Items where Year is 1974

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | X
Number of items: 166.

A

Aksoy Ömer Asim: Nyelvújítási munkálatok Törökországban. In: Nyelvtudományi Közlemények, (75) 1. pp. 257-263. (1974)

Alhoniemi Alho: Matti Liimola : 1903-1974. In: Folia Fenno-Ugrica, (10). (1974)

B

Baracs Ágnes: George Morris: Overpopulation - everyone's baby : Túlnépesedés - mindenki gyermeke : London, 1973. Priory Press Limited. 189 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 236-237. (1974)

Baracs Ágnes: Georges Piaton: La pensée pédagogique de Célestin Freinet : Toulouse, 1974. „Nouvelle recherche". 294 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 444-446. (1974)

Baracs Ágnes: Maurice Debesse, Gaston Mialaret: Traité des sciences pédagogiques. Pédagogie comparée : Tanulmányok a pedagógiai tudományok köréből: Összehasonlító pedagógia : Párizs, 1972. 234 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 235-236. (1974)

Baracs Ágnes: Maurice Dommanget: Les grands socialistes et l'éducation: de Platon á Lénine : a nagy szocialisták és a nevelés: Platóntól Leninig : Párizs 1970. Armand Colin. 470 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 112-113. (1974)

Baracs Ágnes: Philip Cauthery: Student health : diákegészség : London, 1973. Priory Press Limited. 160 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 353-354. (1974)

Bellomo Manlio: Loci loicales e forme del pensiero giuridico in alcuni testi dei secoli XIII e XIV. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1974)

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 47-65. (1974)

Blagova Galina Fedorovna: Iz istorii razvitiâ turkskih étnonimov v russkom âzyke. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 91-107. (1974)

Blaskovics József: Das Osmanisch-Türkische im 17. Jahrhundert im Donauraum. In: Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker : Protokollband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin. pp. 125-138. (1974)

Buzás László: Nagy László válogatott pedagógiai művei : szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Nagy Sándor egyetemi tanár : Budapest, 1972. (1974). Tankönyvkiadó. 414 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 338-340. (1974)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: A pedagógus lehetőségei a közvetett ráhatási formák létrehozásában a csoportmunka keretében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 158-167. (1974)

Bálint Mária and Bollnow Otto Friedrich and Röhrs Hermann: Két nyugatnémet pedagógiai antropológiai tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 203-206. (1974)

Bíróné Gáspár Katalin: Hazugsággal kapcsolatos ítéletalkotás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 251-266. (1974)

Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola : 1973. 1-12. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 433-437. (1974)

C

Csanády Miklós and Nemessányi Zoltán and Fráter Loránd and Kovács Gábor and Tószegi Anna and Simon Lajos: Tricuspidalis és pulmonalis billentyű meszesedés pitvari septum defektusban. In: Kolligátum. pp. 864-871. (1974)

Csapó Zsolt and Dušek Jaroslav and Róna György: Peculiar myofilament changes near the intercalated disc in isoproterenol-induced cardiac muscle cell injury. In: Kolligátum. pp. 78-84. (1974)

Lovászné Czagányi Gabriella: Integrált anyanyelvi oktatás-kísérlet az általános iskola 1- 4. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 378-387. (1974)

D

Deák György and Nárai Sándor and Győrfi Mária and Korpássy István: Arthrogryposis multiplex congenita. In: Kolligátum. pp. 76-81. (1974)

Doerfer Gerhard: Zu Mongolisch "keyenüwe". In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 99-110. (1974)

Döbrönte Zoltán and Benedek Szabolcs and Náfrádi József and Szarvas Ferenc and Varró Vince: Gastroenterológiai endoscopos leletek kódmondatokkal történő megfogalmazása és a számitógépes [!számítógépes] leletezés előnyei. In: Kolligátum. pp. 403-410. (1974)

E

Eren Hasan: Turskite zaemki v bălgarskiâ ezik i mestnite turski govori. In: Bǎlgarski ezik. pp. 409-414. (1974)

F

F. Mészáros Henrietta: Der Lehrstuhl für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft und das ungarische Bildungswesen. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 133-144. (1974)

Fazekas Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: A halál utáni égési sérülés szabad- és összhistamin tartalma állatkísérletekben. In: Kolligátum. pp. 22-27. (1974)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Jobba György: Újszülöttek tüdejének szabad és össz-histamin tartalma az élveszülöttség szempontjából. In: Kolligátum. pp. 290-299. (1974)

