Items where Year is 1981

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 87.

A

Agyagási, Klára: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba, vols. I,1: 308 p.; I,2: 328 p.; II: 328 p. Edited by P. Hajdú - Gy. Kristó - A. Róna-Tas. Tankönyvkiadó, Budapest 1976, 1977. In: Ural-Altaische Jahrbücher, (N.F. 2). pp. 291-292. (1981)

Angelusz, Erzsébet: Farkas Endre: Erkölcs, érték, nevelés : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 170 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 210-212. (1981)

B

B. Sajti, Emese: Békés megye a honfoglalástól a török világ végéig [könyvismertetés]. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (36) 213. p. 6. (1981)

Benedek, András: Összehasonlító pedagógia (Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Illés Lajosné) : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 241 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 433-435. (1981)

Blazovich, László: Acta Historica [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Városi Bizottságának lapja, (71) 109. p. 4. (1981)

Bábosik, István: Szebenyi Péterné: Társadalmunk normái középiskolások tudatában : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 408 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 93-94. (1981)

Bábosik, István: A személyiség irányultságának formálása mint nevelési cél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 231-244. (1981)

Bán, Ervin: Az idegennyelv-oktatás ügye az európai közösséghez tartozó államokban : Jean-Pierre van Deth: L'enseignement scolaire des langues vivantes dans les pays membres de la Communauté Européenne. Bilan, réflexions et propositions : AIMAV-Didier, Bruxelles, 1979. 169 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 322-323. (1981)

C

Csizmadia, Andor: Urbárium és közigazgatás a feudális kori Apátfalván : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 9-48. (1981)

Czobor, Mihály: Czobor Mihály. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 99-115. (1981)

D

Daróczy, Sándor: Értékszocializáció a nevelés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 258-268. (1981)

Demszky, Gábor: Lengyel gyerekek a Balatonnál : a Szolidaritas küldte, a SZETA fogadta őket. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 57-61. (1981)

Durkó, Mátyás: Felnőttek olvasásmegértési teljesítménye rendeskorú tanulókéhoz viszonyítva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 21-38. (1981)

E

Eszik, Zoltán: Komplex művelődési intézmények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 195-202. (1981)

F

Falus, Iván: A televízió alkalmazása a pedagógusképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 409-416. (1981)

Fedorec, G. F.: Tantárgyközi kapcsolatok az iskolások oktatásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 13-20. (1981)

Földes, Vilmos and Virágos Kis, Erzsébet and Kósa, Ferenc: A betömött száj kriminalisztikai értékelése vízből kifogott holttesteknél. In: Kolligátum. pp. 118-120. (1981)

G

Golnhofer, Erzsébet and M. Nádasi, Mária: Tanárjelöltek a nevelés céljáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 305-310. (1981)

Goria, Fausto: Osservazioni Sulle prospettive comparatistiche nelle istituzioni di Gaio. In: Kolligátum. pp. 211-326. (1981)

H

Habermann M., Gusztáv: A tanulmányi teljesítményt meghatározó szociális tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 87-90. (1981)

Haraszti, Miklós: "Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő" : politikai pszichiátria Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 45-56. (1981)

Hartai, Márton: A magyar katolikus máskéntgondolkodókhoz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 25-33. (1981)

Homonnai Drugeth, Bálint: Homonnai Drugeth Bálint. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 151-175. (1981)

Horváth, Márton: Kutatási irányaink és eredményeink az MTA pedagógiai kutató csoportjában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 223-230. (1981)

Hunyady, Györgyné: Vastagh Zoltán: Mikrocsoportok az iskolai osztályokban : Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 191 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 94-96. (1981)

I

Illésházy, István: Illésházy István. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 1-46. (1981)

J

Jankovics, József: Előszó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 1-4. (1981)

K

Kahler, Frigyes and Káplár, László: Pénzhamisítás a XIX. század elején a Hajdúkerületben : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 229-236. (1981)

Kelemen, Elemér: A Somogy megyei tanítómozgalom kezdetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 269-279. (1981)

Kovács, Sándor: Beszámoló neveléstudományi kutatásokról : S. Markiund: Coordination de la recherche en matiére d'éducation au niveau national, In: Recherche en éducation en Europe (1977, L'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, Hambourg), 19-31. p. ; M . Bobasch: L'enseignant-chercheur, In: L'Education, N° 412. 21 février 1980. 2-5 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 317-318. (1981)

