Items where Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Y | Z | É
Number of items: 231.

A

Agyagási Klára: Nyelvi kapcsolatok történeti típusainak vizsgálata a csuvas-cseremisz nyelvviszonyban. In: Folia Uralica Debreceniensia, (8). pp. 27-33. (2001)

Alderson Charles and Nagy Edit and Öveges Enikő: Az angol nyelvi érettségi vizsgareform. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 93-98. (2001)

Alderson Charles and Szollás Krisztina: A jelenlegi angol érettségi vizsga. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 48-60. (2001)

Alderson J. Charles: A felvonó nem működik. Ön ma elviselhetetlen lesz : avagy a fordítás és az új angol érettségi. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 100-112. (2001)

Alföldiné Dán Gabriella: Áldás vagy átok? In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 86-90. (2001)

Ambrus Péter and Boreczky Ágnes and Forray R. Katalin and Gúti Erika and Hegedűs T. András and Horváth Ágnes and Imrei István and Kende Ágnes and Liskó Ilona and Mészáros Anita and Pólya Zoltán and Réger Zita and Szabó Ildikó and Szemán Józsefné and Tóth Jánosné and Vári Lászlóné: Romák és oktatás. ISBN 963 0085 178

Andor Mihály: Szaporák, mint a cigányok? In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 99-102. (2001)

Arató László: A szöveg vonzásában. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 75-77. (2001)

B

B. G.: Szent-Györgyi-portré Csangcsunban. Csíky Kínába megy / B. G. In: Délmagyarország, (91) 160. p. 6. (2001)

Bajor Zoltánné: Szerződéskötés a tanulókkal. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 107-110. (2001)

Ballér Endre: Tájékoztatás az MTA Pedagógiai Bizottságának munkájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 531-538. (2001)

Ballér Endre: Új tendenciák a tantervelméletben és a tantervfejlesztésben. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 67-72. (2001)

Baska Gabriella and Gombos Norbert: Németh András és Heinz Elmar Tenorth (szerk.): Neveléstudomány-történeti tanulmányok : Osiris Kiadó; Budapest, 2000. 257 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 141-144. (2001)

Baska Gabriella and Nagy Mária and Szabolcs Éva: Magyar tanító: 1901. ISBN 963 008 516X

Beke Judit: Egy vers mint önértelmezési munka : József Attila: A Dunánál. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 41-46. (2001)

Bence Erika: 'Esszéíró forradalom' (A Nyugat esszéírói. Válogatta és az előszót írta Kántor Lajos. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999). In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 110-113. (2001)

Bene Annamária: Presztízs és stigma többnyelvű környezetben. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 30-35. (2001)

Benkes Zsuzsa and Petőfi S. János: A multimediális szövegek megközelítései : kérdések - válaszok (3. rész). In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 3-12. (2001)

Benyovszky Krisztián: Egy megkésett tanulmánykötet mai esélyei (Miko, Frantisek: Az epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata). In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 111-116. (2001)

Boldizsár Ildikó: Olvasókönyvek az általános iskola 2., 3., 4. osztálya számára. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 68-70. (2001)

Boreczky Ágnes: Változások a szülők gyerekfelfogásában, a gyerekek életkörülményeiben és szocializációjában (1910-1990). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 151-169. (2001)

Bors Lídia and Lugossy Réka and Marianne Nikolov: Az angol nyelv oktatása pécsi általános iskolákban. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 73-88. (2001)

Buda Attila: Babits Mihály műveinek genetikus kiadásáról : szépprózai művek. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 24-34. (2001)

Buda Mariann and Kalivoda Katalin: A roma oktatásról - Kerecsend ürügyén. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 81-88. (2001)

Bukta Katalin: Mit tanulnak a diákok angol órán? : 7. és 11. évfolyamos tanulók angol nyelvtudásának vizsgálata. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 36-47. (2001)

Bárdos Jenő: A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 8-20. (2001)

