Items where Year is 1981

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 130.

Article

Első számunk : [tartalomjegyzék]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 6-7. (1981)

Hogyan sztrájkolnak Magyarországon? : [előadunk egy esetet]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 39-44. (1981)

Lapunk elé. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 1-5. (1981)

A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom kibontakozási javaslata. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 88-97. (1981)

Polak Węgier dwa bratanki ... : adalékok a lengyel-magyar kapcsolatok legújabbkori történetéhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 113-117. (1981)

Tétova zendülők : mi történt a budapesti egyetemisták találkozóján. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 8-24. (1981)

Varsói kerekasztalbeszélgetés : válság közepén - választás előtt. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 76-87. (1981)

A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája : 1944-1981 : első rész 1944-1964. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 62-75. (1981)

Állóképek a második nyilvánosságról : Magyar Füzetek 1-8. - Magyar Füzetek könyvei 1, 2. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 102-112. (1981)

Angelusz Erzsébet: Farkas Endre: Erkölcs, érték, nevelés : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 170 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 210-212. (1981)

B. Sajti Emese: Békés megye a honfoglalástól a török világ végéig [könyvismertetés]. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (36) 213. p. 6. (1981)

Benedek András: Összehasonlító pedagógia (Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Illés Lajosné) : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 241 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 433-435. (1981)

Blazovich László: Acta Historica [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Városi Bizottságának lapja, (71) 109. p. 4. (1981)

Bábosik István: Szebenyi Péterné: Társadalmunk normái középiskolások tudatában : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 408 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 93-94. (1981)

Bábosik István: A személyiség irányultságának formálása mint nevelési cél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 231-244. (1981)

Bán Ervin: Az idegennyelv-oktatás ügye az európai közösséghez tartozó államokban : Jean-Pierre van Deth: L'enseignement scolaire des langues vivantes dans les pays membres de la Communauté Européenne. Bilan, réflexions et propositions : AIMAV-Didier, Bruxelles, 1979. 169 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 322-323. (1981)

Daróczy Sándor: Értékszocializáció a nevelés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 258-268. (1981)

Demszky Gábor: Lengyel gyerekek a Balatonnál : a Szolidaritas küldte, a SZETA fogadta őket. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 57-61. (1981)

Durkó Mátyás: Felnőttek olvasásmegértési teljesítménye rendeskorú tanulókéhoz viszonyítva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 21-38. (1981)

Eszik Zoltán: Komplex művelődési intézmények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 195-202. (1981)

Falus Iván: A televízió alkalmazása a pedagógusképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 409-416. (1981)

Fedorec G. F.: Tantárgyközi kapcsolatok az iskolások oktatásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 13-20. (1981)

Golnhofer Erzsébet and M. Nádasi Mária: Tanárjelöltek a nevelés céljáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 305-310. (1981)

Habermann M. Gusztáv: A tanulmányi teljesítményt meghatározó szociális tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 87-90. (1981)

Haraszti Miklós: "Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő" : politikai pszichiátria Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 45-56. (1981)

Hartai Márton: A magyar katolikus máskéntgondolkodókhoz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 25-33. (1981)

Horváth Márton: Kutatási irányaink és eredményeink az MTA pedagógiai kutató csoportjában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 223-230. (1981)

Hunyady Györgyné: Vastagh Zoltán: Mikrocsoportok az iskolai osztályokban : Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 191 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 94-96. (1981)

Kelemen Elemér: A Somogy megyei tanítómozgalom kezdetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 269-279. (1981)

Kovács Sándor: Beszámoló neveléstudományi kutatásokról : S. Markiund: Coordination de la recherche en matiére d'éducation au niveau national, In: Recherche en éducation en Europe (1977, L'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, Hambourg), 19-31. p. ; M . Bobasch: L'enseignant-chercheur, In: L'Education, N° 412. 21 février 1980. 2-5 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 317-318. (1981)

Kovácsné Szabó Márta: Az UNESCO 1981-1983. évi nevelésügyi tervei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 179-183. (1981)

Kozma Tamás: Bálint Mária - Gubi Mihály - Mihály Ottó: A polgári nevelés radikális alternatívái : szerkesztette: Mihály Ottó : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó, 153 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 208-210. (1981)

Kozéki Béla: Az iskolai teljesítmény dinamikus faktorai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 358-367. (1981)

Krisztián Béla: Eugen P. Noveanu: Az oktatásprogramozás technikája : Budapest, 1980. Tankönykiadó. 240 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 435-436. (1981)