Kovácsné Szabó, Márta: Az UNESCO 1981-1983. évi nevelésügyi tervei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 179-183. (1981)

Kozma, Tamás: Bálint Mária - Gubi Mihály - Mihály Ottó: A polgári nevelés radikális alternatívái : szerkesztette: Mihály Ottó : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó, 153 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 208-210. (1981)

Kozéki, Béla: Az iskolai teljesítmény dinamikus faktorai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 358-367. (1981)

Krisztián, Béla: Eugen P. Noveanu: Az oktatásprogramozás technikája : Budapest, 1980. Tankönykiadó. 240 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 435-436. (1981)

Kronstein, Gábor: A magyar etnogenezis – forráskritikai alapon : Kristó Gyula könyvéről [könyvismertetés]. In: Valóság, (24) 11. pp. 108-110. (1981)

Kárpáti, Andrea: 5. és 8. osztályos tanulók képzőművészeti tudásanyaga és ízlése : az 1980-as műelemzőkészség-vizsgálat országos adatainak tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 376-391. (1981)

Kárpáti, Andrea: Kísérlet a műelemző képesség kialakítására és fejlesztésére 6-10 éves gyermekeknél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 49-62. (1981)

Kátai, Mihály: Kátai Mihály. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 73-97. (1981)

Kósa, Ferenc: Elmarasztaló ítélet intravénásán adott, halálos kimenetelű benzininjekció miatt. In: Kolligátum. pp. 68-72. (1981)

Kósa, Ferenc and Feketéné Csete, Klára and Földes, Vilmos: Populationsgenetische Untersuchung des Esterase D (EsD)-Erythrozyten-Isoenzymsystems bei der Bevölkerung der Umgebung von Szeged. In: Kolligátum. pp. 233-238. (1981)

Kósa, Ferenc and Marcsik, Antónia: Analysis of the fractures of bone finds, dating from centuries 6 to 8 from the territory of the Carpathian-basin from cultural and medical-historical points of view. In: Kolligátum. pp. 112-116. (1981)

Kőhegyi, Mihály: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig [könyvismertetés]. In: Vigilia, (46) 8. pp. 584-585. (1981)

L

Lengyel, András: Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni. In: Könyvtáros : a Művelődésügyi Minisztérium lapja, (31) 1. pp. 20-22. (1981)

Lázár, István: III. Béla emlékezete : Kristó Gyula és Makk Ferenc könyve [könyvismertetés]. In: Új Tükör : képes kulturális hetilap, (18) 45. p. 2. (1981)

Lépes, Bálint: Lépes Bálint. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 179-303. (1981)

M

Megyesi, László: Oktatástechnológia (Szerk.: Falus Iván) : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó, 192 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 430-433. (1981)

Miháczi, József: Beszélgetés egy katolikus pappal. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 34-38. (1981)

Mészáros, István: Tóth Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 342 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 91-92. (1981)

N

Nagy, Károly: Forms of legal relationship in international responsibility. In: Kolligátum. pp. 127-145. (1981)

Nagy, Károly: Problems of the relationship between international and domestic law. In: Kolligátum. pp. 127-152. (1981)

Nagy, Sándor: Az iskolai oktatás medikai megújulásának szükségessége, feladataink a bölcsészkari tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 245-257. (1981)

Nagy, Sándor: Húsz év után, új feladatok előtt a Magyar Pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 3-12. (1981)

Naprágyi, Demeter: Napragi Demeter. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 117-150. (1981)

O

Orosz, Sándor: A pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló oktatási anyagok tervezése és készítése a szombathelyi Tanárképző Főiskolán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 400-409. (1981)

P

Papp, János: A hallgatók felkészítése a tanítási-tanulási tevékenység irányítására az iskolai gyakorlati képzés folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 39-48. (1981)

Petrikás, Árpád: A személyiség mindenoldalú fejlesztésének világnézeti dimenziói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 280-292. (1981)

Petrovics, István: Időszerű őstörténet [könyvismertetés]. In: Délmagyarország, (71) 120. p. 6. (1981)

Plötz, Rudolf: Szocialista és monopolkapitalista neveléspolitika az NDK, az NSZK és Nyugat-Berlin tanterveinek tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 168-178. (1981)

R

Rot, Sándor: Az út az idegen nyelvhez a tanuló szívén keresztül vezet : tíz új I. oszt. gimnáziumi nyelvkönyv margójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 293-298. (1981)

