Items where Author is "Bernáth, Gábor"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Offprint
Number of items: 185.

Offprint

5,8-Metano-benzoxazino[2,l-b] és [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-on diasztereomerek előállítása norbornán/én-kondenzált dihidro-l,3-oxazinokból szalicilsav-kloriddal.

Az N-szubsztitúció hatása a ciklohexénnel kondenzált 2-(N-fenil-imino)-tetrahidro-l,3-oxazinok és analóg tiazinok fragmentációjára.

Ciklohexán- és ciklohexén-kondenzált 2-tioxo-2,3,5,6-tetrahidro-pirimidin-4-(1H)-onok és l,3-tiazino[3,2,-a]dihidropirimidinonok elektronütközéses tömegspektrometriás tanulmányozása.

Conformational analysis of s-triazolobenzothiazine derivatives prepared by intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of nitrilimines to 4-aryl-2H-l,3-benzothiazines.

Darstellung von trifunktionalen Thiophenderivaten.

Dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : formation of unexpected quinonediimine intermediates.

Electron impact ionization mass spectra of some substituted dipyrido[1,2-a:4,3-d] pyrimidinones.

Fused-skeleton pyrimidinones from alicyclic, stereoisomeric β-aminoacids.

Neue trifunktionale Thiophenderivate.

Norbornán- és norbornén-kondenzált pirimidon- és oxazinon-származékok tömegspektrometriás és MNDO vizsgálata.

Néhány N-szubsztituált 2-(N-metil-imino)-perhidro-3,l-benzoxazin és analóg tiazin elektronütközéses fragmentációja.

Pirimido[2,l-b]tiazin-6-on szintézise retro Diels—Alder reakcióval.

Preparation of uracil by cycloreversion : structure of cycloalkane/ene- and Norbornane/ene-fused dihydrouracils.

Ring-closure reaction of N-arylthiomethylaroylamides to 1,3-Benzothiazines.

Saturated heterocycles : Part 189: synthesis and stereochemistry of 2,3-disubstituted 2,5,6,10b-tetrahydroimidazo[5,1-a]isoquinolin-1 -ones.

Simple synthesis of alicyclic 1,3-amino alcohol analogues of cns-active compounds.

Substituent effects on the ring-chain tautomerism of 1,3-oxazines : abstract.

Syntheses and conformational analysis of saturated 1,3-oxazino- and oxazolo [4,3-a] isoquinolines : abstracts.

Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles.

Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 1- and 2- methyl-2H,4H-l,6,7,llb-tetrahydro-l,3-oxazino[4,3-a]isoquinolines.

Synthesis and ring-chain tautomerism of stereoisomeric 1,3-oxazines condensed with a t-butyl-substituted cyclopentane ring.

Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo- and thiazino[2,3-h]quinazolones and cycloalky limino-3(N)-thiazolinylthiazolidines.

Synthesis and structure of saturated azeto [1,2-a][3,1] and [2,1-b][1,3] benzoxazines.

Synthesis of quinazolino-l,3-benzothiazine derivatives.

Synthesis, reactions and stereochemistry of 3-hydroxymethyl-2,3- dihydro-4H-l,3-benzoxazin-4-one and some perhydrogenated derivatives.

A solid-state NMR study of ring-chain tautomerism in l,3-O,N-heterocycles.

1,3-oxazino [4,3-a] izokinolinok konformációinak szubsztituensfüggése.

2H-1,3-benztiazinok és a hexahidro-4H-1,3-benztiamin 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója benzonitril-oxiddal.

4-aril-2H-1,3-benztiazinok 1,3-dipoláros cikloaddíciós reakciója nitriliminekkel.

Aroil-cikloalkán- és norbornánkarbonsavak előállítása és többgyűrűs karbociklusokká és heterociklusokká alakítása.

Biciklusos pirimidinonszármazékok szintézise retro diels-alder reakcióval.

Catalytic dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : abstract.

Cikloalkán- és norbornánkondenzált dihidrouracilok és tiouracilok előállítása ás átalakítása.

Ciklohexán- és norbornánkondenzált 1,3-oxazino- és 1,3-oxazepino-izoindolon származékok szintézise és szerkezete.

Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállítása.

Cyclic aminoalcohols and related compounds, 36 : simple methods for the preparation of N-alkyltetrahydroisoquinoline-1,3-aminoalcohols.

Cyclization of aroylcycloalkanecarboxylic acids to isoindolone-condensed 1,3-heterocycles.

Effects of N-substitution on the fragmentations of some cyclohexene-fused 2-N-phenyliminoperhydro-3,l-oxazines and related thiazines.

Egyszerű eljárás az 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolinok előállítására.

Electron ionization fragmentations of some N-Substituted 2-N-Methylimino-4,5-tetramethyleneperhydro-3,l-oxazines and related Thiazines.

Electron ionization mass spectra of some 4β-phenyl-substitutedc cycloaikane-cis-fused l,3-Oxazin-2(3H)-ones,-2(3H)-thiones and l,4-Oxazepin-3(4H)-ones.

Electronic effects in the electron ionization fragments of 2-aryl substituted octahydro-1,3/3,1-benzoxazines.