Bíró Ágota: A nő mint narrátor : a szerzőség problémája Mészöly Miklós ,Az atléta halála' című regényében. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 23-29. (2001)

Bókay Antal: Határterület és senkiföldje : az Én geográfiája az ,Eszmélet' XII. szakaszában. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 56-67. (2001)

C

Cs. Czachesz Erzsébet: Ki tud olvasni? : Nemzetközi összehasonlító olvasásvizsgálatok és magyar eredményeik. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 21-30. (2001)

Csapó Benő: Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 373-391. (2001)

Csapó Benő: Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 40-44. (2001)

Csapó Benő: A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 511-530. (2001)

Csapó Benő: A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 25-35. (2001)

Cserhalmi Zsuzsa: Tankönyv és irodalomtanítás. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 71-74. (2001)

Csibi László: Az Egyetemi Színpad és az Universitas Együttes hőskora. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 58-64. (2001)

Csikós Csaba: Bibliaismeret (Dér Katalin - Horváth Pál: Bibliaismeret). In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 111-116. (2001)

Csirikné Czachesz Erzsébet: Literacy in the information age: final report of the international adult literacy survey Organisation for Economic Cooperation and Development : Statistics Canada, 2000. 186 o. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 144-146. (2001)

Csománé Forgács Emma: Tessedik Sámuel kora és tevékenysége. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 81-89. (2001)

Csákó Mihály: Informatika - Internet - pedagógusok. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 56-74. (2001)

Csíkos Csaba: Bizonyítási stratégiák megítélése 10-17 éves korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 319-345. (2001)

Czeglédi Sándor: Számítógép- és Internet-használat elsőéves veszprémi egyetemisták körében. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 68-75. (2001)

D

Daniss Győző: Álmostól III. Andrásig [könyvismertetés]. In: Népszabadság : országos napilap, (59) 30. p. 11. (2001)

De Corte Eric: Az iskolai tanulás: a legfrissebb eredmények és a legfontosabb tennivalók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 413-434. (2001)

Deli Gergely: Internet és demokrácia? In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 90-98. (2001)

Domokos Zsuzsa: Mit ér az ember, ha magyartanár? : egy konferencia tanulságai. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 78-81. (2001)

Dömötör Edit: A ,Macbeth' boszorkányai. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 54-61. (2001)

E

Einhorn Ágnes: A német nyelv tanítás a szakképző iskolában. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 13-24. (2001)

Eisemann György: A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkciói : A kőszívű ember fiai. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 62-76. (2001)

Erdős Tamás: [Erdős] Tamás levele Patkós Istvánhoz, Buják polgármesteréhez.

Eszik Zoltán: A papírgyártás korszerűsítése'... (Pólónyi I. - Tímár A..: Tudásgyár vagy papírgyár). In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 115-118. (2001)

F

Falus Iván: Pedagógus mesterség - pedagógiai tudás. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 21-28. (2001)

Falus Iván: Van-e az oktatásnak elmélete? In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 52-55. (2001)

Farkas Csaba: Kristó Nagy István: az irodalomtörténész, író, kiadó. A Szent-Györgyi kézirata [Interjú]. In: Délmagyarország, (91) 142. p. 6. (2001)

Farkas Olga: Nevelési program és minőségbiztosítás : minőségfejlesztési elképzelések a gyakorló pedagógus szemszögéből. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 3-11. (2001)

Felkai Piroska: Motívumok hálója : Flaubert ,Három mesé'-jének értelmezéséhez. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 97-106. (2001)

Fenyő D. György: A magyar irodalmi szociográfia az 1930-as években. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 16-22. (2001)

Fleck Erika: 103-as zenesziget. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 112-118. (2001)

Forray R. Katalin: Romapedagógia? In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 119-122. (2001)

Fóris Ágota: Cigány szótárak. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 122-127. (2001)

Fóti Nóra: Nyelvkönyv-család kisiskolásoknak (Günter Gerngross - Herbert Puchta: Join In). In: Iskolakultúra, (11) 2. p. 104. (2001)