Felkai László and Mihály Ottó: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 116-119. (1974)

Földes Éva: Magyar felszólalások a Nemzetközi Neveléstudományi Társaság kongresszusán : sokoldalú személyiségformálás és korszerű szakképzés : az iskolarendszer demokratizmusa - differenciálódás és a személyiség sokoldalú fejlesztése : (2. sz. munkabizottság: összehasonlító pedagógia). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 92-96. (1974)

Földes Éva: Szabó Imre: A kulturális jogok : Budapest, 1973. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 290 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 232-235. (1974)

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 297-299. (1974)

G

Györffy György: Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. In: Történelmi szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének értesítője. pp. 261-320. (1974)

Györffy György: Megemlékezés István királyról születésének ezredik évfordulóján. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. pp. 127-132. (1974)

Gáspár András and Pálvölgyi Lajos: Egy felmérés számítógépes feldolgozásának kutatásmetodikai tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 206-221. (1974)

H

Hakulinen Lauri: Aarni Emanuel Penttilä. In: Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften = Proceedings of the Finnish Academy of Sciences and Letters. pp. 85-98. (1974)

Hakulinen Lauri: Über Polysemie. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 157-165. (1974)

Halász Miklós: Csák Máté hatalma : szegedi történész könyvéről [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, (64) 86. p. 4. (1974)

Hegyi József: Csokonai és Sárospatak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 168-173. (1974)

Horváth Lajos: Nagy Katalin: Igazságos, becsületes, bátor : tizennégy éves tanulók erkölcsi ítélete : Budapest 1973. Tankönyvkiadó. 234 oldal, Korszerű Nevelés. 1. sz. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 107-109. (1974)

Horváth Lajos: A nevelés problémáinak kutatási módszerei és technikája : szerkesztette Petrikás Árpád és Zrinszky László : Budapest-Moszkva, 1973. 186 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 342-343. (1974)

Hunyady Györgyné: Dobos László: Fiúk, lányok együtt az osztályban : Budapest, 1973. Tankönyvkiadó. 165 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 344-345. (1974)

I

Illés Lajosné: Az oktatás differenciálása a szocialista országokban és néhány tőkés államban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 322-333. (1974)

Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika : 1972. 10-12. és 1973. 1-10. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 222-229. (1974)

J

Jeges Károly: A kézi pergőkép-füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 273-280. (1974)

Johanson Lars: Zur Syntax der Alttürkischen Kausativa. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft : Supplement 2. pp. 529-537. (1974)

Juhász Ferenc: Magyar felszólalások a Nemzetközi Neveléstudományi Társaság kongresszusán : az interdiszciplináris tudományok jelentősége a pedagógusképzésben (8. sz. munkabizottság: neveléstudomány és pedagógusképzés). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 99-102. (1974)

K

K. T.: Szent-Györgyi Albert Budapest 1893.9.16.--lexikonszócikk. In: A Nobel-díjasok kislexikona. pp. 569-571. (1974)

Kakuk Zsuzsa: Quelques catégories de noms de personne turcs. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 1-35. (1974)

Kakuk Zsuzsa: Tûrkologičeskie issledovaniâ v Vengrii. In: Sovetskaâ tûrkologiâ : meždunarodnyj naučno-teoretičeskij žurnal. pp. 79-92. (1974)

Kakuk Zsuzsa: Tûrkologičeskij sbornik, 1971. Pamâti akademika Vasiliâ Vasi'eviča Radlova posvâŝaetsâ. Maskva, Nauka, 1971 : compte rendu. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 151-157. (1974)

Kapronczay Károly: Kwartalnik Pedagogyczny : 1973. 1-4. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 334-337. (1974)

Kapronczay Károly: Lengyel iskolák Magyarországon a második világháború idején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 66-86. (1974)

Karácsonyi Béla: Néhány kronológiai probléma középkori elbeszélő forrásaink szövegében. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. pp. 213-228. (1974)

Kardos István: Beszélgetés Szent-Györgyi Alberttal : Kardos István TV-interjúja. In: Valóság, (17) 2. pp. 42-60. (1974)

Karikó Katalin: "Az angolperje (Lolium perenne l.)".

Karikó Katalin: Karikó Katalin 12. I.évf. biológus szakos hallgató "Analitikai kémia jegyzőkönyv" füzete.

Karikó Katalin: Karikó Katalin távirata Karikó Jánoshoz.

