Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Találatok száma: 288.

A

Alföldy, Ede: Igazságügyi racionalizálás. Polgári jog, (9). 91-98a. (1933)

Almásy, Károly: Az alkalmazottak nyugtailletéke. Polgári jog, (9). 43-47c. (1933)

Altenberg,, Bruno: Uj [!Új] német szükségrendelet a jelzálogos követelések és telekadósságok esedékességéről. Polgári jog, (9). 54-57a. (1933)

Arday, Pál and Pintér, Jenő: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 14. számú értesítője, 1932-1933 : [könyvismertető]. Magyar pedagógia, (42). pp. 180-181. (1933)

Arday, Pál and Reigbert, Robert: Reigbert, Robert: Ausdruckspsychologie und praktische Pädagogik : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 43-44. (1933)

Auerbach, J.: A ráadás a német törvényhozásban. Polgári jog, (9). 187-190a. (1933)

B

Badics, Ferenc: Emlékezés Vadnay Károly r. tagra születésének 100-ik s halálának 30-ik évében. Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Balassa, Brunó and Kemény, Ferenc: Kemény F.: Erziehung und Unterricht in Ungam nach dem Weltkrieg : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 84. (1933)

Balla, Ignác: Adós eltartása a hitelezők terhére. Polgári jog, (9). 500-504a. (1933)

Balla, Ignác: Az elidegenítési és terhelési tilalom hatályos-e köztartozásokkal szemben? Polgári jog, (9). 319-321a. (1933)

Balla, Ignác: Dr. Balla Ignác: A magyar jog mint francia jog és a francia jog mint magyar jog. Polgári jog, (9). 10-11b. (1933)

Balla, Ignác: Hatóságilag megvont illetékamnesztia. Polgári jog, (9). 30-31c. (1933)

Balla, Ignác: Kötelező boszuállás [!bosszúállás]. Polgári jog, (9). 39-43a. (1933)

Balla, Ignác: A Kúria 57. sz. polgári jogegységi döntvénye. Polgári jog, (9). 356-359a. (1933)

Balla, Ignác: Törvényileg támogatott álláshalmozás. Polgári jog, (9). 269-270a. (1933)

Balla, Ignác: A devizarendeletek és a perköltség. Polgári jog, (9). 386-388a. (1933)

Balla, Ignác and Petrovay, Zoltán and Térfy, Béla: Kettős mutató a Grill-féle Törvénytárakhoz : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 342-343a. (1933)

Balla, Ignác and Sárffy, Andor: Dr. Sárffy Andor: Magánjogi alapismeretek : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 393a. (1933)

Balás, Károly and Gottwald, László: A Szeged környékén észlelt varjufilariasisról. Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Barankay, Lajos: Nemzetnevelés és telepítésügy a németeknél. Magyar pedagógia, (42). pp. 145-158. (1933)

Baranyai, Erzsébet and Lázár, Károly: Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 179. (1933)

Beck, Salamon: A 4420/1918. számú rendelet judikaturájához. Polgári jog, (9). 371-372a. (1933)

Beck, Salamon: Az engedményes speciális illetékessége. Polgári jog, (9). 35-36a. (1933)

Beck, Salamon: Dr. Beck Salamon: Dologi ellenkötelem - létszaki érdekcsillámok bifurkációja. Polgári jog, (9). 6-7b. (1933)

Beck, Salamon: Harmadikok javára történő marasztalás. Polgári jog, (9). 452-453a. (1933)

Beck, Salamon: Jogszabály nem ismerése - ment. Polgári jog, (9). 412-415a. (1933)

Beck, Salamon: Közbenszóló ítélet. Polgári jog, (9). 376a. (1933)

Beck, Salamon: A hitelezői késedelem tanához. Polgári jog, (9). 313-315a. (1933)

Beck, Salamon: A megbízásnélküli ügyvitel kérdéséhez. Polgári jog, (9). 209-213a. (1933)

Beck, Salamon: A nemvagyoní kár a versenytörvényben. Polgári jog, (9). 97-99c. (1933)

Beck, Salamon: A részleges érvényesség kérdéséhez. Polgári jog, (9). 180-182a. (1933)

Beck, Salamon and Almási, Antal: Dr. Almási Antal kir. kúriai bíró, egyetemi ny. rk. tanár: Dologi jog II. k. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 79-90a. (1933)

Beck, Salamon and Kende, Ernő and Szűcs, Miklós: Struktúraváltozás a jogban. Polgári jog, (9). 131-138a. (1933)

Beck, Salamon and Külley Rhorer, Víctor: Külley Rhorer Víctor: Életbiztosítási joggyakorlat : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 287-288a. (1933)

Beck, Salamon and Marton, Géza: "Perveszteség perbenállás nélkül.". Polgári jog, (9). 504-506a. (1933)

Beck, Salamon and Személyi, Kálmán: Római Jog. Irta: Dr. Személyi Kálmán : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 391-392a. (1933)