Kronstein Gábor: A magyar etnogenezis – forráskritikai alapon : Kristó Gyula könyvéről [könyvismertetés]. In: Valóság, (24) 11. pp. 108-110. (1981)

Kárpáti Andrea: 5. és 8. osztályos tanulók képzőművészeti tudásanyaga és ízlése : az 1980-as műelemzőkészség-vizsgálat országos adatainak tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 376-391. (1981)

Kárpáti Andrea: Kísérlet a műelemző képesség kialakítására és fejlesztésére 6-10 éves gyermekeknél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 49-62. (1981)

Kőhegyi Mihály: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig [könyvismertetés]. In: Vigilia, (46) 8. pp. 584-585. (1981)

Lengyel András: Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni. In: Könyvtáros : a Művelődésügyi Minisztérium lapja, (31) 1. pp. 20-22. (1981)

Lázár István: III. Béla emlékezete : Kristó Gyula és Makk Ferenc könyve [könyvismertetés]. In: Új Tükör : képes kulturális hetilap, (18) 45. p. 2. (1981)

Megyesi László: Oktatástechnológia (Szerk.: Falus Iván) : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó, 192 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 430-433. (1981)

Miháczi József: Beszélgetés egy katolikus pappal. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 34-38. (1981)

Mészáros István: Tóth Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 342 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 91-92. (1981)

Nagy Sándor: Az iskolai oktatás medikai megújulásának szükségessége, feladataink a bölcsészkari tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 245-257. (1981)

Nagy Sándor: Húsz év után, új feladatok előtt a Magyar Pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 3-12. (1981)

Orosz Sándor: A pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló oktatási anyagok tervezése és készítése a szombathelyi Tanárképző Főiskolán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 400-409. (1981)

Papp János: A hallgatók felkészítése a tanítási-tanulási tevékenység irányítására az iskolai gyakorlati képzés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 39-48. (1981)

Petrikás Árpád: A személyiség mindenoldalú fejlesztésének világnézeti dimenziói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 280-292. (1981)

Petrovics István: Időszerű őstörténet [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (71) 120. p. 6. (1981)

Plötz Rudolf: Szocialista és monopolkapitalista neveléspolitika az NDK, az NSZK és Nyugat-Berlin tanterveinek tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 168-178. (1981)

Rot Sándor: Az út az idegen nyelvhez a tanuló szívén keresztül vezet : tíz új I. oszt. gimnáziumi nyelvkönyv margójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 293-298. (1981)

Réthy Endréné: A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 368-375. (1981)

Salamon Zoltán: Sántha Pál: Szabadidő-közösségek az iskolában : Korszerű nevelés sorozat, Bp. 1980. Tankönyvkiadó, 115 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 311-312. (1981)

Salamon Zoltán and Sebestyén Dorottya: Integrációs törekvések a világnézeti nevelés érdekében a középiskolai természettudományos oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 346-357. (1981)

Sass Attila: A tanulók kommunista világnézetének fejlesztése : Szerkesztette: E. I. Monosszon : Pedagógika kiadó Moszkva, 1978. 304 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 313-316. (1981)

Schaffhauser Ferenc: Rosemarie Ahrbeck: Die allseitig entwickelte Persönlichkeit : a mindenoldalúan fejlett személyiség : tanulmányok a humanista képzési ideál történetéhez : Berlin, 1979. Volk und Wissen Volkseigener Verlag. 392 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 436-438. (1981)

Schmidt Ibolya: Brigitte Louis: System didaktischer Tendenzen nach Winnefeld : Materialen zur Unterrichtsanalyse TR-Verlagsunion, München 1976. 145 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 318-322. (1981)

Schmidt Ibolya: A tanítási óra elemzése Bellack módszerével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 190-195. (1981)

Szabolcs Éva: Taxonómiák a nevelési célok rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 183-190. (1981)

Szabó Miklós: A Bibó emlékkönyv. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 98-101. (1981)

Szabóné Fehér Erzsébet: Az első hazai pedagógia-tankönyv : 1797. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 63-78. (1981)

Szoboszlay Miklós: Nevelési-oktatási problémák Szlovákiában : a Jednotná Skola 1980. évfolyamának cikkei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 421-429. (1981)

Széchy Éva: A 70-es évek tőkés gazdasági válságainak hatása a polgári nevelés jelenkori alakulására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 331-345. (1981)

Széchy Éva: A felnőttképzés tendenciái és ellentmondásai a modern kapitalizmusban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 107-115. (1981)

