Browse by Gyűjtemény

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Publication full | Journal or Publication Title | Item Type | Creators | No Grouping
Number of items at this level: 112.

A keszthelyi Festetics Könyvtár

Klempa, Károly: A keszthelyi Festetics Könyvtár.

Baranyai népmesék

Banó, István: Baranyai népmesék.

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.

Csanádvármegyei Könyvtár

Márton, György: Az apró- (dug-) hagyma osztályozása és szárítása Makón.

Takáts, Lajos: Az apátfalvai nyelvjárás.

Banner, János: Jelentés a Magyarcsanád-Bökényi próbaásatásokról.

Eperjesy, Kálmán: Kopáncs-pusztai éremlelet.

Móra, Ferenc: Lovassírok Kunágotán.

Bálint, Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata.

Szirbik, Miklós and Eperjesy, Kálmán: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata ekklé'siának különös leírása : Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6 eszt.

Árva, János: Boszorkányperek Csanádvármegyében.

Lugosi, Döme: Kelemen László és az első "Magyar játszó Színi Társaság".

Eperjesy, Kálmán: A Maros szabályozása Makónál 1754-ben.

Banner, János: Népvándorláskori sírok Nagykamaráson.

Diószeghy, András: Rotaresti Dobsa Lajos : irodalomtörténeti vázlat.

Márton, György: A makói hagyma termesztése : emberföldrajzi kép.

Bálint Nagy, István: Kolerajárványok Csanád vármegyében : orvostörténelmi tanulmány.

Szent Gellért legendája : vita S. Gerardi.

Kovács, Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik század közepéig.

Kecskeméti, Ármin: A csanádmegyei zsidók története.

Barna, János: A makói Hollósy Kornélia Színház története.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : alapításától a tatárjárásig : 1030-1242.

Takáts, Lajos: Csanád vezér.

Joó, Imre: Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai.

Barna, János: Hollósy Kornélia és a kolozsvári dalszíntársulat bukaresti vendégjátékai 1860-ban.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1243-1307.

Barna, János: A makói második színkör és a színpártoló egyesület története.

Erdei, Ferenc: A makói parasztság társadalomrajza.

Peja, Győző: Makó és környékének felszíne.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1552-1608.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1608-1699.

Bálint, Alajos: A makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei.

Szabó, Imre: A makó-mezőkopáncsi templomrom.

Csepregi, Imre: A makói Szent István-plébániatemplomban őrzött Havi Boldogasszony-kép.

Bálint, Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető.

Bohdaneczky, Edvin: Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században.

Kiss, Mária Hortensia: Kiszombor története : [falutanulmány].

Bálint, Alajos: Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegyék régészeti katasztere.

Juhász, Kálmán: A csanádi székeskáptalan a középkorban : 1030-1552 : második rész : káptalanok, szerzetesrendek.

Juhász, Kálmán: A 100 éves Kübekháza : 1844-1944.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1307-1386.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1386-1434.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1434-1500.

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1500-1552.

Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics

Klempa von, Karl: Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics.

Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898

Márki, Sándor: Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 1.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 2.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 3.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 4.

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 5.

Iskolakultúra-könyvek

Kamarás, István: Krisnások Magyarországon.

Petőfi S., János and Benkes, Zsuzsa: A szöveg megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a szemiotikai szövegtanba.

Andor, Mihály and Liskó, Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás.

Takács, Viola: A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása.

Ablonczyné Mihályka, Lívia and Fóris, Ágota and Hegyi, Ágota and Józsa, Judit and Kollár, Andrea and Kovács, Mónika and Miklós, Magdaléna and Molnár, Krisztina and Pelles, Tamás and Rozsnyói, Zsuzsanna and Salamon, Eszter and Szóka, Bernadett and Tóth, Hajnalka and Wallendums, Tünde: Olasz nyelvi tanulmányok : az alkalmazott nyelvészet témaköréből.

Csányi, Erzsébet: Világirodalmi kontúr : esszék, tanulmányok.

Baska, Gabriella and Nagy, Mária and Szabolcs, Éva: Magyar tanító: 1901.

Géczi, János and Kéri, Katalin and Magyar, László András and Major, Balázs and Maróth, Miklós and Tüske, László: Muszlim művelődéstörténeti előadások.

Szépe, György: Nyelvpolitika : múlt és jövő.

Ambrus, Péter and Boreczky, Ágnes and Forray R., Katalin and Gúti, Erika and Hegedűs T., András and Horváth, Ágnes and Imrei, István and Kende, Ágnes and Liskó, Ilona and Mészáros, Anita and Pólya, Zoltán and Réger, Zita and Szabó, Ildikó and Szemán, Józsefné and Tóth, Jánosné and Vári, Lászlóné: Romák és oktatás.

H. Nagy, Péter and Lőrincz, Csongor and Palkó, Gábor and Török, Lajos: Ady-értelmezések.

Kéri, Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban.

Bácsi, János and Bárdos, Jenő and Bereményi, Márta and Bikics, Gabriella and Csákberényiné Tóth, Klára and Csillagné Asztalos, Enikő and Dávid, Gergely and Dávid, Gyula and Erdei, Gyula and Győri, Anna and Hajdú, Zsuzsanna and Huszti, Judit and Kurtán, Zsuzsa and Lantos, Éva and Lőrincz, Ildikó and Mátyás, Judit and Menus, Borbála and Mikes, Melánia and Oszetzky, Éva and Ötvösné Vadnay, Marianna and Petneki, Katalin and Stanitz, Károly and Szende, Aladár and Szénich, Alexandra and Válóczi, Marianna: Nyelvpedagógia.

