Items where Year is 1997

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 375.

Article

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 119-124. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 121-127. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 125-127. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 136-139. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 129-133. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 173-175. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 110-111. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 126-127. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 125-127. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 139-141. (1997)

Satöbbi. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 136-139. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 2. p. 128. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 3. p. 128. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 4. p. 140. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 5. p. 134. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. p. 176. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 8. p. 112. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 10. p. 128. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 11. p. 144. (1997)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (7) 12. p. 140. (1997)

Az ÉKP részletes tanterve és pedagógiai programcsomagja [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 1-16. (1997)

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának közreműködésével meghirdetett pályázat eredménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. p. 356. (1997)

A neveléstudomány Széchenyi Professzori Ösztöndíjasai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. p. 101. (1997)

A neveléstudomány Széchenyi Professzori Ösztöndíjasai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. p. 357. (1997)

A. Kéri Katalin: Ibn Tufail, az arab Rousseau. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 120-122. (1997)

Albert Gábor: A történelemtanítás civilizáció- és recepcióelméleti vonatkozásairól. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 110-114. (1997)

Albertné Herbszt Mária: A megértés: hermészi feladat : Orbán Gyöngyi alternatív irodalomkönyveiről. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 102-106. (1997)

Ambrusné Kéri Katalin: Bornemissza Anna "mindentudó" szakácskönyve. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 90-91. (1997)

Ambrusné Kéri Katalin: Egy nyelvkönyv 1539-ből. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 107-108. (1997)

Ambrusné Kéri Katalin: Halk női hang a 18. századból: Josefa Amar y Borbón. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 164-166. (1997)

Andor Csaba: Mindenki másképp egyforma. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 126-128. (1997)

Andor Mihály: Az Akadémiai Kislexikon CD-n. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 92-94. (1997)

Andor Mihály: Mérni a tudást. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 102-104. (1997)

Arató László: A közlésfolyamat tényezőinek megkettőződése : az irodalmi kommunikáció konvenciói (Örkény István: Mi mindent kell tudni - Tar Sándor: Még csak). In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 41-46. (1997)

Aspeslagh Robert: Vertikális vagy horizontális kapcsolatok az oktatásban: fontos ez? In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 3-16. (1997)

Aszalós János: Triptichon : Jálics Ferenc három könyvéről. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 103-106. (1997)

Bajmócy Péter and Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 71-77. (1997)

Bajor Zoltánné: Gyermekvédelmi problémák egy ifjúsági regényben. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 118-122. (1997)

Bakács István: A magyar villamosenergia-rendszer stratégiai fejlesztése. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 134-138. (1997)

Baricz Zsolt: "Szigetek és hidak" Konferencia : beszámoló egy szekció elődadásairól. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 144-145. (1997)

Barta Péter: A szokás hatalma. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 117-118. (1997)

Bayerle Gustav: Kristó Gyula, Engel Pál, & Makk Ferenc (Eds.): Korai magyar történeti lexikon 9-14. század = Lexicon of early hungarian history: 9-14th centuries. Budapest, Akadémiai Kiadó 1994 [könyvismertetés]. In: Eurasian Studies Yearbook, (69). pp. 211-224. (1997)

Bednanics Gábor: A feminizmus nyelve a magyar irodalomtudományban. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 95-99. (1997)

Bengi László: A strukturalizmus "újraolvasása" : Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 100-104. (1997)

Bengi László: A történelem modalitása - a modalitás történetisége : Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 99-108. (1997)

Benkes Réka and Vass László: Korszerű módszerek és eszközök az oktatásban. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 131-133. (1997)

Benkes Réka and Vass László: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 3-7. (1997)

Bernáth József: Közoktatási szakértők könyve. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 128-129. (1997)

Bocsor Péter: Vitaminimumus. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 45-56. (1997)

Bogoly József Ágoston: Aisthesis chronu: irodalomelmélet, amelynek érzéke van az időhöz. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 93-98. (1997)

Bohár András: A tömegkultúra elitesztétikája. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 157-163. (1997)

Bán Ervin: Könyv az írásjelek tudományáról. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 143-144. (1997)

Bárdos Jenő: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 3-17. (1997)

Bárdossy Ildikó: Esély és iskola(rendszer) : nemzetközi tapasztalatok. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 40-46. (1997)

Bérczes László: Mindig van másik : elmélkedés az alternatív színházról. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 63-66. (1997)

Böhringer Hannes: A western mint civilvallás : előadás a Képzőművészeti Főiskolán. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 44-48. (1997)

Corte Erik de: A matematikatanulás és -tanítás kutatásának fő áramlatai és távlatai. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 14-29. (1997)

Csapó Benő: A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág : az Iskolakultúra tematikus száma elé. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 3-13. (1997)

Cseres Judit: Bűnmegelőzés az iskolában : DADA - a Magyar Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 105-107. (1997)

Cserné Adermann Gizella: A tanári elvárások hatása a tanulók teljesítményére. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 14-20. (1997)

Csicsay Alajos: Közelítések Örkényhez. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 83-85. (1997)

Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a tudományról. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 35-43. (1997)

