évf. (1933) 8-9. sz.

Kálvintéri Lapok. - (1933) 1.sz.

Kálvintéri Lapok. - (1933) 2.sz.

Képzőművészet. - 7. évf. (1933) 65. sz.

Képzőművészet. - 7. évf. (1933) 66. sz.

Képzőművészet. - 7. évf. (1933) 67. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 3. évf. (1933) 5. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 3. évf. (1933) 6. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 1-2. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 10. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 11. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 12. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 3. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 4. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 5. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 6. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 7. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 8. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 12. évf. (1933) 9. sz.

A Magyar Paedagogia negyven évfolyamának (1892-1931) tartalom- és névmutatója.

Magyar Paedagogia. - 42. évf. (1933).

Magyar Ünnep. - 7.évf. (1933) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 7.évf. (1933) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 7.évf. (1933) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 7.évf. (1933) 4.sz.

Magyar Ünnep. - 7.évf. (1933) 5.sz.

Magyar építőművészet. - 33. évf. (1933) 1-3. sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 1.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 10.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 11.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 12.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 13.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 14.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 15.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 16.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 17.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 18.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 19.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 2.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 20.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 21.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 22.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 23.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 24.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 3.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 4.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 5.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 6.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 7.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 8.sz.

Nemzetnevelés. - 15.évf. (1933) 9.sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 1. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 10-11. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 12. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 2. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 3. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 4. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 5-6. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 7. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 8. sz.

Otthon. - 1. évf. (1933) 9. sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 10.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 11.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 12.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 2.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 3-4.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 5.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 6.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 7-8.sz.

Palladis. - 3.évf. (1933) 9.sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje IX. évf. (1933).

Spartakus. - 1.évf. (1933) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1933) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1933) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1933) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1933) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1933) tárgymutató.

Szegedi evangélikusok. - 2. évf. (1932) 2. sz.

Szülők Lapja. - 10.évf. (1933) 3. sz.

Szülők Lapja. - 10.évf. (1933) 4. sz.

Szülők Lapja. - 10.évf. (1933) 5. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1933) 1. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1933) 2. sz.

Textilmunkás. - 8.évf. (1933) 1.sz.

Textilmunkás. - 8.évf. (1933) 2.sz.

Textilmunkás. - 8.évf. (1933) 3.sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 1. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 10. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 11. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 12. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 2. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 3. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 4. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 5. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 6. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 7. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 8. sz.

A Tisza. - IV. évf. (1933) 9. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 1-2. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 10-11. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 12. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 13-14. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 15. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 16. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 17. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 18. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 19. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 20-21. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 22. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 23. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 24. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 25. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 26. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 27-28. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 29. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 3. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 30. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 4. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 5-6. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 7. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 8. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 14.évf. (1933) 9. sz.

Tuberculosis. - 1.évf. (1933) 1. sz.

Tuberculosis. - 1.évf. (1933) 10-11. sz.

Tuberculosis. - 1.évf. (1933) 12. sz.

Tuberculosis. - 1.évf. (1933) 4. sz.

Tuberculosis. - 1.évf. (1933) 8-9. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 1. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 10. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 11. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 12. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 13-14. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 15-16. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 17-18. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 19-20. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 2. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 21. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 22. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 23. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 24. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 3-4. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 5. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 6. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 7. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 8. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) 9. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 6. évf. (1933) tartalommutató.

Várospolitikai Szemle. - 4.évf. (1933) 1. sz.

Új Magyar Világ. - 1.évf. (1933) 12. sz.

Új Magyar Világ. - 1.évf. (1933) 3. sz.

Új Magyar Világ. - 1.évf. (1933) 5. sz.

Új Magyar Világ. - 1.évf. (1933) 7. sz.

Új Nemesség. - 12. évf. (1933) 6. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 12.évf. (1933) 7.sz.

Porond. - 2.évf. (1933) 1. sz.

