Items where Year is 1954

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | S | T
Number of items: 49.

B

Babinger Franz: Der mährische Humanist Stephan Taurinus und sein Kreis. In: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, (XIII.). (1954)

Benczédi László: Az 1870-71-es porosz-francia háború : a proletáriátus fegyveres felkelésének hadművészete az 1871-es párizsi kommünben. In: Kolligátum. pp. 1-53. (1954)

Buza László: A felszabadulás és Magyarország nemzetközi jogi szuverénitása. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1954)

C

Cserne Tibor: Az Antant második és harmadik hadjáratának szétzúzása. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1954)

Cserne Tibor: A szovjet hadsereg fejlődése a polgárháború és a Nagy Honvédő Háború között. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1954)

Cserne Tibor: A szovjet hadsereg harcai 1919-ben, az Antant első hadjárata. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1954)

Csillik Bertalan and Sávay Gyula: Contributions to the histochemistry of cholinesterase activity in the nervous system. In: Kolligátum. pp. 102-110. (1954)

Csillik Bertalan and Sávay Gyula: Histochemical studies on degenerating nerve fibres. In: Kolligátum. p. 1. (1954)

Csillik Bertalan and Sávay Gyula and Nagy István and Bondray Ottilia and Poberai Mária: Cholinesterase activity of sensory nerve endings : [a histochemical study]. In: Kolligátum. pp. 378-385. (1954)

D

Dömötör Gergely: Hadműveleti művészet, harcászat és a fegyvernemek harcászata az I. imperialista világháborúban. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1954)

Dömötör Gergely: A reakciós német katonai elmélet megszületése : Bülow, Clausewitz. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1954)

E

Eckmann János: Bolmasa kelimesine dair. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1954)

Eckmann János: Rocznik Orientalistyczny. Wydaje Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Tom 17(1951-1952), Krakow 1953 : eleștirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1954)

F

Fehér Géza: Les fouilles de Zalavár : 1951-1953 : rapport préliminaire. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. (1954)

Fritsch Ernst: Die wichtigsten Verkehrsteuern : Beförderungsteuer, Feuerschutzsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Kraftfahrzeugsteuer, Versicherungsteuer : Gesetze, Verordnungen und Erlässe : 3. Nachtrag. In: Kolligátum. pp. 287-307. (1954)

G

Galli Lóránt: A tuberkulózis haemagglutinatiós próba jelentősége, a szemészeti diagnosztikában : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 54-65. (1954)

Gyóni Mátyás: A román történet bizánci forrásai. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1954)

H

Hajdú Péter: Die sekundären anlautenden Nasale (ñ-, ń-) im Samojedischen. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. (1954)

Harmatta János: Egy finnugor nép az antik irodalmi hagyományban. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1954)

Hartmann Richard: Die Beschreibung des Jordan-Laufes durch al-'Omarī. In: Westöstliche Abhandlungen : Rudolf Tschudi zum siebzigsten Geburstag überreicht von Freunden und Schülern. (1954)

Heissig Walther: Ein mongolischer zeitgenössischer Bericht über den Ölöteneinfall in Tibet und die Plünderung von Lhasa 1717. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1954)

Heissig Walther: Zur lamaitischen Beeinflussung des mongolischen Geschichtsbildes. In: Serta Cantabrigiensia. (1954)

I

Irmscher Johannes: Karl Marx studiert Altertumswissenschaft. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. (1954)

L

László Gyula: A magyar őstörténet régészete. In: A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának közleményei;A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának közleményei. (1954)

Ligeti Lajos: Notes sur le colophon du "Yitikän Sudur". In: Asiatica : Festschrift Friedrich Weller : zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern / hrsg. von Johannes Schubert, Ulrich Schneider. (1954)

Liimola Matti: Etymologische Bemerkungen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1954)

Liimola Matti: Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény. 3/2. kötet, Medveénekek : az obi-ugor medvetisztelet : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1954)

Liimola Matti: Zur wogulischen Etymologie und Formenlehre. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1954)

Littmann Enno: Meine Forschungsreisen im Orient. In: Attempto : Nachrichten für die Freunde der Universität Tübingen. (1954)

Littmann Enno: Türkisches Sprachgut im Ägyptisch-Arabischen. In: Westöstliche Abhandlungen : Rudolf Tschudi zum siebzigsten Geburstag überreicht von Freunden und Schülern. (1954)

Löwi Márta and Ádor Viktória and Gábor M.: Wirkung von Rutin auf die Heilung experimenteller Korneageschwüre : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 390-398. (1954)

Lővi Márta: A sinus frontális mukokeleje : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 136-139. (1954)

M

Mansuroğlu Mecdut: Fuad Köprülü, historien et philologue turc. In: Orbis : Bulletin International de Documentation Linguistique. (1954)

Mansuroğlu Mecdut: Mevlâna Celâleddin Rumî'de türkçe beyit ve ibareler. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1954)

Mansuroğlu Mecdut: Réformes et débats linguistiques en Turquie. In: Orbis : Bulletin International de Documentation Linguistique. (1954)

Mansuroğlu Mecdut: The rise and development of written Turkish in Anatolia. In: Oriens : Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti mecmuası = Journal of the International Society of Oriental Research. (1954)

Mikes Katalin: Le cimetière dit "de la commune" de Zalavár. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. (1954)

Minorsky Valdimir: Jihān-shāh Qara-qoyunlu and his poetry. pp. 271-297. (1954)

Minorsky Vladimir: A Mongol decree of 720/1320 to the family of Shaykh Zāhid. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. (1954)

N

Nagy István and Harmath Ferenc: Az ékcsont ritka fejlődési rendellenessége. In: Kolligátum. 477-478, [1]. (1954)

Nyírő Gyula: Az érzelmi élet és zavarai. In: Kolligátum. pp. 3-86. (1954)

P

Pintér Imre and Sávay Gyula and Csillik Bertalan: A szűrőpapír-elektroforézis útján szétválasztott fehérjefrakciók enzymaktivitásának [!enzimaktivitásának] kimutatása. In: Kolligátum. 513-515, [1]. (1954)

S

Szegő László and Mezei Béla and Kozma Márta: Agyműtéti technika kidolgozása nyúlon a központi idegrendszer és a bőr kapcsolatának vizsgálatához. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1954)

Sztankó István: Időrendi táblázat a másodéves hallgatók hadtörténelmi előadásához. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1954)

Sávay Gyula and Csillik Bertalan: Wirkung der Denervation auf die histochemisch nachweisbare Cholinesterase-Aktivität der motorischen und sensorischen Nervenendigungen. In: Kolligátum. p. 1. (1954)

T

Tolnay László: 1848-49-es forradalom és szabadságharc okai, a forradalmi hadsereg szervezése, összetétele és felszerelése. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1954)

Tolnay László: Bem hadműveletei Erdélyben : események a déli hadszíntéren. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1954)

Tolnay László: Jellasics támadása, a forradalmi hadsereg első győzelme Pákozdnál : Windischgrätz támadása, a téli hadjárat. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1954)

Tolnay László: Szabadságharc bukásának okai : hadműveleti, harcászati tanulságok. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1954)

This list was generated on 2022. október 3. 17:27:55 CEST.