Csoma Gyula and Lada László and Szirmainé dr. Kövessi Erzsébet and Harangi László: Tételek a funkcionális analfabetizmusról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 167-180. (1997)

Csákány Antalné: Mi lehet az alacsony teljesítmények mögött? (II.) : gondolatok az általános iskolai tanulók fizika tudásszintméréseivel kapcsolatban. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 43-62. (1997)

Csákó Mihály: Hányan, hogyan, hová? : a szakmunkástanulók pályaválasztásáról. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 17-26. (1997)

Csányi Erzsébet: "Szó, szó, szó" a világirodalomból : kisesszé Musilról, Proustról és Goldingról. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 85-87. (1997)

Csíkos Csaba: Az EARLI-konferenciák szerepe a tudományos életben. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 96-99. (1997)

Csíkos Csaba and Józsa Krisztián: Az európai kutatók fiatal nemzedéke : Kristiina Kumpulainen (Oulu, Finnország). In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 117-118. (1997)

Csíkos Csaba and Józsa Krisztián and Korom Erzsébet and Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség : beszélgetések a tanulás és az oktatás vezető európai kutatóival. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 108-117. (1997)

Czeizel Endre and Dezséry Judit and Péterfia Éva: Felkészülés a családi életre: egy új tantárgy oktatása. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 88-92. (1997)

Daniss Győző: Politika szótár nélkül. Kristó Gyula: A magyar nemzet megszületése [könyvismertetés]. In: Népszabadság, (55) 122. p. 14. (1997)

Daniss Győző: A meggyökeresedés első száz esztendeje : Kristó Gyula honfoglaló eleink Kárpát-medencébe érkezéséről, a Géza-István váltás valóságáról. In: Népszabadság, (55) 193. p. 8. (1997)

Darvay Nagy Adrienne: Rómeók és Júliák budapesti színpadokon. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 84-89. (1997)

Debreczeni Tibor: Iskolát alapítunk : drámapedagógia alkalmazása a pedagógustovábbképzésben. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 60-63. (1997)

Demény Lajos: A székely eredetkutatás mérlege. In: A hét, (28) 35. p. 10. (1997)

Deák András Miklós: Egy nép tragikus-győzedelmes története. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 116-117. (1997)

Deák András Miklós and Ungvári Lászlóné: Sikersztori : bemutatkozik a Longman-szótár harmadik kiadása. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 95-97. (1997)

Domokos György and Hausner Gábor and Veszprémy László: Eruditio militaris : katonai olvasmánykultúra. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 40-47. (1997)

Donáth Péter: Reflexív beszámoló az „Iskola a magyar társadalom történetében” című konferenciáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 345-350. (1997)

Eisemann György: Filológia és hermeneutika : Bogoly József Ágoston: Ars Philologiae. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 145-148. (1997)

F. Dárdai Ágnes: A tankönyv a reformpedagógiában. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 41-47. (1997)

F. Tóth Mária: Tájak-Korok-Múzeumok: könyvkínálat a NAT helyi programjaihoz. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 122-125. (1997)

Faludi Szilárd: Mészáros István: Magyar iskola: 996–1996 : Előadások, cikkek, beszédek : Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 343-344. (1997)

Faludi Szilárd: Prohászka Lajos oktatáselmélete. In: Iskolakultúra, (7) 2. p. 107. (1997)

Falus Iván: Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 135-137. (1997)

Farkas Gábor Farkas: Számítógépes adatbázis az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 48-55. (1997)

Farkas Mária: Fábián Zsuzsanna: Olasz–magyar melléknévi vonzatszótár : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 238 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 97-98. (1997)

Fehér Katalin: Festetics György oktatásügyi tevékenysége a korabeli sajtó tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 61-77. (1997)

Fehér Katalin and Beély Fidél: Beély Fidél és a bakonybéli bencés tanárképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 235-245. (1997)

Felkai Piroska: Korszakformáló mítoszok nyomában : Eisemann György: Ősformák jelenidőben :. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 98-99. (1997)

Flusser Vilém: A technikai képek hegemóniája : beszélgetés Vilém Flusserrel. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 49-60. (1997)

Fodor László: A kisebbségi kétnyelvűség kettős eredete. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 32-36. (1997)

Fráter Veronika: Tanulmányok "tükörszimmetriája" : társadalomtudomány és filozófia. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 109-112. (1997)

Fábián László: Az érzékileg létrehozott értelem. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 98-102. (1997)

Fábián László: Teremtő esélytelenség avagy a mániákus természetrajza. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 47-51. (1997)

Fábián László: Vagyok én az én időm? In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 98-104. (1997)

Fábián László: A misztikus költő eretneksége. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 88-91. (1997)

Fábry Béla: A Károlyi István Gyermekközpontról. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 64-65. (1997)

Galambos Adrienn: A tapasztalás új módjai és formái : virtuális valóság az oktatásban. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 118-121. (1997)

Gaul Emil: A látás demokratizálása : a Nemzeti Alaptanterv vizuális kultúra műveltségterületének új tartalmai és módszerei. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 72-76. (1997)

Gaul Emil: A rajztanítás helyzete napjainkban Magyarországon : helyzetjelentés. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 43-45. (1997)