Berkessy, László and B. Simon, Irén: Újabb adatok a Bang fertőzés magyarországi előfordulásáról. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Berkesy, László and B. Simon, Irén: Ujabb [Újabb] adatok a Bang fertőzés magyarországi előfordulásáról. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: A balogén elemek biológiai elraktározásáról tyúktojásban és a halogénezett tojások therapiás alkalmazásáról. Kolligátum. pp. 1-9. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und die therapeutische Verwendung der halogenisierten Eier : 1. Mitteilung. Kolligátum. 260-268, [4]. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und die therapeutische Verwendung der halogenisierten Eier : I. Mitteilung. Kolligátum. pp. 260-268. (1933)

Berkesy, László and Gönczi, Klára: A halogen [!halogén] elemek biológiai elraktározásáról tyuktojásban [!tyúktojásban] és a halogénezett tojások therapiás alkalmazásáról. Kolligátum. 1-9, [2]. (1933)

Birkás, Géza: Das Staatsinteresse als Grundlage des Völkerrechts. Kolligátum. pp. 1-103. (1933)

Borsodi, Miklós: I., Igényper nem létező felperes nevében. Polgári jog, (9). 46-48a. (1933)

Borsodi, Miklós: II. Törvényes zálogjog és igényper. Polgári jog, (9). 48-51a. (1933)

Bratmann, Pál: Munkabéruzsora vagy midőn a szorult helyzetben levő fél előlegez. Polgári jog, (9). 112-113c. (1933)

Brozik, Bódog: Az elcsatolt cseh területen működő ügyvédek helyzete. Polgári jog, (9). 66a. (1933)

Brozik, Bódog: Németország. Polgári jog, (9). 67a. (1933)

Brózik, Félix: A külföldi hitelezők perei és az ügyvédség. Polgári jog, (9). 390-391a. (1933)

Buza, László: A revizió [!revízió] nemzetközi jogi alapjai. Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Bálás, Károly and Gottwald, László: A Szeged környékén észlelt varjufilariasisról. Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Bíró, György: Munkabérkövetelések a mezőgazda-munkaadó csődjében. Polgári jog, (9). 127-129c. (1933)

Böhm, Ferenc: A kártyaveszteség kifizetésével kapcsolatos kölcsönügyletről. Polgári jog, (9). 176-179a. (1933)

C

Corbino, Epicarmo: Trasporti Terrestri e Marittimi. Kolligátum. pp. 1-26. (1933)

D

Dach, József: Aranydollár-tartozások teljesítése pengőben. Polgári jog, (9). 106-111c. (1933)

Dajkovich, ifj. István: A relatív szegénységi jog. Polgári jog, (9). 510-512a. (1933)

De Novellis, Lydia: La statistica storica nel campo dell'economia. Kolligátum. pp. 1-18. (1933)

Deutsch, Maurus: Devizajogi határozatok. Polgári jog, (9). 51-54a. (1933)

Deutsch, Maurus: Devizarendszabályok. Polgári jog, (9). 184-187a. (1933)

Deutsch,, Maurus: Valuta tartozások és aranyklauzula a bécsi Legfelsőbb Törvényszék döntései szerint. Polgári jog, (9). 221-223a. (1933)

E

Ehrnthal, Aladár and Nagy, ifj. Dezső: Tulajdonjog a követelésen : hozzászólás dr. ifj. Nagy Dezső cikkéhez. Polgári jog, (9). 457-460a. (1933)

Erdély, Sándor: Mérleganalízis, mérlegrevízió. Írta: Dr. Erdély Sándor : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 197a. (1933)

Ernyei, Béla and Tukács, Albert: A jövedéki büntetőjog és jövedéki büntetőeljárás. Írta: Dr. Tukács Albert : [ismertetés]. Polgári jog, (9). 168-169c. (1933)

F

Fazekas, Oszkár: A védjegyutánzat kritériuma. Polgári jog, (9). 121-127c. (1933)

Fonyó, György: Biztosítási szerződés - naturalis obligatio. Polgári jog, (9). 419-422a. (1933)

Fonyó, György: Biztosítási szerződés átszállása tulajdonátruházás esetén. Polgári jog, (9). 128-131a. (1933)

Fonyó, György: Biztosításjogi döntések. Polgári jog, (9). 462-465a. (1933)

Frank, Antal and Bene, Lajos: Bene Lajos: Számolástanítás az elemi iskola I. osztályában : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 40-41. (1933)

Frank, Antal and Ligety, István: Ligety István: A katolikus tanító eszményképe : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 180. (1933)

Frigyes, Béla: A tőzsdei szokványok reformja. Polgári jog, (9). 137-141c. (1933)

Fränkel, Pál: Az 1932. év törvényalkotásai. Polgári jog, (9). 27-30a. (1933)

Fränkel, Pál: Behajthatók-e a 25 pengőn aluli követelések? Polgári jog, (9). 432-434a. (1933)

Fränkel, Pál: Dr. Fränkel Pál: Ügyvéd 1933. Polgári jog, (9). 17b. (1933)

Fränkel, Pál: A budapesti ügyvédi kamara jelentése. Polgári jog, (9). pp. 331-333. (1933)