Newspaper

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 1.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 10.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 11-12.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 13-14.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 15.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 16-17.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 18.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 19-20.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 2.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 21.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 22-23.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 24.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 3.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 6.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 7-8.sz.

Szegedi hétfő. - 2. évf. (1933) 44. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 1. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 10. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 11. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 12. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 13. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 14. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 19. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 20. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 21. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 22. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 23. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 24. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 25. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 27. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 28. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 29. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 3. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 30. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 31. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 32. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 33. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 34. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 4. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 5. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 6. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 7. sz.

Tanyai újság : politikai hetilap. - 1. évf. (1933) 8. sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 4-5.sz.

Magyar Közélet. - 5.évf. (1933) 9.sz.

Manuscript

Havi boldogasszony temploma : "Szebb jövőt" - jelige : pályamunka.

Nemesi és polgári életfelfogás ellentéte Magyarországon a XVIII. és XIX. században : "Talpra magyar" - jelige : pályamunka.

Állíttassék össze a klinika fennállása óta a szándékosan ejtett sérülések kimutatása évről-évre, azoknak gyógyulási eredményeivel : jelige: "Balassa".

A szegedi halászat : "régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban" - jelige : pályamunka.

Offprint

Dolgozatok a szegedi M.Kir.Ferencz József Tudományegyetem Belgyógyászati Diagnosztikai Klinikájáról : 1931-1933. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Alföldi, András: M. Rostowzew: Skythien und der Bosporus. Band 1: Kritische Übersicht der schriftlichen und archäologischen Quellen. Allein berechtigte Übersetzung aus dem Russischen. Neu bearbeitet für Deutschland und mit neuem Kartenmaterial versehen. Berlin: H. Schoetz & Co. In: Gnomon : kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, (9) 11. pp. 561-572. (1933)

Alföldi, András: A kettős királyság a nomádoknál. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére 1933 október 7.. pp. 28-39. (1933)

Angyal, Lajos: Über den subkortikalen Anteil der schizophrenen Sprachstörungen. In: Kolligátum. pp. 137-165. (1933)

Bach, Imre and Korpássy, Béla: Vizsgálatok a vörösvértestek katalase- és giutathiontartalmáról kísérleti anaemiákban. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1933)

Badics, Ferenc: Emlékezés Vadnay Károly r. tagra születésének 100-ik s halálának 30-ik évében. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Balás, Károly and Gottwald, László: A Szeged környékén észlelt varjufilariasisról. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Baló, József: Abhandlungen auf dem Gebiete der Allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1933)

Baló, József: A verrucák és rák gyakori együttes előfordulása. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1933)

Baló, József and Gerlei, Ferenc and Lovas, László: Gümőkóros házinyulak serumlipasecsökkenésének meggátlásáról. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1933)

Baló, József and Lovas, László: Az emberi pankreas fermenttartalmáról. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Berkesy, László and B. Simon, Irén: Ujabb [Újabb] adatok a Bang fertőzés magyarországi előfordulásáról. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Berkesy, László and B. Simon, Irén: Újabb adatok a Bang fertőzés magyarországi előfordulásáról. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: A balogén elemek biológiai elraktározásáról tyúktojásban és a halogénezett tojások therapiás alkalmazásáról. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und die therapeutische Verwendung der halogenisierten Eier : 1. Mitteilung. In: Kolligátum. 260-268, [4]. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und die therapeutische Verwendung der halogenisierten Eier : I. Mitteilung. In: Kolligátum. pp. 260-268. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: A halogen [!halogén] elemek biológiai elraktározásáról tyuktojásban [!tyúktojásban] és a halogénezett tojások therapiás alkalmazásáról. In: Kolligátum. 1-9, [2]. (1933)

Birkás, Géza: Das Staatsinteresse als Grundlage des Völkerrechts. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1933)

Buza, László: A revizió [!revízió] nemzetközi jogi alapjai. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Bálás, Károly and Gottwald, László: A Szeged környékén észlelt varjufilariasisról. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Corbino, Epicarmo: Trasporti Terrestri e Marittimi. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1933)

