Tallózás Gyűjtemény szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Folyóirat/könyv/kiadvány címe | Befoglaló folyóirat/kiadvány címe | Mű típusa | Szerzők | csoportosítás nélkül
Találatok száma ezen a szinten: 124.

A keszthelyi Festetics Könyvtár

Klempa, Károly: A keszthelyi Festetics Könyvtár.

Baranyai népmesék

Banó, István: Baranyai népmesék.

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.

Csanádvármegyei Könyvtár

Márton, György: Az apró- (dug-) hagyma osztályozása és szárítása Makón.

Takáts, Lajos: Az apátfalvai nyelvjárás.

Banner, János: Jelentés a Magyarcsanád-Bökényi próbaásatásokról.

Eperjesy, Kálmán: Kopáncs-pusztai éremlelet.

Móra, Ferenc: Lovassírok Kunágotán.

Bálint, Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata.

Szirbik, Miklós; Eperjesy, Kálmán: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata ekklé'siának különös leírása : Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6 eszt.

Árva, János: Boszorkányperek Csanádvármegyében.

Lugosi, Döme: Kelemen László és az első "Magyar játszó Színi Társaság".

Eperjesy, Kálmán: A Maros szabályozása Makónál 1754-ben.

Banner, János: Népvándorláskori sírok Nagykamaráson.

Diószeghy, András: Rotaresti Dobsa Lajos : irodalomtörténeti vázlat.

Márton, György: A makói hagyma termesztése : emberföldrajzi kép.

Bálint Nagy, István: Kolerajárványok Csanád vármegyében : orvostörténelmi tanulmány.

Szent Gellért legendája : vita S. Gerardi.

Kovács, Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik század közepéig.

Kecskeméti, Ármin: A csanádmegyei zsidók története.

Barna, János: A makói Hollósy Kornélia Színház története.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : alapításától a tatárjárásig : 1030-1242.

Takáts, Lajos: Csanád vezér.

Joó, Imre: Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai.

Barna, János: Hollósy Kornélia és a kolozsvári dalszíntársulat bukaresti vendégjátékai 1860-ban.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1243-1307.

Barna, János: A makói második színkör és a színpártoló egyesület története.

Erdei, Ferenc: A makói parasztság társadalomrajza.

Peja, Győző: Makó és környékének felszíne.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1552-1608.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1608-1699.

Bálint, Alajos: A makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei.

Szabó, Imre: A makó-mezőkopáncsi templomrom.

Csepregi, Imre: A makói Szent István-plébániatemplomban őrzött Havi Boldogasszony-kép.

Bálint, Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető.

Bohdaneczky, Edvin: Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században.

Kiss, Mária Hortensia: Kiszombor története : [falutanulmány].

Bálint, Alajos: Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegyék régészeti katasztere.

Juhász, Kálmán: A csanádi székeskáptalan a középkorban : 1030-1552 : második rész : káptalanok, szerzetesrendek.

Juhász, Kálmán: A 100 éves Kübekháza : 1844-1944.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1307-1386.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1386-1434.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1434-1500.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1500-1552.

Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics

Klempa von, Karl: Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics.

Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898

Márki, Sándor: Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 1.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 2.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 3.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 4.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 5.

Iskolakultúra-könyvek

Kamarás, István: Krisnások Magyarországon.

Petőfi S., János; Benkes, Zsuzsa: A szöveg megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a szemiotikai szövegtanba.

Andor, Mihály; Liskó, Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás.

Takács, Viola: A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása.

Ablonczyné Mihályka, Lívia; Fóris, Ágota; Hegyi, Ágota; Józsa, Judit; Kollár, Andrea; Kovács, Mónika; Miklós, Magdaléna; Molnár, Krisztina; Pelles, Tamás; Rozsnyói, Zsuzsanna; Salamon, Eszter; Szóka, Bernadett; Tóth, Hajnalka; Wallendums, Tünde: Olasz nyelvi tanulmányok : az alkalmazott nyelvészet témaköréből.

Csányi, Erzsébet: Világirodalmi kontúr : esszék, tanulmányok.

Baska, Gabriella; Nagy, Mária; Szabolcs, Éva: Magyar tanító: 1901.