Gavriel Salomon: Újszerű konstruktivista tanulási környezetek. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 65-75. (1997)

Gecse Gáborné: Olvasásmegértési diagnosztikus mérés a 6. osztályban. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 166-172. (1997)

Gergely Gyula: Több, mint testnevelés. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 11-18. (1997)

Girán János and Kardos Lajos: A cigány gyerekek iskolai sikertelenségének háttere [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 1-31. (1997)

Györffy Miklós: A sötétségben minden megvilágosodik : Thomas Bernhard színműveiről. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 57-61. (1997)

György Lajosné: A félrevezetés könyvei. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 108-113. (1997)

Gáspár Csaba László: Tudomány és Szabadság. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 21-34. (1997)

Géczi János: Iskolakultúra Repertórium VII. évfolyam, 1997. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 1-8. (1997)

Géczi János: A rózsa az antik görög kultúrában [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 1-35. (1997)

Halász Tibor: Tanterveinkről. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 100-102. (1997)

Hamrák Anna: Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületről. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 19-29. (1997)

Hansági Ágnes: A bőség zavara a zavar bősége? : Túlmutató útmutató nem középiskolás fokon: bevezetés a félrevezetésbe. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 109-113. (1997)

Heffner Anna: A vizuális kultúra tantárgy pedagógiai programcsomagja az értékközvetítő és fejlesztő csomagban [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 1-32. (1997)

Hegedűs Attila: Vidám iskola? In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 119-122. (1997)

Helmke Andreas: Az osztálytermi oktatás : hiányosságok, zsákutcák és jövőbeni kilátások. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 58-64. (1997)

Henzer Zsuzsanna: A szenvedés értelmezése. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 107-110. (1997)

Hervey Sándor: Az elidegenedés három motívuma : TV-reklámok a magyar kultúra tükrében. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 89-92. (1997)

Honffy Pál: Az esztétika átrendezése : Király Jenő Frivol múzsa című könyvéről. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 114-117. (1997)

Horváth Mátyás: A jugoszláviai magyar iskolák fejlődéstörténeti vázlata a két világháború között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 319-326. (1997)

Horváth Pál: Vallásismeret mint tantárgy. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 103-106. (1997)

Horváth H. Attila: Tanári igények és helyi tanterv. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 3-10. (1997)

Iván László: Szilos ötvenéves? In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 75-78. (1997)

J. Szikra Éva: Magyar kertművészet [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 1-16. (1997)

Jakubecz András: Az ellenkultúra és pedagógiája. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 8-12. (1997)

Jidřich Chalupecký: Csak művész... [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 1-16. (1997)

Jobbágy Mária and Takács Péter: "Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk" : tipológiai érdekességek a nonprofit területeken. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 78-93. (1997)

Joób Árpád: Egy tantervelképzelés elé. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 98-99. (1997)

Jádi Zsuzsanna: "Tűzre, vízre vigyázzatok..." : tűzvédelmi nevelő-oktató program 4-14 éveseknek. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 111-113. (1997)

Jákfalvi Magdolna: Egy színház a világ : színház az interkulturalitásban. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 104-108. (1997)

Kacsur István: A környezet védelmére való nevelés módszertanának didaktikai kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 87-95. (1997)

Kamarás István: Rendszerváltás a pedagógiában : széljegyzetek a két új Zsolnai-mű margóira. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 115-118. (1997)

Kapitány Gábor: Tanáraim avagy : adalékok a pedagógia rejtelmein való gondolkodáshoz... In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 79-86. (1997)

Karancz Gábor: "Pedagógusok" az ún. Kassai Kódexben. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 26-31. (1997)

Katus Magdolna and Végvári Ágnes: A Magyar Természettudományi Múzeum millecentenáriumi rendezvénye. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 113-114. (1997)

Kelemen Elemér: Az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tevékenysége 1994-1996. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 130-133. (1997)

Kelemen Elemér: Az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tevékenysége : (1994–1996). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 106-108. (1997)

Kerényi A. Ödön: A magyarországi közcélú villamosenergia-szolgáltatás története. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 119-128. (1997)

Keveházi Katalin and Varga András: Régi könyvek számítógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 57-61. (1997)

Kikli Tivadar: Páholyban. In: Páholy : kulturális közéleti lap, (2) 2. p. 12. (1997)

Kiss Tihamér: Kiss Árpád a magyar pedagógia megújulásáért : emlékezés Debrecenben születése 90-ik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 197-198. (1997)

Klauer Karl Joseph: A tanulás és a kognitív képességek fejlesztése : az induktív gondolkodást fejlesztő tréning. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 85-92. (1997)

Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictus: multimédia az iskolában [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 1-16. (1997)

Komlóssy Ákos: Az iskolai stratégiáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 127-135. (1997)

Komlóssy Ákos: Tanyai iskolák, tanyai tanítók. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 94-102. (1997)

Komáromi Gabriella: "Végtelen Történet" : erkölcsfilozófiai kérdések Michael Ende gyerekkönyveiben. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 113-118. (1997)

Kontra József: Néhány modell a hatékonyabb iskolai munkakultúra megteremtéséhez. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 49-54. (1997)

