Items where Year is 1990

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 200.

Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. ISBN 963-481-801-3

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1 : 1609-1616. ISBN 963-481-798-X

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/2 : 1617-1625. ISBN 963-481-807-2

Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. ISBN 983-481-848-3

Horváti Békés János diáknaplója. ISBN 963-481-845-5

Kassa város olvasmányai : 1562-1731. ISBN 963-481-803-X

Lymbus Művelődéstörténeti Tár II.

Lőcsei stipendiánsok és literátusok : külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699. ISBN 963-481-844-7

Magyar Pedagógia. - 90. évf. (1990) 1-2. sz.

Magyar Pedagógia. - 90. évf. (1990) 3-4. sz.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. : Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. ISBN 963-481-806-4

Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. ISBN 963-481-831-5

Etelközből a Kárpát medencébe : a honfoglalók legújabb leletei : a Déri Múzeum és a Herman Ottó Múzeum kiállítása. (1990)

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-799-8

Képek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 469-507. (1990)

Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. ISBN 963-481-857-9

Straub F. Brunó biokémikus. In: Délmagyarország, (80) 117. p. 3. (1990)

Személy- és helynevek mutatója. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 211-224. (1990)

Tanévnyitó szoboravatással. Szent-Györgyi Albert özvegye Bujákon. In: Új Nógrád:megyei napilap, (1) 129. p. 1. (1990)

Utószó helyett : a 60 és a 66 misztikus értelmezése. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). p. 463. (1990)

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. : 1527-1625 : Iványi Béla anyaggyűjtése. ISBN 963-481-802-1

Ballér Endre: Neveléstudomány és pedagógusképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 20-29. (1990)

Balogh Andrásné and Varga Lajos: Pedagógusképzés a prágai műszaki egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 66-71. (1990)

Balázs Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 253-256. (1990)

Balázs Mihály and Monok István and Varga András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 37-100. (1990)

Bay Zoltán: Az élet erősebb című memoárjának a Szent-Györgyi Albertre vonatkozó részletei. (1990)

Benedek Ildikó: Pierre Furter: L'articulation de l'education scolaire et de la formation extrascolaire : az iskolai oktatás és iskolán kívüli képzés helyzete : Études et documents d'éducation, No 53. Paris, 1987. UNESCO : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 192-194. (1990)

Bernáth Gábor: Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies. In: Kolligátum. 65-82, [1]. (1990)

Bernáth Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 59-63, [1]. (1990)

Bernáth Gábor and Semega Éva and Fülöp Ferenc and Sohár Pál: Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds. In: Kolligátum. 187, [1]. (1990)

Biszterszky Elemér: A műszaki pedagógusképzés tartalmi reformjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 30-35. (1990)

Borzák Lajos: A két Szent-Györgyi alapítvány. Újságból tudnak egymásról. In: Vasárnapi Hírek, (6) 47. p. 5. (1990)

Botta István: Huszár Gál reformátor (1512?-1575) háromszoros exkommunikációja. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 131-149. (1990)

Budai István: A tanító- és szociálpszichológus-képzés integrációja egy képzési modellben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 45-56. (1990)

Buzási Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória : a szigetvári hős festett apoteózisa. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 431-442. (1990)

Cannuyer Christian: Publications de sources et travaux Elemer Mályusz et Julio Kristó nous presentent Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. T. II: Commentarii. vol. 1 : Ab initiis usque ad annum 1301 ; vol. 2: Ab anno 1301 usque ad annum 1487 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova, VIII-IX. Budapest, 1988. In-8. 603 et 500 p.) [könyvismertetés]. In: Revue d' histoire ecclésiastique, (85). pp. 243-244. (1990)

Csonka Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 241-251. (1990)

Dankanits Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 33-35. (1990)

Delmon Bernard: Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt (1893-1986). In: Bulletin de la Classe des Sciences : Académie Royale de Belgique, (2) 1-3. pp. 33-40. (1990)

Dénes József: Megjegyzések a vármegyék kialakulásához [könyvismertetés]. In: Életünk : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, (28) 5/6. pp. 507-512. (1990)

