Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 159.

Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (28). (1990)

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1 : 1609-1616. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (26) 1. (1990)

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/2 : 1617-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (26) 2. (1990)

Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum, (5). (1990)

Horváti Békés János diáknaplója. Peregrinatio Hungarorum, (6). (1990)

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750. Könyvtártörténeti Füzetek, (7). (1990)

Kassa város olvasmányai : 1562-1731. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (15). (1990)

Lymbus Művelődéstörténeti Tár II. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). (1990)

Lőcsei stipendiánsok és literátusok : külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699. Fontes Rerum Scholasticarum, (2) 1. (1990)

Magyar Pedagógia. - 90. évf. (1990) 1-2. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. (1990)

Magyar Pedagógia. - 90. évf. (1990) 3-4. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. (1990)

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. : Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (17) 1. (1990)

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. : 1527-1625 : Iványi Béla anyaggyűjtése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (29) 1. (1990)

Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). (1990)

Képek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 469-507. (1990)

Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Peregrinatio Hungarorum, (7). (1990)

Személy- és helynevek mutatója. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 211-224. (1990)

Utószó helyett : a 60 és a 66 misztikus értelmezése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). p. 463. (1990)

Ballér, Endre: Neveléstudomány és pedagógusképzés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 20-29. (1990)

Balogh, Andrásné and Varga, Lajos: Pedagógusképzés a prágai műszaki egyetemen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 66-71. (1990)

Balázs, Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 253-256. (1990)

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 37-100. (1990)

Benedek, Ildikó: Pierre Furter: L'articulation de l'education scolaire et de la formation extrascolaire : az iskolai oktatás és iskolán kívüli képzés helyzete : Études et documents d'éducation, No 53. Paris, 1987. UNESCO : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 192-194. (1990)

Bernáth, Gábor: Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies. Kolligátum. 65-82, [1]. (1990)

Bernáth, Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. Kolligátum. 59-63, [1]. (1990)

Bernáth, Gábor and Semega, Éva and Fülöp, Ferenc and Sohár, Pál: Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds. Kolligátum. 187, [1]. (1990)

Biszterszky, Elemér: A műszaki pedagógusképzés tartalmi reformjai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 30-35. (1990)

Botta, István: Huszár Gál reformátor (1512?-1575) háromszoros exkommunikációja. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 131-149. (1990)

Budai, István: A tanító- és szociálpszichológus-képzés integrációja egy képzési modellben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 45-56. (1990)

Buzási, Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória : a szigetvári hős festett apoteózisa. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 431-442. (1990)

Csonka, Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 241-251. (1990)

Dankanits, Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 33-35. (1990)

Erdei, Klára: Hungarikák a XVII. századi gottdorfi és preetzi könyvtárakban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 279-294. (1990)

Faludi, Szilárd: Szabó László Tamás: A rejtett tanterv : Gyorsuló Idő sorozat : Budapest, Magvető Kiadó, 1988. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 80-83. (1990)

Fehér, Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526-1553). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 105-120. (1990)

Frimpong-Manso, Samuel and Sohár, Pál and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fáyné Dombi, Alice: Tanárjelöltek interperszonális kapcsolatainak szerepe a pedagógushivatáshoz való kötődés folyamatában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 36-44. (1990)

Fülöp, Ferenc: Ring-chain tautomerism of 1,3-heterocycles. Kolligátum. 83-90, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and El-Gharib, M. S. A. and Kóbor, Jenő and Sohár, Pál and Pelczer, István and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines. Kolligátum. pp. 803-809. (1990)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Tóth, Gábor and Pricken, A. and Pflegel, Peter: Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one. Kolligátum. pp. 109-110. (1990)

Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines. Kolligátum. 185, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and El-Gharib, M. S. A. and Bernáth, Gábor: Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines. Kolligátum. pp. 60-61. (1990)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and Huber, Imre and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Az 1,3-tiazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. Kolligátum. pp. 344-348. (1990)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Ring-chain tautomerism in 1,3-thiazolidines. Kolligátum. pp. 6545-6552. (1990)

Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi and Bernáth, Gábor: Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism. Kolligátum. 186, [1]. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete. Kolligátum. pp. 155-160. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. Kolligátum. pp. 957-962. (1990)

Fülöp, Ferenc and Semega, Éva and Dombi, György and Bernáth, Gábor: Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles. Kolligátum. pp. 951-955. (1990)

Galavics, Géza: Személyiség és reneszánsz portré : ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 401-418. (1990)

Gondos, Anna and Somorjai, Ildikó: A konfliktusmegoldásoknak van békés útja is. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 71-74. (1990)

Gömöri, György: Két levél a XVII. századból : Tolnai D. János levelezéséből. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 331-336. (1990)

H. Takács, Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 375-391. (1990)

Hajnóczi, Gábor: Vitruvius De architectura című könyve a Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 32. kéziratában. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 363-373. (1990)

Heckenast, Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 155-169. (1990)

Herner, János: Kacinczy András naplója. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 161-171. (1990)

Herner, János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 261-262. (1990)

Herner, János and Szörényi, László: A tudás könyve : hasznos útmutató haladó kincsásóknak. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 9-33. (1990)