Karikó Katalin: "Növényrendszertani gyakorlatok Karikó Katalin II. évf. biológus szak 1974/75".

Karikó Katalin: "Szerves kémia 1974/75 Karikó Katalin Szeged".

Karikó Katalin: "Szerves kémia Karikó Katalin 1974/75".

Kálmán Béla: Une isoglosse phomémique européenne : l'extension des phonèmes vocaliques palatolabiaux en Europe. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 197-203. (1974)

Kenéz J.: Le 80e anniversaire d’Albert Szent-Györgyi. In: Therapia Hungarica, (22) 1. pp. 51-54. (1974)

Kenéz János: Albert Szent-Györgyi is 80 years old. In: Therapia Hungarica (Hung. Med. J.), (22) 1. pp. 44-47. (1974)

Kiss Árpád: Egy nemzetközi vizsgálat néhány közérdekű tanulsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 300-308. (1974)

Kiss Árpád: Magyar felszólalások a Nemzetközi Neveléstudományi Társaság kongresszusán : az alaptudományok hozzájárulása a neveléstudomány állományához : (7. sz. munkabizottság: pedagógiai pszichológia). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 90-92. (1974)

Kiss Árpád: A Nemzetközi Neveléstudományi Társaság kongresszusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 87-90. (1974)

Koncz János: Ausztria oktatásügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 424-432. (1974)

Kozma Tamás: International Review of Education : 1972/2-4.; 1973/1. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 103-106. (1974)

Kozma Tamás: Munkás- és parasztcsaládok nevelési szokásai egy alföldi faluban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 17-31. (1974)

Kozma Tamás: Szarka József: A polgári pedagógia főbb áramlatai a XX. században : Budapest, 1973. Tankönyvkiadó. Egyetemes Neveléstörténet 49-50. sz. füzet 124 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 230-232. (1974)

Kristó Gyula: Néptipológiánkból. In: A településtörténeti kutatás módszerei : a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság településtörténeti szakbizottsága által 1973. december 11-12-én rendezett tudományos ülésszakához kapcsolódó korreferátumok és hozzászólások. pp. 55-59. (1974)

Kálmán Béla: Kristó Gyula - Makk Ferenc - Szegfű László: Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez I. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae) Acta Historica, Szeged, t. XLIV, 1973, 96 l. + térkép; II. t. XLVIII, 1974, 55 l. + térkép [könyvismertetés]. In: A magyar nyelvjárások – A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve, (20). pp. 150-152. (1974)

Kéri Henrik: Azonos iskolában azonos tantárgyat tanító tanárok osztályzásának összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 371-377. (1974)

Köte Sándor: Köves Rózsa, Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja : Budapest, 1974. Kossuth Könyvkiadó. 389 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 345-347. (1974)

Köte Sándor: Munkaiskolai törekvések Magyarországon a huszadik század elején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 388-406. (1974)

L

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Čuvašskie étimologii. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 80-84. (1974)

Ligeti Lajos: Le Professeur L. Rásonyi. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (28) 1.. pp. 147-150. (1974)

Ligeti Lajos: Michael Weiers, Die Sprache der Moghol der Provinz Herat in Afghanistan (Sprachmaterial, Grammatik, Wortliste). Westdeutscher Verlag, Opladen 1972 : compte rendu. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 291-305. (1974)

Ligetiné Verebély Anna: Az általános iskolai tanulók művészi ízlésének alakulására ható tényezők vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 131-149. (1974)

Lotz János: A nyelv és a kultúra viszonyáról : a 4 perces mérföld. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 5-8. (1974)

László Ferenc and Mónus László: Oestrogen-, ACTH-, cortison-adagolás, valamint hypophysektomia hatása a féloldali vesehilus-leszorítás okozta histológiai elváltozásokra. In: Kolligátum. pp. 7-12. (1974)

M

M. Nádasi Mária: Pedagógiai kollokvium a Jénai Friedrich Schiller Egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 200-202. (1974)

Manacorda Mario Alighiero and Bólyai Imréné: Mario Alighiero Manacorda: "Az ember általában". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 192-200. (1974)

Marx György: Tudomány és műveltség. In: Magyar Tudomány. pp. 358-365. (1974)

Matuz József: Biegman, Nicolaas H. The Turco-Ragusan relationship according to the Firmāns of Murād III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik. Den Haag, Mouton, 1967 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 578-580. (1974)