Fränkel, Pál and Medvigy, Gábor: Dr. Medvigy Gábor: A földteherrendezés és a kamat sorsdöntő problémái : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 472-474a. (1933)

Förster, Aurél: Wilamowitz-Moellendorff Ulrik báró emlékezete. Kolligátum. pp. 1-15. (1933)

G

Glücksthal, Andor and Schwartz, Tibor: Dr. Schwartz Tibor: A kereskedelmi vétel jogszabályai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 138-139a. (1933)

Goldberger, József: A Zola-eset. Polgári jog, (9). 425-428a. (1933)

Grossmann, László: Dr. Harmath Zoltán: Ideiglenes intézkedések : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 291-292a. (1933)

Grossmann, László: Elállás a részletügylettől. Polgári jog, (9). 142-144c. (1933)

Grossmann, László: Hatályos-e a kereskedelemügyi miniszter felhívására utólag bemutatott kartelmegállapodás? Polgári jog, (9). 218-221a. (1933)

Grossmann, László: A Pp. 599. §-ának judikaturájához. Polgári jog, (9). 512-513a. (1933)

Grossmann, László: A fényképezett személy szerzői joga. Polgári jog, (9). 428-430a. (1933)

Groák, László: Gazdaságjogi kérdések és az ügyvédi rend. Polgári jog, (9). 235-244a. (1933)

Grósz, Emil: Az egyetemi életről Amerikában, Franciaországban és Magyarországon. Kolligátum. pp. 1-26. (1933)

Gyulai, Ágost and Lux, Gyula: Lux Gyula: Modern nyelvoktatás : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 134-136. (1933)

Gyulai, Ágost and Váradi, József: Vegyes : [szemle]. Magyar pedagógia, (42). pp. 143-144. (1933)

György, Ernő: Kezesség és kényszeregyesség. Polgári jog, (9). 278-281a. (1933)

Gárdonyi, István: A 4140/1932. M. E. számú rendelet, és a függőszámlára való fizetés kérdéséhez. Polgári jog, (9). 311-313a. (1933)

Gáspár, Pál and Keilhacker, Martin: Keilhacker, M.: Der ideale Lehrer nach der Auffassung der Schüler : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 80-83. (1933)

Görög, Frigyes: Az uj [!új] gazdavédelmi rendelet. Polgári jog, (9). 11-17a. (1933)

H

Habermann, Gusztáv: Fellebbezés a perköltség kérdésében az egyszerűsítési törvény alapján. Polgári jog, (9). 513-517a. (1933)

Hacker, Ervin: Büntetőjogtudomány és büntetőjogi segédtudományok. Kolligátum. pp. 1-16. (1933)

Hajnal, Henrik: A Kúria újabb házassági perjogi gyakorlata. Polgári jog, (9). 150-156a. (1933)

Hajnal, Henrik and Almási, Antal and Révay, Bódog: Das Eherecht Ungarns : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 288-291a. (1933)

Halom, István: Az uj [!új] lakbérleti szabályrendelet-tervezetről. Polgári jog, (9). 440-444a. (1933)

Halom, István: Érvényes-e a jogügylet, mellyel a korlátolt felelősségű társaság a saját üzletrészét megszerzi? Polgári jog, (9). 113-115c. (1933)

Hanselmann, Heirich: Hanselmann, Heirich: Geschlechtliche Erziehung des Kindes : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 83. (1933)

Harmath, Zoltán: Lehet-e a végrehajtást foganatosítani, ha az fel van függesztve? Polgári jog, (9). 43-46a. (1933)

Heinrich, János and Relkovic Néda, Davori: Relkovic Néda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586-1640). Magyar pedagógia, (42). p. 182. (1933)

Hoff, György: Jogéleti munkaterv. Polgári jog, (9). 469-471a. (1933)

Hoff, György and Homburger, Max: Max Homburger: Aufsíchtsrat and Bilanzprüfer ím neuen Aktienrecht. 1931 : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 196-197a. (1933)

Horváth, Barna: A jog racionalizálása. Kolligátum. pp. 1-14. (1933)

Huppert, Leo: Cégvalódiság és tisztességtelen verseny. Polgári jog, (9). 123-126a. (1933)

Huppert, Leo: Hitelezési csalás és hitelezői érdeket veszélyeztető cselekmény : a Reichsgericht gyakorlatából. Polgári jog, (9). 87-92c. (1933)

Huppert, Leo: Hiteljogi bírói gyakorlat. Polgári jog, (9). 168-174a. (1933)

Huppert, Leo: A részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságoknál a szolgálati járandóságokat csökkentő 4600/1933. M. E. sz. rend. egyes intézkedéseiről. Polgári jog, (9). 308-311a. (1933)

Huppert, Leó: Dr. Huppert Leó: A kényszeregyezségi kvóta felszívódása. Polgári jog, (9). 14b. (1933)

Huppert, Leó: Kezesség és kényszeregyesség. Polgári jog, (9). 282-283a. (1933)

Huppert, Leó: Törvényjavaslat az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenyről szóló 1923: V. t.-c. módosítása tárgyában. Polgári jog, (9). 53-58c. (1933)

