Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Offprint
Number of items: 49.

Offprint

Fülöp Ferenc: 1,3-heterociklusok gyűrű-lánc tautomériájának kvantitatív tanulmányozása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,3-oxazino [4,3-a] izokinolinok konformációinak szubsztituensfüggése. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Csende Ferenc and Günther Gábor and Dombi György: 1,3-oxazino- és oxazolo-izoindolon gyűrűtranszformációja ciklohexano-oxazocinonná, illetve oxazoninonná. In: Kolligátum. pp. 11-12. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest and Sohár Pál: 2H-1,3-benztiazinok és a hexahidro-4H-1,3-benztiamin 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója benzonitril-oxiddal. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bani-Akoto Ernest and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 4-aril-2H-1,3-benztiazinok 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója nitriliminekkel. In: Kolligátum. pp. 10-11. (1991)

Csende Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Aroil-cikloalkán- és norbornánkarbonsavak előállítása és többgyűrűs karbociklusokká és heterociklusokká alakítása. In: Kolligátum. pp. 30-31. (1991)

Szabó Ágnes and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Biciklusos pirimidinonszármazékok szintézise retro diels-alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 7-8. (1991)

Bernáth Gábor and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Lázár János and Tóth Gábor: Catalytic dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : abstract. In: Kolligátum. pp. 137-138. (1991)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Pihlaja Kalevi: Chemical ionization in stereochemical differentiation of some 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. p. 1. (1991)

Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált dihidrouracilok és tiouracilok előállítása ás átalakítása. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1991)

Feketéné Nagy Katalin and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklohexán- és norbornánkondenzált 1,3-oxazino- és 1,3-oxazepino-izoindolon származékok szintézise és szerkezete. In: Kolligátum. pp. 2-3. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállítása. In: Kolligátum. pp. 372-378. (1991)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Bernáth Gábor: Cyclic aminoalcohols and related compounds, 36 : simple methods for the preparation of N-alkyltetrahydroisoquinoline-1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 375-379. (1991)

Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cyclization of aroylcycloalkanecarboxylic acids to isoindolone-condensed 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 183-184. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Partanen Tuula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Effects of N-substitution on the fragmentations of some cyclohexene-fused 2-N-phenyliminoperhydro-3,l-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 125-129. (1991)

Lázár László and Tari János and Virág Miklós and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Egyszerű eljárás az 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolinok előállítására. In: Kolligátum. pp. 6-7. (1991)

Pihlaja Kalevi and Liukko-Sipi Sirpa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization fragmentations of some N-Substituted 2-N-Methylimino-4,5-tetramethyleneperhydro-3,l-oxazines and related Thiazines. In: Kolligátum. pp. 230-233. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Ronkanen Sari and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of some 4β-phenyl-substitutedc cycloaikane-cis-fused l,3-Oxazin-2(3H)-ones,-2(3H)-thiones and l,4-Oxazepin-3(4H)-ones. In: Kolligátum. pp. 253-256. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electronic effects in the electron ionization fragments of 2-aryl substituted octahydro-1,3/3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1991)

Fülöp Ferenc and Dahlqvist Martti and Pihlaja Kalevi: Electrophilic aromatic reactivities via ring-chain tautomerism of Tetrahydro-1,3-Oxazines and 1,3-Oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 273-275. (1991)

Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Formation of 1,3-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivates : a comparative study. In: Kolligátum. pp. 2229-2236. (1991)

Oksman Pentti and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Fragmentation and intramolecular cyclization of cyclopentane-fused 2-n- phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and -thiazines under electron impact. In: Kolligátum. pp. 48-49. (1991)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-Oxazines : does it Exist? In: Kolligátum. pp. 438-442. (1991)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Simonné Talpas Gizella and Bani-Akoto Ernest: Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-l,3-benzothiazines and hexahydro-4H-l,3-benzothiazine. In: Kolligátum. pp. 481-484. (1991)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Dombi György: Kondenzáltvázas β-laktámok készítése 1,3,4-oxadiazepinekből. In: Kolligátum. pp. 8-9. (1991)