De Novellis, Lydia: La statistica storica nel campo dell'economia. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1933)

Dubrauszky, Viktor: A lyssa-ellenes védőoltások kapcsán keletkező idegrendszeri szövődményekről. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1933)

Erdélyi, László: Krónikáink atyja Kézai. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1933)

Förster, Aurél: Wilamowitz-Moellendorff Ulrik báró emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1933)

Grósz, Emil: Az egyetemi életről Amerikában, Franciaországban és Magyarországon. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1933)

Hacker, Ervin: Büntetőjogtudomány és büntetőjogi segédtudományok. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1933)

Hechst, Béla: Über das Verhalten der äusseren Kniehöcker und der Sehrinde bei einseitiger peripherer Blindheit. In: Kolligátum. pp. 19-31. (1933)

Hechst, Béla: Über das histologische Substrat der experimentellen Bulbocapninvergiftung. In: Kolligátum. pp. 709-738. (1933)

Hechst, Béla: Über einen Fall von Haemangioma cavernosum im Sehhügel und Mittelhirn : nebst Beitrag zur Lokalisationsfrage der katatonen Bewegungsstörungen. In: Kolligátum. pp. 590-607. (1933)

Horváth, Barna: A jog racionalizálása. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1933)

Joó, Béla: Kolloidlabilitätsuntersuchungen bei Geisteskranken. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1933)

Joó, Béla: Über die Einwirkung von ultravioletten Strahlen auf den Liquor cerebrospinalis und auf das Blutserum. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1933)

Juba, Adolf: Über das Projektionsfeld des zentralen Sehens im äusseren Kniehöcker und in der Sehrinde des Menschen. In: Kolligátum. pp. 121-144. (1933)

Kertész, István: Általános békerevízió vagy a trianoni szerződés külön revíziója? In: Kolligátum. pp. 1-16. (1933)

Kovács, Alajos: Városaink lakóházainak építési anyaga : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Kálló, Antal: Über den Lipasegehalt der Lymphe des Ductus thoracicus. In: Kolligátum. pp. 847-853. (1933)

Kálló, Antal: A ductus thoracicus nyirkának lipasetartalmáról. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1933)

Lajos, Sándor: Atypusos idült leukaemiás lymphadenosissal szövődött pneumonia biliosa esete. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Lajos, Sándor: Atypusos idült leukaemiás lymphadenosissal szövődött pneumonis biliosa esete. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Lajos, Sándor: A Szeged környékén észlelt rostonyás tüdőlobban szenvedők pneumoccus [!pneumococcus] csoportszerinti hovatartozásáról. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Lajos, Sándor: A Szeged környékéről észlelt rostonyás tüdőlobban szenvedők pneumoccus csoportszerinti hovatartozásáról. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Lajos, Sándor: A lipoidfractiók arányszámainak változásáról nyulak májában és vérében ép és kóros körülmények között. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Lajos, Sándor: A lipoidfractiók arányszámainak változásáról nyulak májában és vérében ép és kóros körülmények között. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Lehoczky, Tibor: Zur Frage der akuten luischen Meningitis. In: Kolligátum. pp. 58-72. (1933)

Miskolczy, Dezső: Alterserkrankungen des Nervensystems. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1933)

Miskolczy, Dezső: Symmetrische Mitbewegungen im Stupor : wissenschaftliche Voranmeldung. In: Kolligátum. p. 1. (1933)

Miskolczy, Dezső: Wanderungsbehinderung und Lagewechsel der Purkinje-Zellen. In: Kolligátum. pp. 54-73. (1933)

Miskolczy, Dezső: Zur Kenntnis der Kleinhirnrinde des Kaninchens. In: Kolligátum. pp. 387-393. (1933)

Nizsalovszky, Endre: Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1933)

Polner, Ödön: La Constitution de la Hongrie. In: Kolligátum. pp. 517-557. (1933)