Matuz József: Die Emanzipation der türkischen Sprache in der osmanischen Staatsverwaltung. In: Ethnogenese und Staatsbildung in Südosteuropa : |b Beiträge des Südosteuropa-Arbeitskreises d. Dt. Forschungsgemeinschaft z. III. Internat. Südosteuropa-Kongress d. Assoc. internat. d'études du sud-est européen, Bukarest, 4.-10.9.1974. (1974)

Matuz József: A "gazdag pasa" kifejezés a "Még egy iccét..." című állítólagos Petőfi-versben. In: Irodalmi Újság : a magyar írók lapja. pp. 10-11. (1974)

Mikola Tibor: Ugor ikerszavak. In: Néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 55-62. (1974)

Mizser Lajos: Magyar vezetéknevek. (1974)

Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a 16. század végéig : doktori értekezés tézisei. (1974)

Mollova Mefküre: Otnosno etimologiâta na nâkoi bălgarski ličin i familni imena. In: Bǎlgarski ezik. pp. 58-65. (1974)

Mollova Mefküre: Sur la création, la poétique, le reflet des formations sociales, des institutions réligieuses, la language des šiñ chez les Tatares des Balkans. In: Archiv Orientální. pp. 120-138. (1974)

Mollova Mefküre: Sur la création, la poétique, le reflet des formations sociales, des institutions réligieuses, la language des šiñ chez les Tatares des Balkans : continuation. In: Archiv Orientální. pp. 225-231. (1974)

Mollova Mefküre: Tûrkologičeskij sbornik, 1971. Moskva, Nauka, 1972 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 134-138. (1974)

Morvay Károly: Irena Szybiak: Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w wielkim księstwie Litewskim : a Közoktatási Bizottság iskolarendszere a Litván Nagyhercegségben : Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, 1973. 262 oldal : angol és orosz nyelvű rezümével : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 347-349. (1974)

Mészáros István: A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium jubileumi évkönyve : közzéteszi Grezsa Ferenc igazgató. Hódmezővásárhely 1972. 232+16 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 113-115. (1974)

Mészáros István: Pedagógiatörténeti adalék a "magyarok szimfóniájá"-hoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 291-296. (1974)

Mészáros István: Udvarhelyi Károly, Göcsei Imre: Az alsó- és középfokú földrajztanítás története Magyarországon : Budapest, 1973. Tankönyvkiadó. 194 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 443-444. (1974)

Mészáros István and Kozma Tamás and Szebenyi Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 238-242. (1974)

N

Nadelâev Vladimir Mihajlovič: Drevneturkskaâ nadpis' iz Hovd-somona MNR. In: Drevnââ Sibir'. pp. 163-166. (1974)

Nadelâev Vladimir Mihajlovič: Drevneturkskaâ veritel'naâ gramota (S 1). In: Izvestiâ Sibirskogo Otdeleniâ Akademii Nauk SSSR : ser. obŝestvennyh nauk. pp. 115-118. (1974)

Nagy Attila and Kulka Frigyes and Korpássy István: A rekesz elsődleges rosszindulatú daganatairól (öt operált eset kapcsán). In: Kolligátum. pp. 266-270. (1974)

Nagy József: Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés : szerkesztette Kiss Árpád : Budapest, 1973. Akadémiai Kiadó. 520 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 340-341. (1974)

Nagy Katalin and Nagy Sándor: A nevelési tervek és a tantervek integrálása : vita az MTA Pedagógiai Bizottságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 407-412. (1974)

Nyíri Antal: A magyar indeterminált (alanyi) és determinált (tárgyas) igeragozási rendszer kialakulásának története. In: Néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft;SZ1 NOM 4064. pp. 149-159. (1974)

O

Ormos Jenő and Csapó Zsolt and Kuthy Enikő and Lantos Judit and Jones J. E. T.: Experimental renal and testicular malakoplakia induced by E. Coli Endotoxin-Antigen-Complex ; Studies on the pathogenesis of bacterial endocarditis. In: Kolligátum. pp. 23-24. (1974)

Ormos Jenő and Mágori Anikó and Kovács Zsuzsanna and Gál György: A diffus glomerulonephritis morphologiája chronicus intermittáló művesekezelés során. In: Kolligátum. pp. 2971-2977. (1974)

P

Petrikás Árpád: Pedagógiai kollokvium a Jénai Friedrich Schiller Egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 202-203. (1974)

Polner Zoltán: Emlékezés egy Hamlet-előadásra. In: Békés Megyei Népújság, (29) 76. p. 6. (1974)