Himottu, Marja and Pihlaja, Kalevi and Bernáth, Gábor and Stájer, Géza and Vainiotalo, Pirjo: Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact. Kolligátum. pp. 277-284. (1990)

Himottu, Marja and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones. Kolligátum. 215-216, [1]. (1990)

Holl, Béla: Novum genus melodiae : ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 35-52. (1990)

Hortobágyi, Katalin: Húszéves az NSZK-beli Gesamtschule Társaság. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 185-188. (1990)

Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols. Kolligátum. 328-330, [1]. (1990)

Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues. Kolligátum. 325-327, [1]. (1990)

Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Hunyady, Györgyné: Vita a hazai neveléstudományról : tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága 1989. szeptember 1-jei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 84-85. (1990)

Húbert, Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 325-329. (1990)

Illés, Lajosné: Egy összehasonlító pedagógiai tanácskozásról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 94-96. (1990)

Jankovich, József: Archaikus betegségelhárító imádságok. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 105-109. (1990)

Jankovics, József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje : "Nicasius doctor receptájából". Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 233-240. (1990)

Kapor, Agneš and Argay, Gyula and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione. Kolligátum. pp. 1495-1498. (1990)

Karner, Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvárakban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 83-91. (1990)

Keveházi, Katalin and Monok, István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 65-82. (1990)

Kocziszky, Éva: A csillaghit Janus költészetében : előtanulmány. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 53-65. (1990)

Komlósi, Sándor: A Pedagogica Historica új folyama indul 1990-ben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 207-208. (1990)

Koppány, Tibor: 17. századi építési megállapodások a Battyhány levéltárból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 143-159. (1990)

Koppány, Tibor: Gótizáló tendeneciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 451-461. (1990)

Kumorovitz, Lajos Bernát: I. Lajos király (1365. évi) lovaggá avató és pallosjogot adományozó oklevele. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 19-21. (1990)

Köte, Sándor: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Évkönyve : Budapest, 1989. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 189-191. (1990)

Köte, Sándor: Egyetemi reform és tanárképzés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 3-19. (1990)

Ludányi, Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 271-277. (1990)

Lázár, János and Bernáth, Gábor: 2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása. Kolligátum. pp. 543-551. (1990)

Lázár, János and Bernáth, Gábor: Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives. Kolligátum. pp. 1885-1892. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines. Kolligátum. 323-324, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Dombi, György and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives. Kolligátum. pp. 4039-4048. (1990)

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Dombi, György and Bernáth, Gábor and Argay, Gyula and Kálmán, Alajos: Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise. Kolligátum. pp. 349-356. (1990)

Mikó, Árpád: Iauna mortis : Nicaius Ellebodius (1535-77), adaléka Radéczi-kör műpártolásához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 419-429. (1990)

Monok, István and Péter, Katalin: Felmérés a hithűségről 1638-ban. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 111-142. (1990)

Mátyás, Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 305-315. (1990)

Máté, Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 189-208. (1990)

Móró, Mária Anna: Nagy Sándor oroszországi levele. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 199-203. (1990)

Náhlik, Zoltán: Tavasi Lajos erdélyi kapcsolatai ; Gáspár János erdélyi pedagógushoz intézett közzé nem tett levelei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 138-149. (1990)

Németh, Sándor: Két levél a Thury Etele másolatgyűjteményéből. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 173-184. (1990)

Németh S., Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 351-361. (1990)

Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones. Kolligátum. 217-218, [1]. (1990)

Otto, Pelz and Varga, Lajos: A szakképző iskolai tanárok és oktatók képzése a Német Szövetségi Köztársaságban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 57-65. (1990)

Pajorin, Klára: Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales sermones című gyűjteménye. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 93-103. (1990)

Parkkinen, Aija and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Formation of 3,1-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivatives. The effects of epimerization and temperature. Kolligátum. pp. 364-367. (1990)

Partanen, Tuula and Vainiotalo, Pirjo and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. Kolligátum. pp. 615-619. (1990)

Partanen, Tuula and Vainiotalo, Pirjo and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. Kolligátum. 219-220, [1]. (1990)

Petneki, Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 337-343. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Bernáth, Gábor and Laato, Heimo and Parkkinen, Aija: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. Kolligátum. 243-244, [1]. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Lötjönen, Lenita and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Vainiotalo, Pirjo: Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines. Kolligátum. pp. 279-282. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Dahlqvist, Martti and Stájer, Géza and Hotokka, Matti: Mass spectrometry and tautomerism in 4-oxopyrimidines. Kolligátum. 31-32, [1]. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: 4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata. Kolligátum. pp. 377-381. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Oksman, Pentti and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones. Kolligátum. pp. 115-118. (1990)

Pihlaja, Kalevi and Stájer, Géza: Conformational analysis. (1)H and (13)C NMR conformational and configurational study of 3-oxo-1,3-oxathiane and its monomethyl derivatives. Kolligátum. 237-240, [1]. (1990)

Pirnát, Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 179-184. (1990)

