Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Á | Ö
Number of items: 153.

B

Ballér, Endre: Neveléstudomány és pedagógusképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 20-29. (1990)

Balogh, Andrásné and Varga, Lajos: Pedagógusképzés a prágai műszaki egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 66-71. (1990)

Balázs, Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 253-256. (1990)

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 37-100. (1990)

Benedek, Ildikó: Pierre Furter: L'articulation de l'education scolaire et de la formation extrascolaire : az iskolai oktatás és iskolán kívüli képzés helyzete : Études et documents d'éducation, No 53. Paris, 1987. UNESCO : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 192-194. (1990)

Bernáth, Gábor: Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies. In: Kolligátum. 65-82, [1]. (1990)

Bernáth, Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 59-63, [1]. (1990)

Bernáth, Gábor and Semega, Éva and Fülöp, Ferenc and Sohár, Pál: Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds. In: Kolligátum. 187, [1]. (1990)

Biszterszky, Elemér: A műszaki pedagógusképzés tartalmi reformjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 30-35. (1990)

Botta, István: Huszár Gál reformátor (1512?-1575) háromszoros exkommunikációja. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 131-149. (1990)

Budai, István: A tanító- és szociálpszichológus-képzés integrációja egy képzési modellben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 45-56. (1990)

Buzási, Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória : a szigetvári hős festett apoteózisa. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 431-442. (1990)

C

Cannuyer, Christian: Publications de sources et travaux Elemer Mályusz et Julio Kristó nous presentent Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. T. II: Commentarii. vol. 1 : Ab initiis usque ad annum 1301 ; vol. 2: Ab anno 1301 usque ad annum 1487 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova, VIII-IX. Budapest, 1988. In-8. 603 et 500 p.) [könyvismertetés]. In: Revue d' histoire ecclésiastique, (85). pp. 243-244. (1990)

Csonka, Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 241-251. (1990)

D

Dankanits, Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 33-35. (1990)

Dénes, József: Megjegyzések a vármegyék kialakulásához [könyvismertetés]. In: Életünk : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, (28) 5/6. pp. 507-512. (1990)

E

Erdei, Klára: Hungarikák a XVII. századi gottdorfi és preetzi könyvtárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 279-294. (1990)

F

Faludi, Szilárd: Szabó László Tamás: A rejtett tanterv : Gyorsuló Idő sorozat : Budapest, Magvető Kiadó, 1988. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 80-83. (1990)

Fehér, Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526-1553). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 105-120. (1990)

Frimpong-Manso, Samuel and Sohár, Pál and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fáyné Dombi, Alice: Tanárjelöltek interperszonális kapcsolatainak szerepe a pedagógushivatáshoz való kötődés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 36-44. (1990)

Fülöp, Ferenc: Ring-chain tautomerism of 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 83-90, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and El-Gharib, M. S. A. and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál and Pelczer, István and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 803-809. (1990)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Tóth, Gábor and Pricken, A. and Pflegel, Peter: Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one. In: Kolligátum. pp. 109-110. (1990)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and El-Gharib, M. S. A. and Bernáth, Gábor: Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 60-61. (1990)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Az 1,3-tiazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. pp. 344-348. (1990)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Ring-chain tautomerism in 1,3-thiazolidines. In: Kolligátum. pp. 6545-6552. (1990)

Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi and Bernáth, Gábor: Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism. In: Kolligátum. 186, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete. In: Kolligátum. pp. 155-160. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 957-962. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Dombi, György and Bernáth, Gábor: Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles. In: Kolligátum. pp. 951-955. (1990)

G

Galavics, Géza: Személyiség és reneszánsz portré : ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 401-418. (1990)

Gondos, Anna and Somorjai, Ildikó: A konfliktusmegoldásoknak van békés útja is. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 71-74. (1990)

Gömöri, György: Két levél a XVII. századból : Tolnai D. János levelezéséből. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 331-336. (1990)

H

H. Takács, Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 375-391. (1990)

Hajnóczi, Gábor: Vitruvius De architectura című könyve a Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 32. kéziratában. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 363-373. (1990)