G

Gabóda Béla: Nemzetiségi iskolaügy Kárpátalján (1944-1990). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 109-132. (2001)

Gelencsér Gábor: A Budapesti Iskola : fikciós dokumentumfilmek a hetvenes évek magyar filmművészetében. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 59-72. (2001)

Gelencsér Gábor: Szociális kisrealizmus : dokumentarista stilizáció a hetvenes évek magyar filmjében. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 51-57. (2001)

Gereben Ferenc: Olvasáskultúránkról - szociológiai nézőpontból. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 52-55. (2001)

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 39-47. (2001)

Golnhofer Erzsébet: Minőség és oktatásmenedzsment (Éva Balázs - Fons van Wieringen - Leonard Watson [szerk.]: Quality and educational management. An European issue). In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 116-118. (2001)

Golnhofer Erzsébet: Új értékelési kultúra kibontakozása. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 78-82. (2001)

Gordon Győri János: Tehetséges gyerekek gondolkodási készségének fejlesztése. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 46-55. (2001)

Gordon Győri János: A gondolkodás tanításának és tanulásának kérdései. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 93-100. (2001)

Győri Anna: Választott nyelve a spanyol : idegennyelv-politikák, társadalmi kényszerek, nyelvválasztás. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 86-92. (2001)

Gáspár Csaba László: A görög istenek nyomában : hogyan tanítsunk a görög istenekről Kerényi Károly alapján. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 3-15. (2001)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium 1991-2000. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 1-58. (2001)

Géczi János: Iskolakultúra. Repertórium XI. évfolyam, 2001. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 1-6. (2001)

Géczi János: A tanulók biológiai tudásáról : hetedik és tizenegyedik évfolyamos tanulók tudásszintmérése, Magyarország, Baranya megye, 1999. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 461-483. (2001)

Géczi János and Kéri Katalin and Magyar László András and Major Balázs and Maróth Miklós and Tüske László: Muszlim művelődéstörténeti előadások. ISBN 963 0051 400

H

H. Nagy Péter: A filológia kérdés(esség)e : Ady és/vagy Pilinszky. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 106-108. (2001)

Halmai Tamás: Csak a szavak (Fried István: Árnyak közt mulandó árny. Tanulmányok Baka István lírájáról). In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 112-114. (2001)

Halmai Tamás: Szöveg és lélek (Halász László: Az értelmezés változatai). In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 109-110. (2001)

Halmai Tamás: Tollseprű (Bényei Tamás [szerk.]: Kötelezők. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról). In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 106-108. (2001)

Halász Miklós: A Nobel-díjas tudós hű maradt Szegedhez – Ki vásárolja meg a villát? Porlepte Szent-Györgyi-hagyaték. In: Magyar Nemzet : [Hétvégi magazin mell.], (64) 128. p. 26. (2001)

Halász Gábor: Az oktatás jövője - a lehetséges szcenáriók. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 73-77. (2001)

Hancz Gábor: Kényszerek és zseniális felismerések : Kristó Gyula professzor Szent Istvánról és az államalapításról. In: Délmagyarország, (91) 193. (2001)

Hancz Gábor: Államalapítás: Kristó Gyula professzor kényszerekről és zseniális felismerésekről. A történelem nem úgy üzen. In: Kisalföld : a család napilapja, (56) 193. pp. 11-12. (2001)

Harmat György: A velünk élő holokauszt : Varga Ágóta Porrajmos című filmjéről. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 96-98. (2001)

Hegedűs Szabolcs: Szent-Györgyi-napok az egyetemen : Régi hallgatók köszöntése. In: Délmagyarország, (91) 261. p. 3. (2001)

Hegedűs Szabolcs: A kutatás új minősége : 26 milliós támogatás az Anjou-kori oklevéltárra. In: Délmagyarország, (91) 133. p. 4. (2001)

Hencz Péter: A XX. századot a magyarok csinálták – Szegeden is. In: Délmagyarország, (91) 128. (2001)