Kontra Miklós: Magyar vonatkozású széljegyzetek a Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 122-127. (1997)

Korom Erzsébet: Az EARLI szervezete és működése. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 93-96. (1997)

Korom Erzsébet: Naiv elméletek és tévképzetek természettudományos fogalmak tanulásakor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 19-40. (1997)

Korom Erzsébet and Csapó Benő: A természettudományos fogalmak megértésének problémái. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 12-20. (1997)

Kovács Sándor: A neveléstudományok és a pedagógia helyzete. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 93-98. (1997)

Kovács Zita: Tantervtallózó. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 84-88. (1997)

Kovács Lászlóné dr. Vermes Stefánia: Száz éve született Prohászka Lajos. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 351-354. (1997)

Kozma Dezső: Mese és megfigyelés, fantázia és élethűség Mikszáth prózájában. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 10-18. (1997)

Kristó Gyula: A 10. századi kalandozó hadjáratok. In: Romániai Magyar Szó, (9) 2462. p. 7. (1997)

Kristó Gyula: A 10. századi magyar társadalom. In: Romániai Magyar Szó, (9) 2473. p. 3. (1997)

Kristó Gyula: A 10. századi magyarok hitvilága. In: Romániai Magyar Szó : országos demokratikus napilap, (9) 2484/2. p. 7. (1997)

Kristó Gyula: A 10. századi magyarok életmódja. In: Romániai Magyar Szó, (9) 2452. p. 3. (1997)

Kristó Gyula: Egy föld és egy halastó : a szegedi hospesek kiváltságolásának időpontjáról. In: Szeged : várostörténeti, kulturális és közéleti magazin, (10) 5. pp. 4-5. (1997)

Kristó Gyula: Ejh, Széchenyi-ösztöndíj! In: Akadémia : a Magyar Tudományos Akadémia hírmagazinja, (1) 1. pp. 28-30. (1997)

Kristó Gyula: Géza idejében kezdődött. In: Zalai Hírlap, (53) 220. p. 8. (1997)

Kristó Gyula: A Honfoglalástól az Államalapításig : uralmi viszonyok X. században. In: Dunaújvárosi hírlap : regionális napilap, (8). (1997)

Kristó Gyula: Szabadok, szolgák és elit : a honfoglalástól az államalapításig. In: Délmagyarország, (87) 207. p. 9. (1997)

Kristó Gyula: Uradalmi viszonyok a 10. században. In: Romániai Magyar Szó : országos demokratikus napilap, (9) 2480. p. 3. (1997)

Kristó Gyula: A X. századi magyarok hitvilága. In: Fejér Megyei Hírlap : Hétvége, (53) 220. p. 5. (1997)

Kristó Gyula: A honfoglalástól az államalapításig :a 10. századi magyarok életmódja. In: Fejér Megyei Hírlap : Hétvége, (53) 191. p. 6. (1997)

Kristó Gyula: A honfoglalók hitvilága : a pogányok keresztény hitre térítése Vajk koronázása után vett lendületet. In: Napkelet : a KM hétvégi melléklete, (54) 244. p. 12. (1997)

Kristó Gyula: A tizedik századi kalandozó hadjáratok. In: Vas népe, (42) 200. p. 12. (1997)

Kunszt György: Világproblémák és világfilozófiák. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 3-9. (1997)

Károly Frigyes: Hellász-nap. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 99-101. (1997)

Kárpáti Andrea: Számítógéppel segített tanulás. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 99-108. (1997)

Kárpáti Andrea and Gyebnár Viktória: A vizuális képességek értékelése. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 46-55. (1997)

Kárpáti Andrea and Zempléni András and Verhelst Norman D. and Velduijzen Niels H. and Schönau Diederik W.: A zsűrizés mint értékelési módszer a vizuális nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 203-234. (1997)

Kékes Szabó Mihály: Tanárképzésünk egykor és ma : Acta Paedagogica Debrecina, 94. sz. Debrecen, 1995. 116 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 189-191. (1997)

Kéri Katalin: "Ó, Niszaba, tied a dicséret!". In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 78-79. (1997)

Kéri Katalin: Rendszer és tudás : a tudományok rendszerezése és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 110-114. (1997)

Körmendy Kinga: Kodikológia és művelődéstörténet. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 5-9. (1997)

Kőrösné Mikis Márta: Itt a magyar Comenius LOGO! In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 118-120. (1997)

L. Nagy Katalin: Realitás vagy illúzió? : Edward B. Abdullin: Zenei nevelés az általános iskolában és a zenetanárképzés Oroszországban című könyvéről. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 94-97. (1997)

Laczó Zoltán: Egy zenehallgatásközpontú tantervről. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 92-98. (1997)

Lappints Árpád: Az általános pedagógiai és a tantárgypedagógiák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 79-86. (1997)

Lehoczky János: "Zsongárkodás" : avagy tanítási projektek a földrajz tantervben. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 81-87. (1997)

Liskó Ilona: Rendszerváltás a szakképzés alsó régióiban. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 3-16. (1997)

Lovizer Ferencné: Miért tanítok Kleininger Tamás 6. osztályos földrajzkönyvéből? In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 113-115. (1997)