Heckenast, Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 155-169. (1990)

Herner, János: Kacinczy András naplója. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 161-171. (1990)

Herner, János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 261-262. (1990)

Herner, János and Szörényi, László: A tudás könyve : hasznos útmutató haladó kincsásóknak. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 9-33. (1990)

Himottu, Marja and Pihlaja, Kalevi and Bernáth, Gábor and Stájer, Géza and Vainiotalo, Pirjo: Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 277-284. (1990)

Himottu, Marja and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones. In: Kolligátum. 215-216, [1]. (1990)

Holl, Béla: Novum genus melodiae : ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 35-52. (1990)

Hortobágyi, Katalin: Húszéves az NSZK-beli Gesamtschule Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 185-188. (1990)

Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. 328-330, [1]. (1990)

Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues. In: Kolligátum. 325-327, [1]. (1990)

Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Hunyady, Györgyné: Vita a hazai neveléstudományról : tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága 1989. szeptember 1-jei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 84-85. (1990)

Húbert, Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 325-329. (1990)

I

Illés, Lajosné: Egy összehasonlító pedagógiai tanácskozásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 94-96. (1990)

J

Jankovich, József: Archaikus betegségelhárító imádságok. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 105-109. (1990)

Jankovics, József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje : "Nicasius doctor receptájából". In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 233-240. (1990)

K

K. Gyurkó, Rita: Szétszabdalt universitasok : amikor az autonómia önmagát teremti meg. In: Mai Nap. (1990)

Kapor, Agneš and Argay, Gyula and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. pp. 1495-1498. (1990)

Karner, Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 83-91. (1990)

Keveházi, Katalin and Monok, István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 65-82. (1990)

Kocziszky, Éva: A csillaghit Janus költészetében : előtanulmány. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 53-65. (1990)

Komlósi, Sándor: A Pedagogica Historica új folyama indul 1990-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 207-208. (1990)

Koppány, Tibor: 17. századi építési megállapodások a Battyhány levéltárból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 143-159. (1990)

Koppány, Tibor: Gótizáló tendeneciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 451-461. (1990)

Kordé, Zoltán: Anjou-kori oklevéltár I. 1301-1305 [könyvismertetés]. In: Könyvvilág 9. (1990)

Kristó, Gyula: A három nagy: István, Béla, Lajos. In: Népszabadság, (48) 300. p. 22. (1990)

Kumorovitz, Lajos Bernát: I. Lajos király (1365. évi) lovaggá avató és pallosjogot adományozó oklevele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 19-21. (1990)

Köte, Sándor: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Évkönyve : Budapest, 1989. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 189-191. (1990)

Köte, Sándor: Egyetemi reform és tanárképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 3-19. (1990)

Kőhegyi, Mihály: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon Budapest, 1988. 643 p. [könyvismertetés]. In: Baranya : történelmi és honismereti folyóirat, (2) 1. pp. 55-57. (1990)

Kőhegyi, Mihály: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988, 643 lap. [könyvismertetés]. In: Soproni Szemle : helytörténeti folyóirat, (44) 1. pp. 94-96. (1990)

Kőhegyi, Mihály: Régi megyeszervezeteinkről : Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon [könyvismertetés]. In: Forrás : szépirodalom, szociográfia, művészet, (22) 9. pp. 95-96. (1990)

L

Ludányi, Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 271-277. (1990)

Lázár, János and Bernáth, Gábor: 2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása. In: Kolligátum. pp. 543-551. (1990)

Lázár, János and Bernáth, Gábor: Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1885-1892. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. 323-324, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Dombi, György and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives. In: Kolligátum. pp. 4039-4048. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Dombi, György and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise. In: Kolligátum. pp. 349-356. (1990)

Lökkös, Antal: Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. II.: Commentarii. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487, Composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 603, 500 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum; series nova, VIII et IX). [könyvismertetés]. In: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, (52) 2. pp. 520-521. (1990)