Hollósi Zsolt: Ismeretlen Szent-Györgyi-esszé kétnyelvű kiadásban. Aktuális gondolatok a békéről. In: Délmagyarország, (91) 128. p. 3. (2001)

Hollósi Zsolt: Kass János tárlata és jótékonysági akciója. Az orvostudomány úttörői / Hollósi Zsolt. In: Délmagyarország, (91) 22. p. 6. (2001)

Horváth Dezsőné: Mozgássérült óvodások firkatevékenységének megfigyelése : összehasonlító kísérlet óvodai kiscsoportban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 47-62. (2001)

Horváthné Papp Ibolya: Az iskola környezeti nevelési programja. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 111-115. (2001)

Hovanyecz László: Államálmodó és fia. In: Népszabadság : országos napilap, (59) 225. p. 11. (2001)

Hózsa Éva: Pillanatkép a vajdasági Új Képről. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 84-86. (2001)

J

Jankay Éva and Pála Károly: Iskolarendszer és irodalomtanítás Nagy-Britanniában. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 82-92. (2001)

Julia Rózsa: Mit értenek a magyar és a német számítástechnika szakos hallgatók a tanuláson? : kultúraközi összehasonlítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 133-140. (2001)

K

Kamarás István: Az ,Iskola' és olvasói az ezredfordulón. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 33-40. (2001)

Kamarás István: Szektás dolgozat a "szekták titkos tantervéről". In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 104-110. (2001)

Kapitánffy Johanna: Az idegen nyelvek oktatásának fejlesztése a közoktatásban: az Oktatási Minisztérium fejlesztési stratégiája. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 71-75. (2001)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Magyarság-szimbólumok : ki miért érez valamit a magyarságra jellemzőnek? In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 75-92. (2001)

Kardos Ferenc: Egy közgyűjtemény a cigány olvasáskultúra szolgálatában. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 91-96. (2001)

Karikó Sándor: Somogyi József közösség-felfogásáról. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 89-93. (2001)

Katona Lucia: Idegen nyelvi tantervek (Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek). In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 116-117. (2001)

Kegyesné Szekeres Erika: A fiúk és a lányok eltérő olvasási szokásairól : egy általános iskolai felmérés tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 31-37. (2001)

Kisvárdai Zsolt: Indoktrináció és/vagy szociális nevelés? In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 94-105. (2001)

Klemenovic Jasmina: Óvodáskorú gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése kétnyelvű környezetben. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 98-104. (2001)

Koller Boglárka: Tankönyvek az Európai Unióban. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 86-93. (2001)

Komlóssy Ákos and Molnár Sándor and Vass Vilmos: Az iskolai hatékonyság összetevőinek vizsgálata Csongrád megye általános iskoláiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 191-211. (2001)

Komáromi Gabriella: Búcsúcsók Csipkerózsikának (Kolbenschlag, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának). In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 117-119. (2001)

Kontra József: Nyelvi és strukturális tényezők befolyása a szöveges feladatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 5-45. (2001)

Korcsog Balázs: A/O (Gács Anna - Gelencsér Gábor [szerk.]: Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása). In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 114-116. (2001)

Korda Eszter: Ottlik-négykezes (Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora). In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 111-116. (2001)

Kozma Tamás: Oktatás és politika: rendszerváltó viták. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 63-72. (2001)

Kozma Tamás: Paradigmáink. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 3-14. (2001)

Krajcsovicz Ágnes: Attitűdmérés a minőségbiztosításról. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 54-64. (2001)

Kristó Gyula: Elhunyt Engel Pál. In: Népszabadság : országos napilap, (59) 196. p. 9. (2001)

Kristó Gyula: Nem szükséges transzetnikus megközelítés. In: Provincia : kulturális és politikai havilap, (2) 1/2. p. 8. (2001)

Kriza Ildikó: A néprajztanítás gondjairól. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 45-53. (2001)

Kurtán Zsuzsa: A szaknyelvoktatás tervezése nemzetközi kontextusban. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 79-86. (2001)