Huppert, Leó: A részvénytörvény előkészítése. A magyar részvényjogi reform anyagának előkészítése a magyar Jogászegylet által kiküldött Bizottság munkálata : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 518-520a. (1933)

Huppert, Leó and Nizsalovszky, Endre: Dr. Nizsalovszky Endre: A kereskedelmi jog jogszabályai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 341-342a. (1933)

Huszti, József and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Az államférfi : a politikai- lélek vizsgálata : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 69-71. (1933)

Hódy, János: Hozzászólás az ügyvédi költségrendszer reformjához. Polgári jog, (9). 337-341a. (1933)

I

Iványi, Lajos: A társadalombiztosítási bíráskodás 1930-1932. évi joganyaga. Polgári jog, (9). 35-42c. (1933)

J

Jablonkay, Géza: Néhány kérdés az új lakásrendelettel kapcsolatban. Polgári jog, (9). 214-217a. (1933)

K

Karl, János and Benkő, Gyula: Benkő Gyula: Jegyzetek a földrajztanítás módszertanához : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 136-137. (1933)

Karl, János and Varga, Gábor: Varga Gábor: A földrajztanítás szimbolikus szemléltető eszközei és azok módszertani alkalmazása : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 136-137. (1933)

Kempelen, Attila and Hermsmeier, Friedrich: Hermsmeier, F.: Experimentell-psychologische Unteruchungen zur Charakterforschung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 44-45. (1933)

Kemény, Ferenc: Magyar Minerva : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 37-38. (1933)

Kemény, Ferenc: Vegyes : [szemle]. Magyar pedagógia, (42). pp. 86-87. (1933)

Kemény, Ferenc and Dimnet, Ernst: Ernst Dimnet: Die Kunst des Denkens : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 41-42. (1933)

Kemény, Ferenc and Ehrle, Franz: Ehrle, Franz: Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 42. (1933)

Kemény, Ferenc and Giese, Fritz: Giese, Fritz: Bildungsideale im Maschinenzeitalter. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 184-185. (1933)

Kemény, Ferenc and Hermann-Cziner, Alice and Lénárt, Edith: Hermann-Cziner Alice-Lénárt Edith: Az új rendszerű tanítás eredményei : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 72-73. (1933)

Kemény, Ferenc and Humbert, Jules: Humbert, Jules: Histoire illustrée de la littérature latine : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 83-84. (1933)

Kemény, Ferenc and Kerschensteiner, Georg: Kerschensteiner, Georg: Theorie der Bildungsorganisation : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 138-140. (1933)

Kemény, Ferenc and Schnürer, Gustav: Schnürer, Gustav: Die Anfänge der abendländischen Völkergemeinschaft : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 42. (1933)

Kemény, Ferenc and Tettamanti, Béla and Márer, Erzsébet: Vegyes : [szemle]. Magyar pedagógia, (42). pp. 47-48. (1933)

Kenyeres, Elemér and Baranyai, Erzsébet: Baranyai Erzsébet: Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei. Magyar pedagógia, (42). pp. 73-77. (1933)

Kenyeres, Elemér and Méhes, Gyula: Méhes Gyula: Kémiai kísérletek : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 39-40. (1933)

Kertész, István: Általános békerevízió vagy a trianoni szerződés külön revíziója? Kolligátum. pp. 1-16. (1933)

Keszthelyi, Nándor: A nemzeti munkaterv gazdasági programmja. Polgári jog, (9). 17-29c. (1933)

Király, Ferenc and Kuncz, Ödön: Kuncz Ödön: A biztosítás : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 284-287a. (1933)

Kiss, József and Kiss, Sándor: Kiss Sándor: Az elemi iskolai számtan- ás mértantanítás módszere. Magyar pedagógia, (42). pp. 137-138. (1933)

Kneppó, Sándor: Mi van a külföldi államokkal kötött adóügyi egyezményekben ? Polgári jog, (9). 65-74c. (1933)

Kohner, Arthur: Mezőgazdasági adósvédelem. Polgári jog, (9). 17-21a. (1933)

Kohner, Arthur: A gazdatartozások fizetésének ujabb [!újabb] szabályozásáról. Polgári jog, (9). 475-493a. (1933)

Kohner, Artur: "A teljesítési igény kizárása". Polgári jog, (9). 155-159c. (1933)

Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Az ötvenéves középiskolai törvény. Magyar pedagógia, (42). pp. 97-110. (1933)

Kornis, Gyula and Frank, Antal and Nagy, Zsigmond and Gyulai, Ágost: Magyar Paedagogiai Társaság : [felolvasások]. Magyar pedagógia, (42). pp. 87-96. (1933)

Kornis, Gyula and Kiss, József: Magyar Paedagogiai Társaság : [felolvasó ülések, székfoglalók]. Magyar pedagógia, (42). p. 144. (1933)

Kovács, Alajos: Városaink lakóházainak építési anyaga : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Kramer, Emil: Törvényjavaslat a zugirászatról. Polgári jog, (9). 493-495a. (1933)

