Items where Year is 1993

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ú
Number of items: 505.

A

Aczél Anna and Mányai Judit: Szekcióbeszámolók : a család és az intézmények kapcsolata. In: Iskolakultúra, (3) 10. p. 63. (1993)

Adorján Ferencné: Természettudományokról angolul. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 2-10. (1993)

Agyagási Klára: Why could the forefathers of Chuvashes escape assimilation to Kipchaks? In: Proceedings of the 35th Permanent International Altaistic Conference : September 12-17, 1992. Taipei, China. pp. 11-15. (1993)

Agárdy Sándor: Egy "natúr" iskola Dániában. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 108-110. (1993)

Agárdy Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 104-108. (1993)

Ambrus Lajos: Szókalauz : Janis, a hattyú. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 35-37. (1993)

Ambrusné Szalai Katalin: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt tanfolyamai, szakmai továbbképzései. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 148-151. (1993)

Andor Csaba: Hegedüs Géza : A magyar irodalom arcképcsarnoka. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 58-59. (1993)

Andor Mihály: Az iskolaszerkezet változása. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 18-28. (1993)

Andor Mihály: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. p. 186. (1993)

Andor Mihály: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 18. p. 98. (1993)

Andor Mihály: Plusz és mínusz : az új közoktatási törvény néhány lehetséges következménye. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 42-45. (1993)

Andrásfalvy Bertalan and Keresztes K. Sándor: Megállapodás a MKM és a KTM között a társadalom környezettudatának fejlesztését szolgáló feladatok megvalósítására. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 86-88. (1993)

Andrássy Péter: Kitaibel Pál középfokú iskolai biológiai-környezetvédelmi tanulmányi verseny. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 69-71. (1993)

Angi István: A magyar gregorián reneszánsza. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 89-91. (1993)

Arató László: Anakreón feltámadásai. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 2-13. (1993)

Arday István: A globális problémák iránti fogékonyság megalapozása és fejlesztése 14-18 éves korosztályban c. programcsomag. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 52-56. (1993)

Asztalos Ildikó: Hivatása : informatikus : Asztalos Ildikó interjúja Kása Zoltánnal. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 35-40. (1993)

Asztalos Ildikó: Otthont a színházban : széljegyzetek a 200 éves kolozsvári magyar színjátszás megünneplésének margójára. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 78-80. (1993)

Axmann Judit and Tóth Gézáné: Kísérletek és feladatok. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 134-136. (1993)

B

B. Méhes Vera: Testséma-fejlesztő feladatlap-gyűjtemény. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 163-164. (1993)

Babić Sava: Petőfi és a szerbek. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 26-31. (1993)

Bagdy Emőke: Pályaszocializáció a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 114-119. (1993)

Bagi Éva: Gyermekek a tisztább levegőért. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 67-69. (1993)

Baksa Péterné: "Mesebeli madár" : gondolatok mai magyar gyermekversekről. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 79-85. (1993)

Balogh Lászlóné: Lehetőség és valóság : gondolatok a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok kémiai programjairól. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 20-25. (1993)

Balázs Attila: A szomorúság metamorfózisa : előtanulmány rút kiskacsákról és egyebekről. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 40-44. (1993)

Balázs Éva and Surányi Bálint: Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás : interjúk "előtte" és "utána". In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 39-47. (1993)

Baranyi Károly: Környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 69-70. (1993)

Bardócz-T. András: Peregrinusok nyomában Amszterdamban. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 110-111. (1993)

Barta István: Ásványhatározás. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 38-47. (1993)

Bartha Árpád: Játék. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 54-66. (1993)

Bay Zoltán: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert találkozásai 1945 tavaszán. Részlet Bay Zoltán: Az élet erősebb című könyvéből. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (17) 3. pp. 97-103. (1993)

Bencze Lóránt and Sipos Lajos and Csébfalvi Károly and Szende Tamás: A zsámbéki modell : javaslat az informatikai alapú, kétfokozatú tanítóképzés bevezetésére. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 61-71. (1993)

Benkő Gyöngyi: Városi farmok. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 39-41. (1993)

Bodóczky Caroline and Malderez Angi: Egy új gyakorlótanítási modell és jelentősége a tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 37-52. (1993)

Bodóczky István: Vizuális nevelési feladatgyűjtemény. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 1-15. (1993)

Boglári Békés István: A gyermeki jogok őre a pedagógus. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 69-70. (1993)

Bognár Mária: Az első szociálpedagógiai konferencia. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 42-43. (1993)

Bognár Mária: Segítő szakmák és az iskola. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 58-59. (1993)

Bohár András: Ismét az emberről. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 161-163. (1993)

Boros László and Kormány Gyula: Hollandia. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 30-36. (1993)

Both Mária and Csorba F. László: A hellenizmus filozófiája. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 8-14. (1993)

Braudel Fernand: Civilizációk mobilitása és stabilitása. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 70-72. (1993)

Brezsnyánszky László and Turjányiné Szász Ágnes: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe : Keraban Kiadó, Budapest, 1993. 540 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 197-200. (1993)

Budaházy Éva: A szintézisteremtés útjai. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 2-13. (1993)

Budai István: A szociálpedagógus-képzés kezdetei Magyarországon. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 54-56. (1993)

Budai Éva: "Színház az egész világ" : magyar színjátszás a XVI-XVII. században. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 122-123. (1993)

Budayné Kálóczi Ildikó and Schalbert Józsefné and Kígyós Lászlóné and Pócsiné Erdei Irén and Tönkő Mária: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 11-25. (1993)

Buer Jürgen van: A tanítás és tanulás kutatása a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 93-115. (1993)

Bábosik István: Nemzeti Alaptanterv és nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 36-38. (1993)

Bán Zsuzsa: A gondolkodás szabadságát nem az anyagi lehetőségek határozzák meg. Exkluzív interjúnk Straub F. Brunóval egykori tanáráról. In: Gyógyszerpiac, (1) 3. pp. 3-5. (1993)

Bán D. András: Iskolapolitika Tiso Szlovákiájában 1943. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 75-79. (1993)

Bán Péter: Magyar szerzetesrend : a pálosok. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 93-96. (1993)

Bán Sándor: Stuart Maclure és Peter Davies (szerk.): Learning to think: thinking to learn : The Proceedings of the 1989 OECD-Conference organized by the Centre for Educational Research and Innovation : Pergamon Press, 1991. 238 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 195-197. (1993)

Bánfalvi Péter: Számítástechnika kisközségi iskolákban. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 56-58. (1993)

Báthory Zoltán: Az "északi" modell hatása a magyar oktatásügyi reformokra. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 27-33. (1993)

Báthory Zoltán: A finn és a magyar érettségi összehasonlító elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 3-18. (1993)

Bérczi Szaniszló: A műveltség rétegződése : gondolkodási és cselekvési rendszerek. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 2-18. (1993)

Bóra Ferenc: A humor jelenléte a második osztályos olvasókönyvben. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 113-116. (1993)

Bölöndi Domokos: Sipos Domokos gyerekkoporsója : mese madárfiaimnak. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 92-93. (1993)

Böszörményi József: Kell-e erkölcstant tanítani az iskolákban és milyet? In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 38-47. (1993)

C

Chikán Bálint: Időeltolódás. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 101-102. (1993)