Kárpáti Andrea: A kortárs művészet esztétikuma: a kamaszrajzok megítélésének kulcsa. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 95-103. (2001)

Kéri Katalin: "Keressétek a tudást mindenütt!" : tanulmányutak a középkori iszlám világban. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 3-9. (2001)

L

Lehtinen Erno: Az oktatási technológia hatásai: elméleti távlatok és gyakorlati tapasztalatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 449-459. (2001)

Linke Detlef: Tér, idő és jelentőség az agyban : a lokalizáció kérdései. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 73-79. (2001)

Lipp Márta: Közművelődési jelenségek és jelentések : az ÁMK. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 77-81. (2001)

Liskó Ilona: Az új szakközépiskolai modell értékelése. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 3-19. (2001)

Liskó Ilona: A cigány tanulók és a pedagógusok. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 3-14. (2001)

Loboczky János: Mi az esztétika? In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 94-97. (2001)

Lüth Christoph and Pukánszky Béla: Emberi jogok, értelem, nevelés és egy posztmodern kritika - a német és a francia felvilágosodás koncepciói a francia forradalom hatósugarában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 63-83. (2001)

M

Makai Éva: Kudarcok nyomában (Benza Béla: Tabuk nélkül. Gyermekek az utolsó padban; Schödl Livia - Galicza János [szerk.]: Mitől (nem) lesz deviáns? Szöveggyűjtemény az iskolai 'bűnmegelőzés'-hez; Lakner Zoltán - Tordainé Vida Katalin - Tordai Vilmos [szerk.]: Gyerm). In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 116-119. (2001)

Marianne Nikolov: Minőségi nyelvoktatás - a nyelvek európai évében. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 3-12. (2001)

Menz Astrid: Gagauzcada alıntı sözcükler. In: Uluslarası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri, 20-23 Mayıs 1999, Gazimagusa / Nurettin Demir, Emine Yılmaz. pp. 91-99. (2001)

Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógiai nevelés mint terápia. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 29-33. (2001)

Meszmann Tibor: A vajdasági magyar tanügy helyzetéről. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 77-83. (2001)

Michalkó Gábor and Vizi István: A turizmus mint globalizációs jelenség Magyarországon. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 10-19. (2001)

Mihály Ottó: Elmélet és empíria az oktatás kutatásában. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 56-58. (2001)

Miklóssy Endre: Társaslelki szemszögből a Waldorf-pedagógiáról. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 79-94. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Az EARLI kilencedik konferenciája. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 59-64. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Az életszerű feladathelyzetekben történő problémamegoldás vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 347-372. (2001)

Molnár Gyöngyvér: Knowledge Management in the Learning Society : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2000. 257 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 146-148. (2001)

Molnár Gyöngyvér: A tudás alkalmazása új helyzetben. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 15-25. (2001)

Molnár Éva: Tanulmányok az önszabályozó tanulásról (Self-Regulated Learning. International Journal of Educational Research, 1999/6. sz.). In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 101-103. (2001)

Mund Katalin: Divináció és szociológia. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 88-100. (2001)

Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön : oktatásfejlesztési tanulságok. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 83-94. (2001)

N

N. Mandl Erika: Könyvtárhasználó filológusok aggodalmai és reményei. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 75-80. (2001)

Nagy Varga Vera: Néhány 'csoport' jelentésű szó értelmezéséhez : történeti néprajzi adatközlés. In: Számadó : tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. pp. 67-84. (2001)

Nagy Attila: Stagnálás, romlás vagy olvasásfejlesztés? In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 47-51. (2001)

Nagy József: A személyiség alaprendszere : a célorientált pedagógia elégtelensége, a kritériumorientált pedagógia lehetősége. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 22-38. (2001)

Nagy Miklós Mihály: Egy tengeralattjáró-katasztrófa politikai földrajza. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 97-104. (2001)

Nagy Mária: Felkészítés és iskolai gyakorlat a cigány tanulók nevelése/oktatása területén. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 43-57. (2001)