L

Lajos, Sándor: Atypusos idült leukaemiás lymphadenosissal szövődött pneumonia biliosa esete. Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Lajos, Sándor: Atypusos idült leukaemiás lymphadenosissal szövődött pneumonis biliosa esete. Kolligátum. pp. 1-4. (1933)

Lajos, Sándor: A Szeged környékén észlelt rostonyás tüdőlobban szenvedők pneumoccus [!pneumococcus] csoportszerinti hovatartozásáról. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Lajos, Sándor: A Szeged környékéről észlelt rostonyás tüdőlobban szenvedők pneumoccus csoportszerinti hovatartozásáról. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Lajos, Sándor: A lipoidfractiók arányszámainak változásáról nyulak májában és vérében ép és kóros körülmények között. Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Lajos, Sándor: A lipoidfractiók arányszámainak változásáról nyulak májában és vérében ép és kóros körülmények között. Kolligátum. pp. 1-22. (1933)

Lux, Gyula: Az idegen nyelvi szótanulás nyelvlélektani vizsgálata. Magyar pedagógia, (42). pp. 122-133. (1933)

Láczer, István and Russel, Bertrand: Russel, Bertrand: Education and the Social Order : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 140-142. (1933)

M

Major, Róbert: A kötött devizagazdálkodás kérdéséhez. Polgári jog, (9). 74-85c. (1933)

Major, Róbert: A tíz éves fascizmus gazdasági mérlege. Polgári jog, (9). 1-11c. (1933)

Marton, Géza: Perveszteség perbenállás nélkül. Polgári jog, (9). 435-440a. (1933)

Martos, Nóra: Állampolgári nevelés az Ameriaki Egyesült Államokban. Magyar pedagógia, (42). pp. 19-29. (1933)

Medvigy, Gábor: Előhang. Polgári jog, (9). 293-296a. (1933)

Meller, Victor: Mennyi is az a 2°/○○-es minimális társulati adó? Polgári jog, (9). 141-142c. (1933)

Meszlény, Artur: Meszlény Arthur ... A magyar jog fejlődésének történeti áttekintése... Polgári jog, (9). 5-6b. (1933)

Meszlény, Artur: Visszaélés a joggal. Polgári jog, (9). 1-10a. (1933)

Mezey, István: Szovjetoroszország családi és házassági joga. Polgári jog, (9). 102-109a. (1933)

Mitrovics, Gyula: A pedagógia és a pszichológia kapcsolata. Magyar pedagógia, (42). pp. 110-122. (1933)

Mittler, Hugó: A kereskedelmi üzlet (fonds de commerce) eladóját terhelő versenytilalom a francia jogban. Polgári jog, (9). 163-165c. (1933)

Márer, Erzsébet and Netzer, Johannes: Netzer, Johannes: Das pädagogische Problem der Überparteilichkeit : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 186-187. (1933)

N

Nagy, ifj. Dezső: Az 1932. évi joggyakorlat tanulságai. Polgári jog, (9). 30-35a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: Az új váltótörvény javaslata. Polgári jog, (9). 153-155c. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: A Magyar Nemzeti Bank joghatósága. Polgári jog, (9). 156-160a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: Tulajdonjog a követeléseken. Polgári jog, (9). 359-367a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső: A bírói ut [!út] kizárása és az ügyvédség. Polgári jog, (9). 322-327a. (1933)

Nagy, ifj. Dezső and Ehrnthal, Aladár: Megjegyzések Dr. Ehrnthal Aladár hozzászólására. Polgári jog, (9). 460-461a. (1933)

Nagy, Emil: Nagy Emil: Feljegyzéseim Nagybritanniából. Polgári jog, (9). 22-23b. (1933)

Nagy, József Béla and Hehlmann, Wilhelm: Hehlmann, W.: Pädagogisches Wörterbuch : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 45. (1933)

Nagy J., Béla: Az osztrák középiskolai tanárképzés és tanárvizsgálatok. Magyar pedagógia, (42). pp. 67-69. (1933)

Nagy J., Béla: A porosz középiskolai tanárképzés és tanárvizsgálatok. Magyar pedagógia, (42). pp. 174-178. (1933)

Nemesné Müller, Márta: Életegységben folyó tanítás a "családi iskolában". Magyar pedagógia, (42). pp. 1-19. (1933)

Neugröschel, Endre: Az Országos Ügyvédszövetség IV. vándorgyűlése (Pécs 1933. junius [!június] 28.-julius [!julius] 1.). Polgári jog, (9). 381-386a. (1933)

Nizsalovszky, Endre: Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Kolligátum. pp. 1-31. (1933)

Nizsalovszky, Endre: Átértékelés gyámpénztárba befizetés után. Polgári jog, (9). 346-354a. (1933)

Nyulászi, Alajos: Végrehajtás lábon álló termésre. Polgári jog, (9). 36-39a. (1933)

Nyulászi, Alajos: A kényszeregyességi joggyakorlat. Polgári jog, (9). 296-308a. (1933)

P

Pethő, Tibor: Időszerű váltójogi kérdések. Polgári jog, (9). 113-118a. (1933)