Lukácsy Gábor: Szabad iskolaválasztás vagy szelekció? : a körzethatárok eltörlése Terézvárosban. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 29-42. (1997)

Láng Eszter: A lukácsi művészetfilozófia és a tradíció. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 105-110. (1997)

Majzik Valéria: Summerhill - mit kezdjünk vele? In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 17-20. (1997)

Makai Éva: A nevelés és a gyermeki jogok. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 86-93. (1997)

Markó András: Őseinket hogy hozád? Erdélyi István, Kristó Gyula és Révész László a magyar honfoglalás vitás kérdéseiről. In: Gesta, (1) 1. pp. 64-69. (1997)

Medgyesi Konstantin: Korhatár nélkül : Széchenyi Professzori Ösztöndíj. In: Szegedi Egyetem : kulturális közéleti kétheti lap, (37) 6. p. 4. (1997)

Mesterházi Zsuzsa: Emlékeztető a Gyógypedagógiai Albizottság 1997. április 29-én tartott üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 198-199. (1997)

Michalovic Peter: Ismétlés és innováció: az azonosság és az ellentét esztétikája között. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 27-30. (1997)

Molnár Edit Katalin: Az EARLI folyóirata: Learning and Instruction. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 118-120. (1997)

Monok István: A Kárpát-medence könyves műveltsége : az írásbeliség, a könyv, a könyvtár és az olvasás a Kárpát-medencében 1750-ig. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 3-4. (1997)

Monok István: Könyvtárak és könyvolvasás 1526-1750. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 17-22. (1997)

Nagy József: Csoportképző hajlam és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 3-13. (1997)

Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 71-77. (1997)

Nagy József: Komponensrendszer-elmélet és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 73-78. (1997)

Nagy József: Kötődési háló és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 61-71. (1997)

Nagy József: Proszocialitás és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 89-101. (1997)

Nagy József: Személyiségfejlődés és nevelés : a fejlődésmodellek integrációjának lehetősége. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 83-93. (1997)

Nagy József: Szociális kommunikáció és nevelés. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 79-92. (1997)

Nagy József: Énkibontakozás és nevelés : Csíkszentmihályi Mihály próféciája. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 107-117. (1997)

Nagy József: Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetőség. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 63-73. (1997)

Nagy Mária: A szomszéd rétje... In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 140-142. (1997)

Nagy Péter Tibor: Kelemen Elemér–Setényi János: Az oktatási törvénykezés változásai. Hazai és nemzetközi áttekintés : Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1994. 205 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 191-196. (1997)

Nagy Péter Tibor: A „társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok” újabb köteteiről a neveléstörténész szemével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 327-336. (1997)

Nagy Éva: A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 3-11. (1997)

Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (I.). In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 21-33. (1997)

Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (II.). In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 22-40. (1997)

Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (III.). In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 3-20. (1997)

Nánay István: Diákok a deszkákon. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 67-70. (1997)

Nánay István: Tévé - színház - tévészínház. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 106-109. (1997)

Németh András and Pukánszky Béla: Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 303-317. (1997)

Némethné Hock Ildikó and Ötvösné Vadnay Marianna: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól nyelvkönyvet? In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 20-28. (1997)

Olasz Sándor: A regény metamorfózisa századunk első felében. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 52-61. (1997)

Oross Gabriella: Csillagászat és természetföldrajz : Simon Tamás könyvéről. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 121-124. (1997)

Orosz Sándor: Segítő az iskolai pedagógiai programok készítéséhez. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 115-117. (1997)

Orosz Sándor and Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban: reflexiók Zsolnai József könyvére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 181-188. (1997)

Pallag Andrea: Esélyek és lehetőségek a gimnáziumi rajztanításban : ahogy a gimnáziumi rajztanár látja. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 65-71. (1997)

Panek Sándor: Szeged hétszázötven esztendeje: jól körülbástyázott szabadságjogok. In: Délmagyarország, (87) 116. pp. 6-7. (1997)

Perjés István: Az 1925-ös népiskolai tanterv sajtóvisszhangja a Szabolcsi Tanító című folyóiratban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 153-166. (1997)

Petriné Feyér Judit: Az MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának 1996. december 13-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 101-102. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: Az általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megalapozása I. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 31-39. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról : 4. Az általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megalapozása (II.). In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 19-27. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról : 5. Az általános szemiotikai szövegtan és szövegtani társtudományai. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 72-80. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 32-44. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete : szövegtanok - a szövegtanok alkalmazási területei. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 63-71. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet : I. rész. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 68-77. (1997)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet : II. rész. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 70-78. (1997)

Pléh Csaba: Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 117-118. (1997)

Pozo Juan Ignacio: A fogalmi váltás: az újraszerkesztés, kifejtés és hierarchikus beépülés folyamata. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 47-57. (1997)

Pukánszky Béla: A MTA Pedagógiai Bizottságának újjáalakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. p. 102. (1997)

Pukánszky Béla: „A szeretet nyitja meg a növendék szívét" - százötven esztendeje született Schneller István. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 337-342. (1997)

Pázmány Ágnes: Lyka Károly Országos Középiskolai Művészettörténeti Verseny. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 77-83. (1997)