Chlebniczki János: Tudományos kutatóintézete van a hazai szlovákságnak. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 166-169. (1993)

Cs. Jónás Erzsébet: Dialógusmodellek a nyelvi kommunikáció fejlesztéséhez. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 2-6. (1993)

Csapó Benő: Harold W. Stevenson és James W. Stigler: The Learning Gap : why our schools are failing and what we can learn from japanese and chinese education : Summit Books, New York, 1992. 237 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 65-68. (1993)

Csapó Benő: A tanári alapképzés és a posztgraduális pedagógiai képzés a JATE Pedagógiai Tanszékén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 187-193. (1993)

Csapó Benő and Pukánszky Béla: A Magyar Pedagógia első száz évének repertóriuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata. pp. 1-220. (1993)

Csepeli György: A poszt-szocializmus gyermekei. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 44-46. (1993)

Cserép László: (M)ilyen a videós ismeretterjesztés? In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 86-87. (1993)

Csirmaz Mátyás: Természetes anyagokból készült hangszerek. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 60-81. (1993)

Csoknya Mária and Lengvári István: Az idegrendszer törzsfejlődése : részlet. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 120-129. (1993)

Csoma Gyula: Dolgozók iskolái, mi lesz veletek? In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 49-51. (1993)

Csongor Anna: Szekcióbeszámolók : kisebbségi kérdések. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 66-67. (1993)

Csorba F. László and Both Mária: A dinamika születése : a három Newton-axióma. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 100-103. (1993)

Csordás Gáborné: "Egészséged testben, lélekben" program tapasztalatai a péri Általános Iskolában. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 46-49. (1993)

Csóka Géza: Hajós György matematikai emlékverseny az ELTE-n. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 64-66. (1993)

Csóriné Váradi Zsuzsanna: Témazáró vetélkedő-sorozat a 4. osztályos környezetismeret tanításában. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 71-79. (1993)

Csölle Anita: A csoportdinamika szerepe az oktatásban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 74-78. (1993)

Czakó Kálmán Dániel: Környezeti képzés : világkép, természetkép, emberkép. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 75-83. (1993)

Czakó Kálmán Dániel: A közoktatás információs bázisának kialakítására szerveződött alkuratórium működése : 5. alprojekt. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 158-160. (1993)

D

Deszpot Gabriella: Az organikus iskolák. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 3-19. (1993)

Deák András Miklós: Nyelvoktatás - irodalomoktatás. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 62-72. (1993)

Dombi Gábor: Laplátogatás : Alterna(t)ivitás a történelemoktatásban : időutazók kerestetnek. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 67-70. (1993)

Domokos Zsuzsanna: Hozzászólás. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 56-57. (1993)

Dér Katalin: Latin tanulmányi verseny. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 89-93. (1993)

Dömötör Adrienne: Péterek az Arany János Színház Kamaratermében. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 64-65. (1993)

Dőry István: Az ENSI Környezeti Nevelési Programról. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 53-56. (1993)

E

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván: Disputa Ferdinandy György Szarvasok című novellájáról. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 134-142. (1993)

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván: Disputa Grendel Lajos Az onirizmus tréfái - 3. című novellájáról. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 79-81. (1993)

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván: Disputa Tőzsér Árpád Férfikor című verséről. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 51-55. (1993)

F

Faludi Szilárd: Báthory Zoltán: "Tanulók, iskolák, különbségek" (Egy differenciális tanításelmélet vázlata) : Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 338 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 63-65. (1993)

Faludi Szilárd: "Emlékezés az Új Iskolára". In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 71-74. (1993)

Faludi Szilárd: Szabadságra nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 65-66. (1993)

Farkas I. József: Az Intelligent Tutoring System tudásbázis. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 16-24. (1993)

Farkas I. József: A tanuló modellje. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 2-13. (1993)

Farkas Károly: Gondolatok az informatikai nevelés szerepéről és lehetőségeiről az alsó tagozatos tehetséggondozásban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 21-26. (1993)

Fatalin László and Varsics Zita: A szavazás egy matematikai modellje. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 100-102. (1993)

Fatalin Lászlóné: Kaleidoszkóp a geometria tanításáról. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 29-35. (1993)

Fazekas László: A rádió mellett. A tudós centenáriuma. In: Új Magyarország, (3) 230. p. 11. (1993)

Fazekasné Bartha Mária: A szlovák tanítóképzés Esztergomban. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 97-98. (1993)

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Erdélyben a XVIII-XIX. század fordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 149-160. (1993)

Fernengel András: Az iskolai nomád táborozás : részlet. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 130-133. (1993)

Fernengel András: A legkisebb királyfi és a környezetvédelem. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 65-67. (1993)

Ferrari Corinna: Chris Burden : Chris Burdennel Corinna Ferrari beszélget. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 124-127. (1993)

Flusser Vilém: Felebaráti szeretet. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 65-69. (1993)

Foghtűy Krisztina: Pedagógia, művészetpedagógia, múzeumpedagógia. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 39-47. (1993)

Franyó István: Biológiai fogalmak és kifejezések. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 69-70. (1993)

Franyó István: Fajismeret. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 67-84. (1993)

Fuchs Lívia: Jel : három találkozás Nagy Józseffel, a JEL Színház vezetőjével. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 87-88. (1993)

Fábián Tibor: Hozzászólás Fülöp Péter: A példák vonzanak c. cikkéhez. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 57-58. (1993)

Fáy László: Világnézetünk rozzant alapjai. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 48-61. (1993)

Fükéné Walter Mária and Füke László: A tudománytörténeti szempont alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 26-35. (1993)

Fülei-Szántó Endre and Kurdi Krisztina: Az évszázados hűség. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 73-76. (1993)

Füzi László: Sándor Iván: Vég semmiség : a százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 109-113. (1993)

Füzi László: A Tanúról - 1992-ben. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 88-90. (1993)

Fűzfa Balázs: Ember és vers avagy a megtalálható metafora. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 81-83. (1993)

Fűzfa Balázs: Jegyzet egy Kormos István-vershez. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 108-109. (1993)

G

Gabnai Katalin: A képzők képzéséről : a konferencián elhangzott előadás rövidített változata. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 56-58. (1993)

Gabnai Katalin: Átváltozásaink és a szélöreg : előtanulmány egy színpadi játékhoz. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 68-71. (1993)

Galicza János: Dimenziók : az osztályfőnök funkciói. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 93-95. (1993)

Galántai Zoltán: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 66-69. (1993)

Galántai Zoltán: Dougal Dixon: Az ember után : a jövő zoológiája. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 62-64. (1993)

Galántai Zoltán: Laplátogatás : Tudomány. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 115-116. (1993)

Galántai Zoltán: Laplátogatás : Élet és Tudomány. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 84-86. (1993)

Galántai Zoltán: Robotok : emberformájú gépek. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 47-49. (1993)

Gecse Gáborné and Tari Zoltánné: Munkaterv és útmutató az óvodai környezeti neveléshez : a "Füstifecskék" környezet- és természetvédelmi óvodai oktatóközpont munkája. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 21-50. (1993)

Gecsényi Lajos: Bűnös nemzet? In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 171-172. (1993)