Fragmentation and intramolecular cyclization of cyclopentane-fused 2-n- phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and -thiazines under electron impact.

Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-l,3-benzothiazines and hexahydro-4H-l,3-benzothiazine.

Kondenzáltvázas β-laktámok készítése 1,3,4-oxadiazepinekből.

Mass spectrometric and mindo study of electron impact induced fragmentation of some norbornane- and norbornene-condensed pyrimidinones and oxazinones.

Mass spectrometric study of some cycloalkane/ene-condensed 2-thioxo-2,3,5,6-pyrimidin-4(lH)-ones and Cycloalkane/ene-condensed [1,3]Thiazino [3,2-a ]-pyrimidinones under electron impact.

NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of acetonitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydro-oxazines.

Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,l-b]- and [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbomane/ene-condensed dihydro-l,3-oxazines with salicyl chloride.

Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines.

Saturated heterocycles. 176[1]. Synthesis and steric structure of quaternary azeto[2,l-a]isoquinoline Stereoisomers.

Stereochemical Studies 124. : structures of (I) cis- and (II) trans-decahydroquinazoline-2-spiro-1'-cycIohexan-4-one.

Syntheses and transformations of isoquinoline-fused saturated heterocycles.

Synthesis and stereochemistry of stereoisomers l,3-benzoxazino-l,3- and -3,1-Benzoxazines.

Synthesis and steric structure of alicycle-fused 1,3-thiazine-β-lactams.

Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycIe-fused dihydrothiazepines.

Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája.

Sztereoizomer kvaterner azeto[2,l-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája.

Triciklusos azetidinonok előállítása ciklohexán-kondenzált dihidrooxazinok cikloaddíciójával.

Trifunkciós 2-amino-tiofén-származékok szintézise és átalakításai.

X-Ray study of hetero ring flexibility in norbornane and norbornene-fused l,3-oxazin-2-thiones structure of 5,8-methano-r-4-phenyl-c-4a, c-5,6,7,c-8,c- 8a-hexahydro-4H-l,3-benzoxazin-2(3H)-thione.

cisz- és transz-Cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállítása azetidinonok gyűrűtranszformációjával.

trans-2-Cyanocycloalkanols: Versatile Synthons for Alicyclic cis- and trans-l,3-Amino Alcohols : reprint.

transz-2-Ciano-cikloalkanolok: új, hatékony szintonok aliciklusos, cisz- és transz- 1,3-aminoalkoholok előállítására.

1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével.

1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise.

2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása.

3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete.

4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata.

Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines.

Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism.

Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise.

Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones.

Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones.

Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones.

Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines.

Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel.

Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise.

Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines.

Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact.

Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones.

Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal.

Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise.

Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study.

Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen.

Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen.

Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen.

Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles.

Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines.

Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition.

Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines.

Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds.

Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata.

Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies.

Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones.

Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles.

Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives.

Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione.

Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation.

Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives.

Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy.

Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline.

Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles.

Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one.

Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines.

Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines.

Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols.

Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines.

Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues.

Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise.

Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones.

Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata.

Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise.

Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata.

1,3-benzizotiazolok előállitása [!előállítása] a 2-aril- és 4-aril-1,3-benztiazinok oxidativ [!oxidatív] gyürütranszformációjával [!gyűrűtranszformációjával].

2H- és 4H-1,3-benztiazin izomerek bázicitásának, kvaternerezésének és stabilitásának vizsgálata.

3,4-diszubsztituált 1,6,7,11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok előállítása és szerkezetvizsgálata.

A 3-metil-2H-1,3-benztiazinium-jodidok lugos [!lúgos] hidrolizise [!hidrolízise].

5,6-Tri-, 5,6-tetra- és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása : a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-tetrametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (I), a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on (c-II) és a 2-spiropentametilén-transz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (t-II) szerkezete.

6-azakinazolinon származékok dehidrogénezése.

Alkaline hydrolysis of 3-methyl-2H-1,3-benzothiazinium iodides.

Basicity, quaternization and hydrolysis of 2H- and 4H-1,3-benzothiazine isomers.

Benzizotiazolok szintézise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével.

(Beta)-aminosav-etilészterek reakciója 2-klór-etilizotiocianáttal.

Cikloalkán- és norbornánkondenzált fenilszubsztituált 1,3- és 1,4-heterociklusok előállítása.

Configuration and solvent-dependent conformation of thiaprotoberberines.

Cycloaddition and ring transformation reactions of 2-aryl- and 4-aryl-1,3-benzothiazines.

Dibenzoditiocin származékok szintézise és konformációanalizise [!konformációanalízise].

Egy pirrolo [2,1-a]izokinolin származék képződése Zapp-Klingemann reakcióval.

Kondenzáltvázas pirimidindionok előállítása azetidinon-karbamidok gyűrűtranszformációjával.

Mass spectrometric intramolecular cyclization reactions of some 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines.

Mikrocoulometrische und präparative Elektrolyse von trans- und cis-Decahydropyrido[2,1-b]chinazolin-11-on.

Norefedrin- és norpszeudofedrin-származék 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája.