Fóris, Ágota: Szótár és oktatás.

Fleck, Gábor and Havas, Gábor and Kállai, Ernő and Kemény, István and Kocsis, Károly and Liskó, Ilona and Nagy, Mária and Polónyi, István and Reisz, Terézia and Romano Rácz, Sándor and Szuhay, Péter and Takács, Éva and Virág, Tünde: A cigányság társadalomismerete.

Petőfi S., János and Benkes, Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a statikus ‘verbális elem + kép/diagram/…’- típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába.

Takács, Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái.

Gelencsér, Gábor: Filmolvasókönyv : írások filmművészeti kötetekről.

Géczi, János: Rózsahagyományok.

Kocsis, Mihály: A tanárképzés megítélése.

Franyó, István: Biológiai műveltségünk : biológiatanításunk problémái 1980-2000.

Golnhofer, Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949.

Lajtai L., László: Nemzetkép az iskolai történelemoktatásban 1777-1848 : a nemzeti történelem konstruálása az elsõ magyar történelemtankönyvekben.

Bárdos, Jenő: Nyelvpedagógiai tanulmányok.

Albertné Herbszt, Mária and B. Nagy, Ágnes and Benczik, Vilmos and Fóris, Ágota and Gödéné Török, Ildikó and Kántor, Gyöngyi and Medve, Anna and Sárdi, Edit and Sebestyénné Tar, Éva and Steklács, János and Szinger, Veronika: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.

Birkás, Viola and Fouilleul, Thierry and Hári, Gyula and Janurik, Boglárka and Kálmán, László and Kántor, Gyöngyi and Medve, Anna and Mihalovicsné Lengyel, Alojzia and Mizser, Lajos and Pelczéder, Katalin and Révay, Valéria and S. Novotny, Júlia and Szabó, József and Szabó T., Attila and Székely, Gábor and Szopos, András and Zántó, Edina: Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003.

Kamarás, István: Olvasásügy.

Géczi, János: Pedagógiai tudásátadás.

Pukánszky, Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben.

Baumann, Tímea and B. Nagy, Ágnes and Dóla, Mónika and Farkas, Judit and Kálmán, László and Laczkó, Tibor and Medve, Anna and Oláh Örsi, Tibor and Szabó, Veronika and Szinger, Veronika and Szőllősy, Éva and Szűcs, Tibor: Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.

Géczi, János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány.

Kelemen, Elemér: A tanító a történelem sodrában : tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből.

Eőry, Vilma and Erdősi, Vanda and Gugi, Boglárka and Gyenge, Hajnalka and Herbszt, Mária and Karlovitz, János Tibor and Kántor, Gyöngyi and Kerber, Zoltán and Kontra, György and Kult, Katalin and Medve, Anna and Szabó, Veronika and Szépe, György and Szöllősy, Éva and Terts, István: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III.

Hoffmann, Zsuzsanna: Antik nevelés.

Boros, János: Filozófia!

Aczél, Richard and Angyalosi, Gergely and Boros, János and Fehér M., János and Kálmán C., György and Kelemen, János and Odorics, Ferenc and Orbán, Jolán and Szegedy-Maszák, Mihály and Tassoni, Luigi and Vajda, Mihály and Weiss, János: Jacques Derrida szakmai hitvallása : Jacques Derrida: A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem : Előadás és konferencia.

Medve, Anna and Farkas, Judit and Szabó, Veronika: 4x12 mondat : elemzések.

Géczi, János: Sajtó, kép, neveléstörténet : tanulmányok.

Révay, Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII-XIX. században Északkelet-Magyarországon.

Boros, János: A tudomány, a tudás és az egyetem : filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok.

Boros, János: Demokrácia és szabadság : filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez.

Koltai, Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa : a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata.

Érfalvy, Lívia: Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia.

Nagy, Péter Tibor: Oktatás -történet, -szociológia.

Horváth, József: Íráspedagógiai tanulmányok.

Boros, János: Időszerű etika : esszék a felelősségről.

Boros, János: Szenvedély és szükségszerűség : filozófiai vázlatok.

Mészáros, György: Szubkultúrák és iskolai nevelés : narratív, kritikai pedagógiai etnográfia.

Mekis D., János: Auctor ante portas : személyes irodalom, epikai hagyomány.

Bence, Erika: Virtuális irodalomtörténet.

Boros, János: Etika és politika : a demokrácia egyéni felelősség.

Racsko, Réka: Digitális átállás az oktatásban.

Kalmár László hagyaték

Kalmár, Éva and Szabó, Péter Gábor and Farkas, Katalin: Kalmár László matematikus Kínában : a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei.

Kavicsok közt

Pálfy, Miklós: Kavicsok közt.

Nemzetiségi Ismertető Könyvtár

Czirbusz, Géza: Első rész : A temes- és torontálmegyei bolgárok ; Második rész : A krassószörényi krassovánok.

Szabadka sz. kir. város czim- és lakjegyzéke

Malusev, Sándor: Szabadka sz. kir. város Czim- és Lakjegyzéke.

Szeged története

Szeged története : első kötet : a legrégibb időtől a XVIII század végéig.

Szeged története : második kötet : a XVIII század végétől az 1879 évi árvízig.

Szeged története : harmadik kötet : egyházak és hitfelekezetek, hatóság és társadalom, egészségügy, iskolák, közműveltség, közgazdaság.

Szeged története : negyedik kötet : oklevéltár, név- és tárgymutató.

[Kassa]

Richter, W.: A görögök és rómaiak játékai.

This list was generated on 2019. October 28. 14:44:00 CET.