Réthy, Endréné: A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 368-375. (1981)

S

Salamon, Zoltán: Sántha Pál: Szabadidő-közösségek az iskolában : Korszerű nevelés sorozat, Bp. 1980. Tankönyvkiadó, 115 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 311-312. (1981)

Salamon, Zoltán and Sebestyén, Dorottya: Integrációs törekvések a világnézeti nevelés érdekében a középiskolai természettudományos oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 346-357. (1981)

Sass, Attila: A tanulók kommunista világnézetének fejlesztése : Szerkesztette: E. I. Monosszon : Pedagógika kiadó Moszkva, 1978. 304 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 313-316. (1981)

Schaffhauser, Ferenc: Rosemarie Ahrbeck: Die allseitig entwickelte Persönlichkeit : a mindenoldalúan fejlett személyiség : tanulmányok a humanista képzési ideál történetéhez : Berlin, 1979. Volk und Wissen Volkseigener Verlag. 392 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 436-438. (1981)

Schmidt, Ibolya: Brigitte Louis: System didaktischer Tendenzen nach Winnefeld : Materialen zur Unterrichtsanalyse TR-Verlagsunion, München 1976. 145 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 318-322. (1981)

Schmidt, Ibolya: A tanítási óra elemzése Bellack módszerével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 190-195. (1981)

Szabolcs, Éva: Taxonómiák a nevelési célok rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 183-190. (1981)

Szabó, Miklós: A Bibó emlékkönyv. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (1). pp. 98-101. (1981)

Szabóné Fehér, Erzsébet: Az első hazai pedagógia-tankönyv : 1797. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 63-78. (1981)

Szoboszlay, Miklós: Nevelési-oktatási problémák Szlovákiában : a Jednotná Skola 1980. évfolyamának cikkei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 421-429. (1981)

Szokoli, Miklós and Telegdi, Kata: Szokoli Miklós és Telegdi Kata. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (5). pp. 47-70. (1981)

Széchy, Éva: A 70-es évek tőkés gazdasági válságainak hatása a polgári nevelés jelenkori alakulására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 331-345. (1981)

Széchy, Éva: A felnőttképzés tendenciái és ellentmondásai a modern kapitalizmusban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 107-115. (1981)

Sántha, Pál: Az iskolai közösségek orientáló szerepe a diákok közművelődési tevékenységében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 116-127. (1981)

T

Theisler, György: Újdonságok a honfoglalás és az államalapítás koráról [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (37) 121. p. 4. (1981)

Tigyi, András: A kognitív szféra magasabb szintjének mérési tapasztalatai oktatásunkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 299-305. (1981)

Tóth, Lajos: Tessedik és Thaer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 154-167. (1981)

Tóth, Sándorné: R. Gary Bridge, Charles M. Judd, Peter R. Moock: The determinants of educational outcomes. The impact of families, peers, teachers, and school : (Az iskolai eredményeket befolyásoló tényezők. A család, a kortársak, a tanárok és az iskola hatása) : Cambridge, Massachusetts, 1979. Ballinger Publishing Co. - 357 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 438-442. (1981)

Tóthné Dudás, Margit: Beszámoló a magnetofon felhasználásával tervezett pedagógiai gyakorlat tapasztalatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 416-421. (1981)

Tőkéczki, László: Sárközi István: Az ellenforradalmi rendszer népiskolapolitikája Magyarországon (1919. aug. - 1944.) : Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó. 271 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 212-213. (1981)

V

Varga, Lajos: Albert Bandura: Sozial-Kognitive Lehrtheorie : szociál-kognitív tanuláselmélet : Stuttgart, 1979. Klett-Cotta, 238 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 96-98. (1981)

Varga, Lajos: Kvantitatív módszerek pedagógiai alkalmazásának néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 128-135. (1981)

Vincze, András: Koncz János: Pedagógushivatás : Budapest, 1980. Kossuth. 218 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 206-208. (1981)

Vincze, András: Pályakezdő tanítók helyzete Pest megyében : egy felmérés tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 4. pp. 392-399. (1981)

Vincze, László: Pedagógia a Nyugatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 136-153. (1981)

Vág, Ottó: Neveléstörténeti folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 2. pp. 202-205. (1981)

Z

Zibolen, Endre: Az ezredforduló iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 79-86. (1981)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 02:22:04 CEST.