Gosztonyi Géza: Szekcióbeszámolók : lakóhely és szociálpolitika. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 68-70. (1993)

Grössing Helmuth: Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. I. Textus. Ed. Elisabeth Galántai et Julius Kristó. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, Series nova, Tom. VII.) II. Commentarii. 1. Ab initio usque ad annum 1301. Von Elemér Mályusz und Julius Kristó. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, Series nova. Tom VIII.) 2. Ab anno 1301 usque ad Annum 1487. Von Elemér Mályusz and Julio Kristó (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, Series nova. Tom IX.) Akadémia Kiadó, Budapest 1985, 1988, 1988. 332, 603 u. 500 S. [könyvismertetés]. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, (101). p. 131. (1993)

Gubás Jenő: Szent-Györgyi Albert szerb tudományos kapcsolatai. (A Nobel-díjas magyar tudós születésének 100. évfordulója alkalmából). In: Magyar Szó : vajdasági magyar közéleti napilap : [Kilátó : a Magyar Szó szombati magazinja], (32) 34. p. 10. (1993)

Gubás Jenő: Szent-Györgyi Albert szerb tudományos kapcsolatai. (A Nobel-díjas magyar tudós születésének 100. évfordulója alkalmából). In: Orvosi Hetilap, (134) 48. pp. 2658-2659. (1993)

Gulyás Pálné: Rácsodálkozás, rácsodálkoztatás a természetre; természeti, környezeti nevelés alkotó, kutató tanárokkal : a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének tevékenysége. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 76-78. (1993)

Gulyás Pálné: A természeti, környezeti nevelés, mint a nevelés megújításának lehetősége és kényszere. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 75-76. (1993)

Gyivicsán Anna: Szlovák oktatás Magyarországon. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 161-166. (1993)

Győri Anna: Felvételi "válogató" Spanyolországban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 37-39. (1993)

Gácsi Erzsébet: Diákvélemények. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 67-69. (1993)

Géczi János: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 6. p. 114. (1993)

Géczi János: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 10. p. 98. (1993)

Géczi János: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 20. p. 90. (1993)

Géczi János: Veszélyben a világunk : környezetvédelmi könyvsorozat. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 50-52. (1993)

Göndör Tibor: Gombaiskola. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 44-48. (1993)

Götz Eszter: Laplátogatás : Dörmögő Dömötör. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 62-63. (1993)

Göőz Lajos: Hasznosítható tapasztalatok : a környezetvédelem oktatása az angol felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 123-125. (1993)

Göőz Lajos: Környezetvédelem az angol felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 60-62. (1993)

H

Hajnóczi J. Gyula: Az építészeti tér genezise III. : az építészeti tér megteremtése. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 20-33. (1993)

Hajnóczi J. Gyula: Az építészeti tér genezise IV. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 35-43. (1993)

Hajtman Ágnes and Mayer József: A felnőttoktatás jelene és jövője : vélemények és álláspontok 1992 őszén és telén. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 51-61. (1993)

Halász Gábor: A nemzetközi kapcsolatok szerepe a közoktatás fejlesztésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 53-61. (1993)

Halász Péter: A művészet, népművészet szerepe a környezeti nevelésben. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 79-81. (1993)

Hamrák Anna: Saját élményen alapuló tanulás. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 12-18. (1993)

Hamvas Béla: Bartók. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 32-35. (1993)

Hansági Károly: Tapasztalatok a kéttannyelvű oktatásról. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 148-151. (1993)

Hardi András: A tájékozódás, természetjárás, tájfutás. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 170-174. (1993)

Hatvani Józsefné: A környezet megismeréséről : egy tanítónőből lett óvónő gondolatai a környezet megismerésére nevelésről az átdolgozott Óvodai Nevelési Program szellemében. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 3-20. (1993)

Havas Péter: Körlánc : Amerikai - Magyar Környezeti Nevelési Projekt 1992-1993. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 44-49. (1993)

Havas Péter: A Körlánc : egy USA-Magyar Környezeti Nevelési Projekt első éve. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 48-51. (1993)

Havas Péter: Személyiség - környezeti attitűdök - környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 65-68. (1993)

Havas Ádám: Kockázatelemzés - mágia vagy tudomány? In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 21-28. (1993)

Hecz Istvánné: Természetismereti szaktábor szervezése és programja. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 111-114. (1993)

Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt első éve. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 143-148. (1993)

Hegyesi Gábor: Szociálpedagógia és a szociális munka. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 59-62. (1993)

Hegyi Sándor and Sal András: Szoftverfejlesztés a technológia oktatásáért. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 23-29. (1993)

Hein Christian and Herbert János: Az entrópia mint a technika alapkategóriája. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 2-8. (1993)

Herczog Mária: Szekcióbeszámolók : gyermekvédelem. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 64-65. (1993)

Hervay Ferenc: Magyarország földrajza a honfoglalástól a török időkig. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 83-90. (1993)

Hidvégi Jenő: Szent-Györgyi Albert öröksége. In: Orvosi Hetilap, (134) 48. p. 2657. (1993)

Hidy Péter: "Mondd mama, a magyar nyelvet te találtad ki?". In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 60-62. (1993)

Hlatky Attiláné: Simple present or present continuous? : az egyszerű és folyamatos jelen idő tanítása az általános iskolai angol nyelvoktatásban. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 44-52. (1993)

Hoffmann Rózsa: Osztályfőnökség - igazgatói szemmel. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 42-48. (1993)

Honffy Pál: A tankönyvek nyelve. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 143-147. (1993)

Hortobágyi Katalin: Újjászülető erdei iskolák Magyarországon. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 85-90. (1993)

Horvatovich Sándorné: Az attitűdvizsgálatok és az elemzésük. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 81-85. (1993)

Horvatovich Sándorné: Szabályozással kapcsolatos vizsgálatok. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 61-63. (1993)

Horváth Gyuláné: Az eredményesebb iskolai nyelvtanulásért. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 41-43. (1993)

Horváth Piroska: Teaching the teachers. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 37-40. (1993)

Horváth Piroska and Szendi Gábor: Amerikai szakemberek a környezeti nevelésről. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 51-53. (1993)

Hotziné Pócsi Anikó: Egyszerű szerves kémiai kísérletek. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 19-29. (1993)

Hunyady Györgyné: A pedagógusképzés és a neveléstudomány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 161-171. (1993)

I

Ichnád Sándor: Újra itt van : fémépítő: játék és oktatási eszköz. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 95-97. (1993)

Illyés Sándor and Oláhné Vágó Irén: A PSZM Projekt 3. alkuratóriumának tevékenysége. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 153-155. (1993)

Iván Csaba: Kiss Anna : A macskaprémkalapos hölgy : egy modern misztérium. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 105-108. (1993)

Iván László: 130 éve született a magyar fonomimika megteremtője. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 81-82. (1993)

J

Jakucs László: A karsztok sérülékenysége : 34 tételben. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 91-99. (1993)

Jelenik Gyuláné: Múzeumpedagógiai módszerek és tapasztalatok a Petőfi Irodalmi Múzeumban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 80-82. (1993)

Jeney Lajos: Tornateremépítési kormányprogram. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 92-95. (1993)

Jones Christopher: Új módszerek a TV és a video iskolai felhasználásában. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 44-49. (1993)

Juhász Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 44-48. (1993)

