Items where Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 55.

Article

Albert B. Gábor: Történelemtankönyvek a budapesti fiú-középiskolákban Klebelsberg Kuno minisztersége idején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 275-293. (2017)

Berta Renáta and Dombi Edina: Az iskolai zaklatás körforgása : az iskolai zaklatás és az osztálylégkör kapcsolatának vizsgálata 12-14 évesek körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 257-274. (2017)

Biró Ildikó: A digitális médiumok integrálási lehetőségei a rajz és vizuális nevelésben - nemzetközi kitekintés. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 163-170. (2017)

Bálint Anita and Károlyi Anna and Kósa Boglárka and Szűcs Boglárka and Hódi Ágnes and Gál Anikó: Beszámoló a XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciáról. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 156-162. (2017)

Csapody Miklós: A Magyar Pen Club hőskora : az alapítástól Kosztolányi Dezső elnökségéig (1926-1931). In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 215-248. (2017)

Czékmán Balázs and Kiss József and Tóth Zoltán: Tudásszerkezet-vizsgálat online szóasszociációs teszttel. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 56-65. (2017)

Dobos Bianka and Pikó Bettina: A zenei teljesítményszorongás összefüggése a perfekcionizmussal és a szociális fóbiával. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 241-256. (2017)

Dombi Edina and Berta Renáta: Hová lettek a férfiak? : megmenthető‑e a férfiszerep? : a mai kor férfi körképe. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 195-197. (2017)

Eck Júlia: Drámapedagógia az iskolában - ajánló. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 114-120. (2017)

Fehér Ágota: Tanulás és a mai információtechnológia. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 198-201. (2017)

Fekete Richárd: Animáció és médiaszöveg-elemzés : identitásproblémák egy Hayao Miyazaki-rajzfilmben. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 171-182. (2017)

Fricz Beáta and Gál Zita and Kasik László: A kortársbántalmazás kapcsolata a tudatelmélettel, a szociálisprobléma megoldással és a szociometriai pozícióval 8 és 10 évesek körében. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 98-113. (2017)

Fűz Nóra: Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 197-220. (2017)

Gordon Győri János and Halász Gábor and Endrődy-Nagy Orsolya: A pedagógiai tudásépítés kultúrája a budapesti japán iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 325-344. (2017)

Hódi Ágnes and B. Németh Mária and Tóth Edit: Második évfolyamos tanulók szövegértésteljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 95-136. (2017)

Juhász Dóra: A verbális fluencia fejlődése az automatikus és a kontrollált folyamatok tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 153-169. (2017)

K. Nagy Emese: A digitális eszközök helye a Komplex Instrukciós Program szerint szervezett tanórákon. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 86-97. (2017)

Katona András: Ilyenek lennénk? : A külföldi tankönyvek magyarságképe című tanulmánykötetről. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 201-206. (2017)

Kiss Hedvig and Pikó Bettina: A problémás internethasználat összefüggése a magányossággal középiskolás és egyetemi hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 77-85. (2017)

Kokas Károly: A történelmi regény esélyei : gondolatok a Sasok a viharban című történelmi regény kapcsán. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 206-211. (2017)

Krausz Anita: Kritikusan az iskolapadban. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 212-214. (2017)

Körömi Gábor: Tábori szabadidős játékaink. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 121-134. (2017)

Ludányi Balázs and Szabó Pál: Evészavarok és az iskola : kockázati tényező vagy a megelőzés terepe? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 73-93. (2017)

Misley Helga and Vámos Ágnes: Marketing a felsőoktatásban : weboldalak elemzési szempontrendszere a magyar és nemzetközi szakirodalom alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 365-380. (2017)

Molnár Adrienn and Péter-Szarka Szilvia: A serdülők iskolai énhatékonyságának, aspirációinak és az iskola teljesítményének vizsgálata a célorientációs elmélet tükrében. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 19-33. (2017)

Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között : logfile elemzések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 221-238. (2017)