Géczi, János; Kéri, Katalin; Magyar, László András; Major, Balázs; Maróth, Miklós; Tüske, László: Muszlim művelődéstörténeti előadások.

Szépe, György: Nyelvpolitika : múlt és jövő.

Ambrus, Péter; Boreczky, Ágnes; Forray R., Katalin; Gúti, Erika; Hegedűs T., András; Horváth, Ágnes; Imrei, István; Kende, Ágnes; Liskó, Ilona; Mészáros, Anita; Pólya, Zoltán; Réger, Zita; Szabó, Ildikó; Szemán, Józsefné; Tóth, Jánosné; Vári, Lászlóné: Romák és oktatás.

H. Nagy, Péter; Lőrincz, Csongor; Palkó, Gábor; Török, Lajos: Ady-értelmezések.

Kéri, Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban.

Bácsi, János; Bárdos, Jenő; Bereményi, Márta; Bikics, Gabriella; Csákberényiné Tóth, Klára; Csillagné Asztalos, Enikő; Dávid, Gergely; Dávid, Gyula; Erdei, Gyula; Győri, Anna; Hajdú, Zsuzsanna; Huszti, Judit; Kurtán, Zsuzsa; Lantos, Éva; Lőrincz, Ildikó; Mátyás, Judit; Menus, Borbála; Mikes, Melánia; Oszetzky, Éva; Ötvösné Vadnay, Marianna; Petneki, Katalin; Stanitz, Károly; Szende, Aladár; Szénich, Alexandra; Válóczi, Marianna: Nyelvpedagógia.

Fóris, Ágota: Szótár és oktatás.

Fleck, Gábor; Havas, Gábor; Kállai, Ernő; Kemény, István; Kocsis, Károly; Liskó, Ilona; Nagy, Mária; Polónyi, István; Reisz, Terézia; Romano Rácz, Sándor; Szuhay, Péter; Takács, Éva; Virág, Tünde: A cigányság társadalomismerete.

Petőfi S., János; Benkes, Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a statikus ‘verbális elem + kép/diagram/…’- típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába.

Takács, Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái.

Gelencsér, Gábor: Filmolvasókönyv : írások filmművészeti kötetekről.

Géczi, János: Rózsahagyományok.

Kocsis, Mihály: A tanárképzés megítélése.

Franyó, István: Biológiai műveltségünk : biológiatanításunk problémái 1980-2000.

Golnhofer, Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949.

Lajtai L., László: Nemzetkép az iskolai történelemoktatásban 1777-1848 : a nemzeti történelem konstruálása az elsõ magyar történelemtankönyvekben.

Bárdos, Jenő: Nyelvpedagógiai tanulmányok.

Albertné Herbszt, Mária; B. Nagy, Ágnes; Benczik, Vilmos; Fóris, Ágota; Gödéné Török, Ildikó; Kántor, Gyöngyi; Medve, Anna; Sárdi, Edit; Sebestyénné Tar, Éva; Steklács, János; Szinger, Veronika: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.

Birkás, Viola; Fouilleul, Thierry; Hári, Gyula; Janurik, Boglárka; Kálmán, László; Kántor, Gyöngyi; Medve, Anna; Mihalovicsné Lengyel, Alojzia; Mizser, Lajos; Pelczéder, Katalin; Révay, Valéria; S. Novotny, Júlia; Szabó, József; Szabó T., Attila; Székely, Gábor; Szopos, András; Zántó, Edina: Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003.

Kamarás, István: Olvasásügy.

Géczi, János: Pedagógiai tudásátadás.

Pukánszky, Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben.

Baumann, Tímea; B. Nagy, Ágnes; Dóla, Mónika; Farkas, Judit; Kálmán, László; Laczkó, Tibor; Medve, Anna; Oláh Örsi, Tibor; Szabó, Veronika; Szinger, Veronika; Szőllősy, Éva; Szűcs, Tibor: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.

Géczi, János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány.

Kelemen, Elemér: A tanító a történelem sodrában : tanulmányok a magyartanítóság 19-20. századi történetébõl.

Eőry, Vilma; Erdősi, Vanda; Gugi, Boglárka; Gyenge, Hajnalka; Herbszt, Mária; Karlovitz, János Tibor; Kántor, Gyöngyi; Kerber, Zoltán; Kontra, György; Kult, Katalin; Medve, Anna; Szabó, Veronika; Szépe, György; Szöllősy, Éva; Terts, István: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III.