Juhász Erzsébet: A Habsburg-mítoszról : különös tekintettel Krúdy Gyula monarchia élményére. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 15-25. (1993)

Juhász Nándor: Hogyan jobban? In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 9-15. (1993)

Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség : a bioszféra-kutatás egy központi kérdése. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 28-38. (1993)

Juhász-Nagy Pál: Rácsodálkozás a természetre : az ökológiai kultúra mai "helyzete". In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 42-48. (1993)

Járó Katalin: Az iskola rejtett üzenetei. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 118-127. (1993)

Jósvai Lídia: Kétely és szabadság, esszé és életstílus. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 76-80. (1993)

K

K. Gy.: Átdolgozott földrajztankönyv a kisegítő általános iskola 8. osztálya számára. In: Iskolakultúra, (3) 17. p. 69. (1993)

K. Palágyi Sylvia: Római villa Balácán. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 94-100. (1993)

Kamarás István: Hol tart az embertan? In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 26-37. (1993)

Kamarás István: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 17. p. 90. (1993)

Kamarás István: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 24. p. 90. (1993)

Kamarás István: Önmegváltás vagy önpusztítás? : tájoló a New Age-hez és az új vallási mozgalmakhoz. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 38-41. (1993)

Kardos István: Aki már életében is legenda lett. Szent-Györgyi Albert. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (48) 38. pp. 1190-1191. (1993)

Kardos István: Nagy magyar orvosok. Emlékezés egy nagy humanista tudósra – Szent-Györgyi Albertra. In: Magyar Hírlap : [Heti Patika mell.], (26) 219. p. 2. (1993)

Karsai Péter: Törvény előtt : tézisek és dilemmák a közoktatási törvény kapcsán. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 87-93. (1993)

Katona Csaba: Gyermeki jogok és érdekek érvényesülése az iskola belső jogvilágában. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 57-67. (1993)

Kedves Tamás: A magyar zene történelmi elemei. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 76-82. (1993)

Kereszty Zsuzsa and Vekerdy Tamás: Az óvodai nevelés országos irányelvei. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 82-90. (1993)

Keszthelyi Rezső: A Szép versek 1992. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 140-141. (1993)

Király László: Miért nem esnek le a felhők? In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 102-104. (1993)

Király Tibor and Gönczöl László and Mészáros János: Az iskolai akadálypályák összeállításának szempontjai. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 52-59. (1993)

Kisfaludi Andrea: Alternatív kémiaoktatási program : 13-18 éves korosztály számára. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 41-43. (1993)

Kisházi Veronika: Azsúrozás. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 157-160. (1993)

Kiss F. József: "Nem tudok mást adni, mint magamat és erős akaratomat" : Gróf Teleki Pál (1879-1941). In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 49-52. (1993)

Kiss Tamás: Élet, ökológia, politika : ellentmondások útvesztőiben. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 2-10. (1993)

Kiss Éva: A dán oktatási rendszer néhány jellemzője. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 34-37. (1993)

Kocsis Mihály: A PSZM Projekt 4. alkuratóriumának tevékenysége. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 156-157. (1993)

Komáromi Gabriella: Gyermekkönyvkultúra Ausztriában és Magyarországon. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 51-59. (1993)

Komáromi Gabriella: Sematizmuska : a sztálinizmus gyermekirodalmáról. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 141-147. (1993)

Komáromi István: A sarkvidékek felfedezése : ötletek a téma feldolgozására. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 22-29. (1993)

Koncz István: Személyiségünk - munkaeszközünk : felkészítés a (pedagógus) személyiséget érő kommunikációs kihívások kezelésére. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 97-103. (1993)

Kormány Gyula: Tanulmányi kirándulás. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 58-62. (1993)

Kormány Gyula: A mediterrán Európa klímája, növényzete. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 2-9. (1993)

Kosáry Domokos: Emlékezés Szent-Györgyi Albertre. In: Magyar Hírlap, (26) 215. p. 8. (1993)

Kovács Anna: A magyarországi nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a szlovák oktatásra. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 158-161. (1993)

Kovács Október: Egy iskolakísérlet biológia programja : biológiatanítás a Németh László Nyolcosztályos Gimnáziumban. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 41-45. (1993)

Kovács Sándor: Teszt a nevelői attitűdök feltárásához. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 59-64. (1993)

Kovács Sándor Iván: Hírek. In: Iskolakultúra, (3) 18. p. 96. (1993)

Kovács Zoltán: Alkonykapcsoló. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 64-65. (1993)

Kováts Imre: Erőművek és erőműrendszerek. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 175-190. (1993)

Kőhalmi Katalin: Heissig, Walther : Heldenmärchen versus Heldenepos? Strukturelle Fragen zur Entwicklung altaischer Heldenmärchen. Westdeutscher Verl., Opladen, 1991 : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 306-308. (1993)

Krajnyák Lászlóné: Új modell a miskolci dolgozók iskolájában. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 66-72. (1993)

Krausz Tamás: Tézisek a sztálinizmus lényegéről. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 6-10. (1993)

Kristó Gyula: Anonymus és Szer. Gesta Hungarorum: legenda és valóság. In: Szeged : várostörténeti, kulturális és közéleti magazin, (6) 8. pp. 4-5. (1993)

Krizsán Anna: Bemutatkozik a gyulai román tanítási nyelvű gimnázium. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 169-171. (1993)

Krizsán Józsefné: Természet- és környezetismereti verseny 11-12 éves tanulóknak. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 71-74. (1993)

Kundermann Róbert: Olvasd el a rajzot! : hogyan mélyíthetők a 6. osztályos tanulók ismeretei fizika tantárgyból? In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 36-43. (1993)

Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 82-90. (1993)

Kántor Sámuel: Az iskolán kívüli környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 21-27. (1993)

Károly Krisztina: A nyelvtanár új szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 151-154. (1993)

Kárpáti Andrea: Elvek, eszmények, paradigmák a magyar rajztanításban a kezdetektől a hetvenes évekig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 1-2. pp. 19-35. (1993)

Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikáció mint tantárgy. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 55-61. (1993)

Kárász Imre: Gondolatok a "környezetvédelem" szakos tanárképzésről. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 20-26. (1993)

Kása Zoltán: Számítógép az oktatásban : mértani helyek megsejtése számítógép segítségével. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 16-17. (1993)

Kövendi Dénes: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon : gondolatok Karácsony Sándor könyvéről. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 127-136. (1993)

Köves József: Védjük a pusztuló környezetet! : a környezet- és természetvédelem szükségességének megláttatása tanulóinkkal. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 117-123. (1993)

Köves László: Hogyan tanítsuk... In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 69-74. (1993)

Kőrösné Mikis Márta and Lugosi Antalné: Körkép az idegennyelvek oktatását segítő hazai szoftverekről. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 47-56. (1993)

L

L. T.: Magyar Nobel-díjasok? In: Magyar Felsőoktatás, (3.) 8-9. p. 33. (1993)

L. Zs.: Tovább gazdagodott a Szent-Györgyi-Gyűjtemény. In: Magyar Hírlap, (26) 145. p. 5. (1993)

Lacourt Jacques: A szexualitás kettős természete. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 48-51. (1993)

Laczkóné Révay Márta: Radnóti Miklós korai szabadversei. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 11-13. (1993)