Petz, Gedeon and Kornis, Gyula and Bleyer, Jakab and Staud, János and Gyulai, Ágost and Friml, Aladár and Temesy, Győző and Herodek, Károly and Mosdóssy, Imre and Somogyi, József and Boda, István and Bognár, Cecil and Horn, József: Magyar Paedagogiai Társaság : [születésnapi ünnepi ülés, felolvasó ülések, székfoglalók]. Magyar pedagógia, (42). pp. 188-200. (1933)

Polner, Ödön: La Constitution de la Hongrie. Kolligátum. pp. 517-557. (1933)

Polner, Ödön: Választójogi törvényhozásunk. Kolligátum. pp. 1-34. (1933)

Polner, Ödön: Választójogi törvényhozásunk. Kolligátum. pp. 1-34. (1933)

Proszwimmer, Béla: Denegatio justitiae. Polgári jog, (9). 109-113a. (1933)

Proszwimmer, Béla: Denegatio justitiae : II. Polgári jog, (9). 145-149a. (1933)

Purjesz, Béla and Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und im tierischen Organismus : 2. Mitteilung. Kolligátum. 553-557, [4]. (1933)

Purjesz, Béla and Berkesy, László and Gönczi, Klára: Über die biologische Speicherung der halogenen Elemente in den Hühnereiern und im tierischen Organismus : II. Mitteilung. Kolligátum. pp. 553-557. (1933)

Pályi, Gyula: Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet reformja. Polgári jog, (9). 377-381a. (1933)

Pályi, Gyula: Az ügyvédi képviselet kiterjesztése. Polgári jog, (9). 430-432a. (1933)

Pályi, Gyula: Ügyvédi betegbiztosítás. Polgári jog, (9). 335-337a. (1933)

Pályi, Gyula: Ügyvédi érdekképviselet. Polgári jog, (9). pp. 328-331. (1933)

Pályi, Gyula: A pécsi országos ügyvédgyűlés illetékjogi bizottságának munkája. Polgári jog, (9). 388-390a. (1933)

Pályi, Gyula: A törvénykezési illetékért való ügyvédi felelősség kérdéséhez. Polgári jog, (9). 96c. (1933)

R

Radák, Olga: Korunk nevelésének főbb problémái. Magyar pedagógia, (42). pp. 49-66. (1933)

Rakovszky, Menyhért: Néhány szó a Jelzálogtörvény 3. §-ához. Polgári jog, (9). 367-371a. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Egy honvédorvos rendszeres sportorvosi vizsgálatai és ennek gyakorlati értékelése. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Pulsus és vérnyomás ingadozás vizsgálata rendszeres dosirozott munkateljesítmény alatt. Kolligátum. pp. 1-7. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Pulzus- és vérnyomásingadozás vizsgálata rendszeres dosirozott munkateljesitmény [!munkateljesítmény] alatt. Kolligátum. pp. 1-2. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 1. Mitteilung. Kolligátum. pp. 195-220. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 1. Mitteilung. Kolligátum. 195-220, [4]. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 2. Mitteilung. Kolligátum. pp. 221-231. (1933)

Rosztóczy, Ernő: Systematische sportärtzliche Untersuchungen während der militärischen Ausbildung und ihre praktische Verwertung : 2. Mitteilung. Kolligátum. 221-231, [4]. (1933)

Rudolf, Lóránt: Kötelező-e az ellenfél meghallgatása ha az ügyvéd csak az iratok alapján kéri Élt. 18. §. szerint költségeinek megállapítását? Polgári jog, (9). 334-335a. (1933)

Rácz, György: A Nemzetek Szövetségének büntetőjogi érdekű tevékenysége és feladatai. Kolligátum. pp. 1-103. (1933)

S

Schlochauer, Hans-Jürgen: Deutsche völkerrechtliche Dissertationen : 1919-1932. Kolligátum. pp. 1-56. (1933)

Schneller, György: A magasabb érdek szerepe a gazdasági lehetetlenülésnél. Polgári jog, (9). 422-425a. (1933)

Schulcz, Ferenc: Belga törvény az üzletbérek csökkentéséről. Polgári jog, (9). 444-446a. (1933)

Schwartz, Izidor: Magánjogi Törvénykönyvünk Javaslatának 990. §-ához : Schwartz Izidor. Polgári jog, (9). 495-497a. (1933)

Somogyi, Ferenc: Az actoratus a tisztességtelen versenyben. Polgári jog, (9). 159-163c. (1933)

Somogyi, József: A tehetség megállapításának problémája. Magyar pedagógia, (42). pp. 158-171. (1933)

Somogyi, József and Szenes, Adolf: Szenes Adolf: A számtan- és algebratanítás vezérkönyve : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 38-39. (1933)

Somos, Lajos and Frank, Antal: Frank Antal: A munkaiskola gyakorlati értéke : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 181. (1933)