Hoffmann, Zsuzsanna: Antik nevelés.

Boros, János: Filozófia!

Aczél, Richard; Angyalosi, Gergely; Boros, János; Fehér M., János; Kálmán C., György; Kelemen, János; Odorics, Ferenc; Orbán, Jolán; Szegedy-Maszák, Mihály; Tassoni, Luigi; Vajda, Mihály; Weiss, János: Jacques Derrida szakmai hitvallása : Jacques Derrida: A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem : Előadás és konferencia.

Medve, Anna; Farkas, Judit; Szabó, Veronika: 4x12 mondat : elemzések.

Géczi, János: Sajtó, kép, neveléstörténet : tanulmányok.

Révay, Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII-XIX. században Északkelet-Magyarországon.

Boros, János: A tudomány, a tudás és az egyetem : filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok.

Boros, János: Demokrácia és szabadság : filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez.

Koltai, Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa : a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata.

Érfalvy, Lívia: Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia.

Nagy, Péter Tibor: Oktatás -történet, -szociológia.

Horváth, József: Íráspedagógiai tanulmányok.

Boros, János: Időszerű etika : esszék a felelősségről.

Boros, János: Szenvedély és szükségszerűség : filozófiai vázlatok.

Mészáros, György: Szubkultúrák és iskolai nevelés : narratív, kritikai pedagógiai etnográfia.

Mekis D., János: Auctor ante portas : személyes irodalom, epikai hagyomány.

Bence, Erika: Virtuális irodalomtörténet.

Boros, János: Etika és politika : a demokrácia egyéni felelősség.

Racsko, Réka: Digitális átállás az oktatásban.

Kalmár László hagyaték

Kalmár, Éva; Szabó, Péter Gábor; Farkas, Katalin: Kalmár László matematikus Kínában : a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei.

Könyvek

Murray, Johann Andreas: Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus.

Schleiss, Bernhard Joseph: Abhandlung vom Podagra.

Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärtzte.

Murray, Johann Andreas: Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praexeos adiumentum consideratus.

Plenk, Joseph Jakob: Lehre von den Hautkrankheiten.

Koch, Chrstian Martin: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch für praktische Aerzte.

Frank, Johann Peter: Interpretationes clinicae observationum selectarum, quas ex diariis suis academicis ad propriam epitomen de curandis hominum morbis illustrandam collegit Joannes Petrus Frank.

Rayer, Pierre François Olive: P. Rayer's [...] theoretisch-practische Darstellung der Hautkrankheiten in drei Bänden.

Rayer, Pierre François Olive: P. Rayer's [...] theoretisch-practische Darstellung der Hautkrankheiten in drei Bänden.

Fuchs, Conrad-Heinrich: Die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge, in nosologischer und therapeutischer Beziehung : in drei Abtheilungen.

Fuchs, Conrad-Heinrich: Die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge, in nosologischer und therapeutischer Beziehung : in drei Abtheilungen.

Rayer, Pierre François Olive: Die Krankheiten der Nieren und die Veränderungen der Harnsecretion : in ihren Beziehungen zu den übrigen örtlichen und allgemeinen Affectionen.

Zeissl, Hermann: Compendium der Pathologie und Therapie der primär-syphilitischen und einfach venerischen Krankheiten.

Nemzetiségi Ismertető Könyvtár

Első rész : A temes- és tolna megyei bolgárok; Második rész: A krassószörényi krassovánok.

Szabadka sz. kir. város czim- és lakjegyzéke

Malusev, Sándor: Szabadka sz. kir. város Czim- és Lakjegyzéke.

Szeged története

Szeged története : első kötet : a legrégibb időtől a XVIII század végéig.

Szeged története : második kötet : a XVIII század végétől az 1879 évi árvízig.

Szeged története : harmadik kötet : egyházak és hitfelekezetek, hatóság és társadalom, egészségügy, iskolák, közműveltség, közgazdaság.

Szeged története : negyedik kötet : oklevéltár, név- és tárgymutató.

[Kassa]

Richter, W.: A görögök és rómaiak játékai.

A lista elkészítésének dátuma 2019. March 18. 22:37:19 CET.