Radnóti Katalin: A százéves elektron : fejezetek az atomfogalom történetéből. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 21-31. (1997)

Rosdy Tamás: Csak a minta volt német : Kristó Gyula nemzetünk születéséről [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet, (60) 151. p. 13. (1997)

Rácz László and Varga Attila: Kémiatanításunk helyzete és feladatai. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 121-125. (1997)

Rósa Géza: A Paksi Atomerőmű környezeti megítélése. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 60-70. (1997)

Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 10-16. (1997)

Sebők Zoltán: Sok kis szatori : a Fluxus Németországban (1962-1994). In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 111-114. (1997)

Simon Orsolya: A nyelvelsajátítás kérdései. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 137-139. (1997)

Simon Zsuzsanna: A látható paradoxon: Halász András fotogramjai (Részlet a szerző készülő Halász András monográfiájából) [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 1-16. (1997)

Simon L. Zoltán: Cena bene! : kezdők latin nyelvkönyve. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 100-102. (1997)

Simons P. Robert-Jan: A romantikától a gyakorlott tanulásig. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 76-84. (1997)

Simonyi András: Bevezetés az analitikus filozófiába : Russell: A filozófia alapproblémái. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 128-131. (1997)

Somogyi Antal: A "szentlőrinciség" tantervi garanciái : adaptálható tanterv az általános iskolák 1-6. osztálya számára. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 103-104. (1997)

Sulyok Erzsébet: Ami Istvánnak sikerült, az előtte senkinek. In: Délmagyarország, (87) 193. p. 6. (1997)

Sulyok Erzsébet: Erisz almáját nem kell megenni. In: Délmagyarország, (87) 37. p. 6. (1997)

Sulyok Erzsébet: Mi kelt viszályt az egyetemeken? In: Délmagyarország, (87) 30. p. 5. (1997)

Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (I.). In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 3-11. (1997)

Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (II.). In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 13-21. (1997)

Sz. Molnár Szilvia: Függő beszéd az irodalomtörténetben. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 92-95. (1997)

Szabó Béla: Jogászaink olvasmányai a kora újkorban. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 23-34. (1997)

Szabó Ildikó and Örkény Antal: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 39-58. (1997)

Szabó Mária: Bevezetés az ökológiába : alapfogalmak. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 63-72. (1997)

Szakály Sándor: Historia est magistra vitae? In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 154-155. (1997)

Szebenyi Péter: Tagoltság és egyesítés – tananyagszabályozás és iskolaszervezet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 271-302. (1997)

Szegfű László: SZŐMtől MŐKig : a Szegedi Őstörténeti Munkacsoporttól a Magyar Őstörténeti Kutatócsoportig. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 106-109. (1997)

Szegő György: A kép szövege : Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 97-98. (1997)

Szenthe Péter: Utak és lehetőségek a logikai ismeretterjesztésben. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 122-124. (1997)

Szoleczky Emese: Ha szépet akar látni... : az Iparművészeti Múzeum új szecessziós kiállításai. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 92-96. (1997)

Szoleczky Emese: A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai négy tételben. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 123-135. (1997)

Szombathy Bálint: Az irodalom új műfajai. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 149-151. (1997)

Sánta Péter: Szemünk fénye - szemünk világa. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 108-110. (1997)

Sáráné Lukátsy Sarolta: Az informatika helye az iskolai oktatásban : adalékok a NAT értelmezéséhez. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 115-119. (1997)

Sávoly Mária: Beszélő térképek tankönyve. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 155-157. (1997)

Takács Gábor: Képességfejlesztés a matematikaórán. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 12-19. (1997)

Takács Gábor: KöMaL szakkör általános iskolásoknak. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 87-94. (1997)

Takács Géza: Egy szabad iskola problémái : I. rész. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 47-60. (1997)

Takács Géza: Egy szabad iskola problémái : II. rész. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 78-88. (1997)

Takács Géza: Egy szabad iskola problémái : III. rész. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 59-69. (1997)

Takács Viola: Kiegészítés a Galois-szociogramhoz. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 118-120. (1997)

Takács Viola: A tudásszerkezet mérése [melléklet]. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 1-44. (1997)

Tanács István: Megalázkodás és ugrás. In: Népszabadság, (55) 291. p. 23. (1997)

Tarján Tamás: Az ember "fordított" tragédiája : Déry Tibor: Az óriáscsecsemő. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 55-59. (1997)

Tarján Tamás: Mutatványos és ezermester : Tersánszky, a színházcsináló. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 80-82. (1997)

Tarján Tamás: Pilinszky, a színműíró. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 103-106. (1997)

Tarján Tamás: A notorisch hüje : a Svejk újra magyar színpadon. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 79-83. (1997)

Tenorth Heinz-Elmar and Lesznyák Ágnes: A kézmű dicsérete, az elmélet kritikája – A németországi pedagógiai historiográfia helyzetéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 111-125. (1997)

Thimár Attila: Irodalom - szerep - történet. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 152-153. (1997)

Toma Katalin: A levéltár szerepe a történelemoktatásban. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 96-99. (1997)

Tóth László: A szövegmegértés fejlődése kisiskolás korban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 41-59. (1997)