Pricken, A. and Franke, Patrick and Huber, Imre and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen. Kolligátum. pp. 740-742. (1990)

Pricken, A. and Stájer, Géza and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen. Kolligátum. pp. 496-499. (1990)

Pricken, A. and Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen. Kolligátum. pp. 568-571. (1990)

Prokopp, Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek studiójához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 393-400. (1990)

Pőcze, Gábor: "Reform és iskola" : a kecskeméti tanácskozás egy év után. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 202-204. (1990)

Ritoókné Szalay, Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 209-214. (1990)

Rosdy, Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 23-32. (1990)

Rókusfalvy, Pál: Az egészségmegőrzés - emberségünk kiteljesítése. Az egészséges életre nevelés alapkérdései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 118-137. (1990)

Rónai, Béla: Iskola a határon túl : a magyar leventék oktatása hadifogságban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 150-169. (1990)

Scheiber, Sándor: Héber és jiddis kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). p. 18. (1990)

Semega, Éva and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon, Péterné: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának hírei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 195-202. (1990)

Simon, Péterné: A Tudományos Minősítő Bizottság munkájából : Mészáros István és Zrinszky László doktori értekezéseinek vitája. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 85-93. (1990)

Snopek, Jeržy: Bethlen Gábor a lengyel kéziratokban : bibliográfiai vázlat. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 295-303. (1990)

Sohár, Pál and Bernáth, Gábor and Frimpong-Manso, Samuel and Szabó, E. Angela and Stájer, Géza: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. Kolligátum. pp. 1045-1050. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Frimpong-Manso, Samuel and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. Kolligátum. pp. 1023-1026. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Szabó, János and Katócs, Ágnes and Fodor, Lajos and Szűcs, Erzsébet and Bernáth, Gábor and Tamás, József: Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise. Kolligátum. pp. 114-121. (1990)

Stájer, Géza and Frimpong-Manso, Samuel and Sohár, Pál and Bernáth, Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition. Kolligátum. 189, [1]. (1990)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines. Kolligátum. 188, [1]. (1990)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Frimpong-Manso, Samuel and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. Kolligátum. pp. 6859-6868. (1990)

Stájer, Géza and Szőke-Molnár, Zsolt and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. Kolligátum. pp. 1943-1950. (1990)

Szabolcs, Éva: A család- és gyermektörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 170-184. (1990)

Szabó, András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 257-259. (1990)

Szabó, András: A magyar későhumanizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 215-232. (1990)

Szabó, E. Angela and Sohár, Pál and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal. Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Szabó, György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 185-187. (1990)

Szabó, Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke? Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 129-130. (1990)

Szabó, János and Szűcs, Erzsébet and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. Kolligátum. pp. 122-127. (1990)

Szabó, Péter: Bethlen Gábor lakadalamara czinalt ekessegek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 443-449. (1990)

Szczucki, Lech: Fragmenta haeretica. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 171-178. (1990)

Szelestei Nagy, László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe (1563). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 151-153. (1990)

Szántó Arator, István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (27). (1990)

Szörényi, László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye : Schendl Frigyes kiseposza. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 345-349. (1990)

Trencsényi, László: Karácsony Sándor növendékeinek emlékező találkozója : Földes, 1989. szeptember. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 204-206. (1990)

Trencsényi, László: Mai kamasz - mai kamaszregény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 206-207. (1990)

Vainiotalo, Pirjo and Fülöp, Ferenc and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines. Kolligátum. pp. 165-169. (1990)

Vainiotalo, Pirjo and Ronkanen, Sari and Fülöp, Ferenc and Pihlaja, Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-oxazolidines. Kolligátum. pp. 3683-3692. (1990)

Vajó, Péter: Közoktatásunk pénz- és időkerete európai összehasonlításban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 3-4. pp. 103-117. (1990)

Vastagh, Zoltán: Falus Iván - Golnhofer Erzsébet - Kotschy Beáta - M. Nádasi Mária - Szokolszky Ágnes: A pedagógia és a pedagógusok : Budapest. Akadémiai Kiadó, 1989. : gondolatok egy empirikus vizsgálat eredményeiről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (90) 1-2. pp. 75-80. (1990)

Vizkeleti, András: Nádasdi Bálint omniáruma és beszéde a fejedelmi tisztről. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 121-128. (1990)

Vásárhelyi, Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 263-269. (1990)

Wadsten, Tommy and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella: Crystal habit as a basis of the change in bioactivity of pentetrazole. Kolligátum. pp. 66-67. (1990)

Wellmann, Imre: Bél Mátyás Magyarország közgazdaságáról. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 185-197. (1990)

Ács, Pál: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Ötvös Péter, Szeged, 1988, JATE BTK 58 l. (2 t.) - Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Szelestei N. László, Szeged, 1988, JATE BTK, 62 l. (Peregrinatio Hungarorum, 1, 2) : [könyvismertetés]. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 205-208. (1990)

Ötvös, Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról : adalék a töredékes apróságokhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 317-323. (1990)

Ötvös, Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fiához 1636-ból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 101-104. (1990)

This list was generated on 2020. January 28. 02:00:07 CET.