Gömöry Ágnes and Somogyi Árpád and Tamás József and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Komáromi István: Mass spectrometric and mindo study of electron impact induced fragmentation of some norbornane- and norbornene-condensed pyrimidinones and oxazinones. In: Kolligátum. pp. 225-246. (1991)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric study of some cycloalkane/ene-condensed 2-thioxo-2,3,5,6-pyrimidin-4(lH)-ones and Cycloalkane/ene-condensed [1,3]Thiazino [3,2-a ]-pyrimidinones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 493-497. (1991)

Pelczer István and Szalma Sándor: Multidimensional NMR and Data Processing. In: Kolligátum. pp. 1507-1524. (1991)

Sohár Pál and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor: NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of acetonitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydro-oxazines. In: Kolligátum. pp. 706-710. (1991)

Sohár Pál: Policiklusok térszerkezet-felderítése NMR vizsgálatokkal. In: Kolligátum. pp. 283-288. (1991)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Preparation of 1-(o-aminobenzoyl)-1-methylhydrazines. In: Kolligátum. pp. 377-378. (1991)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,l-b]- and [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbomane/ene-condensed dihydro-l,3-oxazines with salicyl chloride. In: Kolligátum. pp. 753-757. (1991)

Pihlaja Kalevi and Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 4031-4038. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Saturated heterocycles. 176[1]. Synthesis and steric structure of quaternary azeto[2,l-a]isoquinoline Stereoisomers. In: Kolligátum. pp. 353-357. (1991)

Szalma Sándor and Pelczer István and Borer Philip N. and Levy George C.: Selective discrete fourier transformation, an alternative approach for multidimensional NMR data processing. In: Kolligátum. pp. 194-198. (1991)

Kapor Agneš and Ribár Béla and Mészáros Csaba and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies 124. : structures of (I) cis- and (II) trans-decahydroquinazoline-2-spiro-1'-cycIohexan-4-one. In: Kolligátum. pp. 2632-2635. (1991)

Bernáth Gábor and Lázár László and Fülöp Ferenc and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Syntheses and transformations of isoquinoline-fused saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 36-37. (1991)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Synthesis and stereochemistry of stereoisomers l,3-benzoxazino-l,3- and -3,1-Benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 1213-1218. (1991)

Sohár Pál and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of alicycle-fused 1,3-thiazine-β-lactams. In: Kolligátum. pp. 687-692. (1991)

Sohár Pál and Újszászy K. and Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Fodor Lajos and Bernáth Gábor: Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycIe-fused dihydrothiazepines. In: Kolligátum. pp. 928-932. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Ágnes and Sohár Pál: Synthesis of pyrimido[2,l-b]thiazin-6-one by retro Diels-Alder reaction. In: Kolligátum. pp. 7673-7676. (1991)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 229-237. (1991)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Árva Judit and Kóbor Jenő and Sohár Pál: Sztereoizomer kvaterner azeto[2,l-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 97-103. (1991)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Triciklusos azetidinonok előállítása ciklohexán-kondenzált dihidrooxazinok cikloaddíciójával. In: Kolligátum. pp. 3-4. (1991)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Trifunkciós 2-amino-tiofén-származékok szintézise és átalakításai. In: Kolligátum. pp. 5-6. (1991)

Kálmán Alajos and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: X-Ray study of hetero ring flexibility in norbornane and norbornene-fused l,3-oxazin-2-thiones structure of 5,8-methano-r-4-phenyl-c-4a, c-5,6,7,c-8,c- 8a-hexahydro-4H-l,3-benzoxazin-2(3H)-thione. In: Kolligátum. pp. 167-177. (1991)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: cisz- és transz-Cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállítása azetidinonok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. pp. 190-195. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: trans-2-Cyanocycloalkanols: Versatile Synthons for Alicyclic cis- and trans-l,3-Amino Alcohols : reprint. In: Kolligátum. pp. 42-46. (1991)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter: transz-2-Ciano-cikloalkanolok: új, hatékony szintonok aliciklusos, cisz- és transz- 1,3-aminoalkoholok előállítására. In: Kolligátum. pp. 104-107. (1991)

This list was generated on 2024. április 20. 05:20:11 CEST.