Items where Year is 1952

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 116.

Book

Magyar folyóiratok repertóriuma. - (1952).

Ivanov G. I. and Dobrov A. Sz.: A világrészek és a legfontosabb külföldi országok földrajza : tankönyv a hétosztályos iskolák VI. osztálya számára.

Koch Ferenc and Besnyő Miklós: Földrajz : a közgazdasági technikumok számára.

Koch Ferenc and Kazár Leona and Molnár Béla: Földrajz : a közgazdasági technikumok számára - II. rész : a népi demokratikus országok.

Journal

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 2.évf. (1952) 1.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 2.évf. (1952) 2.sz.

Ifjú Technikus. - (1952).

Ifjú Technikus. - (1952) 10.sz.

Ifjú Technikus. - (1952) 11.sz.

Ifjú Technikus. - (1952) 8.sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 11. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 12. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 13. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 14. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 15. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 16. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 5. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 6. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 7. sz.

Szabványügyi értesítő - 1. évf. (1952) 8. sz.

Állami Gazdaságok. - 4.évf. (1952) 3. sz.

Newspaper

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 14. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 15. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 16. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 17. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 18. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 18. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 19. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 20. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 21. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 22. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 23. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 24. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 25. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 26. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 27. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 28. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 29. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 30. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 31. sz.

Magyar Bányászlap. - 39.évf. (1952) 32. sz.

Manuscript

Tóth László: Tóth László levele Halasy-Nagy Józsefhez [1.].

Offprint

Bibliography of the publications of Professor V. Minorsky. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 669-681. (1952)

Katalog vystavki proizvedenij I. E. Repina : k dvadcatiletiû so dnâ smerti. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1952)

Nazim Hikmet, a nagy török költő beszél az emberiség békeharcáról, a török nép küzdelméről az amerikai gyarmatosítók ellen. In: Szabad Nép. (1952)

Avrorin Valentin Aleksandrovič: K voprosu o nacional'noj samobytnosti âzyka. In: Voprosy teorii i istorii âzyka v svete trudov I. V. Stalina po âzykoznaniû. pp. 387-429. (1952)

Avrorin Valentin Aleksandrovič: Sostoânie i bližajšie zadači izučeniâ âzykov narodov severa. In: Protiv vul'garizacii i izvraŝeniâ marksizma v âzykoznanii, (2). pp. 409-428. (1952)

Borsay János and Dettre Gábor and Németh András and Czipott Zoltán and Bachrach Dénes and Kovács Kálmán: Experimentelle Beiträge zur Pathologie der Hoffaschen Krankheit. In: Kolligátum. pp. 419-429. (1952)

Bökönyi Sándor: Les chevaux scythiques du cimetière de Szentes-Vekerzug. In: Kolligátum. pp. 173-245. (1952)

Bökönyi Sándor: Les chevaux scythiques du cimetière de Szentes-Vekerzug II. : étude sur le matérial osseux des fouilles de 1952-1953. In: Kolligátum. pp. 93-144. (1952)

Cs. Faludi Ágota: Zusammenfassende Zusammensetzungen und metrische Parallelismen im Chantischen. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 419-434. (1952)

Çağatay Tahir: Türkistan'a dair bazı cereyanlar hakkında görüșlerimiz. (1952)

Dettre Gábor and Kozma Márta and Czipott Zoltán: Vitaminok hatása kísérletes bélelzáródásra. In: Kolligátum. p. 1. (1952)

Dettre Gábor and Kozma Márta and Czipott Zoltán: Über die Wirkung der Vitamine auf den experimentellen Darmverschluss. In: Kolligátum. pp. 319-332. (1952)

Eckmann János: Magyar századok : irodalmi műveltségünk történetéhez (Ungarische Jahrhunderte. Zur Geschichte der ungarischen literarischen Bildung). Budapest, Universitätsdruckerei, 1948. 325 S. : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 146-150. (1952)

Eren Hasan: Türk saz şairleri hakkında araştırmalar : 1. kötet. In: Türk saz şairleri hakkında araştırmalar. (1952)

Gyóni Mátyás: La première mention historique des Vlaques des monts Balqans. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 495-515. (1952)

Hajdu S. and Szent-Györgyi Albert: Action of DOC and serum on the frog heart. In: American Journal of Physiology, (168) 1. pp. 159-170. (1952)