Erdei Klára: Hungarikák a XVII. századi gottdorfi és preetzi könyvtárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 279-294. (1990)

Faludi Szilárd: Szabó László Tamás: A rejtett tanterv : Gyorsuló Idő sorozat : Budapest, Magvető Kiadó, 1988. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 80-83. (1990)

Fehér Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526-1553). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 105-120. (1990)

Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fáyné Dombi Alice: Tanárjelöltek interperszonális kapcsolatainak szerepe a pedagógushivatáshoz való kötődés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 36-44. (1990)

Fülöp Ferenc: Ring-chain tautomerism of 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 83-90, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 803-809. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Tóth Gábor and Pricken A. and Pflegel Peter: Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one. In: Kolligátum. pp. 109-110. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and El-Gharib M. S. A. and Bernáth Gábor: Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 60-61. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Huber Imre and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Az 1,3-tiazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. pp. 344-348. (1990)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism in 1,3-thiazolidines. In: Kolligátum. pp. 6545-6552. (1990)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor: Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism. In: Kolligátum. 186, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete. In: Kolligátum. pp. 155-160. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 957-962. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Dombi György and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles. In: Kolligátum. pp. 951-955. (1990)

Galavics Géza: Személyiség és reneszánsz portré : ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 401-418. (1990)

Gelencsér Gábor: Bstan-'dzin-rgya-mtsho : és aki találkozott vele: Róna-Tas András professzor. In: Zalai Hírlap 92. (1990)

Gondos Anna and Somorjai Ildikó: A konfliktusmegoldásoknak van békés útja is. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 71-74. (1990)

Gömöri György: Két levél a XVII. századból : Tolnai D. János levelezéséből. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 331-336. (1990)

H. Takács Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 375-391. (1990)

Hajnóczi Gábor: Vitruvius De architectura című könyve a Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 32. kéziratában. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 363-373. (1990)

Hannus István and Marton János: Cikkünk visszhangja: kultusz vagy kultúra? In: Csongrád megyei Hírlap, (47). p. 7. (1990)

Heckenast Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 155-169. (1990)

Herner János: Kacinczy András naplója. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 161-171. (1990)

Herner János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 261-262. (1990)

Herner János and Szörényi László: A tudás könyve : hasznos útmutató haladó kincsásóknak. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 9-33. (1990)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor and Stájer Géza and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 277-284. (1990)

Himottu Marja and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones. In: Kolligátum. 215-216, [1]. (1990)

Holl Béla: Novum genus melodiae : ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 35-52. (1990)

Hortobágyi Katalin: Húszéves az NSZK-beli Gesamtschule Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 185-188. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. 328-330, [1]. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues. In: Kolligátum. 325-327, [1]. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Hunyady Györgyné: Vita a hazai neveléstudományról : tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága 1989. szeptember 1-jei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 84-85. (1990)

Húbert Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 325-329. (1990)

Illés Lajosné: Egy összehasonlító pedagógiai tanácskozásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 94-96. (1990)

Ivanics Mária: M. A. Usmanov et al., (Hrsg.) Vozzvanija i perepiska vožakov Pugačevskogo dviženija v Povolž'e i Priural'e. Izdat. Kazanskogo universiteta, 1988 : Buchbesprechung. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 418-420. (1990)

Jankovich József: Archaikus betegségelhárító imádságok. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 105-109. (1990)

Jankovics József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje : "Nicasius doctor receptájából". In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 233-240. (1990)

Johanson Lars: Zu den Grundfragen einer kritischen Altaistik : [András Róna-Tas, Language und history] : Rezensionsartikel. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. pp. 103-124. (1990)

K. Gyurkó Rita: Szétszabdalt universitasok : amikor az autonómia önmagát teremti meg. In: Mai Nap. (1990)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. pp. 1495-1498. (1990)

Karner Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 83-91. (1990)

Keveházi Katalin and Monok István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 65-82. (1990)

Kocziszky Éva: A csillaghit Janus költészetében : előtanulmány. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 53-65. (1990)

Komlósi Sándor: A Pedagogica Historica új folyama indul 1990-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 207-208. (1990)