Ladányi István: Variációk halálra és kábítószerre. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 56-57. (1993)

Laki Ferenc and Miklovicz Árpád: Környezetismeret óvodapedagógus hallgatóknak : részlet egy jegyzetből. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 114-121. (1993)

Laki Ferenc and Miklovicz Árpád: Mértékegységek (adatok) az élettelen és élő természetben. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 104-113. (1993)

Lehoczky János: Az általános iskolai környezeti nevelésről. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 24-27. (1993)

Lehoczky János: Erdei iskola - erdei vasúttal. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 94-99. (1993)

Lehoczky János: Integrált programok a "Deák tériek" erdei iskolájában. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 100-103. (1993)

Lele József: A szegedi középkorkutatásról. In: Szeged : a város folyóirata. pp. 9-13. (1993)

Lengyel László: Magyar politika az ezredfordulón I. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 2-17. (1993)

Lengyel László: A magyar politika az ezredfordulón II. : Magyarország belső politikai feltételei. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 2-20. (1993)

Loránd Ferenc: Az innovatív beállítódás és gondolkodás formálása a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 32-41. (1993)

Loránd Ferenc: Szekcióbeszámolók : csellengők - kallódók. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 72-73. (1993)

Lászlóffy Aladár: A görög-római nevelési eszmény körtánca. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 101-104. (1993)

Lénárt István: Az első magyar-spanyol kéttannyelvű érettségi előtt. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 82-85. (1993)

Lévai Miklós: Szekcióbeszámolók : deviancia. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 63-64. (1993)

M

M. Nádasi Mária: A pedagógia oktatása a tanárképzés keretében az ELTE BTK-n. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 173-186. (1993)

Major Tamás: Latintanítás a kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 85-88. (1993)

Majoros Mária: A balkezes gyermek. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 15-19. (1993)

Makádi Mariann: Milyen lesz a jövő földrajztanítása? : a tanárképzés felelőssége? In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 45-48. (1993)

Makádi Mariann: A földrajztanítás "átöröklődő" módszerei : tűnődés a vizsgatanítások során. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 10-13. (1993)

Mann Miklós: Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus első évtizedeiben. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 78-86. (1993)

Maróti Andor: Van-e didaktikája a felnőttek tanításának? In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 83-89. (1993)

Matavovszky Tibor: Egy rendszerszemléletű "zöld iskola" vázlata a matematikus szemével. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 42-50. (1993)

Matyasi Gáborné: Okos Manó összead. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 44-46. (1993)

Mayer József: Adalékok a dolgozók gimnáziumai történetéhez. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 61-65. (1993)

Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtártudományi kislexikon. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 130-134. (1993)

Menyhárt Lajos: Világforradalmár "egy országban" : Trockij. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 2-5. (1993)

Merényi László: A felnőttoktatás és a közművelődés. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 89-93. (1993)

Micheller Magdolna and Gácsi Erzsébet: Önkormányzat középfokon. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 53-56. (1993)

Miklya Béláné: A szókincsbővítés lehetőségei a szlovák társalgási és irodalomórákon. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 59-62. (1993)

Miltényi Miklós: Videós történelem : Magyar Évszázadok. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 61-64. (1993)

Miyawaki Junko: Notes on Meng-ku Wang-kung Piao-chuan and the compilation of Huang-chao Fan-pu Yao-lueh and Meng-ku You-mu Chi. In: The 6th International Conference on Works in Chinese Outside of China. (1993)

Mogyoródi Árpád: Kapcsoljunk : kapcsolások az Elektrotechnika II. készlet és néhány kiegészítő szerelvény felhasználásával. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 51-56. (1993)

Mohay Péter: Problémamegoldás a matematikában. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 18-22. (1993)

Mohay Tamás: Elveszített világok. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 80-81. (1993)

Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720 : forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. ISBN 963-481-975-3

Mányoki Endre: Rádiótévé : szellemi környezetvédelem. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 70-73. (1993)

Mártonfi György: Folyóiratszemle : Számítógépes nyelvtanulás. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 66-69. (1993)

Mátrai Zsuzsa: A nemzeti alaptanterv egy pragmatikus megközelítése. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 29-36. (1993)

Mátrainé Gorján Mária: A nemzetiségi hallgatók identitás-tudatának elmélyítése a nyelvtanítás metodikájában. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 155-158. (1993)

Mészáros László: Problémafeltárás és konfliktusmegoldás a szombathelyi Berzsenyi Szakmunkásképző és Szakközépiskolában. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 71-72. (1993)

Mójzesné Székely Katalin: "Nemcsak munkával él az ember" : természeti népek. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 20-30. (1993)

Móser Zoltán: A homály eltakar. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 89-91. (1993)

N

N. G.: Magyar állampolgárként kapott Nobel-díjat. Száz éve született Szent-Györgyi Albert. In: Kisalföld [Győr], (48) 215. (1993)

N. Szabó József: Szent-Györgyi Albert tudományszervező és kultúrpolitikai tevékenysége (1945-1946). In: Tiszatáj, (47) 10. pp. 75-83. (1993)

N. Szabó József: A tudományos elit és a hatalmi harc (1945 ősze – 1946 ősze). In: Hitel, (6) 2. pp. 96-105. (1993)

N. Sándor László: Kérdező ember és citoyen. In: Magyar Hírlap, (26) 215. (1993)

Nagy Géza: Ratio Educationis és polgári fejlődés, 1777, 1992. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 28-33. (1993)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Szakdolgozatok a Neveléstudományi Tanszéken. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 83-86. (1993)

Nobel Iván and Erdélyi Erzsébet: Disputa Gion Nándor A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni című novellájáról. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 79-83. (1993)

O

Oberländer-Tǎrnoveanu Ernest: Un atelier monétaire inconnu de la Horde d'or sur la Danube : Sāqčy-Isaccea (XIIIe-XIVe siècles). In: Actes du XIéme Congrès International de Numismatique : organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la Société Royale de Numismatique de Belgique : Bruxelles, 8-13 septembre 1991. pp. 291-304. (1993)

Obrazcov Sergej Vladimirovič: A világ lett szegényebb. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 88-90. (1993)

Orgoványi Anikó: A természet- és környezetvédelem tanítása : témajavaslatok az általános iskola részére. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 51-66. (1993)

Orosz Andrásné and Zsoltné Kapuvári Jolán and Jusztin Katalin: Természetkutató és környezetvédő szakkör egy általános iskolában. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 27-37. (1993)

Orosz Zsuzsa: A PSZM Projekt 2. alkuratóriumának 1992. évi működése. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 151-153. (1993)

Oroszlány Péter: A szellemi munka módszertana. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 105-108. (1993)

P

P[ass] A[ndrás]: Szent-Györgyi Albertre emlékeztek. Az angol nagykövet helyettese az ünnepségen. In: Kisalföld : a család napilapja, (48) 236. p. 1. (1993)

Palló Gábor: Szent-Györgyi Albert és a szovjet kapcsolat. In: Magyar Tudomány 10. pp. 1262-1272. (1993)

Palugyai István: Aki idehaza megelőzte korát. Szent-Györgyi Albert centenáriuma elé. In: Népszabadság : szocialista napilap Hétvége melléklet, (51) 212. p. 24. (1993)