Hajdu S. and Szent-Györgyi Albert: Action of digitalis glucosides on isolated frog heart. In: American Journal of Physiology, (168) 1. pp. 171-175. (1952)

Haloun Gustav and .: The compendium of the doctrines and styles of the teaching of Mani, the Buddha of light. In: Asia Major : new ser. pp. 184-212. (1952)

Harmatta János: Párducz Mihály: A szarmatakor emlékei Magyarországon, I-III. Archeologia Hungarica 25., 28., 30 : könyvismertetés. In: A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei. pp. 213-228. (1952)

Hartmann Richard: Zur Wiedergabe türkischer Namen und Wörter in den byzantinischen Quellen. (1952)

Henning Walter Bruno: A farewell to the Khagan of the Aq-Aqatärān. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 501-502. (1952)

Imre László: A Saturday Evening Post Szent-Györgyi Albert munkásságáról. In: Hirünk a világban: magyar kulturális figyelő, (2) 5-6. p. 11. (1952)

Jettmar Karl: Hunnen und Hsiung-nu : ein archäologisches Problem. In: Archiv für Völkerkunde. pp. 166-180. (1952)

Lewicki Tadeusz: Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich. In: Przeglad historyczny. pp. 473-491. (1952)

Ligeti Lajos: A propos de l'écriture mandchoue. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 235-301. (1952)

Lytkin Vasilij Il'ič: Wolfgang Steinitz: Geschichte des ostjakischen Vokalismus [Istoriâ xantyjskogo vokalizma]. Akademie-Verlag, Berlin, 1950 : recenziâ. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 480-483. (1952)

Lőkös Zoltán: Az „Erő” szegedi előadása. In: Délmagyarország, (80) 8. p. 6. (1952)

Majtinskaâ Klara Evgen'evna: A magyar nyelvtudományról : a "Voproszi Jazikoznanyija" (A nyelvtudomány kérdései) című szovjet folyóirat 1952. évi 3. számában az alábbi cikk jelent mg K. E. Majtyinszkaja tollából. In: Népszabadság : országos napilap;Szabad Nép. (1952)

Minorsky Vladimir: Caucasica III. : the Alān capital Magas and the Mongol campaigns. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 221-238. (1952)

Mutafčieva Vera Petrova: Kǎm vǎprosa za položenieto na vojnuškoto naselenie. In: Izvestiâ na DBVK. pp. 247-276. (1952)

Potapov Leonid Pavlovič: Étnografičeskij očerk zemledeliâ u altajcev. In: Sibirskij ètnografičeskij sbornik / [otv. red. L. P. Potapov, M. G. Levin];Sibirskij ètnografičeskij sbornik. pp. 173-198. (1952)

Pritsak Omeljan: The decline of the Empire of the Oghuz Yabghu. In: The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S. pp. 279-292. (1952)

Párducz Mihály: Le cimetière Hallstattien de Szentes-Vekerzug I. In: Kolligátum. pp. 141-172. (1952)

Párducz Mihály: Le cimetière Hallstattien de Szentes-Vekerzug II. : les fouilles de 1952 et 1953. In: Kolligátum. pp. 25-91. (1952)

Räsänen Martti: Beiträge zu den türkischen Runeninschriften. In: Studia Orientalia. (1952)

Ruben Walter: Die Mühle : älteste Maschine der Menscheit. (1952)

Ruben Walter: Hundert Jahre indischer Freiheitskampf. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin : Gesellschafts und sprachwissenchaftliche Reihe. (1952)

Ruben Walter: Über den altindischen Staat. In: Archiv Orientální. (1952)

Rubinyi Mózes: Simonyi Zsigmond levelei Budenz Józsefhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1952)

Rubinyi Mózes: A százhúszéves Szarvas Gábor. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1952)

Sadnik Linda: Bernd von Arnim. In: Wiener Slavisches Jahrbuch. (1952)

Scheiber Sándor: Arany János "Senki Pál"-ja. In: Irodalomtörténet : a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegyetemek irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata. (1952)