Stamberger, Sándor: Végintézkedések kihirdetése. Polgári jog, (9). 467-469a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az egyik budapesti adófelszólamlási bizottság előtt történt... Polgári jog, (9). 71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédek gyám- és nyugdíjintézete... Polgári jog, (9). 72a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédek reformszövetsége a zugírászat leküzdésére... Polgári jog, (9). 70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédi munkaalkalmak szaporítását... Polgári jog, (9). 70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédi szolidaritás. Polgári jog, (9). 69-70a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédjelöltek szerzett jogának... Polgári jog, (9). 70-71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédség főleg fiatalabb tagjaiból álló két párt... Polgári jog, (9). 71-72a. (1933)

Steinhaus, Ernő: Az ügyvédség korlátozott számú rendszerének bevezetése érdekében... Polgári jog, (9). 71a. (1933)

Steinhaus, Ernő: A Il-ik Országos Ügyvédi Értekezlet... Polgári jog, (9). 69a. (1933)

Steinhaus, Ernő: - St. E. - Mint láthatjuk... Polgári jog, (9). 193-194a. (1933)

Steinhaus, Ernő: ...közmegbízatásokból eredő jövedelmek közös felosztását... Polgári jog, (9). 70a. (1933)

Szende, Péter Pál: Szende Péter Pál: A csendes társaság a magyar jogban. Polgári jog, (9). 74-75a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Baleseti kár megtérítési módja. Polgári jog, (9). 182-184a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Családi Kör. Polgári jog, (9). 15-17b. (1933)

Szigeti, ifj. László: Fegyverhasználat jogosságának kérdése a polgári perben. Polgári jog, (9). 126-128a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Jogirodalom és jogfejlődés. Polgári jog, (9). 75-79a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Közszerzemény és a végrehajtási törvény 49. §-a. Polgári jog, (9). 448-451a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Lefoglalható-e az OTI alkalmazottak fizetése és egyéb járandósága? Polgári jog, (9). 508-510a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Országos Ügyvédmúzeum. Polgári jog, (9). 434a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Perjogi egyszerűsítési törekvések. Polgári jog, (9). 315-317a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Perjogi kérdés a jogegységi tanács előtt. Polgári jog, (9). 277-278a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Szolgáltatások értékaránya visszterhes szerződésnél. Polgári jog, (9). 251-262a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Vitás kérdések a perorvoslati érték körül. Polgári jog, (9). 373-376a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Választottbíráskodás. Polgári jog, (9). 418-419a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A házasságjogi culpacompensatió elvi alapja. Polgári jog, (9). 416-418a. (1933)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria 56. számú jogegységi döntvénye. Polgári jog, (9). 354-356a. (1933)

Szigeti, ifj. László: Üzembentartó fogalma tárgyi felelősségnél. Polgári jog, (9). 321-322a. (1933)

Szigeti, ifj. László and Gábor, Gyula: A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Irta: Dr. Gábor Gyula : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 392-393a. (1933)

Szigeti, ifj. László and Keresztes, Gyula: Dr. Keresztes Gyula: Magyar értékpapírjog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 144a. (1933)

Szigeti, ifj. László and Pongrácz, Jenő and Balassa, György: A végrehajtási eljárás egységes szerkezetben. Összeállították, dr. Pongrácz Jenő és dr. Balassa György : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 144a. (1933)

Szilágyi, János: Inscriptiones tegularum Pannonicarum = A pannoniai bélyeges téglák. Kolligátum. 1-110., XXXII t.. (1933)

Szontagh, Vilmos: A legitimizmus elméleti szempontból : alkotmányjogi dogmatikai fejtegetések a törvény érvényessége és a jogfolytonosság kérdésében. Kolligátum. pp. 1-32. (1933)

Szászy, István: A perköltség és ítéleti illeték biztosítása a magyar nemzetközi perjogban : folytatás. Polgári jog, (9). 98-101a. (1933)

T

Takács, György: Dr. Takács György: „Az adójog zsebkönyve" : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 342a. (1933)

Tettamanti, Béla and Márer, Erzsébet: A Magyar Paedagogia negyven évfolyamának tartalom- és névmutatója : 1892-1931. Magyar pedagógia. pp. 1-305. (1933)

Thein, Alfréd: A versenytörvény módosítása. Polgári jog, (9). 410-412a. (1933)

Thirring, Lajos: A mai Magyarország népességének fejlődése az utolsó hatvan év alatt = L'accroissement de la population sur le territoire actuel de la Hongrie pendant les 60 dernières années ; Hat évtized népnövekedési viszonyainak néhány jellegzetessége hazánk mai területén = Quelques caractéristiques de l'accroissement de la population pendant les 6 dernières décades sur le territoire actuel de la Hongrie. Kolligátum. pp. 1-35. (1933)

Tänzer, Hugó: Szlovenszkói jogélet az 1932. évben. Polgári jog, (9). 224-235a. (1933)

Tóth, György: A H. T. 80. §. utolsó bekezdésének helyes értelme. Polgári jog, (9). 395-410a. (1933)

V

Varannai, István: Az ügyvédség 1932-ben. Polgári jog, (9). 57-63a. (1933)

Varannai, István: Deflációs magánjog. Polgári jog, (9). 199-209a. (1933)