Panek József: Szent-Györgyi Albert centenáriumán. Szegeden ünnepel a tudományos világ. In: Délmagyarország, (83) 211. p. 5. (1993)

Papp György and Trencsényi Imre: Tejfoggal kőbe... In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 70-74. (1993)

Papp Sándor: Természet - Társadalom - Gazdaság. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 49-54. (1993)

Pappné Mészáros Johanna: A múzeumpedagógiai munka tapasztalatairól : a Néprajzi Múzeum két állandó kiállítása alapján. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 29-34. (1993)

Pearl Chalm and Turán Tamás and Azulai Haim Yosef David: Rasi : két életrajz. In: MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő. (1993)

Pecsenye Éva: Irodalmi társasjáték. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 88-90. (1993)

Pehkonen Erkki and Tompa Klára: Matematikaoktatás a tanulók szemével Magyarországon és Finnországban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 39-46. (1993)

Petneki Katalin: Mit ér az idegen nyelv, ha német? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 135-147. (1993)

Pintér Klára: Példamutató példatár. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 59-60. (1993)

Pléh Csaba: A kísérleti lélektan átalakulása : a kognitív pszichológia megjelenése. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 48-54. (1993)

Poór Zoltán: Szép időnk van... : autentikus anyagokra épített nyelvórák az "időjárás" témakörben. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 14-20. (1993)

Pál Tamás: Hogyan garantálhatók a gyermeki jogok? In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 46-49. (1993)

Pála Károly: Az eposz és a komikus eposz : Petőfi Sándor: A helység kalapácsa - a problémacentrikus irodalomtanítás egy lehetséges modellje. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 14-21. (1993)

Páldi János: Alattvaló vagy állampolgár? In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 90-92. (1993)

Pálhegyi-Farkas László: Ötletes gráfok. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 74-78. (1993)

Pőcze Gábor: Szekcióbeszámolók : toleráns iskola. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 73-75. (1993)

R

Radnóti Katalin: Beszélgetések az atomenergiáról. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 79-82. (1993)

Radnóti Katalin: Elképzelések egy komplex természetismeret tankönyvről 15-16 éves tanulók részére. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 12-20. (1993)

Radnóti Katalin: Új természettudományos tankönyvcsalád Angliában. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 72-75. (1993)

Rakonczay Zoltán: A környezeti oktatás és képzés helyzete Magyarországon. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 62-64. (1993)

Reinhard Pristonig: Informatika szakos tanárképzés a gráci Pedagógiai Akadémián. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 82-84. (1993)

Revákné Markóczi Ibolya: Egyszerű működési modellek a biológia tanításában : sztómamodell és a vér folytonos áramlását szemléltető modell. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 56-61. (1993)

Ruskó Sándorné: A természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés : lehetőségek és módszerek egy félig falusi, félig lakótelepi környezetben működő óvodában : részletek. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 51-57. (1993)

Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna: Tokaj-Hegyalja természeti értékei : összegzés a feladatsorok és a feladatsorok megoldása alapján. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 108-111. (1993)

Réthy Endréné: Bölcsészhallgatók vizsgateljesítménnyekkel kapcsolatos attribúciói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (93) 3-4. pp. 117-134. (1993)

Róka Sándor: Bereznai Gyula emlékverseny. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 45-51. (1993)

Róka Sándor: Feladatok a sakktáblán. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 25-34. (1993)

Rózsahegyi Márta and Wajand Judit: A katalízisről színesen, érdekesen. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 63-67. (1993)

S

S. E.: Aki „megtapogatta” a Holdat. Bay Zoltánra emlékeznek Szegeden. In: Délmagyarország, (83) 80. p. 5. (1993)

S. Faragó Magdolna: A szociálpedagógiai tudás az oktatáspolitika intézményrendszerében. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 49-54. (1993)

Sajó Ingrid: Logo hátrányos helyzetben. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 2-7. (1993)

Salló László: A színműíró Tamási Áron. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 77-78. (1993)

Sándor Klára: A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok. In: 1. köt;Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. pp. 322-331. (1993)

Scharnitzky Viktor: Ezernyi feladat. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 46-47. (1993)

Schiller István: Energia: élet vagy pusztulás. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 36-41. (1993)

Schiller István: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 9. p. 98. (1993)

Schönig Claus: Finitprädizierte Relativsätze in Sprachen des altaischen Typs. In: Türk dilleri araştırmaları : Talat Tekin armaganı : 65. Dogum yili dolayısıyla meslektaşları ve ögrencilerinin yazılarıyla. pp. 181-191. (1993)

Sebők Zoltán: Az odúlakó lélektana. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 136-139. (1993)

Sebők Zoltán: Comedia Tempio. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 88-89. (1993)

Sebők Zoltán: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. p. 146. (1993)

Sebők Zoltán: Megtisztult káosz. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 71-73. (1993)

Sen Amartya Kumar: Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 18-28. (1993)

Simon Dénes: A megújuló földrajzoktatásért : földismereti-környezeti kerettanterv. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 14-21. (1993)

Simonné Gyarmati Erzsébet: Tizenháromévesek matematikakönyve. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 43-44. (1993)

Singer Péter: A Szabó Ervin Gimnázium tegnap és ma. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 72-74. (1993)

Sipos Endréné: A múzeumpedagógia gyakorlata a Magyar Nemzeti Galériában : a múzeumpedagógiai munka általános és speciális jellemzői. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 48-53. (1993)

Sneé Péter: Dusán Makavejev : Sweet movie. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 7-11. (1993)

Sneé Péter: Emberi nyelven. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 68-72. (1993)

Sneé Péter: Gróf Leiter Jakab és társai. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 62-67. (1993)

Sneé Péter: Hamisítványok. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 22-27. (1993)

Sneé Péter: Otthont találni : Pier Paolo Pasolini: Medea. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 21-25. (1993)

Solténszky Tibor: Színjáték és iskola Nagy-Britanniában. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 104-107. (1993)

Somorjai Ildikó: Szekcióbeszámolók : képzés. In: Iskolakultúra, (3) 10. p. 71. (1993)

Stankovics Éva: Bűvészkedés varázskorsóval vagy anélkül : színes, szórakoztató, elgondolkodtató kémiai kísérletek. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 53-56. (1993)

Stier Miklós: Volt Magyarországon 1945 után forradalom? In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 2-6. (1993)

Sulyok Miklós: Római katolikus templom, Miskolc, Avas-Dél : építész: Ferencz István 1992-93. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 72-73. (1993)

Suppné Tarnay Györgyi: "Könyves" könyvek. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 99-100. (1993)

Surányi Bálint: Expanziós és eróziós jelek a magyar oktatási rendszerben 1992-93-ban. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 73-77. (1993)

Sz. F.: Az osztályfőnök a mai iskolában. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 57-65. (1993)

Sz. Kuncze Magdolna: Javítások a kéziratban. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 148-156. (1993)

Szabolcs Ottó: Szempontok a Történelem Nemzeti Tanterv kialakításához. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 53-56. (1993)

Szabó László Tamás: Az (iskolai) nevelés természetéről. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 2-7. (1993)

Szabó Mihály: A megosztott világ. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 147-148. (1993)