Scheiber Sándor: A Hungarian encyclopedia of cards : on the parodies of catechism song. In: Midwest folklore. (1952)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Zur Fragen des alten Wohngebietes der uralischen Völker. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. (1952)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Âzykoznanie v Uzbekstane. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 116-121. (1952)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: K sootnošeniû grammatiki i leksiki v tûrkskih âzykah. In: Voprosy teorii i istorii âzyka v svete trudov I. V. Stalina po âzykoznaniû. (1952)

Sinor Dénes: G. J. Ramstedt : 1873-1950. In: T'oung Pao. (1952)

Sinor Dénes: On some Ural-Altaic plural suffixes. In: Asia Major : new series. pp. 203-230. (1952)

Sinor Dénes: Un voyageur du treizieme siecle : le Dominicain Julien de Hongrie. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. (1952)

Spencer Steven M.: The mystery of your muscles. In: Saturday Evening Post, (224) 36. (1952)

Spuler Bertold: Iran und der Islam. In: Die Welt als Geschichte. pp. 227-232. (1952)

Steinitz Wolfgang: Die Erforschung der deutschen Sprache der Gegenwart. In: Wissenschaftliche Annalen. pp. 492-505. (1952)

Steinitz Wolfgang: Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. In: Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis : Series B., Linguistica. pp. 15-39. (1952)

Straub Gernot: Täterschaft und Teilnahme im englischen Strafrecht. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1952)

Szent-Györgyi Albert: Contraction in the heart muscle fibre. In: Bulletin of the New York Academy of Medicine, (28) 1. pp. 3-10. (1952)

Szent-Györgyi Albert: Química de la contracción muscular. (1952)

Szent-Györgyi Albert: Thermodynamics and muscle. In: Modern trends in physiology and biochemistry : Woods Hole lectures dedicated to the memory of Leonor Michaelis. pp. 377-393. (1952)

Szent-Györgyi Albert: The structure and chemistry of muscle. In: Proceedings of the Fourth Research Conference, American Meat Institute : University of Chicago, 20-21 March 1952. pp. 22-26. (1952)

Szent-Györgyi Andrew G.: Isolation and characterisation of the fractions of trypsin digested myosin : [introduced by Albert Szent-Györgyi]. In: Federation Proceedings, (11) 1/1. pp. 296-297. (1952)

Sávay Gyula and Csillik Bertalan and Gellért Albert: Adatok a spinalis dúcsejtek oxydatiós [!oxidációs] mechanizmusának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1952)

Słuszkiewicz Eugeniusz: The kałakut trouble. In: Księga pamiątkowa 75 lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. pp. 33-34. (1952)

Tarnóczy Tamás: A magyar hangzókapcsolatok eloszlása Ady költői nyelve alapján. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1952)

Tauer Felix: Le Zail-i Ǧāmi'u-t-tawārīh-i Rašīdī de Ḥāfiẓ-i Abrū et son édition par K. Bayani : Première partie. In: Le Zail-i Ǧāmi'u-t-tawārīh-i Rašīdī de Ḥāfiẓ-i Abrū et son édition par K. Bayani : [compte rendu]. (1952)

Thieme Paul: Der Weg durch den Himmel nach der Kaushitaki-Upanishad. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. pp. 19-36. (1952)

Thieme Paul: Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religiongeschichte. In: Philologisch-historische Klasse. (1952)

Tietze Andreas: Die Formalen Veränderungen an neueren europäischen Lehnwörtern im Türkischen. In: Oriens. pp. 230-268. (1952)

Uray Géza: A Tibetan diminutive suffix. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 183-220. (1952)

Welzel Hans: Das neue Bild des Strafrechtssystems. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1952)

Wittek Paul: Ad BSOAS XIII, p. 337 : "The sons of Italy". In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. (1952)

Wittek Paul: Khiones. In: Byzantion. (1952)

Wittek Paul: A letter of Murad III to the doge of Venice, of 1580. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. (1952)

Zajączkowski Włodzimierz: Szkic literatury turkmeńskiej. In: Przegląd Orientalistyczny. (1952)

Zsirai Miklós: Sajnovics és Gyarmathi. In: A modern nyelvtudomány magyar úttörői. (1952)

Zucker Friedrich: Nachruf auf Michael Rostovtzeff. In: ?. pp. 291-294. (1952)

This list was generated on 2024. július 17. 15:01:11 CEST.