Varannai, István and Velenczei, Mór: Dr. Velenczei Mór: Az uzsora, mint veszélyes üzem : [könyvismertetés]. Polgári jog, (9). 31-32b. (1933)

Veress, Pál and Urbán, Béla: Urbán Barnabás: A középiskolai matematika és fizika tanításának szerepe a világnézet kialakításában : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 41. (1933)

Vermes, Ödön: A háztulajdon közterhei cím alatt dr. Vermes Ödön... Polgári jog, (9). 169c. (1933)

Vági, József: Devalorizáció a földárak esése miatt. Polgári jog, (9). 318-319a. (1933)

Vági, József: Dr. Vági József: Pénzügyjog a magánjogban. Polgári jog, (9). 14-15b. (1933)

Vági, József: Kártyajáték céljaira adott kölcsön. Polgári jog, (9). 180a. (1933)

Vági, József: Perköltség aranypengőben. Polgári jog, (9). 217-218a. (1933)

Vági, József: A bérbeadó perreutasítása 400 pengőn aluli bérkövetelésnél. Polgári jog, (9). 461-462a. (1933)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (9). 446-448a. (1933)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (9). 497-500a. (1933)

Váli, Ferenc: Nemzetközi jogi szolgalmak a nemzetközi jog rendszerében. Kolligátum. pp. 1-168. (1933)

Vályi, Lajos: Az uj [!új] mezőgazdasági adósvédelmi rendelet. Polgári jog, (9). 101-106c. (1933)

Vályi, Lajos: Dr. Vályi Lajos: Ügyvédellenes hangulat a földbirtokvagyon teherálladékában. Polgári jog, (9). 12-13b. (1933)

Vályi, Lajos: Végrehajtási és perköltségek a földbirtokvagyon teherálladékában. Polgári jog, (9). 160-168a. (1933)

Vályi, Lajos: A gazdasági munkaszerződéseken alapuló követelések védelméről. Polgári jog, (9). 262-269a. (1933)

Vályi, Lajos: A mezőgazdasági főldbirtokvagyon adósságainak rendezése. Polgári jog, (9). 21-27a. (1933)

Vályi, Lajos and Konkoly Thege, Gyula: A magyar föld jelzálogos terhei az 1931. év végén : [ismertetés]. Polgári jog, (9). 139-143a. (1933)

Váradi, József and Kehrer, Károly and Krehnyay, Béla: Kehrer Károly-Krehnyay Béla: Pedagógiai szemináriumok : III. kötet: A természeti és gazdasági ismeretek, ének, rajz, kézimunka és a testgyakorlás köréből : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 77-78. (1933)

W

Wagner, Lilla: A Civiljogászok Vitatársaságának nov. 23-iki ülésén dr. Wagner Lilla adott elő ,,A plágium" címen... Polgári jog, (9). 73-74a. (1933)

Wagner, Lilla: „A HT. 80. §. utolsó bekezdésének helyes értelme.". Polgári jog, (9). 453-457a. (1933)

Waldapfel, János and Messer, August: Messer, A.: Einführung in die Philosophie und Pädagogik : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 78-80. (1933)

Weszely, Ödön: Az egyetemi tanulmányok módszeréről. Kolligátum. pp. 1-18. (1933)

Weszely, Ödön and Kemény, Ferenc and Fináczy, Ernő and Kornis, Gyula and Kemény, Ferenc: Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon : A Magyar Pedagógiai Társaság megbízásából Fináczy Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerkesztette Kemény Ferenc. I. rész: Abádi-Juventus. Budapest, Révai Irodalmi Intézet kiadása. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 33-37. (1933)

Weszely, Ödön and Vincze, Frigyes and Kövács, Rezső and Friml, Aladár and Nemesné Müller, Márta and Kornis, Gyula and Radák, Olga and Kiss, József and Lux, Gyula and Kovács, Gyula and Tóth, Zoltán: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, székfoglalók, felolvasó ülések]. Magyar pedagógia, (42). p. 48. (1933)

Wittstock, Oszkár: Az erdélyi szász iskolák múltjából. Magyar pedagógia, (42). pp. 30-33. (1933)

Z

Zoltán, Emil: Lakbérleti kérdések. Polgári jog, (9). 118-123a. (1933)

Zoltán, József: A Magánjogi Törvénykönyv javaslatának felszívódása a bírói gyakorlatba. Polgári jog, (9). 273-277a. (1933)

Á

Árvay, Kálmán: A Jelzálogtörvény 3. §-ához. Polgári jog, (9). 466-467a. (1933)

Árvay, Kálmán: A keretbiztosítéki jelzálogjog kérdéséhez. Polgári jog, (9). 506-508a. (1933)

É

Éltes, Mátyás: Hommage au Dr. Decroly : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 182-184. (1933)

Éltes, Mátyás and Descoeudres, Alice: Descoeudres, Alice: L'Éducation des enfants arriérés : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). pp. 42-43. (1933)

Éltes, Mátyás and Markovics, Árpád: Markovics Árpád: Hangképzés és gyakorlatok a beszédhibák elhárítására : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (42). p. 182. (1933)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:12:44 2017 CEST.