Molnár Pál and Pintér Henriett and Tóth Edit: A tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás folyamatainak kognitív, társas és tanítási tényezői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 423-449. (2017)

Nagy Gyula and Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése : tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 5-27. (2017)

Nagy Zoltán and Molnár Éva: Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 347-363. (2017)

Pachner Orsolya: A játék funkcionális megközelítése. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 183-195. (2017)

Pap Gábor: Az integráció egy lehetséges formája a művészetoktatásban: dramatikus zenei gyakorlatok. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 135-143. (2017)

Pintér Henriett and Molnár Pál: A forrásokra építő tanuláscélú írás : a forrásalapú írás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 29-48. (2017)

Pléh Csaba: Kategorizáció, sztereotípia, előítélet. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 11-18. (2017)

Polónyi István and Tóth Dorina Anna: Békából királyfi : a kihelyezett képzéstől a közösségi felsőoktatási képzési központig. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 3-10. (2017)

Pribék Ildikó Katalin and Jámbori Szilvia: A kapunyitási pánik és az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálata szegedi egyetemisták körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 139-152. (2017)

Prihoda Gábor and Karsai István and Kövécs Tünde: Az iskolai kultúra összetevőinek kísérleti vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 295-323. (2017)

Probáld Ferenc: A földrajz tantervi helyzetének változásai. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 48-55. (2017)

Schmidt Katalin Ágnes: Képzőművészeti alkotások felhasználása az idegennyelvoktatásban a drámapedagógia eszköztárának segítségével. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 144-155. (2017)

Schwendtner Tibor: Filozófusok és hivatalnokok - megjegyzések a berlini egyetem alapításához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 381-397. (2017)

Somogyvári Lajos: A hruscsovi oktatási reformpolitika magyar szereplői : az iskolai reformbizottság prozopográfiai elemzése (1958–1960). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 171-195. (2017)

Tóth Alisa: A színpercepció és színértelmezés mérésnek tartalmi keretei általános iskolás diákok körében. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 34-47. (2017)

Tóth Alisa and Kárpáti Andrea and Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és a színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 4. pp. 399-421. (2017)

Török Lilla and Szabó Zsolt Péter and Tóth László: Önakadályozás az iskolában : elméleti keretek, prevenció és mérési lehetőségek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (117) 1. pp. 49-72. (2017)

Viakter Olga and Molnár Éva: A többségi általános iskolákban működő speciális oktatással kapcsolatos pedagógustapasztalatok, ‑attitűdök Vajdaságban. In: Iskolakultúra, (27) 1-12. pp. 66-76. (2017)

Book

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai : kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban, 2017. ápr. 24 - máj. 15. = Die Inkunabeln der Klebelsberg-Bibliothek Szeged : Ausstellung in der Klebelsberg-Bibliothek, 24. April - 15. Mai 2017. ISBN 978 963 306 527 3

Racsko Réka: Digitális átállás az oktatásban. ISBN 978 963 693 787 4

Journal

Iskolakultúra. - 27. évf. (2017) 1-12. sz.

Ethnologia.- II-III. évf. (2017-2018) 1-4./5-8. sz.

Magyar Pedagógia. - 117. évf. (2017) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 117. évf. (2017) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 117. évf. (2017) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 117. évf. (2017) 4. sz.

Offprint

„84 évesen is tudott hátraszaltózni” 50 évvel volt fiatalabb férjénél. In: Best Magazin, (16) 42. pp. 36-37. (2017)

Szent-Györgyi Albert visszaemlékezése életéről, munkájáról, koráról / fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket készítette Tasiné Csúcs Ildikó, Tasi Domonkos Attila. In: Magyar Tudomány, (178) 7. pp. 828-839. (2017)

Tasiné Csúcs Ildikó: „…Amikor bajban voltam, ő igaz barátnak bizonyult.” : Szent-Györgyi Albert humanitárius tevékenysége. In: Magyar Tudomány, (178) 4. pp. 469-476. (2017)

This list was generated on 2024. június 19. 06:31:45 CEST.