Koppány Tibor: 17. századi építési megállapodások a Battyhány levéltárból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 143-159. (1990)

Koppány Tibor: Gótizáló tendeneciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 451-461. (1990)

Kordé Zoltán: Anjou-kori oklevéltár I. 1301-1305 [könyvismertetés]. In: Könyvvilág 9. (1990)

Kováts Tibor: Vitaminháború. Szent-Györgyi Albert szellemének diadala. In: Csongrád megyei Hírlap, (47) 5. p. 5. (1990)

Kristó Gyula: A három nagy: István, Béla, Lajos. In: Népszabadság, (48) 300. p. 22. (1990)

Kumorovitz Lajos Bernát: I. Lajos király (1365. évi) lovaggá avató és pallosjogot adományozó oklevele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 19-21. (1990)

Köte Sándor: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Évkönyve : Budapest, 1989. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 189-191. (1990)

Köte Sándor: Egyetemi reform és tanárképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 3-19. (1990)

Kőhegyi Mihály: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon Budapest, 1988. 643 p. [könyvismertetés]. In: Baranya : történelmi és honismereti folyóirat, (2) 1. pp. 55-57. (1990)

Kőhegyi Mihály: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988, 643 lap. [könyvismertetés]. In: Soproni Szemle : helytörténeti folyóirat, (44) 1. pp. 94-96. (1990)

Kőhegyi Mihály: Régi megyeszervezeteinkről : Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon [könyvismertetés]. In: Forrás : szépirodalom, szociográfia, művészet, (22) 9. pp. 95-96. (1990)

Ludányi Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 271-277. (1990)

László Ágnes: Az asszony, aki az emlékeivel él. Exkluzív interjú Szent-Györgyi Albert özvegyével. In: Kurir. (1990)

László Ágnes: „Óvd meg gyermekeimet!” A világ Bujákra figyel. In: Kurír. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: 2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása. In: Kolligátum. pp. 543-551. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1885-1892. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. 323-324, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives. In: Kolligátum. pp. 4039-4048. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise. In: Kolligátum. pp. 349-356. (1990)

Lökkös Antal: Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. II.: Commentarii. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487, Composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 603, 500 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum; series nova, VIII et IX). [könyvismertetés]. In: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, (52) 2. pp. 520-521. (1990)

Mikó Árpád: Iauna mortis : Nicaius Ellebodius (1535-77), adaléka Radéczi-kör műpártolásához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 419-429. (1990)

Monok István and Péter Katalin: Felmérés a hithűségről 1638-ban. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 111-142. (1990)

Mátyás Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 305-315. (1990)

Máté Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 189-208. (1990)

Móró Mária Anna: Nagy Sándor oroszországi levele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 199-203. (1990)

Németh Ferenc: Közös ős vagy kölcsönhatás : beszélgetés Róna-Tas Andrással. In: Élet és tudomány : [a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. hetilapja];Élet és tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja;Élet és tudomány. pp. 1286-1287. (1990)

Németh Ferenc: A kazár zsidóság : legenda és valóság : beszélgetés Róna-Tas Andrással. In: Szombat : zsidó politikai és kulturális folyóirat : [a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata]. p. 23. (1990)

Náhlik Zoltán: Tavasi Lajos erdélyi kapcsolatai ; Gáspár János erdélyi pedagógushoz intézett közzé nem tett levelei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 138-149. (1990)

Németh Sándor: Két levél a Thury Etele másolatgyűjteményéből. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 173-184. (1990)

Németh S. Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 351-361. (1990)

Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones. In: Kolligátum. 217-218, [1]. (1990)

Otto Pelz and Varga Lajos: A szakképző iskolai tanárok és oktatók képzése a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 57-65. (1990)

Pajorin Klára: Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales sermones című gyűjteménye. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 93-103. (1990)

Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Formation of 3,1-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivatives. The effects of epimerization and temperature. In: Kolligátum. pp. 364-367. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. pp. 615-619. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. 219-220, [1]. (1990)

Petneki Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 337-343. (1990)

Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor and Laato Heimo and Parkkinen Aija: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 243-244, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Lötjönen Lenita and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 279-282. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Dahlqvist Martti and Stájer Géza and Hotokka Matti: Mass spectrometry and tautomerism in 4-oxopyrimidines. In: Kolligátum. 31-32, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: 4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 377-381. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones. In: Kolligátum. pp. 115-118. (1990)

Pihlaja Kalevi and Stájer Géza: Conformational analysis. (1)H and (13)C NMR conformational and configurational study of 3-oxo-1,3-oxathiane and its monomethyl derivatives. In: Kolligátum. 237-240, [1]. (1990)

Pikó András: A kreatív egyetemben hiszek : mondja: Róna-Tas András. In: Szegedi egyetem : a Szegedi Tudományegyetem lapja. (1990)

Pirnát Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 179-184. (1990)

Polner Zoltán: A szegedi Rómeó és Júlia. In: Szegedi Extra: közérdekű kereskedelmi hetilap. (1990)

Pribelszki János: Középkori történelmünk új kézikönyve (Beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével) [könyvismertetés]. In: Aetas : történettudományi folyóirat, (5) 3. pp. 157-161. (1990)

Pricken A. and Franke Patrick and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen. In: Kolligátum. pp. 740-742. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 496-499. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 568-571. (1990)

Prokopp Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek studiójához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 393-400. (1990)

Pőcze Gábor: "Reform és iskola" : a kecskeméti tanácskozás egy év után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 202-204. (1990)

Rady Martyn: Mályusz, Elemér with Kristó, Gyula (eds.), Johannes de Turocz. Chronica Hungarorum. II. Commentarii. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, VIII. Akadémiai kiadó, Budapest, 1988, 2 vols. 603 pp. + 500 pp. Indexes. [könyvismertetés]. In: The Slavonic and East European Review, (68) 3. p. 580. (1990)

Ritoókné Szalay Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 209-214. (1990)

Rosdy Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 23-32. (1990)

Róna-Tas András: Altajskij i indoevropejskij : zametki na polâh knigi T. V. Gamkrelidze i Vâč. Vs. Ivanova. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 26-37. (1990)

Róna-Tas András: Die Inschrift des Nadelbehälters von Szarvas (Ungarn). In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 1-30. (1990)

Róna-Tas András: Megjegyzések a legújabb genetikai vizsgálatok történeti felhasználhatóságáról. In: Magyar Tudomány. pp. 918-924. (1990)

Róna-Tas András: A historical evaluation of the recent genetic research. In: Congressus septimus internationalis Fenno-Ugristarum [CIFU-7.] : Debrecen, 27. 8.-2. 9. 1990. pp. 96-100. (1990)

Rókusfalvy Pál: Az egészségmegőrzés - emberségünk kiteljesítése. Az egészséges életre nevelés alapkérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 118-137. (1990)

Rónai Béla: Iskola a határon túl : a magyar leventék oktatása hadifogságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 150-169. (1990)

S. G.: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I: Textus, hg. Elisabeth Galántai u. Julius Кгistó. II: Commentarii, 1. ab initiis usque ad annum 1301; 2. ab anno 1301 usque ad annum 1487, composuit Elemér Mályusz, adiuvante Julio Кristó (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, series nova 7, 8, 9) Budapest 1985 u. 1988, 332, 603, 500 S. [könyvismertetés]. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, (46) 2. p. 605. (1990)

Sándor Klára: A székely rovásírás. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica. Néprajz és Nyelvtudomány. (Szerk. biz. Bánréti Zoltán, Bellon Tibor stb.) 33. [köt.] (Kiad. a JATE Bölcsészettud. Kar);Acta Universitatis Szegediens. pp. 65-79. (1990)

Scheiber Sándor: Héber és jiddis kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). p. 18. (1990)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon Péterné: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának hírei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 195-202. (1990)

Simon Péterné: A Tudományos Minősítő Bizottság munkájából : Mészáros István és Zrinszky László doktori értekezéseinek vitája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 85-93. (1990)

Snopek Jeržy: Bethlen Gábor a lengyel kéziratokban : bibliográfiai vázlat. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 295-303. (1990)