Nagy Mária: Önbecsérzet, tudásvágy : viták a Néptanítók Lapja 1901-es évfolyamában. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 20-32. (2001)

Nagy Péter Tibor: Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása : hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekről. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 36-45. (2001)

Németh András: A pedagógia egyetemi tudomány jellegének kialakulása és intézményesülése a pesti egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 213-238. (2001)

Németh Mária and Józsa Krisztián and Nagy László: Differenciált követelmények mint a tudás jellemzésének viszonyítási alapjai : a minimum és az afölötti tudás viszonya a Biológia és egészségtan részműveltségi területen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 485-510. (2001)

Nóbik Attila: A reformpedagógiai irányzatok kialakulása : értelmezési szempontok. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 65-72. (2001)

P

Pelles Tamás: A fiumei Tengerészeti Akadémia. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 105-107. (2001)

Perjés István: Örömtelen iskola? : az egalitárius és a differenciális pedagógia dilemmái. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 59-66. (2001)

Petneki Katalin: Az idegennyelv-oktatás tantervelméleti háttere. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 127-130. (2001)

Petneki Katalin: Nyelvpedagógia - az idegen nyelvek tanításának tudománya (Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata). In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 103-106. (2001)

Pléh Csaba: Új kommunikáció - új gondolkodás? In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 65-68. (2001)

Pléh Csaba: A tudás érvényessége és a kognitív pszichológia. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 75-78. (2001)

Postlethwaite T. Neville: Oktatáskutatás és -politika: a harmadik út. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 39-51. (2001)

Pozsvai Györgyi: Az "érzelmes, borongó" alaphang... : Petelei István életművének hagyománytörténete. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 48-58. (2001)

Pukánszky Béla: Maratoni reform (hullámvasút) (Báthory Zoltán: Maratoni reform). In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 113-116. (2001)

Pálinkás Norbert: Tömegesedés és piackövetés. In: Új generáció. A fiatal értelmiségiek lapja, (2) 1. p. 3. (2001)

Pálmainé Orsós Anna and Varga Aranka: A beás nyelv állapota. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 58-64. (2001)

Péter László: Szent-Györgyi Albert kiadatlan kézirata. A béke élet- és erkölcstana. In: Délmagyarország/ Stefánia melléklet, (91) 59. p. 3. (2001)

Péter László: Szent-Györgyi a békéről. Egy kézirat viszontagságai. In: Magyar Nemzet : [Hétvégi magazin mell.], (64) 64. p. 30. (2001)

R

Rab Irén: Irodalomtanítás Németországban. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 93-96. (2001)

Radó Péter: Bevezetés az oktatáspolitikai elemzésbe: romák és az iskola. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 65-90. (2001)

Radó Péter: Reform-maraton : a kilencvenes évek. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 89-98. (2001)

Revákné Markóczi Ibolya: A problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 267-284. (2001)

Ritoók Judit: Egy régit számon kérő új : Szabó Magda: A pillanat. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 52-58. (2001)

Ross Alistair and Barna József: A társadalomismeret oktatásának európai én nemzeti céljai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 239-259. (2001)

Rácz I. Péter: A kánonok peremén (Eisemann György [szerk.]: A kánonok peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában). In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 105-108. (2001)

S

Seregi Tamás: A személyiségen innen : az (ön)megszólító verstípusról. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 41-53. (2001)

Simon Katalin: Réthy Endréné, Schaffhauser Franz és Szabolcs Éva (szerk.): Iskolák és iskolareformok Magyarországon és Svájcban. Schulen und Schulreformen in Ungarn und in der Schweiz : Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 195 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 261-263. (2001)

Simon Orsolya: Ötödik és hatodik osztályosok anyanyelvi szövegértési mutatói. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 92-100. (2001)

Sinka Edit: Interdiszciplináris pedagógia (Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai). In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 113-115. (2001)

Smidéliusz Zsuzsanna: Jótékony feszültségek (Zátonyi Sándor: Képességfejlesztő fizikatanítás). In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 117-120. (2001)