Török Tamás: A tanulói érdeklődés alakulása Esztergom iskoláiban. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 72-82. (1997)

Ungvári Lászlóné Ujvári Andrea: Gondolkodásra nevelés az angol nyelvórán. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 34-42. (1997)

Varga András: Orvosaink olvasmányműveltsége a 17. században. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 35-39. (1997)

Varga Gábor: Népoktatás Alsóvadászon. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 118-119. (1997)

Varga Gábor: A környezeti nevelés gyökerei. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 119-120. (1997)

Varga Lajos: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottságának 1997. május 30-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. p. 355. (1997)

Varvasovszky Jánosné: A gyógyító zene. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 104-106. (1997)

Vass Vilmos: Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 3-4. pp. 247-269. (1997)

Vass Vilmos: Történelmi tévképzetek a tanulók gondolkodásában. In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 99-105. (1997)

Vastagh Zoltán: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Pedagógusképzési Albizottságának munkájáról : (1994–1996). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 103-105. (1997)

Vastagh Zoltán: Facilitátorok és mentorok. In: Iskolakultúra, (7) 5. pp. 94-97. (1997)

Vastagh Zoltán: Pedagógusképzési Albizottság tagjai : (1997–1999). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. p. 103. (1997)

Vastagh Zoltán: A szakmai együttműködés értéke : az MTA Pedagógiai Bizottsága Pedagógusképzési Albizottságának beszámolója. In: Iskolakultúra, (7) 6-7. pp. 133-134. (1997)

Verschaffel Lieven: Krónika a hetedik EARLI konferenciáról : Lieven Verschaffel (Katholieke Universiteit, Leuven) összeállítása. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 120-135. (1997)

Veszprémy László: Az Ősgesztától Bonfiniig : a Magyarok Krónikájának évszázadai. In: Iskolakultúra, (7) 11. pp. 29-38. (1997)

Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat és értékelése. In: Iskolakultúra, (7) 3. pp. 48-59. (1997)

Villányi Györgyné: Tartalmi változások az óvodai nevelésben. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 30-39. (1997)

Visky András: Intézmény, kultúra és spiritualitás. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 21-25. (1997)

Visky András: A színház mint "ősvigasztalás". In: Iskolakultúra, (7) 10. pp. 61-67. (1997)

Vizi György: Hazánk az olasz középiskolai történelemtankönyvekben. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 114-120. (1997)

Vámosi Zoltán: A teljesebb értékű tudás szolgálatában. In: Iskolakultúra, (7) 9. pp. 113-116. (1997)

Várnai Ferenc: Bárdos Lajos és a népzene. In: Iskolakultúra, (7) 2. pp. 108-112. (1997)

Vég Katalin: A kisegítőtől a második diplomáig. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 65-74. (1997)

W. Péterfi Rita: Kárpátaljai pedagógusjelöltek olvasáskultúrája. In: Iskolakultúra, (7) 1. pp. 37-48. (1997)

Wyndhamn Jan and Saljö Roger: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés : mennyire képesek a gyerekek elsajátítani a szövegszerűen megfogalmazott valóság utalásait és jelentését. In: Iskolakultúra, (7) 12. pp. 30-46. (1997)

Zoltán Patrícia: Colin Baker: Foundations of bilingual education and bilingualism (A kéttannyelvű oktatás és a kétnyelvűség alapjai) : Multilingual Matters, 1996. 320 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 1. pp. 98-100. (1997)

Zombori Béla: "Útközben" a vizuális nevelésben : gondolatok és művek az 1997-es Országos Középiskolai Vizuális Tanulmányi Versenyről. In: Iskolakultúra, (7) 8. pp. 56-64. (1997)

Ágoston György: Az egyetemi tanárképzés dilemmái az 1930-as években (a tudományos képzés és szakképzés kérdései az 1936-os felsőoktatási kongresszuson). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (97) 2. pp. 137-151. (1997)

Ékes Beatrix and Pálfai Márton and Zsolnai Ferenc: Vita - egy huszadik századi városállam. In: Iskolakultúra, (7) 4. pp. 74-85. (1997)

Ökrös Csaba: Csak 55 éven aluliaknak! In: Szegedi Egyetem : kulturális-közéleti kéthetilap, (37) 1. 1, 8. (1997)

Book

Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. ISBN 963-833-537-8

Fasciculus rerum scholasticarum Collegii Claudiopolitani Unitariorum 1626-1696 : [Tom.] 1. Journals of the years 1626-1648. ISBN 963-482-180-4

Kontinuität und Erneuerung Buchkunst des 20. Jahrhunderts in der Herzog August Bibliothek Jürgen Eyssen und seine Sammlung. ISBN 963-833-540-8

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. : Nagyszombat 1632-1690. ISBN 963-833-537-8

Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. ISBN 963-482-179-0

The manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca : I.Catalogue. ISBN 963-482-181-2

The manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca : II.Indices. ISBN 963-482-181-2

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-833-536-X

Válogatás a német szakirodalomból.