Sohár Pál and Bernáth Gábor and Frimpong-Manso Samuel and Szabó E. Angela and Stájer Géza: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1045-1050. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. In: Kolligátum. pp. 1023-1026. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Szabó János and Katócs Ágnes and Fodor Lajos and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Tamás József: Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise. In: Kolligátum. pp. 114-121. (1990)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition. In: Kolligátum. 189, [1]. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 188, [1]. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. In: Kolligátum. pp. 6859-6868. (1990)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. In: Kolligátum. pp. 1943-1950. (1990)

Szabolcs Éva: A család- és gyermektörténeti kutatások újabb fejleményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 170-184. (1990)

Szabó András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 257-259. (1990)

Szabó András: A magyar későhumanizmus történetéhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 215-232. (1990)

Szabó E. Angela and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Szabó György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 185-187. (1990)

Szabó Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke? In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 129-130. (1990)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 122-127. (1990)

Szabó Péter: Bethlen Gábor lakadalamara czinalt ekessegek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 443-449. (1990)

Szczucki Lech: Fragmenta haeretica. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 171-178. (1990)

Szelestei Nagy László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe (1563). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 151-153. (1990)

Szent-Györgyi Marcia: Marcia Szent-Györgyi köszönő levele Patkós Istvánhoz, Buják polgármesteréhez.

Szántó Arator István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611. ISBN 963-481-804-8

Szörényi László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye : Schendl Frigyes kiseposza. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 345-349. (1990)

Tandi Lajos: Május 21.-Szeged város napja, Díszpolgárok: Buday György grafikus, Straub F. Brunó biokémikus, Varga Mátyás díszlettervező. In: Délmagyarország, a 80 éves DM különszáma, (80) 117. p. 3. (1990)

Telegdi Zsigmond: A magyar nyelvtanírás kezdetei és a héber grammatika : Bacher Vilmos Emlékelőadás, 1989. In: MTA Judaisztikai Kutatóközpont Értesítő. (1990)

Trencsényi László: Karácsony Sándor növendékeinek emlékező találkozója : Földes, 1989. szeptember. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 204-206. (1990)

Trencsényi László: Mai kamasz - mai kamaszregény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 206-207. (1990)

Tóthpál József: Psalmus Humanus. In: Könyvvilág, (35) 2. p. 11. (1990)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1990)

Vainiotalo Pirjo and Ronkanen Sari and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 3683-3692. (1990)

Vajó Péter: Közoktatásunk pénz- és időkerete európai összehasonlításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 103-117. (1990)

Vastagh Zoltán: Falus Iván - Golnhofer Erzsébet - Kotschy Beáta - M. Nádasi Mária - Szokolszky Ágnes: A pedagógia és a pedagógusok : Budapest. Akadémiai Kiadó, 1989. : gondolatok egy empirikus vizsgálat eredményeiről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 75-80. (1990)

Vizkeleti András: Nádasdi Bálint omniáruma és beszéde a fejedelmi tisztről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 121-128. (1990)

Vásárhelyi Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 263-269. (1990)

Wadsten Tommy and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella: Crystal habit as a basis of the change in bioactivity of pentetrazole. In: Kolligátum. pp. 66-67. (1990)

Wald George: Albert Szent-Györgyi – a Personal Memoir. In: Biokémia, (14) 4. pp. 167-168. (1990)

Wellmann Imre: Bél Mátyás Magyarország közgazdaságáról. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 185-197. (1990)

Witljanow Stojan: Ein vergoldetes Silbermedaillon aus Preslaw. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 195-204. (1990)

Zallár Andor and Szabó Tibor: Rekviem egy Nógrád megyei épületért. In: Magyar Nemzet, (53) 190. (1990)

Ács Pál: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Ötvös Péter, Szeged, 1988, JATE BTK 58 l. (2 t.) - Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Szelestei N. László, Szeged, 1988, JATE BTK, 62 l. (Peregrinatio Hungarorum, 1, 2) : [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 205-208. (1990)

Ötvös Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról : adalék a töredékes apróságokhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 317-323. (1990)

Ötvös Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fiához 1636-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 101-104. (1990)

This list was generated on 2024. július 20. 13:50:12 CEST.