Sántha Pál: Az iskolai közösségek orientáló szerepe a diákok közművelődési tevékenységében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 116-127. (1981)

Theisler György: Újdonságok a honfoglalás és az államalapítás koráról [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (37) 121. p. 4. (1981)

Tigyi András: A kognitív szféra magasabb szintjének mérési tapasztalatai oktatásunkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 299-305. (1981)

Tóth Lajos: Tessedik és Thaer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 154-167. (1981)

Tóth Sándorné: R. Gary Bridge, Charles M. Judd, Peter R. Moock: The determinants of educational outcomes. The impact of families, peers, teachers, and school : (Az iskolai eredményeket befolyásoló tényezők. A család, a kortársak, a tanárok és az iskola hatása) : Cambridge, Massachusetts, 1979. Ballinger Publishing Co. - 357 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 438-442. (1981)

Tóthné Dudás Margit: Beszámoló a magnetofon felhasználásával tervezett pedagógiai gyakorlat tapasztalatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 416-421. (1981)

Tőkéczki László: Sárközi István: Az ellenforradalmi rendszer népiskolapolitikája Magyarországon (1919. aug. - 1944.) : Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó. 271 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 212-213. (1981)

Varga Lajos: Albert Bandura: Sozial-Kognitive Lehrtheorie : szociál-kognitív tanuláselmélet : Stuttgart, 1979. Klett-Cotta, 238 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 96-98. (1981)

Varga Lajos: Kvantitatív módszerek pedagógiai alkalmazásának néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 128-135. (1981)

Vincze András: Koncz János: Pedagógushivatás : Budapest, 1980. Kossuth. 218 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 206-208. (1981)

Vincze András: Pályakezdő tanítók helyzete Pest megyében : egy felmérés tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 392-399. (1981)

Vincze László: Pedagógia a Nyugatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 136-153. (1981)

Vág Ottó: Neveléstörténeti folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 202-205. (1981)

Zibolen Endre: Az ezredforduló iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 79-86. (1981)

Book

Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623). ISBN 963-481-189-2

Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721 : könyvjegyzékek bibliográfiája.

Book Section

Czobor Mihály: Czobor Mihály. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 99-115. (1981)

Homonnai Drugeth Bálint: Homonnai Drugeth Bálint. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 151-175. (1981)

Illésházy István: Illésházy István. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 1-46. (1981)

Jankovics József: Előszó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 1-4. (1981)

Kátai Mihály: Kátai Mihály. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 73-97. (1981)

Lépes Bálint: Lépes Bálint. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 179-303. (1981)

Naprágyi Demeter: Napragi Demeter. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 117-150. (1981)

Szokoli Miklós and Telegdi Kata: Szokoli Miklós és Telegdi Kata. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 47-70. (1981)

Journal

Beszélő 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 81. évf. (1981) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 81. évf. (1981) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 81. évf. (1981) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 81. évf. (1981) 4. sz.

Offprint

A fehér tógások ellenfele. Szent-Györgyi Albert előadása az iskolai testnevelésről – ötven évvel ezelőtt! In: Magyar Ifjúság, (25) 1. pp. 44-45. (1981)

Agyagási Klára: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba, vols. I,1: 308 p.; I,2: 328 p.; II: 328 p. Edited by P. Hajdú - Gy. Kristó - A. Róna-Tas. Tankönyvkiadó, Budapest 1976, 1977. In: Ural-Altaische Jahrbücher, (N.F. 2). pp. 291-292. (1981)

Csizmadia Andor: Urbárium és közigazgatás a feudális kori Apátfalván : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 9-48. (1981)

Földes Vilmos and Virágos Kis Erzsébet and Kósa Ferenc: A betömött száj kriminalisztikai értékelése vízből kifogott holttesteknél. In: Kolligátum. pp. 118-120. (1981)

Gascoyne Peter R. C. and McLaughlin Jane A. and Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert: Sulfhydryl group catalysis of the reaction of methylglyoxal with proteins. In: Biological Bulletin, (161) 2. pp. 312-313. (1981)

Gascoyne Peter R. C. and Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert: Water structure-dependent charge transport in proteins. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (78) 1. pp. 261-265. (1981)

Goria Fausto: Osservazioni Sulle prospettive comparatistiche nelle istituzioni di Gaio. In: Kolligátum. pp. 211-326. (1981)

Györffy György: Nemzetközi oklevélkiadási szabályzat. In: Levéltári közlemények. pp. 97-109. (1981)