Szabó Mária: Juhász-Nagy Pál : Természet és ember : kis változatok egy nagy témára. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 65-66. (1993)

Szabó Pál and Kása Zoltán and Fábián Tibor: Hírek. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 78-80. (1993)

Szajbély Mihály: Ch[olnok]y [Viktor], az újság[ot]író [író]. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 19-28. (1993)

Szakai Szilvia: Konfliktuskezelő eljárások gyűjtése a debreceni vegyipari szakközépiskolában. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 70-71. (1993)

Szakály Sándor: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. p. 194. (1993)

Szalontai György: A vizuális közlőnyelv ábécéje. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 31-37. (1993)

Szegedi Gabriella and Probáld Ferenc and Kormány Gyula: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés : az IGU vizsgálata a 14 éves tanulók földrajzi ismereteiről ; nemzetközi és hazai tanulságok. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 30-39. (1993)

Szegő Krisztina: Egy legendás magyar. In: Kurír, (4) 251. (1993)

Szegő György: Laplátogatás : Magyar Építőművészet. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 77-78. (1993)

Szegő Mariann: Diákönkormányzat-vezetők képzési programtervei. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 93-94. (1993)

Szekszárdi Ferencné: Beszélgessünk a konflikusokról! : részletek egy kerekasztal-beszélgetésből. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 73-77. (1993)

Szekszárdi Ferencné: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 1. p. 82. (1993)

Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra : I. rész. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 14-19. (1993)

Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra II. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 34-41. (1993)

Szendrei János: A számfogalom bővítéséről. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 2-8. (1993)

Szentendrey Géza: Környezetbiológiai stúdium avagy az ökologikus szemléletű gondolkodásra nevelés, az "ökológiai erkölcs" kifejlesztése. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 90-92. (1993)

Szentirmai László: A bábjáték csodálatos világa. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 67-75. (1993)

Szigeti Lajos Sándor: Modern hagyomány : motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban : doktori értekezés tézisei. (1993)

Szilassi Lajos: Térbeli alakzatok ábrázolása számítógéppel. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 8-15. (1993)

Szilágyi György: A számítógépes programok alkalmazásának lehetőségei Japán földrajzának tanításában. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 28-40. (1993)

Szilágyi Tamás: A sejtbiológia tanítása táblázatokkal és feladatlapokkal. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 72-80. (1993)

Szirmainé Kövessi Erzsébet: Iskola a Taigetos alatt. In: Iskolakultúra, (3) 7. pp. 75-83. (1993)

Szirmay Ágnes: Laplátogatás : Nappali ház- irodalmi és művészeti szemle. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 66-69. (1993)

Szitányi György: Tiszatáj ’92 : vázlat egy leendő repertóriumhoz. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 83-87. (1993)

Szoleczky Emese: "Minta, értékkel" : tájak, korok... gyerekek. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 87-88. (1993)

Szállási Árpád: Szent-Györgyi Albert születésének centenáriuma. In: Kór-Lap : az Esztergomi Orvosi Kamara lapja, (3) 9. pp. 1-2. (1993)

Szántó Ibolya and Papp Jánosné: A környezetünkre vonatkozó szókincs gyakorlása. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 53-60. (1993)

Száva Eszter: XI. kerületi Pedagógus Klub tematikája. In: Iskolakultúra, (3) 23. p. 94. (1993)

Székely Magdolna: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 11. p. 98. (1993)

Szőcs Géza: Kádár Tibor veszprémi kiállításának megnyitója. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 90-92. (1993)

Szőcs Tibor: A görög vonatkozású világcsodák : az epheszoszi Artemisz ion. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 136-142. (1993)

Szőke Katalin: Környezeti nevelés - egészségvédelem gyermekkorban. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 70-75. (1993)

Szűcs Sándor: Egy Belij-regényről. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 83-88. (1993)

Sánta Mihály: Mikrokomp műhely : taneszközök az informatikai alapismeretek tanításához. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 98-101. (1993)

Sántha Attila: A hulladék kezelésének hazai helyzete. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 26-35. (1993)

Sávoly Mária: Történelem tankönyv nem csak történelemtanároknak. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 103-104. (1993)

Sávoly Mária: A történelemtanításról - diákszemmel. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 70-72. (1993)

T

T(andi) L(ajos): Szeged Nobel-díjasa : A szemüveg is hazakerült : Egy köbméternyi hagyaték : Készülődés a centenáriumra. In: Délmagyarország, (83) 144. p. 7. (1993)

T. L.: Szent-Györgyi özvegye Szegeden. – Emlékülés az Akadémián. – Helyi érték / T. L.. – „A meleg szeretet a legnagyobb emberi érték”. Szent-Györgyi-kalendárium. – Éremarcok. In: Délmagyarország, (83) 216. (1993)

Takács Gábor: Időpontok megadása - időtartamok kiszámítása. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 14-20. (1993)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Alternatív tankönyvek : matematika tankönyv a harmadik osztályosoknak. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 9-11. (1993)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Könyvünkről : Matematikai kondicionáló kisiskolásoknak. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 42-43. (1993)

Takács Imre: A japán csoda titka a korszerű oktatás. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 50-51. (1993)

Takács Viola: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 12. p. 90. (1993)

Takács Viola: Textiltechnika. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 160-161. (1993)

Talyigás Katalin: A szociálpedagógia történetéhez. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 43-44. (1993)

Talyigás Katalin and Török Iván: Szekcióbeszámolók : önkéntesek munkája, karitatív tevékenység. In: Iskolakultúra, (3) 10. pp. 67-68. (1993)

Tandi Barbara: Szent-Györgyi évszázada. Segít az özvegy – köbméternyi dokumentum Amerikából. In: Reggeli Délvilág 210. p. 4. (1993)

Tekin Talât: Old Turkic word formation üzerine notlar : eleştirim. In: Dilbilim araştırmaları. pp. 201-208. (1993)

Thomka Beáta: Epikus rendezés. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 48-51. (1993)

Thomka Beáta: Műfaji déja vu. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 29-31. (1993)

Thékes István: Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas sportember. In: Délmadár- a Délmagyarország és a Délvilág hétvégi családi lapja. (1993)

Tolnai Mária: Én azt az Arany Jánost szeretem, aki... : nevelődráma, Eileen Pennington angol drámatanár útmutatásaival. In: Iskolakultúra, (3) 8. pp. 73-76. (1993)

Tompa Klára: Az analízis elemeinek tanítása a számítógép segítségével. In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 30-35. (1993)

Trencsényi Imre: Zöld számvetés. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 63-65. (1993)

Trencsényi Imre: A békák esélyei : tűnődések az ökológiai mozgalomról. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 63-65. (1993)

Trencsényi László: Arcok és szándékok : rapszodikus tudósítás a VI. Nevelésügyi Kongresszusról. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 79-83. (1993)

Trencsényi László: Hová-hová Közép-európai Táncszínház? In: Iskolakultúra, (3) 19. pp. 66-67. (1993)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 2. p. 98. (1993)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 5. p. 106. (1993)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. p. 178. (1993)

Trencsényi László: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 19. p. 82. (1993)

Trencsényi László: Megszakított folytonosság a magyar gyermekirodalomban. In: Iskolakultúra, (3) 12. pp. 59-61. (1993)

Trencsényi László: Terrakotta. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 85-87. (1993)

