Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | U | V | Y
Találatok száma: 29.

B

Baksa, Gabriella; Gombos, Norbert; Németh, András; Tenorth, Heinz Elmar: Németh András és Heinz Elmar Tenorth (szerk.): Neveléstudomány-történeti tanulmányok : Osiris Kiadó; Budapest, 2000. 257 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 141-144. (2001)

Ballér, Endre: Tájékoztatás az MTA Pedagógiai Bizottságának munkájáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 531-538. (2001)

Boreczky, Ágnes: Változások a szülők gyerekfelfogásában, a gyerekek életkörülményeiben és szocializációjában (1910-1990). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 151-169. (2001)

C

Csapó, Benő: Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 373-391. (2001)

Csapó, Benő: A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 511-530. (2001)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: Literacy in the information age: final report of the international adult literacy survey Organisation for Economic Cooperation and Development : Statistics Canada, 2000. 186 o. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 144-146. (2001)

Csíkos, Csaba: Bizonyítási stratégiák megítélése 10-17 éves korban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 319-345. (2001)

D

De Corte, Eric: Az iskolai tanulás: a legfrissebb eredmények és a legfontosabb tennivalók. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 413-434. (2001)

G

Gabóda, Béla: Nemzetiségi iskolaügy Kárpátalján (1944-1990). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 109-132. (2001)

Géczi, János: A tanulók biológiai tudásáról : hetedik és tizenegyedik évfolyamos tanulók tudásszintmérése, Magyarország, Baranya megye, 1999. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 461-483. (2001)

H

Horváth, Dezsőné: Mozgássérült óvodások firkatevékenységének megfigyelése : összehasonlító kísérlet óvodai kiscsoportban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 47-62. (2001)

J

Julia, Rózsa: Mit értenek a magyar és a német számítástechnika szakos hallgatók a tanuláson? : kultúraközi összehasonlítás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 133-140. (2001)

K

Komlóssy, Ákos; Molnár, Sándor; Vass, Vilmos: Az iskolai hatékonyság összetevőinek vizsgálata Csongrád megye általános iskoláiban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 191-211. (2001)

Kontra, József: Nyelvi és strukturális tényezők befolyása a szöveges feladatok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 5-45. (2001)

L

Lehtinen, Erno: Az oktatási technológia hatásai: elméleti távlatok és gyakorlati tapasztalatok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 449-459. (2001)

Lüth, Christoph; Pukánszky, Béla: Emberi jogok, értelem, nevelés és egy posztmodern kritika - a német és a francia felvilágosodás koncepciói a francia forradalom hatósugarában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 63-83. (2001)

M

Molnár, Gyöngyvér: Az életszerű feladathelyzetekben történő problémamegoldás vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 347-372. (2001)

Molnár, Gyöngyvér: Knowledge Management in the Learning Society : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2000. 257 o. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 146-148. (2001)

N

Németh, András: A pedagógia egyetemi tudomány jellegének kialakulása és intézményesülése a pesti egyetemen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 213-238. (2001)

Németh, Mária; Józsa, Krisztián; Nagy, László: Differenciált követelmények mint a tudás jellemzésének viszonyítási alapjai : a minimum és az afölötti tudás viszonya a Biológia és egészségtan részműveltségi területen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 485-510. (2001)

R

Revákné Markóczi, Ibolya: A problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 267-284. (2001)

Ross, Alistair; Barna, József: A társadalomismeret oktatásának európai én nemzeti céljai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 239-259. (2001)

S

Simon, Katalin; Réthy, Endréné; Schaffhauser, Ferenc; Szabolcs, Éva: Réthy Endréné, Schaffhauser Franz és Szabolcs Éva (szerk.): Iskolák és iskolareformok Magyarországon és Svájcban. Schulen und Schulreformen in Ungarn und in der Schweiz : Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 195 o. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 261-263. (2001)

Szebenyi, Péter: Új korszak kezdete a pedagógiában: az iskolai népoktatás követelménye. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 393-410. (2001)

T

Takács, Viola: Tantárgyi attitűdök struktúrája. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 301-318. (2001)

U

Ugrai, János: Fegyelmi vétségek Sárospatakon, a Felvilágosodás korában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 3. pp. 285-300. (2001)

V

Vosniadou, Stella: Tanulás, megismerés és fogalmi váltás problematikája. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 4. pp. 435-448. (2001)

Vámos, Ágnes: Metafora felhasználása a pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 1. pp. 85-108. (2001)

Y

Yassur, Esther; Horváth, Zita; Falus, Iván: A szervezeti légkör és az iskola vezetési stílusának összefüggései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (101) 2. pp. 171-190. (2001)

A lista elkészítésének dátuma 2018. May 24. 17:37:03 CEST.