M

Mikó, Árpád: Iauna mortis : Nicaius Ellebodius (1535-77), adaléka Radéczi-kör műpártolásához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 419-429. (1990)

Monok, István and Péter, Katalin: Felmérés a hithűségről 1638-ban. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 111-142. (1990)

Mátyás, Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 305-315. (1990)

Máté, Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 189-208. (1990)

Móró, Mária Anna: Nagy Sándor oroszországi levele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 199-203. (1990)

N

Náhlik, Zoltán: Tavasi Lajos erdélyi kapcsolatai ; Gáspár János erdélyi pedagógushoz intézett közzé nem tett levelei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 138-149. (1990)

Németh, Sándor: Két levél a Thury Etele másolatgyűjteményéből. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 173-184. (1990)

Németh S., Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 351-361. (1990)

O

Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones. In: Kolligátum. 217-218, [1]. (1990)

Otto, Pelz and Varga, Lajos: A szakképző iskolai tanárok és oktatók képzése a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 57-65. (1990)

P

Pajorin, Klára: Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales sermones című gyűjteménye. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 93-103. (1990)

Parkkinen, Aija and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Formation of 3,1-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivatives. The effects of epimerization and temperature. In: Kolligátum. pp. 364-367. (1990)

Partanen, Tuula and Vainiotalo, Pirjo and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. pp. 615-619. (1990)

Partanen, Tuula and Vainiotalo, Pirjo and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. 219-220, [1]. (1990)

Petneki, Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 337-343. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Bernáth, Gábor and Laato, Heimo and Parkkinen, Aija: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 243-244, [1]. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Lötjönen, Lenita and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Vainiotalo, Pirjo: Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 279-282. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Dahlqvist, Martti and Stájer, Géza and Hotokka, Matti: Mass spectrometry and tautomerism in 4-oxopyrimidines. In: Kolligátum. 31-32, [1]. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: 4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 377-381. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones. In: Kolligátum. pp. 115-118. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Stájer, Géza: Conformational analysis. (1)H and (13)C NMR conformational and configurational study of 3-oxo-1,3-oxathiane and its monomethyl derivatives. In: Kolligátum. 237-240, [1]. (1990)

Pirnát, Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 179-184. (1990)

Pribelszki, János: Középkori történelmünk új kézikönyve (Beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével) [könyvismertetés]. In: Aetas : történettudományi folyóirat, (5) 3. pp. 157-161. (1990)

Pricken, A. and Franke, Patrick and Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen. In: Kolligátum. pp. 740-742. (1990)

Pricken, A. and Stájer, Géza and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 496-499. (1990)

Pricken, A. and Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 568-571. (1990)

Prokopp, Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek studiójához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 393-400. (1990)

Pőcze, Gábor: "Reform és iskola" : a kecskeméti tanácskozás egy év után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 202-204. (1990)

R

Rady, Martyn: Mályusz, Elemér with Kristó, Gyula (eds.), Johannes de Turocz. Chronica Hungarorum. II. Commentarii. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, VIII. Akadémiai kiadó, Budapest, 1988, 2 vols. 603 pp. + 500 pp. Indexes. [könyvismertetés]. In: The Slavonic and East European Review, (68) 3. p. 580. (1990)

Ritoókné Szalay, Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 209-214. (1990)

Rosdy, Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 23-32. (1990)

Rókusfalvy, Pál: Az egészségmegőrzés - emberségünk kiteljesítése. Az egészséges életre nevelés alapkérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 118-137. (1990)

Rónai, Béla: Iskola a határon túl : a magyar leventék oktatása hadifogságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 150-169. (1990)

S

S., G.: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I: Textus, hg. Elisabeth Galántai u. Julius Кгistó. II: Commentarii, 1. ab initiis usque ad annum 1301; 2. ab anno 1301 usque ad annum 1487, composuit Elemér Mályusz, adiuvante Julio Кristó (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, series nova 7, 8, 9) Budapest 1985 u. 1988, 332, 603, 500 S. [könyvismertetés]. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, (46) 2. p. 605. (1990)

Scheiber, Sándor: Héber és jiddis kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). p. 18. (1990)