Stemler Miklós: Narratológia és hermeneutika (Bengi László: Az elbeszélés kihívása). In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 116-119. (2001)

Surányi Bálint: A humán műveltség "négy lába" : a Horthy-korszak fiúgimnáziumának műveltségképe. In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 32-44. (2001)

Sz. Molnár Szilvia: Vizuális költészet vagy képvers? : a képvers-értés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 26-38. (2001)

Szabó Péter: A láthatatlan tanmenet (Michael P. Breen - Andrew Littlejohn: Classroom Decision Making. Negotiation and process syllabuses in practice. Cambridge University Press, 2000). In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 104-107. (2001)

Szabóné Szél Julianna and Szontagh Pál: Iskolamarketing a gyakorlatban : mit tehetünk a tanulólétszám megtartásáért, növeléséért? In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 21-31. (2001)

Szakács Béla Zsolt: A Dél-Alföld felfedezése [könyvismertetés]. In: Budapesti Könyv Szemle - BUKSZ, (13) 4. pp. 340-347. (2001)

Szakály Márta: A természettudományi oktatás eredményességéről: nemzetközi felmérések tükrében. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 104-107. (2001)

Szalai András: Miért épp az én gyerekem? In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 99-104. (2001)

Szebenyi Péter: Új korszak kezdete a pedagógiában: az iskolai népoktatás követelménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 393-410. (2001)

Szebenyi Péter: A történelemtankönyvekre ható tényezők történeti változásai. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 13-21. (2001)

Szende Virág: Neveléstudomány az ezredfordulón. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 3-7. (2001)

Szentpéteri Márton: Perújrafelvétel : Javaslat Thaly Kálmán rehabilitálására. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 9-23. (2001)

Szeredás Lőrinc: Irodalmi szövegek párbeszéde : 'A jó palócok' és a 'Sinistra körzet'. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 47-51. (2001)

Szombathy Bálint: Avantgárd kapcsolatok Közép-Kelet-Európában (Passuth Krisztina: Avantgárd kapcsolatok Prágától Bukarestig). In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 115-117. (2001)

Székely György: A ,Szentivánéji álom' tündérei. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 98-102. (2001)

Szépe György: Nyelvpolitika : múlt és jövő. ISBN 963 0062 615

Szépe György: Nyelvpolitikai elvek a 21. század számára : anyanyelvek és az állam hivatalos nyelvei. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 38-46. (2001)

Sárvári Csaba: Számítógéppel segített matematikaoktatás. In: Iskolakultúra, (11) 11. pp. 65-67. (2001)

Sárvári Csaba: A számítógép-algebrai rendszerek szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 20-27. (2001)

Sáráné Lukátsy Sarolta: Fejleszthető-e az önálló ismeretszerzés képessége? In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 12-20. (2001)

Sáska Géza: "Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el!". In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 45-62. (2001)

Šapauov Élibi Kabykenüly: Säken Žünisov dramaturgiâsy : filologiâ gylymdarynyn kandidaty gylymi därežesin alu üšin dajyndalgan dissertaciânyn avtoreferaty. (2001)

T

Takács Viola: Tantárgyi attitűdök struktúrája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 301-318. (2001)

Tarcsa Zoltán: Minőség a gyakorlatban (Minőség és gyakorlat. Kiadványsorozat. OKKER Kiadó, Minőségbiztosítási munkacsoport, Bp, 1999-2001). In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 101-104. (2001)

Tarján Tamás: Tanár, diák, alma mater : egy motívum Spiró György műveiben. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 35-40. (2001)

Timár Borbála: "Petőfi csillaga" : ,A négyökrös szekér' című vers mint a kultusz tárgya. In: Iskolakultúra, (11) 4. pp. 3-8. (2001)

Tisza Miklósné: Az információs társadalom és a könyvtári szolgáltatások. In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 80-86. (2001)

Tompa Klára: A matematika érettségi eredményeinek elemzése. In: Iskolakultúra, (11) 9. pp. 108-114. (2001)