Polner, Ödön: Választójogi törvényhozásunk. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1933)

Purjesz, Béla and Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und im tierischen Organismus : 2. Mitteilung. In: Kolligátum. 553-557, [4]. (1933)

Purjesz, Béla and Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und im tierischen Organismus : II. Mitteilung. In: Kolligátum. pp. 553-557. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Egy honvédorvos rendszeres sportorvosi vizsgálatai és ennek gyakorlati értékelése. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Pulsus és vérnyomás ingadozás vizsgálata rendszeres dosirozott munkateljesítmény alatt. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Pulzus- és vérnyomásingadozás vizsgálata rendszeres dosirozott munkateljesitmény [!munkateljesítmény] alatt. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 1. Mitteilung. In: Kolligátum. pp. 195-220. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 1. Mitteilung. In: Kolligátum. 195-220, [4]. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 2. Mitteilung. In: Kolligátum. pp. 221-231. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 2. Mitteilung. In: Kolligátum. 221-231, [4]. (1933)

Rácz, György: A Nemzetek Szövetségének büntetőjogi érdekű tevékenysége és feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1933)

Schlochauer, Hans-Jürgen: Deutsche völkerrechtliche Dissertationen : 1919-1932. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1933)

Somogyi, István and Angyal, Lajos: Das Vorkommen von schizophrenen Bildern bei der progressiven Paralyse nnd deren Bedeutung. In: Kolligátum. pp. 145-166. (1933)

Somogyi, István and Angyal, Lajos: Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Blutgruppenkonstellation und Malariabehandlung. In: Kolligátum. pp. 111-115. (1933)

Stief, Sándor: Contributo alla patologia dei riflessi di prensione e di fenomeni simili. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Szilágyi, János: Inscriptiones tegularum Pannonicarum = A pannoniai bélyeges téglák. In: Kolligátum. 1-110., XXXII t.. (1933)

Szontagh, Vilmos: A legitimizmus elméleti szempontból : alkotmányjogi dogmatikai fejtegetések a törvény érvényessége és a jogfolytonosság kérdésében. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1933)

Sántha, Kálmán: Über einen Fall von Polyganglionitis (Poliomyelitis posterior) unter dem klinischen Bild einer subakuten Pseudotabes : Beitrag zur Frage der chronischen infektiösen Polyneuriten. In: Kolligátum. pp. 398-423. (1933)

Sántha, Kálmán and Juba, Adolf: Weitere Untersuchungen über die Entwicklung der Hortegaschen Mikroglia. In: Kolligátum. pp. 598-613. (1933)

Thirring, Lajos: A mai Magyarország népességének fejlődése az utolsó hatvan év alatt = L'accroissement de la population sur le territoire actuel de la Hongrie pendant les 60 dernières années ; Hat évtized népnövekedési viszonyainak néhány jellegzetessége hazánk mai területén = Quelques caractéristiques de l'accroissement de la population pendant les 6 dernières décades sur le territoire actuel de la Hongrie. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1933)

Tokay, László: Blindheit bei doppelseitiger Mikrogyrie der calcarinagegend. In: Kolligátum. pp. 426-439. (1933)

Tokay, László: Greifreflexe bei Meningoenkephalitis. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Tokay, László: Klinische und anatomische Beobachtungen bei chronischer Adrenalin Darreichung. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Váli, Ferenc: Nemzetközi jogi szolgalmak a nemzetközi jog rendszerében. In: Kolligátum. pp. 1-168. (1933)

Weszely, Ödön: Az egyetemi tanulmányok módszeréről. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1933)

Äimä, Frans Gustaf: Muutamia lisäehdotuksia suomalais-ugrilaisten kielten transskriptsioniasiassa. In: Helsingin Yliopiston Foneettisen Laitoksen Julkaisuja, (2). pp. 258-267. (1933)

This list was generated on 2020. November 30. 20:42:55 CET.