Semega, Éva and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon, Péterné: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának hírei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 195-202. (1990)

Simon, Péterné: A Tudományos Minősítő Bizottság munkájából : Mészáros István és Zrinszky László doktori értekezéseinek vitája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 85-93. (1990)

Snopek, Jeržy: Bethlen Gábor a lengyel kéziratokban : bibliográfiai vázlat. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 295-303. (1990)

Sohár, Pál and Bernáth, Gábor and Frimpong-Manso, Samuel and Szabó, E. Angela and Stájer, Géza: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1045-1050. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Frimpong-Manso, Samuel and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. In: Kolligátum. pp. 1023-1026. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Szabó, János and Katócs, Ágnes and Fodor, Lajos and Szűcs, Erzsébet and Bernáth, Gábor and Tamás, József: Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise. In: Kolligátum. pp. 114-121. (1990)

Stájer, Géza and Frimpong-Manso, Samuel and Sohár, Pál and Bernáth, Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition. In: Kolligátum. 189, [1]. (1990)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 188, [1]. (1990)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Frimpong-Manso, Samuel and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. In: Kolligátum. pp. 6859-6868. (1990)

Stájer, Géza and Szőke-Molnár, Zsolt and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. In: Kolligátum. pp. 1943-1950. (1990)

Szabolcs, Éva: A család- és gyermektörténeti kutatások újabb fejleményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 170-184. (1990)

Szabó, András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 257-259. (1990)

Szabó, András: A magyar későhumanizmus történetéhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 215-232. (1990)

Szabó, E. Angela and Sohár, Pál and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Szabó, György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 185-187. (1990)

Szabó, Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke? In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 129-130. (1990)

Szabó, János and Szűcs, Erzsébet and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 122-127. (1990)

Szabó, Péter: Bethlen Gábor lakadalamara czinalt ekessegek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 443-449. (1990)

Szczucki, Lech: Fragmenta haeretica. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 171-178. (1990)

Szelestei Nagy, László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe (1563). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 151-153. (1990)

Szántó Arator, István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611. ISBN 963-481-804-8

Szörényi, László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye : Schendl Frigyes kiseposza. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 345-349. (1990)

T

Trencsényi, László: Karácsony Sándor növendékeinek emlékező találkozója : Földes, 1989. szeptember. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 204-206. (1990)

Trencsényi, László: Mai kamasz - mai kamaszregény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 206-207. (1990)

V

Vainiotalo, Pirjo and Fülöp, Ferenc and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1990)

Vainiotalo, Pirjo and Ronkanen, Sari and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 3683-3692. (1990)

Vajó, Péter: Közoktatásunk pénz- és időkerete európai összehasonlításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 103-117. (1990)

Vastagh, Zoltán: Falus Iván - Golnhofer Erzsébet - Kotschy Beáta - M. Nádasi Mária - Szokolszky Ágnes: A pedagógia és a pedagógusok : Budapest. Akadémiai Kiadó, 1989. : gondolatok egy empirikus vizsgálat eredményeiről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 75-80. (1990)

Vizkeleti, András: Nádasdi Bálint omniáruma és beszéde a fejedelmi tisztről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 121-128. (1990)

Vásárhelyi, Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 263-269. (1990)

W

Wadsten, Tommy and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella: Crystal habit as a basis of the change in bioactivity of pentetrazole. In: Kolligátum. pp. 66-67. (1990)

Wellmann, Imre: Bél Mátyás Magyarország közgazdaságáról. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 185-197. (1990)

Á

Ács, Pál: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Ötvös Péter, Szeged, 1988, JATE BTK 58 l. (2 t.) - Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Szelestei N. László, Szeged, 1988, JATE BTK, 62 l. (Peregrinatio Hungarorum, 1, 2) : [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 205-208. (1990)

Ö

Ötvös, Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról : adalék a töredékes apróságokhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 317-323. (1990)

Ötvös, Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fiához 1636-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 101-104. (1990)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 18:00:21 CEST.