Hüseynov Rauf: XI-XII. yüzyilda Önasya'da -askeri feodalite müessesi- uclar : VIII. Türk Tarih Kongresi II. Cilt'den ayrıbasım. In: 2. cilt. pp. 725-740. (1981)

Ivanics Mária: Macaristan'daki kırım tatarlarına ait vesikalar. In: VIII. Türk Tarih Kongresi, II. cilt. (1981)

Kahler Frigyes and Káplár László: Pénzhamisítás a XIX. század elején a Hajdúkerületben : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 229-236. (1981)

Kakuk Zsuzsa: P. Zieme und G. Kara: Ein uigurisches Totenbuch. Budapest, Akadémiai K., 1978. (Bibliotheca orientalis Hungarica : Buchbesprechung. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 229-231. (1981)

Kovács György: Negyvenéves dokumentumok Szent-Györgyi Albertről. In: Magyar Hírek, (34). p. 11. (1981)

Kósa Ferenc: Elmarasztaló ítélet intravénásán adott, halálos kimenetelű benzininjekció miatt. In: Kolligátum. pp. 68-72. (1981)

Kósa Ferenc and Feketéné Csete Klára and Földes Vilmos: Populationsgenetische Untersuchung des Esterase D (EsD)-Erythrozyten-Isoenzymsystems bei der Bevölkerung der Umgebung von Szeged. In: Kolligátum. pp. 233-238. (1981)

Kósa Ferenc and Marcsik Antónia: Analysis of the fractures of bone finds, dating from centuries 6 to 8 from the territory of the Carpathian-basin from cultural and medical-historical points of view. In: Kolligátum. pp. 112-116. (1981)

Ligeti Lajos: The Khazarian letter from Kiev and its attestation in runiform script. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 5-18. (1981)

Ligeti Lajos: Prolegomena to the Codex Cumanicus. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 1-54. (1981)

Mándoky Kongur István: A kun nyelv magyarországi emlékei : kandidátusi értekezés tézisei. (1981)

Moss Ralph W.: Szent-Györgyi and the cancer dragon. In: Saturday Evening Post, (253) 1. (1981)

Nagy Károly: Forms of legal relationship in international responsibility. In: Kolligátum. pp. 127-145. (1981)

Nagy Károly: Problems of the relationship between international and domestic law. In: Kolligátum. pp. 127-152. (1981)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: The city in Mongolian epics. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 89-94. (1981)

Ritter Ralf-Peter: Tézisek az "Untersuchungen zum Partitiv im Vepsischen" című disszertációhoz. pp. 3-14. (1981)

Róna-Tas András: J. A. Boyle : 1916-1978. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 161-162. (1981)

Róna-Tas András: Preface. In: An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish : index. (1981)

Róna-Tas András: The character of Hungarian-Bulgaro-Turkic relations. In: Studia Turco-Hungarica. pp. 119-128. (1981)

Slater Trevor: The quest for solutions to the problems of cancer. An international collaborative effort by a team of distinguished scientists. A progress report. In: Research Review [National Foundation for Cancer Research], (4) 1. (1981)

Szent-Györgyi Albert: Pledoarie pentru viaţă. (1981)

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. pp. 313-359. (1981)

Tóth Sándor: Török stratégia a tizenöt éves háborúban : 1593-1606. In: Acta Universitatis Szegediensis : Acta Historica. pp. 15-41. (1981)

Tryjarski Edward: Mongol'skie zaimstvovaniâ v armâno-kypčakskom âzyke. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR : seriâ filologii i iskusstvovedeniâ. pp. 41-52. (1981)

Walravens Hartmut: Verzeichnis der Schriften von Wilhelm Grube : 17. 8. 1855 - 2. 7. 1908. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 241-254. (1981)

Walravens Hartmut: Walter Fuchs in memoriam. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 238-241. (1981)

Zieme Peter: Materialen zum uigurischen Onomasticon II. In: Türk Dili Araştırma Yıllığı-Belleten 1978-1979. pp. 81-94. (1981)

Zombori István: Látogatóban Szent-Györgyi Albertnál. In: Új Tükör : képes kulturális hetilap, (18) 49. p. 22. (1981)

Zombori István: „Szeretettel gondolok Szegedre”. Amerikai beszélgetés Szent-Györgyi Alberttel. In: Délmagyarország, (71) 221. p. 5. (1981)

This list was generated on 2024. július 17. 22:00:33 CEST.