Polner Zoltán: Emlékezés egy emlékezetes Hamlet-előadásra. In: Csongrád Megyei Hírlap, (19) 64. p. 8. (1974)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Zur Stellung des Tschuwaschischen. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 135-147. (1974)

R

Regényi Jakab: Zolliger-Ellison-Syndrom, Diabetes mellitus, Pankreastumor, Geschwülste. In: Kolligátum. pp. 123-127. (1974)

Regős János: Népi kollégiumok Vásárhelyen 1938-1949 : dokumentumok, publikációk, visszaemlékezések : összeállította Imolya Imre : Hódmezővásárhely, 1973. 228 oldal : A hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Kollégium kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 349-351. (1974)

Róna-Tas András: Einleitung. In: Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. (1974)

Róna-Tas András: Középmongol eredetű jövevényszavak a csuvasban II. In: Néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 125-141. (1974)

Róna-Tas András: Obŝee nasledie ili zaimstvovaniâ? : k probleme rodstva altajskih âzykov. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 31-45. (1974)

Róna-Tas András: Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? In: Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker : Protokollband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin. pp. 499-504. (1974)

Róna-Tas András: U. Kőhalmi Katalin: A steppék nomádja lóháton, fegyverben [The nomad of the steppe on horseback and in arms]. Budapest : Akadémiai K., 1972 : review. In: Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. (1974)

Róna-Tas András: A volgai bolgárok fővárosában. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 139-150. (1974)

Réthy Endréné: A tanítási-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek vizsgálata egy tantárgyi téma feldolgozása során. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 32-46. (1974)

S

Safiullina Flera Sadrievna: Âvlenie parcellâcii v sovremennom tatarskom âzyke. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 3-9. (1974)

Schlachter Wolfgang: Zur Bedeutungsstruktur von Nomen und Verbum. pp. 3-45. (1974)

Schütz Ödön: Remarks on Altaic personal pronouns. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 139-145. (1974)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Das Possessivsuffix *t. im Juraksamojedischen. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 337-346. (1974)

Simon Gyula: Kié volt a polgári iskola? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 174-191. (1974)

Simon Péterné and Fercsik János and Ördögh Erzsébet: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 355-357. (1974)

Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. IX. : szerkesztette: Kiss Lajos : Debrecen, 1974. 256 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 446-449. (1974)

Stein Peter: Labeo's reasoning on arbitration. In: Kolligátum. pp. 135-140. (1974)

Stein Peter: Recensiones : Guglielmo Nocera: 'Iurisprdentia', per una storia del pensiero giuridico romano : Olga Forzieri Vannucchi: Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana : Adolfo Plachy: La teoria della interpretazione, genesi e storia della ermeneutica moderna. In: Kolligátum. pp. 513-522. (1974)

Suciu Emil: L'origine et les valeurs du suffixe -°v en turc de Turquie. In: Revue roumaine de linguistique = Romanian review of linguistics. pp. 155-171. (1974)

Szabó Márta: "Változóban az európai egyetem". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 319-322. (1974)

Szarka József: Magyar felszólalások a Nemzetközi Neveléstudományi Társaság kongresszusán : mennyiségi és minőségi szempontok a pedagógiai kutatásokban : (9. sz. munkabizottság: kutatási módszerek). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 96-99. (1974)

Szathmári István: A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelv. In: Irodalomtörténet : a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegyetemek irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata. pp. 653-662. (1974)

Szebenyi Péter: A szocialista országok V. nemzetközi történelemtanítási szimpóziuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 308-319. (1974)

Szebenyi Péterné: A kísérleti etikaoktatás módszerei és eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 150-157. (1974)

Szekeres Tamás: Az ipari szakközépiskolába jelentkező győri nyolcadik osztályosok műszaki érdeklődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 267-272. (1974)

Szent-Györgyi Albert: Electronic biology and its relation to cancer. In: Life Sciences, (15) 5. pp. 863-875. (1974)

Szent-Györgyi Albert: Research grants. In: Perspectives in Biology and Medicine, (18) 1. pp. 41-43. (1974)

Szent-Györgyi Albert: The mechanism of muscle contraction. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (71) 9. pp. 3343-3344. (1974)

Sztriha László and Böti Zs. and Kuthy Enikő and Ormos Jenő and Okono K. and Okada M. and Kitamura Y.: 76. The activity of acid phosphatase and non specific esterase in necrotic and regenerative proximal tubular epithelium in rats kidney, a light and electron microscopical study ; 77. A Histostatistical analysis on the bone marrow of autopsy cases of kidney transplantation with special references to aplastic anemia. In: Kolligátum. pp. 38-39. (1974)