Mârza Eva Selecká: A középkori lőcsei könyvtár. ISBN 963-833-538-6

Raabe Mechthild: Leser und Lektüre in der Fürstlichen Bibliothek Wolfenbüttel 1664-1713. ISBN 963-833-541-6

Book Section

Adam Wolfgang: Magánkönyvtárak a 17.és 18. században : kutatási jelentés (1975-1988). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 161-187. (1997)

Berger Günther: Az összeírások, mint az olvasás társadalomtörténetének forrásai. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 109-116. (1997)

Bietenholz Peter: Az itáliai humanizmus és a bázeli könyvkiadás virágkora. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 189-205. (1997)

Giesecke Michael: Az új információs és kommunikációs technológia (könyvnyomdászat). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 75-84. (1997)

Hessel Alfred: A könyvtárak története (9-17. század). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 117-149. (1997)

Jäger Georg: Történeti olvasmány- és olvasókutatás. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 57-73. (1997)

Kramm Heinrich: A humanizmus és a reformáció hatása a német könyvtárakra. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 151-159. (1997)

Milde Wolfgang: De captu lectoris - a könyv hatástörténete. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 148-164. (1997)

Milde Wolfgang: A humanizmus korának könyvjegyzékeiről (Francesco Petrarca, Tommaso Parentucelli, Hartmann Schedel). In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 99-110. (1997)

Monok István: Előszó. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 7-9. (1997)

Raabe Paul: Mi jelent a könyves művelődés története? : ötletek egy kutatási és képzési terület feladataihoz. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 11-30. (1997)

Weimann Karl-Heinz: A német könyvtártörténetírás [!könyvtártörténet-írás] és módszerei. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 31-55. (1997)

Weyrauch Erdmann: Könyvnyomtatás a 16. században : a "homo typographicus" kialakulása. In: A könyves kultúra XIV-XVII. század, (2). pp. 85-100. (1997)

Journal

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 1. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 1. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 10. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 10. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 11. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 11. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 11. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 12. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 12. sz. melléklet : repertórium (1997).

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 2. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 2. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 3. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 3. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 4. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 5. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 6-7. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 6-7. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 8. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 8. sz. melléklet.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 9. sz.

Iskolakultúra. - 7. évf. (1997) 9. sz. melléklet.

Magyar Pedagógia. - 97. évf. (1997) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 97. évf. (1997) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 97. évf. (1997) 3-4. sz.

Offprint

Agyagási Klára: K étimologii russkogo dialektnogo slova čebák 'raznovidnost' šapki'. In: Slavica : Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, (28). pp. 209-213. (1997)

Agyagási Klára: M. E. Hafuz, Russzko-karaimszkij szlovar. (Krümszkij gyialekt). Rosszijszkaja Akagyemija Nauk, Obscsesztvo vosztokovedov. Otvetsztvennüj redaktor D. D. Vasziljev. In: Magyar nyelvjárások, (34). pp. 247-248. (1997)

Agyagási Klára: Pápay József csuvas hagyatéka = [Tschuwaschischer Nachlass] - naplórészlet, csuvas szójegyzék. In: Bibliotheca Pápayensis, (7). p. 149. (1997)

Agyagási Klára: Review of I. M. Agišev, Ä. G. Biišev, G. D. Zäynullina et alii. Bašqort tělěnĕñ hüzlěgě I-II. In: Turkic languages, (1) 1. pp. 142-144. (1997)

Agyagási Klára: Slovar' russkih govorov na territorii Mordovskoj ASSR. Bukvy "a-g" Saransk, 1978; "m-n" Saransk 1986; "o-p" Saransk, 1993. In: Slavica : Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, (28). pp. 238-239. (1997)

Benkő Samu: Az eckermanni szerepvállalás szerény erdélyi képviselője:Szentgyörgyi Imre. In: Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35., (35). pp. 11-24. (1997)

Harmatta János: A türk rovásírás legkorábbi emlékei : a hun rovásírás. In: Antik Tanulmányok = Studia Antiqua. pp. 159-173. (1997)

Illényi Balázs: Szent-Györgyi afférjai. A nagy vitaminvadászat. In: Heti Világgazdaság: gazdasági, politikai hírmagazin, (19) 44. (1997)

Johanson Lars: Kopien russischer Konjunktionen in türkischen Sprachen. In: Ars transferendi : Sprache, Übersetzung, Interkulturalität : Festschrift für Nikolai Salnikow zum 65. Geburtstag / hrsg. von Dieter Huber, Erika Worbs. pp. 115-121. (1997)

Senga Toru: Megjegyzések a kimekek törzsszövetségének kialakulásához. In: Antik Tanulmányok = Studia Antiqua;Antik tanulmányok = Studia Antiqua. pp. 175-193. (1997)

Seong Baeg-in: The present state and problems of genealogical studies of Korean. In: Korea journal. pp. 166-225. (1997)

Szabó Tibor: Az őrült majom. Szent-Györgyi Albert a békéért. In: Szeged : a város folyóirata, (9) 11. pp. 47-48. (1997)

Szondi Ildikó: Wohnen am Rande der Stadt : Wohnungen an der Peripherie ungarischer Städte. In: Kolligátum. pp. 251-272. (1997)

This list was generated on 2024. július 15. 11:16:58 CEST.