Trencsényi László: "Ahol a szabadság a rend....". In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 73-76. (2001)

Trencsényi László: The Children of... (Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei; Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei; Ariés, Paul: A McDonald's gyeremekei). In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 105-108. (2001)

Trencsényi László: A gyógypedagógia új kézikönyve (Illyés Sándor [szerk.]: Gyógypedagógiai alapismeretek). In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 109-112. (2001)

Tóbiás Áron: Haza és nagyvilág. Cs. Szabó László beszélő szavai [Interjú]. In: Európai Utas, (12) 43. pp. 12-17. (2001)

Tóth Jánosné: Az utca matematikája : cigány és nem cigány tanulók iskolai és hétköznapi matematikatudása. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 15-34. (2001)

Tóth Klára: Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem' (Szabó Magda: Merszi, möszjő). In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 112-113. (2001)

U

Ugrai János: Fegyelmi vétségek Sárospatakon, a Felvilágosodás korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 285-300. (2001)

Ugrai János: A reformkori ifjak (Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és Társalkodási Egyesület Pozsonyban. Akadémiai Kiadó, Bp, 2000). In: Iskolakultúra, (11) 6-7. pp. 107-110. (2001)

V

Vidovszky György: Egygrammos enciklopédiák (Komár Erzsébet [szerk.]: Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig; Játékfilmek 1963-tól napjainkig). In: Iskolakultúra, (11) 1. pp. 108-111. (2001)

Vidákovich Tibor and Cs. Czachesz Erzsébet: Egy helyesírás-vizsgálat tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 37-50. (2001)

Visky András: A "tökéletes pillanat" és a Név : lelkigyakorlat. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 110-112. (2001)

Vosniadou Stella: Tanulás, megismerés és fogalmi váltás problematikája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 435-448. (2001)

Vágó Irén: Ami az átlagok mögött van : egyenlőtlenségek a nyelvoktatásban. In: Iskolakultúra, (11) 8. pp. 61-70. (2001)

Vámos Ágnes: Metafora felhasználása a pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 85-108. (2001)

Vári György: "Kölyökséged örökidőnyi". In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 103-111. (2001)

Vári Lászlóné: Matematikai tudásszintet meghatározó háttérváltozók. In: Iskolakultúra, (11) 12. pp. 35-42. (2001)

Vári Péter and Andor Csaba and Bánfi Ilona and Felvégi Emese and Horváth Zsuzsa and Krolopp Judit and Rózsa Csaba and Szalay Balázs: Felnőtt írásbeliség-vizsgálat : egy nemzetközi felmérés tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (11) 5. pp. 3-20. (2001)

Vörös Boldizsár: Az átírt Ady és a kisajátított Hésziodosz. In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 105-110. (2001)

Y

Yassur Esther and Horváth Zita and Falus Iván: A szervezeti légkör és az iskola vezetési stílusának összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 171-190. (2001)

Z

Zallár Andor: „A magyar gyermek a magyar jövő”. Szent-Györgyi Albert önéletírása, véleménye az ifjúságról és a sportról. In: Szeged, (13) 4. pp. 18-24. (2001)

Zsolnai József: Biográfiai széljegyzete ,A maratoni reform'-hoz. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 69-80. (2001)

Zsolnai József: Metapedagógiai reflexiók a hetven éves Nagy József életművéhez. In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 34-39. (2001)

Zákány Tóth Péter: Az emlékezet felejtése, a felejtés emlékezete (Eisemann György - H. Nagy Péter - Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalmi tankönyv 16-17 éveseknek). In: Iskolakultúra, (11) 2. pp. 108-112. (2001)

Zátonyi Sándor: Fizika felmérő : a 8-11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése. In: Iskolakultúra, (11) 3. pp. 28-36. (2001)

É

Éger Veronika: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat... (Nagy Attila [szerk.]: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól paródiaírásig). In: Iskolakultúra, (11) 10. pp. 115-117. (2001)

This list was generated on 2024. június 20. 06:40:31 CEST.