Szállási Árpád: Szent-Györgyi Albert cikke az 1919-es Esztergomi Népszavában. In: Új Forrás:irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, (6) 2. pp. 55-56. (1974)

Szállási Árpád: Szent-Györgyi Albert két érdekes korai cikke. In: Orvosi Hetilap: az egészségügyi dolgozók szakszervezetének tudományos folyóirata, (115) 52. pp. 3118-3119. (1974)

Széchy Éva: Bárdi László: Pályakezdő pedagógusok Baranyában : Pécs, 1972. 234 oldal : a Baranya megyei Tanács Pedagógiai Továbbképző Kabinetjének kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 352-353. (1974)

Sántha Pál: A permanens önművelés és a művelődési otthonok, ifjúsági klubok diáklátogatói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 281-290. (1974)

T

Takács Etel: Az MTA Pedagógiai Bizottságának és Pszichológiai Bizottságának közös értekezlete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 452-453. (1974)

Takács Etel: Denis Lawton: Társadalmi osztály, nyelv és oktatás : Budapest, 1974. Gondolat Könyvkiadó. 208 oldal : fordította Pap Mária : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 440-443. (1974)

Tamás István: TV – Szent-Györgyi. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja/ vasárnapi melléklet, (32) 10. p. 8. (1974)

Tardy Lajos and Vásáry István: Andrzej Taranowskis Bericht über seine Gesandtschaftsreise in der Tatarei. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 213-252. (1974)

Taube Erika: Zum Problem der Ersatzwörter im Tuwinischen des Cėngėl-sum. In: Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker : Protokollband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin. pp. 589-607. (1974)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Principy vydeleniâ dialektov ujgurskogo âzyka. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 124-129. (1974)

Tryjarski Edward: I Międzynarodowy Kongres Turkologiczny : Stambul, 15-20 X 1973 r. In: Nauka Polska. pp. 150-152. (1974)

Tryjarski Edward: XVII sesja Stałej Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej : Bad Honeff, 3-8 VI 1974 r. In: Nauka Polska. pp. 130-132. (1974)

Tryjarski Edward: Zur neueren Geschichte des Ongin-Denksmal. In: Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker : Protokollband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin. pp. 629-630. (1974)

Tóth Aurél: Földrajz : a szocialista világ földrajza : a gimnázium III. osztálya számára. ISBN 963 17 0146 8

V

Vajó Péter: Daróczy Sándor: Társadalmi-politikai nevelés középiskolás korban : Budapest 1973. Akadémiai Kiadó. 420 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 109-111. (1974)

Varga G. and Korom Irma: Cotton fibre embolism of the lung in haemodialisys. In: Kolligátum. pp. 104-112. (1974)

Varró Vince: Az enzimszubsztitúció problémái az emésztési zavarok kezelésében. In: Kolligátum. pp. 53-57. (1974)

Varró Vince: Dejstvie difenoksilata pri ponosah različnogo proishoẑdeniâ. In: Kolligátum. pp. 73-80. (1974)

Varró Vince: Die gastrointestinalen Hormone. In: Kolligátum. pp. 75-83. (1974)

Varró Vince: Gastrointestinalna cirkulacija krvi: patofiziološki i klinički aspekti. In: Kolligátum. pp. 91-96. (1974)

Varró Vince: A malabsorptio aktuális klinikai problémái. In: Kolligátum. pp. 42-49. (1974)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: Vztahy histologického obrazu želudačni sliznice a její sekreční aktivity u človeka. In: Kolligátum. pp. 331-336. (1974)

Varró Vince and Náfrádi József: Hepatic and mesenteric metabolism of C-terminal pentapeptide of gastrin in the rat : part II. : pathways of pentagastrin inactivation in the rat. In: Kolligátum. pp. 440-445. (1974)

Veress Judit: Albizottsági ülések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 450-452. (1974)

Veress Judit: A nevelésszociológia hazai tematikájának bővítéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 412-424. (1974)

Várkonyi Tibor and Gergely Győző and Varró Vince: The ultrastructure of the small intestinal mucosa in the developing human fetus. In: Kolligátum. pp. 495-500. (1974)

X

Xantus Gyuláné: Buzás László: A csoportmunka : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 322 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 438-439. (1974)

This list was generated on 2024. június 25. 20:45:39 CEST.