Trencsényi László: Tükörkép a diákönkormányzatokról. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 46-53. (1993)

Trencsényi László: A gyermekmozgalmakról (serdülőmozgalmakról) és segítőikről. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 86-90. (1993)

Trencsényi László: A tiszta forrás vize - kólásdobozból : ezredforduló - folklorizmus - pedagógia. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 90-97. (1993)

Tóth Albert: Zárszó helyett. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 84-85. (1993)

Tóth István György: Iskolábajárás a XVIII. századi Nyugat-Dunántúlon. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 34-39. (1993)

Tóth Zoltán: A reakciósebesség és a kémiai egyensúly tanítása : mérőkísérlete. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 53-60. (1993)

Tóth Zoltán: Ötösöm lesz kémiából. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 67-68. (1993)

Tóth Zoltán and Papp Anna Veronika: A számítási feladatok megoldásainak értékeléséről. In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 67-71. (1993)

Török Kálmánné: Játék és pszichoterápia. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 117-118. (1993)

Tőrös Róbert: Laplátogató : a Firka kolozsvári magyar nyelvű természettudományos ismeretterjesztő lapról. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 61-62. (1993)

V

V. Molnár László: Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája : 1958-1993. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 1-8. (1993)

V. Molnár László: A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól. In: Iskolakultúra, (3) 18. pp. 65-70. (1993)

V[arga] L[ajos Dániel]: Egy iskola névadója. Tisztelgő sorok Szent-Györgyi Albertről. In: Kisalföld : a család napilapja, (48) 68. p. 11. (1993)

Vajdovichné Visy Erzsébet: Beköszöntő. In: Iskolakultúra, (3) 11. p. 2. (1993)

Vajdovichné Visy Erzsébet: Beköszöntő. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. p. 2. (1993)

Vajdovichné Visy Erzsébet: Köszöntő. In: Iskolakultúra, (3) 24. p. 2. (1993)

Vajdovichné Visy Erzsébet: A környezeti képzés koncepciójáról és stratégiájáról. In: Iskolakultúra, (3) 2. pp. 55-64. (1993)

Varga Attila: Ismerkedés a kémiával - újszerűen. In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 49-53. (1993)

Varga Péter: A Spílhózniról (igen vázlatos vázlat). In: Iskolakultúra, (3) 20. pp. 75-79. (1993)

Varsics Zita: Rendszerezzünk! - Rendszerezünk? In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 167-169. (1993)

Veresegyházi Béla: A világrendszerek kialakulása : részlet egy középiskolásoknak szánt tankönyvből. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 91-99. (1993)

Veszprémy László: Középkori novellák : Középkori históriák oklevelekben (1002-1410). Vál., bev., jegyz. Kristó Gyula Szeged 1992. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 1.) [könyvismertetés]. In: Aetas, (8) 1. pp. 170-172. (1993)

Victor András: A környezeti nevelés rendszere. In: Iskolakultúra, (3) 24. pp. 3-23. (1993)

Vida Gábor: Evolúciós rendszerek a természetben és a társadalomban. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 40-43. (1993)

Vágó Irén: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 23. p. 98. (1993)

Vágó Irén: Tűzre, vízre vigyázzatok! : a tűzvédelmi nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 23. pp. 36-41. (1993)

Vágó Irén: A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 165-167. (1993)

Várnagy Ildikó: Régi és új játékaim : kezdetben volt a játék. In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 73-75. (1993)

Vásárhelyi Tamás: Taníthatjuk-e az élet szeretetét megkövült lények, préselt növények, kitömött állatok közt? In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 38-41. (1993)

Vásárhelyi Tamás: Természettudományi múzeum és környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 35-40. (1993)

W

Wajand Judit and Rózsahegyi Márta: Még egyszer az elektrokémiáról! In: Iskolakultúra, (3) 9. pp. 11-19. (1993)

Walker Zsuzsa: Kisiskolások itthon és Angliában : hogyan látja a szülő. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 107-109. (1993)

Wellisch Mária: Múzeumi hívogató a Liget szigetére. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. pp. 92-93. (1993)

Werner Wolfgang: Informatikai képzés : a gráci Pedagógiai Akadémián. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 79-82. (1993)

Z

Zallár Andor: Hagyatéki anyagok a centenáriumra. Marcia Szent-Györgyi tudománytörténeti ajándéka. In: Magyar Tudomány, (38) 10. pp. 1272-1274. (1993)

Zallár Andor: Szeged – Woods Hole – Szent-Györgyi. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (17) 2. pp. 67-73. (1993)

Zallár Andor and Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága. In: Természet Világa:Természettudományi közlöny, (124) 9. pp. 398-400. (1993)

Zallár Andor and Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága. In: Fizikai Szemle, (43) 11. pp. 447-449. (1993)

Zallár Andor and Szabó Tibor: Szent-Györgyi Albert születésének századik évfordulója. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (17) 3. pp. 104-111. (1993)

Zallár Andor and Szabó Tibor: Szent-Györgyi Albert születésének századik évfordulója. In: A Kémia Tanítása, (1) 4. pp. 3-5. (1993)

Zallár Andor and Szabó Tibor: A tudományos szellemiség alakítója. Bay Zoltán és Szeged. In: Délmagyarország, (83) 145. p. 7. (1993)

Zalán Tibor: Körmös. In: Iskolakultúra, (3) 8. p. 114. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 1. p. 81. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 2. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 3-4. p. 185. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 5. p. 105. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 6. p. 113. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 7. p. 105. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 8. p. 113. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 9. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 10. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 11. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 12. p. 89. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 13-14. p. 145. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. p. 177. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 17. p. 89. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 18. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 19. p. 81. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 20. p. 89. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. p. 193. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 23. p. 97. (1993)

Zalán Tibor: Lapvég. In: Iskolakultúra, (3) 24. p. 89. (1993)

Zalán Tibor: Szúrópróba : könyv lemez kazetta video film színház játék. In: Iskolakultúra, (3) 5. pp. 86-89. (1993)

Zalán Tibor: Welcome Sesame Street! In: Iskolakultúra, (3) 1. pp. 65-67. (1993)

Zsolnai Anikó: Pedagógia ökológiai alapon : néhány gondolat Damiasz Randle : Teaching green és R. Miller : New directions in education című könyve kapcsán. In: Iskolakultúra, (3) 11. pp. 65-66. (1993)

Zsolnai József and Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt második éve. In: Iskolakultúra, (3) 21-22. pp. 2-7. (1993)

Zsámboki Károlyné: Hogyan lesznek a Freinet-pedagógusok? In: Iskolakultúra, (3) 3-4. pp. 111-114. (1993)

Zátonyi Sándor and ifj. Zátonyi Sándor: Új fizika tanterv és tankönyvsorozat. In: Iskolakultúra, (3) 17. pp. 50-53. (1993)

Závodszky Géza: Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből : sztereotípiák, nemzeti előítéletek a magyar történelemtankönyvekben. In: Iskolakultúra, (3) 15-16. pp. 7-14. (1993)

Ú

Újszászi Ilona: Szer kultuszából a megye is töltekezhet. In: Délmagyarország, (83) 193. p. 12. (1993)

This list was generated on 2024. június 25. 14:41:24 CEST.