Norefedrinből és norpszeudoefedrinből nyert 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája.

Preparation and structure of cycloalkane-condensed [1,3]thiazino[3,2-a]pyrimidinones.

Preparation of condensed-skeleton pyrimidinediones by ring transformation of azetidinone-urea derivatives.

Preparation of cycloalkane- and norbornane-condensed phenyl-substituted 1,3- and 1,4-heterocycles.

Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidine derivatives of norephedrine and norspeudoephedrine, and their synthetic applications.

Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidines prepared from norephedrine and norpseudoephedrine.

Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise.

Részlegesen telített, sztereoizomer tetraciklusos benzoxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata.

Structure of norbornene-fused 1,3-oxazine double cycloadducts.

Structure of norbornene-fused 3,1-oxazine double cycloadducts.

Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocin derivatives.

Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocine derivatives.

Synthesis and stereochemistry of angularly condensed tricyclic tetrahydroisoquinolines.

Synthesis of 1,2-benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl- and 4-aryl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines.

Synthesis of 4-thia analogues of isoquinoline alkaloids.

Synthesis of 6H,8H-isoquino[2,3-c][1,3]benzothiazin-8-ones.

Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberberines by photocyclization.

Synthesis, stereochemistry, retro Diels-Alder and ring transformation reactions of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles.

Sztereoizomer kondenzáltvázas telitett [!telített] 1,3-tiazin-(beta)-laktámok szintézise és gyürütranszformációs [!gyűrűtranszformációs] reakciói.

Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Struktur und polarographischer Reaktivität sowie zur Stabilität partiell hydrierter 2H-Pyrimido[6,1-a]isochinolinderivate.

X-ray study of the hetero ring flexibility in 5,6-tri, 5,6-tetra- and 5,6-penta-methylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-ones : the structures of 2-spiropentamethylene-cis-5,6-tetramethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (I), 2-spiropentamethylene-cis-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (c-II) and 2-spiropentamethylene-trans-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-one (t-II).

Application of phenyl-substituted norbornane 1,3-aminoalcohols for preparation of heterocycles.

Characterization of three-component ring-chain tautomeric equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines.

Conformational analysis of the crystalline compound 5,8-methano-4ar,5c,6,7,8c,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione as studied by X-ray diffraction method.

Conversion of 6-(alpha)-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2',3'-dimethoxy-benzo)-1-thiaoctem in the presence of base.

Determination of the configuration and conformation of tetracyclic partly saturated benzoxazines by NMR.

Mass spectrometric differentiation of 2, 3-disubstituted pyrimidin-4(3H)-ones and 1,2-disubstituted pyrimidin-4(1H)-ones. Tautomerism between the NH-derivatives.

One-pot synthesis and stereochemical investigation of partially saturated tetracyclic benzoxazines.

Preparation of cycloalkane-condensed dihidrouracils by ring expansion of azetidinones.

Preparation of highly condensed heterocycles by cycloaddition.

Preparation of multiple-condensed saturated heterocycles by cycloaddition.

Preparation of uracils and dihydrouracils from azetidinones by ring transformation.

Rearrangement of cis-5,6-polymethylene-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazines and thiazines to 5,5-polymethylene-1,3-spirooxazolines and thiazolines.

Ring transformations of 1,3-benzothiazines, 5(1) synthesis of benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl-4H- and 4-aryl-2H-1,3-benzothiazines.

Ring-chain tautomerism of 2-aryl-substituted-1,3-oxazolidines.

Saturated heterocycles, 135. Cyclic aminoalcohols and related compounds, 29. : synthesis of condensed-skeleton cis- and trans-2-phenylimino- and 2-methyliminotetrahydro-l,3-thiazines and 1,3-oxazines.

Simple methods for preparation of N-substituted 1,3-aminoalcohols.

Stereochemical studies, 125. Saturated heterocycles, 126. : preparation of norbornane/norbornene-fused 4,1-oxazepin-2-ones.

Stereochemical studies, 142. saturated heterocycles, 148(1) one-pot synthesis of partially saturated tetracyclic benzoxazines; scope and limitations.

Stereochemistry and the mass spectra of some 1,3- and 3,1-perhydrobenzoxazines.

Synthesis and stereochemical investigation of condensed-skeleton saturated heterocycles, potential pharmacons : (szekció plenáris előadás).

Synthesis of 2-cyanocycloalkyl tetrahydroisoquinolines for pharmacological purposes.

Synthesis of pharmacologically active isoquinolinyl-quinazolinones.

Synthesis of stereoisomeric 2-phenylimino-3,1-perhydro-benzoxazines and 3,1-perhydrobenzothiazines.

Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed heterocycles.

Synthesis of thiadiazole, oxadiazole and triazole derivatives with potential pharmacological activity.

Synthesis, configuration and solvent-dependent conformation of 5-thiaprotoberberines.

The crystal and molecular structure of 5,8-methano-4ar,5t,6,7,8t,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione.

A new facile synthesis of thiaprotoberberines.

Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines.

Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája.

Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles.

This list was generated on 2019. November 22. 08:47:06 CET.